__MAIN_TEXT__

Page 1

--------------------------------------------------Previs en de Raad van Bestuur van het Zeevissersfonds wensen eerst hun medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van Kurt Slabinck en Roger Zoete. Beiden verloren het leven bij de tragische scheepsramp waarbij de Z.19 ‘Sonja’ kapseisde. Wij willen eveneens onze steun betuigen aan de overlevenden Pascal Pincket, Luc Heyneman en Dirk Coolsaet en aan de getroffen reder. We komen later op deze scheepsramp terug wanneer er meer duidelijkheid is over de exacte omstandigheden.

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Arbeidsongevallen Er gebeuren spijtig genoeg nog steeds teveel ernstige arbeidsongevallen aan boord van onze vissersschepen. Twee heel ernstige ongevallen gebeurden bij het hanteren van kabels op de vislier. En opnieuw gebeurde een ernstig ongeval bij het werken met de verhaalkop. Om dit te voorkomen vraagt Previs het volgende: Let steeds goed op waar je staat en waar je de handen plaatst. Blijf alert! Het laten draaien van vastgezette bediening van de lier is uiterst gevaarlijk! Doe dit nooit bij werkzaamheden. De noodstop van de lier moet goed werken en goed bereikbaar zijn. Opletten voor kringen in kabels of kabels die ergens vast komen om daarna met een hevige ruk weer los te vliegen. Afstand houden! De schipper moet visueel toezicht houden op de werkzaamheden! Goede communicatie is belangrijk! Uiteraard helm, handschoenen en veiligheidslaarzen dragen! Het dragen van PBM kan niet altijd een arbeidsongeval voorkomen, maar vermindert meestal de ernst van dit ongeval! We verwijzen graag naar de volgende veiligheidsinstructiekaarten: De veiligheidshelm: VIK A107 Goede communicatie: VIK A108 Stabiel opstellen: VIK A110 PBM: VIK A119 Veilig werken met de verhaalkop: VIK V401 Kijk ook eens in het handboek ‘Vissers Vissen Veilig’ en bespreek dit eens met de bemanning.

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Alcohol- en drugsbeleidsplan voor de zeevisserij

Geen drugs aan boord Een overmatig alcohol- of druggebruik kan in de werksituatie aan boord voor problemen zorgen. Het onder invloed zijn van alcohol of drugs is immers ĂŠĂŠn van de belangrijkste factoren die de veiligheid en gezondheid aantasten. Bovendien heeft het gebruik van alcohol of drugs meestal een verminderd of problematisch functioneren tot gevolg waardoor de werkorganisatie vaak wordt verstoord. Een preventief alcohol- en drugsbeleid is dan ook het middel bij uitstek om dergelijke problemen aan boord te vermijden. Previs wil er alles aan doen om hieraan mee te helpen. Waar kan je terecht indien je problemen hebt? Erkennen dat je een probleem hebt, is het begin van een oplossing! Je kan altijd terecht bij Luk Louwagie, sociaal consulent binnen de visserij. Hij kan je eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Dit gebeurt uiterst vertrouwelijk: er worden geen mensen op de hoogte gebracht zonder je uitdrukkelijke toestemming. We verwijzen graag naar de veiligheidsinstructiekaart: Middelengebruik: VIK A124

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Bron: Europese Gids voor de Preventie van Ongevallen op zee en de Veiligheid van de vissers

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Reglementering veilig werken aan boord Reder, schipper ĂŠn alle bemanningsleden zijn ieder verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. We verwijzen graag naar de veiligheidsinstructiekaart: Reglementering Veilig werken aan boord: VIK A99a

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Vragen & opmerkingen Heb je vragen, opmerkingen of voorstellen i.v.m. de veiligheid aan boord of de werking van Previs? Contacteer Previs via Luk Louwagie: Tel.: 0032 477 68 25 00 E-mail: luk.louwagie@zeevissersfonds.be

Veilige groeten, Ronny Lagast Preventie-coรถrdinator

Luk Louwagie Preventie-coรถrdinator

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met:

REDERSCENTRALE

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds

Profile for Inge Dinnecourt

Nieuwsbrief Previs - Editie 3  

Nieuwsbrief Previs - Editie 3