__MAIN_TEXT__

Page 1

--------------------------------------------------Previs en de Raad van Bestuur van het Zeevissersfonds willen eerst en vooral jou en je familie een Gelukkig Nieuwjaar wensen. Dat 2019 een mooi, gezond en gelukkig jaar mag worden met een behouden vaart!

Pedro Rappé

Persoonlijke beschermingsmiddelen: een wettelijke verplichting 2018 was een rampjaar op gebied van veiligheid in onze sector. Op 25 augustus kapseisde de Z.19 ‘Sonja’ aan de Engelse oostkust met het tragische verlies van twee opvarenden. Op 7 november kapseisde de O.13 ‘Morgenster’ in het Kanaal. Hier werden gelukkig alle opvarenden gered. Niemand staat graag stil bij de risico’s die hij loopt tijdens zijn werk, maar Previs zal er alles blijven aan doen om het bewustzijn van de risico’s te verhogen en adviezen te formuleren om ongevallen te vermijden.

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Er gebeuren spijtig genoeg nog steeds teveel ernstige arbeidsongevallen aan boord van onze vissersschepen. Daarom benadrukt Previs nogmaals de reglementering ‘Veilig werken aan boord’. Het dragen van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) is niet alleen noodzakelijk, het is ook een wettelijke verplichting! Doe dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen die jou lief heeft!

We verwijzen graag naar de volgende veiligheidsinstructiekaarten: Reglementering Veilig werken aan boord: VIK A99a De veiligheidshelm: VIK A107 PBM: VIK A119 Kijk regelmatig eens in het handboek ‘Vissers Vissen Veilig’ dat aan boord van ieder vaartuig moet liggen.

CHIRP Maritime Feedback: Leren van ongevallen, door en voor de maritieme industrie. CHIRP Maritime staat voor Confidential Hazardous Reporting Incident Program - Maritime Het doel van CHIRP Maritime is bij te dragen aan de verbetering van de veiligheid op zee waar ook ter wereld, door middel van een volledig onafhankelijk en vertrouwelijk meldingssysteem voor alle personen die werkzaam zijn in de maritieme sectoren. Door informatie over ongevallen, de oorzaken daarvan en de manier waarop je ongevallen kunt voorkomen te delen met anderen kan eenzelfde ongeval misschien voorkomen worden. Deze informatie staat los van een wettelijke verplichting of aansprakelijkheid. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet bewaard. De verstrekte informatie wordt, met goedkeuring van de melder en anoniem, ter beschikking gesteld aan degenen die actie kunnen ondernemen om het probleem te verhelpen.

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Sinds kort bestaat er een Nederlandse versie van CHIRP Maritime Feedback. Iedereen kan zich gratis inschrijven voor ontvangst van de Nederlandstalige versie. Dat kan op de website: https://www.scheepvaartnet.nl/?pagina=451&menu=262&GID=1

Vragen & opmerkingen Heb je vragen, opmerkingen of voorstellen i.v.m. de veiligheid aan boord of de werking van Previs? Contacteer Previs via Luk Louwagie: Tel.: 0032 477 68 25 00 E-mail: luk.louwagie@zeevissersfonds.be

Veilige groeten, Luk Louwagie Preventiecoรถrdinator Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met:

REDERSCENTRALE

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds

Profile for Inge Dinnecourt

2019 - Editie 1  

2019 - Editie 1