LEKÁRSKE NOVINY 11/2020

Page 1

Mgr. Jozef Dermek editor Lekárskych novín

D

nešok nám ukazuje, ako dopadne spoločnosť, ktorá namiesto vzdelania stavia pred seba falošné idoly. Sebavedomá hlúposť víťazí nad vzdelanosťou. Povrchnosť nad poctivým hromadením poznatkov. Hlučnosť nad obsahom. Arogancia ako náhrada skutočnej autority a legitimity. Konsenzus a vyvažovanie záujmov nie je luxus určený pre útlocitných, ale nevyhnutnosť pre spoločenský mier. Ak chceme ísť ďalej a nechceme sa len prizerať, ako nám vzdelanostne, ale aj fyzicky, opäť odchádza ďalšia generácia ľudí – medzi ktorými sú aj lekári a iní zdravotníci, mali by sme sa začať naozaj správať ako správcovia Slovenskej republiky. Ak sme slušný štát, mali by sme sa v týchto dňoch namiesto koaličných prekáračiek a híkania nad svalnatými rečami zaoberať základným zákonom budúceho roka, štátnym rozpočtom. V ňom je napríklad ukrytá aj odpoveď, aké bude zdravotníctvo a či sa krásne volebné sľuby začnú meniť na realitu. Zmena by tiež mala nastať v jednom dôležitom aspekte. Občania by sa nemali báť štátu. To štát by mal mať úctu voči svojim občanom. Bez vyvolávania strachu, dezinterpretácií a ozbrojencov v uliciach. Štát sa má správať ako servisná organizácia, plniaca objednávku občanov, teda voličov. Občanov už nezaujíma žiadne marketingové a mediálne placebo. Nepotrebujeme viac úradov, rafinovaných koncepcií a ráznejších reforiem. Stačí nám normálna komunikácia a realistické plány. Veď aj v novembri´89 sme na námestiach nežiadali nič viac ako dialóg.

ročník III.

Stop hazardu so zdravím

ODbOrNé PrílOhy Odborné prílohy sú určené pre vybraných odborníkov.

elektronickú verziu si môžete objednať na adrese:

redakcia@lekarskenoviny.sk

PArtNerI novín

SlovenSká komora iných zdravotníckych pracovníkov

[

prínosy oftalmológa profesora Zoltána oláha zakladateľ pracoviska so zameraním na štúdium nádorov a experimentálnu chirurgiu oka.

strana 8

INZERCIA

HARMÓNIA PRÍRODY A ŠTÝLU

Iniciatíva Stop hazardu so zdravím, s ktorou oslovuje verejnosť osemnásť signatárov – kľúčových stavovských i pacientskych organizácií – spustila internetové referendum na podporu zdravotníctva. Pokračovanie str. 2

Zažite svoj sobáš a svadbu inak Modra – Harmónia

LN20086

SLOVO NA ÚVOD

november 2020

Foto: 123rf.com

NOVINY SLOVENSKÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

w w w.v i l a e t e l k a . s k

Polstoročie modernej dezinfekcie rúk

LN20101

Každý, kto sa v súčasnosti chce chrániť pred infekciami a mikroorganizmami siahne po dezinfekčnom prostriedku. Dezinfekcia rúk sa považuje za najdôležitejšie opatrenie, ktorým môžeme predísť prenosu infekcií. Ako potvrdilo niekoľko štúdií, správna hygiena rúk obmedzuje aj výskyt nozokomiálnych infekcií, preto sa u zdravotníkov hygiena rúk považuje za zlatý štandard. Dlhá cestA Skutočnosť, že produkty na dezinfekciu rúk a povrchov sú dnes dostupné vo forme gélu, spreja, peny či vlhkých utierok, je výsledkom radu inovácií. cesta vývoja v oblasti hygieny však bola dlhá, od vydymovania, ktoré malo odstrániť mor v stredoveku, cez chlórové vápno, ktoré zlepšilo hygienu v nemocniciach v 19. storočí, až po zavedenie dôkladného umývania rúk mydlom ako štandardu v chirurgii. hoci prvá baktéria bola objavená viac než pred 300 rokmi, trvalo veľmi dlho, kým sa súvis medzi infekciou a nedostatočnou hygienou rúk stal uznávaným vedeckým faktom. Umývanie rúk bolo hlavnou metódou zaistenia čistoty až do polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia. Jednorazový materiál nebol ešte známy, lekári teda nemali napríklad jednorazové rukavice. medzi vyšetreniami pacientov si umývali ruky v nádobe so zriedeným formaldehydom a sušili ruky v uteráku, ktorý sa niekedy menil len raz za deň. roztok navyše používalo viacero lekárov, a tak mikroorganizmy pri umytí z rúk paradoxne neboli odstránené, ale šírili sa ďalej. na operačných sálach bolo na dezinfekciu rúk používané intenzívne desaťminútové umývanie rúk vodou a mydlom a aplikácia 96-percentného alkoholu. Účinnosť takejto dezinfekcie nebola dostatočne dlhá ani kvalitná. pacienti tak často umierali na infekciu v pooperačnej rane. ruky chirurgov navyše trpeli hrubnutím a často aj popraskaním pokožky, ekzémami či chronickými zápalmi.

DezINfekcIA bez umýVANIA na základe pozorovaní dennej praxe lekárov a chirurgov dospel mladý kardiochirurg dr. peter kalmár k rozhodnutiu vyvinúť dezinfekčný prostriedok, ktorý by hygienu rúk zefektívnil a zaistil spoľahlivú ochranu pred mikroorganizmami. obrátil sa na hamburgskú spoločnosť Bacillofabrik dr. Bode & co. (dnes Bode chemie, súčasť skupiny hartmann) s ponukou spolupráce na vývoji dezinfekčného prípravku, ktorý by mal dlhotrvajúci širokospektrálny účinok proti patogénom, rýchly účinok a zároveň bol priateľský k pokožke. výsledkom ich spoločného úsilia bolo Sterillium, alkoholický dezinfekčný prostriedok, ktorý možno votrieť do suchých rúk bez predchádzajúceho umývania, pridaných látok či ďalších opatrení a je oveľa šetrnejší k pokožke ako dovtedy používané látky. v júni 1965 opustili výrobnú linku prvé fľaše nového prostriedku, ktorý odštartoval doslova revolúciu v dennej praxi lekárov a sestričiek. v dnešných časoch pomáha Sterilium zdravotníkom v 40 krajinách sveta pri 4 miliardách dezinfekčných procedúr ročne. len 30 sekúnd mu stačí na to, aby zredukoval tranzientnú flóru o viac ako 99,99 percenta. počas deväťdesiatich sekúnd tak zabezpečí plnú chirurgickú dezinfekciu rúk, čím pomáha výrazne znižovať riziko infekcie. za 55 rokov svojej existencie sa tak Sterilium stalo neodmysliteľnou súčasťou ambulancií, vyšetrovní a operačných sál a synonymom pre alkoholovú dezinfekciu rúk.


november/2020

strana 2 Pokračovanie zo str. 1

stop hazardu so zdravím

S

ignatári sú odhodlaní spoločnými silami pomáhať v boji s pandémiou, ale súčasne dôrazne upozorňujú na ďalší vážny problém, ku ktorému slovenské zdravotníctvo speje; dlhodobé podfinancovanie zdravotníctva na Slovensku, spôsobené neustále sa znižujúcimi platbami štátu za svojich poistencov, sa dôsledkom pandémie koronavírusu dostalo na kritický bod. V budúcoročnom návrhu štátneho rozpočtu nie je podľa nich vyčlenených dostatok finančných zdrojov na boj s pandémiou a aj platba štátu za svojich poistencov zostáva i v ďalšom období nízka. Iniciatíva predložila ministrovi zdravotníctva aj ministrovi financií konkrétny návrh na zlepšenie vývoja nášho zdravotníctva.

tí a uznávaných odborníkov môže prispieť k tomu, aby sa politici konečne reálne zamysleli nad tým, ako s naším zdravotníctvom ďalej. A najbližšie to môžu ukázať už pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. „Návrh budúcoročného rozpočtu nás nenapĺňa istotou, že budeme vedieť zabezpečiť prevádzku našich nemocníc. Pandémia COVID-19 všetko zmenila, je to nová skúsenosť, nemocnice museli pristúpiť na prechodné obdobie k vážnym zmenám. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme stabilné finančné zabezpečenie a je nevyhnutné, aby k tomu štát prispel odvodmi za svojich poistencov vo výške 5% z vymeriavacieho základu. Vidíme skutočne výrazné navýšenie prostriedkov do zdravotníctva v okolitých štátoch, ako sú

A

nketa obsahuje tri otázky: súhlasíte, aby štát prestal šetriť na liečbe detí, študentov, dôchodcov či rodičov na materskej a začal za nich platiť toľko, koľko naozaj treba; súhlasíte, aby štát pristupoval rovnako ku všetkým pacientom, nezávisle na tom, či sú poistení v štátnych alebo súkromných poisťovniach a či navštevujú štátnych alebo súkromných lekárov a nemocnice; súhlasíte, aby štát doplatil za straty, ktoré v zdravotníctve spôsobila pandémia COVID-19 - pričom ku každej otázke prináleží krátky vysvetľujúci komentár.

Problém spočíva v tom, že štát už roky šetrí na zdravotných odvodoch za poistencov štátu. Pokiaľ sa darí ekonomike, zamestnanci a firmy cez svoje zdravotné odvody na princípe solidarity potrebné náklady na liečbu aj poistencov štátu dokážu zaplatiť, ale pandémia, zasahujúca ekonomiku spôsobila, že tento princíp zlyháva. Šetrenie na zdravotnej starostlivosti sa môže dotknúť všetkých a niektoré z nemocníc by pri nižších platbách od zdravotných poisťovní nemuseli vôbec prežiť. Čo je potrebné zmeniť? Vláda by mala zabezpečiť dostatok zdrojov pre zdravotníctvo. Treba zvýšiť platby za deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných či rodičov na materskej, teda za poistencov štátu na 5% z vymeriavacieho základu (priemernej mzdy spred dvoch rokov). Navyše už začiatkom tohto roka chýbalo v zdravotníctve takmer 200 miliónov eur na zabezpečenie aspoň takej úrovne zdravotnej starostlivosti ako v predchádzajúcom roku. Pandémia nového koronavírusu ešte viac prehĺbila nedostatok zdrojov – zdravotníctvo v prvej línii boja s pandémiou potrebuje stabilné finančné zabezpečenie viac ako kedykoľvek predtým. Oslovili sme signatárov iniciatívy s otázkami, prečo sa do výzvy zapojili a čo od nej očakávajú. Slovenská lekárska komora (SLK) pripomína, že už dlhodobo poukazuje na závažné problémy zdravotníctva a na ich neriešenie, pričom žiaden z ministrov doteraz neprišiel s relevantnou reformou slovenského zdravotníctva a vyzerá to tak, že sa jej nedočkáme ani od súčasného ministra. Reforma je nevyhnutná, v opačnom prípade hrozí nášmu zdravotníctvu kolaps. Preto sa SLK pripojila k iniciatíve, lebo jej nie je ľahostajné, v akom stave sa naše zdravotníctvo a lekári nachádzajú a verí, že tlak verejnosti, známych osobnos-

Česká republika či Maďarsko a keď už dnes vidíme úbytok zdravotníckych pracovníkov v prihraničných oblastiach s týmito krajinami, pri ďalšom zvýšení mzdových rozdielov nie je ťažké uhádnuť, že to spôsobí ďalší odliv našich zdravotníkov, pričom už teraz registrujeme ich alarmujúci nedostatok. Potrebujeme jasnú definíciu štátu, ako bude ďalej postupovať pri financovaní nášho zdravotníctva,“ uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska MUDr. Marián Petko. Téma potreby stabilného financovania a férových pravidiel v zdravotníctve je podľa Asociácie súkromných lekárov (ASL) na stole už roky a je priam zarážajúca ignorancia reálnych potrieb a problémov sektora zo strany kompetentných. „Sme svedkami toho, ako nám pred očami roky ubúdajú lekári a sestry, neprichádzajú noví, ako nám, až na pár výnimiek, zdravotnícke zariadenia zastarávajú a nie sme schopní zabezpečiť nevyhnutné investície, okrem pravidelného nalievania peňazí do stratových štátnych nemocníc a najnovšie aj do štátnej zdravotnej poisťovne. Nie sme schopní vyriešiť základný problém znižovania počtov odvrátiteľných úmrtí, venovať sa viac prevencii a podobne. Neustále len „hasíme” to, čo horí. V ambulanciách sa denne stretávame s rozporom medzi požiadavkami – či už zo strany pacientov alebo očakávaní regulátorov a platiteľov – a reálnymi možnosťami, ktoré máme. Pandémia odhalila všetky tieto dlhodobé problémy v plnej nahote a žiaľ ani v tejto situácii neregistrujeme ochotu zo strany kompetentných, teda rezortu zdravotníctva, o týchto otázkach so zástupcami sektora diskutovať a zohľadniť ich v návrhu rozpočtu a rozvoja zdravotníctva na ďalšie obdobie,“ konštatuje prezident ASL MUDr. Marián Šóth. Dodal, že je potešujúce, že sa k iniciatíve pridali zástupcovia

naozaj širokého spektra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – lekárov, sestier, záchranárov, medicínsko-technických pracovníkov, ambulancií, nemocníc, polikliník, kúpeľov či predstaviteľov ošetrovateľskej starostlivosti – zastupujúcich desiatky tisíc zdravotníkov. Podporu vyjadrili aj najväčšie pacientske organizácie, ale v neposlednom rade reaguje aj široká verejnosť a v internetovej ankete iniciatívu podporilo už viac ako 80 tisíc ľudí. „Iniciatíva Stop hazardu so zdravím prináša návrh konkrétneho riešenia, spĺňajúceho podmienky férovosti, systémovosti a vykonateľnosti. Je ním navýšenie platby za poistencov štátu na úroveň už spomínaných 5% - táto suma neustále klesá, až sa dostala na historické minimum 3,15%. V súčasnosti hovoríme o sume 31,78 eur mesačne za poistenca štátu, čo pokladáme doslova za výsmech do tváre pacientov i poskytovateľov. V Českej republike je táto suma od januára 2021 nastavená na úroveň 66 eur. Keď sa tak radi porovnávame s našimi susedmi, čo nám bráni dosiahnuť túto úroveň? Veríme, že si vláda naše racionálne argumenty vypočuje a bude prístupnejšia k riešeniam na prospech všetkých obyvateľov našej krajiny,“ dodal MUDr. Šóth. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za účelom presadzovania ich oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov – zastupuje svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce, komerčnými poisťovňami a v prípade potreby aj vo vzťahoch s ďalšími orgánmi štátnej správy. „Veľmi zjednodušene povedané, uteká nám vlak, v ktorom by sme mali byť. Iniciatíva je reakciou na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý je nerealistický a nedostatočný. Je to posledná šanca zvrátiť negatívne dopady na zdravotnú starostlivosť v prípade schválenia nedofinancovania zdravotníctva v týchto ťažkých časoch. Zmluvy poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, združených v ZAP (zhruba 1 700 ambulancií) sú vo všetkých zdravotných poisťovniach uzavreté do konca tohto roka. Žiadna ZP nechce so zástupcami ambulantného sektoru rokovať o zmluvných úpravách skôr ako bude schválený budúcoročný štátny rozpočet. Neistota a nestabilita systému financovania tak ohrozuje pacientov i zdravotníkov. Preto sa uchádzame iniciatívou aj o podporu širokej verejnosti, aby sme spoločne poukázali na vážnosť situácie, ktorá sa týka nás všetkých. Nás ako zástupcov lekárov, nemocníc, pacientov vedenie krajiny ignoruje a odmieta vecnú a konštruktívnu diskusiu. Upozorňujeme, že pokiaľ štát nezasiahne, reálne hrozí, že zdravotná starostlivosť nemusí byť dostupná tak ako doteraz,” vysvetľuje dôvody zapojenia sa do iniciatívy prezidentka ZAP JUDr. Zuzana Dolinková. Aj Slovenská komora sestier a pôrodných asis-

tentiek (SK SAPA) takmer každoročne upozorňuje na nedostatok zdrojov v zdravotníctve, pričom očakávania zo strany verejnosti sú logicky vysoké – každý chce dostať adekvátnu liečbu, každý chce prežiť a uzdraviť sa. Problém prežiť má ale samotné zdravotníctvo. „Dúfame, že aj verejnosť podporí našu iniciatívu, nakoľko udržanie zdravia a kvalitnú liečbu pacientov vieme zabezpečiť len s dostatkom vzdelaných a adekvátne zaplatených zdravotníkov, s dostatkom liekov a materiálnych pomôcok vo vyhovujúcom prostredí. Ak nepríde dostatok prostriedkov do systému obávame sa, že nedosiahneme zníženie úmrtnosti pacientov a nezabránime zdravotníkom, aby odišli za lepšími podmienkami. Veríme, že spojenie poskytovateľov, pacientov a občianskych združení a informovanie verejnosti prostredníctvom tejto iniciatívy napomôže vyvinúť spoločný tlak na vládu a poslancov zákonodarného orgánu, aby venovali patričnú pozornosť a reálnu podporu riešeniu tohto problému,” skonštatovala prezidentka SK SAPA Mgr. Iveta Lazorová. K signatárom iniciatívy sa pridala aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP), združujúca trinásť zdravotníckych povolaní (zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, rádiologický technik, verejný zdravotník, očný optik, masér technik pre zdravotnícke pomôcky a ďalšie), ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako pripomína prezidentka komory Iveta Šluchová, napriek dlhoročným upozorneniam na podfinancovanie zdravotníctva systém akoby zázrakom stále funguje, čo zrejme u kompetentných vyvoláva ilúziu, že je to tak v poriadku. Ale systém funguje už len vďaka obetavosti zdravotníckych pracovníkov, z ktorých mnohí považujú svoju prácu za poslanie a tak s vypätím síl sa snažia udržať neudržateľné. Posledné mesiace preverili naše zdravotníctvo ako nič doposiaľ a malo to byť výstražným mementom pre predkladateľov štátneho rozpočtu, ale žiaľ nebolo. Aj zdravotníci, združení v SK MTP sa zapojili do iniciatívy preto, že svojou prácou nedokážu ani pri maximálnom nasadení suplovať nedostatok finančných prostriedkov a očakávajú, že i verejnosť pochopí, že ide hlavne o to, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná skutočne pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Súčasťou systému zdravotnej starostlivosti je tiež kúpeľná starostlivosť, ktorá sa významne podieľa na možnom zlepšovaní kvality života viazanej na zdravie, produktivitu a sebestačnosť ľudí. Včasná rehabilitácia v kúpeľoch po operáciách, úrazoch či prekonaní vážnych chorôb, stabilizácia zdravotného stavu a prevencia komplikácií u chronicky chorých pacientov a tiež primárna prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb sú tri základné piliere kúpeľnej starostlivosti. V posledných rokoch je však, žiaľ, potenciál kú-

peľnej starostlivosti nedostatočne využívaný a podfinancovaný z verejného zdravotníctva. Preto aj Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) sa pripojila k iniciatíve Stop hazardu so zdravím. Od polovice marca v dôsledku pandémie zažívajú prírodné liečebné kúpele na Slovensku výrazné zníženie počtu klientov – pacientov nielen s úhradou od zdravotných poisťovní, ale aj samoplatcov a takmer úplne stratili klientov zo zahraničia. „Sledujeme pozorne vývoj situácie a štátnu pomoc v krajinách EÚ s vyspelým kúpeľníctvom, najmä v Českej republike. U našich susedov bolo veľmi dôležitým opatrením pre celý zdravotnícky systém a teda aj kúpeľníctvo navýšenie platieb štátu za svojich poistencov v dvoch etapách zo 40,34 eur na 59,25 eur k prvému júnu tohto roka a na 66,81 eur od 1. 1. 2021. U nás je to stále len 32 eur. Okrem toho najväčšia štátna zdravotná poisťovňa v ČR v druhom polroku navýšila aj cenu ošetrovacieho dňa v liečebných kúpeľoch o 17%, čo v podobnej výške nasledovali aj ďalšie ZP. České kúpele dostávajú aj ďalšie formy pomoci cestou rôznych programov, pretože štát si uvedomuje ich potenciál pri zvyšovaní zdravia svojich občanov. Boli by sme radi, keby táto iniciatíva nemusela vôbec byť a problém financovania nášho zdravotníctva by sa riešil bez emócií výlučne odborne s jediným cieľom – dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti na báze solidarity pre všetkých občanov. Nie sme politickým subjektom a želáme si, aby náš názor bol chápaný ako objektívny a odborný bez politického kontextu,“ uviedla predsedníčka ASK MUDr. Janka Zálešáková. Bokom nezostali ani pacientske organizácie, chrániace práva a záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb v oblasti zdravotnej i sociálnej. „Zapojili sme sa do iniciatívy v nádeji na zlepšenie alebo aspoň zachovanie súčasného postavenia pacientov v zdravotníctve. Vieme, že to má mnohé nedostatky už dlhé roky a my sa denne stretávame s otázkami a často beznádejou pacientov, ktorí sa nevedia dostať k svojej liečbe, boria sa s vysokými doplatkami za nevyhnutné lieky a v dôsledku pandémie sa táto situácia zásadne zhoršila. Toto sa predsa raz musí skončiť. Veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí. Podpora verejnosti je úžasná odozva a myslím si, že k vysokej angažovanosti prispieva uvedomenie si ľudí, že situácia je naozaj vážna. Myslím si, že vláda a parlament nemôžu ignorovať taký silný hlas lekárov, sestier, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale i pacientov a širokej verejnosti, aký predstavuje iniciatíva Stop hazardu so zdravím. To by znamenalo ignorovať potrebné zmeny pre všetkých obyvateľov Slovenska – lebo zdravotníctvo raz budeme potrebovať všetci,” uzatvára PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR. jps


november/2020

strana 3

ponúka Slovensko priestor pre telemedicínu?

ednu z možností diagnostiky na diaľku predstavuje telemedicína, ktorej popularita s príchodom vírusu COVID-19 rapídne narástla a jej mimoriadne účinky oceňujú nielen pacienti, ale aj lekári či zdravotnícky personál. Výhody môžeme sledovať na oboch stranách, nakoľko pacient dokáže konzultovať svoje ťažkosti s ošetrujúcim lekárom prostredníctvom telemedicínskej platformy, či aplikácie z pohodlia domova bez vystavenia sa potencionálnemu prenosu choroby počas vyčkávania na ošetrenie. Lekár či zdravotnícky personál elimináciou styku s pacientom, ktorému je možné pomôcť aj takýmto spôsobom, chráni nielen svoje zdravie, ale taktiež znižuje pravdepodobnosť prenosu nákazy. Navzdory pozitívnym prvkom, nie je v našich končinách takýto spôsob diagnostiky populárny predovšetkým kvôli absentujúcim finančným zdrojom v zdravotníctve. Veríme však, že aj vďaka zariadeniu Scase a telemedicínskej platforme, ktorú ponúka spoločnosť Goldmann Systems, sa dokáže posunúť výrazne vpred.

Foto: Goldmann Systems

LN20091

SITUÁCIA NA SLOVENSKU Riešenie Scase je prenosné, point-of-care, medicínske, zariadenie, kombinujúce smart senzory s digitálnou pacientskou databázou, inteligentným dotazníkom a zároveň umožňuje odosielanie a zobrazovanie zdravotných údajov o pacientovi do mobilnej a počítačovej telemedicínskej platformy, do ktorej má prístup lekár,

pacient a zároveň aj jeho príbuzní. Aj napriek tomu, že tím Scase aktuálne plne funkčné zariadenie len vyvíja, je o ich prototypy vysoký záujem. Vďaka funkciám a senzorom, ktoré ponúka, oň aj v aktuálnej fáze javia dopyt nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Záujem prejavili domovy a centrá sociálnych služieb (DSS & CSS) a aj Združenie všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD). Inovácia so sebou prináša mnohé výhody a je schopná prostredníctvom prienikov zefektívniť výkon lekára aj personálu. V nasledujúcich bodoch skúsime popísať detailnejšie možnosti ich využitia v jednotlivých situáciách. DOMOVY A CENTRÁ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Domovy a centrá sociálnych služieb na Slovensku ponúkajú pomoc predovšetkým tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu, a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na profesionálnu pomoc iných. Okrem poskytovania služieb pre rozvoj mentálnej či fyzickej aktivity je neodškriepiteľnou súčasťou zdravotníckeho personálu v DSS/ CSS aj starostlivosť o zdravotný stav klientov. Každodenná pracovná činnosť sestry tak pozostáva z monitorovania životných funkcií klientov, ako napríklad tlak, glykémia, saturácia krvi, taktiež zaznamenávania množstva prijatých tekutín, vedenia medikamentózy či sledovania veľkosti dekubitov. Riešenie Scase, ktoré v sebe zahŕňa dotykový a bezdotykový teplomer, tlakomer, glukomer a pulzný oximeter tak zdravotníckemu personálu ponúka kompatibilné, rýchlo

render prototyp 0.5.

telemonitoring pacientov po 1-dňovej operácii.

Foto: Goldmann Systems

J

Foto: Goldmann Systems

Ruku na srdce, je pre Vás návšteva všeobecného či špeciálneho lekára synonymom prevencie alebo do ich ambulancie zamierite až počas prvých, poprípade pokročilejších príznakov choroby? Vo väčšine prípadov v čakárni prichádzame do kontaktu s infekčnými pacientmi a aj pri tej najväčšej obozretnosti sa môžeme vrátiť domov s vážnejšími následkami. Dá sa tomu vyhnúť?

monitoring ľudí bez domova.

nabíjateľné a dostupné riešenie monitoringu pacienta. Zdravotná sestra za pomoci Scase je schopná digitálne zaznamenávať informácie či zmeny stavu klienta, prostredníctvom zabudovaného fotoaparátu jednoducho priradiť k zmene fotografiu a všetky údaje preniesť automaticky zo zariadenia do telemedicínskej platformy vedúcej sestre, riaditeľke ústavu či lekárovi, ktorí tak dokážu efektívne zhodnotiť stav klienta bez ich fyzickej prítomnosti v reálnom čase. Všeobecní lekári, ktorí aj v aktuálnom období pandémie nedisponujú dostatkom kapacity na ambulantných pacientov tak majú priestor sledovať celkový stav klienta DSS/CSS, usmerňovať ich medikamentózu či meniť manažment terapie klientov na diaľku za priamej pomoci a podpory zdravotníckeho personálu DSS/CSS. OČAMI PACIENTA A LEKÁRA Ako bolo avizované v úvode, princíp telemonitoringu ochraňuje nielen pacienta a zdravotnícky personál, ale aj lekára. Zároveň však medzi nimi vytvára akýsi virtuálny most, ktorý zabezpečuje efektívnu komunikáciu a riešenie zdravotného stavu či komplikácií pacienta. Telemedicína je pri-

tom aplikovateľná pri mnohých ochoreniach, ako napríklad hypertenzia, cukrovka, ale rovnako uplatnenie nájde aj pri pacientoch po jednodňovej operácii či u seniornejších pacientoch, s viacerými, pridruženými ochoreniami.

obecných lekárov pre dospelých (ZVLD). Spolu našli priestor pre riešenie otestovania a dokázania jeho benefitov priamo v rukách starších pacientov, ktorých trápia chronické ochorenia. Lekári po osobnom vyšetrení umiestnia za-

Zdravotnícky personál je naopak schopný efektívnejšie využívať svoje kapacity ušetrené rýchlejším zberom informácií o pacientovi.

Okrem spomínaných benefitov riešenie poskytuje pre pacienta možnosť prístupu k množstvu informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní a dokáže ušetriť pacientovi čas v podobe flexibility jeho pracovného rozvrhu či v prípade zložitejšej dostupnosti pacienta od ambulancie alebo nemocnice. Zdravotnícky personál je naopak schopný efektívnejšie využívať svoje kapacity ušetrené rýchlejším zberom informácií o pacientovi či ich ručným prepisovaním do anamnézy a karty pacienta. Na potvrdení či vyvrátení tejto hypotézy však bude tím Scase úzko spolupracovať s MUDr. Jánom Hencelom, MSc. a MUDr. Máriou Vargovou zo Združenia vše-

riadenie na určitý čas týmto pacientom na domáci monitoring, budú na diaľku sledovať a konzultovať ich zdravotný stav, vzniknuté zmeny či ťažkosti. V prípade dodatočných informácií či otázok k telemedicíne alebo záujmu o vyskúšanie a testovanie zariadenia Scase nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom info@scase.io. Pripravili: Tatiana Šišková, Ladislav Bitto Všetky podstatné informácie nájdete na www.goldmann.sk, prípadne nás neváhajte kontaktovať na telemedicina@goldmann.sk.


november/2020

strana 4

IbD fÓrum 2020 VIrtuAl muDr. Juraj Ďurina Centrum pre biologickú liečbu FNsP, Nové Zámky

Každoročné odborné podujatie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) s podporou spoločnosti Takeda, zamerané na aktuálne témy v oblasti IBD sa tento rok pre epidemiologickú situáciu uskutočnilo 6. 11. 2020 vo virtuálnom priestore. Napriek tomu, že súčasná situácia prinútila organizátorov meniť rozsah a formu podujatia, priniesla táto virtuálna forma aktuálne informácie z oblasti IBD problematiky, podporené aj panelovou diskusiou.

P

odujatie zahájil úvodným slovom prezident SGS doc. MUDr. Martin Huorka, CSc. Svojou prehľadnou prednáškou naštartoval následnú časť podujatia, ktorá bola rozdelená do dvoch blokov s účasťou dvoch zahraničných hostí, ktorými boli doc. MUDr. David Drobne, PhD. a doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Prvý blok sa niesol v téme významu merania hladín vedolizumabu v liečbe pacientov IBD. Úvodnou prednáškou tejto sekcie doc. MUDr. D. Drobne, PhD. najskôr pripomenul koncept monitorovania hladín biologickej liečby pri anti-TNF preparátoch tzv. therapeutic drug monitoring (TDM), ktorý môžeme rozdeliť na reaktívny, alebo proaktívny prístup. Odpoveď, či je možné koncept TDM aplikovať aj pri liečbe vedolizumabom hľadal v ďalšej časti prednášky. Prezentoval dáta zo štúdií GEMINI I pre UC a GEMINI II pre CD, kde sa v 6. týždni pozorovala vyššia miera dosiahnutej remisie u pacientov s vyššou hladinou vedolizumabu v danom čase, oproti pacientom s nízkou hladinou vedolizumabu.(1) Predpokladaný mechanistický model expozície a následnej odpovede na liečbu vedolizumabom však nepodporujú recentné dáta z randomizovaných klinických štúdií aj

real world štúdií. Nepotvrdzuje sa priama závislosť účinnosti vedolizumabu od obsadenia receptorov alfa4beta7. Pôsobenie vedolizumabu je pravdepodobne na úrovni vrodenej a nie získanej imunity.(2) Na sľubný význam úlohy proaktívneho prístupu TDM pri vedolizumabe, najmä v 6. týždni liečby, poukázal na výsledkoch prospektívneho sledovania pacientov s CD aj UC, ktorí dosiahli tzv. kombinovanú remisiu (endoskopickú aj klinickú) v práci Hanžela a koletívu.(3) V súbore prospektívne sledovaných pacientov (28 pacientov s CD, 23 pacientov s UC) merali hladiny vedolizumabu v indukcii v týždňoch 0, 2, 6 a v 14., 22., 38. a 54. týždni. Významne vyššie hladiny vedolizumabu boli zaznamenané v 6. a 22. týždni u pacientov s dosiahnutou kombinovanou remisou v 1. roku (Graf 1). Ako hraničnú hladinu vedolizumabu identifikovali hodnotu 22ug/ mL v 6. týždni. Táto hodnota a vyššia korelovala s dosiahnutím kombinovanej remisie v 1. roku. Pacienti s hladinou <22 µg/mL dosiahli len 12% (3/28) mieru kombinovanej remisie, a zároveň až u 61% (17/28) museli intenzifikovať liečbu, oproti pacientom s hladinou >22 µg/ mL. V tej skupine dosiahlo až 57% (13/23) pacientov kombinovanú remisiu s nutnosťou skrá-

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia

záznam celého podujatia si môžete pozrieť na: www.takeda4health.sk

tiť interval podania len u 26% (6/23). Výrazne nižšiu pravdepodobnosť na dosiahnutie kombinovanej remisie (iba 4%) mali pacienti, u ktorých v 6. týždni podania bola hladina nižšia ako 17 µg/mL. Význam reaktíveho prístupu TDM sa aktuálne nejaví ako opodstatnený pre použitie v klinickej praxi z dôvodu nedostatočných dát.

V ďalšej prednáške predstavila veľmi pekný a cenný súbor MUDr. L. Gombošová, PhD. s kolektívom z pracoviska I. internej kliniky UNLP Košice.(4) Retrospektívne zhodnotili 85

pacientov (UC 56, CD 29) za obdobie 4 rokov, vo väčšine prípadov 76% (CD)/79% (UC) po zlyhaní inej biologickej liečby. Počas tohto obdobia zaznamenali významnú mieru dosiahnutej odpovede a remisie v 54. týždni liečby vedolizumabom. CD: odpoveď 81%, klinická remisia 37%, UC: odpoveď 96% a remisia 64%. Liečba bola intenzifikovaná u 11,8% pacientov. Vzhľadom na retrospektívne sledovanie nebola pozorovaná významná závislosť hladín od aktivity ochorenia, prípadne korelácia hladín počas sledovania. Bol pozorovaný efekt liečby napriek

nulovej hladine vedolizumabu nameranej v niektorých časových bodoch, ktorý potvrdzuje rozdielne pôsobenie na cieľové bunky imunitného systému ako sme doteraz predpokladali. Dr. Gombošová vyhodnotila bezpečnostný profil vedolizumabu ako priaznivý. Prvý panel prednášok zavŕšila doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD. s prednáškou o farmakokinetike a vlastných skúsenostiach TDM s vedolizumabom. V prezentovanej práci prospektívneho sledovania pacientov z dvoch centier potvrdila prediktívnu hodnotu hladín vedolizumabu.

Graf 1: % pacientov s kombinovanou remisiou v 54. týždni podľa terapeutických hladín vedolizumabu v 6. (a) a 22. (b) týždni.(3)

b) 80

P=0.017

Combined remission at week 54 (%)

Combined remission at week 54 (%)

a)

64% 55%

60

40

20

0

18% 9% Q1 ≤10

Q2 10–17.3

Q3 17.3–26.7

Q4 >26.7

Vedolizumab trough level quartile at week 6 (μg/mL)

80

70%

P=0.012

60

50%

40

20%

20

0

0% Q1 ≤3.2

Q2 3.2–6.5

Q3 6.5–14.5

Q4 >14.5

Vedolizumab trough level quartile at week 22 (μg/mL)

Graf 2: Vedolizumab v 1. línii biologickej liečby crohnovej choroby – skúsenosti zo slovenska.(14) 14. týždeň 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

88%

91%

30. týždeň

97%

52. týždeň 90%

90% 68%

14. týždeň

72%

63% 53%

klinická odpoveď (n=34/32/29)

klinická remisia klinická remisia bez KS (n=34/32/29) (n=34/32/29)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

30. týždeň

52. týždeň 92%

64% 40%

klinická remisia bez KS u pacientov s KS na začiatku (n=15/14/12)

LN20087

Klinická odpoveď: redukcia HBI o 3 a viac bodov vs začiatok liečby alebo udržiavanie klinickej remisie Klinická remisia: HBI<5 Klinická remisia bez KS: HBI<5 a bez užívania kortikosteroidov Klinická remisia bez KS u paciantov s KS na začiatku: HBI<5 a bez užívania kortikosteroidov – vyhodnotenie u pacientov, ktorí užívali KS na začiatku liečby Článok podporený spoločnosťou Takeda, Dátum prípravy: november 2020 C-APROM/SK/ENTY/0026


november/2020 U pacientov neodpovedajúcich na liečbu bola pozorovaná nižšia hladina vedolizumabu oproti pacientom odpovedajúcim.(5) Zaujímavým zistením však bola významná interindividuálna variabilita hladín vedolizumabu počas sledovania.(6) V panelovej diskusii došlo k zhode názoru, využitia hladín vedolizumabu ako prediktívneho faktora, za účelom identifikovania pacientov s vyšším rizikom nedostatočnej odpovede. Takto stratifikovaní pacienti by boli tesnejšie sledovaní, s včasným načasovaním intenzifikácie liečby. Ako zmysluplné sa javí byť zisťovanie hladiny najmä v 6. týždni liečby vedolizumabom.(3) Druhý blok prednášok bol venovaný skúsenostiam s biologickou liečbou vedolizumabom v prvej línii biologickej liečby. Doc. MUDr. D. Drobne, PhD. komentoval na úvod údaje zo štúdií GEMINI I. – III., ktoré poukazujú na vyšší efekt liečby vedolizumabom u naivných pacientov v porovnaní s antiTNF exponovanými, ako pri UC tak aj CD.(7–9) Dôležitosť podania vedolizumabu v prvej línii biologickej liečby z dôvodu zvýšenej efektivity sa potvrdil aj v štúdii Versify u pacientov s Crohnovou chorobou. Dvojnásobne vyššie percento endoskopickej odpovede bolo v skupine bionaivných pacientov oproti skupine anti-TNF zlyhaných (66% vs 38%).(10)

strana 5

V ďalšej časti prezentoval skúsenosti s liečbou vedolizumabom v prvej línii biologickej liečby zo Slovinska, ktoré dal do kontextu s charakteristikou pacientov a výsledkami multicentrickej retrospektívnej štúdie Kopylova et al. V skupine bionaivných slovinských pacientov s CD dosiahlo klinickú remisiu až 94% po 1. roku liečby.(11) V súbore pacientov s CD u Kopylova et al. to bolo 68,6% pacientov.(12) Naopak nižšia miera klinickej a endoskopickej remisie 47% bola v skupine slovinských pacientov s UC.(11) Uvedená skupina však obsahovala väčšie percento pacientov s ťažkou aktivitou ochorenia. České skúsenosti a súbor pacientov liečených vedolizumabom v prvej línii biologickej liečby prezentoval doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD., prostredníctvom analýzy z českého registra pacientov IBD-Credit.(13) Z celkového počtu 715 pacientov liečených vedolizumabom, 154 bolo zaradených do prvej línie. Väčšinu pacientov tvorili pacienti s ulceróznou kolitídou vzhľadom na rozdielne úhradové podmienky. V pozorovanej skupine pacientov bola účinnosť a bezpečnosť medzi prvou líniou a vyššími líniami porovnateľná, ale pacienti v prvej línii dlhšie zotrvávali na liečbe, s nižším rizikom potreby intenzifikácie liečby, a so zvýšeným efektom kortikoid šetriaceho efektu.(13)

záznam celého podujatia si môžete pozrieť na: www.takeda4health.sk MUDr. P. Lietava uzavrel sekciu prezentovaním cenných dát zo Slovenska so skupinou 114 pacientov s UC, 36 pacientov s CD.(14) Liečba vedolizumabom v prvej línii biologickej liečby u pacientov s UC dosahovala už v 14. týždni 82% mieru klinickej odpovede, klinickej remisie 36% a klinickej remisie bez kortikosteroidov (KS) 36%. Miera klinickej remisie a klinickej remisie bez kortikosteriodov v priebehu 1-ročného sledovania narastala. Vysoká miera slizničného zhojenia sa pozorovala od 14. do 52. týždňa (58% → 85%) V priebehu roka zostali na liečbe takmer všetci zaradení pacienti. V skupine pacientov s CD bola miera

dosiahnutej klinickej remisie 68 % už v 14. týždni a 53% miera klinickej remisie bez KS (Graf 2). Približne 90% pacientov zotrvalo na liečbe v horizonte 1 roka. Miera slizničného zhojenia tiež narastala od 14. do 52. týždňa (24% → 64%). V panelovej diskusii sa zdieľali skúsenosti a pohľady na kombinovanú imunosupresívnu liečbu vedolizumabu a azatioprinu. Síce nemáme k dispozícii dáta, ktoré by podporovali benefit podávania azatioprinu do kombinácie k vedolizumabu, ako je to pri anti-TNF preparátoch, sú pracoviská, pri ktorých sa neznížila miera preskripcie azatioprinu pri liečbe vedolizumabom.

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia

Záverom možno konštatovať, že tohtoročné IBD fórum virtual venované aktuálnemu postaveniu vedolizumabu v liečbe IBD, ukázalo skúsenosti z reálnej praxe, ktoré potvrdzujú zmysluplné zaradenie vedolizumabu do prvej línie ako u pacientov s UC, tak i indikovaných pacientov s Crohnovou chorobou. Jeho efektívnosť v prvej línii, s priaznivým bezpečnostným profilom a dlhodobou perzistenciou na liečbe, ho favorizuje ako liek voľby v prvolíniovej biologickej liečbe IBD pacientov. Proaktívny prístup TDM by mohol byť sľubný nástroj na včasné zachytenie pacientov s vyšším rizikom nedostatočnej odpovede na liečbu.

Článok podporený spoločnosťou Takeda, Dátum prípravy: november 2020 C-APROM/SK/ENTY/0026

Referencie 1. Rosario M, J Crohns Colitis. 2017 Aug 1;11(8):921-929. 2. Zeissig S, et al. Gut. 2019 Jan;68(1):25-39. 3. Hanžel J, et al. United European Gastroenterol J. 2019;7(6):741-749. 4. Gombošová el al. IBD FÓRUM 2020 virtual, 6.11.2020. OP, zatiaľ nepublikované dáta. 5. Kadleckova et al. UEG week 2019. P1793 6. Zelinková et. al. IBD FÓRUM 2020 virtual, 6.11.2020. OP, zatiaľ nepublikované dáta. 7. Feagan BG, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017;15:229-39. 8. Sands BE et al. Inflamm Bowel Dis. 2017;1:97-106. 9. Sands BE et al. Gastroenterology. 2014;147:618-27. 10. Danese S, et al. Gastroenterology. 2019 Oct;157(4):1007-1018.e7. 11. Drobne D. IBD FÓRUM 2020 virtual, 6.11.2020. OP, zatiaľ nepublikované dáta. 12. Kopylov U, et al. Inflamm Bowel Dis. 2018 Oct 12;24(11):2442-2451. 13.Bortlík M., IBD FÓRUM 2020 virtual, 6.11.2020. OP, Zdroj: CREdIT, český registr IBD pacientů na biologické terapii. 12.10.2020. Zatiaľ nepublikované dáta. 14. Lietava P. IBD FÓRUM 2020 virtual, 6.11.2020. OP, zatiaľ nepublikované dáta. INZERCIA

CIELENÁ

LIEČBA

IBD ENTYVIO

Pre dospelých pacientov so stredne až veľmi ťažkou formou Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.1

®

Entyvio® je jediné schválené biologikum so selektívnym účinkom na črevo, ktoré poskytuje rýchly nástup účinku*, dlhodobú remisiu, slizničné a histologické zhojenie**.1-12

* Signifikantne vyšší podiel bionaivných pacientov liečených liekom Entyvio® v porovnaní s placebom dosiahol klinickú odpoveď už v 2. týždni2 **Superiorita lieku Entyvio® vs. adalimumab v ukazovateli dlhodobej remisie a slizničného zhojenia je u pacientov s UC potvrdená head-to-head štúdiou Varsity.12

Skrátená informácia o lieku Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne

použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka

a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11 SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 21. 10. 2020. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: november 2020 Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava www.takeda.com/sk-sk

C-APROM/SK/ENTY/0012 Dátum prípravy: november 2020

LN20087

Referencie: 1. SPC Entyvio, október 2020. 2. Feagan BG et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17(1):130–138.e7. 3. Loftus EV et al. J Crohns Colitis 2017;11:400–411. 4. Loftus EV et al. J Crohn’s Colitis 2017; 11(Suppl 1): S182-183. 5. Vermeire S et al. J Crohns Colitis. 2017;11:412424. 6. Vermeire S et al. Gastroenterology 2017; 152(5): S601. 7. Feagan B et al. N Engl J Med 2013;369:699-710. 8. Löwenberg M et al. Gastroenterology. 2019;157(4):997-1006.e6. 9. Dulai PS et al.Am J Gastroenterol. 2016;111:1147-55. 10. Sands BE, et al. N Engl J Med 2019;381:1215-26. 11. Danese S et al. Gastroenterology. 2019;157(4):1007-1018.e7. 12. Sands BE, Peyrin-Biroulet L, Loftus EV, et al. Vedolizumab versus adalimumab for moderate to severe ulcerative colitis. N Engl J Med. 2019;381(13):1215–1226.


november/2020

strana 6

Covid-19 odkryl slabiny primárnej zdravotnej starostlivosti

Koronavírus otestoval systém aj zdravotníkov Prvá vlna sa potichučky prehupla do tej druhej. Väčšina z nás, po účasti na 2 kolách celoplošného testovania, za 4 dni uskutočnila 1 000–2 000 výterov a v spolupráci s kolegami sme vyhodnotili v priemere 20–40 pozitívnych testov. Následne sme na svojich ambulanciách začínali a ukončovali stovky karantén pozitívne AG testovaných pacientov a osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti. Pracovnou náplňou bežných dní je aj riešenie PN u pacientov PCR pozitívne testovaných, karanténne PN u osôb po návrate zo zahraničia, pochopiteľne aj ich kontakty. Nesmieme zabúdať na starostlivosť o príznakových, resp. závažne príznakových pacientov a starostlivosť o pacientov pred a po hospitalizácii. Časť z našich radov má za sebou karantény, niektorí COVID ochorenie, ďalší aj hospitalizácie. Žiaľ, sú aj takí, ktorí odišli... Zabezpečenie týchto potrebných úkonov vyžadovalo obrovské ľudské nasadenie. Chcem sa úprimne všetkým čo najsrdečnejšie poďakovať za to, čo ste urobili a robíte pre svojich pacientov. Nezabúdajte ani na seba a svojich blízkych, je to veľmi dôležité. Vírus COVID-19 tu s nami zostane, preto ho musíme viac spoznávať. Potrebujeme upravovať postupy na ambulanciách, pri ktorých nám môže čiastočne pomôcť usmernenie hlavnej odborníčky z 26. 10. 2020 a ďalšie materiály, ktoré musíme denne sledovať. V súvislosti s COVID-19, ZVLD predložilo na MZ SR materiál, ktorý navrhuje riešenia na zvládnutie pandémie, so zameraním na primárny kontakt. Vyriešenie postupu pri rozhodovaní o diagnostike, diferenciálnej diagnostike a hospitalizáciách pacientov s COVID-19, aj v kontexte testovania a úhrad zo strany zdravotných poisťovní. Dôležité je riešenie subakútnych a chronických pacientov s COVID-om. Podľa viacerých štúdií je to až 20% zo všetkých pacientov s prekonaným ochorením COVID-19. Na našom území teda aktuálne ide o viac ako desaťtisíc pacientov, ktorí v prvom rade kontaktujú nás, všeobecných lekárov. Ruku na srdce, vieme čo s nimi? Ďalšie tri oblasti s výskytom ochorenia COVID súvisia, ale sú to samostatné jednotky, ktoré potrebujú riešenia. Technológie by mali byť naším priateľom Za pochodu sme museli uskutočniť zásadnú zmenu fungovania prevádzky ambulancií. Z otvorených čakární sa stali zatvorené a objednávanie pacientov telefonicky, resp. elektronicky sa stalo nutnosťou. Pacienti sa na ambulancie objednávajú, ale prístup pacientov do priestorov celého zdravotného strediska/polikliniky stále nie je koordinovaný. Technologická a organizačná zmena našich ambulancií je východiskom pre riešenie ďalších problematických tém, ktoré sú spomenuté v bodoch 1-4. Podľa môjho názoru je nevyhnutné využitie telefónnej ústredne, nahrávanie hovorov, riešenie chránenej elektronickej komunikácie s pacientmi, optimálne integrovanej do ambulantného informačného systému. Dôležitá súčasť celého „ekosystému“ ambulancie je vyškolený personál a udržanie bezpečnosti nielen našej, ale aj pacientov. Okrem iného je pre nás výzvou komunikácia takejto zmeny smerom k pacientom s dôrazom na bezpečnosť a zlepšenie dostupnosti starostlivosti pre našich pacientov. Vykonanie tejto zmeny je podľa mňa nevyhnutné.

Foto: ZVLD SR

Vírus COVID-19 tvrdo zasahuje všetky segmenty zdravotníctva a pod jeho tlakom sa čoraz viac ukazujú trhliny už aj tak zdecimovaného zdravotníckeho systému. Okrem koronavírusu robí všeobecným lekárom na čele vrásky viacero problémov.

ZVýšENIE KOMPETENCIí POMôŽE CHRONICKY CHORýM Riešenie pacientov s ostatnými akútnymi a chronickými ochoreniami v režime zníženej dostupnosti špecializovanej a ústavnej starostlivosti, ako aj zníženej mobility našich pacientov. S tým súvisí riešenie APS v súčasnom režime, najmä jej skrátenie, transformácia činnosti, z dlhodobého hľadiska aj jej možné zrušenie. So zhoršením dostupnosti zdravotnej starostlivosti u pacientov s chronickými ochoreniami – najmä pacientov s metabolickými ochoreniami – obezitou, hypertenziou, dyslipidémiou, diabetom a ďalšími, ale aj onkologickými ochoreniami, sa trápime už dlhší čas. Riešením by mohli byť zmeny, medzi ktoré radím napr. zvýšenie kompetencií pri súčasných zmenách preskripčných, prípadne aj indikačných obmedzení niektorých liekov. Na druhej strane by určite pomohlo aj zrušenie niektorých diagnostických obmedzení pre segment VLD, ako aj zvýšenie dostupnosti ďalších POCT metodík. Na základe skúseností zo susednej Českej republiky si dovolím uviesť liečbu diabetu (DPP4), DLP (ezetimib), neuropatickej bolesti (pregabalin), POCT metodiky: D-dimér, Troponín, NT-pro BNP a projekt POCUS s USG v primárnej starostlivosti... Všetko sú to návrhy, ktoré už fungujú u našich západných susedov. GENERAČNÁ OBNOVA jE NÁROČNÁ, ALE KľúČOVÁ Legislatívne zmeny, zmluvné vzťahy, ekonomika segmentu, ako aj riešenie problematiky ľudských zdrojov a generačnej obnovy nášho segmentu v kontexte COVID krízy a v jej dlhodobom priebehu. Predložené návrhy zmeny platobného mechanizmu pre ambulantný sektor, najmä VLD sú z môjho pohľadu riešením. Návrh bol predložený MZ SR opakovane od novembra 2019 aj s následnými zmenami v riešení udržateľnosti segmentu. Jeho súčasťou je aj riešenie odplatných prevodov praxí v zmysle pošpecializačného programu s možnosťou využitia projektu ZVLD družstva. Všetky tieto body nájdete podrobne rozpracované a vysvetlené na stránke ZVLD SR, o.z. Návrhy na riešenie týchto bodov ZVLD predložilo na prejednanie MZ SR a jednotlivým zdravotným poisťovniam ešte v októbri 2020. Zatiaľ čakáme na otvorenie diskusie a ďalej rozpracúvame konkrétne postupy. Bez riešenia týchto problémov hrozí kolaps systému primárnej starostlivosti so všetkými následnými negatívnymi dopadmi na celý systém zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Ján Hencel, MSc. predseda zvld Sr, o.z.

Novéknihy Galland Richard

Wolfrik

umenie vojny - strategické hádanky Vyd. IKAR 2020 Rozsah: 224 s.

Pred vyše 2 500 rokmi napísal jeden z najväčších taktických mysliteľov všetkých čias Sun-c’ vojenskú rozpravu Umenie vojny, s ktorou dodnes oboznamujú nádejných mladých dôstojníkov oboch pohlaví. Kniha prináša 80 hádaniek, z ktorých každú inšpirovala múdrosť Sun-c’a. Všetkým salónnym generálom určite zabezpečí tvrdý vojenský strategický tréning. Ponúkame vám 40 skutočných bojových scenárov, nad ktorými si môžete lámať hlavu. Preklenujú desať historických období a prevedú vás bojiskami starovekého Grécka a Ríma, americkej občianskej vojny i druhej svetovej vojny. S využitím historického pozadia a máp rozmiestnenia vojsk musíte prekabátiť najväčších generálov všetkých čias a priviesť vojakov k víťazstvu a sláve. Ernest Volkman

Dejiny špionáže

Vyd. IKAR 2020 Rozsah: 208 s.

Táto fascinujúca kniha podáva príbeh špionáže

od klasických zvedov cez stredovekých majstrov-špiónov a sledovanie počas studenej vojny až po manipuláciu verejnej mienky v dnešnom digitálnom období. Odkrýva spravodajských agentov a vojenských vyzvedačov, zachytené správy a tajné kódy, bezvýchodiskové intrigy a „medové“ pasce. Prináša prípadové štúdie o najzaujímavejších – a najneočakávanejších – špiónoch a sprisahaniach z dávnych čias aj súčasnosti, ilustrované nevšednými fotografiami a skúma spôsoby využívania a funkciu dnešnej digitálnej techniky a médií. Dejiny špionáže ako máloktorá kniha predtým dekódujú skrytý svet spravodajských služieb. Janet morgan

Agatha christie: Životopis

Vyd. SLOVART 2020 Rozsah: 448 s.

Život a dielo Agathy Christie spracovalo množstvo autorov a sama kráľovná detekdetek tívok vydala svoj vlastný životopis. Janet Morganová však dostala ponuku priamo od Agathinej rodiny, aby napísala jej „oficiálnu biografiu“. Vďaka tomu získala exkluzívny prístup k Agathiným zápisníkom, korešpondencii i ďalším písomnostiam a tiež mala príležitosť vyspovedať početných Agathiných príbuz-

ných, priateľov a spolupracovníkov. Výsledkom je obsiahla a dôkladne spracovaná publikácia, ktorá sa opiera predovšetkým o citáty a svedectvá jednak samotnej Agathy Christie, ako aj tých, ktorí k nej mali blízko. Čitateľom tak ponúka nové uhly pohľadu na Agathinu osobnosť, prácu, rodinu, názory, skúsenosti – a možno dokonca aj na jej záhadné a nikdy nevysvetlené jedenásť dní trvajúce zmiznutie. Neil Gaiman Terry Pratchett

Dobré znamenia

Vyd. SLOVART 2020 Rozsah: 400 s.

Spoločný román dvoch majstrov literárnej fantastiky. Koniec sveta sa nezadržateľne blíži. Zhromažďujú sa armády dobra a zla, z hlbín sa dvíha Atlantída, z neba padajú žaby, naplno horia vášne. Zdá sa, že všetko ide presne podľa Božieho plánu. Démon Crowley a anjel Azirafal už dlho žijú na zemi medzi smrteľníkmi a celkom si tu zvykli. Ak si chcú zachovať svoj pohodlný životný štýl, neostáva im nič iné, len odvrátiť hroziaci armagedon. Najprv však budú musieť nájsť nezvestného Antikrista. Román Dobré zamenia prvý raz vyšiel v roku 1990 a v roku 2019 sa dočkal filmového spracovania v podobe rovnomenného seriálu.

Paolo Giordano

Požierači neba Vyd. SLOVART 2019 Rozsah: 400 s.

Nový román autora bestsellerov Osamelosť prvočísiel, Ľudské telo a Čierna a strieborná. Letá na juhotalianskom vidieku pri mestečku Speziale sú pre Teresu časom nesmiernej nudy. Jedného dňa jej však do života vtrhnú traja chlapci - bratia, no nie pokrvní, takmer ešte deti, plní nespútaných a čistých túžob ako ona. Uprostred víru udalostí, ktoré Terese navždy zmenia život, stojí Bern, ktorý ostatných priťahuje ako magnet a posúva ich za hranicu dovoleného. Alena Horvathová

Čisáriková Silvia lispuchová

Posledný bohém

Vyd. IKAR 2020 Rozsah: 248 s.

Slovenský Tom Jones, ako Karola Duchoňa často prezývali, rozvíril stosto jaté vody domácej populárnej hudby. Vynikal veľkým hlasovým rozsahom a dodnes ho považujú za výnimočný zjav na slovenskej hudobnej scéne, za talent, aký sa rodí raz za tisícročie. Ďalších a ďalších dookola provokuje k napodobňovaniu, aby každý zistil, že sa to vlastne vôbec nedá. Pretože

Karol Duchoň bol len jeden. Kniha Posledný bohém vychádza pri príležitosti nedožitých 70. narodenín speváka. Text dvoch autoriek, novinárok Silvie Lispuchovej a Aleny Horváthovej-Čisárikovej, dopĺňajú fotografie z rodinného archívu Karola Duchoňa a slovenských fotografov. O Karolovi Duchoňovi rozprávajú v knihe jeho blízki, priatelia z detstva, prvá manželka Elena a ich spoločná dcéra Danka, druhá manželka Alena, kolegovia z brandže – hudobníci, speváci a speváčky Eva Máziková, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Dušan Grúň, Zoro Laurinc, Vlado Hronec a celý rad ďalších. Orlando figes

Natašin tanec

Vyd. Premedia 2020 Rozsah: 600 s.

Natašin tanec je panoramatickým obrazom Ruska a jeho histórie, skúmanou cez optiku kultúry. Unikátnosť tohto diela, kto ktoré ponúka zrozumiteľný a zasvätený výklad prepojenosti ruskej histórie. Titul knihy vychádza zo slávnej scény v Tolstého epopeji Vojna a mier, kde mladá a krásna Nataša Rostovová tancuje na ľudovú melódiu, inštinktívne vnímajúc jej rytmus a tanečné kroky. Figes si tento obraz zvolil ako metaforu, že ruský zmysel pre identitu je stelesnený v jeho kultúre tak, ako vari v žiadnej inej veľkej kultúre.


november/2020

strana 7

využitie polyvalentných ockovacích látok v klinickej praxi ˇ MUDr. Andrea Černianska, MPH, MUDr. Soňa Zatlukalová Ambulancia pre deti a dorast, Slovenská ľupča

O

čkovanie polyvalentnými vakcínami je medicínsky overený postup. Výrazný prínos je v znižovaní počtu návštev u lekára, znižovaním množstva vpichov, čo prináša zníženie medicínskych komplikácií a ekonomických nákladov. Očkovací kalendár je jednoznačný pre väčšinu slovenskej populácie. Dôležité je upriamiť pozornosť na očkovanie predčasne narodených detí a na kategóriu ľudí, ktorí môžu byť náchylnejší na preventabilné ochorenia pre pokles titra protilátok na ochorenie. Prínos očkovania na výskyt prenosných ochorení je jednoznačný. Jeho dosah je medicínsky, ako aj ekonomický. Kvalita očkovacích programov v Európe je v prieme-

re veľmi vysoká, čo prinieslo dobrú kontrolu mnohých závažných prenosných chorôb(8). Je veľmi dôležité pre všetky členské krajiny Európskej únie diskutovať o zjednotení očkovacích kalendárov.(8) Napriek snahám rôznych organizácií sú v súčasnej dobe prítomné rozdiely. Práve táto skutočnosť a zvyšujúca sa migrácia rodín s deťmi vedie k problémom pri zabezpečovaní optimálnej ochrany pred infekčnými chorobami. Očkovanie prematúrnych detí je často neodôvodnene odkladané. Vedecké poznatky dokazujú, že prematúrne deti majú dostatočnú postvakcinačnú odpoveď. V očkovacom kalendári sa nerobí rozdiel medzi deťmi narodenými pred-

časne a narodenými v termíne.(4) Rovnaké odporúčania sú platné aj na Slovensku. Vakcíny aplikujeme v rovnakej schéme, dávke, ako aj časových intervaloch ako u detí narodených v termíne či s normálnou pôrodnou hmotnosťou. Používame vek chronologický, nie korigovaný(5). Deti, ktoré majú vek na prvé očkovanie počas hospitalizácie mali by byť očkované na novorodeneckom oddelení. Pertussis je ochorenie, ktorého priebeh je najťažší u dojčiat, najmä do šiestich mesiacov veku, keď je najvyššia miera hospitalizácie a úmrtnosti. Očkovanie na pertussis sa začalo v roku 1974. Odhadovalo sa, že bez očkovania by v roku 2001 bolo globálne viac

tabuľ ka 1 – výskyt pertussis v rokoch 2018/2019, rozdelenie podľa vekových skupín. POhlAVIe: sPOlu Diagnóza/Veková skupina A370

0

01-04

5-9

10-14

15-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Spolu

2018

13

20

9

7

7

22

54

65

51

53

75

376

2019

62

22

22

26

11

24

95

128

110

93

109

702

Zdroj: Výročná správa národných referenčných centier zriadených na báze ÚVZ SR a RÚVZ SR za rok 2018 a 2019.

ako 1,3 milióna úmrtí súvisiacich s čiernym kašľom.(2) V súčasnej dobe sa v krajinách zistil vyšší výskyt ochorenia na pertussis u starších vekových skupinách. Túto skutočnosť autori vysvetľujú poklesom protilátok proti čiernemu kašľu, lepšou informovanosťou lekárov a citlivými testami na B. pertussis - (PCR). Výskyt čierneho kašľa podľa veku za roky 2018 a 2019 v Slovenskej republike sú v Tabuľke 1. Hoci IgG protilátky prechádzajú placentou, väčšina dojčiat nie je chránená pred klinickým ochorením počas prvých mesiacov života. Táto skutočnosť je pravdepodobne spôsobená nízkymi a nedostatočným hladinami prenášaných protilátok.(8) Citlivosť dojčiat na život ohrozujúci čierny kašeľ je dobre zdokumentovaná vysokou incidenciou čierneho kašľa v prvých 6 mesiacoch života. Posledné štúdie imunizácie matiek preukázali jej účinnosť pri ochrane novorodencov. Protilátkami, ktoré sú v dostatočnej hladine u matky, pre-

nesú sa v dostatočnom množstve a ochránia dojča do vakcinácie.(3) Vzhľadom na uvedené je veľmi prospešné očkovanie tehotných žien a žien, ktoré plánujú graviditu. Pravidelné preočkovanie mladistvých je nereálne kvôli nízkej disciplinovanosti účasti na preočkovaní.(1) Lepšie je zaostriť na prevenciu mladých, ktorí si chcú založiť rodinu a rovnako tak ich celého okolia - stratégia „zámotkov“. Táto stratégia spočíva v imunizácii členov rodiny a blízkych kontaktov novorodenca, ktorej cieľom je vytvoriť ochranné prostredie pre najzraniteľnejšie deti.(6) Týmto boostrom zabezpečíme okrem zvýšenia protilátok proti čiernemu kašľu aj zvyšovanie protilátok proti tetanu. Podávanie polyvalentných vakcín znižuje počet vpichov – tým znižuje frekvenciu stresu pre dieťa, lokálnych reakcií a znižuje sa počet návštev u lekára. Klinické štúdie preukázali, že tieto vakcíny majú vysokú imunogenitu a bezpečnosť.

Referencie 1. Are pertussis fatalities in infants on the rise? What can be done to prevent them? Edwards KM, Halasa N. J Pediatr. 2003;143:552–3. 2. Disease control priorities in developing countries, Brenzel L, Wolfson LJ, Fox-Rushby J, Miller M, Halsey NA. Vaccine preventable di-seases. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR et al. eds.. 2nd ed. New York, Oxford University Press, 2006:389–412. 3. Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study. Amirthalingam G, Andrews N, Campbell H, Ribeiro S, Kara E, Donegan K, et al. Lancet 2014 Oct 25;384(9953):1521–1528 4. Ministero della Salute. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 5. Očkovanie predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric. Schválené výborom Neonatologickej sekcie SPS dňa 24.5.2016 6. Prevention of pertussis: Recommendations derived from the second Global Pertussis Initiative roundtable meeting. Vaccine. Forsyth KD, Wirsing von Konig CH, Tan T, Caro J, Plotkin S2007;25:2634–42 7. Resurgence is defined as a larger number of cases than expected, given the periodic variability of naturally recurring pertussis disease, when compared to previous cycles in the same setting.12WHO SAGE pertussis working group. Background paper. SAGE, April 2014, Available at http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/1_Pertussis_back-ground_FINAL4_web.pdf?ua=; accessed July 2015 8. Scientific panel on childhood immunisation schedule, ECDC GUIDANCE, www.ecdc.europa.eu INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia


november/2020

strana 8

Založil histopatologické pracovisko so zameraním na štúdium nádorov a experimentálnu chirurgiu oka a zaviedol najnovšie mikrochirurgické operácie oka, využitie foto- a laserkoagulácie, ďalej β-blokátorov v liečbe vnútroočných nádorov a patria mu aj ďalšie priority v slovenskej oftalmológii. špecializoval sa na oftalmológiu Po promócii bol odb. asistentom na Anatomickom ústave LF UK v Bratislave. V roku 1957 prešiel ako odb. asistent na Katedru oftalmológie LF UK v Bratislave, kde atestáciou I. a II. stupňa získal aj odbornosť z oftalmológie. Ako externý ašpirant obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na LF Karlovej univerzity v Prahe: „Štúdium priebehu včasných štádií reaktívnych zmien skléry po perforačnom poranení“. V roku 1969 habilitoval prácou zameranou na malígne melanómy uveálneho traktu oka a následne zastával funkciu docenta oftalmológie (1969–1981). Pred celoštátnou komisiou v r. 1979 obhájil experimentálnu prácu „Problém hojenia a šitia rán v oku“ a získal vedeckú hodnosť „Doktor lekárskych vied“. V rokoch 1968–74 zastával aj funkciu prednostu Očnej kliniky LF UK v Martine. V r. 1976 ho menovali za Vedúceho Katedry oftalmológie LF UK a Očnej kliniky FN v Bratislave. V roku 1979 inauguroval pred Vedeckou radou LF UK v Bratislave a prezident Republiky ho menoval riadnym profesorom oftalmológie (1981). Funkciu vedúceho opustil v r. 1997 pre vekovú hranicu. V rokoch 1997 až 2007 pôsobil ako profesor oftalmológie na Klinike oftalmológie LF UK v Bratislave a od roku 2007 je na tejto klinike emeritným profesorom. Je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, kde zastával rôzne funkcie, vrátane predsedu. Bol členom Európskej výskumnej oftalmologickej spoločnosti (EVER). Bol zvolený za člena-korešpondenta Oftalmologickej spoločnosti NDR a bol členom redakčných rád odborných časopisov. Absolvoval dlhodobé študijné pobyty na špičkových oftalmologických pracoviskách v zahraničí a aktívne sa zúčastňoval na medzinárodných kongresoch a sympóziách. Zvlášť sa

angažoval už od začiatku do tvorby a využitia výpočtovej techniky v očnom lekárstve v ČSSR a aplikoval aj v klinickej praxi. Viedol riešiteľské kolektívy niekoľkých výskumných úloh (so zameraním na mikrochirurgické postupy, ako aj problémy výpočtovej techniky v oftalmológii). Venoval sa aj možnosti prestupu liekov do oka. Na domácich a zahraničných fórach predniesol vyše 450 prednášok a publikoval 261 odborných článkov. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých učebníc pre vysoké i stredné školy (vrátane slovenskej učebnice Očného lekárstva, ktorá vyšla v dvoch vydaniach). Okrem toho je autorom, resp. spoluautorom ďalších vyše 20 knižných publikácií a monografií. Za publikáciu „Lasery v medicíne“ v r. 1981 získal „Čestné uznanie“ Slov. literárneho fondu. Pri príležitosti 70.-tych narodenín mu Slov. lekárska spoločnosť za celoživotné dielo odovzdala najvyššie vyznamenanie: „Čestnú cenu akad. T. R. Niederlanda“ a v r. 2017 ho Slov. lekárska spoločnosť zaradila do „Dvorany slávy slovenskej medicíny“. Rozširovanie poznatkov a nové operačné postupy Túžba po poznaní a znalosť jazykov umožnili MUDr. Oláhovi účasť na dlhodobých študijných pobytoch na očných klinikách v zahraničí: opakovane v Maďarsku (Debrecín a Budapešť), v NDR (Halle/Saale a Berlín), v NSR (Mníchov), vo Francúzsku (Paríž), vo vtedajšom ZSSR (Odessa, Kyjev a Moskva), v Poľsku (Poznaň) a Švajčiarsko (Neuchatel). Z pobytov v zahraničí neprinášal domov len najnovšie poznatky a metodické postupy, ale vždy využil vlastné skromné možnosti na získanie nových nástrojov, (ktoré u nás v tom čase neboli, resp. boli len improvizované) a potom ich využíval v klinickej praxi. V rámci pobytov sa sústredil najmä na

Foto: autor, archív Zo

Profesor Oláh pri bežnom vyšetrení pacienta.

štúdium technologických problémov mikrochirurgie a šitia rán v oku, riešenie nádorov oka a aj na problémy liečby odlúpenia sietnice a získané skúsenosti potom doma uplatnil. Spomeňme aspoň niekoľko z nich. Z pobytu v Maďarsku priniesol techniku zvláštnej prípravy šicieho materiálu, operácie odlúpenia sietnice a starostlivosť o deti so škúlením. Pri polročnom pôsobení na svetoznámom Filatovovom ústave v Odese si osvojil špeciálne techniky keratoplastiky, mikrochirurgické postupy pri poraneniach oka, ako aj riešenie nádorových ochorení oka. Zvláštnou časťou štúdií boli aj postupy pri rekonštrukcii nevytvorených odtokových ciest z oka u detí s vrodeným glaukómom, keď stav bez liečby viedol ku strate zraku. Prof. Oláhom zavedené nové postupy zachránili zrak u mnohých postihnutých detí. Zároveň si tam osvojil „zadnú bandáž skléry“ – postup aplikovateľný pri mimoriadne vysokej myopii. Pri ňom sa na zadný povrch oka pripevnil pás skléry od darcu na upevnenie skléry a pri hojení sa zníži hodnota krátkozrakosti. Z mnohých jeden príklad: na kliniku rodičia priviedli asi desaťročné dievčatko, ktoré aj s okuliarmi (vpravo vyše – 50 D a vľavo – 30 D) videlo len asi na pol metra, t. j. bola „prakticky slepá“. Posielali ju do slepeckého ústavu v Levoči. Po zadnej bandáži skléry došlo k výraznému poklesu hodnôt (vpravo na – 30 D a vľavo na – 20 D) so zlepšením zraku (vpravo na 10% a vľavo na 35% normy) mohla navštevovať školu pre slabozraké deti v Bratislave a pripraviť sa do života ako ostatné deti. Začiatkom 70-tych rokov operácie vo vnútri oka boli ešte raritné Aj v tejto oblasti si prof. Oláh udomácnil nové postupy naštudované napr. pri pobyte na Filatovovom ústave: na Očnú kliniku v Bratislave prišiel asi 40-ročný rušňovodič s nádorom vráskovca a dúhovky. Dovtedy boli tieto oči bez výnimky odstránené. Aplikovaním nového postupu sa nádor v kombinácii tzv. lamelárnou sklerektómiou vcelku odstránil, bez vybratia oka a pacientovi sa vrátila aj normálna schopnosť videnia. Tento fakt opakovane overovali aj na centrálnom Železničnom zdravotnom ústave v Prahe. Pacient ďalej pracoval ako rušňovodič až do odchodu do penzie. Zhrnutie použitého postupu ako možnú variantu operácie nádorov oka publikoval docent Oláh v západonemeckom časopise Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde v čase, keď prijatie článku z „Východného bloku“ bolo dosť vzácne. Bol pri zavádzaní umelých šošoviek Z mnohých mikrochirurgických postupov zavedených na základe poznatkov z pobytov v zahraničí spomenieme problém implantácie umelých šošoviek do oka. Ich objaviteľom bol anglický prof. Riedly, ktorý zistil skutočnosť, že úlomky

Foto: autor, archív Zo

prínosy rínosy oftalmológa profesora Zoltána oláha emeritný profesor muDr. zoltán Oláh, Drsc. sa narodil 7. 4. 1931 v komárne, kde po vojne maturoval na slovenskom gymnáziu. Predtým chodil do školy na maďarskom okupovanom území. Pri mame, rodáčke z Považskej bystrice, ovládal slovenčinu. stará mama, rodom od salzburgu ho naučila nemecky, t. j. tri jazyky získal „od kolísky“ a neskôr k nim pribudla aj francúzština, ruština i angličtina. už na gymnáziu ho výborne pripravili na štúdium medicíny. Profesor prírodopisu Dr. Červenka požadoval názvy kostí a orgánov tela aj v latinčine, čo Oláh zúročil už pri prvej skúške z anatómie na lekárskej fakulte uk v bratislave. medzi tridsiatimi piatimi študentmi, ktorí na prvýkrát dostali zápočet bol aj „prvoročiak“ Oláh a spolu s ďalšími šiestimi poslucháčmi (medzi nimi bol aj neskorší známy endokrinológ branislav lichardus) bol hodnotený na výbornú a prednostka Anatomického ústavu Dr. Štekláčová ho poverila funkciou volontéra pre pomocné práce v pitevni. V ďalších ročníkoch pôsobil ako demonštrátor, resp. vedecká pomocná sila. Promoval v odbore všeobecné lekárstvo (1956). Počas štúdií robil organizačného vedúceho fakultného mužského spevokolu (neskôr ho spojili s lúčnicou). Ako člen ľahkoatletického oddielu slávia bratislava vytvoril v športovej chôdzi slovenský rekord.

plexiskla z roztrieštených kabín lietadiel nevyvolali v oku u pilotov počas vojny negatívnu reakciu a z toho materiálu zhotovil prvé umelé šošovky. Pri svojom pobyte na špičkovo vybavenom pracovisku prof. Fjodorova v Moskve si prof. Oláh osvojil prácu s novým typom umelej šošovky. Prof. Fjodorov na princípe šošoviek prof. Riedlyho vyvinul vlastné (z toho istého materiálu) a začal ich aplikovať. Jeho postupy využili a v B. Bystrici i Bratislave sme začali v 80-tych rokov 20. stor. implantovať umelé šošovky do oka. Vzhľadom na výbornú znášanlivosť týchto šošoviek pominul zákaz implantovania, ktorý pre zlé výsledky s našimi šošovkami odsúhlasilo v r. 1960 prezídium Čsl. oftalmolog. spoločnosti. Uvádzame príklad výsledku implantácie umelej šošovky: pacienta asi 75-ročného priviedli vyše 50-ročný syn a 28-ročný vnuk so slovami: „Prosím vás, len sa o neho postarajte, je to chudáčik“. Pacient totiž už nemohol čítať, ani sám chodiť, čiže bol „prakticky slepý“. Klinicky mal obojstranný sivý zákal šošovky, iné poruchy v očiach nemal (videl svetlo, farby a lokalizoval aj smer svetla). Dva dni po nekomplikovanej operácii prvého oka pri vizite pacient prehlásil: „Jéj, pán doktor, veď ja vás vidím“. V ten deň pred návštevou sa rodina pýtala – ako sa má náš starký? V tej chvíli sa objavil starý pán prichádzajúci po chodbe, načo syn neveriacky prehlásil: „To nie je možné“. Keď ich pacient zbadal, pozrel sa na syna a prehlásil „Jano, ako si za posledné roky, čo som ťa nevidel, ostarol!“ O štyri mesiace mu prof. Oláh na jeho vrchovatú spokojnosť operoval s rovnakým výsledkom aj druhé oko. Ako prvý zaviedol počítače do klinickej praxe oftalmológie V rokoch 1980–90 viedol celoštátny výskum v zmysle zhotovenia programu a zavedenia výpočtovej techniky s počítačmi SM 52/11 do oftalmológie. Boli to veľké skriňové počítače, zhotovené v spolupráci v rámci RVHP. Prvé programy boli tvorené pre oblasť katarakty, glaukómu, strabizmu, traumatológiu a ambulantnú prácu. Program prebrali aj

do Výskumného ústavu traumatológie v Brne. Programy boli originálne a v tom čase popri programoch z Anglicka boli aj druhé na svete. Profesor Oláh prednášal o výsledkoch a prvých skúsenostiach na svetovom kongrese v Ríme (1998). Nie všetko išlo hladko, resp. nie všetko sa podarilo Prof. Oláh v spolupráci s doc. Veselovským, vedúcim Fyziolog. ústavu PriFa UK, sa za posledných desať rokov dvadsiateho storočia venoval dôležitému problému efektivity kombinácie niektorých aminokyselín s anti-glaukomatikmi na vnútroočný tlak. Keď bol začiatkom 90-tych rokov uverejnený tzv. „Nórsky program“ na financovanie výskumu, prof. Oláh prihlásil projekt výskumu zameraného na sledovanie prestupu liekov do vnútroočných štruktúr. Ako jeden z mála projektov zo Slovenska tento námet v Nórsku prijali. Na daný výskum bola vyhradená hodnota 15 mil. korún a bol plánovaný v spolupráci s niekoľkými teoretickými ústavmi LF UK a Fyziologickým ústavom Prírodovedeckej fakulty UK. Nóri financovanie podmienili tým, že naša strana prispeje sumou 1 mil. korún. Vtedajší rektor súhlasil, ale uviedol, že túto sumu môže schváliť len dekanát LF UK. Dekan LF odkázal profesora Oláha na tajomníčku a prodekana pre výskum fakulty, ktorí mali realizovať potrebnú administratívu. Zrejme pre nepochopenie nesúhlasili, pričom sa vyjadrili: „vy ste už starý, vy môžete počas riešenia aj zomrieť”, a preto nemôžete byť garantom programu (prof. Oláh mal vtedy 63 rokov). Program v Nórsku schválili vyslovene v spojení s menom prof. Oláha, na základe ním publikovaných odborných výsledkov. V Európskej centrále vo Viedni náš zástupca túto skutočnosť komentoval s počudovaním slovami: „Preboha, čo ste to v tej Bratislave urobili“. Žiaľ, výsledkom bola skutočnosť, že všetky predbežné prípravy, ako aj plánovanie špecializovaných prístrojov, ktoré by viedli k zlepšeniu starostlivosti o zrak, neboli realizované. Peter Valo Spisovateľ, publicista


november/2020

strana 9

musíme stále zomierať na zápaly pľúc? doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

abstrakt

Na pneumónie umiera ročne 3–5 miliónov ľudí. K pneumónii dochádza častejšie v detstve do 5 rokov, menej často v dospelosti. Výskyt spolu s úmrtnosťou opäť stúpa vo veku nad 50 rokov. Rizikovou populáciou sú osoby s chronickými chorobami, fajčiari, alkoholici, drogovo závislí a staršie osoby v sociálnych zariadeniach. Najčastejší výskyt pneumónií je v zimných mesiacoch. Predpokladá sa, že hospitalizáciu vyžaduje asi 20–30% všetkých prípadov pneumónií. Podľa štatistiky WHO sú pneumónie treťou najčastejšou príčinou úmrtnosti, ktorá je najvyššia v rozvojových štátoch. Kľúčové slová: pneumónia, Streptococcus pneumoniae, riziková populácia, komunitná pneumónia (CAP) Pneumokokové ochorenia sú vážnou príčinou morbidity a mortality najmä u detí vo veku do 2 rokov a starších osôb.(1) Streptococcus pneumoniae, čiže pneumokok je grampozitívny, nepohyblivý, nesporulujúci, aeróbny diplokok v podobe kávového zrna s veľkosťou 1–2 um, ktorý sa replikuje extracelulárne v cicavčích tkanivách. Podľa antigénnych rozdielov polysacharidového puzdra sa rozlišuje viac ako 90 sérotypov zaradených do 46 sérologických skupín, ale iba niektoré z nich sú schopné vyvolať invazívne pneumokokové ochorenie. Invazívne formy ochorenia, najmä sepsa, bakteriémia a meningitída sú nesporne stavy ohrozujúce život s rýchlym nástupom ťažkých zdravotných komplikácií. V komunite získaná pneumónia je infekčné ochorenie dýchacích ciest získané mimo nemocničného zariadenia s menej závažným priebehom, v porovnaní s invazívnymi formami však omnoho častejšie, predovšetkým u starších osôb. Môže byť klasifikovaná ako typická a atypická, aj keď klinické prejavy obidvoch typov sú často

rovnaké. Typická komunitná pneumónia je často spôsobená Streptococcus pneumoniae, pričom príčinou atypickej pneumónie je väčšinou vírus chrípky, mykoplazma, chlamýdia, Legionella, a adenovírus.(2) Hlavným diferencujúcim faktorom medzi typickou a atypickou pneumóniou je vek pacienta, typická pneumónia postihuje prevažne starších dospelých a zároveň veľmi mladých pacientov. Presný podiel Streptococcus pneumoniae na všetkých pneumóniách získaných v komunite je veľmi variabilný v závislosti od regiónu. Hlásený výskyt pneumónie získanej v komunite (community-acquired pneumonia – CAP) v Európe sa líši v závislosti od krajiny, zvyšuje sa s vekom nad 50 rokov a je najvyšší u osôb vo veku 65 rokov a starších. S. pneumoniae je najčastejšou príčinou CAP a odhaduje sa, že v rozvinutých krajinách je zodpovedný približne za 30% všetkých prípadov CAP, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu. Náklady na pneumónie v Európe boli vyčíslené na 10,1 miliardy eur ročne, z toho náklady na hospitalizovaných pacientov predstavovali

5,7 miliardy eur, na ambulantných pacientov 0,5 miliardy eur a na lieky 0,2 miliardy eur. Nepriame náklady reprezentované stratou pracovných dní predstavovali 3,6 miliardy eur(1). Na základe administratívnych dát a dát získaných vlastným retrospektívnym prieskumom pri predpokladanom zastúpení S. pneumoniae okolo 30% medzi všetkými pneumóniami sme stanovili odhad celkovej záťaže vrátane nákladov na pneumokokové ochorenia na Slovensku. Odhadujeme, že celkovo 5 935 prípadov všetkých pneumokokových ochorení na Slovensku za rok vedie k 400 úmrtiam a vytvára tak priame medicínske náklady vo výške 3 miliónov eur za rok. Nepriame náklady v dôsledku pracovnej neschopnosti odhadujeme asi na milión eur(3). Hlavným zdrojom tejto záťaže je pre svoju relatívne vysokú incidenciu v komunite získaná pneumónia spôsobená pneumokokom. V dôsledku systematicky neúplného hlásenia prípadov do administratívnych databáz možno predpo-

kladať, že skutočné čísla môžu byť vyššie. Problémom liečby pneumokokových infekcií je vysoká rezistencia pneumokokov proti antibiotikám, predovšetkým proti penicilínu a erytromycínu. Dôvodom je nadužívanie antibiotík a zbytočné využívanie širokospektrálnych foriem. Očkovanie je jediná účinná prevencia pneumokokových ochorení, navyše znižuje rezistenciu patogénov. Dôležitým úspechom v infektológii a vo vakcinológii za posledných 20 rokov je vyvinutie konjugovaných vakcín proti bakteriálnym pôvodcom s polysacharidovým puzdrom. Imunitná odpoveď na polysacharidové antigény sa omnoho viac zlepší vďaka konjugácii s proteínovým nosičom, čím sa vytvoria protektívne protilátky a imunologická pamäť. Pneumónia s bakteriémiou (približne 80% z invazívnych pneumokokových ochorení – IPD u dospelých), bakteriémia bez ložiska a meningitída sú najčastejšie prejavy IPD u dospelých. Na základe údajov z epidemiologických sledovaní už po zavedení PCV 7, ale ešte pred zavedením PCV 13 do

MALI BY SME VEDIEť, ŽE: • • • • •

ľudia s HIV majú až 50-násobne vyššie riziko nákazy pneumokokového ochorenia ako zdravý človek, pacienti, ktorým odstránia slezinu majú 30-násobne vyššie riziko pneumokokového ochorenia ako zdravý človek, pneumokokové ochorenie môže postihnúť každého človeka bez ohľadu na vek či ročné obdobie, ľudia so zhubnými nádorovými, chronickými obličkovými a ochoreniami dýchacích ciest majú podobne vysoké riziko, ktoré je podľa odhadu 23- až 38-násobne vyššie ako u zdravého dospelého jedinca, ľudia s chronickým ochorením pečene alebo srdca a diabetom majú až 11-násobne vyššie riziko tohto ochorenia.

INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia

LN20089

vakcinačných programov boli pneumokokové sérotypy nachádzajúce sa v PCV 13 zodpovedné za najmenej 50–76% IPD (v závislosti od krajiny) u dospelých. V Európe a USA sa vykonalo päť klinických štúdií hodnotiacich imunogenicitu PCV 13 v rozličných vekových skupinách v rozpätí od 18 do 95 rokov veku. Klinické štúdie s 13-valentnou pneumokokovou konjugovanou vakcínou v súčasnosti poskytujú údaje o imunogenicite u dospelých vo veku 18 rokov a starších vrátane dospelých vo veku 65 rokov a starších predtým vakcinovaných jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny 5 rokov pred zaradením. Každá štúdia zahŕňala zdravých dospelých a imunokompetentných dospelých so stabilizovanými základnými podmienkami so známou náchylnosťou osôb na pneumokokové infekcie (napr. chronické kardiovaskulárne ochorenie, chronické pľúcne ochorenie vrátane astmy, renálne poruchy a diabetes mellitus, chronické ochorenie pečene vrátane alkoho-


november/2020

strana 10 KTORé fAKTORY ZVYšUjú RIZIKO PNEUMOKOKOVéHO OCHORENIA? • • • • • • • • • • • •

Funkčná alebo anatomická asplénia, likvorová fistula, kochleárny implantát, nádorové ochorenie s chemoterapiou, transplantácia orgánu alebo kmeňových buniek, vrodený alebo získaný imunodeficit (HIV, hypogamaglobulinémia), chronické ochorenia srdca, pľúc (vrátane astmy), obličiek alebo pečene, ochorenia krvotvorných orgánov (kosáčiková anémia), diabetes mellitus, získaná insuficiencia imunitného systému/imunosupresívna terapia, chronický alkoholizmus, fajčenie, prevažný pobyt v inštitúciách (napr. domov dôchodcov).(4)

lickej choroby pečene) a dospelých s rizikovými faktormi, ako fajčenie a alkoholizmus. Imunogenicita a bezpečnosť 13-valentnej pneumokokovej konjugovanej vakcíny bola preukázaná u dospelých vo veku 18 rokov a starších vrátane tých, ktorí boli predtým očkovaní 23-valentnou pneumokokovou polysacharidovou vakcínou. Európska komisia schválila indikáciu pneumokokovej konjugovanej vakcíny PCV 13 pre dospelých. Vakcínu možno použiť aj na prevenciu pneumokokových zápalov pľúc u dospelých ľudí, spôsobených vakcinálnymi sérotypmi. Účinnosť proti vakcínovému typu pneumokokovej CAP a IPD sa stanovila na základe rozsiahlej randomizovanej dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie (imunizačná štúdia pneumónie získanej v komunite u dospelých, Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults–CAPiTA), ktorá sa uskutočnila v Holandsku. Jednorazovú dávku PCV 13 alebo placeba dostalo 84 496 osôb vo veku 65 rokov a starších s randomizáciou v pomere 1:1. Na štúdii CAPiTA sa zúčastnili dobrovoľníci vo veku 65

rokov a starší, ktorých demografické a zdravotné charakteristiky sa môžu odlišovať od tých, ktorí vyhľadávajú očkovanie. Prvá epizóda pneumónie potvrdenej rtg. snímkou hrudníka, ktorá si vyžadovala hospitalizáciu, bola identifikovaná približne u 2% tejto populácie (n=1 814 osôb), z ktorých bolo v populácii podľa protokolu a v populácii s upraveným zámerom liečby (mITT–modified intent to treat) 329 prípadov potvrdenej pneumokokovej CAP a 182 prípadov vakcínového typu pneumokokovej CAP. Pre primárny koncový ukazovateľ (populácia podľa protokolu), bolo hlásených 139 (49 PCV 13:90 placebo) prvých epizód vakcínového typu pneumokokovej CAP, čo má za následok účinnosť 45,56% (95,2% CI, 21,82–62,49; p=0,0006). Účinnosť bola preukázaná aj pre dva sekundárne koncové ukazovatele v populácii podľa protokolu. Pre sekundárny koncový ukazovateľ pneumokokovej CAP bez bakteriémie/neinvazívnej pneumokokovej CAP bolo hlásených 93 (33 PCV 13:60 placebo) prvých epizód vakcínového typu pneumokokovej CAP bez bakteriémie/neinvazívnej

pneumokokovej CAP, čo má za následok účinnosť 45% (95,2% CI, 14,21 – 65,31; p=0,0067). Pre sekundárny koncový ukazovateľ IPD bolo hlásených 35 (7 PCV 13 13:28 placebo) prvých epizód vakcínového typu IPD, čo má za následok účinnosť 75% (95,2% CI, 41,06–90,87; p=0,0005). Ochranná účinnosť proti prvej epizóde vakcínového typu pneumokokovej CAP, vakcínového typu pneumokokovej CAP bez bakteriémie/neinvazívnej pneumokokovej CAP a vakcínového typu IPD trvala počas celej 4-ročnej štúdie. Štúdia nebola navrhnutá tak, aby preukázala účinnosť v podskupinách, a počet pacientov vo veku 85 rokov a starších nebol dostatočný na preukázanie účinnosti v tejto vekovej skupine. U dospelých nebola definovaná protilátková prahová hodnota koncentrácie sérotypovo špecifickej pneumokokovej polysacharidovej IgG viažucej protilátky súvisiace s ochranou. Pre všetky pilotné klinické skúšania bol použitý sérotypovo špecifický test opsonofagocytózy (OPA) ako náhrada pre posúdenie potenciálnej účinnosti proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam a pneumóniám. Priemerné geometrické titre OPA (GMTs) merané 1 mesiac po každej vakcinácii sa zrátali. OPA titre sú vyjadrené ako recipročné hodnoty najvyššieho riedenia séra, ktoré redukuje prežívanie pneumokokov najmenej o 50%. Pilotné skúšania 13-valentnej pneumokokovej konjugovanej vakcíny boli navrhnuté, aby preukázali, že funkčné OPA protilátkové odpovede 13 sérotypov boli rovnako dobré (non-inferiórne) a pre niektoré sérotypy lepšie (superiórne), pre 12 spoločných sérotypov s 23-valentnou pneumokokovou polysacharidovou vakcínou uvedenou na trh (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A,19F, 23F) mesiac po podaní vakcíny. Odpoveď na sérotyp 6A, ktorý je jedinečný pre PCV 13, bola zhod-

notená preukázaním 4-násobného vzostupu špecifických OPA titrov hladín pred imunizáciou. V Európe a USA sa vykonalo päť klinických štúdií hodnotiacich imunogenicitu PCV 13 v rozličných vekových skupinách v rozpätí od 18 do 95 rokov veku. Klinické štúdie s 13-valentnou konjugovanou PCV v súčasnosti poskytujú údaje o imunogenicite u dospelých vo veku 18 rokov a starších vrátane dospelých vo veku 65 rokov a starších predtým vakcinovaných jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny 5 rokov pred zaradením. Každá štúdia zahŕňala zdravých dospelých a imunokompetentných dospelých so stabilizovanými základnými podmienkami so známou náchylnosťou osôb na pneumokokové infekcie (napr. chronické kardiovaskulárne ochorenie, chronické pľúcne ochorenie vrátane astmy, renálne poruchy a diabetes mellitus, chronické ochorenie pečene vrátane alkoholovej choroby pečene) a dospelých s rizikovými faktormi ako fajčenie a alkoholizmus. Imunogenicita a bezpečnosť pneumokokovej 13-valentnej konjugovanej vakcíny bola preukázaná u dospelých vo veku 18 rokov a starších vrátane tých, ktorí boli predtým očkovaní pneumokokovou polysacharidovou vakcínou(6). Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS vydala k problematike očkovania proti pneumokokom už v roku 2013 stanovisko. Pneumónia je najčastejšou formou invazívnych pneumokokových ochorení (>80%) a ohrozuje rizikové skupiny (seniori, imunokompromitovaní, pacienti s chronickými ochoreniami – CHOCHP). Narastajúcim problémom je antimikrobiálna rezistencia pneumokokov. Popri racionálnej antiinfekčnej liečbe treba realizovať u indikovaných pa-

cientov prevenciu formou aktívnej imunizácie. Účinnosť v prevencii IPD a pneumónií u osôb starších ako 65 rokov potvrdzuje veľmi dobrú imunogenicitu 13-valentnej pneumokokovej konjugovanej vakcíny i v tejto vekovej kategórii. Zloženie sérotypov 13-valentnej vakcíny „pokrýva“ klinicky najrelevantnejšie sérotypy spôsobujúce signifikantný počet prípadov IPO a pneumónie. Vďaka zaradeniu 13-valentnej pneumokokovej konjugovanej (najširšie pokrytie sérotypov z konjugovaných vakcín) do národných imunizačných programov sa významne znížila incidencia pneumokokových ochorení vo všetkých vekových kategóriách, stále je však veľa prípadov IPO a CAP u dospelých, ktoré sú preventabilné očkovaním. Trinásťvalentná PCV znižuje nosičstvo pneumokokov v nose a ústach, a tým obmedzuje šírenie baktérií a nepriamo chráni aj neočkovaných;(7,8,9) 13-valentná PCV je stále jediná konjugovaná pneumokoková vakcína pomáhajúca chrániť proti sérotypom, ktoré sú najčastejšími pôvodcami invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku. U dospelých sa odporúča dôsledne vykonávať očkovanie proti pneumokokovým nákazám v zmysle indikácií MZ SR a HH SR celoročne, teda u osôb 59-ročných, u osôb s chronickými chorobami bez ohľadu na vek. Zároveň chrániť zraniteľnú časť populácie pred pneumokokovými nákazami v čase šírenia nákazy COVID-19 je aj podľa WHO odporúčaní veľmi dôležité, pretože podobne ako pri chrípke, aj pri nákaze vírusom SARS-CoV-2 je najčastejšou bakteriálnou komplikáciou práve pneumokoková pneumónia.(9) Podanie pneumokokovej 13-valentnej konjugovanej vakcíny nepodlieha sezónnosti. Vakcína môže byť podaná v každom období roka.

Referencie 1. Welte T et al. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in Europe. Thorax. 2012;67(1):71-79. 2. Lode HM. Managing community-acquired pneumonia: a European perspective. Respir Med. 2007;101(9):1864-1873 3. Solovič, I. Avdičová, M., Szilágyouvá, M., Švihgrová, V., Gembula, I., Tichopád, A. Pneumokokové ochorenia a ich zdravotná a ekonomická záťaž u staršej populácie na Slovensku. Revue medicíny v praxi, 11, 2013, 4. ISSN 1336-202X, s- 8-12 4. Woodhead M. Community-acquired pneumonia in Europe: causative pathogens and resistance patterns. Eur Respir J. 2002;20(suppl 36):20s–27s 5. Bonten M.J.M., Huijts S.M., Bolkenbaas M., et al.: Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015; 372:1114-1125 6. https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/prevenar-13-684109.html 7. Endre Ludwig, Serhat Ünal, Miron Bogdan, Roman Chlíbek, Yavor Ivanov, Roman Kozlov, Mark van der Linden, Hartmut Lode, Zsófia Mészner, Roman Prymula, Galia Rahav Anna Skoczyńska, Ivan Solovič, Esra Uzaslan: Opportunity for Healthy Ageing: Lessening the Burden of Adult Pneumococcal Disease in Central and Eastern Europe, and Israel. Central European Journal of Public Health. 2 ,2012, p. 121-125, ISSN 1210-7778. 8. Musher DM, Rodriguez-Barradas MC. The CAPITA study of protein-conjugate pneumococcal vaccine and its implications for use in adults in developed countries. Hum Vaccin Immunother. 2014;10(5):1331-3. doi: 10.4161/hv.29031. Epub 2014 Apr 30. PMID: 24786644; PMCID: PMC4896524. 9. WHO http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable diseases/hepatitis/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020, navštívené August 13th.

Foto: archív

indikacné ˇ obmedzenia bránia modernej liecbe ˇ diabetu

Najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s cukrovkou 2. typu sú ochorenia srdca a ciev. Číslo je pritom skutočne alarmujúce, až 75% pacientov s diabetom 2. typu na tieto ochorenia zomiera. Predsa len, mohli by ste bližšie vysvetliť tento vzťah? Áno, pacienti s cukrovkou, najmä cukrovkou 2. typu sú výrazne ohrození častejším výskytom srdcovo-cievnych ochorení v porovnaní s nediabetikmi. K najčastejším srdcovo-cievnym ochoreniam pacientov s cukrovkou

Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením u nás, pričom pacienti s cukrovkou 2. typu najčastejšie zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia. Napriek tomu, že má medicína k dispozícii efektívnu skupinu antidiabetík, ktoré dokážu ovplyvniť aj srdcovo-cievne ochorenia, na Slovensku nie je najmodernejšia liečba diabetu dostatočne sprístupnená. Na otázky odpovedá doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. 2. typu patria vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) a s ňou spojená hypertrofia ľavej komory srdca, postihnutie koronárnych ciev (ischemická choroba srdca), srdcové zlyhávanie a rôzne poruchy srdcového rytmu. Očakávaná dĺžka života 60-ročného diabetika s kardiovaskulárnym ochorením je v porovnaní s nediabetikom bez prítomného postihnutia srdca a ciev znížená až o 12 rokov.

o ovplyvnenie srdcovo-cievnych ochorení novou skupinou antidiabetík. Aké benefity majú tieto lieky pre pacienta a aké pre zdravotný systém?

Táto skupina liekov má okrem antidiabetického účinku, čiže efektu na zníženie vysokého krvného cukru – hyperglykémie, aj pozitívny vplyv na zníženie krvného tlaku, tukov v krvi, aj telesnej hmotnosti. To je veľmi cenné, keďRiešenie je k dispozícii od že väčšina pacientov s cukrovkou roku 2015, kedy nastal pre- 2. typu má súčasne vysoký krvný lom v liečbe diabetu pokiaľ ide tlak, poruchy v hladinách krvných

tukov, nadváhu alebo obezitu. Okrem metabolických účinkov majú tieto farmaká dokázaný ochranný vplyv aj na srdce a obličky. Jeden z predstaviteľov tejto novej skupiny farmák má súčasne účinok na zníženie srdcovo-cievnej aj celkovej úmrtnosti, čo je veľmi dôležité, keďže až dve tretiny pacientov s cukrovkou 2. typu zomierajú práve na kardiovaskulárne ochorenia. Koľko pacientov u nás používa modernú antidiabetickú liečbu? V súčasnosti nie je ten počet veľmi vysoký, je to približne 14 000 pacientov. Prečo nemajú Slováci na rozdiel od iných Európanov rovnaký prístup k modernej antidiabetickej liečbe, hoci je k dispozícii

efektívna skupina liekov, o ktorej ste hovorili? V čom je najväčší problém? Významnú úlohu v tom v súčasnosti určite zohrávajú platné indikačné obmedzenia. Na Slovensku môžeme túto skupinu liekov dávať pacientom len v trojkombinácii s inými antidiabetickými preparátmi. Všetky najnovšie medzinárodné odporúčania však túto skupinu farmák, pre ich už spomínané dokázané vlastnosti, odporúčajú nasadzovať oveľa skôr – po diagnostikovaní cukrovky 2. typu. Slovenská diabetologická spoločnosť spolu so Slovenskou diabetologickou asociáciou a ďalšími pacientskymi organizáciami boli pri príležitosti Svetového dňa diabetu nútení vysloviť kritický postoj k situácii s dostupnosťou modernej liečby diabetu na Slovensku. Čo očakávate? Dúfame, že sa v súčasnosti platné indikačné obmedzenia zmenia a túto skupinu liekov budeme môcť predpisovať oveľa širšiemu spektru pacientov s cukrovkou 2. typu. Jana Matisová


november/2020

S

strana 11

Správna laboratórna prax a výsledky plošného testovania na Covid-19 na Slovensku

lovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov je stavovskou organizáciou v zdravotníctve, ktorá na základe zákona č. 578/2004 Z. z. okrem iných zdravotníckych povolaní zastupuje aj zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik. Laboratórny diagnostik je zdravotnícky pracovník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na prírodovedeckej, technickej alebo inej obdobnej fakulte univerzity zameranej na problematiku laboratórnych analýz biologického materiálu. Ich výkon má často rozhodujúcu výpovednú hodnotu v diagnostike i liečbe pacienta.

votníctvo už dávno prestalo byť systémom iba lekárov a sestier, ale prirodzeným vývojom vedy a techniky do neho vstúpili aj ďalšie rovnocenné a nezastupiteľné povolania, ktoré tak spoločne vytvárajú multiprofesionálne tímy, kde každý profesionál uplatňuje svoje profesionálne vedomosti a zručnosti jedinečným spôsobom a v tíme i celom zdravotníckom systéme má svoje kompetencie a často aj nezastupiteľné miesto. Podľa správnej laboratórnej praxe:

Kompetenciou laboratórnych diagnostikov je hlavne plánovanie spoľahlivých analytických metód, správna a kvalitná analýza biologického materiálu, vyhodnocovanie laboratórnych výsledkov a ich laboratórna interpretácia. Laboratórni diagnostici sú tí odborníci, ktorí mali byť hlavne prizvaní k plánovaniu, príprave a realizácii akýchkoľvek krokov týkajúcich sa vyšetrovania humánnych biologických vzoriek in vitro aj v čase krízy, či pandémie. Vyhli by sme sa mnohým zbytočným chybám vyplývajúcim z porušenia pravidiel správnej laboratórnej praxe a tým zbytočnému znehodnoteniu výsledkov testovania, ako aj neefektívne vynaloženým finančným prostriedkom. Deň „D“ v krajine „S“. Prvý deň tzv. celoplošného testovania obyvateľstva Slovenskej republiky na prítomnosť vírusu COVID-19. Podľa správnej laboratórnej praxe:

laboratórne testy typu POCT (point-of-care-testing), ktoré sa použili počas celoplošného testovania obyvateľstva, sú určené na rýchlu diagnostiku pri lôžku pacienta v akútnom stave a na ambulanciách, kde je potrebné sa rýchlo rozhodnúť pre akútnu liečbu, resp. medicínsky zákrok. Používanými testami sa majú testovať len príznakoví pacienti, aby sa potvrdila alebo vyvrátila klinickým vyšetrením stanovená diagnóza.

Počas plošného testovania boli testované aj osoby, u ktorých neboli lekárom – teda klinicky identifikované vôbec žiadne príznaky, resp. sám dotyčný občan nejavil - t. j. ešte pred laboratórnymi testami - žiadne príznaky. Keďže o tomto sa už pohovorilo a popísalo veľa, či už to bolo z úst prezidenta Slovenskej lekárskej komory, prezidenta Asociácie súkromných lekárov, prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, atď., preto poďme k ďalším odborným argumentom, o ktorých možno lekári z ambulantnej praxe až tak veľa nevedia, keďže ich miesto je prirodzene pri pacientovi v ambulancii, a teda spravidla poväčšine nikdy nepracovali v laboratóriu. Zdra-

podľa všetkých noriem (ISO) zabezpečenia kvality analýz biologického materiálu metodika postupu analýzy má byť pre toho, kto biologický materiál analyzuje jasná, zrozumiteľná a v oficiálnom štátnom jazyku, aby nedochádzalo k chybám a nesprávnym postupom, ktoré by negatívne ovplyvnili spoľahlivosť výsledkov analýz.

Počas celoplošného testovania sme boli svedkami, ako si z príbalového letáku vyšetrovacieho setu zdravotnícki pracovníci, ktorí len chabo ovládali niektorý z jazykov (príbalový leták k setu je v jazyku anglickom, nemeckom, portugalskom a talianskom), ktorým výrobca uvádzal metodiku postupu analýzy biologického materiálu na prítomnosť antigénov vírusu SARS-CoV-19 vydedukovali samotný postup. Dokonca disponujeme informáciami, že úplne spokojne boli zamenené hodnoty teploty miestnosti, či priestorov pre vyšetrovanie a správny priebeh imunologickej reakcie, ktorá je základom detekcie antigénov SARS-CoV-19 v biologickej vzorke za odporúčané teploty uskladnenia testov v chladničke.

Na príbalovom letáku k testom, ktoré sa používajú pre celoplošné testovanie výrobca SD Biosensor, Inc. inú teplotu neodporučil. Testy sú totižto určené pre laboratóriá, ambulancie alebo oddelenia nemocníc. Počas testovania sme boli svedkami najmä v severnejších okresoch, že mnohé odberové a testovacie miesta boli na voľných priestranstvách, síce pod látkovými, či fóliovými strieškami, ale izbová teplota nemohla byť dosiahnutá ani v prípade použitia ohrievacích telies, keďže vonkajšia teplota vzduchu sa pohybovala do 5°C. Podľa správnej laboratórnej praxe:

Počas celoplošného testovania sme boli často svedkami, a to dokonca aj v priamom prenose prostredníctvom záberov z testovania v televízii, ako osoby realizujúce analýzu biologického materiálu reagenčné zmesi (biologická vzorka a reagenčný roztok) pretrepávali tak, že vznikla doslova pena s množstvom vzduchových bublín. Takáto reagenčná zmes mala byť z testovania okamžite vyradená. Podľa správnej laboratórnej praxe:

Podľa správnej laboratórnej praxe:

ak reakcia neprebehne v časovom intervale stanovenom výrobcom, výsledok nie je hodnoverný. Čas je pri imunologických reakciách nevyhnutné dodržať. Na odmeranie časového intervalu (reagenčného času, resp. doby inkubácie) sa majú používať kalibrované časomiery.

Počas celoplošného testovania sme boli svedkami, ako sa výrobcom stanovený časový interval 1530 minút (podľa stupňa teploty vzduchu v miestnosti, kde sa test vykonáva), ktorý mal byť meraný od momentu kontaktu vzorky s reagenčnou látkou v prostredí ktorej prebiehala imunologická reakcia na identifikáciu antigénov vírusu, často nedodržal – občan dostal potvrdenie skôr, napríklad po 10 minútach, a o meraní času kalibrovanými prístrojmi už ani nehovoriac. Podľa správnej laboratórnej praxe:

imunologická reakcia, akou je aj väzba antigénu a protilátky pri stanovení antigénov SARS-CoV-2 v biologickej vzorke testovaného občana, prebieha za štandardnej izbovej teploty, ak výrobca neodporúča inak.

sa pri manipulácii s reagenciami na analýzu biologickej vzorky nesmie pred nanesením na reagenčnú doštičku trepať tak, že vzniknú vzduchové bubliny. Ak reakčná zmes obsahuje množstvo vzduchových bublín, výsledok analýzy nie je správny a takáto vzorka sa nesmie hodnotiť. Testovanie je znehodnotené.

sa majú výsledky kvalitatívneho testu, akým je aj antigénový rýchlotest, ktorý sa používa pri celoplošnom testovaní odčítavané „okometricky“ – teda pohľadom – majú odčítavať najmenej 2 pármi očí – t. j. jedna osoba odčíta a ďalšia potvrdzuje, či rovnako vidí rovnaký výsledok ako tá prvá. Uvedené je dôležité preto, že nie vždy je získaný výsledok zobrazený čiarkami rôznej intenzity na teste jednoznačný. Je to potrebné najmä pri pozitívnom výsledku.

Tento postup počas plošného testovania nebol všade uplatňovaný a teda je otázne, či získané výsledky sú hodnoverné a v súlade s odporúčaným hodnotením výrobcu, najmä u pozitívnych výsledkov.

disponovať licenciou na výkon zdravotníckeho povolania, ktorú vydávajú príslušné zdravotnícke komory. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú oprávnení vykonávať analýzy biologického materiálu ovládajú zásady správnej laboratórnej praxe. Medici a študenti iných zdravotníckych odborov, ktorí sa testovania zúčastnili ako aktéri, zjavne takéto poznatky nemajú, aj keď im navrhované právne úpravy majú tieto činnosti zdravotníckeho pracovníka umožniť. Uložiť podmienku, že môžu tieto činnosti vykonávať pod dohľadom lekára je alibizmus najhrubšieho zrna. Pri všetkej úcte k lekárskemu povolaniu a lekárom, ktorí si čestne, vysokoodborne a zodpovedne zastávajú svoje pozície, nie je možné chcieť, aby napr. chirurg viedol študenta medicíny, či ošetrovateľstva pri analýzach biologického materiálu a garantoval tieto činnosti, aj keď sa navrhovateľ zákona odvoláva len na pandémiu v súvislosti s COVID-19. Ak diagnostiku vykonáva osoba bez akýchkoľvek relevantných znalostí z oblasti laboratórnej diagnostiky, výsledok nie je hodnoverný. Na druhej strane nám nie je známe, prečo do celoplošného testovania neboli hromadne zapojení študenti študijného odboru verejné zdravotníctvo, ktorí takéto poznatky majú, alebo by podľa opisov študijných programov mali mať a teda by aj získané výsledky mohli byť po získaní krátkej praxe oveľa spoľahlivejšie. Je nepochopiteľné, že zdravotnícke školstvo produkuje každoročne množstvo absolventov verejného zdravotníctva, ktorí sa ani v ministerských materiáloch ani v úpravách právnych predpisov nikde nevyskytujú ako odborne schopní realizovať mnohé činnosti súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami. Štúdium verejného zdravotníctva, ktoré na Slovensku vzniklo ako alternatíva k tzv. „Pražskej hygiene“, ktorá bola vlastne štúdiom medicíny a jej absolventi získali po ukončení štúdia titul MUDr., je spoločensky i odborne zaznávané. Ale aj keď mu chýba najmä zdravotnícka prax ošetrovateľského typu, absolventi verejného zdravotníctva vedia mnohé činnosti súvisiace s epidémiami, či pandémiami oveľa lepšie zvládať ako študenti dvoch semestrov iných zdravotníckych vysokých škôl.

Podľa správnej laboratórnej praxe:

analýzy biologického materiálu pre účely stanovenia diagnózy a následnej liečby pacienta môže vykonávať len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky sa analýzy biologického materiálu na účely stanovenia diagnózy a následne liečby chorých vykonávajú v zdravotníckom zariadení, alebo na Úradoch verejného zdravotníctva. Zdravotnícke zariadenia musia mať určeného odborného zástupcu, resp. ich prevádzkovatelia, (ak ide o fyzickú osobu) musia

Podľa správnej laboratórnej praxe:

sa vyšetrenia biologických vzoriek majú uskutočňovať v zdravotníckom zariadení (v predchádzajúcom článku sme spomínali, že pod zdravotníckym zariadením sa podľa platných právnych predpisov rozumie aj osobitne upravené vozidlo – teda ambulancia na kolesách), ktoré spĺňa materiálno-technické a personálne

vybavenie na uskutočnenie relevantného a validného testovania. Ako je všeobecne známe, testovanie sa dialo mimo priestorov zdravotníckych zariadení, v rôznych budovách a stavbách, ktoré na tento účel neboli určené alebo aj mimo nich, a tým neboli splnené základné zákonné podmienky validného testovania. Podľa správnej laboratórnej praxe:

má byť získaný výsledok testovania potvrdený zdravotníckym pracovníkom s príslušnou kvalifikáciou, čo pri laboratórnych výsledkoch z testovania humánnych biologických vzoriek sú hlavne laboratórni diagnostici a časť lekárov s kvalifikáciou v odbore lekárska mikrobiológia, klinická biochémia, laboratórna medicína alebo v inom príbuznom odbore, ktorý pracuje v medicínskom laboratóriu, inak výsledok nie je platný.

Ako je všeobecne známe, výsledky testovania vydávané v podobe certifikátov takéto potvrdenie validity výsledku na to kompetentným zdravotníckym pracovníkom a oprávneným zdravotníckym pracovníkom neobsahujú, čo je okrem toho, že teda výsledky testovania vlastne aktuálne platné nie sú žiadne, je to aj porušením zákona. Certifikát nie je možné považovať za relevantný zdravotnícky doklad na dokázanie toho, čo mal dokázať. Z uvedeného vyplýva, že okrem možno uspokojenia finančných záujmov vybraných osôb alebo skupín, ktoré na testovaní zarobili, vzhľadom na flagrantné porušenie a bezprecedentné pošliapanie viacerých pravidiel správnej laboratórnej praxe formulovaných na získanie validného výsledku vyšetrenia - ktoré na území Slovenska predtým dlhodobo, postupne a starostlivo odborne v záujme kvality rozvíjali celé generácie odborníkov laboratórnej diagnostiky - celoplošné testovanie žiadny iný význam, najmä význam v prospech pacientov, keďže akcia bola uskutočnená mimo právneho rámca správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vlastne nemalo. Získané výsledky sú z pohľadu ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale hlavne poskytovania a nastavovania pravidiel ochrany a podpory zdravia obyvateľstva prakticky irelevantné, pretože boli vopred znehodnotené nesprávnym postupom ich získavania, a tak predstavovali iba plytvanie časom a kapacitami zdravotníckych pracovníkov, ale napokon aj samotných ostatných občanov, ktorí mohli byť užitočnejší inde, nehovoriac o zbytočne vynaložených finančných prostriedkoch, ktoré mohli byť využité aj iným spôsobom aj v súvislosti s riešením dôsledkov COVID-19.

RNDr. Monika Trechová, MPH

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov


Kazanˇ je mesto, kadial krácala ˇ ruská história ’

Kazaň, hlavné mesto Tatarstanu, leží 793 kilometrov na východ od Moskvy. jeden a štvrť miliónové mesto s pravoslávnymi kupolami a štíhlymi moslimskými minaretmi získava v posledných rokoch na popularite medzi zahraničnými turistami. Vážne začína konkurovať takým ikonám ako je Moskva a Petrohrad.

Slováci, známi svojou skromnosťou, nastúpili do ľudovejšieho Hyundaiu. Odviezli sme sa k bielym múrom Kazanského kremľa (slovo kremeľ je tatárskeho pôvodu a označuje miesto v centre mesta s hradbami). Jediná zachovaná tatárska pevnosť v celom Rusku stojí na malom vŕšku nad riekou Kazankou, ktorá sa o niekoľko desiatok metrov ďalej vlieva do najdlhšej rieky Európy - Volgy. Za jeho hradbami sa nachádza niekoľko historicky významných budov symbolizujúcich stretnutie západnej a východnej civilizácie, pravoslávia a islamu. Nevieme odtrhnúť oči od naklonenej veže Suyumbike a uši od Tatianinho rozprávania historického príbehu o smutnom osude kazanskej princeznej. „Je vám známa silueta veže?“ kladie nám otázku sprievodkyňa a hneď si na ňu odpovedá. „Pricestovali ste vlakom z moskovského Kazanského nádražia. Spomeňte si, ako vyzerala veža stanice.“ Postupne obdivujeme Prezidentský palác, pravoslávny Chrám Zvestovania postavený pskovskými majstrami, Junkerské učilište a Spaskú vežu. Žiaľ, boľševickému boju s náboženstvom po roku 1917 sa nevyhol ani Kazanský kremeľ a veľa krásnych cirkevných stavieb bolo zničených. „K súčasnej panoráme kremľa patrí mešita Kul Šarif – symbol znovuzrodenia tatárskeho národa,“ rozpráva Tatiana o dnes asi najznámejšej stavbe Kazane. „Pri útoku vojsk Ivana IV. v októbri 1552 bola zničená hlavná mešita Kazanského chanátu. Mešita Kul Šarif je postavená ako jej náhrada. Nie je to kópia pôvodnej stavby. Podrobnejší opis legendárnej mešity sa nezachoval. Mešita so štyrmi 58-mettradičný tatársky dom.

mešita kul Šarif - symbol znovuzrodenia tatárskeho národa.

rovými minaretmi bola otvorená v júni 2005 pri príležitosti tisíceho výročia založenia Kazane. Pomenovaná je po imámovi sajjidovi Kul Šarifovi, ktorý bol jedným z vodcov obrany Kazane pred ruskými vojskami.“ Tatiana len výnimočne spomína cára Ivana IV. Hrozného. V jej historickom rozprávaní je to hlavne Ivan IV., významný budovateľ ruského impéria. Za jeho vlády sa dostala do Ruska kníhtlač, cez Archangeľsk sa začalo obchodovať s anglickými kupcami a ako prvý začal s kolonizáciou západnej Sibíri. Až s pribúdajúcimi rokmi sa stal podozrievavý a hlavne mimoriadne krutý. Prehliadka Kazanského kremľa trvala cez tri hodiny a naše unavené nohy a zmysly potrebovali oddych a doplnenie energie. Tatiana to na nás videla a pred pokračovaním poznávania mesta urobila prestávku na prvé zoznámenie sa s tatárskou kuchyňou. Na hlavnej ulici, nesúcej meno po ruskom revolucionárovi N. E. Baumanovi, sme zašli do domu číslo 64. Červený nápis na bledozelenej fasáde jednoposchodového rohového domu v tatárčine a ruštine oznamuje Kafe Dom čaju. Reštaurácia je na prvom poschodí. Interiérom pripomínala skôr jedáleň. Obdĺžniková miestnosť s pätnástimi štvorcovými stolmi s bielymi obrusmi prekrytými priehľadnými igelitmi s ornamentálnou potlačou. Vysoký strop, z ktorého viselo šesť sklenených lustrov so žiarovkami v tvare sviec. Jedálny lístok výlučne v ruštine, ale s fotografiami jedál. Medzi stolmi sa pohybovala tatárska bábuška s bielou šatkou na hlave a v červenej zástere. Náš dojem, že sme sa preniesli v čase, potvrdil ruský sprievodca píšuci, že sa tu hostia ocitnú v 90. rokoch. Mali sme šťastie, lebo sa práve uvoľnil jeden stôl. Inak tu bolo beznádejne plno. Stravníkmi boli výlučne domáci turisti. Okamžite nám bolo jasné, že sme v tej správnej reštaurácii. Tu sa nebudú hrať na nejakú tatársku kuchyňu. Naopak, ochutnáme jej skutočnú chuť. A tak aj bolo. Objednali sme si jednu zo známych lahôdok ečpočmak – koláče z kysnutého cesta plnené hovädzím mäsom alebo zemiakmi. Znovu sme na Baumanovej ulici. Trojkilometrovej pešej zóne sa hovorí kazanský arbat alebo ulica štyroch storočí. Pred budo-

vou jedného z najstarších divadiel v Rusku stojí bronzová kópia kočiara, ktorým sa po Kazani v roku 1767 vozila imperátorica Katarína II. Veľká. Na rozdiel od originálu vystaveného v Národnom múzeu Tatarstanu, si do tejto kovovej repliky môžete nastúpiť. Medzi výlučne historickými budovami stojí „novostavba“ Dom tlače. Trojposchodovú budovu naprojektovali v tvare otvorenej knihy a postavili v roku 1935. V Kazani je to najvýznamnejšia pamiatka slávnej éry sovietskeho konštruktivizmu. V exkluzívnom hoteli Kazaň sa chvália pobytom literátov, ako napríklad M. Gorkij, V. Majakovský a L. Tolstoj. Svoj veliteľský štáb tu mal zakladateľ Červenej armády L. Trockij. Pre nás bola najzaujímavejšou budova s číslom 37. Dnes tu sídli Národná banka Republiky Tatarstan. Vďaka prekvapujúcej zmene postupu a rýchlemu útoku 6. augusta 1918 mesto dobyli československí legionári. Ich prvé kroky viedli do pivníc budovy stojacej pred nami. Tu na nich čakala časť ruského zlatého pokladu. Boľševici ho do miestnej pobočky Štátnej banky presunuli z Moskvy a Petrohradu. Do predpokladaného bezpečia! Čechoslováci sa zmocnili jednej z najväčších vojenských koristí v dejinách. Päťstotisíc kilogramov zlata a ako prémiu ešte aj platinu, striebro a cenné papiere rýchlo naložili do vagónov a presunuli do Samary. Už začiatkom septembra bola Trockého Červená armáda v Kazani a hnala sa na Samaru. O osude zlata dodnes koluje veľa legiend. „Tatiana, radi by sme navštívili pamätník československých legi-

onárov,“ oslovil som s prosbou sprievodkyňu. „V múzeu je výstava pripomínajúca storočnicu od občianskej vojny. Viem, že je tam časť expozície venovaná beločechom (tak Rusi hovoria československým legionárom). Môžeme sa tam zastaviť.“ „To je dobrý nápad. Ale my by sme chceli navštíviť ten pamätník,“ trvám na svojom. „O žiadnom pamätníku beločechom nič neviem. Ale zavolám do našej kancelárie a zistím, či o ňom niekto vie. Zajtra vám dám vedieť.“ Keď som už načal československú tematiku, pokračujem: „Tiež by sme chceli zájsť na ulicu Nikolaja Jeršova, dom 49.“ „Poznám ulicu Jeršova, ale neviem o žiadnej pamätihodnosti na tejto adrese. Na Jeršovej je Arskoj cintorín. To je na čísle 25. S niektorými ruskými turistami tam chodievam. Je tu pochované množstvo ľudí, ktorí preslávili Kazaň. Stojí tam chrám Jaroslavských svätcov. Tiež sa tam nachádza pamätník neznámemu hrdinovi. Tvár kľačiaceho vojaka má byť tvárou Stalinovho syna. Vasilij Džugašvili zomrel v Kazani v roku 1962. Pochovali ho na Arskom cintoríne, ale neskôr boli jeho pozostatky prenesené do Moskvy.“ „Na cintoríne sa tiež zastavíme, ale my chceme vidieť psychiatrickú liečebňu.“ „Vy chcete vidieť psychiatrickú liečebňu?“ neveriacky krúti nad naším želaním hlavou. „Prečo?“ Teraz som sa ja zmenil na vyprávača histórie a opisujem príbeh Natálie Gorbanevskej. Som si istý, že o Proteste ôsmich počuje Tatiana po prvýkrát v živote. „Na poludnie 25. augusta 1968 na Lubnom mieste na moskovskom

sladký čak čak a čaj, tradičné tatárske pohostenie.

Foto: autor

ravdepodobne prvými objaviteľmi jeho architektonických pokladov, zmesi tatárskej a slovanskej kultúry, priateľskej atmosféry a chutnej kuchyne boli cestovatelia po Transsibírskej magistrále. Kazaň dnes neleží na hlavnej trase najdlhšej železnice sveta, ale pre jej krásu a exotickosť si ju mnohí zaraďujú ako prvú zastávku. Možno je to ale len kopírovanie programu najluxusnejšieho vlaku jazdiaceho medzi Moskvou a Vladivostokom. Zlatý orol je niečo ako ruský Orient Express. Hotel na železných kolesách pre turistov s poriadne hrubou peňaženkou. My sme na presun do Kazane z hlavného mesta Ruskej federácie zvolili tiež vlak. V Rusku platí, že čím nižšie číslo vlaku, tým je jeho kvalita vyššia. Vlaky s číslom 1 a 2 premávajú na trase Moskva - Vladivostok, s číslom 3 a 4 medzi Moskvou a Pekingom. My sme cestovali s pojezdom číslo 002ЙБ s názvom Tatarstan. Cesta trvala celkovo 11 hodín a 10 minút. Mali sme tri zastávky. V Moskve sme nastúpili večer o 20:50 a v Kazani vystúpili o ôsmej ráno. Presne načas. Ruské vlaky meškajú len výnimočne. Viem, o čom píšem. S mnohými prestupmi som precestoval v lete Transsib (9 288 km) a v zime BAM (4 287 km). Za celú dobu meškal len jeden vlak! V júlové ráno nás v Kazani vítalo krásne slnečné počasie. Prvý deň pobytu sme nevymysleli nič, čím by sme sa odlišovali od iných zahraničných alebo domácich návštevníkov metropoly Tatarstanu. Na recepcii hotelu si nás vyzdvihla sprievodkyňa Tatiana. Pred hotelom stál zaparkovaný biely Rolls-Royce, ktorý tu, pochopiteľne, čakal na nejakých novych ruskych – ruských zbohatlíkov.

Foto: autor

P

Foto: autor

november/2020

strana 12


november/2020

strana 13

Foto: autor

centrum rodiny. zo strechy tejto zaujímavej stavby je krásny panoramatický výhľad na kazaň.

Foto: autor

Foto: autor

hlavnú ulicu kazane zdobí niekoľ ko zaujímavých sôch.

Červenom námestí demonštrovalo osem sovietskych občanov proti vstupu cudzích vojsk do Československa. Šiesti boli poslaní do väzenia alebo vyhnanstva a dvaja skončili v psychiatrických liečebniach. V. Fajnberg, sprievodca v Pavlovskom paláci v Leningrade, bol umiestnený na štyri roky v špecializovanej psychiatrickej nemocnici v Leningrade. N. Gorbanevská bola ako matka malého dieťaťa po demonštrácii najskôr prepustená, ale neskôr skončila v psychuške v Kazani.“

te veľmi jednoduché, ale s pamätníkom to bolo pre ňu, šoféra a aj nás trošku dobrodružné. Druhý deň ráno nám pred výletom do Innopolisu (najmladšieho mesta v Rusku, budovaného ako vysokoškolské centrum pre IT špecialistov) Tatiana oznámila: „Našli sme šoféra, ktorý vie, kde sa nachádza pamätník beločechom. Je to na opačnom brehu Volgy. Zajtra sa tam vydáme.“ Nasledujúci deň bol, rovnako ako tie predchádzajúce, slnečný. Náš šofér sebaisto prefrčal mostom cez Volgu, z hlavnej cesty odbočil doľava a hneď v prvej derevni – dedinke sa jeho sebavedo-

kočiar cárovny kataríny Veľ kej.

Foto: autor

Foto: autor

Tatiana nám naše želania splnila. S psychuškou to bolo v podsta-

Pamätník neznámemu vojakovi s tvárou stalinovho syna Vasilija.

Pamätník Šigabutdina mardšani - tatárskeho teológa a historika 19. storočia.

mie vyparilo. GPS-ko neposkytlo žiadnu pomoc. Neostalo mu nič iné, len sa pýtať na cestu miestnych žitelej - obyvateľov. Ale ani tí mu príliš nepomohli. Nakoniec sme naše auto odparkovali neďaleko Kombináta chleboproduktov v dedinke Pečišči. Poľnou cestou sme začali stúpať na vysoký breh nad Volgou. Našli sme tu kovový pravoslávny dvojkríž. Je to pamätník postavený cárskemu rodu Romanovovcov. Ani náznak niečoho súvisiaceho s beločechmi. Šofér sa dušoval, že to tu bude neďaleko. Ruské neďaleko trvalo dobrú hodinu. Zo strmého brehu sme mohli obdivovať nákladné lode plaviace sa po rieke. Postupne sme objavili niekoľko „pamätníkov“ po bujarej zábave. Ohniská s odpadkami, ktorým dominovali fľašky alebo plechovice od piva. Zastavujeme pred mramorovou doskou, pamätníkom ruským vojakom padlým v I. svetovej vojne. Zdá sa, že prihorieva. Šofér sa nám stratil. Vyrazil na razvedku – prieskum. Tatiana už celkom vážne lapala po dychu. Asi všetci sme v duchu preklínali teplé slnečné počasie. Vôbec nám nepripadalo ako mierne kontinentálne. Naopak, mali sme dojem, že je, ako hovoria Rusi, rezko - ostro kontinentálne. A pred nami ďalšie stúpanie! Zrazu na nás z horizontu víťazoslávne máva šofér „poznajúci cestu k pamätníku“ svojou modrou košeľou nad hlavou. Pochopili sme, že je v cieli a v tomto okamihu už skutočne môže tvrdiť, že pozná cestu k pamätníku československých legionárov. V troch jazykoch, češtine, slovenčine a ruštine čítame text vytesaný do čiernej tabule: Československým legionárom, ktorí položili život na ceste k slobodnej

Foto: autor

kazaň - nočná panoráma.

tAtArstAN

3,9

kazaň

tatar

mil. obyvateľov

Stan

53% tatari väčšinou sunnitskí moslimovia, malá časť vyznáva pravoslávnu vieru – krjašeni

40% rusi Významné centrum priemyselnej výroby predovšetkým v odvetví vojenského a civilného letectva tupolev a automobilizmu – nákladné vozy kamaz.

kazaň

8

ôsme najľudnatejšie mesto ruskej federácie.

V roku

2009 si mesto kúpilo značku tretia stalica - hlavné mesto ruska. N. J. Gorbanevská (26. 5. 1936 Moskva – 29. 11. 2013 Paríž) Prekladateľ ka, básnička, disidentka, zakladateľ ka samizdatového časopisu kronika bežných udalostí. V roku 1975 emigrovala zo zssr do Izraelu a neskôr sa presťahovala do Paríža. Prezident slovenskej republiky A. kiska v roku 2014 vyznamenal Gorbanevskú in memoriam radom bieleho dvojkríža II. triedy.

vlasti. Pamätník je dielom českého akademického maliara Pavla Holého. Postavený bol v roku 2013. Stojíme na hore Sokolka, pozeráme z vysokého brehu na Kazaň stojacu na opačnej strane. Z tohto strategického miesta delostrelectvo československých legionárov ovládalo celé mesto, pohyb lodí po rieke, železnicu a železničný most. Niekoľko krokov od pamätníku sme objavili informačnú tabuľu. Čítame, že sa tu plánuje postaviť memoriálny komplex pripomínajúci občiansku vojnu. Nachádzame sa na mieste jedného z kľúčových bojísk, ak nie vôbec toho najdôležitejšieho, v bratovražednej epizóde ruských dejín. Kazaň totiž otvárala bielogvardejcom priamu železničnú cestu na Moskvu, a to v podstate ohrozovalo boľševickú revolúciu. Nečudo, že sám Lenin prikázal telegramom Trockému, aby ľubovoľným spôsobom dobil Sokolku. Centrom tatárskych tradícií je štvrť Staro-tatárska sloboda ležiaca na brehu jazera Kaban. Po dobytí Kazane Rusmi sa mohli na tomto mieste za hradbami mesta usadiť lojálni Tatári, ktorí si zachovali moslimskú vieru. Tu stavali v predrevolučnej dobe svoje domy bohatí kupci a fabrikanti, duchovenstvo a inteligencia. Náboženským srdcom je kamenná mešita Al Mardžani, prvá

mešita postavená v meste po jeho obsadení Ivanom IV. Hrozným. Stavbu povolila cárovná Katarína II. Veľká. Po dokončení sa na imperátorku obrátili rozhnevaní pravoslávni obyvatelia so sťažnosťou na výšku minaretu. Podľa legendy im cárovná odpovedala: „Pridelila som im miesto na zemi a k oblohe môžu slobodne stavať podľa vlastného uváženia, pretože nebo nie je súčasťou mojej ríše.“ Mešita Al Mardžani od jej postavenia v roku 1770 ani na jediný deň nezavrela svoje dvere. V dobe Sovietskeho zväzu bola jedinou fungujúcou moslimskou svätyňou v Kazani. Politické zmeny v Rusku nejakým zázrakom obišli túto časť Kazane a tak prechádzka pomedzi farebné fasády domov návštevníka prenesie do dávnej tatárskej atmosféry. Práve tu je najvhodnejšie miesto konečne ochutnať sladkosť čak-čak. Jemný dezert z piškótového cesta a medu. Kto si urobí večernú prechádzku po novovybudovanom nábreží rieky Kazanky plnom reštaurácií a kaviarničiek, objaví novú sladkú delikatesu, ktorú bez rozdielu jedia Tatári aj Rusi, domáci aj zahraniční turisti. Češskuju vypečku – trdelník.

Ing. Pavol Vitek Spisovateľ, cestovateľ


november/2020

strana 14

Foto: archív R. S. a J. J.

Janka (v tmavých okuliaroch) s mamou a súrodencami.

Zacalo ˇ sa to hrckou ˇ na sánke janka jaďuďová žila zdravým životom mladého človeka. Na základnej škole hrávala volejbal, hádzanú a basketbal. V športovaní pokračovala aj na Strednej odbornej pedagogickej škole. Choroby sa jej vyhýbali. V poslednom ročníku sa pripravovala na maturitu a snívala o vysokoškolskom štúdiu. Po čase zistila, že má na ľavej strane sánky hrčku ako hrášok.

N

ecítila nijakú bolesť. Ani zvonka nič nebolo vidno. Akurát si tú hrčku vedela nahmatať. Po čase už aj videla, že sa jej to nejako zväčšuje. Najprv to bolo ako fazuľka a potom ako slivka. Stále jej to nedeformovalo tvár. Ani spolužiaci si nič nevšimli, kým ich na to neupozornila. Vtedy netušila, že sa u nej rozbieha veľmi vážne ochorenie a bude musieť podstúpiť zložitú operáciu. Janka bola darkyňou krvi. Pred odberom upozornila lekárku na svoj problém. Tá jej odporučila: „Radšej by ste s tým mali ísť na vyšetrenie k obvodnému lekárovi.“ Nuž zašla k obvoďákovi. Ten sám nevedel posúdiť, o čo by mohlo ísť, preto ju poslal k zubárovi a ku otorinolaryngológovi. Zubár ju poslal do Zvolena na röntgen a odporučil, aby s výsledkom zašla za jeho zvolenským kolegom. Keď vyhodnotil snímku, poslal Janku na ambulanciu maxilofaciálnej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici.

Vyšetrenia v Banskej Bystrici V Banskej Bystrici urobili cétečko s kontrastom. Potrebovali zistiť, či je to cysta alebo nádor, ktorý bude treba vyoperovať. Po vyhodnotení nálezu sa jej priateľsky predstavili primár Slávik, doktori Adam Stebel a Dorota Štorcelo-

vá. Pokojne jej vysvetlili, že to nie je cysta, ale nádor. Najprv musia odobrať vzorku a potom sa uvidí, čo budú musieť urobiť ďalej. Pre mladú pacientku to bola šokujúca informácia, ale z lekárov sálala akási dobrá energia. Na nič sa nehrali. Pokojne jej vysvetlili všetko, čo vedeli o jej diagnóze. Urobili to tak, aby to pochopila a zároveň v nej posilnili nádej, že jej problém dokážu vyriešiť. Osemnásteho marca ju pozvali na odber vzorky. Položili ju na kreslo. Pripravili si inštrumenty. Predstavil sa jej chirurg Juraj Abelovský. Zakryli ju plastovou pláštenkou, v ktorej bol len otvor na ústa. Janka bola pri plnom vedomí. Po injekcii cítila, že jej meravie polovica tváre. Počula upokojujúci hlas doktora Abelovského, ktorý jej rozprával, čo práve robí, čo bude nasledovať a koľko to bude trvať. Keď zistil, že ju to zabolelo, dal pridať liek proti bolesti. Napokon rýchlo zašil operačnú ranu. Všetko to trvalo asi hodinu. Po odbere brala dva dni antibiotiká. Bolo treba čakať na nález z histológie. Upozornili ju, aby sa pripravila na to najhoršie. V krajnom prípade môže ísť o veľkú operáciu, pri ktorej nádor vyberú, a potom bude nasledovať chemoterapia alebo aj ožarovanie. Doma trpezlivo čakala na výsled-

ky. Vydýchla si, keď sa dozvedela, že je to nezhubný nádor v kosti. Veľká operácia Predoperačné vyšetrenia absolvovala v Rooseveltovej nemocnici. Pred operáciou jej primár Slávik vysvetlil, že jej zo sánky vyberú nádor aj s lemom zdravého kostného tkaniva. Vyoperované miesto nahradia štepom z bedrovej kosti. Po operácii ne-

Sestrička ju priviedla na operačnú sálu. Anestéziologička sa jej opýtala: „Odkiaľ ste?“ „Od Krupiny,“ odvetila. To je posledné, čo si pamätá. Prebrala sa na jiske. Počula rozhovor sestričiek. Cítila strašnú únavu. Chcelo sa jej spať. Klipkala očami. Uvidela biele svetlo, potom svoje opuchnuté ruky a nejaké hadičky. Sestrička jej dala do ruky „pípatko“ aby ju mohla privolať. Keď sa opäť prebudila, stáli nad ňou primár Slávik a doktor Abelovský. Hovorili, že to dopadlo dobre, že jej nebudú musieť dávať nijakú hadičku a môže pokojne rozprávať. Ubezpečili ju, že môže byť pokojná. Rodičom zatelefonovali, že je všetko v poriadku. „Ako sa cítite?” spýtal sa jej. „Dobre,“ odvetila.

Na druhý deň po operácii ju chceli posadiť. Pocítila prudkú bolesť v pravej strane panvovej kosti. Sadla si len s maximálnym vypätím.

bude môcť mesiac - dva hrýzť, aby sa pospájaná sánka nezlomila. Môže sa stať, že nejaký čas nebude môcť hovoriť, lebo bude mať v hrdle zavedenú hadičku, ktorou jej budú podávať stravu. Primár sa jej javil ako príjemný človek. Spomína, že sa ešte nestretla s takým láskavým prístupom. Ráno 24. marca ju pripravili na operáciu. Bála sa, nikdy predtým sa neocitla s vážnejším problémom v nemocnici. Poznala riziká, možnosti komplikácií, ale istota, ktorá vyžarovala z lekárov, v nej upevnila vieru, že sa to v nijakom prípade nemôže skončiť zle.

Potešili ju prívetiví lekári a príjemné sestričky Na druhý deň po operácii ju chceli posadiť. Pocítila prudkú bolesť v pravej strane panvovej kosti. Sadla si len s maximálnym vypätím. Po chvíli zistila, že keď sa trochu uvoľní, pohyby idú ľahšie. Na jiske strávila tri dni. Odtiaľ ju previezli na oddelenie, kde jej postupne odpájali drény. Na ďalší deň s pomocou sestričiek vstala. Každý nový pohyb jej dodával chuť do života. So sestričkami sa zoznámila po zákroku, keď jej brali vzorku z nádoru. Už vtedy medzi nimi vznikol kamarátsky vzťah.

Pomáhala im skladať gázy. Teraz jej sestrička Anička posťahovala z internetu filmy, aby si ich mohla pozerať na notebooku. Na ôsmy deň odchádzala domov s pomocou nemeckých bariel. V sánke už necítila nijakú bolesť. Po týždni prišla na prvú kontrolu. V tom čase začala strašiť korona. Doktor Slávik jej povedal, že ak nemá ťažkosti, nemusí prísť na kontrolu v máji. Koncom mája už doma chodila sama. Pri ďalšej kontrole v júli jej dali urobiť RTG sánky, skontrolovali zhryz, otváranie úst a citlivosť pery. Prekontrolovali jazvu po operácii panvy. Necítila hornú časť stehna. Predpísali jej lieky na zvýšenie citlivosti nohy. V auguste sa všetko opakovalo bez röntgenu. Užíva už len B vitamín Citlivosť stehenného svalu sa zlepšovala. Ešte to nebolo, ako bývalo predtým, ale už sa odvážila obuť si kolieskové korčule. Na bicykli sa vybrala s rodinou alebo s priateľom z Dolného Badína do Čabradského Vrbovku. Pre pandémiu korona vírusu sa v Jankinej škole nevyučovalo. Maturitné vysvedčenia vystavili podľa priemeru známok. V tom mala smolu, lebo na vysokú tiež prijímali na základe spriemerovania. Keď ju neprijali, nastúpila do práce v materskej škole v Čabradskom Vrbovku. Uvažuje o tom, že sa znovu prihlási na vysokú školu.

Peter Valo Spisovateľ, publicista


november/2020

strana 15

Prínosy maxilofaciálnej chirurgie

Na koronárnom reze predoperačného ct vyšetrenia je šípkou označená oblasť nádoru uhla sánky vľavo.

tváre. Nemocnica FD Roosevelta v Banskej Bystrici je traumatologické centrum najvyššieho typu a maxilofaciálna chirurgia je nevyhnutnou súčasťou takéhoto centra, ktoré poskytuje liečbu pre traumatologických pacientov v celom rozsahu. So stomatológmi úzko spolupracujeme v oblasti stomatochirurgie, kde robíme zákroky, ktoré už nie sú vhodné do bežnej stomatochirurgickej ambulancie, alebo celkový stav pacienta je vzhľadom na iné ochorenia rizikový. Povedali by ste niečo o vývoji maxilofaciálnej chirurgie? Novodobá maxilofaciálna chirurgia sa začala profilovať v polovici devätnásteho storočia. Paralelne sa rozvíjala v Spojených štátoch amerických aj v Európe. Významným centrom bola Viedeň, kde sa v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia viac-menej úspešne liečil slávny psychoanalytik Sigmund Freud u prof. Johanna Pichlera. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že rozvoju maxilofaciálnej chirurgie pomohli vojny, počas ktorých často dochádzalo k výrazným poraneniam tváre, a bolo potrebné rozvíjať chirurgické postupy na liečbu takýchto poranení. Sem spadá aj oblasť maxilofaciálnej chirurgie. Ktoré svetové pracoviská sú vo výkonoch najobjavnejšie? Pokiaľ hovoríme o rekonštrukčnej chirurgii v oblasti tvá-

re, medzi svetových lídrov patrí Onkologický inštitút v Gliwiciach v Poľsku. Pod vedením prof. Adama Maciejewskeho tam vykonali niekoľko svetovo ocenených rekonštrukčných zákrokov, akými boli aj transplantácia tváre alebo transplantácia dýchacej trubice a hrtana u dieťaťa. Vďaka môjmu kolegovi MUDr. Adamovi Stebelovi, ktorý je jedným z najlepších mikrovaskulárnych chirurgov na Slovensku, máme s týmto inštitútom nadštandardné vzťahy a môžeme čerpať z ich skúseností. Aké nové technické vymoženosti pribudli v posledných rokoch? Širšiu dostupnosť mikrochirurgie v oblasti rekonštrukcií defektov tváre považujem za veľký pokrok v oblasti strednej a východnej Európy v posledných 10–15 rokoch. Virtuálne 3D plánovanie operácií a výroba individualizovaných chirurgických pomôcok tiež prispieva k zvyšovaniu chirurgickej presnosti a skracovaniu operačného času. Problémom ostáva nedostatočné hradenie týchto pomôcok zo strany poisťovní. Aké sú možnosti našej maxilofaciálnej chirurgie v porovnaní so zahraničím? Možnosti našej maxilofaciálnej chirurgie sa vyrovnávajú zahraničiu. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pacientov s nádormi v oblasti hlavy a krku budú sa musieť v budúcnosti zvýšiť aj kapacity na ich komplexnú liečbu. Ostáva

problémom motivovať mladých maxilofaciálnych chirurgov, aby si vybrali prácu v nemocniciach, kde je vysoké pracovné nasadenie a nižšie finančné ohodnotenie v porovnaní s privátnymi stomatologickými alebo stomatochirurgickými ambulanciami.

3D rekonštrukcia pooperačného ct vyšetrenia. Na snímke vidieť kosť uhla sánky zrekonštruovanú bedrovou kosťou fixovanou osteosyntetickými dlahami a skrutkami.

Na snímke je vidieť, že zuby su pooperačne v takom istom postaveni ako pred operáciou.

Foto: archív R. S. a J. J.

Ako hodnotíte jej súčasný stav? Autotransplantovaná kosť sa kompletne prihojila, pacientka má plne funkčnú sánku, môže jesť a rozprávať, akoby ani nemala časť sánky odstránenú. Pretrváva mierny opuch v operovanej oblasti, ale predpokladáme, že časom nebude na pacientke vôbec badateľné, akú náročnú liečbu podstúpila, a bude môcť žiť bežný život bez stigmatizácie. Klesajú alebo stúpajú počty pacientov s podobným ochorením? Vo všeobecnosti môžeme povedať, že celosvetovo výskyt nádorov v oblasti hlavy a krku stúpa. Dôvody nie sú jednoznačne stanovené, ale vysoko pravdepodobne je to spojené so zhoršeným životným prostredím a výskytom nebezpečných chemických látok v našej strave. Samozrejme časť pacientov zvyšuje riziko ochorenia nezdravým životným štýlom, teda fajčením často kombinovaným s nadmerným pitím alkoholu. Začínate tam, kde končia zubári a traumatológovia. O aké typy operácií ide? Skôr by som povedal, že úzko spolupracujeme či so zubármi alebo traumatológmi. Náš odbor maxilofaciálnej chirurgie, alebo inak povedané, odbor tvárovo-čeľustnej chirurgie sa vo všeobecnosti zaoberá chirurgiou nádorov, úrazov a vrodených i získaných defektov v oblasti

Narodil sa vo zvolene 6. 1. 1977. Po maturite na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo zvolene (1995) sa prihlásil na lekársku fakultu univerzity komenského. V roku 2004 nastúpil do Onkologického ústavu sv. Alžbety na heydukovej ulici v bratislave, kde sa pod vedením muDr. Dušana Porubana, csc. začal venovať maxilofaciálnej chirurgii. V rokoch 2007 - 2008 pracoval v Nemecku na univerzitnom pracovisku kopfklinik heidelbergskej univerzity. roku 2012 zatestoval v odbore maxilofaciálna chirurgia. V roku 2017 spolu s muDr. stebelom a muDr. Porubanom založili oddelenie maxilofaciálnej chirurgie vo fN fD roosevelta v banskej bystrici, kde je primárom. Absolvoval stáže na oddelení maxilofaciálnej chirurgie stomatologickej kliniky karlovej univerzity v Prahe (2018, 2019), na klinike maxilofaciálnej chirurgie Akh vo Viedni (2016, 2017), v Onkologickom inštitúte Gliwiciach (2019). Aktívne sa zúčastnil na kongresoch v Čechách, belgicku, Veľ kej británii, Španielsku a rakúsku.

Foto: archív R. S. a J. J.

Foto: archív R. S. a J. J.

muDr. rastislav slávik

Foto: archív R. S. a J. J.

V akom stave ste prijali pacientku, aké liečebné postupy nasledovali? Pacientka bola odoslaná na našu ambulanciu pre opuch ľavej strany tváre nejasného pôvodu. Príčinou opuchu tváre u našich pacientov je najčastejšie zápal spôsobený zapáleným mŕtvym zubom. U tejto mladej pacientky nám bolo po prvom vyšetrení jasné, že sa nejedná o obyčajný zápal. Po základnom vyšetrení sme stanovili pracovnú diagnózu, že ide o nádor dolnej čeľuste. U všetkých pacientoch s takouto diagnózou nasleduje CT vyšetrenie a príprava pacienta na operačný odber vzorky tkaniva, ktorý sme urobili v lokálnej anestézii. Na základe výsledku CT vyšetrenia sme sa obávali, že by mohlo ísť o zhubný nádor. Po odbere vzorky sme sa čiastočne ukľudnili, keďže patológovia vyhodnotili, že sa jedná o nádor nezhubný. To muselo byť pre ďalší postup kľúčové? Pri plánovaní operácie sme nemuseli byť takí radikálni a mohli sme ísť resekčnou líniou v tesnej blízkosti nádoru. V oblasti tváre rozhodujú milimetre. Ak musíte pre úspech operácie odstrániť o 5 milimetrov tkaniva viac, môže to pre pacienta znamenať odstránenie dôležitého nervu alebo deformujúcu jazvu na tvári. U našej mladej pacientky sme naplánovali odstránenie nádoru a časti ľavej strany sánky. Pri takýchto výkonoch vznikajú defekty funkčné aj estetické, ktoré na našom pracovisku rekonštruujeme pomocou mikrovaskulárnych voľných lalokov. To je pre väčšinu pacientov nepochopiteľné, keď im to pred operáciou vysvetľujeme. Ide o prenos tkaniva zo zdravej časti tela toho istého pacienta do operovanej oblasti. Pričom prenášané tkanivo (koža, sval, kosť) má vlastné cievy, ktoré v mikroskope našívame na cievy v oblasti defektu, v našom prípade v tvári alebo krku. Musíme vyberať aj vhodné miesto odberu. U takejto mladej pacientky sme brali do úvahy aj estetický defekt v mieste odberu. Aj preto sme sa rozhodli pre odber kosti z bedrovej lopaty, kedy vzniká v oblasti bedra viditeľná iba kožná jazva. Kosť na cievnej stopke sme preniesli do oblasti defektu, kosť sme tam titanovými dlahami spojili so zdravou kosťou, a tým sme zrekonštruovali tvar sánky. Operácia u pacientky dopadla úspešne, po odstránení nádoru s časťou sánky nasledovala okamžitá rekonštrukcia defektu. Prebieha to tak, že jeden operačný tím odstraňuje nádor z oblasti tváre, druhý operačný tím v tom istom čase odoberá kosť na cievnej stopke, v tomto prípade z oblasti bedrovej kosti. Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, hojenie rán u pacientky bolo rýchle, zo začiatku spojené s väčšími bolesťami v oblasti bedrovej kosti, čo je pri týchto zákrokoch bežné. Nasledovala rýchla rekonvalescencia, vďaka nasadeniu pacientky, lekárov a sestier na našom oddelení, ako aj fyzioterapeutov.


november/2020

strana 16

Novéknihy Branislav kovár, Oliver zajac, Lucia

Netterov anatomický atlas človeka

epidémie v dejinách

Vyd. Premedia, 2020 Rozsah: 296 s.

V stredoveku zasiahla populáciu vo viacerých vlnách neslávne známa čierna smrť, pravdepodobne najdesivejšia a najtragickejšia pandémia v dejinách. Choroby sa stali „biologickými zbraňami“ Európanov pri kolonizácii Ameriky. Veľké množstvo jej pôvodných obyvateľov mali na svedomí pravé kiahne. O nepoučiteľnosti ľudstva z vlastných dejín svedčia smrtiace vlny rôznych druhov chrípky, ktoré sprevádzali celé 20. storočie. Kniha ponúka texty renomovaných archeológov a historikov.

oznamy PREDÁM - PRENAjMEM - ODSTúPIM

hľadám atestovaného internistu do zabehnutej internej ambulancie v Bánovciach nad Bebravou. Ambulancia sa nachádza v prenajatých priestoroch situovaných v nemocnici v centre mesta. Základná mesačná mzda vo výške 2 900 € brutto s možnosťou výplaty štvrťročných prémií. Možný je aj nižší pracovný úväzok a po dohode možný odpredaj ambulancie. kontakt: MUDr. Mina Bobocká 0917 600 309 svoje postrehy a informácie nám posielajte na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk

Michel

Vrahovia mesiaca kvetov

Netter

benediková

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Neznáme choroby nielenže prispeli k pádu Rímskej ríše, ale mor zabránil i jej opätovnému zjednoteniu.

David Grann

Frank H.

Milionársky indiánsky kmeň, séria nevysvetliteľných vrážd a prvý veľký prípad americkej FBI. Je to trochu western a trochu triler, no predovšetkým skvelý dokumentárny román, ktorého jadro tvoria dve tekutiny – ropa a krv. David Grann napísal fascinujúcu knižku Vrahovia mesiaca kvetov, v ktorej prezradí, ako sa k ohromne bohatým Osagom postavili bieli Američania. Po objavení ropy sa totiž nezačala len zlatá horúčka, ale aj nevysvetliteľná séria vrážd. Americký bestseller Vrahovia mesiaca kvetov sa stal predlohou pripravovaného filmu svetoznámeho režiséra Martina Scorseseho v hlavnej úlohe s Leonardom Di Capriom.

Svetový bestseller – pre svoju dokonalú názornosť a zrozumiteľnosť ideálny na štúdium anatómie. Netterov anatomický atlas človeka, jeho 7. vydanie, predstavuje jedinečný súbor svetovo vyhlásených, nádherných a názorných anatomických ilustrácií z klinickej perspektívy. Okrem jedinečného diela Dr. Nettera nájdete v 7. vydaní tohto atlasu aj takmer stovku anatomických ilustrácií od MUDr. Carlosa A. G. Machada, M. D., ktorý je v súčasnosti považovaný za jedného z popredných ilustrátorov v anatomickom odbore, ktorý reflektuje moderné zobrazovanie ľudskej anatómie. Michael finkel

Vyd. Vyšehrad 2020 Rozsah: 208 s.

stalin a vědci Příběh triumfu a tragédie 1905–1953

Vyd. Absynt 2020 Rozsah: 440 s.

Napínavý skutočný príbeh pustovníka, ktorý prežil v lese celkom sám dlhých dvadsaťsedem rokov. „Sám nevedel, kam ide. Nič neplánoval. Len vošiel do lesa a zmizol.“ Tak sa začína príbeh Chistophera Knighta, ktorý krátko po svojich dvadsiatych narodeninách zaparkoval svoje auto hlboko v lese a na štvrť storočia sa stratil z civilizácie. Čo ho k tomu viedlo? Prečo sa chcel stať „nikým“? A ako ho dlhé roky prežité v lese zmenili? Knightovi v lese spoločnosť ľudí nechýbala. Jeho pustovnícky príbeh je hlbokou úvahou nielen o samote, ale aj návrate do spoločnosti, do sveta, ktorému za tie dlhé roky takmer celkom prestal rozumieť.

Monumentálna kniha o černobyľskej jadrovej katastrofe. Príbeh explózie, ktorá zmenila svet a oči celej planéty upriamila na jedno dovtedy celkom bezvýznamné miesto. Hodiny tikajú, sekundy ubiehajú. A svet pred katastrofou od toho po nej delí len tenká hranica. 26. apríl 1986 nezmenil len toto miesto, ale aj celý svet. Práca americkej historičky Kate Brown na knihe trvala desať rokov. Skúmala archívne materiály, nahrávala hodiny a hodiny rozhovorov so svedkami katastrofy a ľuďmi žijúcimi v černobyľskej zakázanej zóne. Jej hrdinami sú vedci, záchranári i obyčajní ľudia, no dôležitá je aj otázka, akú úlohu pri katastrofe zohrali politici a odborníci v oblasti atómovej energie?

vydavateľ: veevent s.r.o. Sídlo: harmónia 3003, 900 01 modra obchodný register okresného súdu Bratislava i, oddiel: Sro, vložka číslo: 120127/B iČo: 50 910 639 diČ: 2120531853 iČ dph: Sk2120531853 iBan Sk29 7500 0000 0040 2575 0172 Šéfredaktorka mgr. karolína kolesárová, phd. editor vydania mgr. Jozef dermek editor odbornej prílohy radoslav kolesár redakcia peter valo, mgr. Jana matisová, JUdr. Jana Smolková Jazykové korektúry mgr. diana Židová, phd. inzercia

Simon Ings

Černobyľ: Príručka prežitia

Vyd. Absynt 2020 Rozsah: 188 s.

Číslo: 11/2020 (november) ročník iii. evidenčné číslo: ev 5695/18 iSSn 2585-9595

Houellebecq ako esejista. Výber z textov najznámejšieho f rancúzskeho spisovateľa. V krátkych vypointovaných textoch jeden z najoriginálnejších spisovateľov dneška zavedie na plátna nemého filmu aj pred priečelia súčasnej architektúry. Konzervatívne komentuje priebeh globalizácie aj liberalizmus a predovšetkým vysvetlí, prečo vždy mieri k pravde. Michel Houellebecq (*1958) je pravdepodobne najkontroverznejší spisovateľ súčasnosti. Vo svojich textoch sa nikdy nebráni kritickému pohľadu na súčasnú spoločnosť. „Vypestujte v sebe hlboké rozhorčenie zo života,“ vyzývá Michel Houellebecq v eseji pripomínajúc gnostickú paródiu príručiek osobného rozvoja.

Kate brown

Posledný pustovník

mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov

eseje

Vyd. Absynt 2020 Rozsah: 306 s.

(7. vydanie) Vyd. Lindeni, 2020

lekárske NOVINy

houellebecq

Vyd. Vyšehrad 2020 Rozsah: 392 s.

e-mail: inzercia@lekarskenoviny.sk sales@lekarskenoviny.sk layout a grafika Bc. miroslav pekár riaditeľ vydavateľstva radoslav kolesár e-mail: obchod@lekarskenoviny.sk

V prvej polovici 20. storočia štátny aparát na čele s Josifom Stalinom nadšene podporoval a financoval prácu vedcov. Aktívny záujem režimu a ctižiadosť jeho aktérov páchali na vede obrovské škody. Jediný chybný krok mohol pripraviť kohokoľvek o vyhliadky na kariéru, o prácu, ale nezriedka aj o život. Mnohí sovietski vedci výrazne prispeli svojimi poznatkami k rozvoju moderných vedných odborov. Iným však veda zároveň poslúžila ako mocenský prostriedok. V roku 1953, keď Stalin zomieral, disponoval Sovietsky zväz najpočetnejšou a najlepšie financovanou vedeckou obcou v histórii, ktorá bola zdrojom pýchy, ale aj terčom posmechu.

email - redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk telefón: +421 917 799 278 Web stránka www.lekárskenoviny.sk FB www.facebook.com/lekárske-noviny-2444027439005327

Upozornenie na všetky texty sa vzťahuje autorské právo. za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textov a na ich jazykovú úpravu. vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií, reklamných článkov, pokiaľ nebolo ich umiestnenie dohodnuté so zadávateľom. kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií alebo ich častí je povolené len s výslovným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, reklamné články a inzercie majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť odborné stanovenie diagnózy odborným vyšetrením. vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

© veevent s.r.o.

Aktuálny slogan autora... afakia, Bolton, Erato

skladba pre 8 hlasov

1

pandúr

panické vyberanie vkladov

citoslovce žiaľu

zavesovala

patriaci Ondrovi

vedie vozidlo

Iason, kalit, lamé

stierače prachu

ženské meno

EČV okr. Nitra

kruhový objazd

mink, oven, run, tar

norka americká

pochádzajúca z Osaky

čes. rieka

angl.sídlo

sídlo zraku

lovkyňa perál

kôlňa

3

moniliáza, múčnatka

nižší ženský hlas

mužské meno

okolo, po česky

slovko súhlasu

poučka plecniaky dievča

jemnocit

umenie (lat.)

Rhode Island

5

živočích (kniž.)

ruské mužské meno

hrmotalo

chyba

drgol

zločinecká banda

stručný prehľad

rekontra

český spevák

utratí

cievkovač (lek.)

existovala

zliat. medi a zinku

kanón

výkvet

delobuch

svokor, po česky

English National Ballet

malá flauta

Old Irish vodca Argonautov počítačová firma tlkot

morská ryba

zatajujú

tamtá nehlo sa

2 kultúrne povznesenie

roztápal

4

cverny

stupeň kambria

lastúry

zvrtni

osobné zámeno

kresal

liehovina

zakaľoval

prvá žena

variovalo

On Tour

hlt

poľovný pes

osmička

slovenský humorista

múza poézie

sedadlo (zastar.)

plesal

synov syn

vyrušoval

obec v okr. Michalovce

stoka

Ázijec

štuchám

indiánsky čln

patriaci Dorote

má kašeľ

North Side Kings

ženské meno

dôverujú

názov steatitu

zomrel

ani (poet.)

vrhol

obyvateľ Sučian

nádoba na umývanie

kôlňa, cieňa

trojica

uhášal

tamtie

mužské meno

ukuchtila kód Ukrajiny

kaukazský nástroj

činil

skrúcate

Red Zone

disproporcia

zabav poraň

kamenčie

oslovoval ľudí zánom oni

patriaci svokrovi oko bez šošovky

rataj vidiecka obec mužské meno

úderom vrátil

obdiv

zrie

adresovací stroj

ívery (hrom.)

filmuje

meno Kornélie

poludnie

dole

v cudzine, po angl.

strkalo

zostúpim do bane

pripäl

rozry

ston

značkoval

pochudol

druhé

modifikácia

podupkávam

kočiar česká spojka

predložka pec, po angl.

hromada bodná zbraň

Old City Park

kráčajú

napodoboval kohúta

Adh Adult Enhancer

šev

predložka

predložka

kód Indie

prízemný rastlinný výhonok

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Správne znenie tajničky ln 10/2020: 1. tajnička: otolaryngologickej chirurgie. 2. tajnička: vo výskume fyziológie dýchania. 3. tajnička: Uznávaným odborníkom v odbore.

kráčalo

cviky na hrazde

anonymnosť výtvoru lesklá efektná textília

špičkový

vbodnem

grécky bájkár

milovaná (expr.)

zemný olej

neznámy autor Autor: P. Samec

výhercovia získavajú knižné ceny vydavateľstie academia a premedia.

mUdr. Juraj klepoch, Bratislava; mUdr. nataša Ubarte, rožňava; mUdr. mariana Babejová, poprad; mUdr. Jana tužáková, Spišské vlachy.

znenie tajničky posielajte na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.