Page 1

------------------------------------------------------------------------1.

Updaten van de vissersvaartuigen

AED

(defibrillators)

aan

boord

van

alle

Vanaf september 2016 zal het Previs-team aan boord van alle vaartuigen de software van de AED / defibrillator updaten. Dit is nodig voor de goede werking van het toestel. Tevens zal Previs de batterijen en de patches van alle toestellen nazien en eventueel vernieuwen. De veiligheidsmap “Vissers vissen veilig� aan boord zal gecheckt en aangevuld worden. De nieuwe stickers {nooit op dek gaan zonder reddingsvest}, {deur gesloten houden} en een nieuwe MRCC-sticker moeten aangebracht zijn, alsook de veiligheids- en brandkaarten. Ook wordt aan alle reders gevraagd om een datum af te spreken voor een korte refreshing over het gebruik van de defibrillator en reanimatie. Het is zeer belangrijk dat dit op regelmatige basis opnieuw ingeoefend wordt.

Een defibrillator aan boord kan mensenlevens redden! Hier verwijzen we naar veiligheidskaart: R&B 301 { AED / Defibrillator } 1


2.

Automatisch opblaasbare reddingsvesten

Het Previs-team heeft alle visserijschepen in een snel tempo voorzien van de nieuwe reddingsvestjes met de AU10 MOB- zendertjes, die zowel werken op de AIS als op de ontvanger aan boord. We kunnen niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om bij werkzaamheden op dek het reddingsvestje te dragen. Het kan uw leven redden! Het dragen van een reddingsvestje in de visserij moet een automatisme worden. Gelukkig zijn er reeds veel vissers die dit begrepen hebben en dat doet ons plezier. Daarom vragen we ook aan reders en schippers om hun bemanning te blijven motiveren en te blijven pleiten voor een mentaliteitsverandering aan boord. Geef daarom als schipper altijd zelf het goede voorbeeld en denk eraan dat de bemanning jouw verantwoordelijkheid is. Hier verwijzen we naar de veiligheidskaart: R&B 316 { Reddingsvest }

Een reddingsvest kan je leven redden!!! Dragen maar!!!

2


3.

Arbeidsongeval 1: luik visruim dichtgeslagen door slingeren van het schip Het schip lag met de steven op de wind, waardoor het vaartuig heftig op en neer deinde. Bij het naar boven komen uit het visruim, had het slachtoffer de rand vast voor steun. Door het slingeren is het luik, dat niet vastgemaakt was, plots dichtgeslagen op de rand waar het slachtoffer juist zijn hand had gezet. Door die slag was zijn hand ernstig verwond. Daarom vragen we om het visluik altijd veilig vast te leggen als iemand in of uit het ruim gaat. Dat kan door een touw met een haak boven het luik te bevestigen die je na het openen van het luik in het handvat kan inpikken (zie foto). Zo kan het luik niet meer dichtslaan als iemand in het ruim moet zijn. Hier verwijzen we naar de veiligheidskaart: A 110 { Zich stabiel opstellen op dek en aandacht waar je de handen plaatst }

Leg het visluik altijd veilig vast als je het ruim betreedt.

3


4.

Arbeidsongeval 2: vloerplaat machinekamer op hand

Na het afmeren van het vaartuig en het stilleggen van de motor deed slachtoffer nog een controle van het bilgewater in de machinekamer. Daarbij moest hij de vloerplaat opheffen. Door een onvoorziene beweging kwam de vloerplaat terug naar omlaag waardoor zijn hand geplet werd tussen de vloerplaat en de rand. Hierdoor werd een stuk van de middenvinger van de rechterhand afgesneden. Er werd geprobeerd om de bloeding te stelpen met verband en het slachtoffer werd door de reder onmiddellijk naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gevoerd voor eerste verzorging. Hier verwijzen we naar de veiligheidskaarten: A 110 { Zich stabiel opstellen op dek en aandacht waar je de handen plaatst } A 119 { PBM: Wanneer draag ik de persoonlijke beschermingsmiddelen? }

Vloerplaten in de machinekamer

5.

Arbeidsongeval 3: dichtslaan deur Bij het naar binnen gaan na gedane arbeid op het dek kwam het slachtoffer door een onverwachtse beweging klem te zitten met zijn linker duim tussen de stalen deur, met als gevolg een botbreuk. Deze beweging gebeurde tijdens het dicht doen van de deur. Daar dergelijke ongevallen toch regelmatig voorvallen, verwijzen we naar de veiligheidskaart: A 160 { Zware luiken/deuren openen/sluiten bij storm }

4


6.

Arbeidsongeval 4: stukje metaal in het oog Tijdens het werken aan de kettingmatten met een luchtpistool vloog een stukje metaal in het oog van het slachtoffer. Dit is een ongeval dat toch regelmatig terugkeert in de visserij. We kunnen dan ook maar blijven herhalen om een veiligheidsbril te dragen aan de tijdens de werkzaamheden steennetten. Lees ook regelmatig de veiligheidskaarten die hierover berichten. Hier verwijzen we naar de veiligheidskaart: A 121 { Ogen beschermen }

7.

Nieuwe veiligheidshelmen: de MK11 Gecko Marine Safety Helmets De verdeling van de nieuwe veiligheidshelmen kan bijna van start gaan. Iedere visser zal via zijn reder over een nieuwe helm kunnen beschikken. De helmen werden na lang uittestten en tot ieders tevredenheid uitgekozen. De helmen zijn van uiterste topkwaliteit, zeker geschikt voor de visserij. Bij de helmen zal voor iedereen een informatiefolder van Previs afgeleverd worden. Gelieve deze folder dan ook zorgvuldig te lezen en de richtlijnen te volgen.

Na opnieuw een inspanning van Previs voor de verbetering van de algemene veiligheid aan boord, hopen we dan ook dat iedereen gebruik maakt van deze topveilige helm. Beter voorkomen dan genezen!!! 5


8.

Opleiding Roerganger

6


9.

Opleiding “Stuurman – Schipper”

Veilige groeten, Ronny Lagast Preventie-coördinator

Luk Louwagie Preventie-coördinator

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met:

REDERSCENTRALE

Previs; Wandelaarkaai 4 (pakhuis 71); B-8400 Oostende Tel.nr.: 059/509555. Faxnr.:059/509525. e-mail: previs@zeevissersfonds

7

Nieuwsbrief 2016 ii def  
Nieuwsbrief 2016 ii def