Page 1

-------------------------------------------------------------------------

Previs wenst in eerste instantie haar medeleven te betuigen aan de familieleden en vrienden van de bemanningsleden van de Z.582 Assanat die in december vorig jaar het leven lieten op zee.


1.

Automatisch opblaasbare reddingsvesten Previs heeft in 2016 alle visserijschepen voorzien van nieuwe reddingsvestjes met AU10 MOBzendertjes, die zowel werken op de AIS als op de ontvanger aan boord. We kunnen niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om bij werkzaamheden op dek ALTIJD het reddingsvestje te dragen. Het kan je leven redden! Hier verwijzen veiligheidskaart:

we

naar

de

R&B 316 { Reddingsvest }

2.

Nieuwe veiligheidshelmen: de MK11 Gecko Marine Safety Helmets We kunnen het goede nieuws melden dat reeds begonnen is met de verdeling van de nieuwe GECKO veiligheidshelmen via VVC. Iedereen heeft recht op een veiligheidshelm, ook de reder. Alle reders hebben via het Zeevissersfonds een lijst ontvangen waarop ze de gegevens van alle bemanningsleden dienen in te vullen. Met deze ingevulde lijst kunnen de reders dan de nieuwe helmen gaan ophalen bij VVC. Indien er nog twijfels mochten zijn in verband met de verdere afwikkeling, kan hiervoor contact worden opgenomen met het Zeevissersfonds. We kunnen er niet genoeg op hameren om zo snel mogelijk de helmen te gaan ophalen, dit in verband met de veiligheid van de bemanning aan boord. Lees ook aandachtig de meegeleverde veiligheidsfolder.

Het dragen van de veiligheidshelm kan je leven redden! Draag hem dus zeker bij werkzaamheden aan boord !!!

Hier verwijzen we naar de veiligheidskaart: A 107 { De veiligheidshelm }


3.

Arbeidsongeval aan boord van de O.82 Betrokken vaartuig lag afgemeerd aan de vistrap te Oostende. Het slachtoffer verliet de brug (stuurhut) om op het dek te komen. Hier gleed het slachtoffer uit op de trap en kwam terecht op de reling van de verschansing aan stuurboordzijde (zie foto). Slachtoffer heeft ondanks de hevige pijn zelf het schip verlaten, waarna de reder hem direct naar de spoed van het ziekenhuis gevoerd heeft. Daar werd vastgesteld dat het slachtoffer drie gebroken ribben had.

O. 82 Nautilus Trap die loopt van de deur van de brug tot op dek.

Reling waarop het slachtoffer gevallen is.

Hier verwijzen we naar de veiligheidskaart: A 151 { Ladders en trappen op- en afklimmen }

4.

Arbeidsongeval aan boord van de Z.201

Als de netten opgewonden zijn en de gieken getopt, wordt het kuiltouw aan boord genomen. Dat is een lang stuk touw dat de schaats (slof) met de viskuil verbindt. Het kuiltouw wordt tot aan de verhaalkop getrokken, waar een bemanningslid een aantal slagen rond de verhaalkop neemt. De verhaalkop draait, zodat het gemakkelijk is om de viskuil tegen boord te winden. Tijdens deze beweging kwam de vinger van het slachtoffer tussen het kuiltouw en de draaiende winchkop klem te zitten, met zware letsels als gevolg.


We verwijzen hier naar de veiligheidskaarten: A 110 { Zich stabiel opstellen op dek en aandacht waar je de handen plaatst } V 401 { Veilig werken met de verhaalkop }

Verhaalkop

Plaats waar het kuiltouw aan de visboel bevestigd is.

Op de foto links ziet je de verhaalkop waarop het kuiltouw wordt opgewonden. Rechts zie je betrokken vaartuig waar de netten juist opgewonden zijn en de gieken getopt. Nu zal het kuiltouw genomen worden om via de verhaalkop opgewonden te worden.

5.

Arbeidsongeval aan boord van de Z.67

Het vaartuig lag aangemeerd aan de kade in de haven van Le Havre. Een bemanningslid is ten val gekomen op de kade en is enkele meters diep op het dek beland. Het slachtoffer was nog redelijk bij bewustzijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Een hersenschudding werd vastgesteld die zonder verzorging levensbedreigend geweest kon zijn. Tevens werden verschillende fracturen vastgesteld. We verwijzen hier naar de veiligheidskaarten: A 102 { Veilig van en aan boord stappen } V 422 { Vis lossen }


Foto van het betrokken vaartuig Z.67 Rubens

Slachtoffer is vanop de kade aan boord gevallen. Het schip lag enkele meters onder de kade. Vaak is het door ijs of visslijm glad op de kade, wat het risico om te vallen groter maakt.

Ook bij het lossen van de vangst is het gevaar altijd aanwezig. Zo zie je op de foto dat de persoon in de koelwagen moeite heeft om de rij viskisten op de wagen te trekken. Hier kan je ook duidelijk zien dat het verval zeer groot is, wat het nog gevaarlijker maakt mocht je van op kade op het dek vallen.


6.

Voorkom ongevallen met heftrucks

Na arbeidsongevallen door vallen van een hoogte van 5m en meer vormen ongevallen met heftrucks een tweede belangrijke groep van dodelijke arbeidsongevallen.

De drie belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen of ongevallen met een zeer ernstig letsel bij heftrucks zijn: 1) Het omvallen van de heftruck 2) Een aanrijding met een heftruck 3) Het werken onder een onstabiel herstellingen uit te voeren. Hoe kunnen we dit voorkomen? preventiemaatregelen te nemen!

Dat

opgekrikte

kan

door

heftruck

de

om

gepaste

De heer ir. P. Bolle, Arbeidsinspectie TWW (Toezicht Welzijn op het Werk) WestVlaanderen, geeft hieromtrent onderstaande aanbevelingen en tips: 1)

Het omvallen van de heftruck

Hoog gehesen zware lasten, het trekken van voorwerpen, oneffenheden op de grond en bruuske maneuvers kunnen ervoor zorgen dat een heftruck uit balans gaat of zelfs omslaat. In dat geval slingert een bestuurder uit de cabine of heeft hij de natuurlijke neiging om uit de heftruck te springen, maar doet hij dat aan de verkeerde kant, namelijk de lage kant. Het resultaat is dan dat de heftruck kantelt op het slachtoffer, waardoor het slachtoffer typisch de bovenkant van de kooi op het hoofd of de nek krijgt. Dit loopt vrijwel altijd dodelijk af.


Dit kan enkel maar voorkomen worden door ervoor te zorgen dat de bestuurder op de zetel blijft. Dit kan door het gebruiken van een heftruck met gesloten deuren. Er kan ook gebruik gemaakt worden van beugels of van een gordel die verplicht gedragen wordt en waarop de hiĂŤrarchische lijn het nodige toezicht houdt. Noteer hierbij wel dat enkel een gordel een goede bescherming biedt tegen een frontale aanrijding, maar anderzijds ook als beveiliging het gemakkelijkste te omzeilen valt. De risicoanalyse moet leiden tot de correcte keuze.

Boven: gesloten cabine / gordel Onder: beugels voor een heftruck in open en gesloten toestand

2)

Een aanrijding met een heftruck

Een tweede oorzaak van ongevallen met heftrucks zijn de aanrijdingen. Aanrijdingen voorkomen kan door in de eerste plaats heftruckverkeer te vermijden. Dat kan door het intern transport zoveel mogelijk te regelen met andere mogelijkheden zoals bv. automatisch rollenbanen. Is heftruckverkeer toch niet uit te sluiten, dan moeten voetgangers en ander gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Dat kan door belijning, of nog beter door afzonderlijke zones te voorzien.


Foto: een voorbeeld van belijning waarbij de weg voor voetgangers en verkeer gescheiden is.

Voetgangers en gemotoriseerd verkeer zijn door leuningen gescheiden.

Zijn er plaatsen waar een scheiding toch niet (volledig) mogelijk is, dan moet het principe “zien en gezien worden” gehanteerd worden. De voetgangers zijn beter zichtbaar wanneer zij fluohesjes dragen conform de huidige norm EN ISO 20471. Maar ook de zichtbaarheid van heftrucks kan verhoogd worden door ze uit te rusten met de zogenaamde “Blue Spots” waarbij een blauw licht gemonteerd wordt op de heftruck die ervoor zorgt dat wat verderop een blauwe vlek zichtbaar wordt op de ondergrond.


Verder moeten in de onderneming gemonteerde spiegels er ook voor zorgen dat de heftruckbestuuder om hoeken heen kan kijken. 3)

Het werken onder een onstabiel opgekrikte heftruck om herstellingen uit te voeren.

De laatste oorzaak van dodelijke arbeidsongevallen is het inadequaat optillen van heftrucks voor herstellingswerken. Ook daar bestaat een elegante oplossing voor die op onderstaande foto wordt getoond.

Het toepassen van al deze maatregelen vormen een wettelijke verplichting. Deze maatregelen moeten zeker nog aangevuld worden met een degelijke veiligheidsopleiding voor de bestuurders die ook periodiek herhaalt wordt. De heftrucks zelf moeten in goede staat gehouden worden door een adequaat onderhoudsprogramma.

We verwijzen hier naar de veiligheidskaart: M 210 { Veilig werken met een heftruck/vorklift }


7.

Updaten van de vissersvaartuigen

AED

(defibrillators)

aan

boord

van

alle

Vanaf september 2016 is het Previs-team gestart om aan boord van alle vaartuigen de software van de AED / defibrillator up te daten. Dit is nodig voor de goede werking van het toestel. Tevens ziet Previs de batterijen en de patches van alle toestellen na en vervangt die indien nodig. De veiligheidsmap “Vissers vissen veilig� aan boord wordt gecheckt en aangevuld. De nieuwe stickers {nooit op dek gaan zonder reddingsvest}, {deur gesloten houden} en een nieuwe MRCC-sticker moeten aangebracht zijn, alsook de veiligheids- en brandkaarten. Ook wordt aan alle reders gevraagd om een datum af te spreken voor een korte refreshing over het gebruik van de defibrillator en reanimatie. Het is zeer belangrijk dat dit op regelmatige basis opnieuw ingeoefend wordt. Een defibrillator aan boord kan mensenlevens redden! Mogen wij dan ook aan alle reders die nog geen datum voor een refreshing hebben vastgelegd vragen om hiervoor contact op te nemen met het Zeevissersfonds? Opleidingen gaan door aan boord van het vaartuig, maar kunnen indien wenselijk ook plaatsvinden in de vergaderzaal van het Zeevissersfonds.

059-50 95 55 info@zeevissersfonds.be

Hier verwijzen we naar veiligheidskaart: R&B 301 { AED / Defibrillator }


8.

Oefening Jason Cradle Wanneer een bemanningslid overboord valt, is het noodzakelijk om de persoon zo snel mogelijk terug uit het zeewater te halen, want er bestaat een gevaar voor onderkoeling. Dit zijn moeilijke en soms gevaarlijke handelingen die ook de veiligheid van de redders in gevaar kunnen brengen. Het is daarom aangewezen om bestaande middelen te gebruiken die speciaal gemaakt zijn om drenkelingen uit het water te halen, bijvoorbeeld de Jason Cradle of de Marcus Life Nets. Het eerste is een aangepaste klimrek voor buitenboord, en het tweede systeem is een systeem dat gegooid wordt naar de drenkeling en waarin hij kan plaatsnemen.

Hier verwijzen we naar veiligheidskaart: R&B 314 { Drenkeling terug aan boord halen }


De bemanning was blij dat niet één van hen slachtoffer moest spelen…!

Het ganse PrevisPrevis-team wenst alle reders en vissers een gelukkig, voorspoedig en veilig 2017 !

Veilige groeten, Ronny Lagast Preventie-coördinator

Luk Louwagie Preventie-coördinator

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met:

REDERSCENTRALE Previs; Wandelaarkaai 4 (pakhuis 71); B-8400 Oostende Tel.nr.: 059/509555. Faxnr.:059/509525. e-mail: previs@zeevissersfonds

Nieuwsbrief 2017 i def  
Nieuwsbrief 2017 i def