__MAIN_TEXT__

Page 1

de auto als belegging dr. Vincent van der Vinne


Vincent van der Vinne


HOOGSTE VEILINGRESULTATEN VAN EEN PORSCHE 904 GTS IN ENGELSE PONDEN (PERIODE 1985-2013):

Porsche 904 GTS Endurance Racing Coupe uit 1964, geveild door Bonhams in december 2013 voor 1.145.000 pond. Foto: Bonhams.

£ x 1000 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 85

90

00

10

13

Colofon Copyright © 2014 – dr. V. van der Vinne Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd en/of overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur. ISBN/EAN: 9789490758059 Auteur: dr. V. van der Vinne, www.vincentvandervinne.nl Vormgeving en opmaak: Prezns, Marco Bolsenbroek, www.prezns.nl Ontwerp omslag: Prezns, Marco Bolsenbroek, www.prezns.nl Tekstcorrectie: Aukje Eggenhuizen Foto voorkant omslag: Bonhams Fotoachterkant omslag: Ton van Til (portret en documentairefotografie) Drukwerk: Grafistar BV Lichtenvoorde Uitgeverij M.G.S. Siemes IJsselkade 18 7201 HD Zutphen www.martijnsiemes.nl

De auto als belegging Eerste druk: 2011 Tweede, geheel herziene en uitgebreide druk: 2014 De auteur en de uitgever hebben er naar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever en de auteur wenden.


Inhoudsopgave

2

1. Inleiding

11

2. Opzet van het boek Beleggen in auto’s?   Feiten en fabels   Verwachtingen   Prijsontwikkeling   Voor wie is dit boek bestemd?  

19 20 22 22 23 26

3. Zijn klassieke auto’s een (goede) belegging? Private bankiers   Vergelijk met AEX   Vergelijk met goud   Vergelijk met onroerend goed   Prijsontwikkeling van klassieke auto’s   Financiële aspecten   Voordelen van klassieke auto’s   Keuzes maken   Steeds hogere veilingprijzen  

31 32 32 34 34 36 41 41 42 46

4. De prijsvorming van klassieke auto’s Vergelijk met moderne auto’s   Beperkte keus  

51 52 52

4

5. De invloed van de economie Geleidelijk stijgende prijzen   Jaren tachtig   Japanse investeerders   De markt zwelt aan   Hogere prijzen   De rol van beleggers   Prijsexplosie   Kritiek op beleggers   Twijfel   De prijsstijging stagneert   De markt stort in   Gevolgen van de prijsdaling   Tegenvallende verwachtingen   De jaren negentig   Langzame prijsstijging   Na de eeuwwisseling   Nieuwe records   Meer waard dan in 1989   Toekomstige verzamelaars   De babyboomers   Prijsverklarende factoren  

61 62 62 65 65 66 67 68 68 68 68 70 70 70 71 73 73 74 76 77 77 79

6. De naamsbekendheid van een merk Zeer bekend en kostbare klassiekers   Bekend en wat minder kostbare klassiekers   Heel bekend, maar geen dure klassiekers   Weinig bekend en relatief goedkoop   Conclusie   Bekend, geen exclusief imago en wel kostbare klassiekers   Klassiekers volgen imago van fabriek  

83 84 84 84 89 89 90 91

5


Remmende invloed van het imago van fabrieken Weinig bekend en duur   Liefhebbers houden namen in stand   Andere stimulerende factoren  

8

95 99 100 102

7. Het oorspronkelijke marktsegment Het hoge marktsegment voor 1918 in Europa   Het hoge marktsegment voor 1918 in de VS   Het lage marktsegment begin 1900   Verschillen tussen Europese en Amerikaanse auto’s   Het hogere marktsegment in het interbellum in Europa   Het hogere marktsegment in het interbellum in Amerika   Niet altijd kostbaar   Het hogere marktsegment na de oorlog   Laag marktsegment, relatief dure klassiekers   De betaalbaarheid van auto’s   Zijn exclusieve auto’s waardevast?   Enkele voorbeelden   Hogere prijzen, maar ook duurder? Inkomen en valutakoers   De prijsontwikkeling van een Dino 246 GTS   Hogere prijzen, maar amper duurder   Vergelijk met goud?   Prijs en betaalbaarheid   Wat mag een auto kosten?  

107 108 112 112 115 116 120 120 122 122 122 124 125 127 127 127 130 130 130

8. Het type carrosserie Dichte auto’s waren aanvankelijk duurder   De prijzen veranderden   De Cabriolet wordt exclusief   Tegenwoordige voorkeur   Het verschil in prijs tussen vooroorlogse auto’s   Het verschil in prijs tussen naoorlogse auto’s   De tweezits auto was oorspronkelijk goedkoper   Vroege grote sportieve auto’s   Vroege kleine sportwagens   Sportwagens uit de jaren dertig   De Grand Routiers   De naoorlogse sportwagen   Prijsverschillen tussen sportwagens   Verschillen tussen open auto’s  

137 138 138 138 138 141 142 142 143 145 146 147 154 158 158

10

Uitzonderingen

161

9. De carrosserie­bouwer Opvallend hoge prijzen   Andere voorbeelden   Franse carrosserieën zijn relatief duur   De laatste Franse carrosserieën   Kostbare Italiaanse ontwerpen  

167 168 168 175 177 177

10. Bijzondere carrosserieën, in geringe aantallen gemaakt Vooroorlogse carrosseriebouw   Afwijkende ontwerpen   Afwijkende combinaties   Bijzondere details   Bijzondere vormgeving   Kunstzinnige creaties   De standaard carrosserie gaat overheersen   Naoorlogse carrosserieën   Engelse carrosserieën   Italiaanse carrosserieën   Meer mogelijkheden   Engelse auto’s met Italiaanse ontwerpen   Amerikaanse auto’s met Italiaanse ontwerpen   Andere ontwerpen   Amerikaanse woodie   Aluminium carrosserieën   De prototypen   Zeldzaam is niet altijd duur  

189 190 193 196 198 199 199 204 204 206 210 212 214 214 216 216 217 218 220

11. De schoonheid van de carrosserie Criteria voor schoonheid   Disbalans   Gestroomlijnde auto’s   Verandering van smaak   Nieuwe vormgeving   Zelf verhoudingen beoordelen  

225 226 226 235 235 241 244

12. Originaliteit Wijzigen van carrosserie   Nederlandse carrosserie als voorbeeld  

249 250 250

13


Van Coupe naar Spider Replica carrosserieën   Andere originele carrosserieën   Originele motoren   Origineel?   Auto’s vermeerderen zich   Weinig bekende replica’s   Vervalsingen   Auto’s met replica-carroserieën zijn duurder dan originele auto’s   Auto’s met replica-carrosserieën zijn goedkoper dan originele auto’s   Goedkopere naoorlogse replica’s   Twijfel leidt tot lagere prijzen   Originaliteit is onvervangbaar  

252 255 255 258 259 260 262 262 266 266 270 270 275

13. Geringe productie­aantallen Exclusieve auto’s uit Europa en de Verenigde Staten   Voorbeelden uit Duitsland   Voorbeelden uit Frankrijk   Voorbeelden uit Italië   Voorbeelden uit Engeland   Voorbeelden uit de Verenigde Staten   Exclusieve auto’s van na 1945 uit Duitsland   Frankrijk na de oorlog   Exclusieve auto’s van na 1945 uit Italië   Exclusieve auto’s van na 1945 uit Engeland   Exclusieve auto’s van na 1945 uit de Verenigde Staten   Kleine aantallen geproduceerd en niet duur   Grote aantallen geproduceerd en relatief duur   Niet exclusief en relatief duur  

279 280 287 288 288 289 292 296 297 298 303 307 312 316 317

14. De conditie Waarom restaureren?   De kosten van restauraties   Reconstrueren van carrosserieën   Replica-carrosserieën   Overrestaureren   Oude of nieuwe auto’s?   Goede, ongerestaureerde auto’s stijgen in waarde  

321 322 325 325 325 326 328 328

14

16

15. De geschiedenis van een auto A. De geschiedenis van het voertuig zelf   Bijzondere chassisnummers en prototypen   B. De geschiedenis van de eigenaar   Auto’s van bekende eigenaren zijn duurder   Bekende eigenaren voegen weinig toe   Risico’s van auto’s bekende eigenaren   Bijzondere ontwerpen   C. De geschiedenis van het gebruik   Gebruik in films en series   Gebruik in wedstrijden   Wedstrijdwagens zijn kostbaar   Fabrieksreplica’s   Hedendaagse replica’s  

337 338 338 341 344 345 347 351 351 351 351 351 357 359

16. Een veranderend publiek 365 De belangstelling voor auto’s verschuift met de leeftijd van verzamelaars   366 Veranderde prijzen   368 Veranderde prijsverhoudingen   369 Verandering van prijzen in verschillende tijdvakken   374 Uitzonderingen   376 Beleven van avontuur en museale collectie   376 De beste investering   381 Golfbeweging   383 17. Vooruitzicht   De vraag naar klassieke auto’s   Niet meer auto’s   Originaliteit wordt steeds zeldzamer   Chassis zijn vaak identiek   Bijzondere carrosserieën zijn schaars   Conclusie  

17

389 390 393 394 396 399 399


Talbot-Lago Type 26 Grand Sport Coupe van Saoutchik uit 1950, geveild door Bonhams in augustus 2004 voor 348.000 dollar. Van 1947 tot en met 1953 heeft Talbot-Lago 36 exemplaren van dit model gemaakt, van deze carrosserie heeft Saoutchik ĂŠĂŠn exemplaar gemaakt. Foto: Bonhams.

8


9


10


1.

11


1. Inleiding

S

inds het verschijnen van het eerste boek over beleggen in auto’s is dit onderwerp in Nederland meer in de belangstelling komen te staan. In tijdschriften en kranten komt dit onderwerp de laatste twee jaar nu vaker aan de orde. Kennelijk valt het op dat de prijzen van klassieke auto’s de laatste jaren zeer sterk zijn gestegen en is men verrast van de bedragen die voor sommige auto’s worden betaald. Over de financiële kant van klassieke auto’s wordt meestal in korte persberichten geschreven. Deze beperken zich veelal tot een behandeling van een hoog verkoopresultaat op een recent gehouden veiling. De verkoop van een Ferrari voor ruim 27 miljoen dollar trok bijvoorbeeld veel publiciteit. Wie zich meer verdiept in de prijsontwikkeling van klassieke auto’s over een langere periode kan tot verrassende conclusies komen. Eén daarvan is dat niet elke auto in dezelfde mate in de belangstelling blijft staan en daardoor eenzelfde prijsontwikkeling doormaakt. Voor sommige auto’s ontstaat veel meer interesse waardoor deze (veel) duurder worden, anderen schuiven naar de achtergrond en stijgen minder in waarde. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen, worden klassieke auto’s meestal niet voor een te behalen rendement aangeschaft. Klassieke auto’s zijn primair een hobby, maar ze hebben over afgelopen jaren ook financieel resultaat kunnen opleveren. Het laatste komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Ter illustratie daarvan worden hieronder auto’s van twee bekende en tot de verbeelding sprekende merken genoemd, namelijk Bentley en Aston Martin. Hoewel de Bentley 3 liter en 4,5 liter voorzien werden van tal van carrosserieën van meerdere leveranciers, spreekt de Open Tourer van Vanden Plas liefhebbers het meest aan. Op

12

De auto als belegging

evenementen trekken deze auto’s veel aandacht. In de jaren zestig kostte een dergelijke auto circa 250 tot 500 pond. Begin jaren tachtig werd er circa 20.000 tot 25.000 pond gevraagd voor een Bentley 3 liter, voorzien van een Open Tourer carrosserie van Vanden Plas. Een soortgelijke 4,5 liter deed in 1980 circa 25.000 tot 40.000 pond op veilingen. Tien jaren later werd er gemiddeld respectievelijk 100.000 en 150.000 op deze auto’s geboden. Momenteel mag men uitgaan van een bedrag van ruim 150.000 pond voor een 3 liter en ruim 350.000 pond voor een 4,5 liter, wanneer deze voorzien zijn van carrosserieën in de stijl van Vanden Plas. In drie decennia is de waarde van beide modellen in ponden gemiddeld ruim vertienvoudigd. Auto’s voorzien van originele carrosserieën worden minder vaak op veilingen aangebracht en zijn nog meer in waarde gestegen. In maart 2012 veilde Coys een 3 liter met een carrosserie van Vanden Plas voor ruim 200.000 pond. Het Amerikaanse veilinghuis Gooding & Company veilde in maart 2013 een 4,5 liter Open Tourer van Vanden Plas voor 2,75 miljoen dollar. Dat was omgerekend 1,84 miljoen pond. De laatste decennia neemt de belangstelling voor de naoorlogse auto’s toe. Dat geldt met name voor de sportwagens. Voorbeelden daarvan zijn auto’s van het Engelse merk Aston Martin. Rond 1980 kon een DB4 voor circa 8.000 pond worden gekocht. Dat was toen voor een derde van de prijs van een Bentley 3 liter. Eind jaren tachtig was de prijs van de Aston Martin DB4 ruim vertienvoudigd. In de jaren daarna halveerde de prijs. Tien jaren lang kwam de prijs amper boven 60.000 pond. In 2005 kwam het prijsniveau weer terug op het prijspeil van 1990, om in recente jaren verder toe te nemen. Daarbij werden op veilingen prijzen gehaald van ruim 300.000 pond. In drie decennia is de waarde van de DB4 ruim verdertigvoudigd. Een vergelijkbare prijsstijging maakten de DB5 en DB6 door. De auto’s werden in de afgelopen jaren naar verhouding duurder dan een Bentley 3 liter. Andere modellen van Aston Martin zijn nog meer in waarde gestegen, dat geldt bijvoorbeeld voor de open versies van de DB4, DB5 en DB6 en de DB4 GT. In 1982 werd een DB4 GT geadverteerd voor nog geen 15.000 pond. Rond het jaar 2000 werden ze op veilingen verkocht voor circa 160.000 pond. Nog geen tien jaren later, in mei 2008, werd een exemplaar op een veiling van Bonhams verkocht voor ruim een miljoen pond. Deze prijs lag ruim zeventig keer hoger dan in 1982. In augustus 2012 veilde RM Auctions een DB4 GT voor 2 miljoen dollar. Omgerekend was dat bijna 1,3 miljoen pond. Uit deze voorbeelden blijkt dat over de termijn van dertig jaar klassieke auto’s sterk in waarde zijn gestegen en dat de belangstelling voor klassieke auto’s in de loop van de jaren is verschoven. Daarnaast heeft een grotere groep van belangstellenden interesse in klassieke auto’s gekregen. Beide factoren zorgen voor veranderende prijzen, waardoor de ene auto meer in waarde stijgt dan een andere. Doel van dit boek is om aan de hand van de prijsontwikkeling van klassieke auto’s aan te geven welke factoren de vraag naar klassieke auto’s bepalen en in welke mate ze dat doen. Deze factoren zijn de naamsbekendheid van een merk, het oorspronkelijke marktsegment, het type carrosserie, de carrosseriebouwer, de 1. Inleiding


Bentley 4,5 liter Open Tourer van Vanden Plas uit 1929, geveild door Bonhams in juni 2012 voor 471.900 pond. Foto: Bonhams.

13


Aston Martin DB3S uit 1955, geveild door RM Auctions in augustus 2012 voor 3.685.000 dollar (omgerekend 2,34 miljoen pond). Ook de racewagens van Aston Martin uit de jaren vijftig zijn sterk in waarde gestegen. Nadat Aston Martin 10 racewagens (Works cars) had gemaakt, startte de fabriek in 1955 met een tweede serie bestemd voor particuliere coureurs. Deze auto werd uitgeleverd aan de Nederlandse coureur Hans Davids. In totaal werden 20 exemplaren van de tweede serie gemaakt. Foto: RM Auctions, Darin Schnabel.

14


zeldzaamheid van een carrosserie, de schoonheid daarvan, de originaliteit, de productieaantallen, de conditie en de geschiedenis van de auto. De laatste factor die invloed uitoefent op de prijs van auto’s is de verzamelaar zelf. Een veranderende interesse onder verzamelaars leidt tot verschuivingen in de prijsontwikkeling van auto’s. Doel van dit boek is niet om te laten zien welke klassieke auto’s in de toekomst een hoog rendement zullen opleveren. Tijden kunnen immers weer veranderen, waardoor de prijzen weer kunnen dalen. Door de ontwikkeling van de prijzen van klassieke auto’s in de afgelopen dertig jaar na te gaan, wordt de belangstelling hiervoor in kaart gebracht. In dit boek wordt een verklaring gegeven voor de veranderde belangstelling in klassieke auto’s. En door deze te verklaren, is ook een verwachting te maken wat de meest geliefde klassiekers van de toekomst zullen zijn, ongeacht de prijsontwikkeling daarvan. Samenvattend laat dit boek zien in welke auto’s liefhebbers in het verleden belangstelling hebben gehad, welke verschuivingen daarin zijn opgetreden en van welke auto’s mag worden verwacht dat deze in de (nabije) toekomst in de belangstelling zullen blijven staan, toenemende interesse krijgen of mogelijk in de belangstelling kunnen komen te staan. Daarmee bevat het boek een visie op het verzamelen van klassieke auto’s.

Voor de totstandkoming van dit boek wil ik Artcurial, Bonhams en RM Auctions bedanken voor de mogelijkheid gebruik te maken van foto’s van auto’s die zij in de afgelopen jaren hebben geveild. Voor dit boek zijn afbeeldingen onmisbaar. In ruim honderd staafdiagrammen wordt de ontwikkeling van de prijs van een auto weergegeven. Door de staafdiagram te combineren met een afbeelding van het desbetreffende model wordt niet alleen duidelijk gemaakt om welke auto het gaat. De afbeelding geeft een voorbeeld van een auto die op een veiling is verkocht. Door daarbij het jaar van de veiling te vermelden en het veilingresultaat, kan de ontwikkeling van de prijs nog beter in perspectief worden geplaatst. De afbeelding toont de conditie van de auto, het bijschrift vermeldt de datum en het veilingresultaat, en dit alles kan worden vergeleken met de ontwikkeling van de prijs in de staafdiagram. Zonder de medewerking van Artcurial, Bonhams en RM Auctions was dit niet mogelijk geweest.

15


Ferrari 225S Sport Berlinetta van Vignale uit 1952, geveild door RM Auctions in augustus 2009 voor 781.000 dollar. Vier jaar later, in maart 2013, werd dezelfde Ferrari bij RM Auctions geveild voor 1.237.500 dollar. Foto: RM Auctions, Darin Schnabel.

16


17


18


2.

»» Beleggen in auto’s? »» Feiten en fabels »» Verwachtingen »» Prijsontwikkeling »» Voor wie is dit boek bestemd?

19

Profile for Prezns . bookdesign

De auto als belegging  

De laatste tien jaren stijgen klassieke auto’s snel in waarde. Dit boek laat van een groot aantal klassieke auto’s zien hoe de prijs zich in...

De auto als belegging  

De laatste tien jaren stijgen klassieke auto’s snel in waarde. Dit boek laat van een groot aantal klassieke auto’s zien hoe de prijs zich in...

Profile for prezns
Advertisement