Issuu on Google+

Katalog agrotechniczny

ZBOŻA

RZEPAK

jesień 2013


Spis treści RZEPAK Tabela odmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Lohana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Trinity® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 NK Aviator F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poznaniak F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SY Carlo F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Atenzo F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garou F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Troubadour F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Herbicydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Graminicydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Fungicydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zwalczanie chwastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jesienna ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Dokarmianie dolistne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Technologia Black Star + Terra-Sorb foliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kiła rzepaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Nawożenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Wapnowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Karta pola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ZBOŻA Pszenica Tabela odmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zeppelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Brilliant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pamier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Nikol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jęczmień, żyto i pszenżyto ozime Tabela odmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nickela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Scarpia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Hellvus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Gonello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Adverdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Maestozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Karty pola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Zaprawy nasienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Herbicydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ochrona pszenicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ochrona żyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Ochrona jęczmienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Dokarmianie dolistne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Nawożenie pszenicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Nawożenie żyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Nawożenie jęczmienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Wapnowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Seed Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Charakterystyka polecanych nawozów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Charakterystyka nawozów OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


4

Informacje podstawowe Zdrowotność Wymagania agrotechniczne

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Rzepak ozimy

NOWOŚĆ

Odmiana

Vision

Lohana Da Vinci®

Trinity®

NK Aviator Poznaniak F1 F1

SY Carlo F1

Hodowla

Lantmännen SW Seed

Limagrain

Lantmännen SW Seed

Lantmännen SW Seed

Syngenta

HR Strzelce

Syngenta

Typ odmiany

LINIOWA

LINIOWA

LINIOWA

LINIOWA

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

Plonowanie w 2012 r. % wzorca

99

105

104

106

Plonowanie w 2011 r. % wzorca

104

116

111

116

116

Plonowanie w 2010 r. % wzorca

104

107

116

106

120

Początek kwitnienia

Średnio wczesny

średni

wczesny

wczesny

późny

średnio późny

wczesny

Termin dojrzewania

średni

Średnio późny

Średnio wczesny

wczesny

Średnio późny

średni

Średnio wczesny

Wysokość roślin

średnia

średnia

Niska

średnia

wysoka

wysoka

średnia

Zimotrwałość

dobra

dobra

Bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

wysoka

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

Wysoka

wysoka

Odporność na wyleganie

bardzo dobra

bardzo dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobra

dobra

średnia

dobra

phoma

+++

+++

++

++

+++

++

+++

zgnilizna twardzikowa

++

+++

+++

++

+++

++

+

czerń krzyżowych

++

++

++

+++

++

+

+

Zalecany termin wysiewu

wczesny, optymalny, lekko opóźniony

bardzo wczesny, wczesny, optymalny

Wczesny, optymalny

optymalny, opóźniony

optymalny, lekko opóźniony, opóźniony

optymalny, lekko opóźniony, opóźniony

Optymalny, opóźniony

Obsada roślin szt./m2

45–70

50–70

45–65

40–60

40–55

40–55

40–50

Wymagania glebowe

mniejsze/ średnie

średnie

Mniejsze/ średnie

średnie/ większe

średnie

mniejsze/ średnie

mniejsze/ średnie


Troubadour SY Kolumb F1 F1

Artoga F1

Visby F1

DK Exquisite F1

Rapool

Ragt

Syngenta

Limagrain

Rapool

Monsanto

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

113

103

107

111

110

121

116

119

118

116

117

115

114

114

Średnio wczesny

Średnio wczesny

Średnio wczesny

Średni

Średni

Średni

Średnio wczesny

Średnio wczesny

Średnio wczesny

wczesny

Średni

Średni

Średni

Średnio wczesny

średnia

średnia

średnia

wysoka

wysoka

średnia

wysokA

bardzo dobra

Bardzo dobra

dobra

dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Wysoka

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

wysoka

Bardzo wysoka

średnia

Bardzo wysoka

Bardzo dobra

Bardzo dobra

dobra

średnia

średnia

Bardzo dobra

dobra

+++ +++

+++

++

+

+++

+++

++ +++

++

++

++

+++

++

++

+++

++

++

++

optymalny, opóźniony

optymalny, opóźniony

optymalny, opóźniony

optymalny, opóźniony

optymalny, opóźniony

Optymalny, lekko opóźniony

40–50

35–55

40–55

40–50

40–55

40–50

mniejsze/ średnie

średnie

średnie

średnie

średnie

Średnie/ mniejsze

Limagrain HYBRYDOWA

+++ ++ optymalny, opóźniony

40–50

średnie

Cecha: +++ – bardzo dobra, ++ – dobra, + – średnia Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA, informacji hodowców i obserwacji własnych.

rzepaki

Atenzo Garou F1 F1

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

NOWOŚĆ

5


vision Zapewnia bardzo wysoki i stabilny plon, sprawdzona w ostatnich latach

Rzepak ozimy Odmiana: liniowa Rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: Lantmännen SW Seed

Odporność na choroby • • •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: dobra

Profil agrotechniczny • • • • •

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska

bardzo wysoki plon nasion na przestrzeni kilku ostatnich lat, potwierdzony w warunkach produkcyjnych oraz badaniach COBORU czołowa odmiana liniowa na rynku polskim i niemieckim bardzo szybki rozwój jesienny dobra i szybka regeneracja roślin po zimie bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz na ważniejsze choroby rzepaku

Termin i norma wysiewu nasion bardzo wczesny

118%

wczesny

108% 107%

optymalny

lekko opóźniony

vision 45–70 szt./m²

108% Plonowanie odmiany Vision w badaniach PDO 2007–2011 wg COBORU 110%

rzepaki

105%

6

Zalety •

Plonowanie w badaniach COBORU

początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średni wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: mniejsze/średnie

Plon nasion odmiany Vision w poszczególnych województwach w porównaniu ze wzorcem, badania rozpoznawcze z listy CCA 2009 r.

wzorzec 2011 r.

103% wzorca

2010 r.

104% wzorca

2009 r.

109% wzorca

2008 r.

108% wzorca

2007 r.

107% wzorca

opóźniony


lohana Wyróżniająca zdrowotność roślin, potężny plon nasion

Rzepak ozimy Odmiana: liniowa Rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: Limagrain

• • •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra

Profil agrotechniczny • • • • • •

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska

Zalety •

Plonowanie w badaniach COBORU

początek kwitnienia: średni termin dojrzewania: średnio późny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie

rewelacyjny potencjał plonotwórczy, najlepszy plon nasion wśród odmian liniowych w badaniach rejestracyjnych COBORU w latach 2010–2011 bardzo dobra odporność na wyleganie oraz suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową wysoka zawartość tłuszczu zalecana do uprawy na terenie całego kraju

Termin i norma wysiewu nasion I – 113%

II – 114%

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

lohana 5o–70 szt./m² III – 104% IV – 106%

Plonowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBORU

opóźniony

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Odporność na choroby

V – 107% VI – 109%

2011 r.

108% wzorca

2010 r.

107% wzorca

Przezimowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBORU Plon nasion odmiany Lohana w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe 2010–2011

wzorzec lohana

61%

rzepaki

wzorzec

65%

7


Trinity

®

NOWOŚĆ!

Nowy lider wśród odmian liniowych

Rzepak ozimy Odmiana: liniowa Rejestracja: Anglia 2013 Hodowla: Lantmännen SW Seed

Odporność na choroby • • •

Phoma: dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: bardzo dobra

Profil agrotechniczny • • • • •

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

8

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia/wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska

Zalety • •

• •

Plonowanie w badaniach COBORU Pamela Chagall

38,2 dt 42,1 dt

Trinity®

46,5 dt

Visby F1

46,8 dt

Artoga F1

początek kwitnienia: wczesny termin dojrzewania: wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie/większe

połączenie doskonałego przezimowania z bardzo wysokim plonem najlepszy stan roślin po zimie (2012) wśród wszystkich odmian liniowych i mieszańcowych badanych w pierwszym roku badań rejestrowych COBORU bardzo dobra odporność na wyleganie wyróżniająca odporność na czerń krzyżowych nowoczesny, kompaktowy pokrój roślin sprawia, że odmianę należy siać w mniejszej obsadzie

Termin i norma wysiewu nasion bardzo wczesny

wczesny

optymalny

Trinity® 40–60 szt./m²

49,7 dt

Plon nasion odmiany Trinity® w doświadczeniach rejestrowych 2012 r.

lekko opóźniony

% martwych roślin po zimie odmiany Trinity® w badaniach rejestrowych COBORU 2012 r.

wzorzec Trinity®

40% 5%

opóźniony


NK Aviator F1 Doskonale sprawdza się również na słabszych stanowiskach glebowych

Rzepak ozimy Odmiana: hybrydowa Rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: Syngenta

• •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra

• • • • •

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: niska

Zalety •

• • •

Plonowanie w badaniach COBORU

początek kwitnienia: późny termin dojrzewania: średnio późny wysokość roślin: wysoka zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: średnie

jedna z najlepiej plonujących odmian w wieloleciu w badaniach COBORU toleruje okresowe niedobory wody wysoki plon nasion również na słabszych stanowiskach glebowych bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową szybki rozwój jesienny oraz dobra regeneracja roślin po zimie

Termin i norma wysiewu nasion I – 120%

II – 110%

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

NK Aviator F1 4o–55 szt./m² III – 105% IV – 116% Przezimowanie odmiany NK Aviator F1 w badaniach COBORU 2011 r.

V – 100% VI – 115%

wzorzec NK Aviator F1

Plon nasion odmiany NK Aviator F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rozpoznawcze z listy CCA 2009 r.

Plon nasion odmiany NK Aviator F1 [w dt/ha] w badaniach PDO i CCA 2010–2011 wg COBORU

68% 69%

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Profil agrotechniczny •

NK Aviator F1

wzorzec

2010 r.

48,5

41,8

% wzorca 116

2011 r.

38,4

34,5

111

rzepaki

Odporność na choroby

9


Poznaniak F1 Mieszaniec o najszybszym rozwoju jesiennym i bardzo dobrej zimotrwałości

Rzepak ozimy Odmiana: hybrydowa Rejestracja: Polska 2009 Hodowla: HR Strzelce

Odporność na choroby • • •

Phoma: dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: średnia

Profil agrotechniczny • • • • •

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: bardzo wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska

• •

bardzo dobra mrozoodporność – jedna z odmian, które najlepiej przezimowały w 2012 r. bardzo szybki rozwój jesienny uniwersalna pod kątem warunków klimatyczno-glebowych, sprawdza się na słabszych stanowiskach glebowych bardzo wysoka MTN

Plonowanie w badaniach COBORU I – 105%

II – 93%

Termin i norma wysiewu nasion bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

Poznaniak F1 45–55 szt./m²

III – 118% IV – nie badano

VI – 93%

rzepaki

Zalety

V – 101%

10

początek kwitnienia: średnio późny termin dojrzewania: średni wysokość roślin: wysoka zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: średnia wymagania glebowe: mniejsze/średnie

Przezimowanie odmiany Poznaniak F1 w badaniach PDOiR COBORU 2012 r.; % martwych roślin po zimie

46%

wzorzec Plon nasion odmiany Poznaniak F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania PDOiR COBORU 2012 r.

Poznaniak F1

38%

Plon nasion odmiany Poznaniak F1 [w dt/ha] w badaniach PDO 2010–2012 wg COBORU Poznaniak F1

wzorzec

% wzorca

2010 r.

44,3

41,8

106

2011 r.

37,4

32,2

116

2012 r.

43,0

41,5

104


SY Carlo F1 Bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, znakomicie znosi trudne warunki klimatyczno-glebowe

Rzepak ozimy Odmiana: hybrydowa Rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: Syngenta

• •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: średnia Czerń krzyżowych: średnia

• • • • •

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska

Zalety •

• •

Plonowanie w badaniach COBORU I – 101%

II – 105%

początek kwitnienia: wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: mniejsze/średnie

bardzo wysoki plon nasion potwierdzony badaniami rejestracyjnymi COBORU czołowa odmiana w plonowaniu w 2012 r. w południowo-zachodniej Polsce bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych szybko buduje głęboki system korzeniowy dobrze sprawdza się w uproszczeniach uprawowych oraz w słabszych warunkach glebowych

Termin i norma wysiewu nasion bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

SY Carlo F1 4o–50 szt./m²

III – 86% IV – 109% V – 121% VI – 114%

Przezimowanie odmiany SY Carlo F1 w badaniach rejestrowych COBORU

wzorzec SY Carlo F1 Plon nasion odmiany SY Carlo F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania COBORU 2012 r.

Plon nasion odmiany SY Carlo F1 [w dt/ha] w badaniach COBORU 2010–2012

61% 64%

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Profil agrotechniczny •

SY Carlo F1

wzorzec

2010 r.

46,6

38,8

% wzorca 120

2011 r.

36,4

33,4

109

2012 r.

43,8

41,5

106

rzepaki

Odporność na choroby

11


Atenzo F1 Wybitna odporność na choroby gwarantującA wysoki plon

Rzepak ozimy Odmiana: hybrydowa Rejestracja: Francja 2011, Wielka Brytania 2011 Hodowla: Limagrain

Odporność na choroby • • •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: bardzo dobra

Profil agrotechniczny • • • • •

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: niska

Zalety • • •

• •

Plonowanie

początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie

bardzo wysoki plon nasion wybitna zdrowotność bardzo dobra tolerancja na czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych tworzy silnie rozwinięty system korzeniowy bardzo dobra odporność na wyleganie nadaje się do opóźnionego siewu

Wyniki plonowania z doświadczeń hodowlanych SDOO w Tomaszowie Bolesławieckim, 2011 r.

ATENZO F1

125% 100%

Termin i norma wysiewu nasion

Średnia z plonowania czterech wiodących odmian rzepaku

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

Atenzo F1 40–50 szt./m²

rzepaki

Wyniki plonowania z doświadczeń hodowlanych Limagrain w Niemczech (6 lokalizacji), 2011 r.

12

ATENZO F1

44,0 dt/ha 38,1 dt/ha

Średnia z plonowania dziewięciu wiodących odmian rzepaku

opóźniony


Garou F1

NOWOŚĆ!

REKORDOWE PLONY, WYBITNA ZIMOTRWAŁOŚĆ, ZNAKOMITA ZDROWOTNOŚĆ

Rzepak ozimy Odmiana: hybrydowa Rejestracja: Polska 2013 Hodowla: Rapool

• • •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra

Profil agrotechniczny • • • • • •

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska

Plonowanie w badaniach COBORU

Zalety •

I – 105%

początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie/mniejsze

bardzo wysoki plon nasion w badaniach rejestrowych COBORU – 114% wzorca z lat 2011–2012 bardzo wysoka zimotrwałość, pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych dla odmian serii 2 w 2011 r. w ocenie „% martwych roślin po zimie” (2. wynik wśród wszystkich odmian badanych w 2011 r. i czołowa ocena w 2012 r.) bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi bardzo dobra odporność na wyleganie

II – 111%

Termin i norma wysiewu nasion

III – 130% IV – 115%

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Odporność na choroby

Garou F1 4o–50 szt./m²

V – 110% Przezimowanie odmiany Garou F1 w badaniach rejestrowych COBORU 2012 r.; % martwych roślin po zimie Plon nasion odmiany Garou F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe COBORU 2011–2012

wzorzec Garou F1

41% 16%

Plon nasion odmiany Garou F1 [w dt/ha] w badaniach rejestrowych COBORU 2011–2012 Garou F1

wzorzec

2011 r.

35,5

30,7

% wzorca 116

2012 r.

51,0

45,3

113

rzepaki

VI – 107%

13


TrouBadour F1 Wcześnie dojrzewa, bardzo wysoka zawartość tłuszczu

Rzepak ozimy Odmiana: hybrydowa Rejestracja: Dania 2011 Hodowla: RAGT

Odporność na choroby • • •

Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: dobra

Profil agrotechniczny • • • • •

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

CECHY JAKOŚCIOWE • • • •

Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska

rzepaki

Zalety • •

• •

Plonowanie

bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dobra zimotrwałość potwierdzona wynikami COBORU bardzo dobra odporność na wyleganie wysokie zaolejenie nasion wczesny termin dojrzewania

Wyniki doświadczeń SDOO Tomaszów Bolesławiecki, 2012 r.

32,6 dt/ha

wzorzec (22 odmiany) Troubadour F1

32,7 dt/ha 100,3% wzorca

Plon nasion odmiany Troubadour F1 [w dt/ha] w badaniach rozpoznawczych COBORU 2012 r.

14

początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: średnie

2012 r.

Troubadour

wzorzec

% wzorca

42,9

41,5

103

Termin i norma wysiewu nasion bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

TrouBAdour F1 35–55 szt./m²


15

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013


16

Dawka (l/ha, kg/ha)

samosiewy zbóż

przytulia

rumianowate

jasnoty

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Wrażliwość chwastów na herbicydy w uprawie

2,5

0

x(x)

xxx

xxx

metazachlor 400 + chlomazon 480

2 + 0,15–0,2

x

xxx

xxx

xxx

Butisan 400 SC + Colzor Trio 405 EC

metazachlor 400 + dimetachlor 187,5 + chlomazon 30 + napropamid 187,5

1,2 + 2,5

0

xx

xxx

xxx

Butisan 400 SC + Navigator 360 SL

metazachlor 400 + chlopyralid 240 + pikloram 80 + aminopyralid 40

2 + 2,5

0

xxx

xxx

xx

Command 480 EC

chlomazon 480

0,2

x

xxx

0

xxx

Colzor Trio 405 EC

dimetachlor 187,5 + chlomazon 30 + Napropamid 187,5

3,0–4,0

x

xxx

xxx

xxx

Navigator 360 SL

chlopyralid 240 + pikloram 80 + aminopyralid 40

0,3

0

xxx

xxx

x

Lontrel 300 SL

chlopyralid 300

0,3–0,4

0

Fox 480 SC

bifenoks 480

0,6–1

0

x

Kerb 50 WP

propyzamid 500

1–1,5

xxx

xx

SALSA 75 WG

ethametsulfuron 75

Nazwa handlowa

Substancja aktywna (g/l, g/kg)

Butisan 400 SC

metazachlor 400

Butisan 400 SC + Command 480 EC

0,020– 0,025

xxx

X(X)

0

xxx

xx

xxx

xxx


przetaczniki

rdesty

mak polny

chaber bławatek

taszniki

tobołki

xxx

xx

xx

xx

(x)

xx

x

0

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

XXX

XXx

x

x(x)

0

xxx

xx

xx

0

xx

xxx

xxx

x(x)

xxx

xxx

xx(x)

x(x)

xx

xxx

xxx

x

x

x(x)

xxx

xxx

0

x

xxx

0

0

0

xxx

xx

xx

xx

XXX

XXX

XX(x)

XX(x)

0

xxx

X

xx

0

xxx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

X

XX

XX

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

gwiazdnica

0

rzepaki

fiołek polny

rzepaku

xxx – bardzo dobre działanie, xx – dobre działanie, x – zadowalające działanie, 0 – działanie niezadowalające, ( ) – z zastrzeżeniem

17


rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

perz

prosowate

owies głuchy

życice

miotła zbożowa

wyczyniec

dawka (l/ha, kg/ha)

samosiewy pszenicy i żyta

substancja nazwa aktywna handlowa (g/l, g/kg)

samosiewy jęczmienia

Wrażliwość chwastów na graminicydy w uprawie rzepaku

Targa 10 EC

chizalofop-P-etylowy 100

0,35–1,5

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx (0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC)

Agil 100 EC

propachizafop 100

0,5–1,5

xxx

xxx

xxx

xxx

xx(x)

xxx

xxx

xxx (1,5 l/ha)

Fusilade Forte 150 EC

fluazifop-P-butylowy 150

0,75–2,0

xxx

xxx

xxx

xxx

xx(x)

xxx

xxx

xxx (2 l/ha)

Focus Ultra 100 EC

cykloksydym 100

1,0–3,0

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx (3–4 l/ha)

xxx – bardzo dobre działanie, xx – dobre działanie, x – zadowalające działanie, 0 – działanie niezadowalające, ( ) – z zastrzeżeniem

18


cylindrosporioza

szara pleśń

czerń krzyżowych

skracanie

fizjologiczna odporność

xxx

xx

xx

xx

xx

xxx

xx

0,5 + 0,75

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

1

xx(x)

xx

xx

xx

xx

xxxx

x

paklobutrazol 125 + difenokonazol 250

0,3–0,5

xxxx

xx

xx

xx

xx

xxxX

x

Tilmor 240 EC

tebukonazol 160 + protiokonazol 80

0,75–1

xxx

xx

xx

xx(x)

xxx

xxx

xx

Alert 375 SE

flusilazol 125 + karbendazym 250

0,6

xxx

xxx

b.d.

x

x

x

substancja aktywna (g/l, g/kg)

Syrius 250 EW

tebukonazol 250

Syrius 250 EW + Promax 450 SC

tebukonazol 250 + prochloraz 450

Caryx 240 SC

metkonazol 30 + chlorek mepikwatu 210

Toprex 375 SC

dawka (l/ha, kg/ha)

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

zgnilizna twardzikowa

1

nazwa handlowa

rzepaki

sucha zgnilizna kapustnych

Spektrum działania fungicydów w uprawie rzepaku

xxxx – bardzo dobre działanie, xxx – dobre działanie, xx – zadowalające działanie, x – małe działanie, – brak działania, b.d. – brak danych, ( ) – z zastrzeżeniem

19


Warianty zwalczania chwastów w rzepaku ozimym jesienią Zabieg do 3 dni po siewie na dobrze uprawioną, wilgotną glebę; bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15–0,2 l/ha lub Butisan 400 SC 1,2 l/ha + Colzor Trio 405 EC 2 l/ha

Targa 10 EC 0,3–0,4 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

lub

Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

Butisan 400 SC 2 l/ha

Navigator 360 SL 0,25 l/ha Chwasty dwuliścienne, w tym ostrożeń, fiołek, mak, chaber, maruna

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jednoroczne, w tym chwastnica, komosa, przytulia

wiosna

00

10

11

12

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

20

Walka z samosiewami zbóż i perzem

Colzor Trio 405 EC 2,5–4 l/ha

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Zabieg do 3–4 liści rzepaku, przy średniej dobowej temp. powyżej 8°C; szeroki zakres zwalczanych chwastów

Butisan 400 SC 2 l/ha + Navigator 360 Sl 0,25–0,3 l/ha

16

19


Jesienna kompleksowa ochrona rzepaku ozimego metazachlor + chlomazon: znane i sprawdzone substancje czynne, skuteczne zwalczanie uporczywych chwastów, dogodny termin stosowania (do 3 dni po siewie), długie działanie

Toprex 375 SC 0,3 l/ha

Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha

zasilenie w bor i inne mikroskładniki

Terra-Sorb foliar 1,5–2 l/ha + Black Star 2 l/ha

OSD Bor 2 kg/ha lub OSD Mikro Rzepak 2–3 kg/ha

lub Ammo Super 100 EW 0,1 l/ha

Butisan 400 SC 1,2 l/ha + Colzor Trio 405 EC 2 l/ha

zwalczanie szkodników i samosiewów zbóż

rzepaki

Targa 10 EC 0,3–0,4 l/ha

wiosna

00

10

11

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

poprawa kondycji roślin

Syrius 250 EW 0,6–0,75 l/ha

więcej niż adiuwant

ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Preventor 0,2 l/ha

lub

12

16

19

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

21


Dokarmianie dolistne rzepaku

Uzupełnia aminokwasy, przygotowuje rośliny do spoczynku zimowego.

Terra-Sorb foliar 2 l

OSD Mikro Rzepak 2–3 kg

Dostarcza azot, fosfor i potas, poprawiające ogólną kondycję roślin.

OSD Mineral 2–3 kg

OSD Potas 2–4 kg

Potas i fosfor – wpływają na zimotrwałość, lepsze ukorzenienie, silny rozwój rozety liściowej, a przez to ochronę szyjki korzeniowej.

OSD Fosfor 2–4 kg

Mangan pobudza rozwój korzeni bocznych, co wpływa na lepsze pobranie składników pokarmowych i wody.

Adob Mn 2–3 l

wiosna

00

22

black star 2 l

Bor stabilizuje ściany komórkowe, jego brak wpływa na gorsze przezimowanie i wolniejszą wiosenną regenerację. Siarka odgrywa dużą rolę w gospodarce azotem.

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego, przez co dostęp do składników odżywczych i wody jest pełniejszy.

10

11

12

16

19


OBJAWY BRAKU

Rozwiązanie

Dawka na ha

Kiedy STOSOWAĆ

P

Łodygi są cienkie, przez co gorzej przezimowują. Liści w rozetach jest mało i są niedostatecznie rozwinięte.

OSD Mineral, OSD Fosfor

2–3 kg

po wytworzeniu 3–4 liści

K

Obniżenie odporności na przymrozki, mniejsze nagromadzenie asymilatów.

OSD Mineral, OSD Potas

2–3 kg

po wytworzeniu 3–4 liści

N

Słaby rozwój korzeni bocznych. Rośliny są słabe, jasnozielone, mało rozgałęzione.

OSD Mineral, OSD 25 EX

2–3 kg/l

po wytworzeniu 3–4 liści

B

Cienka i krótka łodyga z możliwymi pęknięciami, zamieranie pąka wierzchołkowego.

OSD Bor, OSD mikro rzepak

2–3 kg/l

po wytworzeniu 5–6 liści

Mo

Opóźnienie wzrostu roślin, pękanie blaszki liściowej.

Adob Mo

0,1–0,2 l

po wytworzeniu 5–6 liści

rzepaki

Składnik

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Jesienne dolistne dokarmianie rzepaku

23


Black Star + Terra-Sorb foliar – jesienna technologia

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Jesienny rozwój roślin i odpowiednie ich przygotowanie do trudnych warunków zimowych to jedne z najważniejszych zabiegów. Odpowiednio wykształcony korzeń oraz szeroka i nisko osadzona szyjka korzeniowa to bezpieczeństwo przezimowania i szybszy start wiosenny. Rośliny mają dostęp do składników pokarmowych zlokalizowanych w głębi profilu glebowego, polepsza się również ich odporność na okresowe braki wody. Łączne stosowanie Black Star 2 l/ha + Terra-Sorb foliar 2 l/ha w fazie 4–8 liści wpływa na rozwój systemu korzeniowego, szerokość szyjki korzeniowej oraz rozwój części nadziemnej. Dzięki większej masie liści wytworzonej jesienią uprawa ma więcej zgromadzonych substancji na przetrwanie niekorzystnych warunków zimowych. Poniższa tabela ilustruje wyniki doświadczenia z użyciem Terra-Sorb foliar oraz Terra-Sorb foliar + Black Star w porównaniu z kontrolą, kiedy to żaden z wymienionych preparatów nie był zastosowany.

%

średnia szerokość szyjki korzeniowej w mm

%

Kombinacja

Dawka w l/ha

Masa korzeni wg

Kontrola

218

100

1372

100

9,4

100

Terra-Sorb foliar

1,25

261

119,72

2194

159,91

10,24

108,94

425

194,95

3775

275,15

13,10

139,36

Terra-Sorb foliar + Black Star

%

Masa liści wg

1,25 2

Tab. 1. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star – okolice Głubczyc na Opolszczyźnie

24


Kontrola

Terra-Sorb foliar

Terra-Sorb foliar + Black Star

DAWKA l/ha

MASA KORZENI wg

Terra-Sorb foliar

1,25

169

218

Terra-Sorb foliar + Black Star

MASA LIŚCI wg

%

100

1274

100

7,50

100

128,99

1664

130,61

9,28

123,73

%

%

1,25 2

Tab. 2. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star – okolice Wrocławia na Dolnym Śląsku

Oprócz udowodnionego wpływu na rozwój strefy korzeniowej preparat wykazuje działanie plonotwórcze, co obrazuje poniższa tabela z wynikami doświadczenia przeprowadzonego w uprawie pszenicy i kukurydzy. Wzrost plonu pszenicy po jednokrotnym zastosowaniu 2 l/ha wyniósł 900 kg, a w kukurydzy po dwukrotnym oprysku w dawce 2 x 2 l/ha – 970 kg. Dawka w l/ha

Plon w kg

Kontrola

Pszenica ozima Kontrola

Kombinacja

Kukurydza

Wzrost kg/ha

%

kg plonu/1 l

2260

100

2

3160

900

139,8

450

3240

100

2×2

4210

970

130

242,5

Tab. 3. Wpływ stosowania Black Star na plon Wyniki z Krajowego Instytutu Badań i Rozwoju Agrochemii Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska w Bukareszcie

rzepaki

KOMBINACJA

ŚREDNIA SZEROKOŚĆ SZYJKI KORZENIOWEJ w mm

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Porównanie korzeni w doświadczeniu na Opolszczyźnie

25


Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Kiła rzepaku Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia Plasmodiophora brassicae (sprawca kiły kapusty) w uprawie rzepaku: • Krótki płodozmian; rzepak częściej niż co 4 lata na danym polu. • Niewłaściwie uprawiona gleba, zaburzone stosunki powietrzno-wodne. • Nawalne deszcze w okresie początkowego rozwoju roślin rzepaku. • Wczesne siewy rzepaku ozimego, które mogą przyspieszyć i zwiększyć intensywność infekcji. • Zastoiska wodne na polach, obniżenia terenu – tam najczęściej dochodzi do porażenia roślin i rozprzestrzeniania się choroby na inne części pola. • Wysokie temperatury we wrześniu; optymalne warunki termiczne do rozwoju sprawcy choroby to temperatura gleby 18–26°C. • Niedokładne lub brak mycia maszyn i urządzeń pracujących na polu, na którym choroba się pojawiła (rozprzestrzenianie się choroby w obrębie całego gospodarstwa).

rzepaki

Rozpad galasów korzeniowych i rozwój nowych korzeni

26


Jesienna i wiosenna technologia stymulacji odporności roślin rzepaku ukierunkowana na sprawcę kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae): Zabieg 1: faza 2–4 liści – Croparom Activstart 1,5 l/ha Zabieg 2: od 6 do 8 dni później – Croparom Funga 2,5 l/ha

JESIEŃ

Zabieg 3: wiosna, ruszenie wegetacji – Croparom Activstart 1 l/ha Zabieg 4: 6 do 8 dni później – Croparom Funga 2,5 l/ha

6–8 dni

CROPAROM FUNGA

faza 2–4. liścia właściwego

CROPAROM ACTIVSTART

6–8 dni

CROPAROM FUNGA

początek wiosennej wegetacji

Croparom Activstart

Croparom Funga

To stymulator rozwoju regulujący układ enzymatyczny w roślinie. Celem jego działania jest intensywne pobudzenie systemu korzeniowego do wzrostu, tak aby roślina stała się mniej podatna na infekcję Plasmodiophora lub w jak największym stopniu nadrobiła uszkodzenia, jakie poczyniła choroba.

Ma na celu stymulację odporności roślin w taki sposób, aby zablokowała rozwój infekcji i radziła sobie ze spustoszeniem spowodowanym przez Plasmodiophora. Wskutek działania preparatu w roślinie wytwarzane są substancje blokujące rozwój sprawcy infekcji. Galasy korzeniowe przestają się rozwijać, wysuszają się i rozpadają (na zdj.) Towarzyszy temu wzrost nowych korzeni włośnikowych, które zasilają roślinę w składniki pokarmowe.

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

CROPAROM ACTIVSTART

rzepaki

WIOSNA

27


Nawożenie rzepaku ozimego Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu rzepaku ozimego (dawki dla plonu ok. 3,5 t nasion z 1 ha i średnich potrzeb nawożenia N, P i K).

Ilość dostarczonych składników pokarmowych, w kg/ha

** Polifoska 6 2,5 dt/ha

YaraMila npk 14:14:21 4,0 dt/ha

Saletrosan 3,0 dt/ha

N – 149 P2O5 – 106 K2O – 159

Saletrosan 4,0 dt/ha

Saletra am. 2,0 dt/ha

N – ok. 188 P2O5 – 60 K2O – 160

Saletrosan 4,0 dt/ha

Saletra am. 2,0 dt/ha

N – ok. 187 P2O5 – 60 K2O – 130

Saletrosan 4,0 dt/ha

Saletra am. 2,0 dt/ha

N – ok. 199 P2O5 – ok. 75 K2O – ok. 160

lub Polifoska 8 3,0 dt/ha lub OptiComplex 9 3,0 dt/ha + Korn-Kali 2,0 dt/ha lub Sól potasowa 1,5 dt/ha

wiosna

JesieŃ: 1–2 tyg. przed siewem

28

RSM® 1,0 dt/ha*

SUPROFOS 26 3:12:26 5,0 dt/ha

lub

lub

Saletrosan

Polifoska 4 5,0 dt/ha

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

lub

Wiosna

W przypadku zastosowania po zbiorze przedplonu dodatkowej dawki azotu na przyoraną słomę (rzepak po zbożu) w ilości 30–40 kg N/ha, np. w formie mocznika lub siarczanu amonu, wiosną należy dawkę nawożenia zmniejszyć o tę ilość azotu. * W warunkach wskazujących wyraźnie na konieczność dostarczenia azotu jeszcze jesienią (IX–X). ** Proponowane ilości azotu można zastosować w innych nawozach, np. w moczniku, saletrzaku lub RSM®. Opisy nawozów na stronie 72.


Wapnowanie w technologii uprawy rzepaku ozimego Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez)

Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez)

optymalny

konieczny

zawartość CaO [%]/ CaCO3 [%]

zawartość MgO [%]/ MgCO3 [%]

uprawa przedsiewna

zawartość H2O [%]

reaktywność

wegetacja jesienna

wegetacja wiosenna

opis Węglan wapnia z okresu jury. Młody wiek kopaliny (miękka skała) powoduje wysoką aktywność chemiczną i szybkie działanie. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Bardzo dobre rozdrobnienie – 85% poniżej 1 mm. Suma CaO + MgO powyżej 50%. Bardzo niska zawartość metali ciężkich. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb ubogich w magnez. Kreda granulowana o wysokiej reaktywności. Szybkie działanie odkwaszające. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb.

producent

Standard Cal

50/89

6–10

aktywność chemiczna 98%

Agrodol

30/55

20/42

do 10

aktywność chemiczna 65%

Granukal

44,8/80

2,39/5

do 10

80%

Granukal S Plus

22/39

10,5 siarki

do 10

Kreda granulowana z dodatkiem siarki.

Omya

Grade IV Extra

34/61

15/31

do 5

50%

Wapno węglanowo-magnezowe granulowane. Zastosowanie: na gleby ubogie w magnez.

Omya

Nordkalk

Omya

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

nazwa

ratujący plon

Omya

rzepaki

uprawa pożniwna

przedplon

Granukal lub Granukal S Plus lub Baltic Grade IV Extra

29


Karta Pola – rzepak ozIMY Przedplon: pszenica ozima Uprawa (płużna/ uproszczona/ siew bezpośredni)

agregat ścierniskowy, orka 18–22 cm, uprawa przedsiewna, siew

Odmiana: SY Carlo Termin siewu Gęstość siewu

45

szt./m2

Propozycja NawożeniA Jesień Wiosna

Nawóz

Skład

Dawka

Polifoska 4

NPK 4-12-32

500 kg/ha

Termin

Faza rozwojowa

Saletrosan

26 N, 13 S

350 kg/ha

początek wegetacji

Saletra amonowa 32

32 N, 13 S

250 kg/ha

2–3 tygodnie później

przed siewem

Ochrona roślin + nawożenie dolistne

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Preparat

Jesień

rzepaki

Wiosna

30

Dawka

Butisan 400 SC

2 l/ha

Command 480 EC

0,15–0,2 l/ha

Targa 10 EC

0,3 l/ha

Dursban 480 EC

0,6 l/ha

Ammo Super 100 EW

0,1 l/ha

OSD Bor

3 kg/ha

Syrius 250 EW

0,8 l/ha

Black Star

2 l/ha

Terra-Sorb foliar

2 l/ha

OSD Mikro Rzepak

3 kg/ha

OSD Bor

1 kg/ha

SIARCZAN Mg 7×H2O

10 kg/ha

Toprex 375 SC

0,5 l/ha

Terra-Sorb foliar

1,5 l/ha

Dursban 480 EC

0,6 l/ha

Ammo Super 100 EW

0,1 l/ha

OSD Bor

2 kg/ha

SIARCZAN Mg 7×H2O

10 kg/ha

Plenum 500 WG

0,15 l/ha

Promax 450 EC

1 l/ha

Syrius 250 EW

0,6 l/ha

Terra-Sorb foliar

2 l/ha

Ammo Super 100 EW

0,1 l/ha

Mospilan 020 SP

0,12 kg/ha

Claister Max

0,5 l/ha

Termin

Faza rozwojowa do 3 dni po siewie

od 12 BBCH (2. para liści)

14 BBCH

30–31 BBCH (początek wydłużania pędu głównego)

50–55 BBCH (rozwój pąków kwiatowych)

59 BBCH (żółty pąk)

81–87 (dojrzewanie łuszczyn)


31

rzepaki

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013


pSzenica OZIMA Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

zboża ozime 32

Odmiana

ZEPPELIN

Informacje podstawowe

NOWOŚĆ!

BRILLIANT

PAMIER

KEPLER

Hodowca

Lantmännen SW Seed

Lantmännen SW Seed

Lantmännen SW Seed

NICKERSON

klasa

A

A

A

A

rejestracja

2012 DE

2005 DE, 2009 CZ, LT, EE

2008 DE

2010 PL

plonowanie w wieloleciu a1, % wz

103*

100

102

102

termin kłoszenia

średni

średni

śRednio późny

śRednio późny

termin dojrzewania

średni

średni

średni

późny

MTZ [g]

wysoka – 44

niska – 39

średnia – 41

wysoka – 47

mrozoodporność

5,5

4

4

2,5

Wysokość roślin

średnia – 95

średnia – 92

niska – 89

niska – 85

odporność na porastanie

DOBRA

dobra

dobra

dobra

Odporność na wyleganie

wysoka

wysoka

BARDZO wysoka

BARDZO wysoka

Zdrowotność

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

mączniak prawdziwy

***

***

***

***

rdza brunatna

***

*

**

**(*)

DTR

**(*)

*(*)

*(*)

***

septorioza liści

**

*(*)

**

**

septorioza plew

**

**

**

**

Fuzarioza kłosów

**

**

**(*)

**(*)

choroby podstawy Źdźbła

**

***

***

***

gęstość ziarna

średnia

wysoka

średnia

średnia

wyrównanie ziarna

dobre

średnie

dobre

dobre

zawartość białka

wysoka

wysoka

BARDZO wysoka

średnia

Cechy jakościowe

liczba opadania

BARDZO wysoka

wysoka

BARDZO wysoka

BARDZO wysoka

sedymentacja

BARDZO wysoka

BARDZO wysoka

BARDZO wysoka

wysoka

wymagania glebowe

średnie

mniejsze

średnie

średnie

tolerancja niskiego pH

średnia

średnia

niższa

średnia

odporność na suszę

dość wysoka

wysoka

dość wysoka

średnia

późny siew

***

***

***

**

obsada w siewie optymalnym [szt./m2]

330–350

280–320

300–350

300–330

ilość wysiewu [kg]

150–180

130–150

140–160

160–190

Cechy szczególne

bardzo dobra zimotrwałość i zdrowotność

nadaje się do uprawy na każdym polu

tworzy piękny, zdrowy, wyrównany łan

wysoki plon, wysoka zdrowotność, grube ziarno

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.


JULIUS

MEISTER

NIKOL

KWS OZON

Saaten Union

KWS LOCHOW Polska

RAGT

NICKERSON

KWS LOCHOW Polska

A

A

B

B

B

2010 PL, 2009 DE

2008 DE, 2010 EE, 2011 LT, LV

2011 PL, 2010 DE

2008 CZ

2010 PL, 2010 BE

103

108

100

104

108

późny

średni

średni

śRednio późny

bardzo wczesny

średni

późny

średnio późny

średni

średni

bardzo wczesny

średni

średnia – 41

wysoka

wysoka – 45

Bardzo wysoka – 47

wysoka – 45

2,5

5

1,5

4,5

4

A oścista 2008 PL 106

wysoka – 47 6 średnia – 96 BARDZO DOBRA średnia bardzo dobra

niska – 85

średnia – 95

średnia – 90

średnia – 94

niska – 85

dobra

dobra

BARDZO DOBRA

średnia

dobra

BARDZO wysoka

średnia

BARDZO wysoka

średnia

BARDZO wysoka

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

*

***

**(*)

**

**(*)

**(*)

***

***

**

**

**

**

***

**(*)

**

**(*)

*(*)

**

**

**

**

**

**

*

**

**

*(*)

*(*)

**

*

**(*)

**

*

**(*)

**

**

***

**

***

**

**

niższa

średnia

średnia

wysoka

średnia

dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

średnia

średnia

dość wysoka

średnia

średnia

***

średnia bardzo dobre dość wysoka średnia

wysoka

wysoka

bardzo wysoka

wysoka

BARDZO wysoka

bardzo wysoka

wysoka

wysoka

średnia

średnia

BARDZO wysoka

średnie

mniejsze

średnie

mniejsze

mniejsze

średnie

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia

niższa

średnia

dość wysoka

średnia

wysoka

dość wysoka

średnia

***

**

***

*

**

350–380

***

300–340

260–340

300–350

300–350

280–320

180–200

140–160

130–170

150–180

170–200

150–180

dobra zimotrwałość, dorodne ziarno

wysoki plon, wysoka jakość, grube ziarno

bardzo wczesna, dobra zimotrwałość

niskie rośliny, grube ziarno, wysoki plon

dobra zimotrwałość, dobra jakość

efektowna, wysoko plonująca

Cecha: *** – bardzo dobra, ** – dobra, * – średnia, () z zastrzeżeniem

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

DANKO

KREDO

zboża ozime

OSTROGA

33


Zeppelin

NOWOŚĆ!

BARDZO DOBRA ZIMOTRWAŁOŚĆ I WYRÓŻNIAJĄCA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY GWARANTUJĄ WYSOKI PLON ŚWIETNEJ JAKOŚCI

odporność na choroby • • • • • •

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

34

Mączniak prawdziwy: *** Rdza brunatna: *** DTR: **(*) Septorioza liści: ** Septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: **

Profil agrotechniczny • • • •

• • • • • •

MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka Sedymentacja: bardzo wysoka

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

280–320 szt./m2 330–350 szt./m2 350–400 szt./m2 150–180 kg/ha

WyMAGANIA GLEBOWE •

średnie

Rejestracja: Niemcy 2012 Hodowla: Lantmännen SW Seed

wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego pH: średnia mrozoodporność: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka

Zalety •

CECHY JAKOŚCIOWE

pSzenica ozima Klasa A

bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, również w niesprzyjających warunkach podwyższona zawartość białka oraz bardzo wysoka liczba opadania bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dzięki znakomitej zdrowotności i bardzo dobrej zimotrwałości wyjątkowa zdrowotność liści i kłosów, szczególnie wysoka odporność na mączniaka wysoka mrozoodporność potwierdzona badaniami urzędowymi i praktyką rolniczą w 2012 r. charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie

Plonowanie Badania rejestrowe niemieckie 2009–2011

102% Wzorca

105% Wzorca

102% Wzorca

Zeppelin

Zeppelin

Zeppelin

Landy wschodnie

Landy południowe

Landy północne

100%

wzorzec


Brilliant Sprawdzona, od lat niezawodna, nadaje się do uprawy na każdym polu

• • • • • •

Mączniak prawdziwy: *** Rdza brunatna: * DTR: *(*) Septorioza liści: *(*) Septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: ***

• • • •

Zalety •

CECHY JAKOŚCIOWE • • • • • •

MTZ: niska Gęstość ziarna: wysoka Wyrównanie ziarna: średnie Zawartość białka: wysoka Liczba opadania: wysoka Sedymentacja: bardzo wysoka

wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego pH: średnia mrozoodporność: dobra odporność na suszę: wysoka

Rejestracja: Niemcy 2005, Węgry 2008, Czechy, Litwa 2009, Estonia 2010 Hodowla: Lantmännen SW Seed

• •

stabilne i niezawodne plonowanie, nawet na słabszych glebach bardzo szybko rozwijający się system korzeniowy, dzięki któremu odmiana dobrze znosi okresowe niedobory wody wysoki plon jest uzyskiwany dzięki dużej liczbie ziarniaków w kłosie odmiana bardzo mocno krzewiąca się i zagęszczająca łan charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby atakujące kłos może być uprawiana w monokulturze, nadaje się do siewu po kukurydzy

Plonowanie TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

250–280 szt./m2 280–320 szt./m2 350–400 szt./m2 130–150 kg/ha

Plonowanie odmiany Brilliant w doświadczeniach PDO 2009–2011, poziom a2 2009 r. 2010 r. 2011 r.

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

98% wzorca 101% wzorca 100% wzorca

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Profil agrotechniczny

zboża ozime

odporność na choroby

pSzenica ozima Klasa A

35


Pamier Tworzy piękny, zdrowy, wyrównany łan, stabilne parametry jakościowe ziarna

odporność na choroby • • • • • •

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Mączniak prawdziwy: *** Rdza brunatna: ** DTR: *(*) Septorioza liści: ** Septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: ***

Profil agrotechniczny • • • •

• • • • •

MTZ: średnia Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: bardzo wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka Sedymentacja: bardzo wysoka

wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego pH: niższa mrozoodporność: dobra odporność na suszę: dość wysoka

stabilnie plonująca odmiana o wyjątkowo pięknym pokroju roślin, tworząca wyrównany łan rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie, bardzo mocno zagęszczające łan bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie przy presji mączniaka i fuzariozy kłosa bardzo dobre i stabilne parametry jakościowe ziarna – klasa A, bardzo wysoka liczba opadania najwyższy potencjał plonotwórczy pokazuje na dobrych stanowiskach o uregulowanym pH toleruje opóźnione siewy, nadaje się do siewu po kukurydzy

Plonowanie Plonowanie odmiany Pamier w SDOO 2012 r., % wzorca

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

128,3

– 300–350 szt./m2 350–400 szt./m2 140–160 kg/ha 98,6

126,7 125,2

102,4 100,6

A1 A2

WyMAGANIA GLEBOWE: •

średnia ogólna

średnie TomaszóW Bolesławiecki

36

Rejestracja: Niemcy 2008 Hodowla: Lantmännen SW Seed

Zalety •

CECHY JAKOŚCIOWE •

pSzenica ozima Klasa A

BIAŁOGARD


KEPLER WYSOKA JAKOŚĆ, REKORDOWE PLONY, GRUBE ZIARNO, WYŚMIENITA ZDROWOTNOŚĆ Profil agrotechniczny

odporność na choroby

• • • • •

• • •

Zalety •

• • •

CECHY JAKOŚCIOWE • • • • • •

MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: bardzo wysoka Sedymentacja: wysoka

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

250–280 szt./m 300–330 szt./m2 350–400 szt./m2 160–190 kg/ha

WyMAGANIA GLEBOWE •

średnie

wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego pH: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: średnia

bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich rejonach Polski i na wszystkich poziomach agrotechniki niskie rośliny, sztywne źdźbło grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie dobra odporność na choroby podstawy źdźbła nadaje się do siewu po pszenicy

Plonowanie I a1 111% a2 112%

III a1 102% a2 103%

2

V a1 107% a2 107%

II a1 110% a2 107%

IV a1 107% a2 107%

VI a1 107% a2 110%

Plonowanie odmiany Kepler w rejonach Polski na poziomie a1/a2; wyniki COBORU – średnia 2010–2011

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Mączniak prawdziwy: *** Rdza brunatna: **(*) DTR: *** Septorioza liści: ** Septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: ***

Rejestracja: Polska 2010 Hodowla: Nickerson

zboża ozime

pSzenica ozima Klasa A

37


MEISTER ZNAKOMITY PLON, WYSOKA JAKOŚĆ, GRUBE ZIARNO, DOBRE ROZWIĄZANIE NA SŁABSZE GLEBY

odporność na choroby • • • • •

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

38

Mączniak prawdziwy: ** Rdza brunatna: ** DTR: **(*) Septorioza liści: ** Septorioza plew: *(*) Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: ***

Profil agrotechniczny • • • •

• • • • • •

MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: bardzo dobre Zawartość białka: dość wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka Sedymentacja: średnia

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

250–280 szt./m2 300–350 szt./m2 350–400 szt./m2 150–180 kg/ha

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010 Hodowla: RAGT

wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego pH: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: wysoka

Zalety •

CECHY JAKOŚCIOWE

pSzenica ozima Klasa B

• •

odmiana numer 1 w doświadczeniach COBORU, średni plon w latach 2009–2011 – 109,3% wzorca grube ziarno o stabilnej liczbie opadania oraz wysokiej zawartości białka odmiana o większej tolerancji słabszych warunków glebowo-wodnych, ale o uregulowanym pH może być uprawiana na stanowiskach po zbożach sztywne źdźbło, odporne na wyleganie

Plonowanie I a1 112% a2 109%

III a1 112% a2 107%

V a1 107% a2 105%

II a1 108% a2 102%

IV a1 104% a2 102% VI a1 110% a2 106%

Plonowanie odmiany Meister w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBORU – średnia 2010–2011


Kredo Efektowna, rekordowo plonująca, zdrowa

• • • • • •

Mączniak prawdziwy: *** Rdza brunatna: *** DTR: **(*) Septorioza liści: ** Septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: ***

• • • •

• • • • • •

MTZ: średnia Gęstość ziarna: niższa Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: wysoka Sedymentacja: wysoka

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

230–280 szt./m2 300–340 szt./m2 350–400 szt./m2 140–160 kg/ha

wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego pH: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: dość wysoka

Zalety • •

CECHY JAKOŚCIOWE

Rejestracja: Niemcy 2009, Polska 2010 Hodowla: Saaten Union

• •

niskie rośliny o bardzo dużej odporności na wyleganie odmiana nie wymaga dużych nakładów związanych z regulacją wzrostu bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, potwierdzony wynikami w Polsce i w Niemczech ziarno o dobrym wyrównaniu i wysokiej liczbie opadania stabilny plon również na słabszych stanowiskach glebowych

Plonowanie I a1 111% a2 105%

III a1 101% a2 98%

V a1 108% a2 104%

II a1 110% a2 104%

IV a1 104% a2 105% VI a1 109% a2 109%

Plonowanie odmiany Kredo w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBORU – średnia 2010–2011

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Profil agrotechniczny

zboża ozime

odporność na choroby

pSzenica ozima Klasa A

39


nikol Odmiana bardzo wcześnie dojrzewająca, znakomita na tereny o krótszym okresie wegetacji i o mniejszej ilości opadów odporność na choroby • • • • •

40

• • • •

• • • • • •

MTZ: bardzo wysoka Gęstość ziarna: wysoka Wyrównanie ziarna: bardzo dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: wysoka Sedymentacja: średnia

Hodowla: Nickerson

wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego pH: średnia mrozoodporność: dobra odporność na suszę: dość wysoka

Zalety • •

CECHY JAKOŚCIOWE

Rejestracja: Czechy 2008

Profil agrotechniczny

• • •

• •

odmiana o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania bardzo dobrze radzi sobie ze stresami wynikającymi z okresowych niedoborów wody wysokie plonowanie w doświadczeniach czeskich – średnio 104% wzorca rośliny o dorodnym kłosie, z małą ilością plew i dużym ziarnem dobra zdrowotność roślin, szczególnie przy presji mączniaka nadaje się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb, również na stanowisku po pszenicy ze względu na ciężki kłos odmianę należy dobrze skrócić w gospodarstwie jako pierwsza do koszenia

Plonowanie Masa 1000 ziaren (g), UKZUZ Czechy 2009 r. 47,6 41,4

46,6

Ludwig

Nikol

41,3

Mulan

38,2

37,6

Akteur

90,9

Cubus

102,7

Baletka

mniejsze

106,7

Cubus

97,1

Baletka

WyMAGANIA GLEBOWE

109,8

108,5

Mulan

250–300 szt./m2 300–350 szt./m2 – 170–200 kg/ha

Akteur

wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

Plonowanie odmiany Nikol, UKZUZ Czechy 2009 r., R1, % wzorca

Ludwig

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU

Nikol

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Mączniak prawdziwy: **(*) Rdza brunatna: ** DTR: *(*) Septorioza liści: ** Septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: **

pSzenica ozima Klasa A


Wybierz nawóz nie do pokonania – na każdym polu!

• trójskładnikowy nawóz zawierający łącznie 59,5% NPK (9,5:25:25), • doskonała rozpuszczalność składników pokarmowych, • polecany szczególnie na gleby o obniżonej zasobności w fosfor, • wyprodukowany w oparciu o najwyższej jakości surowce i najnowszą technologię.

Dystrybutorzy na terenie Polski:

tel. 71 392 48 60, www.osadkowski.pl

tel. 76 850 58 42, www.osadkowski-cebulski.pl

tel. 61 438 00 00, www.osadkowski-raiffeisen.pl


zboża OZIMe

jęczmień ozimy

Odmiana

NICKELA

SCARPIA

żyto ozime

HELLVUS

GONELLO

Informacje podstawowe HodowLa

Lantmännen SW Seed

Saaten Union

Dieckmann

KWS Lochow Polska

typ ODMIANY

browarna dwurzędowa

pastewna wielorzędowa

HYBRYDOWA

HYBRYDOWA

rejestracja

2006 PL

2007 PL

2007 DE

2009 PL

100

102

termin kłoszenia

średni

średni

średni

termin dojrzewania

średnio wczesny

wczesny

średni

średni

wysokość roślin

bardzo niska

średnia

średnia

niska

MTZ [g]

bardzo wysoka – 48,8

wysoka – 46

bardzo wysoka – 41

średnia – 33

zawartość białka

średnia

średnia

wysoka

niska

plonowanie poziom a1/a2 COBORU, w wieloleciu CCA, w wieloleciu

114 105 średni

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

zdrowotność

42

mączniak prawdziwy

***

*

**

**

rdza brunatna

nd

nd

**

**

septorioza liści

nd

nd

**

**

choroby podstawy źdźbła

nd

nd

**

**

rynchosporioza

**

**

*

*

plamistość siatkowa

**

**

nd

nd

mrozoodporność

średnia (4,5)

dobra (5)

dobra

bardzo dobra

odporność na wyleganie

bardzo dobra

średnia

bardzo dobra

dobra

odporność na suszę

dość wysoka

dość wysoka

dość wysoka

wysoka

odporność na niskie pH

średnia

średnia

średnia

średnia

wymagania glebowe

mniejsze

mniejsze

mniejsze

mniejsze

odporność na porastanie

średnia

średnia

średnia

średnia

przydatność

słodownie, przemysł paszowy

przemysł paszowy

przemysł młynarski i gorzelnie

przemysł młynarski i gorzelnie

wczesny

280–330

270–300

190–200

160–180

optymalny

330–350

300–350

200–220

180–220

opóźniony

350–380

320–380

220–260

220–250

Ilość wysiewu (kg/ha lub j.s./ha)

140–180

130–170

1,8–2 j.s.

1,8–2 j.s.

Cechy szczególne

NAJNIŻSZA odmiana zarejestrowana w Polsce, bardzo wyrównane i grube ziarna

wysoko plonująca, wczesna odmiana

duże ziarno, bardzo dobra odporność na wyleganie

wysoki plon, dobra odporność na stres

PROFIL AGROTECHNICZNY

Termin siewu (obsada roślin szt./m2)

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. * wyniki niemieckie 2012 r., nd – nie dotyczy


żyto ozime

pszenżyto ozime

BRASETTO

DAŃKOWSKIE AMBER

CULTIVO

KWS Lochow Polska

Danko

Lantmännen SW Seed

Lantmännen SW Seed

Danko

HYBRYDOWA

LINIOWA

krótkosłomA

krótkosłomA

tradycyjnA

2009 PL

2010 PL

2007 DE

2012 DE

2011 PL

116

97

105*

105

średni

wczesny

średni

średni

bardzo wczesny

średni

średnio wczesny

średnio późny

średni

bardzo wczesny

średnia

średnia

bardzo niska

niska

średnia

średnia – 34,6

średnia – 32,3

wysoka – 51

wysoka – 42,2

wysoka – 45,8

niska

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

**

**

***

*(*)

**

**

**

***

***

***

**

*

**

**

**

**

***

***

**

***

*

*

**

**

***

nd

nd

nd

nd

nd

brak danych

brak danych

dobra (5)

bardzo dobra (5,5)

dobra (4,0)

średnia

średnia

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

średnia

dość wysoka

dość wysoka

wysoka

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia

średnie

mniejsze

mniejsze

średnie

mniejsze

średnia

średnia

wysoka

wysoka

wysoka

konsumpcja, pasza, etanol, substrat do biogazu

młynarsko-piekarskie, pasza

przemysł paszowy

przemysł paszowy

przemysł paszowy

160–180

220–270

250–280

250–280

280–320

180–200

280–300

280–330

280–330

320–360

200–250

340–360

330–380

330–380

360–420

1,8–2 j.s.

90–110

150–180

150–180

140–170

mocne i elastyczne źdźbło

sztywna słoma, dobra jakość ziarna

wysoka zdrowotność i mrozoodporność

najwyżej plonujące pszenżyto w Niemczech

bardzo wczesna, idealna na słabe gleby

ADVERDO

MAESTOZO

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

114

Cecha: +++ – bardzo dobra, ++ – dobra, + – średnia ( ) – z zastrzeżeniem

43


NICKELA NAJNIŻSZA ZAREJESTROWANA ODMIANA JĘCZMIENIA W POLSCE, BARDZO WYRÓWNANE I GRUBE ZIARNO

odporność na choroby • • • •

44

Profil agrotechniczny • • • •

Zalety • • •

CECHY JAKOŚCIOWE • •

MTZ: bardzo wysoka Zawartość białka: średnia

Rejestracja: Polska 2006 Hodowla: Lantmännen SW Seed

mrozoodporność: średnia (4,5) odporność na wyleganie: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka odporność na niskie pH: średnia

odmiana browarna, plonuje na poziomie odmian pastewnych najlepsza odporność na wyleganie w badaniach COBORU bardzo wysoka odporność na mączniaka oraz dobra odporność na rdzę jęczmienia zalecana do uprawy na wszystkich stanowiskach nadających się pod uprawę jęczmienia

Plonowanie Wysokość roślin w cm według badań COBORU 2011 r.

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

102

102

100

102

souleyka

traminer

280–330 szt./m2 330–350 szt./m2 350–380 szt./m2 140–180 kg/ha

maybrit

wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

lomerit

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU 85

nickela

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Mączniak prawdziwy: *** Rynchosporioza: ** Plamistość siatkowa: ** Pleśń śniegowa: **(*) Rdza jęczmienia: **(*)

Jęczmień DWURZĘDOWY BROWARNY


SCARPIA WYSOKI I STABILNY PLON

• • • • •

Mączniak prawdziwy: * Rynchosporioza: ** Plamistość siatkowa: ** Pleśń śniegowa: **(*) Rdza jęczmienia: *

Profil agrotechniczny • • • •

• •

• •

MTZ: wysoka Zawartość białka: średnia

mrozoodporność: dobra (5) odporność na wyleganie: średnia odporność na suszę: dość wysoka odporność na niskie pH: średnia

Zalety •

CECHY JAKOŚCIOWE

Rejestracja: Polska 2007 Hodowla: Saaten Union

odmiana paszowa, wielorzędowa wysokie i stabilne plonowanie w wieloleciu dobra mrozoodporność odmiana zalecana do uprawy w największej liczbie województw na terenie Polski

Plonowanie Plonowanie odmiany Scarpia w doświadczeniach COBORU 2010–2012

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

270–300 szt./m2 300–350 szt./m2 320–380 szt./m2 130–170 kg/ha

104 102 100

104 102

100

101

2012 r.

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

odporność na choroby

Jęczmień WIELORZĘDOWY PASTEWNY

2011 r.

Wzorzec

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

poziom a1

poziom a2

zboża ozime

2010 r.

45


HELLVUS GRUBE ZIARNO, BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

odporność na choroby • • • •

46

Rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: Dieckmann

Profil agrotechniczny • • • • •

mrozoodporność: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka odporność na niskie pH: średnia wymagania glebowe: mniejsze

Zalety • •

CECHY JAKOŚCIOWE • •

MTZ: bardzo wysoka Zawartość białka: wysoka

• •

wysokie plony bardzo dobra odporność na wyleganie wysoka jakość ziarna wysoki współczynnik uzysku mąki o jasnej barwie bardzo dobra odporność na choroby

Plonowanie

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

5

5

su drive

5

matador

190–200 szt./m2 200–220 szt./m2 220–260 szt./m2 1,8–2 j.s./ha

4

1

guttino

wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

caratop

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU

Wyniki odporności na wyleganie BSA 2012 r. (najniższa nota = najlepsza odporność na wyleganie)

Hellvus

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Mączniak: ** Septorioza liści: ** Choroby podstawy źdźbła: ** Rdza brunatna: ** Rynchosporioza: *

ŻYTO HYBRYDOWE


GONELLO Lider w plonie, dobra odporność na stres

ŻYTO HYBRYDOWE Rejestracja: Polska 2009 Hodowla: KWS Lochow Polska

odporność na choroby • • • • •

Mączniak prawdziwy: ** Septorioza liści: ** Choroby podstawy źdźbła: ** Rdza brunatna: ** Rynchosporioza: *

Profil agrotechniczny • • • • •

mrozoodporność: bardzo dobra odporność na wyleganie: dobra odporność na suszę: wysoka odporność na niskie pH: średnia wymagania glebowe: mniejsze

CECHY JAKOŚCIOWE • •

MTZ: średnia Zawartość białka: niska

• •

technologia POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem nadaje się do uprawy w rejonach z okresowymi niedoborami wody jedna z najniższych odmian zarejestrowanych w Polsce – dobra odporność na wyleganie doskonałe cechy technologiczne ziarna bardzo dobra odporność na choroby

Plonowanie TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

160–180 szt./m2 180–220 szt./m2 220–250 szt./m2 1,8–2 j.s./ha

I a1 119% a2 114%

III a1 114% a2 114%

V a1 113% a2 115%

II a1 119% a2 120%

IV a1 117% a2 121% VI a1 115% a2 114%

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

Plonowanie odmiany Gonello w badaniach COBORU 2012 r. na poziomach A1 i A2 w porównaniu ze wzorcem

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Zalety

47


CULTIVO NIESPOTYKANA ZDROWOTNOŚĆ, WYSOKI PLON ORAZ DOBRA MROZOODPORNOŚĆ

odporność na choroby • • • •

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

48

Mączniak prawdziwy: *** Septorioza liści: ** Rdza żółta: ** Rdza brunatna: *** Septorioza plew: **

PSZENŻYTO KRÓTKOSŁOME Rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: Lantmännen SW Seed

Profil agrotechniczny • • • • •

mrozoodporność: dobra (5) odporność na wyleganie: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka odporność na niskie pH: średnia wymagania glebowe: mniejsze

Zalety • •

CECHY JAKOŚCIOWE • •

MTZ: wysoka Zawartość białka: wysoka

• • • •

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

250–280 szt./m2 280–330 szt./m2 330–380 szt./m2 150–180 kg/ha

bardzo wysoki potencjał plonowania bardzo niska odmiana o wysokiej odporności na wyleganie dobra mrozoodporność bardzo wysoka jakość ziarna wyróżniająca zdrowotność bardzo wysoki plon bez wzrostu nakładów na ochronę roślin

Plonowanie Plonowanie odmiany Cultivo w badaniach CCA 2010 r., % wzorca 124

100

100

104

wzorzec Cultivo

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

poziom a1

poziom a1


Adverdo

NOWOŚĆ!

NAJWYŻEJ PLONUJĄCE PSZENŻYTO W NIEMCZECH

PSZENŻYTO KRÓTKOSŁOME Rejestracja: Niemcy 2012 Hodowla: Lantmännen SW Seed

• • • •

Mączniak prawdziwy: *(*) Septorioza liści: ** Rdza żółta: **(*) Rdza brunatna: *** Septorioza plew: **

• • • •

mrozoodporność: bardzo dobra (5,5) odporność na wyleganie: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka odporność na niskie pH: średnia wymagania glebowe: średnie

Zalety •

• • •

250–280 szt./m2 280–330 szt./m2 330–380 szt./m2 150–180 kg/ha

WyMAGANIA GLEBOWE •

średnie

Wyniki plonowania w Niemczech, BSA 2012r., % wzorca 104 100

102 98

97

dinaro

wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

Plonowanie

agostino

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU

TULUS

MTZ: wysoka Zawartość białka: wysoka

grenado

adverdo

CECHY JAKOŚCIOWE

odmiana łączy najwyższy potencjał plonowania z wysoką zdrowotnością szczególnie wysoka odporność na rdzę żółtą i rdzę brunatną wyróżniająca mrozoodporność bardzo dobra odporność na wyleganie polecana do uprawy na terenie całego kraju

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Profil agrotechniczny •

zboża ozime

odporność na choroby

49


MAESTOZO WCZESNY ZBIÓR NA NAJSŁABSZYCH GLEBACH

PSZENŻYTO Tradycyjne Rejestracja: Polska 2011 Hodowla: Danko

odporność na choroby • • • • •

Mączniak prawdziwy: *(*) Septorioza liści: ** Rdza żółta: ** Rdza brunatna: ** Septorioza plew: **

Profil agrotechniczny • • • • •

Zalety

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

50

• •

CECHY JAKOŚCIOWE • •

MTZ: wysoka Zawartość białka: wysoka

• • • •

TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU wczesny optymalny opóźniony ilość wysiewu

280–320 szt./m2 320–360 szt./m2 360–420 szt./m2 140–170 kg/ha

WyMAGANIA GLEBOWE •

mniejsze

mrozoodporność: dobra (4) odporność na wyleganie: dobra odporność na suszę: dość wysoka odporność na niskie pH: średnia wymagania glebowe: mniejsze lider plonowania w doświadczeniach PDO w 2011 r. (107% wzorca) plonuje stabilnie we wszystkich rejonach Polski wyróżnia się plonem szczególnie na glebach słabszych odmiana bardzo wczesna – ucieka przed suszą ziarno o wysokiej MTZ i bardzo dobrym wyrównaniu dobra odporność na porastanie bardzo dobra zdrowotność, szczególnie duża odporność na rdzę brunatną odmiana o tradycyjnej długości słomy, bardzo dobrze krzewiąca się nadaje się do produkcji biogazu

Plonowanie I a1 111% a2 108%

III a1 105% a2 101%

V a1 108% a2 106%

II a1 106% a2 103%

IV a1 112% a2 112% VI a1 97% a2 102%

Plonowanie odmiany Maestozo w doświadczeniach PDO 2011 r. w rejonach Polski, poziom A1/A2, % wzorca


51

zboĹźa ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013


zboĹźa ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Odmiana

52

0

1

Odmiana

0

Zeppelin

Odmiana

2

3

4

0

Pamier

1

1

Odmiana

2

3

4

0

Brilliant

2

3

4

2

3

4

Kredo

1


1

Odmiana

0

Odmiana

2

3

4

0

Cultivo

1

1

Odmiana

2

3

4

0

Nikol

2

3

4

2

3

4

Adverdo

1

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

0

Meister

zboĹźa ozime

Odmiana

53


Karta Pola – Pszenica ozima Przedplon: Rzepak ozimy Uprawa (płużna/ uproszczona/ siew bezpośredni)

uprawa bezorkowa: głęboszowanie ścieżek, agregat ścierniskowy dwukrotnie (zerwanie ścierniska + głębsza uprawa), agregat uprawowo-siewny

Odmiana: Kepler Termin siewu Gęstość siewu

320

szt./m2

Propozycja NawożeniA Jesień

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Wiosna

zboża ozime

Skład

Dawka

NPK 6-20-30

400 kg/ha

Termin

Faza rozwojowa przed siewem

Saletrosan

26 N, 13 S

250 kg/ha

25 BBCH (pełnia krzewienia)

Saletra am. 32%

32 N

200 kg/ha

31 BBCH (pierwsze kolanko)

Saletra am. 32%

32 N

100 kg/ha

49–51 BBCH (początek kłoszenia)

Ochrona roślin + nawożenie dolistne Preparat

Jesień

Wiosna

54

Nawóz Polifoska 6

Dawka

Boxer 800 EC

2 l/ha

Legato 500 SC

0,1 l/ha

Glean 75 WG

5 g/ha

Terra-sorb foliar

2 l/ha

Black Star

2 l/ha

OSD Mikro Zboże

2 kg/ha

Promax 450 EC

0,8 l/ha

Terra-Sorb foliar

2 l/ha

Siarczan Mg 7×H2O

10 kg/ha

Adob Mn

2 l/ha

OSD Mikro Zboże

3 kg/ha

Adob Cu

1 l/ha

Moddus 250 EC

0,3 l/ha

Stabilan 750 SL

1 l/ha

Tern Premium 575 EC

0,5 l/ha

Swing Top 183 SC

1 l/ha

Syrius 250 EW

0,6 l/ha

OSD Mineral

3 kg

Pyrinex 480 EC

0,5 l/ha

Syrius 250 EW

0,5 l/ha

Termin

Faza rozwojowa 11 BBCH (szpilka)

13 BBCH (3 liście)

25 BBCH (pełnia krzewienia)

31 BBCH (pierwsze kolanko)

49 BBCH (liść flagowy)

61–69 BBCH (kwitnienie)


Karta Pola – Pszenżyto ozime Przedplon: Rzepak ozimy Uprawa (płużna/ uproszczona/ siew bezpośredni)

uprawa bezorkowa: głęboszowanie ścieżek, agregat ścierniskowy dwukrotnie (zerwanie ścierniska + głĘbsza uprawa), agregat uprawowo-siewny

Odmiana: Adverdo Termin siewu Gęstość siewu

320

szt./m2

Propozycja NawożeniA Skład

Dawka

Termin

Faza rozwojowa

Polifoska 6

NPK 6-20-30

400 kg/ha

przed siewem

Saletrosan

26 N, 13 S

200 kg/ha

25 BBCH (pełnia krzewienia)

Saletra am. 32%

32 N

200 kg/ha

31 BBCH (pierwsze kolanko)

Saletra am. 32%

32 N

100 kg/ha

49–51 BBCH (początek kłoszenia)

Ochrona roślin + nawożenie dolistne

Jesień

Wiosna

Preparat

Dawka

Komplet 560 SC

0,5 l/ha

Glean 75 WG

5 g/ha

Black Star

2 l/ha

OSD Mikro Zboże

2 kg/ha

Terra-Sorb foliar

2 l/ha

Siarczan Mg 7×H2O

10 kg/ha

Adob Mn

2 l/ha

Stabilan 750 SL

1 l/ha

OSD Mikro Zboże

3 kg/ha

Adob Cu

1 l/ha

Moddus 250 EC

0,3 l/ha

Stabilan 750 SL

1 l/ha

Tern 750 EC

0,3 l/ha

Syrius 250 EW

0,6 l/ha

Dobromir 250 SC

0,5 l/ha

Rekord 125 SC

0,5 l/ha

OSD Mineral

3 kg

Pyrinex 480 EC

0,5 l/ha

Termin

Faza rozwojowa 11 BBCH (szpilka) 13 BBCH (3 liście)

25 BBCH (pełnia krzewienia)

31–32 BBCH (pierwsze kolanko)

49 BBCH (liść flagowy) 61–69 BBCH (kwitnienie)

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Wiosna

Nawóz

zboża ozime

Jesień

55


Karta Pola – Żyto ozime Przedplon: Rzepak ozimy Uprawa (płużna/ uproszczona/ siew bezpośredni)

uprawa bezorkowa: głęboszowanie ścieżek, agregat ścierniskowy dwukrotnie (zerwanie ścierniska + głębsza uprawa), agregat uprawowo-siewny

Odmiana: Gonello Termin siewu Gęstość siewu

200

szt./m2

Propozycja NawożeniA Jesień

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Wiosna

56

Nawóz

Skład

Dawka

Termin

Faza rozwojowa

Polifoska 6

NPK 6-20-30

400 kg/ha

przed siewem

Saletrosan

26 N, 13 S

200 kg/ha

25 BBCH (pełnia krzewienia)

Saletra am. 32%

32 N

100 kg/ha

31 BBCH (pierwsze kolanko)

Saletra am. 32%

32 N

100 kg/ha

49–51 BBCH (początek kłoszenia)

Ochrona roślin + nawożenie dolistne

Jesień

Wiosna

Preparat

Dawka

Expert Met 56 WG

0,23 kg/ha

Alister Grande 190 OD

0,33 l/ha

Black Star

2 l/ha

OSD Mikro Zboże

2 kg/ha

Stabilan 750 SL

1 l/ha

Terra-Sorb foliar

2 l/ha

Siarczan Mg 7×H2O

10 kg/ha

Adob Mn

2 l/ha

OSD Mikro Zboże

3 kg/ha

Adob Cu

2 l/ha

Tern 750 EC

0,3 l/ha

Syrius 250 EW

0,6 l/ha

Stabilan 750 SL

1 l/ha

Moddus 250 EC

0,3 l/ha

Rekord 125 SC

0,5 l/ha

Dobromir 250 SC

0,4 l/ha

Cerone 480 SL

0,5 l/ha

Termin

Faza rozwojowa 11 BBCH (szpilka) 13 BBCH (3 liście)

25 BBCH (pełnia krzewienia)

31–32 BBCH (pierwsze kolanko)

37–39 BBCH (liść flagowy)


Karta Pola – Jęczmień ozimy Przedplon: Rzepak ozimy Uprawa (płużna/ uproszczona/ siew bezpośredni)

uprawa bezorkowa: głęboszowanie ścieżek, agregat ścierniskowy dwukrotnie (zerwanie ścierniska + głębsza uprawa), agregat uprawowo-siewny

Odmiana: Scarpia (wielorzędowy, paszowy) Termin siewu Gęstość siewu

320

szt./m2

Propozycja NawożeniA

Wiosna

Dawka

Opticomplex 9

NPK 9,5-25-25

350 kg/ha

Korn-Kali

KMgS 40-4-3

150 kg/ha

Saletrosan

26 N, 13 S

200 kg/ha

25 BBCH (pełnia krzewienia)

RSM 32

32 N

150 l/ha

31 BBCH (pierwsze kolanko)

Saletra am. 32%

32 N

100 kg/ha

49–51 BBCH (początek kłoszenia)

®

Termin

Faza rozwojowa przed siewem

Ochrona roślin + nawożenie dolistne

Jesień

Wiosna

Preparat

Dawka

Legato Plus 600 SC

1,25 l/ha

Black Star

2 l/ha

OSD Mikro Zboże

2 kg/ha

Tern 750 EC

0,3 l/ha

Ammo Super 100 EW

0,1 l/ha

Adob Cu

1 l/ha

Siarczan Mg 7×H2O

10 kg/ha

Adob Mn

2 l/ha

Stabilan 750 SL

1 l/ha

OSD Mikro Zboże

3 kg/ha

Terra-Sorb foliar

2 l/ha

Moddus 250 EC

0,5 l/ha

Tern Premium 575 EC

0,5 l/ha

Promax 450 EC

0,6 l/ha

Dobromir 250 SC

0,4 l/ha

Rekord 125 SC

0,5 l/ha

Cerone 480 SL

0,5 l/ha

Termin

Faza rozwojowa 11 BBCH 13 BBCH (3 liście) 25 BBCH (pełnia krzewienia)

początek wegetacji

31 BBCH (pierwsze kolanko)

39 BBCH (liść flagowy)

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Jesień

Skład

zboża ozime

Nawóz

57


Spektrum działania zapraw nasiennych

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Nazwa handlowa

58

Substancja aktywna (g/l, g/kg)

Dawka (ml/100 kg, g/100 kg) Zaprawy

wody

pszenica

Real Super 080 FS

tritikonazol 20 prochloraz 60

150–250

400

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Baytan Universal 094 FS

triadimenol 75 imazalil 10 fuberidazol 9

400

200

pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, zgorzel siewek

Celest Trio 060 FS

difenokonazol 25 fludioksonil 25 tebukonazol 10

200

400–800

śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca

Certicor 050 FS

metalaksyl-M 20 tebukonazol 30

100

500–900

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Lamardor 400 FS

protiokonazol 250 tebukonazol 150

20

300

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Latitude 125 FS

siltiofam 125

200

+ dodatkowa zaprawa

Maxim 025 FS

fludioksonil 25

200

400

Scenic 080 FS

protiokonazol 37,5 fluoksastrobina 37,5 tebukonazol 5

100

pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

Syrius 02 WS

tebukonazol 20

150

śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Vitavax 200 FS

karboksyna 200 tiuram 200

300–350

300–350

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

śnieć cuchnąca, zgorzel siewek


zwalczane choroby w uprawach zbóż ozimych żyto

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, głownia pyląca, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

zgorzel siewek, pleśń śniegowa

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści, głownia pyląca

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa

zgorzel siewek, pasiastość liści, głownia pyląca

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

zgorzel siewek

owies

głownia pyląca, zgorzel siewek

zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

zgorzel siewek

zgorzel siewek

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

jęczmień

zboża ozime

pszenżyto

59


zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

60

xxx

przytulia czepna

xxx

życice

xx

stokłosa

0,8–1

wiechlina roczna

Alister Grande 190 OD

diflufenikan 180, mezosulfuron metylowy 6, jodosulfuron metylosodowy 4,5

Dawka (l/ha, kg/ha)

miotła zbożowa

Substancja aktywna (g/l, g/kg)

wyczyniec

Nazwa handlowa

tolerancyjność dla zbóż

Wrażliwość chwastów na herbicydy w uprawie

xx

x

x(x)

xxx

Axial 100 EC

pinoksaden 100

0,3–0,45

xxx

xx(x)

xxx

xxx

Boxer 800 EC

prosulfokarb 800

3

xx(x)

x

xxx

xx(x)

xx

Expert Met 56 WG

metrybuzyna 140, flufenacet 420

0,35

xxx

x(x)

xxx

xx

x(x)

Glean 75 WG

chlorosulfuron 750

0,015–0,025

xxx

x

xxx

x

xx

Komplet 560 SC

diflufenikan 280, flufenacet 280

0,4–0,5

xxx

x(x)

xxx

xx

xx(x)

Legato 500 SC

diflufenikan 500

0,2–0,3

xxx

xxx

xxx

Legato Plus 600 SC

diflufenikan 100, izoproturon 500

1,25–1,5

xxx

xx

xx

xxx

xx

xx

Legato Pro 425 SC

diflufenikan 25, chlorotoluron 400

2–2,5

xx

x(x)

xx(x)

xx

x

Lentipur Flo 500 SC

chlorotoluron 500

2

xx

xx(x)

xx(x)

xxx

x(x)

Maraton 375 SC

pendimetalina 250, izoproturon 125

4

xxx

x(x)

xxx

xxx

xx

2–3

xx

x(x)

xx(x)

xxx

x(x)

1,25–1,5

xx

xx

xxx

xxx

x

3

xxx

x(x)

x(x)

xx

x(x)

2 + 0,1 + 0,01

xxx

x

xxx

xx

xx(X)

0,23 + 0,33

xxx

xx

xxx

xx

x

xx(x)

IZOHERB 500 SC

izoproturon 500

Dyplomata 600 SC

diflufenikan 100, chlorotoluron 500

x(x) – xx(x) – xxx

Stomp/Pendigan 330 EC

pendimetalina 330

Boxer 800 EC + Legato 500 SC + Glean 75 WG

prosulfokarb 800 + diflufenikan 500, chlorosulfuron 750

xx

Expert Met 56 WG + Alister Grande 190 OD

metrybuzyna 140, flufenacet 420 + diflufenikan 180, mezosulfuron metylowy 6, jodosulfuron metylosodowy 4,5

Maraton 375 SC + Glean 75 WG

pendimetalina 250, izoproturon 125 + chlorosulfuron 750

4 + 0,01

xxx

xx

xxx

xxx

xx(x)

Komplet 560 SC + Glean 75 WG

diflufenikan 280, flufenacet 280 + chlorosulfuron 750

0,4–0,5 + 0,01

xxx

x(x)

xxx

xx

xx(x)


tasznik

samosiewy rzepaku

bodziszek

pszenica ozima

xx

x(x)

xxx

xxx

xx

x

x

xxx

xx

(x)

xxx

xx

x

x(x)

xx

x(x)

x

xxx

x(x)

x(x)

xxx

xxx

x(x)

x(x)

xxx

xxx

x(x)

x

xxx

xxx

x

xxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

-

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x(x)

xxx

xx(x)

x(x)

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x(x)

xxx

xxx

xxx

x

xx(x)

x(x)

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xxx

x

x

xxx

xx

xxx

x(x)

xxx

xx

x

xxx

xxx

xx

xx(x)

xx(x)

xx(x)

x(x)

xxx

xx(x)

xx

x

xxx

xx(x)

xxx

xx

xx(x)

x

x

xxx

xx

xxx

xxx

xx(x)

x

xx

xx

(x)

xx

x

x(x)

xxx

xxx

xx(x)

xxx

xxx

x

xxx

x

x

xxx

xx

xxX

xxx

xxx

x(x)

x

x

xxx

(x)

x

xxx

xx(x)

xx(x)

xxx

xxx

x(x)

x(x)

xxx

xxx

x(x)

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x(x)

xxx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x(x)

x

x

x

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

chaber bławatek

xxx

zboża ozime

mak polny

xxx

pszenżyto ozime

przetaczniki

xxx

żyto ozime

gwiazdnica

xxx

jęczmień ozimy

fiołek polny

xxx

jasnoty

rumianowate

zbóż

xxx – bardzo dobre działanie, xx – dobre działanie, x – zadowalające działanie, ( ) – z zastrzeżeniem

61


Program ochrony pszenicy ozimej

Komplet 560 SC 0,4–0,5 l/ha + Glean 75 WG 10 g/ha miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, przytulia, fiołek, gwiazdnica, przetaczniki

zboża ozime

Real Super 080 FS 200 ml/100 kg + Seed Star 250 ml/100 kg nasion

Boxer 800 EC 2 l/ha miotła zbożowa, przetaczniki, jasnoty, przytulia

Legato 500 SC 0,1 l/ha fiołek polny, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, przytulia

Glean 75 WG 10 g/ha samosiewy rzepaku, ostrożeń polny (siewki)

lub

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, pleśń śniegowa

00

09

11

12

mączniak prawdziwy, rdza, septorioza, pleśń śniegowa

Expert Met 56 WG 0,23 kg/ha + Alister Grande 190 OD 0,33 l/ha

13

14

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

62

Syrius 250 EW 0,6 l/ha

ZAPRAWA NASIENNA

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

lub

miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, przetaczniki, przytulia czepna, fiołek polny, tobołki polne

21

25


Program ochrony żyta ozimego

Komplet 560 SC 0,4–0,5 l/ha + Glean 75 WG 10 g/ha

Maraton 375 SC 4 l/ha + Glean 75 WG 10 g/ha

miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, przytulia, fiołek, gwiazdnica, przetaczniki mączniak prawdziwy, rdza, septorioza, pleśń śniegowa

lub

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, pleśń śniegowa

00

09

11

12

Expert Met 56 WG 0,23 kg/ha + Alister Grande 190 OD 0,33 l/ha

13

14

miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, przetaczniki, przytulia czepna, fiołek polny, tobołki polne

21

25

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

lub

zboża ozime

Syrius 250 EW 0,6 l/ha

Real Super 080 FS 200 ml/100 kg + Seed Star 250 ml/100 kg nasion

ZAPRAWA NASIENNA

miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, przytulia, fiołek, gwiazdnica, przetaczniki

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

63


Program ochrony jęczmienia ozimego

Legato Plus 600 SC 1,25–1,5 l/ha

zboża ozime

lub

Komplet 560 SC 0,4–0,5 l/ha miotła zbożowa, przetaczniki, jasnoty, przytulia

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, pleśń śniegowa

00

09

11

12

13

14

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

64

Tern 750 EC 0,3–0,5 l/ha

Real Super 080 FS 200 ml/100 kg + Seed Star 0,25 l/100 kg nasion

ZAPRAWA NASIENNA

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

miotła zbożowa, przytulia, fiołek, gwiazdnica, przetaczniki

21

25


Jesienne dokarmianie dolistne zbóż

Uzupełnia aminokwasy, przygotowuje rośliny do spoczynku zimowego.

Terra-Sorb foliar 2 l

Wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego, przez co dostęp do składników odżywczych i wody jest pełniejszy.

Dostarcza azot, fosfor i potas, poprawiające ogólną kondycję roślin.

OSD Mineral 2–3 kg

OSD Potas 2–3 kg

Potas wpływa na wykorzystanie azotu. Fosfor zwiększa odporność na okresowe braki wody. Obydwa pierwiastki zwiększają zimotrwałość.

OSD Fosfor 2–3 kg

Miedź jest składnikiem i aktywatorem enzymów, jego niedobór ogranicza wzrost roślin.

00

09

11

12

13

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

OSD Mikro Zboże 2–3 kg

Adob Cu 2–3 l

14

21

25

zboża ozime

Magnez bierze udział w transporcie asymilatów i ich gromadzeniu w korzeniu w okresie jesiennym. Siarka odgrywa dużą rolę w gospodarce azotem i biosyntezie białek.

Black Star 2 l

65


Nawożenie pszenicy ozimej Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu pszenicy ozimej (dawki dla średnich potrzeb nawożenia PK i dużych potrzeb nawożenia N oraz plonu ziarna ok. 7 t/ha).

Ilość dostarczonych składników pokarmowych, w kg/ha *

Polifoska 4 3,0 dt/ha

YaraMila NPK 14:14:21 3,0 dt/ha

Saletrosan 3,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 166 P 2O5 – 78 K 2O – 159

Saletrosan 3,0 dt/ha

Saletra am. 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 204 P 2O5 – 80 K 2O – 120

Saletrosan 3,0 dt/ha

Saletra am. 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 195 P 2O5 – 60 K 2O – 130

Saletrosan 3,0 dt/ha

Saletra am. 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 207 P 2O5 – ok. 75 K 2O – ok. 135

lub

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Polifoska 6 4,0 dt/ha

66

lub Suprofos 26 3:12:26 5,0 dt/ha lub Polifoska 8 3,0 dt/ha lub OptiComplex 9 3,0 dt/ha + Korn-Kali 2,0 dt/ha lub SÓL POTASOWA 1,5 dt/ha

Jesień: 1–2 tyg. przed siewem 00

07

09–13 21

25

29

30

31

32

* Proponowane ilości azotu można zastosować w innych nawozach, np. w moczniku, saletrzaku lub RSM®. Opisy nawozów na stronie 72.

37

39

49

51

59


Nawożenie żyta ozimego Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu żyta ozimego (dawki dla średnich potrzeb nawożenia PK i dużych potrzeb nawożenia N oraz plonu ziarna ok. 6–7 t/ha).

Ilość dostarczonych składników pokarmowych, w kg/ha *

Polifoska 4 3,0 dt/ha

YaraMila NPK 14:14:21 2,0 dt/ha

Saletrosan 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 126 P 2O5 – 93 K 2O – 138

Saletrosan 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 144 P 2O5 – 80 K 2O – 120

Saletrosan 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 132 P 2O5 – 48 K 2O – ok. 104

Saletrosan 2,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 147 P 2O5 – ok. 75 K 2O – ok. 135

lub Suprofos 26 4,0 dt/ha lub Polifoska 8 3,0 dt/ha lub OptiComplex 9 3,0 dt/ha + Korn-Kali 1,5 dt/ha lub Sól potasowa 1,0 dt/ha Jesień: 1–2 tyg. przed siewem

00

07

09–13

21

25

29

30

31

32

37

* Proponowane ilości azotu można zastosować w innych nawozach, np. w moczniku, saletrzaku lub RSM®. Opisy nawozów na stronie 72.

39

49

51

59

zboża ozime

Polifoska 6 4,0 dt/ha

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

lub

67


Nawożenie jęczmienia ozimego Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu jęczmienia ozimego (dawki dla średnich potrzeb nawożenia PK i dużych potrzeb nawożenia N oraz plonu ziarna ok. 7 t/ha).

Ilość dostarczonych składników pokarmowych, w kg/ha *

Polifoska 4 3,0 dt/ha

YaraMila NPK14:14:21 2,0 dt/ha

Saletrzak 3,0 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 152 P 2O5 – 64 K 2O – 138

Saletrosan 2,5 dt/ha

Saletra am. 1,5 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 174 P 2O5 – 80 K 2O – 120

Saletrosan 2,5 dt/ha

Saletra am. 1,5 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 165 P 2O5 – 60 K 2O – 130

Saletrosan 2,5 dt/ha

Saletra am. 1,5 dt/ha

Saletra am. 1,0 dt/ha

N – ok. 177 P 2O5 – ok. 75 K 2O – ok. 144

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

lub

68

Polifoska 6 4,0 dt/ha lub Suprofos 26 5,0 dt/ha lub Polifoska 8 3,0 dt/ha lub OptiComplex 9 3,0 dt/ha + Korn-kali 1,5 dt/ha lub Sól potasowa 1,0 dt/ha Jesień: 1–2 tyg. przed siewem

00

07

09–13

21

25

29

30

31

32

37

* Proponowane ilości azotu można zastosować w innych nawozach, np. w moczniku, saletrzaku lub RSM®. Opisy nawozów na stronie 72.

39

49

51

59


Wapnowanie w technologii uprawy zbóż ozimych

optymalny

konieczny

uprawa pożniwna

uprawa przedsiewna

nazwa

zawartość CaO [%]/ CaCO3 [%]

zawartość MgO [%]/ MgCO3 [%]

zawartość H2O [%]

reaktywność

Standard Cal

50/89

6–10

aktywność chemiczna 98%

Agrodol

30/55

20/42

do 10

aktywność chemiczna 65%

Granukal

44,8/80

2,39/5

do 10

80%

Grade IV Extra

34/61

15/31

do 5

50%

GranuKal lub Grade IV Extra

ratujący plon

wegetacja jesienna

wegetacja wiosenna

opis Węglan wapnia z okresu jury. Młody wiek kopaliny (miękka skała) powoduje wysoką aktywność chemiczną i szybkie działanie. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Bardzo dobre rozdrobnienie – 85% poniżej 1 mm. Suma CaO + MgO powyżej 50%. Bardzo niska zawartość metali ciężkich. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb ubogich w magnez. Kreda granulowana o wysokiej reaktywności. Szybkie działanie odkwaszające. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Wapno węglanowo-magnezowe granulowane. Zastosowanie: na gleby ubogie w magnez.

producent

Nordkalk

Omya

Omya

Omya

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez)

zboża ozime

Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez)

69


Seed Star

Nawóz donasienny Skład nawozu, Składniki pokarmowe w % (m/m) Azot

MgO

Mn

Zn

Cu

Fe

B

1,8

1

1,5

0,5

0,3

0,1

0,05

zboża ozime

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Mn, Zn, Cu, Fe schelatowane biorozkładalnym związkiem IDHA

70

Korzyści ze stosowania Seed Star: • • •

• • •

zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy zabieg w agrotechnice zbóż, to najtańszy sposób zabezpieczania plonu, łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się plantację przed chorobami i zapewnia optymalne warunki do wzrostu kiełków i siewek, dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwarantuje lepsze przezimowanie roślin, rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu lepiej korzystają z zasobów wody, uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnym przebiegu pogody i minimalizujemy straty w latach z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

nazwa odmiany

data zbioru

powierzchnia w ha

zbiór w kg

plon z q/ha

wzrost plonu w %

wilgotność w%

Kerubino

06.08.2012

0,79

5400

68,3

100

14,2

Kerubino + Seed Star

06.08.2012

0,79

5990

75,8

111

14,2

Banderola

06.08.2012

0,74

4990

63,2

100

14,6

Banderola + Seed Star

06.08.2012

0,74

5870

79,3

125,5

14,6

Tab. 1. Wyniki doświadczenia z zaprawianiem nasion pszenicy ozimej odmiany Kerubino i Banderola z nawozem donasiennym Seed Star Miejsce doświadczenia: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnawie


Jak stosować?

Dawka nawozu na 100 kg nasion

Zboża ozime

0,25 l

Zboża jare

0,25 l

Po lewej ziarno bez zaprawy, po prawej zaprawione Real Super 080 FS i Seed Star

zboża ozime

Uprawa

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Seed Star stosować jak zaprawy do nasion. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody (pomniejszoną o objętość nawozu Seed Star, np. zalecana ilość wody na 100 kg nasion 400 ml - 250 ml = 150 ml wody), dodać odpowiednią ilość zaprawy i nawozu Seed Star. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi.

71


Charakterystyka polecanych nawozów POLIFOSKA® 6

POLIFOSKA® 4

NPK 6:20:30 + 3% S (= 7% SO3)

NPK 4:12:32 + 2% MgO + 3,4% S (= 9% SO3)

Typowo przedsiewne, polskie, wieloskładnikowe, granulowane nawozy o utrwalonej renomie

nawozy

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Wieloskładnikowe nawozy produkcji polskiej, wytwarzane z fosforanu amonu i chlorku potasu (soli potasowej), granulowane. Wszystkie składniki Polifoski® 6 i 4 są dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo pobierane przez rośliny. Azot amonowy tych nawozów, podobnie jak azot fosforanu amonu, jest sorbowany przez glebę. Pobieranie tej formy N przez rośliny zwiększa pobieranie przez nie fosforu, a tym samym polepsza stan odżywienia roślin fosforem. Proporcje między N, P i K kwalifikują te nawozy do grupy nawozów przedsiewnych, zwłaszcza pod rośliny ozime, ale bardzo chętnie są stosowane także pod inne rośliny. Polifoska® 4 ze względu na szerszy stosunek P:K (1:2,6) jest polecana pod rośliny o dużych potrzebach nawozowych odnośnie potasu. Zaproponowany przez producenta skład Polifosek® 4 i 6, bardzo dobra jakość granul i efekty produkcyjne uzyskiwane po ich zastosowaniu sprawiają, że nawozy te zasłużenie znalazły się w grupie najchętniej kupowanych nawozów trójskładnikowych produkcji krajowej.

72

POLIFOSKA® 8 NPK 8:24:24 + 4% S (= 10% SO3)

Jeden z najstarszych, polskich, typowo przedsiewnych, sprawdzonych w praktyce nawozów trójskładnikowych Granulowany, trójskładnikowy nawóz produkcji polskiej, wytwarzany z soli potasowej i mieszaniny fosforanów: jedno- i dwuamonowego. Prawie 90% fosforu Polifoski® 8 oraz cały zawarty w niej azot, potas i siarka rozpuszczają się w wodzie i są doskonałym źródłem N, P, K i S dla roślin. Azot i fosfor Polifoski® 8 mają taką samą wartość produkcyjną jak N i P w fosforanie amonu, natomiast wartość K odpowiada wartości nawozowej tego pierwiastka w wysokoprocentowych solach potasowych. Efekty produkcyjne po zastosowaniu Polifoski® 8 są jednak większe niż po zastosowaniu tych samych ilości N, P i K w nawozach pojedynczych, co wiąże się z równomiernym rozmieszczeniem składników w granulacie oraz efektem ich dodatniego współdziałania na wzrost i rozwój roślin. Polifoska® 8 początkowo proponowana była do przedsiewnego nawożenia roślin ozimych, okazała się jednak nawozem bardzo przydatnym do przedsiewnego nawożenia również innych roślin, także jarych, np. zbóż, kukurydzy, buraka i rzepaku.

KORN-KALI® KMgSNa 40% K 2O; 6% MgO; 4% S (= 10% SO3); 3% Na

Nawóz łączący optymalnie zalety kizerytu i soli potasowej Nawóz potasowo-magnezowy, zawierający również siarkę i sód. Wszystkie składniki Korn-Kali® są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i stanowią bardzo dobre źródło tych makroelementów dla roślin. Nawóz łączy w sobie zalety soli potasowej i kizerytu, zwłaszcza że zawiera K i Mg w proporcjach najkorzystniejszych dla plonowania roślin. Proponowany do stosowania w uprawie wielu gatunków roślin, a także – z bardzo dobrym skutkiem – do nawożenia użytków zielonych, które wzbogaca w sód i poprawia tym samym smakowitość trawy oraz siana.


SUPROFOS 26® NPK 3:12:26 + 3,6% S (9% SO3) + mikroelementy

Typowo przedsiewny, wieloskładnikowy nawóz, polecany szczególnie dla warunków charakteryzujących się dużymi potrzebami nawozowymi w stosunku do potasu Nawóz produkcji polskiej, wytwarzany z surowca fosforonośnego, soli potasowej, magnezytu i siarczanu amonu. Suprofos® 26 zawiera amonową formę azotu – łatwo rozpuszczalną w wodzie i zatrzymywaną przez glebę. W całości rozpuszczalne w wodzie i dostępne dla roślin są również potas i siarka. Prawie 60% fosforu zawartego w Suprofosie® 26 rozpuszcza się w wodzie, natomiast pozostała część P jest również dobrze, choć nieco wolniej pobierana przez rośliny. Przyjęta technologia produkcji Suprofosu® 26 warunkuje bardzo dobre wyrównanie granulatu i zapewnia identyczność składu każdej granuli oraz podobne tempo uwalniania wszystkich składników. Suprofos® 26 zawiera również mikroelementy (cynk, miedź, mangan, bor i molibden) – składniki o istotnym znaczeniu dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, a tym samym ich plonowania. Suprofos® 26 zalecany jest do przedsiewnego nawożenia roślin, zwłaszcza gatunków charakteryzujących się dużymi wymaganiami w stosunku do potasu i siarki oraz na gleby o niskiej zasobności w potas.

SALETROSAN® 26 MAKRO

Dwuskładnikowy nawóz produkowany z saletry amonowej i siarczanu amonu, zawierający łącznie 39% składników pokarmowych, a mianowicie 26% azotu (N) i 13% siarki (S). Spośród dwóch form azotu (amonowej i azotanowej) obecnych w tym nawozie 19% (73% całkowitej zawartości) to azot amonowy, natomiast 7% (27% ogólnej zawartości) to azot azotanowy. Siarka występuje w tym nawozie w formie siarczanowej. Wszystkie składniki Saletrosanu® 26 makro charakteryzują się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie i dostępnością dla roślin. Dzięki obecności jonu azotanowego, wyjątkowo łatwo pobieranego przez rośliny, nawóz ten jest bardzo cennym źródłem N i S w początkowym okresie ruszania wegetacji po zimie. Ze względu na ponad dwukrotnie wyższą zawartość azotu amonowego niż azotanowego Saletrosan® ma dłuższy okres działania niż nawozy saletrzane, a zawarty w nim N jest mniej narażony na ewentualne straty. Obecność azotu i siarki – dwóch podstawowych składników nawozowych wchodzących w skład białek – daje możliwość uzyskiwania wysokiej efektywności azotu dla produkcji masy roślinnej. Wyrównana granulacja tego nawozu umożliwia bardzo szeroki, a przy tym równomierny rozsiew na polu. Nawóz polecany do nawożenia przedsiewnego oraz pogłównego w uprawie wielu gatunków roślin, szczególnie pod rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych w stosunku do siarki.

OPTICOMPLEX 9 NPK 9,5:25:25

Nawóz o dużej uniwersalności stosowania, bardzo dobrej przyswajalności składników i granulacie dobrej jakości Jeden z nawozów trójskładnikowych o sumarycznej bardzo wysokiej koncentracji składników, zawiera bowiem łącznie 59,5% NPK, w tym 9,5% azotu w formie amonowej. Obecność kationu amonowego sprzyja lepszemu pobieraniu przez rośliny jonów fosforanowych – zarówno nawozowych, jak i glebowych. Nawóz granulowany, polecany do stosowania przedsiewnego pod wiele gatunków roślin uprawnych, w tym również zboża i kukurydzę. Polecany jest także do startowego (równoczesnego z siewem nasion) nawożenia kukurydzy. OptiComplex 9, ze względu na bardzo dobre właściwości fizyczne i dobre efekty produkcyjne po jego zastosowaniu, znalazł już uznanie producentów rolnych.

nawozy

Polski, bardzo wartościowy nawóz azotowo-siarkowy

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

NS 26:13 (= 32,5% SO3)

73


NITROFOSKI YARAMILA NPK 16:16:16 + 4,9% CaO NPK 14:14:21 + 4,3% CaO + 0,7% MgO + 0,02% B

Uniwersalne nawozy o unikalnej technologii produkcji do stosowania zarówno przedsiewnego, jak i pogłównego

nawozy

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Trójskładnikowe, granulowane nawozy zawierające łatwo dostępne dla roślin składniki pokarmowe w proporcjach 1:1:1 lub 1:1:1,5 – do stosowania zarówno przedsiewnego, jak i pogłównego – bez konieczności mieszania ich z glebą. Nawozy te zawierają dwie formy azotu – amonową i azotanową, przy czym forma amonowa stanowi ok. 57%, a azotanowa ok. 43% całkowitego azotu obu nawozów. Obecność dwóch form N daje możliwość ujawnienia się u roślin efektów synergizmu w pobieraniu przez nie zarówno kationów, np. magnezu i wapnia (wpływ azotanów), jak i synergizmu w pobieraniu jonów fosforanowych (wpływ kationu amonowego).

74

Ze względu na podwyższoną zawartość potasu w Nitrofosce YaraMila 14:14:21 nawóz ten jest polecany szczególnie pod rośliny o zwiększonych wymaganiach odnośnie tego składnika, a także na gleby o niższej klasie zasobności w potas niż w fosfor. Wczesnowiosenne zastosowanie tych nawozów pozwala na ujawnienie się wiosną efektu bodźcowego (zw. startowym), a tym samym szybkie rozpoczęcie wegetacji przez rośliny i efektywne wykorzystanie pozimowej wody glebowej. Możliwość przeniesienia części nawożenia fosforem i potasem z jesieni na wiosnę daje rolnikowi szansę korzystniejszego gospodarowania finansami oraz usunięcia ujemnych skutków zaniechania nawożenia jesienią. Wysoka twardość granul oraz ich doskonałe wyrównanie pozwalają na bardzo równomierny rozsiew tych nawozów na polu.

SALETRA AMONOWA N 32/N 34 Uniwersalny nawóz azotowy o bardzo dobrej rozpuszczalności i dostępności azotu; polecany do stosowania tuż przed siewem roślin oraz do nawożenia pogłównego Nawóz azotowy z grupy saletrzano-amonowych, o dużej zawartości azotu – 32%/34%. W Polsce w tej postaci zużywa się obecnie najwięcej azotu. Nawóz o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie, fizjologicznie lekko kwaśny (efekt zakwaszający 1 kg N saletry amonowej równoważy ok. 1,8 kg CaCO3). Połowę azotu saletry amonowej stanowi N w formie kationu amonowego, a połowę N anionu azotanowego. Oba jony saletry amonowej są bardzo łatwo pobierane przez rośliny, różnią się jednak zachowaniem w glebie. Kation amonowy może być zatrzymywany przez nią, utleniany do azotanów, a w określonych warunkach (gleby zasadowe) może ulegać stratom w wyniku ulatniania się amoniaku. Anion azotanowy nie jest sorbowany przez glebę i dlatego saletra nie powinna być stosowana na długo przed wegetacją roślin. Saletra amonowa jest nawozem uniwersalnym. Można ją stosować tuż przed siewem roślin i pogłównie. Jako szybko działający nawóz, z dwoma formami N, jest polecany szczególnie do pogłównego nawożenia roślin ozimych i użytków zielonych. Nawóz o barwie białej do szarej, granulowany, o wysokiej jednorodności granul pozwalającej na równomierny rozsiew i identyczność stanu odżywienia azotem roślin w łanie. Produkt znany w rolnictwie od wielu lat, w obrocie pod różnymi nazwami handlowymi, np. PULAN® – Saletra Amonowa z Z.A. Puławy S.A.


MOCZNIK N 46

SALETRZAK N 27,5% + (3,5% CaO + 4% MgO) Nawóz azotowy, saletrzano-amonowy, o bardzo dobrej przyswajalności azotu, do stosowania przed siewem roślin i pogłównie; produkt o doskonałej jakościowo granulacji i możliwościach równomiernego wysiewu Uniwersalny nawóz azotowy z grupy saletrzano-amonowych, produkowany na bazie saletry amonowej, zawierający 27,5% azotu (N) w dwóch równych częściach: w formach amonowej i azotanowej, oraz 3,5% CaO i 4% MgO. Charakteryzuje się mniejszą higroskopijnością niż saletra amonowa i nie wykazuje efektu zakwaszania środowiska. Nawóz o właściwościach i zastosowaniu podobnym do saletry amonowej, produkowany w formie granulowanej, ale o korzystniejszych od saletry cechach fizycznych granulatu. Dodatek wypełniacza sprawia, że granule saletrzaku są twardsze, odporniejsze na zbrylanie, kruszenie czy rozpad podczas transportu, przechowywania lub rozsiewu. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. Nadaje się pod wszystkie rośliny i na wszystkie gleby, przy czym na zasadowych zaleca się wymieszanie saletrzaku z glebą. Nawóz o utrwalonej renomie wśród producentów rolnych.

nawozy

Nawóz azotowy o największej w tej grupie zawartości składnika pokarmowego (N), zawiera bowiem 46% N w formie amidowej. W warunkach glebowych forma ta przechodzi w formę amonową, która następnie może przejść w formę azotanową. Intensywność procesów przemian mocznika zależy głównie od temperatury i wilgotności gleby oraz jej pH. Mocznik jest nawozem uniwersalnym. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w postaci oprysku roztworem wodnym o stężeniu dostosowanym do gatunku i fazy wzrostu danej rośliny. Mocznik, jako związek organiczny, charakteryzuje się znacznie mniejszymi właściwościami parzącymi niż inne nawozy azotowe, dlatego nadaje się do pogłównego – zarówno powierzchniowego, jak i dolistnego – nawożenia roślin. Na glebach bardzo kwaśnych lub silnie zasadowych, zimnych i podmokłych mocznik może jednak dawać mniejsze efekty niż nawozy saletrzano-amonowe, w których azot jest bezpośrednio dostępny dla roślin. Produkt znany w rolnictwie od wielu lat, w obrocie pod różnym nazwami handlowymi, np. PULREA – Mocznik nawozowy z Z.A. Puławy S.A.

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Uniwersalny nawóz azotowy o największej zawartości N, szczególnie przydatny do dolistnego nawożenia roślin

75


76 nawozy Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013


Szczególnie polecane nawozy odkwaszające NORDKALK STANDARD CAL 50% CaO Nawóz wapniowy (węglanowy) produkowany z miękkich skał jurajskich. Produkt o bardzo dobrym rozdrobnieniu, jakości i szybkim działaniu.

Nawóz wapniowo-magnezowy (węglanowy) o charakterystycznej białej barwie i wyjątkowo dużym rozdrobnieniu. Tanie źródło magnezu dla roślin.

GRADE IV EXTRA 61% CaCO3 + 31% MgCO3 (34% CaO, 15% MgO)

Granulowany nawóz węglanowy wapniowo-magnezowy, powstający ze złoża naturalnej kredy pochodzenia organicznego, o wyjątkowym rozdrobnieniu i niespotykanej miękkości, z dodatkiem magnezu. Jest to produkt o dużej koncentracji węglanu wapnia i magnezu. Nawóz bardzo wygodny w stosowaniu, również pogłównie, łączący funkcje odkwaszania gleby z nawożeniem magnezem.

GRANUKAL 44,8% CaO + 2,4% MgO Nawóz wapniowy (węglanowy) – granulowany, produkowany z kredy o wyjątkowo dużej powierzchni zewnętrznej cząstek, a tym samym kontaktu z glebą. Działa bardzo szybko, polecany również do stosowania pogłównego. Na zdjęciu (po prawej): nawóz suchy i stan granul po zwilżeniu wodą.

nawozy

50% CaO + MgO, w tym min. 15% MgO

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

AGRODOL

77


Charakterystyka nawozów OSD

OSD 25 EX

OSD Mineral

nawozy

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

OSD Fosfor

78

OSD Potas

OSD Wapń

OSD Bor

OSD Mikro Zboże

OSD Mikro Rzepak

Dolistny nawóz zawierający azot i potas oraz szereg mikroelementów do stosowania zarówno profilaktycznego, jak i interwencyjnego. Polecany do wszystkich upraw w okresach silnego wzrostu wegetatywnego i rozwoju generatywnego, kiedy zapotrzebowanie na azot jest największe. Nawóz dolistny o najbardziej uniwersalnym zastosowaniu, pokrywający zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze (NPK) i mikroelementy. Kierowany do wszystkich upraw rolniczych, tam gdzie potrzebne jest szybkie uzupełnienie składników i tym samym poprawa kondycji roślin uprawnych. Dolistny nawóz mineralny NPK + mikroelementy o wysokiej zawartości fosforu. Polecany do wszystkich upraw rolniczych, szczególnie w okresach obniżonej temperatury, kiedy zdolność pobierania tego składnika z gleby znacznie maleje i pojawiają się niedobory fosforu w tkankach roślin. Dolistny nawóz mineralny NPK + siarka i mikroelementy o zwiększonej zawartości potasu. Prawidłowe zaopatrzenie roślin w ten składnik poprawia gospodarkę wodną (większa odporność na suszę), odporność na mróz i choroby roślin. Dolistny nawóz wapniowy o dodatkowej zawartości azotu i fosforu, mający na celu uzupełnienie wapnia w roślinach. Ograniczona rozpuszczalność form wapnia wchodzących w skład nawozów do odkwaszania gleb sprawia, że nie stanowią one efektywnego źródła tego pierwiastka dla uprawianych roślin. Wapń reguluje pobieranie innych składników pokarmowych i wzmacnia odporność roślin na czynniki chorobowe.

Dolistny nawóz mineralny zawierający bor i siarkę. Oba te składniki są pierwiastkami deficytowymi w glebie. Technologia uprawy wielu roślin (np. rzepak, buraki cukrowe) nie istnieje bez ich uzupełniania dolistnego. Nawóz zawierający azot i mikroelementy zbilansowane szczególnie dla potrzeb roślin zbożowych (w tym kukurydzy). Uzupełnienie mikroelementów jest bardzo ważne, ponieważ o wysokości plonu decyduje ten składnik, który znajduje się w minimum w stosunku do potrzeb, nawet jeśli są one względnie nieduże.

Nawóz zawierający mikroelementy (Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) + siarkę, składniki zbilansowane dla potrzeb rzepaku, buraków cukrowych i wszystkich roślin, w uprawie których niezbędne jest uzupełnienie siarki, magnezu, boru i innych mikroelementów.


OSD Mikro Zboże

OSD Mikro Rzepak

12

10

6,8

1,8

10

Pięciotlenek fosforu

(P205)

20,5

53

10

11,2

Tlenek potasu

(K 20)

20,5

5

5

39

Siarka

(SO3)

4,7

5,3

12

29

Wapń*

(CaO)

10

Magnez

MgO

1

7

11,5

Bor

(B)

0,03

0,015

0,03

0,02

0,8

16

-

8

Miedź*

(Cu)

0,07

0,15

0,06

0,06

1

0,1

Żelazo*

(Fe)

0,14

0,01

0,13

0,14

0,1

0,25

Mangan*

(Mn)

0,07

0,8

0,07

0,08

2

1,2

Molibden

(Mo)

0,01

0,005

0,01

0,3

0,02

0,1

Cynk*

(Zn)

0,07

0,01

0,06

0,06

0,3

0,30

0,25

OSD Wapń

25

OSD Potas

19,5

OSD Fosfor

(N)

Składniki pokarmowe

OSD 25 EX

Azot całkowity

OSD Mineral

OSD Bor

Zawartość składników pokarmowych w nawozach OSD

nawozy

* składnik schelatowany przez EDTA

Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013

Zawartość, %

79


Osadkowski SA 56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6, tel. 71 314 64 54 Firmowe Punkty Sprzedaży Lubrza 48-231

ul. Wolności 94

tel. 77 553 22 22

Namysłów 46-100

ul. Oleśnicka 7

tel. 77 410 44 77

Oleśnica 56-400

ul. Krzywoustego 30 a

tel. 71 314 94 97

Oława 55-200

ul. Zwierzyniecka 1 b

tel. 71 313 32 58

Prusice 55-110

ul. Kaszycka 3

tel. 71 312 62 12

Rawicz 63-900

ul. 1000-lecia 1 a

tel. 65 572 72 88

Strzelin 57-100

ul. Oławska 32

tel. 71 392 48 80

Świdnica 58-100

ul. Kopernika 37

tel. 74 857 51 20

Gałązki 63-720

Gałązki 46

tel. 62 721 05 78

Nysa 48-303

ul. Nowowiejska 16

tel. 77 433 72 29

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Nasienna 6, tel. 76 850 61 49 Firmowe Punkty Sprzedaży Bolesławiec 59-700

ul. Dolne Młyny 42 b

tel. 75 734 64 38

Głogów 67-200

ul. Rudnowska 78 a

tel. 76 835 11 13

Lwówek Śląski 59-600

ul. Budowlanych 4

tel. 75 782 56 20

Świebodzin 66-200

ul. Mała 1 (obok PKP)

tel. 68 382 44 42

Zagrodno 59-516

Zagrodno 59

tel. 76 877 33 85

Złotoryja 59-500

ul. Grunwaldzka 8

tel. 76 878 32 80

Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o. 62-300 Września, Obłaczkowo 144 a, tel. 61 438 00 00 Elewatory Przytoczna 66-340

ul. Dworcowa 1

tel. 95 749 36 71

Pasłęk 14-400

ul. Westerplatte 43

tel. 55 248 35 99

Agrainvest Sp. z o.o. Oleśnica 56-400

ul. Krzywoustego 29

tel. 71 314 17 24

Wydawca: Grupa Osadkowski Zespół redakcyjny redaktor naczelny: Marcin Kaczmarek • odmiany roślin uprawnych: Maria Czupak, Aleksander Wysocki, Robert Jakielaszek • środki ochrony roślin i nawożenie dolistne: Małgorzata Idkowiak, Bartosz Filipczyk • nawożenie upraw: Przemysław Musialski • opieka graficzna: Joanna Król-Baran Projekt graficzny i DTP: StudioMAK


Katalog agrotechniczny Jesień 2013