__MAIN_TEXT__

Page 1

--------------------------------------------------1.

Arbeidsongevallen

We willen de aandacht vestigen op frequent terugkerende arbeidsongevallen. Hierbij verwijzen we telkens naar de betreffende Veiligheidsinstructiekaart (VIK) uit het handboek “Vissers Vissen Veilig”. Dit handboek is ook terug te vinden op de website van Previs (www.previs.be). Zich stabiel opstellen op dek en aandacht waar je de handen plaatst: VIK A110 Ladders en trappen opklimmen bij slingerend schip: VIK A151 Werken met roestwater / bleekwater: VIK M214 Omvervallen van viskisten: VIK V422 / V423 We wijzen ook op een recent arbeidsongeval waarbij een wonde niet goed ontsmet werd. Het slachtoffer had een kwetsuur aan de hand, maar door gebrek aan verzorging kreeg hij pijn aan zijn arm tot onder de oksel! Het slachtoffer moest dringend geopereerd worden of het liep fataal af! VIK V424: Ontsmet iedere wonde! Zorg dat je ingeënt bent tegen tetanus!

2.

Man over boord 9--------

Het symbool van een PLB (Personal Location Beacon) op de ecdis is een rood cirkeltje met daarin een rood kruisje. Het MMSI-nr. (Maritiem Mobile Service Identiteit-nummer) van een noodbaken begint met een “9”. Een “9” betekent dus altijd een MAN-OVER-BOORD-situatie! Jaarlijks komen wereldwijd meer dan 50.000 vissers om op zee!

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


Op de foto zien we de PLB, de reddingsboot ORKA en ook het eigen vaartuig.

3. Veiligheidshelm

We benadrukken nogmaals het belang van het dragen van een veiligheidshelm (VIK A107 : de veiligheidshelm). Daardoor werden reeds meerdere ernstige arbeidsongevallen vermeden. De helm is persoonlijk eigendom van de zeevisser.

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds


We verwijzen ook naar een recent artikel uit het Visserijnieuws. Ook op de Nederlandse kottervloot wordt het dragen van de veiligheidshelm de gewoonste zaak van de wereld.

4. Aandachtspunten

We vragen graag ook aandacht voor het volgende: Check regelmatig de zwemvesten en draag ze ook!. Controleer eens de AED. Is de batterij nog OK? Nood aan een refreshing van een AED-opleiding? Contacteer het Zeevissersfonds. Is het handboek ‘ Vissers Vissen Veilig’ aan boord in de recentste versie? Zijn de veiligheidskaarten en de brandkaarten aanwezig aan boord? Zijn de stickers ‘Nooit op dek gaan zonder reddingsvest’, ‘ Deuren gesloten houden op zee’ en de nieuwe MRCC-sticker aangebracht aan boord? Vragen hierbij? Contacteer Previs op het nummer 0032 477 68 25 00 of via Luk.louwagie@zeevissersfonds.be

Veilige groeten, Ronny Lagast Preventie-coördinator

Luk Louwagie Preventie-coördinator

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met:

REDERSCENTRALE

Previs - Vijverstraat 47 bus 3 - B-8400 Oostende Tel.nr.: +32 59/509555 - Faxnr.: +32 59/509525 - e-mail: previs@zeevissersfonds

Profile for Inge Dinnecourt

Nieuwsbrief 2017 iii def  

Nieuwsbrief 2017 iii def