Page 1

Mario Žuvela TRAGOVIMA USPJEHA


MARIO ŽUVELA

TRAGOVIMA USPJEHA ŽIVOTNE LEKCIJE NA PUTU PREMA USPJEHU

PRIJATELJ VAŠEG USPJEHA KAŠTELA, 2013.


IMPRESUM: TRAGOVIMA USPJEHA Životne lekcije na putu prema uspjehu Mario Žuvela Nakladnik: Prijatelj vašeg uspjeha Grafička priprema: Ivana Žuvela Tiskara: Printanje.hr Kaštela, 2013. ISBN 978-953-57768-2-6

Tragovima uspjeha

4


UVOD

Put prema boljem životu ne odvija se uvijek onako kako planiraš. Možeš taj put nazvati postizanjem uspjeha, osjećanjem sreće ili ostvarivanjem boljeg životnog standarda. No sve jedno je. Posljedice su iste. S vremenom upadneš u krizu, samosažaljevanje, malodušnost ili jednostavno izgubiš hrabrost. Kada vidiš kakve su zapreke na putu pitaš se zašto si se uopće odlučio za takve velike ciljeve? Nije li bolje ne željeti ništa pa na kraju neće biti ni boli, ni razočarenja. U konačnici zemlja je mjesto gdje ne možeš planirati idući dan, tjedan, mjesec ili godinu jer ne znaš hoćeš li ih doživjeti. Okrenimo ovo razmišljanje u drugom pravcu. Ako znaš da postoji jedno prekrasno mjesto na zemlji, a put do njega je nesiguran, hoćeš li zbog toga odlučiti da ne putuješ. Možda će nekoga ta avantura udaljiti, a nekoga još više zagrijati da ostvari taj cilj. Život nije samo dar, život je zadatak. Dobio si vrijeme, što ćeš s tim vremenom učiniti? Povjereni su ti tvoji bližnji, kako ćeš se prema njima odnositi? Ruke su ti darovane da bi stvarao, hoćeš li ostaviti da na kraju budu prazne? Samo od tebe ovisi što ćeš učiniti sa svojim životom. Nitko to ne može učiniti umjesto tebe. Imaš svoju svijest i svoju slobodu kojima oblikuješ svoj život.

5

Tragovima uspjeha


Ova knjiga želi da ti bude pomoć na tvome putu, suputnik na kojeg možeš računati. Ne moraš je čitati od početka do kraja, samo uzmi poglavalje u kojom osjećaš da se nalazi tvoj problem i dopusti mu da te pouči. Sve ovo su životne lekcije koje možeš razumijeti samo kada se nađeš u određenim situacijama. Ne boj se promjene, samo ona može donjeti nešto novo u tvoj život. Odvaži se i započni nešto novo, nešto drugačije, započni život sa smislom, onim smislom kojega ćeš sam otkriti. Samo tako se isplati živjeti. Iskusi to!

Tragovima uspjeha

6


1

MJESTA ZA NOVO Kada ste posljednji put doživjeli nešto prvi put? Čudite se ovom pitanju? Možda toga niste ni svjesni ali život vam svaki dan nudi novi spektar bogatstva, bezbroj novih malih prilika. No, jeste li vi za njih otvoreni? Teško je dati odgovor na to pitanje, no bilo kako bilo u životu treba svaki dan iznova ostaviti mjesta za nešto novo, koliko god vaš dnevni red ili raspored bio pretrpan. Pustolovina koja se zove budućnost nikada neće doći na red ako ste neprestano vezani tisućama lanaca za prošlost. Oslobodite ih se. Stoga dogotovite stare poslove, pohranite ih na sigurno, i otvorite se sjemenu kreativnosti koji je prvi vjesnik novoga života. Ako živite zarobljeni u slijepoj ravnoteži snaga koje ste naslijedili od svojih predaka ili okoline, promijenite tu vagu tako da je zamijenite novom. Ništa nema gore od krpanja starih rupa na gumama koje su već pri kraju, zamijenite ih novima. Suočite se s izazovom novog računanja vremena i metodom pohranjivanja samo važnih stvari. Odbacite sve papire koje niste označili oznakom važno, jer ako ih niste uzeli u ruke u proteklom vremenu nećete ih uzeti nikada. Kvalitetu života mogu osjetiti samo oni koji su ispraznili svoje ruke, oni koji su posve predani svojim novim putovima. No pripazite, ne zaboravljajte stare dugove, ne dopustite da sa sobom vučete teret koji vas može glave stajati. Dovršenje je druga riječ za mudrost. Nedovršene stvari nikada ne mogu postati okvir pogleda prema budućnosti. Budite svjesni da ne trebate 7

Tragovima uspjeha


toliko prtljage koliko nosite sa sobom, jer to onemogućava vaš rast. Pustite priliku kojoj je prošlo vrijeme, okrenite se novim šansama koje se već nalaze oko vas. Inspirirajte se promjenom oko sebe i pogledajte u nebo: sve izgleda potpuno savršeno. Usmjerite se prema drugačijem razmišljanju i drugačijem gledanju na svijet. Novi dan je prilika da izvedete sve te stare stvari na čistac i počnete živjeti novim životom, drugačijim životom. Što čekate?

U ŽIVOTU SVAKI DAN TREBA OSTAVITI MJESTA ZA NEŠTO NOVO. PUSTOLOVINA KOJA SE ZOVE BUDUĆNOST NIKADA NEĆE DOĆI NA RED AKO STE NEPRESTANO VEZANI TISUĆAMA LANACA ZA PROŠLOST.

Tragovima uspjeha

8


2

ŽIVOTNE NAVIKE Sve ovo što ste sada posljedica je vaših navika u prošlosti. Pitate se kako? Imate li naviku da uvečer konzumirate velike količine hrane i pića? Ili možda idete jako kasno leći? Pušite li? Pijete li prevelike količine alkohola? Odgađate li svoje obaveze do krajnjega roka izvršenja? Provodite li dnevno nekoliko sati na kavama? Jesu li vaši razgovori utemeljeni na tračanjima ili na korisnim temama? Kasnite li na dogovorene sastanke? Trošite li više nego što zarađujete? Provodite li većinu dane u pasivnom gledanju televizije? Ima još mnogo toga. Sve navedeno uzroci su posljedica s kojima se suočavate u životu i samo kapljice u moru navika. One određuju našu budućnost. Iako se možda naši ciljevi i razlikuju od ovoga, naša praksa govori drugo. Gotovo devedeset posto našega ponašanja utemeljeno je na navikama. Većina ljudi misli kako se te navike ne mogu promijeniti. Naime, kada ih uputite na pojedinu njihovu naviku opravdavaju se da promjena nemoguća. Doista je to tako. Oni koji vjeruju da naviku mogu promijeniti, takvi će je doista promijeniti, dok oni koji ne vjeruju u promjenu, neće je promijeniti. Pokušajte stoga ne samo nabrojiti već i zapisati sve navike u vašem životu. Kada ih imate zapisane ispred sebe stavite uz svaku pozitivnu naviku znak plus, a uz negativnu naviku znak minus. Pitate se zašto? Jednostavno je, zbrojite znakove i onih kojih bude više odlučuju ishod vašega života. Ako je zbroj pozitivnih i negativnih navika podjednak to je znak da je vaš život zaglavljen negdje u prosječnosti i osrednjosti. No ako je 9

Tragovima uspjeha


zbroj pozitivnih navika veći, to je znak da ste na dobrom putu prema izvrsnosti. Zato svakoga dana preispitujte svoje ponašanje i pokušajte sve svoje misli i čine pratiti da biste shvatili koje navike stvaraju. Kada se odlučite boriti protiv onih loših nije se dovoljno boriti na razini samih misli ili ponašanja. Potrebno je promijeniti onu najdublju razinu, a to je ona temeljna razina uvjerenja ili pogleda na svijet. Kada je vaše polje puno kukolja nećete ga se nikada osloboditi ako budete lupali po lišću. Treba iščupati korijenje. To znači da treba vidjeti kakvi su sklopovi misli i djelovanja, odnosno kakva su uvjerenja dovela do pojedinih navika. Na koncu trebate vjerovati da vaš život može biti drugačiji. Vjera je najjači alat stvaranja i uništavanja navika. Mnogo puta sam to iskusio kada sam vjerovao u ljude čije je ponašanje bilo potpuno negativno. Vjera u njih oslobodila je one snage kojima su se sami počeli boriti protiv svojih negativnih navika. Vaša želja za promjenom mora biti jaka kao i vaša vjera. Na koncu je potrebno mnogo vremena. U dijelovima istočne Azije postoje šume bambusova drva gdje se stabljike bambusa koriste za izgradnju kuća, mostova, izradu namještaja i vodovodnih cijevi te za proizvodnju papira i lula za pušenje. Znate li kako bambus raste? Dugo vremena ne vidite nikakve plodove ali zatim odjednom počnete pratiti silni rast. Vrijeme kada se činilo da se ništa ne događa događalo se čudo rasta pod zemljom. Upravo je to slika svakoga od nas. Treba sazrijeti prvo unutra a onda će unutarnja snaga osloboditi nas svake negativne navike i pomoći nam u izgradnji pozitivnih navika. To je jedini put.

SVE OVO ŠTO STE SADA POSLJEDICA JE VAŠIH NAVIKA U PROŠLOSTI.

Tragovima uspjeha

10


3

O POGREŠKAMA Početak svakog velikog djela prati strah od pogreške. Ne bismo željeli ništa pogriješiti te zbog toga nećemo ništa učiniti je jedno od najuobičajnijih razmišljanja. Pogreške su prisutne svuda oko nas, ali mi ih uvijek ne primjećujemo. Naime strah od istine ne dopušta da se susretnemo sa njima. No preko njih vodi jedini put ka uspjehu. Svaki čovjek ima drugačiji odnos prema pogreškama. Veliki ljudi brzo s pogreškama uspostave intiman odnos. Znaju naime da ako ih okrenu u svoje neprijatelje neće od njih moći dobiti sve ono potrebno za daljnji život. Škola pogrešaka je škola u kojoj pobjednici ne bježe od počinjenih pogrešaka već na njima uče. Pogreške u međuljudskim odnosima počinju onda kada se čovjek počne oslanjati na tehnike a zapostavi integritet i živi odnos. Iako u početku izgleda da napreduje ubrzo shvati da je sav taj napredak napravljen u pogrešnom smjeru. Svaka promjena u životu jest promjena pogleda na pogrešku. Tek s razumijevanjem pogrešaka možemo promijeniti paradigmu, odnosno naš pogled na svijet i cjelokupno gledanje na stvarnost. Ona je poput upaljenog svjetla u mraku: shvatimo pravu stvarnost u jednom pogledu. Veliki ljudi mijenjaju ponašanje u odnosu na počinjene pogreške, mali ljudi ne mijenjaju ponašanje jer izbjegavaju počiniti pogreške. Tek učinjena pogreška čini čovjeka objektivnim, jer tek tu počinje shvaćati da nije ono što je mislio da jest. 11

Tragovima uspjeha


Pogreška je na koncu druga strana medalje svakog cilja prema kojemu smo se zaputili. Ako nema pogrešaka, neće biti ni cilja, jer su one povratne informacije o našem kretanju i djelovanju. Stoga ne bježite od pogrešaka, bježite samo od vlastite pasivnosti.

VELIKI LJUDI BRZO S POGREŠKAMA USPOSTAVE INTIMAN ODNOS. ZNAJU NAIME DA AKO IH OKRENU U SVOJE NEPRIJATELJE NEĆE OD NJIH MOĆI DOBITI SVE ONO POTREBNO ZA DALJNJI ŽIVOT. ŠKOLA POGREŠAKA JE ŠKOLA U KOJOJ POBJEDNICI NE BJEŽE OD POČINJENIH POGREŠAKA VEĆ NA NJIMA UČE.

Tragovima uspjeha

12


4

SNAGA RADOSTI Svakoga dana život vam donosi jedinstvenu ponudu zvanu radost u obliku tisuća malih stvari i odnosa. Mnogi tu ponudu odbijaju u želji da ugrabe nešto veće, i na kraju ostaju razočarani. Dokaz tome su tisuća razočarenja oko nas koja svjedoče mnogi ljudi. No, što je ta radost? Mogli bismo reći da je radost jedna velika tajna, tajna istinskoga života. U radosti naše djelovanje i naše razmišljanje pronalaze svoju zajedničku točku. Radost je disciplina duhovnog čovjeka. Osjećate li budućnost kao vaš teret ili kao vaš blagoslov? Radost vam može odgovoriti na to pitanje. Zato trebate preuzeti stopostotnu odgovornost za svoju radost. Ne očekujte da će vam je netko ponuditi na lijepe oči. Za nju se trebate izboriti svojim doprinosom u ovom svijetu. Ono što darujete od sebe postaje materijal za razvoj vaše radosti. Veliki ljudi organiziraju svoju radost na cijeli svoj život, mali se raduju od trena do treba. Samo vi možete promijeniti prilike da se radost prilijepi za vas. Ako vam je srce puno zavisti, srdžbe, oholosti, požude, nadmetanja ono nikada neće biti sposobno da se radost za njega zalijepi. Oslobodite se toga. Jedna od temeljnih vještina s kojom možete povećati svoju radost zove se zahvalnost. Zahvalan čovjek zna pravu mjeru svih stvari i zato je uvijek spreman na radost. Najveću prisutnost radosti osjetit ćete kada svoje misli, riječi i djela ponudite drugome. Osjetit ćete zajedničku radost koja će se višestruko umnažati što je više budete dijelili. 13

Tragovima uspjeha


Radost je sjeme kreativnosti, onog dubokog dara u vama koji nastaje djelovanjem svijesti i slobode. Ona je poput Riječi iz koje je Bog stvorio svijet. Dotaknite u sebi radost, ponudite je ovom svijetu i učiniti ćete ovaj svijet boljim mjestom za život.

TREBA PREUZETI STOPOSTOTNU ODGOVORNOST ZA SVOJU RADOST. NE OČEKUJ DA ĆE TI JE NETKO PONUDITI NA LIJEPE OČI. ZA NJU SE TREBAŠ IZBORITI SVOJIM DOPRINOSOM U OVOM SVIJETU. ONO ŠTO DARUJEŠ OD SEBE POSTAJE MATERIJAL ZA RAZVOJ TVOJE RADOSTI.

Tragovima uspjeha

14


5

POKRETAČ VLASTITOG ŽIVOTA Na koji se način odvija vaš život? Jeste li jedan od onih koji su neprestano u potrazi za novim aktivnostima ili čekate da vas zahvati neki val promjene pa da se nešto pomakne u vašem životu? Možda se žalite na monotoniju života i pitate se ima li smisla živjeti? Kakva god bila vaša razmišljanja o sebi i smislu života, možete se naći samo između dva pravca. Ili ste onaj koji vodi ili ste onaj koji je vođen. Dopuštati drugima da oblikuju vaš život ne znači dati drugima povjerenje, već znači ubiti u sebi onu iskonsku klicu života koja teži da stvara, da raste i da se razvija. Duboko u svakom čovjeku nalazi se težnja za srećom. U svakome od nas ta težnja je ona jedinstvena crta koju samo mi razumijemo. Sreća drugoga nije identična vašoj sreći jer vrijednosti drugoga nisu identične vašim vrijednostima i zato svatko ima svoj put. Potrebno je dakle ući duboko u sebe i otkriti koji nas motor pokreće. Postanite svjesni da ne trebaju tuđa vesla da bi se vaš brod pokrenuo, vi imate unutar sebe jedinstven i neponovljiv motor. To su vaše želje, potrebe i potencijali. Pokrenite svoj brod, pokrenite svoj život. Želite li se cijeli život žaliti na vjetrove koji dolaze iz pogrešnog pravca? Želite li cijeli život gledati sa čežnjom na otvoreno more, a imali ste mogućnost izaći iz luke i otploviti svijetom. Nemojte samo govoriti „kasnije“ jer kasnije nikada ne dolazi. Stvarajte život sada, oblikujte ga onako kako doista vi želite. Postanite pokretači jer samo tako na kraju života nećete 15

Tragovima uspjeha


žaliti kuda je iscurilo vaše vrijeme. Želite li u riznici sjećanja imati ono što je doista vrijedno tada nećete gubiti ni jedan slobodan trenutak. Vaša svijest i sloboda su dva vesla kojima već danas možete krenuti u pravcu u kojem želite poći.

DOPUŠTATI DRUGIMA DA OBLIKUJU VAŠ ŽIVOT NE ZNAČI DATI DRUGIMA POVJERENJE, VEĆ ZNAČI UBITI U SEBI ONU ISKONSKU KLICU ŽIVOTA KOJA TEŽI DA STVARA, DA RASTE I DA SE RAZVIJA.

Tragovima uspjeha

16


6

VAŠ ŽIVOTNI SMISAO Mnogi ljudi odžive svoj život, a da se nikada ne zapitaju zašto su živjeli, u što je prošlo njihovo vrijeme. Ono što čovjeka čini drugačijim bićem od svih drugih bića na zemlji je to što čovjek svome životu može pronaći razlog. Imate li vi neki veliki cilj zbog kojega se isplati svako jutro u najraniju zoru ustati i krenuti na njegovo ispunjenje? Ako nemate, krajnje je vrijeme da ga potražite. Govor o smislu mnoge ljude zbunjuje, no on nije ništa drugo nego govor o razlogu nečijeg života. Želite voljeti i biti voljeni, želite stvarati, želite ostaviti trag u svijetu, učiniti ovaj svijet boljim, pomoći svom djetetu da odraste, završiti studij, pokrenuti biznis. To može biti dovoljan razlog zbog kojeg ste na svijetu. No, morate nešto imati. Morate otkriti to što želite. To ne može učiniti nitko drugi osim vas. Mnogi ljudi zapisuju svoju životnu misiju: nadahnjivati druge, služiti Bogu, pomoći drugima da realiziraju svoje potencijale. Mnogo je takvih misija koje su usmjeravale i usmjeravaju milijune života. No jako je bitno da otkrijete koja je vaša. Zašto vi živite? Želite li da vam pješčani sat vašeg života dođe do kraja, pa da se pitate gdje je prošlo to vrijeme. Vjerujte ne postoji veće razočarenje od toga, od shvaćanja da ste potratili svoj život. To su posvjedočili mnogi ljudi na samrti. Imati svrhu znači voljeti nešto činiti. Raditi posao sa punom strašću. Uživati u onome čime se bavite. Zasigurno vam odgovor na to pitanje neće doći ako se ne 17

Tragovima uspjeha


posvetite sebi, ako ne odvojite vrijeme za osobni razvoj, ako ne počnete razmišljati o sebi i onim najdubljeim vrijednostima koje se nalaze u vama. Morate se osloboditi svega čime se bavite da biste došli do one svoje srži, onoga čime se želite baviti. Morate doći do trenutka kada ćete reći: ovome se isplati darovati život ili za ovo vrijedi umrijeti. Kada otkrijete svoju svrhu tek tada započinje vaš život, tek tada možete reći da ste živjeli.

ŽELITE VOLJETI I BITI VOLJENI, ŽELITE STVARATI, ŽELITE OSTAVITI TRAG U SVIJETU, UČINITI OVAJ SVIJET BOLJIM, POMOĆI SVOM DJETETU DA ODRASTE, ZAVRŠITI STUDIJ, POKRENUTI BIZNIS. TO MOŽE BITI DOVOLJAN RAZLOG ZBOG KOJEG STE NA SVIJETU. NO, MORATE NEŠTO IMATI.

Tragovima uspjeha

18


7

VJEROVATI U BUDUĆNOST Svakoga dana imamo pred sobom mnoge ciljeve koje želimo ostvariti. Neki su kratkoročni, odnosno ciljevi čije ostvarenje ovisi samo o jednom danu, a drugi su dugoročni, odnosno oni koje nosimo godinama u sebi. Mnoge od njih ostvarimo, a mnogi od njih ostaju neostvareni. Neostvareni ciljevi s vremenom stvaraju neke unutarnje gropove oko koji se oblikuje vaše viđenje sebe i svijeta. Počinjemo smatrati da to što želimo nećemo nikada ostvariti, da mi nismo sposobni za to, i da je bolje da odustanemo od postavljanja bilo kojih ciljeva za budućnost. Upravo to nas vodi ka stavu da prestanemo vjerovati u svoju budućnost. Vjera je temeljni stav koji nas pokreće prema naprijed, prema sutra. Često o njoj ne razmišljamo sve dok oko sebe ne vidimo ruševine svoga života i pitamo se kako smo se nasukali na sve to. Gubitak vjere vodi ka prestanku djelovanja, a djelovanje je temelj bilo kojeg napretka. Nije lako govoriti o njoj kada nam rezultati pokazuju suprotno. No stvari moramo pogledati iz drugog kuta. Zašto su zakazali rezultati? Odgovor je jednostavan: zato što nema dovoljno vjere. Vjera dakle ne smije biti nešto posljedično, ona mora biti uzrok. Biti uzrok znači biti prvi. Priupitajte dakle sebe: Stavljate li svoju vjeru u sebe, vjeru u budućnost ispred svega drugog? Koliko vam ona znači? Ako je stavljate ispred svega onda možete biti sigurni da će svaki vaš cilj biti ostvaren, samo je pitanje vremena i energije koje 19

Tragovima uspjeha


treba uložiti. Za sve u životu potrebno je vrijeme, rast i sazrijevanje. Jednako to se odnosi na vašu vjeru. Sve te kategorije dio su prirodnog ciklusa. Vjera je onaj kvasac koji ono izvanjsko povezuje s unutarnjim. Ukoliko dođe do gubitka te spone nema onoga čime se može nadoknaditi taj gubitak. Naš mozak upravo funkcinonira po načelu vjere. Ukoliko očekujemo da će se nešto dogoditi upravo se to tako i dogodi zato što crpimo snagu iz beskrajnog izvora ljudske naravi u kojoj se spaja ono duhovno i tjelesno. Bezbroj je primjera trijumfa vjere. Sve ono što je ljudski rod ostvario posljedica je nečije vjere da se to može ostvariti. Ukoliko vjerujete da možete - onda doista možete. Jedini problem jest sačuvati vjeru u onim trenucima kada ne ide sve onako kako smo zacrtali. Postoji unutarnji put kojega ne možemo predvidjeti i nadzirati, moramo mu se samo pustiti. To je put vjere, put uspjeha.

SVE ONO ŠTO JE LJUDSKI ROD OSTVARIO POSLJEDICA JE NEČIJE VJERE DA SE TO MOŽE OSTVARITI. UKOLIKO VJERUJETE DA MOŽETE ONDA DOISTA MOŽETE.

Tragovima uspjeha

20


8

SUOČAVANJE SA ČINJENICAMA U životu ne ide sve uvijek onako kako smo planirali. Postoje odstupanja, promašaji, porazi, opravdanja, izgovori i mnogo toga što nazivamo problemima. Suočiti se s tim istinitim činjenicama svoga života jedno je od najtežih iskustava i nužno je da bi se krenulo naprijed. Kada se noj suoči s nekom prijetnjom ili opasnošću on zabada glavu u pijesak. No često smo i mi takvi. I oni ljudi kojima u životu ide sasvim dobro ponekad nisu zadovoljni rezultatima koje postižu, možda upravo zbog toga što su svjesni da nisu sve stvari u životu posložili kako treba. Teško ćete u životu pronaći čovjeka koji se osjeća kao potpuni pobjednik ili čovjeka koji se osjeća kao potpuni gubitnik, ali uvijek ćete naći ljude koje se nalaze na različitim mjestima u toj ljestvici. Što znači suočiti se s činjenicama? Da bismo to mogli moramo prvo progledati, a ne živjeti u svjetlu zabluda i iluzija koje nam pokazuju drugačiju stvarnost. Definicija vaše stvarnosti neće vas uvijek zadovoljiti ali vam uvijek može biti od koristi kao polazno stanje za vaš daljnji napredak. Iako su razočarenja svakodnevni dio života s njima treba biti jako oprezan. Naime ona nisu ništa drugo nego povratne informacije vaših činjenica. Zato ih trebate uzeti kao odskočnu dasku za bilo kakav pomak. Štoviše razočarenja su mnogo bolja odskočna daska nego privremena pobjeda. Ljudi koji su doktorirali na njima shvatili su pravu narav mudrosti, a ta je da ih privremeni neuspjeh nikada ne obeshrabri. 21

Tragovima uspjeha


Zato uzmite jedno pravilo kao svoje temeljno načelo: gledati gore i nadati se i onda kada su činjenice toliko obeshrabrujuće i porazne. Porazi su prolazni, a vi nastavljate ići dalje. Jednom kada se suočite sa činjenicama neće vam više biti problem suočiti se sa bilo čime u vašem životu. To je formula pobjednika. On se suočava sa činjenicama.

RAZOČARENJA SU MNOGO BOLJA ODSKOČNA DASKA NEGO PRIVREMENA POBJEDA. LJUDI KOJI SU DOKTORIRALI NA NJIMA SHVATILI SU PRAVU NARAV MUDROSTI, A TA JE DA VAS PRIVREMENI NEUSPJEH NE OBESHRABRI.

Tragovima uspjeha

22

Tragovima uspjeha  

Životne lekcije na putu prema uspjehu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you