Issuu on Google+

PORTFOLIO


OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Václav Přibyl Datum narození: 26. 11. 1990 Místo narození: Písek Trvalé bydliště: J. Nerudy 1116, Milevsko 399 01 Kontaktní údaje: 731 255 053, pribyl.vac@seznam.cz Vzdělání 2010- ? 2002 – 2010

ČVUT v Praze, Fakulta architektury Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice Gymnázium Milevsko, Masarykova 183, Milevsko

Absolvované ateliéry: Kohout-Tichý Atzbp Atos Lang- Hornychová - Atbs Fořtl Zan l, ll Ostatní vzdělání 1997 – 2010 základní umělecká škola, Libušina 1217, Milevsko 2009 řidičský průkaz skupiny B Cizí jazyky

anglický- aktivně, německý jazyk- pasivně

Programy archiCad, Artlantis, Photoshop, Indesign, AutoCad, Sketchup (V-ray), 3DS max (základy) Zájmy

horská kola, lyže, stolní tenis, film

V Milevsku dne 28.6.2013

Václav Přibyl

CV


projekt : zástavba proluky v Říčanech u Prahy ateliér : příprava na bakalářskou práci vedoucí práce : doc.Ing.arch.Michal Kohout Ing.arch.David Tichý, Ph.d. hodnocení : B autor : Václav Přibyl zadání : Na základě anylýz vytvořit stavební program,urbanistiscké a architektonické řešení na úrovni studie pro soubor staveb v ulici Olivova Spolupráce s městem Říčany u Prahy

APZBP


výkres analýz


koncept

soubor staveb říčany u prahy


soubor staveb říčany u prahy CHARAKTERISTIKA MÍSTA

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Říčany jsou město s 13 000 obyvateli, kreré má výjmečnou polohu 21km od Prahy. To ovlivňuje mnoho aspektů v chodu celého města. Blízkost k našemu hlavnímu městu má svá pozitiva(pracovní příležitosti, dostupnost vdělání) i negativa(nadměrná dopravní zátěž), pozitiva ale jasně převažují.Ve městě je výsoké procetno lidí, jejichž rodiny tu jsou méně než 1 generaci.Lidé se sem stěhují za klidnějším a zdravějším prostředí při výborné dopravní dostupnosti. V současnosti jsou 8. nejžádanější lokalitou pro bydlení v rámci celé ČR. Říčany se pouze nevztahují k Praze, ale zároveň jsou sami vztažným bodem. Jsou centrem migroregionu s poměrně dobrou občanskou vybaveností. Ideálně ale není řešena městká knihovna která má dospělé, děské oddělení a sklady ve čtyřech různých budovách rozmístěných po městě. Dalším problémem je nedostatek míst v mateřských školkách.

Pozemek je rodělen do dvou částí, každá z nich ma spojitý parter, od druhého nadzemního podlaží je hmota prořezána. Mezi dvěma pevnými hmotami je vždy volný/transparentní prostor sloužící ke komunikací, relaxací a jako místo setkání.V těchto intimějších meziprostorech je na fasádě dřevo které je svou strukturou barvou a fyzikálními vlastnostmi zpříjemnuje. Na hlavních fasádách je použita šedá omítka. materiál který působí více městsky. Ta je svisle strukturovaná, stejně jako dřevěné latě.To spolu s tvarovou podobností budov dodává souboru celistvost. Fasády ve vnitrobloku jsou řešeny jako kombinace vertikálně a horizontálně orientovaných oken. Uliční fasáda je pojednána jako spodní prosklená plocha , která zve kolemjdoucí dovnitř a nahoře jako pevná hmota prořeznaná okny. U bydlení tento princip repektuje charakter stavby pro bydleni. U knihovny je naopak použit v abstraktnější a velkorysejší formě,navíc s jasně akcenovaným vstupem.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Pozemek se nacházi v těsné blízkosti městského centra. Ulice Olivova je významnou spojnicí Masarykova a Komenského náměstí. Samotná parcela je v majetku města a výhledově se počíta s jejím využitím. Zastavěnost pozemku má být maximálně 75%. Stavba nesmí překročit podlažnost 3+S při výšce římsy 11,5m. V současnoti je pozemek vyvýšen asi o 1,2 m nad chodníkem a jsou na něm vzrostlé stromy. V návrhu je jeho vyvýšení eliminováno kvůli oživení parteru a vytvoření tak městkého prostředí. Projekt potvrzuje uliční čáru, ta je přerušena jen úzkou poloveřejnou uličkou s obchody. Využíva potenciálu propojení s podobně formovaným prostorem na sousedním pozemku.Její realizace vychází z předpokladu dohody s majitelem. Tato ulička míjí polosoukromou zahradu, patříci k bytovému domu. Ty dohromady tvoří vzdušný prostor plný zeleně, do něj jsou orientovány výhledy z obývacích pokojů i knihovny.Ulička a zahrada oddělují dvě hmoty, ty jsou od truhého nadzemního podlaží prořezány,tím dům evokuje okolní výškově různorodou zástavbu Do hmoty blíže k centru, jak v zrůstá symbolický význam ulice, byla umístěna občanská vybavenost. Knihovna,kavárna a miniškolka. V druhé části pozemku ve snižující se zástavbě je umístěno bydlení.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Olivova je jednosměrná ulice. S parkováním po obou stranách. Dle regulačního plánu by bylo vhodné parkování přesunout na jednu stranu ulice a mezi každá tři parkovací místa umístit stromy. Umístění vjezdu do garáží bylo zvoleno s ohledem na co nejrychlejší odklonění dopravy po vjezdu do ulice a na stoupající sklon ulice směrem od centra, kdy by na opačném konci pozemku muselo auto překonávat o 1 m větší převýšení Garáže jsou obslouženy jednosměrnou rampou se semaforem.Mají kapacitu 22 parkovacích staní. 16 pro rezidenty a 6 pro zaměstnance knihovny. SADOVÉ ÚPRAVY V současnosti je v jižní části pozemku neudržovaná zahrada a na severní části jsou vzrostlé stromy. V návrhu se počítá s jejím pokácením. Tato zeleň bude častečně nahrazena stromy při hranici zahrady bytvého domu,které pocitově vymezí prostor zahrady od přilehlé uličky. Další dva stomy budou umístěny v zahradě miniškolky. Počítá se také s výsadbou stromů mezi parkovacími staními v Olivově ulici.


stavební program miniškolka bydlení knihovna

vjezd garáže kavárna

obchody

sociální koncept


širší vztahy

P

B P

P

B

N


situace

N


soubor staveb říčany u prahy 1.np

2.np

N


soubor staveb říčany u prahy 3.np

4.np

N


soubor staveb říčany u prahy


projekt : polyfunkční dům Sady pětatřicátníků ateliér : občanská stavba vedoucí práce : doc.Ing.arch.Michal Kohout Ing.arch. David Tichý, Ph.d. hodnocení : D autoři : Václav Přibyl, Tereza Vrbová zadání : Na základě anylýz vytvořit stavební program,urbanistické a architektonické řešení pro občanskou stavbu v kombinaci s bydlením na pozemku mezi ulicemi Palackého a Přemyslova. Spolupráce s městem Plzeń

ATOS


polyfunkční dům sady pětatřicátníků CHARAKTERISTIKA MÍSTA Plzeň je krajské město ležící na několika významných dopravních tazích. Pozemek se nachází v blízkosti historického centra, na místě bývalých kasáren Pětatřicátníků, které historicky ležely těsně za bastionovým opevněním původního středověkého jádra města. Okolní zástavba je převážně blokového charakteru, výjimky tvoří například blízké obchodní centrum Plazza nebo pozemek na protější straně Přemyslovy ulice , kde je schválena výstavba nové moderní budovy plzeňského divadla. Stavební parcela je v současné době využívána jako parkovište, v územním plánu je s ní počítáno jako s rezervou pro budoucí výstavbu. Na pozemek již bylo vypracováno několik architektonických studii. Byly navrhovány varianty jako podzemní parkovište v kombinaci s parkovými úpravami, nebo s městskou knihovou. Pozemek se však ukázal pro tyto stavby nevhodný. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Pozemek má v kontextu okolní zástavby netradiční velikost. Původní budova kasáren tvořila menší blok který ale výrazně přesahoval rozměry pozemku který máme dnes k dispozici. Budova částečně uzavírala městský bulvár který byl součástí zelého prstence okolo historického centra města na místě zbouraných hradeb. Budova směrem k městu a rušným ulicím dům tvoří pevnou hmotu uliční čárou navazující na okolní zástavbu. Nově vytvořená zeleň podél Sadů pětatřicátíku rehabilituje fragmentovaný zelený okruh centra města.Na opačné straně se otvírá klidným městským zálivem. Dodržuje regulací předepsanou výšku a směrem nároží mírně graduje. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Na jižní straně pozemku se nachází administrativní část. Praconí plocha je umístěna do osvětlených obvodových částí. Tuto plochu lze rozdělit do 3 částí po cca. 200m2. což je nejbežněji pronajímaná plocha v administrativních budovách. Uvnitř dispozice je oddělená chodba, umožnující nerušený provoz jednotlivých pracovišť a zázemí společné pro všechny pronajímatele. Komunikaci osvětluje zastřešené atrium.Vedle atria jsou umístěny sdílené místností využitelné jako meetingroom nebo respiria. Na její střeše je umístěno bydlení. Vytváří zajímavý mikrosvět tvořený mezonetovými dvojdomky obohacené dostatek polosoukromých a soukromých prostorů. Netradiční řešení poskytuje některé výhody indivuálního bydlení přímo v centru města. Na opačné straně pozemku je umístěn hotel s velorysým atriem, jeho zázemí umožnuje konání menších kongresů. V prostřední budově je restaurce, wellness a fitness centrum pohodlně dostupné jak pro občany města Plzně tak pro návštěvníky hotelu. Hotel, administrativa i restaurace mají vždy vstup jak z hlavní třídy tak i z klidného prostoru se stromy který dům vymezuje. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Město Plzeň výhledově zvažuje výstavbu městského okruhu, který by alespoň částečně odlehčil ulici Klatovské a Přemyslově, současným hlavním dopravním tepnám . Přeložení frekventované komunikace by umožnilo vznik bulváru, ktery by se mohl stát místem setkávání lidí. SADOVÉ ÚPRAVY V okolí sadů Pětatřícátníkůje nejvýraznějším prvkem zeleně prstenec který obepíná město namísto původního opevnění. Zeleně přímo na řešeném pozemkou v současné době není mnoho je ve špatném stavu a bez uceleného konceptu. Navrhujeme regeneraci zeleného prstence stromořadím podél ulice Sady pětatřicátníků. Ve vytvořeném městkém zálivu budou stromy v květináších sloužících zároveň jako posezení.


N


N OKOLNÍ STAVBY

NAVŽENÁ ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

LAVIČKY

4 PODLAŽÍ

5 PODLAŽÍ

6 PODLAŽÍ

7 PODLAŽÍ


polyfunkční dům sady pětatřicátníků


polyfunkční dům sady pětatřicátníků 1.np

2.np

vstupní hala administrativy

rampa

obchody

hotelová hala s kavárnou

restaurace

schodiště a wc hotelu

hotelové pokoje

administrativná prostory

respirium a kuchyňka

recepce a schodiště -

vstupní hala a kolárna

zázemí obchodů

sály a zázemí hotelu

zázemí restaurace

wc restaurace

zázemí hotelu

administrativná prostoryprostory

wc a chodba


3.np

4.np

fitness

wellness

recepce a šatny

recepce a šatny

N


polyfunkční dům sady pětatřicátníků 6.np

7.np

mezonetové byty

zelená střecha

komunikace

zázemí hotelu

hotelová chodba

terasy

spoleřné prostory

hotelové pokoje

zázemí hotelu


1.pp

2.pp

sklepy

sklady a technickĂŠ mĂ­stnosti

5.np

N


projekt : bytové domy pod Vyšehradem ateliér : bytové stavby vedoucí práce : Ing.arch.Aleš Lang asistent : Ing. arch.Lenka Hornychová hodnocení : B autor : Václav Přibyl zadání : návrh bytového domu pod Vyšehradem na pozemku po zbourání straších bytových domů a sokolovny

ATBS


bytové domy pod vyšehradem

N

V současnosti je na pozemku pod Vyšehradem několik budov z různých období. Zejména prostřední bytový dům, který je reliktem doby, kdy hlavní komunikace nevedla po břehu Vltavy, dodává uzemí na nepřehledosti. K reprezentativnímu vzhledu takto významného uzemí nepřispívá ani funkcionalistická sokolovna obehnaná plotem z vlnitého plechu. Bytové domy svým umístěním přímo navazují na blok sousedních budov, Hmotové měřítko si propůjčují od okolních kubistických vil.V ulici Libušina je zachován původní charakter zeleně. Stromy jsou umístěny na uliční čáře a pocitově uzavírají předprostory vstupu domů. Druhá část pozemku je řešena jako volný vydlažděný prostor obsahující pouze stromy a lavičky. Svým umístěním navádějí k Vyšehradu. V parteru bytového domu jsou umístěny prostory k pronajmutí které budou upraveny jako kanceláře. Byty jsou orientovány tak, aby splnily požadavky na proslunění interiéru. Schodiště jsou tedy situována k uliční čáře Obývací pokoje mají rohová okna umožňující panoramatické výhledy na Prahu a okolní kubistické vily. ložnice jsou orientovány do vnitřní části bloku. Nadzemní garáže jsou v blízkosti řeky technicky jednodušší a bezpečnější řešení. Na nich umístěná střešní zahrada je místem pro relaxaci obyvatel domu. je vertikálně oddělená od veřejného prostoru a ve zvýšené poloze je lépe osluněna. Byty Komunikační prostory Vstupní podlaží Suterén Garáže zeleň


původní stav

návrh


bytové domy pod vyšehradem 1.np

typické podlaží

20 x 0,18 = 3,60

20 x 0,18 = 3,60

20 x 0,18 = 3,60

20 x 0,18 = 3,60

N


bytové domy pod vyšehradem


projekt : občerstvení na Císařské louce ateliér : základy architektonického navrhování 2 vedoucí práce : doc.Ing.arch.Karel Fořtl, CSc. asistent : Ing.arch.David Belko hodnocení : C autor : Václav Přibyl zadání : návrh občerstvení s letním provozem na Císařském ostrově

ZAN II


občerstvení na císařské louce

stavební parcela se nachází na Císařském ostrově. Lokalita je situovana mezi významnými rekreačními a turistickými centry- Trojský zámek, zoologická zahrada a park Stromovka. budova občerstvení je tvarovaná jako jednoduchá jednopodlažní kostka zkrz kterou lineárně procházi prostor pro hosty, navazuje přímo na přístupovou cestu a jako molo (terasa) pokračuje dál směrem k řece. Tento dojem ještě umocnujcnují prosklené posuvné stěny,které prostor přerušují v co nejmenší míře. Po schodišti lze vystoupat na střešní terasu s výhledem na nedaleký parkur.

N


občerstvení na císařské louce 1.np

N


projekt : architektonická kompozice dle libreta rozhledna v Kruhu u Jilemnice ateliér : základy architektonického navrhování 1 vedoucí práce : doc.Ing.arch.Karel Fořtl,CSc. asistent : Ing.arch.David Belko hodnocení : A autor : Václav Přibyl

zadání : návrh dřevěné rozhledny do horského prostředí o konstrukční výšce cca.10 m

kompozice vyjadřující krátké libreto

ZAN I


ROZHLEDNA V KRUHU U JILEMNICE


kompozice dle libreta

“architektura je jako zkamenělá hudba“ J.W.Goetheváclav přibyl