Page 1

Jaarverslag 2013 | Preventie & Interim


Jaarverslag 2013 | Preventie & Interim


Inhoud

Inhoud

Voorwoord4

1 Interne werking

7

1.1 Beheer ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8 1.2 Preventie en Interim ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8 1.3 Verbindingspersonen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  9

2 Tewerkstelling in de uitzendsector

11

2.1 Tewerkstelling 2013 in de totale uitzendsector ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  12 2.2 Tewerkstelling 2013 jobstudent-uitzendkrachten �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  13

3 Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

15

3.1 Nationale cijfers arbeidsongevallen uitzendsector 2013 ��������������������������������������������������������������������������������������������������  16 3.2 Arbeidsongevallen 2012-2013 van de uitzendkrachten per gewest �����������������������������������������������������������  25 3.3 Dodelijke arbeidsongevallen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  26 3.4 Jobstudent-uitzendkrachten �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  27 3.5 Algemeen besluit ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  33

2

jaarverslag 2013 •


4 Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

35

4.1 Realisatie van de centrale gegevensbank ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  36 4.2 Samenwerken met de medische diensten �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  36 4.3 Hoe de centrale gegevensbank gebruiken? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  37 4.4 Kennismaking met de centrale gegevensbank ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  38

5 Sensibilisatiecampagnes

41

5.1 Campagne 2013 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  42 5.2 Europese projecten ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  44 5.3 Communicatiekanalen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  44 5.4 Sensibiliseringsproducten ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  48 5.5 Opleidingen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  52 5.6 Studie-, informatie- en vormingsactiviteiten ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  53 5.7 Persartikels ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  53

6 Actieplan 2014

55

7 Bijlagen

59

Inhoud

3


Voorwoord

Voorwoord

In 2013 hebben uitzendkrachten en jobstudenten samen meer dan 165 miljoen uren gepresteerd op de arbeidsplaats. Uitzendarbeid blijft belangrijk in alle sectoren, ook in tijden van economisch zwakkere jaren. Zowel in 2012 als in 2013 werden meer dan 84 000 fulltime equivalente uitzendkrachten tewerkgesteld. Positief is dat ook in 2013 het aantal arbeidsongevallen voor de uitzendkrachten is gedaald met 8% t.o.v. 2012. Deze daling laat zich gelden voor zowel arbeiders als bedienden. Voor de meer dan 190 000 jobstudent-uitzendkrachten is de arbeidsongevallenfrequentie zelfs gedaald met 14%. Naast het onnoemelijke leed en verdriet voor direct betrokkenen betekenen arbeidsongevallen van werknemers en uitzendkrachten een verlies van productiviteit voor de werkgever. In 2013 werden de verloren dagen van uitzendkrachten op de werkplaats teruggedrongen met -4,6%. Deze resultaten zijn er dankzij de niet aflatende inzet van de uitzendsector om uitzendkrachten ter beschikking te stellen bij die gebruikers waar “veiligheid op de arbeidsplaats” geen loos begrip is. Opleiding en onthaal op de arbeidsplaats van de uitzendkracht begint bij een goede omschrijving van de werkpost en de uit te voeren taken. De werkgever of klant-gebruiker die een uitzendkracht wenst in te schakelen heeft hierin duidelijk een rol. In 2013 heeft Preventie en Interim in samenwerking met de uitzendsector www.werkpostfiche.be gelanceerd. De site is een extra tool voor werkgevers en hun preventieadviseurs om werkpostfiches te creëren met een duidelijke omschrijving

4

jaarverslag 2012 •


van werkposten, taken en mogelijke gezondheidsrisico’s. De uitzendbureaus hebben op basis van deze fiches concrete informatie om zo de meest geschikte uitzendkracht aan te bieden. De centrale gegevensbank PI-M is sinds juni 2013 startklaar om in gebruik te worden genomen. De databank wordt operationeel van zodra alle resultaten van de gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten door de medische diensten zijn ingevoerd. De centrale gegevensbank PI-M betekent een meerwaarde voor de bescherming van de uitzendkrachten op de arbeidplaats bij de gebruiker. Uitzendsector en medische diensten hebben een totaal overzicht van wie werd onderzocht, voor welk gezondheidsrisico en welke periodiciteit. De klant-gebruiker op zijn beurt is zeker dat de uitzendkracht medisch geschikt is voor de bedoelde werkpost op zijn werkplaats.

Bergie Van den Bossche Voorzitter

Marijke Bruyninckx Directeur PI

Voorwoord

5


1


Interne werking Interne werking 1 Hoofdstuk 1


1.1 Beheer Preventie en Interim is de centrale preventiedienst voor de uitzendsector en telt 162 leden (zie hfdst. 7 Bijlagen). In 2013 heeft de Raad van Bestuur vergaderd in april, juni en november.

Leden Raad van Bestuur van Preventie en Interim op 31/12/2013

1.2

Bergie VAN DEN BOSSCHE (Voorzitter)

ACV - CSC

Herwig MUYLDERMANS (Ondervoorzitter)

FEDERGON

Pascale WIRKEN

ABVV

Virginie CAVERNEELS

ABVV

Kurt MARYSSE

ACLVB

Piet VAN DEN BERGH

ACV -CSC

Alain TERMOTE

ADECCO PS nv

Frédéric LAMBEAU

DAOUST INTERIM

Marc BUVE

T BRUSSELS

Marie-José JANSSEN

EQUIP’ nv

Ann CATTELAIN

FEDERGON

Anne-Marie VERSCHETSE-VERVAEKE

KONVERT INTERIM

Linda HENDRICKX

MANPOWER BELGIUM

Marie-Claire CLABOTS

PEOPLE INTERIM nv

Dirk DE CLERCQ

RANDSTAD BELGIUM

Greta DEBAENE

START PEOPLE

Philip CRACCO

ACCENT JOBS FOR PEOPLE nv

Sylvie BRICHARD

TRACE!

Els ROELS

T-GROEP

Preventie en Interim

Samenstelling:

8

jaarverslag 2013 •

Marijke BRUYNINCKX

Directeur Preventie en Interim

Kris VANHEMELEN

Preventieadviseur I

Jonathan GUYOT

Preventieadviseur I (in opleiding)

Inge MERTENS

Preventieadviseur II

Carine GRYSPEERD

Administratief medewerkster

Nicolas KOZYREFF

Webmaster

Katie DE PAUW

Management Assistant


1.3

Verbindingspersonen

1.3.1 Doel

Zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 4 december 1997 tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de uitzendsector wordt in ieder uitzendbedrijf een verbindingspersoon aangesteld. Alle verbindingspersonen beschikken over een veiligheidsopleiding en vormen samen met Preventie en Interim de gemeenschappelijke preventiedienst voor de uitzendsector. In 2013 waren er 162 verbindingspersonen met minimum een basisvorming veiligheid.

1.3.2 Onthaal nieuwe uitzendbureaus

De uitzendbureaus sluiten zich verplicht aan bij de centrale preventiedienst voor de uitzendsector. Nieuwe uitzendbureaus worden onthaald door een teamlid van Preventie en Interim. Tijdens dit persoonlijk contactmoment wordt uitgelegd wat de rol van een verbindingspersoon is en hoe de samenwerking met het PI-team verloopt. Tegelijkertijd wordt toegelicht wat Preventie en Interim kan betekenen voor het uitzendbureau op vlak van preventie en bescherming van de uitzendkracht.

1.3.3 Vergaderingen

Samen met de verbindingspersonen organiseert Preventie en Interim elk jaar een studiedag alsook een jaarlijks event namelijk de “Dag van de Verbindingspersonen”. Op 1 februari 2013 heeft Preventie en Interim Antwerpen als locatie gekozen om het Event voor de verbindingspersonen te organiseren. Een belangrijk thema was dit jaar de centrale gegevensbank voor de uitzendkrachten. Het event werd afgesloten met een bezoek aan de Antwerpse Ruien onder leiding van een gids om de geschiedenis van dit uitgebreide net van kanalen te leren kennen.

Hoofdstuk 1 • Interne werking

9


2

Tewerkstel

10


lling in de uitzend Tewerkstelling in de uitzendsector 2 Hoofdstuk 1


2.1

Tewerkstelling 2013 in de totale uitzendsector

Preventie en Interim (PI) verzamelt jaarlijks alle cijfers van de verschillende uitzendbureaus actief in België. De analyse van deze cijfers resulteert in een overzicht van de tewerkstelling en de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten in de uitzendsector in België. In 2013 werden in België 164,47 miljoen uren gepresteerd door uitzendkrachten werkzaam in alle sectoren. Dat betekent dat in 2013 de uitzendsector 84.342 fulltime equivalente1 uitzendkrachten heeft tewerkgesteld waarvan 58,8 % werden ingezet als arbeider en 41,2 % als bediende.

Uren (miljoen)

200 180 160 140 120 100 80 60 164,47

165,64

176,57

160,81

141,30

180,91

186,93

171,98

151,08

146,23

128,93

129,14

130,60

137,50

121,90

20

116,30

40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Uit bovenstaande tabel kan men besluiten dat in 2013 geen duidelijk herstel van de tewerkstelling van uitzendkrachten is te merken. In vergelijking met 2012 bedraagt de daling 0,7 %. De toename van de tewerkstelling van bedienden met +2,5 % hebben het verlies van de arbeiders met 2,9 % niet goedgemaakt. Voor de hele groep uitzendkrachten betekent dit weliswaar een minder krachtige daling dan het jaar ervoor die toen -6,2 % bedroeg. Uit de cijfers van Federgon blijkt dat 515.658 uitzendkrachten minstens één opdracht hebben uitgevoerd in 2013 (waaronder 191.015 als jobstudent-uitzendkracht). Uitzendbureaus die uitzendkrachten inzetten in de bouwsector hebben hiervoor een gescheiden kantorennetwerk met een aparte erkenning. De tewerkstelling in deze niche bedraagt ongeveer 2,3 % van de totale uitzendarbeid in België.

1 - FTe = 1950 gepresteerde uren per jaar

12

jaarverslag 2013 •


2.2

Tewerkstelling 2013 jobstudent-uitzendkrachten

Tot 2010 verzamelde Preventie en Interim de tewerkstellingsuren tijdens de zomermaanden van jobstudent-uitzendkrachten. Vanaf 2011 worden de tewerkstellingsuren van de jobstudenten geteld over het hele jaar. Zoals men kan merken uit de onderstaande tabel tonen de in 2011 geregistreerde 16,6 miljoen uur aan dat minstens een kwart van de gepresteerde uren buiten de zomerperiode valt (ruim 4 miljoen uur bovenop de 12,5 in de zomermaanden van 2010). Sedert 1 januari 2012 kunnen jongeren over het gehele jaar 50 dagen werken aan een verlaagd tarief van de sociale bijdrage. Als gevolg hiervan was er in 2012 merkelijk een stijging van tewerkstelling t.o.v. 2011 en dit ondanks de toenmalige economische crisis. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek blijft in 2013 deze stijging gehandhaafd. Het effect van 2012 zet zich voort met een lichte stijging van 1,3 % tot 21,09 miljoen uur. Het blijft echter wel een opvallende prestatie rekening houdend met de minieme daling van 0,7 % bij de algemene tewerkstellingscijfers van de uitzendkrachten.

Uren (miljoen)

22 20 18 16 14 12 10 8 6 12,50

16,60

20,82

21,09

2007

12,56

2006

11,91

13,21

2005

14,03

12,83

2

11,81

4

2008

2009

2010

2011

2011

2012

2013

z o m e r

Dit betekent dat de markt van de jobstudent-uitzendkrachten momenteel 12,8 % deel uitmaakt van de gehele uitzendsector. In 2011 maakte de categorie jobstudent-uitzendkracht nog maar 9,4 % uit van het geheel. Deze 21,09 miljoen uren werden in 2013 gepresteerd door 191.015 jobstudent-uitzendkrachten. Het aantal jobstudenten is een fractie gestegen (+2.593), net zoals het aantal tewerkstellingsuren. Daardoor is het aantal individueel gepresteerde uren doorheen het kalenderjaar gelijk gebleven.

Hoofdstuk 2 • Tewerkstelling in de uitzendsector

13


3

Arbeidson

14

jaarverslag 2013 •


ngevallen uitzendk Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013 3 Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

15


3.1 Nationale cijfers arbeidsongevallen uitzendsector 2013 3.1.1 Overzicht arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013 In 2013 waren op de arbeidsplaats 6.791 arbeidsongevallen met minimum één dag werkverlet (de dag van het ongeval niet meegerekend). Hiervan waren er: •• 6 dodelijke arbeidsongevallen, en •• 631 met blijvende arbeidsongeschiktheid. In totaal geven deze ongevallen samen 139.592 dagen arbeidsongeschiktheid. In 2013 waren 13 uitzendkrachten op 1.000 slachtoffer van een arbeidsongeval met minimum één dag arbeidsongeschiktheid en 1,2 uitzendkracht op 1.000 met blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval op de arbeidsplaats. Deze verhouding ligt lager dan het gemiddelde van alle werknemers in de private sector waar ongeveer 34 werknemers op 1.000 elk jaar één ongeval heeft met minstens één dag arbeidsongeschiktheid (cijfers FAO 2012). Uitzendkrachten worden flexibel ingezet en werken in vergelijking met vaste werknemers meestal geen volledig jaar als uitzendkracht (dit varieert van één dag tot een volledig jaar). Om arbeidsongevallencijfers goed te interpreteren, worden deze omgerekend tot coëfficiënten die rekening houden met het aantal uren gepresteerd door alle betrokken uitzendkrachten tijdens dat kalenderjaar. Het betreft hierbij de frequentiegraad, de werkelijke ernstgraad en de globale ernstgraad.

16

jaarverslag 2013 •


Tabel 1: Toelichting coëfficiënten arbeidsongevallencijfers Coëfficiënt

Definities

Betekenis

Fg

Fg= maat voor het aantal ongevallen

Fg = 100 komt overeen met:

Frequentiegraad

Aantal arbeidsongevallen (min. 1 dag arbeidsongeschiktheid) vermenigvuldigd met 1.000.000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

één op 6 fulltime tewerkgestelde werknemers heeft jaarlijks een arbeidsongeval.

Fg =

Weg Werkelijke ernstgraad

Globale ernstgraad

aantal gepresteerde uren

Weg= maat voor menselijke schade tengevolge van alle ongevallen Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid (van alle uitzendkrachten samen) vermenigvuldigd met 1.000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

Weg =

Geg

∑ arbeidsongevallen x 1.000.000

1,5 dag arbeidsongeschiktheid tijdens één jaar voor elke fulltime tewerkgestelde werknemer.

∑ dagen arbeidsongeschiktheid x 1.000 aantal gepresteerde uren

Geg= maat voor totale menselijke schade tengevolge van alle ongevallen Totaal aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid PLUS aantal forfaitaire dagen vermenigvuldigd met 1.000 en gedeeld door het aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

Geg =

Weg = 1 komt overeen met:

Aantal forfaitaire dagen1 voor: • verlies hand: 4.450 dagen; • verlies oog: 2.800 dagen; • verlies vinger: 825 dagen; • dodelijk arbeidsongeval2: 7.500 dagen.

(∑ dagen arbeidsongeschiktheid + ∑ forfaitaire dagen) x 1.000 aantal gepresteerde uren

Tabel 2: Frequentie- en ernstgraad 2013 voor de totale uitzendsector Voor 2013 werd voor de ganse Belgische uitzendsector berekend: Frequentiegraad

41,29

Werkelijke ernstgraad

0,85

Globale ernstgraad

2,67

Opmerking: Globale ernstgraad houdt rekening met dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Dit wordt voor elk arbeidsongeval afzonderlijk vastgelegd. Voor dodelijke ongevallen en deze met invaliditeit worden een aantal dagen forfaitair bijgeteld ten einde hiermee rekening te houden met de ernst. Formeel geeft een dodelijk arbeidsongeval geen aanleiding tot verloren dagen. Bij “blijvende ongeschiktheid” gaat het om de prognose van de verzekeraar aan het eind van het jaar (vooral belangrijk voor niet “zichtbare” invaliditeit) en niet om een definitief erkende blijvende arbeidsongeschiktheid.

1 - Het aantal forfaitaire dagen houdt rekening met blijvende arbeidsongeschiktheid en dodelijke arbeidsongevallen. 2 - Of 100 % onbekwaam.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

17


3.1.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers uitzendsector 2000 t.e.m. 2013

Frequentiegraad (Fg) Evolutie Fg: arbeiders Fg

140 120 100 80 60

61,5

65,3

72,5

76,2

76,5

89,1

95,4

95,4

91,9

99,9

110,3

124,6

134,7

20

136,0

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolutie Fg: bedienden Fg

50 40 30 20

12,5

14,1

14,5

17,2

17,3

17,5

17,4

16,3

15,4

13,8

16,7

15,0

13,5

15,8

10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolutie Fg: arbeiders + bedienden Fg

120 100 80 60

41,3

44,9

50,5

53,4

51,9

61,8

67,8

68,5

65,9

71,4

79,6

87,8

94,3

20

99,6

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18

jaarverslag 2013 •


Werkelijke ernstgraad (Weg) Evolutie Weg: arbeiders Weg

3,0 2,5 2,0 1,5

1,29

1,34

1,47

1,49

1,50

1,74

1,80

1,77

1,77

1,94

2,15

2,41

2,67

0,5

2,49

1,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolutie Weg: bedienden Weg

0,8 0,6 0,4

0,22

0,23

0,26

0,32

0,34

0,30

0,28

0,26

0,25

0,20

0,27

0,25

0,22

0,25

0,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolutie Weg: arbeiders + bedienden Weg 2,5

2,0 1,5 1,0

0,85

0,89

1,01

1,03

1,02

1,19

1,26

1,26

1,25

1,38

1,54

1,68

1,85

1,81

0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

19


Globale ernstgraad (Geg) Evolutie Geg: arbeiders Geg

8

6

4

4,11

3,85

4,51

4,54

4,54

4,75

4,72

5,12

5,25

4,94

5,45

6,48

6,78

5,77

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolutie Geg: bedienden Geg

2,0

1,5

1,0

0,61

0,61

0,65

0,86

0,74

0,83

0,64

0,61

0,69

0,66

0,61

0,67

0,55

0,57

0,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolutie Geg: arbeiders + bedienden Geg

7 6 5 4 3

2,67

2,56

3,04

3,12

2,96

3,25

3,27

3,59

3,70

3,56

3,86

4,53

4,70

1

4,19

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

jaarverslag 2013 •


3.1.3 Overzicht gegevens arbeidsongevallen uitzendkrachten

3.1.3.1 Arbeidsongevallencijfers van 2000 t.e.m. 2013

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de arbeidsongevallencijfers vanaf 2000 tot 2013. In 2011 en 2012 zijn frequentie- en ernstgraad van de arbeidsongevallen gedaald zowel bij arbeiders als bedienden. Deze trend heeft zich voor de frequentie en ernstgraad verder gezet in 2013. De globale ernstgraad daarentegen is hierin niet gevolgd en toont een lichte stijging.

Tabel 3: Overzicht 2000-2013 2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2012

2013/2000

Alle UITZENDKRACHTEN Fg

99,60

65,96

68,42

67,85

61,78

51,86

53,38

50,50

44.86

41,29

-8,0  %

-58  %

Weg

1,81

1,25

1,26

1,26

1,19

1,02

1,04

1,01

0.89

0,85

-4,6  %

-53  %

Geg

4,19

3,74

3,61

3,27

3,25

2,96

3,11

3,04

2,56

2,67

+4,3  %

-36  %

135,79

91,92

95,47

95,48

89,12

76,54

76,20

72,5

65,32

61,53

-5,8  %

-54  %

Weg

2,49

1,77

1,77

1,80

1,74

1,50

1,49

1,47

1,34

1,29

-4,0  %

-48  %

Geg

5,77

5,31

5,16

4,72

4,75

4,54

4,53

4,51

3,85

4,11

+6,9  %

-29  %

ar b e id e r s Fg

b e di e nd e n Fg

15,77

15,39

16,29

17,44

17,48

17,32

17,17

14,54

14,09

12,47

-11,5  %

-21  %

Weg

0,25

0,25

0,26

0,28

0,30

0,34

0,32

0,26

0,23

0,22

-2,2  %

-10  %

Geg

0,57

0,69

0,62

0,64

0,83

0,74

0,86

0,65

0,61

0,61

+0,0  %

+7  %

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

21


3.1.3.2 Overzicht van de gegevens over arbeidsongevallen bij uitzendkrachten 2000-2012-2013

Tabel 4: Overzicht 2000 - 2012 - 2013 2000

2012

2013

137.520.266

165.644.431

164.467.479

Aantal ongevallen

13.697

7.431

6.791

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12.943

6.788

6.154

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

751

639

631

3

4

6

Arbeiders + bedienden Aantal gepresteerde uren

Aantal dodelijke arbeidsongevallen Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

249.077

147.878

139.592

Aantal forfaitaire dagen

327.598

275.549

299.470

Frequentiegraad

99,6

44,86

41,29

Werkelijke ernstgraad

1,81

0,89

0,85

Globale ernstgraad

4,19

2,56

2,67

70

60,06

58,75

95.913.964

99.487.183

96.625.938

Aantal ongevallen

13.041

6.499

5.945

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12.323

5.918

5.380

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

715

577

559

3

4

6

Arbeiders Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

Aantal dodelijke arbeidsongevallen Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

238.580

132.899

124.333

Aantal forfaitaire dagen

314.473

250.349

273.265

Frequentiegraad

135,97

65,32

61,53

Werkelijke ernstgraad

2,49

1,34

1,29

Globale ernstgraad

5,77

3,85

4,11

30

39,94

41,25

41.606.302

66.157.248

67.841.541

Aantal ongevallen

656

932

846

Bedienden Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

22

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

620

870

774

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

36

62

72

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

0

0

0

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

10.497

14.979

15.259

Aantal forfaitaire dagen

13.125

25.200

26.205

Frequentiegraad

15,77

14,09

12,47

Werkelijke ernstgraad

0,25

0,23

0,22

Globale ernstgraad

0,57

0,61

0,61

jaarverslag 2013 •


3.1.4. Toelichting arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

3.1.4.1 Vaststellingen

• In 2013 is het totaal aantal gepresteerde uren vergelijkbaar met 2012. Bij de arbeiders was er een kleine inkrimping met -2,9 % welke gecompenseerd werd door de beperkte stijging van de bedienden met +2,5 %. • Net zoals in 2012 daalt in 2013 de frequentiegraad (Fg), ditmaal met -5,8 % voor de arbeiders en -11,5 % voor de bedienden. Waar in 2012 de arbeiders de beste cijfers optekenden (arbeiders: -9,9 versus bedienden: -3,1 %), zijn het nu de bedienden die de grootste vooruitgang boeken. Voor de gehele uitzendsector (arbeiders en bedienden samen) is er een merkelijke daling met - 8 % (zie tabel 3: Overzicht 2000-2013). • Voor de totale uitzendsector bedraagt de werkelijke ernstgraad (Weg) -4,6 %. In vergelijking met 2012 waar de bedienden een vooruitgang boekten van -11,5 %, wordt in 2013 nog maar -2,2 % opgetekend. De arbeiders daarentegen tonen in 2013 de sterkste progressie met -4,0 %. • De globale ernstgraad (Geg) boekt voor het eerst sinds 2010 een beperkte achteruitgang (+4,3 %). Dit verlies valt dit jaar toe te schrijven aan een stijging bij de arbeiders met 6,9 % terwijl de bedienden status quo bleven. Omdat in 2012 de Geg afnam met -15,8 % blijft de Geg nu, ondanks de achteruitgang in 2013 tot 2,67, nog een goed resultaat ten opzichte van de voorgaande jaren (bijvoorbeeld 2011: 3,04).

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

23


3.1.4.2 Besluit

Zowel in 2012 als in 2013 was de daling in tewerkstelling bij de arbeiders meer uitgesproken dan bij de bedienden. In 2012 gingen de arbeiders 9,1 % achteruit en in 2013 nog eens 2,9 %. Arbeiders vangen de eerste klappen op bij een economische crisis. De bedienden daarentegen gingen in 2012 een weinig achteruit met 1,3 %, om in 2013 opnieuw een lichte stijging van 2,5 % op te tekenen. Ondanks deze twee economisch zwakkere jaren kenden zowel de frequentiegraad als de werkelijke ernstgraad een gunstige evolutie. De frequentiegraad zakte in 2012 een eerste maal opvallend met -11,2 % en in 2013 nogmaals met -8,0 %. In 2012 realiseerden de arbeiders de grootste daling met -9,9 % terwijl in 2013 de bedienden de hoogste winst boekten met -11,5 %. Toch behaalden ook de arbeiders dit jaar een mooi resultaat met -5,8 %. De werkelijke ernstgraad onderging een gelijkaardig patroon. Een opvallende daling met -11,9 % in 2012 en een gelijkaardige trend met -4,6 % in 2013. Voor de globale ernstgraad valt er dit jaar een kleine rimpel op de grafiek te bespeuren in vergelijking met het jaar 2012, waarin toen een daling van -15,8 % te noteren was. In 2013 werd een toename van 4,3 % opgetekend. Wanneer we de globale ernstgraad van 5 jaar geleden vergelijken met 2013, bedraagt de afname nog steeds -18 %. Er zijn zes dodelijke slachtoffers in 2013. Dit gegeven heeft invloed op de globale ernstgraad, maar verklaart slechts deels de toename ervan. De voortdurende afnames jaar na jaar van frequentie- en werkelijke ernstgraad onderschrijven dat het klimaat op de arbeidsvloer verbetert. Het bediendenstatuut is het afgelopen decennium sterk toegenomen. In 2000 maakten de bedienden slechts 30 % uit van de uitzendkrachten. Dit aantal ging elk jaar stapsgewijs omhoog in vergelijking met het aantal uitzendkrachten met een arbeidersstatuut. Deze tendens was identiek aan de evolutie in de totale werknemerspopulatie. In 2013 ging het aandeel arbeiders opnieuw 1,35 % achteruit ten voordele van de bedienden zodat deze nu afsluiten op 41,25 %. In het verleden werd al opgemerkt dat uitzendkrachten soms een bediendenstatuut verkregen terwijl ze eigenlijk een functie uitoefenen met een arbeidersprofiel en de daarbij horende risico’s. Een klassiek voorbeeld hiervoor is de logistiek bediende die ook heftrucks bestuurt. Een mogelijke verklaring voor het feit dat bedienden in een tijdspanne van 10 jaar nooit een gelijkaardige progressie in arbeidsongevallencijfers vertoonden zoals deze vergeleken met de arbeiders.

24

jaarverslag 2013 •


3.2 Arbeidsongevallen 2012-2013 van de uitzendkrachten per gewest Overzicht arbeidsongevallen uitzendkrachten in 2012-2013 voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Vlaanderen 2012 Tewerkstel- 68,99 % lingsuren

Wallonië

Brussel

Nationaal

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

69,02 %

22,11 %

21,60 %

8,90 %

9,38 %

100 %

100 %

ARBEIDERS Fg

63,24

60,16

75,47

66,61

56,28

51,06

65,32

61,53

Weg

1,22

1,18

1,66

1,61

1,47

1,14

1,34

1,29

Geg

3,38

3,62

5,22

5,79

4,46

3,41

3,85

4,11

Fg

13,62

12,58

17,36

15,18

9,21

6,85

14,09

12,47

Weg

0,22

0,22

0,32

0,31

0,15

0,15

0,23

0,22

Geg

0,60

0,54

0,72

0,88

0,46

0,50

0,61

0,61

Fg

44,75

42,35

56,61

46,73

22,58

17,94

44,86

41,29

Weg

0,85

0,82

1,18

1,11

0,53

0,40

0,89

0,85

Geg

2,34

2,47

3,61

3,90

1,60

1,23

2,56

2,67

BEDIENDEN

ALLE

Vlaanderen heeft vergeleken met Wallonië betere arbeidsongevallencijfers. Ook in 2013 is dit geen uitzondering. Er is weliswaar een inhaalbeweging van Wallonië gaande. In 2012 daalde in Vlaanderen de frequentiegraad bij arbeiders voor het eerst onder 70 en bij de totale groep arbeiders/bedienden onder 50. Dit jaar is een zelfde evolutie te merken in Wallonië. De ernstgraden daarentegen liggen in Wallonië nog altijd een stuk hoger dan in Vlaanderen, waarschijnlijk omdat er ook nog een gedeelte zware industrie aanwezig is. In Vlaanderen daalt de frequentiegraad bij arbeiders bijna onder 60 en bij de totale groep gaat het richting 40. Door die opmerkelijke resultaten, gecombineerd met zijn economische overwicht (69 %) in de uitzendsector, bepaalt Vlaanderen grotendeels ook de nationale positieve tendens. Zoals blijkt uit de tabel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al voor het tweede jaar op rij de laagste cijfers voor frequentie- en ernstgraden. De verhouding bedienden/arbeiders ligt hier veel hoger dan in de andere gewesten namelijk 75/25 in Brussel t.o.v. 41/59 nationaal. Deze bediendenfuncties zijn veelal kantoorjobs met lagere risico’s. De arbeiders behalen in deze regio evenzeer lage cijfers maar omdat het slechts een beperkt aantal uitzendkrachten betreft zijn deze statistisch gezien niet bepalend.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

25


3.3

Dodelijke arbeidsongevallen

In 2013 werden 6 uitzendkrachten het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval op de arbeidsplaats. Omschrijving arbeidsongevallen: •• fatale brandwonden bij explosie bij het zeven van een ontvlambaar poeder; •• fatale brandwonden bij explosie bij aanrijding van stootwagen van wegenwerkers; •• dodelijke verwonding bij de explosie van een batterijcompartiment van een zeeboei; •• klemming in besloten ruimte wegens niet optimaal werkende procedures; •• klemming onder heftruck door omkanteling; •• klemming tussen transportband en muur. Preventie en Interim volgt een arbeidsongeval van een uitzendkracht van nabij op. De studie van de omstandige verslagen van de ernstige arbeidsongevallen van uitzendkrachten geven Preventie en Interim de mogelijkheid voor de uitzendsector gerichte acties en voorstellen uit te werken ter bescherming van de uitzendkrachten.

26

jaarverslag 2013 •


3.4 Jobstudent-uitzendkrachten

3.4.1 Analyse arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2013

In 2013 hadden 1,85 jobstudent-uitzendkrachten op 1.000 een arbeidsongeval.

Tabel 5: overzicht “2011 - 2012 - 2013� Zomer 2011

2011

2012

2013

Frequentiegraad

23,91

22,46

19,65

16,74

Ernstgraad

0,22

0,20

0,19

0,16

150.967

182.516

188.422

191.015

Aantal contracten jobstudenten Aantal gepresteerde uren

12.503.842

16.604.415 20.820.665 21.092.318

82,83

90,97

110,50

110,42

301

373

407

353

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid

2.444

3.369

3.943

3.301

Aantal Jobstudenten op 1000 slachtoffer van een arbeidsongeval

1,99

2,04

2,16

1,85

Aantal gepresteerde uren per contract Totaal aantal arbeidsongevallen met werkverlet

Vanaf 2011 vraagt Preventie en Interim de arbeidsongevallen van het hele afgelopen jaar omdat jobstudenten meer en meer het hele schooljaar actief zijn. De dalingen van 2000 tot 2010 hebben zich verder gezet in de daaropvolgende jaren van 2011 tot nu. In 2012 daalde de frequentiegraad al aanzienlijk tot voor het eerst onder 20, in 2013 is deze verder gedaald tot 16,74. De tewerkstelling van de jobstudenten was in 2013 vergelijkbaar met deze van 2012. Het aantal jobstudenten is nauwelijks gestegen. Het gemiddeld aantal gepresteerde uren per contract blijft het afgelopen jaar stabiel op 110, 42 uur.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

27


3.4.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 1999-2013

Frequentiegraad van 1999 tot 2013 Fg

75,0 62,5 50,0 37,5

16,74

19,65

22,46

23,91

25,79

29,23

30,07

40,86

37,10

41,98

60,94

12,5

71,70

25,0

1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 z o m e r

Ernstgraad van 1999 tot 2013

Eg

0,6 0,5 0,4 0,3

0,16

0,19

0,20

0,22

0,28

0,30

0,27

0,32

0,37

0,32

0,51

0,1

0,62

0,2

1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 z o m e r

Tabel 6 vergelijkt de arbeidsongevallencijfers van de jobstudent-uitzendkrachten voor de periode 1999 tot en met 2013. Deze basisgegevens omvatten de totale uitzendmarkt van jobstudentuitzendkrachten. In de voorlaatste kolom wordt het procentuele verschil gegeven tussen 2013 en 2012. Zowel de frequentie- als de ernstgraad dalen in 2013 respectievelijk met 14,8 % en 15,8 %. 2012 presteerde al opvallend, 2013 is nog beter. In de laatste kolom wordt het procentuele verschil vermeld tussen de zomer van 1999 en het jaar 2013: een daling met 76 % van de frequentiegraad en met 74 % van de ernstgraad.

28

jaarverslag 2013 •


Tabel 6: Vergelijking 1999 - 2013 arbeidsongevallen jobstudent-uitzendkrachten Zomer

Frequentiegraad

2006

2013 vs 2012

2013 vs 1999

71,7

37,10 40,86 30,07 29,23 25,79 23,91 22,46 19,65 16,74 -14,8 %

-76 %

0,37

-74 %

Werkelijke ernstgraad 0,62

heel jaar

1999

2007

0,32

2008

0,27

2009

0,30

2010

0,28

2011

0,22

2011

0,20

2012

0,19

2013

0,16

-15,8 %

3.4.3 Cijfergegevens per leeftijdscategorie

Tot het jaar 2000 was de verhouding tewerkstelling -18/+18-jarigen min of meer constant 30/70. De volgende 10 jaar daalde het aandeel jonger dan 18 jaar tot 20 %, vermoedelijk omwille van de strengere reglementering in toegelaten werkzaamheden voor deze leeftijdscategorie. Sinds enkele jaren en in het bijzonder sinds de versoepeling in 2012 m.b.t. de voordelige sociale bijdrage, stijgen de +18-jarigen t.o.v. de jongere jobstudenten. Verdeling van de jobstudent-uitzendkrachten volgens leeftijdscategorie <18 jaar

≥ 18 jaar

100 90 80 70 60 50

69,9 %

78,3 %

79,3 %

79,5 %

77,1 %

82,7 %

82,6 %

85,3 %

30,1 %

21,7 %

20,7 %

20,5 %

22,9 %

17,3 %

17,4 %

14,7 %

2000

2005

2009

2010

2011

2011

2012

2013

40 30 20 10

z o m e r

In 2013 daalt het aandeel jongeren minder dan 18 jaar verder onder de 20 %, oftewel slechts 14,75 % van de jobstudent-uitzendkrachten waren jonger dan 18. Meerdere argumenten kunnen hiervoor ingeroepen worden: de oudere jobstudenten hebben doorheen het jaar waarschijnlijk meer mogelijkheden om te werken, hun financiële behoeften zijn groter en bovendien wordt het gemiddelde studieparcours om velerlei redenen alsmaar langer.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

29


Evolutie van de frequentiegraad volgens leeftijdscategorie Fg

60

Fg < 18 jaar 50

Fg ≥ 18 jaar

40 30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 z o m e r

22,37 15,97

22,65 18,85

31,43 20,90

24,72 23,90

26,80 24,73

30,04 27,00

39,10 26,20

51,90 41,76

48,90 34,48

10

45,60 39,00

20

2011 2012 2013

Evolutie van de ernstgraad volgens leeftijdscategorie Eg

0,6

Eg < 18 jaar

0,5

Eg ≥ 18 jaar

0,4 0,3

0,20 0,15

0,21 0,18

0,36 0,17

0,27 0,19

0,37 0,26

0,38 0,28

0,37 0,24

0,45 0,32

0,46 0,35

0,1

0,34 0,31

0,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 z o m e r

De sterke daling in 2013 van de frequentie- en ernstgraden voor de totale groep van jobstudent-uitzendkrachten is vooral toe te schrijven aan de cijfers bij de categorie jongeren van +18. Bij de -18-jarigen was er een beperkte vooruitgang: -1,2 % voor de frequentiegraad en -4,8 % voor de ernstgraad. De groep +18-jarigen behalen in 2013 een goed resultaat. Na de opvallende vooruitgang in 2012 daalde de frequentiegraad opnieuw, dit keer met -15,3 % tot 15,97. Ook bij de ernstgraad werd hetzelfde genoteerd met -16,7 % tot 0,15. De stagnering van deze parameter in 2012 bij deze groep (0,18) is hiermee helemaal teniet gedaan.

30

jaarverslag 2013 •


3.4.4 Toelichting arbeidsongevallencijfers 2013 jobstudent-uitzendkrachten

3.4.4.1 Vaststellingen

• In 2013 hebben 191.015 studenten een studentenjob uitgevoerd via een uitzendkantoor en presteerden samen 21.092.318 uren. Dit is bijna een status quo vergeleken met 2012 (nauwelijks 1,3 % stijging) wat goed overeenkomt met de algemene tendens voor de totale groep uitzendkrachten waar het aantal blootstellingsuren in 2013 ook tot stilstand kwam (een minieme daling met -0,7 %). • In vergelijking met 2012 is in 2013 de frequentiegraad van de arbeidsongevallen van de jobstudenten gedaald met 14,8 % en de ernstgraad met 15,8 %. • In vergelijking met 1999 is in 2013 het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde wel met 76 % en de ernstgraad met 74 %. • Het aantal gepresteerde uren per contract en dus per jobstudent is in 2013 status quo gebleven (110,42 uur). De afgelopen jaren steeg dit voortdurend: van 80 uur in 2010 tot een opmerkelijke klim in 2012 met 110,5 uur per contract. Die gunstige evolutie in 2012 had ongetwijfeld te maken met de versoepelde wetgeving waardoor jobstudenten met een voordelige sociale bijdrage 50 dagen per jaar konden werken. Dat positief effect was onmiddellijk maximaal voelbaar en heeft zich niet meer verder versterkt in 2013. • 1,85 jobstudenten op 1000 hadden in 2013 een arbeidsongeval (sinds 2011 berekening met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid/werkverlet, een identieke berekeningswijze als voor de andere uitzendkrachten en werknemers). • Tussen de leeftijdsgroepen onderling vervaagden de grote verschillen in frequentie- en ernstgraad in de afgelopen jaren steeds meer. Soms springt een categorie er eventjes bovenuit. Zo was er in 2011 een kleine hapering bij de <18-jarigen wat in 2012 volledig hersteld was en in 2013 verder stabiel bleef. De +18-jarigen kenden steeds net iets betere resultaten en kenden een daling in 2013 van frequentie- en ernstgraden met respectievelijk -15,3 % en -16,7 %.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

31


3.4.4.2 Besluit

Zowel voor 2012 als voor 2013 zijn de arbeidsongevallencijfers bij jobstudent-uitzendkrachten positief. In 2013 zijn er nog sterkere dalingen voor de frequentie- en ernstgraden. Zo zakt de frequentiegraad met -14,8 % tot 16,74 en de ernstgraad met maar liefst -15,8 % tot 0,16. De stagnering van de tewerkstellingsuren in 2013 heeft geen enkele invloed kunnen uitoefenen op deze cijfers! Het onderscheid in arbeidsongevallen tussen de leeftijdsgroepen -18 en +18 werd doorheen de jaren steeds kleiner. In 2012 was dat verschil nagenoeg compleet weggewerkt. In 2013 boekte de categorie -18 nog steeds vooruitgang maar de +18 jobstudent-uitzendkrachten behaalden de beste cijfers. Dankzij dit gegeven bij de +18-jarigen en door hun grote overwicht in tewerkstelling heeft de totale groep jobstudent-uitzendkrachten in 2013 positieve resultaten kunnen voorleggen. Preventie en Interim stelt vast dat frequentiegraad bij jobstudent-uitzendkrachten reeds geruime tijd minder dan de helft bedraagt dan die van de totale groep uitzendkrachten (2013: Fg 16,74 t.o.v. Fg 41,29). In 2008 werd dit voor het eerst nipt gerealiseerd (Fg 30,07 t.o.v. Fg 61,8) om vervolgens steeds verder onder 50 % te duiken. De progressie bij de uitzendkrachten vertaalt zich dus nog sterker bij de jobstudent-uitzendkrachten. Een parameter om in de gaten te houden. Het aantal jobstudenten op 1000 dat slachtoffer wordt van een arbeidsongeval daalt met een cijfer van 1,85 opnieuw onder 2, dit dateerde van de allerlaatste zomeropvraging in 2011. Overtuigende argumenten om te beweren dat de jobstudent-uitzendkrachten tijdens het jaar niet extra aan risico’s zijn blootgesteld. Vergeleken met de totale groep uitzendkrachten wordt dit gegeven nog indrukwekkender. In 2013 hadden nog 13 uitzendkrachten op 1000 een arbeidsongeval (wat voor deze categorie al een verbetering was t.o.v. 2012). Alle gevoerde preventieacties voor jongeren via scholen, uitzendkantoren en bedrijven bewijzen duidelijk hun nut. Deze inspanningen zullen niet worden verminderd. Preventie en Interim blijft zeer zichtbaar aanwezig met al haar sensibilisatiecampagnes. Zo gaat PI verder met kennismakingspresentaties over de wetgeving voor bescherming van jongeren, ook blijft de site www.ikbenjobstudent.be net als in 2013 het hele jaar toegankelijk. Het is zeer belangrijk om jongeren tijdens hun allereerste tewerkstelling reeds een goede attitude aan te kweken. Jongeren zijn immers de werknemers van morgen. Alle behaalde resultaten in deze leeftijdscategorie worden gewoon meegenomen naar een volgende beroepsfase. Een gemakkelijke en vanzelfsprekende bron voor verbetering in de totale groep werknemers en uitzendkrachten! De site www.ikbenjobstudent.be blijft de jongeren hierbij ondersteunen!

32

jaarverslag 2013 •


3.5

Algemeen besluit

De cijfers voor 2013 zijn opnieuw positief en dit na de goede cijfers van 2012. Het tweede crisisjaar op rij in de uitzendsector heeft geen vat op de progressie in veiligheid en welzijn. In 2012 werden reeds drie drempels doorbroken: voor het eerst zakte toen de frequentiegraad voor alle uitzendkrachten samen onder 50, de werkelijke ernstgraad onder 1 en de globale ernstgraad onder 3. In 2013 worden de cijfers bestendigd. De frequentiegraad is met -8,0 % nog verder gezakt en lijkt een nieuwe grens van 40 te naderen. De werkelijke ernstgraad is ook verder afgenomen met -4,6 % tot 0,85. Een minpunt is de licht gestegen globale ernstgraad maar deze blijft met 2,62 nog altijd ver onder 3. Merk ook op dat voor het eerst het aandeel van de arbeiders onder de 60 % zakt. In 2013 realiseren de jobstudenten de grootste doorbraak in de arbeidsongevallencijfers namelijk -14,8 en -15,8 % voor respectievelijk frequentie- en ernstgraad. PI blijft, in verband met het beheersen van de arbeidsongevallen bij uitzendkrachten, wijzen op het belang van een correct ingevulde werkpostfiche. Dit als handig instrument om een goede veiligheidscommunicatie op de arbeidsplaats te verzekeren. Preventie en Interim heeft hiervoor in 2013 de website www.werkpostfiche.be ontwikkeld en gelanceerd. Deze tool verbetert de samenwerking tussen uitzendbureaus en gebruikers wat ten goede komt aan de uitzendkrachten. De gebruiker wordt gestimuleerd om resultaatgericht de werkpostfiches in te vullen en zich hiervoor te baseren op behoorlijk uitgevoerde risicoanalyses. De gebruiker kan voorbeelden downloaden van typefuncties en online een werkpostfiche invullen en afdrukken met zijn bedrijfslogo. Preventie en Interim wil samen met de uitzendsector en alle betrokken stakeholders de arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten in de volgende jaren blijvend verbeteren.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2013

33


4 34

jaarverslag 2013 â&#x20AC;˘

Centrale g


gegevensbank vo Centrale gegevensbank voor de uitzendsector 4 Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 4 â&#x20AC;˘ Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

35


4.1

Realisatie van de centrale gegevensbank

De centrale gegevensbank PI-M was in juni 2013 startklaar voor de uitzendsector. In deze databank worden de resultaten van de uitgevoerde gezondheidsonderzoeken van alle uitzendkrachten opgenomen. De centrale gegevensbank was er op vraag van de sociale partners en heeft tal van voordelen. De mogelijkheid om een centrale databank te consulteren voorkomt onnodige en nutteloze herhalingen van gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten. Het betekent ook een belangrijke tijdswinst voor de uitzendsector en -consulent waarbij snel inzetten van competente en ervaren uitzendkrachten belangrijk is. waarbij PI-M staat De centrale gegevensbank draagt de initialen PI-M met als logo voor Preventie en Interim met als extra de letter M voor het woord medisch. De opdracht voor de ontwikkeling van de centrale gegevensbank werd opgenomen in artikel 14 van het Koninklijk Besluit d.d. 15 december 2010 “tot vaststelling van de maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten”. In artikel 14 wordt ook gestipuleerd dat de gegevensbank wordt beheerd door Preventie en Interim, de centrale preventiedienst voor de uitzendsector. De Centrale Gegevensbank voldoet aan alle eisen m.b.t. de privacy van de gegevens van de uitzendkrachten.

4.2

Samenwerken met de medische diensten

Preventie en Interim heeft in juni 2013 alle medische diensten op de hoogte gebracht dat de centrale gegevensbank gebruiksklaar was en gevraagd om hun medewerking te verlenen zoals voorzien in artikel 8 §3 van het KB Uitzendarbeid 2010. De resultaten van de gezondheidsbeoordelingen van de uitzendkrachten voor de betrokken gezondheidsrisico(‘s) worden overgebracht naar de centrale gegevensbank PI-M conform de beslissing van het paritair comité voor de uitzendsector. De centrale gegevensbank treedt in werking van zodra alle resultaten van de gezondheidsonderzoeken van alle uitzendkrachten zijn overgeheveld naar de databank.

36

jaarverslag 2013 •


4.3

Hoe de centrale gegevensbank gebruiken?

De centrale gegevensbank is toegankelijk via browser waarbij de sleutel tot de databank een login samen met een paswoord is. Een eenvoudige internetverbinding volstaat zodat elk kantoor, groot of klein, lokaal de databank kan consulteren. Er kan eveneens met de databank worden gecommuniceerd via Web Services. De overdracht van gegevens tussen medische dienst en centrale gegevensbank is dan mogelijk op maat van elke dienst. In functie van de toegekende rechten per profiel kan: •• de consulent de medische geschiktheden van uitzendkrachten opzoeken in overeenstemming met de werkpost waaraan ze worden tewerkgesteld; •• de arbeidsgeneesheer de resultaten van de gezondheidsonderzoeken invoeren; •• een print-out (afdruk) van het resultaat van het gezondheidsonderzoek worden gemaakt om te worden bezorgd aan de klant-gebruiker. Consultatie van de centrale gegevensbank gebeurt altijd in functie van een werkpostfiche opgesteld door de gebruiker waarbij de gezondheidsrisico’s werden aangeduid voor de betreffende werkpost. Het opzoeken in de gegevensbank gebeurt via het rijksregisternummer van de uitzendkrachten samen met het identificatienummer van de werkpostfiche waarvoor hij kandidaat is. In de centrale gegevensbank wordt de identificatie van de werkpostfiche genoteerd als: KBO gebruiker/intern nummer werkpost/datum opmaak//gezondheidsrisico Preventie en Interim heeft in functie van de centrale gegevensbank de site www.werkpostfiche.be ontwikkeld waarbij gebruikers en uitzendkantoren terecht kunnen om een werkpostfiche en het bijhorende identificatienummer te creëren.

Hoofdstuk 4 • Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

37


4.4

Kennismaking met de centrale gegevensbank

In de loop van 2013 heeft Preventie en Interim alle medische diensten preventie en bescherming op het werk bezocht en de centrale gegevensbank in detail toegelicht. De uitzendbureaus hebben een opleiding gekregen over het gebruik en de inhoud van de centrale gegevensbank in de loop van 2012/2013. Er werden 70 verbindingspersonen opgeleid van de uitzendbedrijven die 90 % van de markt omvatten. Op de homepage kan via de PI-M-knop de werking van de databank ook met e-learning worden ontdekt. Preventie en Interim heeft hulpmiddelen rond deze gegevensbank ontwikkeld. In samenwerking met een communicatiebedrijf werden video’s, handleidingen en FAQ’s ontwikkeld voor de gegevensbank. knop. Deze De video’s zijn te bekijken op de homepage www.p-i.be via de video’s zijn bestemd voor de toekomstige gebruikers van de centrale gegevensbank zoals uitzendkantoren en de medische diensten voor preventie en bescherming op het werk. Op de website van Preventie en Interim (www.p-i.be) is een webpagina beschikbaar waarin de verdere ontwikkeling van de centrale gegevensbank kan worden opgevolgd. Deze webpagina is bereikbaar via de knop PI-M.

38

jaarverslag 2013 •


Een website www.PI-M.be werd gecreĂŤerd waarin de centrale gegevensbank zal worden opgenomen. Deze website zal verder worden uitgebouwd gedurende 2014. In 2013 heeft Preventie en Interim een vaccinatiekaart ontwikkeld voor de uitzendkrachten. Deze vaccinatiekaart zal binnenkort verdeeld worden en geeft de mogelijkheid aan de verschillende artsen (huisarts, arbeidsgeneesheer) deze aan te vullen of na te gaan of de noodzakelijke vaccinaties voor bepaalde werkposten toegediend werden.

Hoofdstuk 4 â&#x20AC;˘ Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

39


5

Sensibil


lisatiecampagnes Sensibilisatiecampagnes 5 Hoofdstuk 1


5.1

Campagne 2013

5.1.1  Actie jobstudenten 2013

De jongerenwebsite is een bron van informatie met tips voor jongeren op de werkplek om veilig aan de slag te gaan. Je vindt er ook de toepasselijke regelgeving in verband met welzijn van jongeren op het werk (bijvoorbeeld welke jobs al dan niet verboden zijn voor jongeren) en nuttige weetjes over loon en contract. Het concept van de jongerenwebsite www.ikbenjobstudent.be werd herzien met het oog op meer interactiviteit. Er kwam een wedstrijd waarbij jongeren een originele foto van zichzelf konden uploaden naar de site. Tijdens deelname aan deze wedstrijd werden de jongeren getest door middel van een interactieve quiz met vragen over veiligheidsthema’s. Er werd een speelse toets aan de wedstrijd toegevoegd doordat jongeren elkaar punten konden geven door middel van “likes”. De wedstrijd en de site werden bekend gemaakt met affiches en folders en via de uitzendkantoren verspreid.

42

jaarverslag 2013 •


Omdat jongeren veel communiceren via sociale media maakt PI nu ook gebruik van Facebook (@PIJob) om jongeren naar de site lokken. De wedstrijd is een extra middel opdat jongeren de jongerensite bezoeken.

5.1.2  Scholenactie

In 2013 heeft Preventie en Interim opnieuw scholen over heel België bezocht in het kader van de actie jobstudenten. De actie werd enthousiast onthaald door de scholen. Het is één van de middelen die PI inzet tegen arbeidsongevallen bij jongeren. Tijdens een informatieve en educatieve presentatie worden de scholieren gesensibiliseerd rond de risico’s van bepaalde beroepen. Bovendien biedt de jongerensite allerlei informatie en materiaal aan de leerkrachten om het thema veiligheid tijdens de lessen verder uit te diepen. Er werden in totaal 28 presentaties gegeven.

Hoofdstuk 5 • Sensibilisatiecampagnes

43


5.2

Europese projecten

Preventie en Interim was in 2013 partner in 2 verschillende Europese projecten. Contracteranto: in dit project werd in december 2013 een platform gelanceerd met een online woordenboek van werkgerelateerde terminologie in de talen Turks, Bulgaars, Nederlands, Engels, Frans, Portugees en Spaans. Contracteranto heeft betrekking op alle sectoren van de industrie, alle hoog-risico-functies en alle veiligheidsgerelateerde onderwerpen. TOOLBOXLAB: een project in ontwikkeling dat face-to-face opleidingen aanbiedt aan leidinggevenden (ploegbazen) in de bouwsector. In de opleidingen wordt aangetoond hoe een doeltreffend toolboxsysteem kan worden opgezet, hoe overlegmomenten moeten worden gehouden, hoe werknemers kunnen deelnemen en hoe er kan gecommuniceerd worden over veiligheid en gezondheid op het werk.

5.3

Communicatiekanalen

5.3.1 Website Preventie en Interim – www.p-i.be

De website is een belangrijk kanaal om de sensibilisatieacties van Preventie en Interim te realiseren en te ondersteunen. Het doel van de website is vooral: •• informeren en uitleg geven over de jongste wijzigingen betreffende de welzijnswetgeving en veiligheid op het werk; •• sensibiliseren, opleiden en advies geven over alle onderwerpen in verband met veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten; •• tools op maat ontwikkelen en deze gratis beschikbaar stellen. De PI-site bevat als informatieve sites www.werkpostfiche.be, www.ikbenjobstudent.be en www-PI-M.be.

5.3.1.1

www.ikbenjobstudent.be

De website www.ikbenjobstudent.be verzamelt alle informatie over het welzijn op het werk van jonge werknemers. Deze informatie is nuttig voor zowel jobstudenten als uitzendconsulenten of onderwijzend personeel. De site werd in 2013 in een nieuw kleedje gestoken. Er werd ook een fotowedstrijd op de site gelanceerd om jongeren naar de site te lokken. De winnaars kregen een fototoestel of bioscooptickets.

44

jaarverslag 2013 •


5.3.1.2

www.werkpostfiche.be

De website www.werkpostfiche.be werd in 2013 volledig uitgebouwd. Uitzendbureau en gebruiker vinden er gedetailleerde uitleg over de toepasselijke wetgeving en over de risicoanalyse die vooraf gaat aan het invullen van de werkpostfiche, evenals een handleiding en aanbevelingen voor de klant-gebruiker om zelf een werkpostfiche voor een uitzendkracht te creĂŤren. Uitzendbureaus kunnen, wanneer zij worden geconfronteerd met niet behoorlijk ingevulde werkpostfiches, hun klanten verwijzen naar deze pagina. Zo vindt de klant-gebruiker er bijvoorbeeld een blanco werkpostfiche die gedownload of online kan ingevuld worden, alsook voorbeelden van typefuncties, werkposten en werkpostfiches voor een 80-tal beroepen in een 12-tal sectoren.

Hoofdstuk 5 â&#x20AC;˘ Sensibilisatiecampagnes

45


5.3.1.3 www.PI-M.be De website www.PI-M.be bevat informatie voor de stakeholders over de ontwikkeling van de centrale gegevensbank PI-M.

5.3.2

PI News

De uitgave PI News verschijnt 3 keer per jaar en heeft als doelgroep uitzendkantoren, preventieadviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, de overheid, externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk en de grootste ondernemingen in BelgiĂŤ.

46

jaarverslag 2013 â&#x20AC;˘


PI News wordt op 3000 exemplaren gedrukt en is een middel om belangrijke en nuttige informatie door te geven. Via dit kanaal informeert PI de uitzendkantoren immers over haar acties en belangrijk nieuws voor de sector, met een onmiddellijke verwijzing naar de website van PI voor aanvullende of bijkomende informatie.

5.3.3 PI Mail

Preventie en Interim mailt wekelijks een PI Mail naar de verbindingspersonen. Deze mailing heeft als doel bondig te informeren over actualiteiten met betrekking tot preventie en veiligheid op het werk en de verbindingspersonen op de hoogte te houden van de verschillende acties en evenementen binnen Preventie en Interim.

5.3.4 Werkgroepen

Om de interactie tussen Preventie en Interim en de verbindingspersonen te verhogen worden werkgroepen gecreëerd in functie van thema’s nuttig voor de sector. Er waren 3 werkgroepen in 2013. Werkgroep “Werkpostfiche”: binnen deze werkgroep werd de site www.werkpostfiche.be inhoudelijk uitgewerkt. Werkgroep “Grensoverschrijdend gedrag door derden”: binnen de werkgroep Grensoverschrijdend gedrag door derden werd in 2013 een protocol opgesteld en een affiche ontwikkeld. De werkgroep kwam 2 maal samen in 2013.

Hoofdstuk 5 • Sensibilisatiecampagnes

47


Werkgroep “Jongeren”: deze werkgroep kwam éénmalig samen om te discussiëren over de campagne jobstudenten 2013. Hieraan namen 15 jongeren deel.

5.3.5 Studiedagen

Op 1 februari 2013 werd de “Dag van de Verbindingspersonen” georganiseerd met als belangrijk thema de centrale gegevensbank voor de uitzendkrachten.

5.4 Sensibiliseringsproducten

5.4.1 Agenda 2014

De agenda is één van de belangrijkste sensibilisatiemiddelen bedoeld voor de uitzendkrachten.

48

jaarverslag 2013 •


De agenda omvat een: •• klassieke indeling van maanden/dagen dat o.a. toelaat de gepresteerde arbeidsuren te noteren; •• praktische mededelingen en adviezen over gezondheid en veiligheid op de werkplek. Elke uitzendkracht vindt in deze agenda stof tot nadenken en ideeën om veilig te handelen zowel op het werk als thuis; •• ruimte voor planning van persoonlijke aangelegenheden. De agenda informeert de uitzendkracht over het veiligheidslexicon op het platform www.contracteranto.com, waar hij/zij vertalingen in 7 talen vindt van alle belangrijke woorden voor de veiligheid op de werkplek. Preventie en Interim heeft 129.000 exemplaren voor het jaar 2014 uitgedeeld bij alle uitzendkantoren en tijdens relevante opleidingen en netwerkmomenten.

5.4.2 Oordopjes en pleisters

In 2013 heeft Preventie en Interim oordopjes voor (jobstudenten-)uitzendkrachten ontwikkeld. Deze oordopjes werden verspreid via de scholen en de uitzendbureaus. Er werden eveneens pleisters van Preventie en Interim verspreid via de uitzendbureaus.

Hoofdstuk 5 • Sensibilisatiecampagnes

49


5.4.3 Affiches

PI stelt een nieuwe affiche rond agressie op het werk ter beschikking van de uitzendbureaus. Deze affiche werd ontwikkeld binnen de werkgroep Grensoverschrijdend Gedrag. De affiches ter ondersteuning van de actie jobstudenten werd ter beschikking gesteld van uitzendbureaus (en scholen), evenals de affiche over het project Contracteranto.

50

jaarverslag 2013 â&#x20AC;˘


Preventie en Interim stelde eveneens de affiches met simpele en directe veiligheidsboodschappen (formaat: 40 x 60 cm) ter beschikking. Deze affiches zijn reeds bestaande van de vorige jaren. De keuze kan gemaakt worden op de website van PI. Het betreft onder andere affiches rond industrieel reiniger, signalisatie van gevaarlijke stoffen, logistiek bediende, rigger, huishoudhulp, vrachtwagenchauffeur en rolbrugbestuurder.

Hoofdstuk 5 â&#x20AC;˘ Sensibilisatiecampagnes

51


5.5 Opleidingen

5.5.1 De opleiding van verbindingspersonen

Ook in 2013 werd door Preventie en Interim, in samenwerking met een externe partner, een basisopleiding veiligheid georganiseerd voor de verbindingspersonen. Het doel is de verbindingspersonen van de uitzendbureaus en hun medewerkers een aangepaste opleiding te bieden die de vereisten van de Welzijnswet toelicht en tegelijkertijd rekening houdt met de eigenheden van de uitzendsector. Zo worden naast welzijnswetgeving, brandveiligheid, ergonomie en psychosociale belasting ook zeer specifieke thema’s in de uitzendsector behandeld. De arbeidsongevallen en jobstudenten komen eveneens uitgebreid aan bod. Verbindingspersonen worden geconfronteerd met diverse vraagstukken in allerlei sectoren en met diverse partijen zoals klant-gebruikers, externe diensten PBW en Toezicht Welzijn op het Werk. Zij moeten daarom goed voorbereid zijn om de uitzendkracht in deze complexe omgevingen te behoeden voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Tijdens de opleiding verwerven de verbindingspersonen de kennis die ze nodig hebben om aan de ondernemingen en de uitzendkrachten informatie te verstrekken over de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld, en over de gepaste aanbevelingen in verband met preventie.

5.5.2 Cursus sociaal recht voor uitzendconsulenten

De cursus voor uitzendconsulenten bevat naast het door Federgon georganiseerd sociaal recht tevens een onderdeel “Preventiebeleid en uitzendarbeid”, verzorgd door Preventie en Interim. In 2013 waren er 10 opleidingen in beide talen, goed voor 588 cursisten in het totaal. In deze sessies worden de toekomstige uitzendconsulenten bewust gemaakt dat veiligheid een essentieel onderdeel vormt bij de selectie van uitzendkrachten. De wetgeving wordt er in een notendop overlopen met de nodige aandacht voor onder meer welzijnswetgeving, werkpostfiches, gezondheidsonderzoek, VCA en de rolverdeling tussen gebruiker en uitzendbureau. Tot slot werden er Nederlandstalige en Franstalige examensessies georganiseerd over het luik “Preventiebeleid en uitzendarbeid”. Hieraan hebben 1103 kandidaten deelgenomen.

52

jaarverslag 2013 •


5.6

Studie-, informatie- en vormingsactiviteiten

Preventie en Interim werkt regelmatig mee aan studiedagen en opleidingen op het gebied van het welzijn op het werk met o.a. CRESEPT, PREBES, PREVENT, VYDIAS, AMS en KLUWER.

5.7 Persartikels In 2013 heeft Preventie en Interim onderstaande artikels gepubliceerd: September 2013 Mei 2013 April 2013

“Studenten in dienst nemen? Niet zonder voorzorgen!” “Elf procent minder arbeidsongevallen van uitzendkrachten in 2012” Persbericht “Een uitzendkracht op de werkplek”

Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid Belga Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid

Hoofdstuk 5 • Sensibilisatiecampagnes

53


6


Actieplan 2014 Actieplan 2014 6 Hoofdstuk 1


Actieplan 2014 Website PI De jongerensite van Preventie en Interim www.ikbenjobstudent.be werd in de loop van 2013 herschreven en gelinkt aan student@work. In 2014 worden Facebook en Twitter verder uitgewerkt. Er wordt uitgezocht of Twitter een mogelijk kanaal kan zijn voor uitzendkrachten en Preventie en Interim.

Sensibilisatieproducten De belangrijkste producten zijn: PI News (3x per jaar), affiches, Jaarverslag PI, agenda voor de uitzendkracht, technische hulpmiddelen, PI-Mail naar de verbindingspersonen. Voor de uitzendkrachten zal er in 2014 een vaccinatiekaart worden ontwikkeld met het logo van de centrale gegevensbank PI-M.

Statistieken van arbeidsongevallen In 2014 wordt onderzocht of de statistieken kunnen worden opgevraagd per sector en per functie. Er zal eveneens een concreet begin worden gemaakt van het mogelijk realiseren van een online tool voor het invoeren van statistieken van arbeidsongevallen. In 2014 zal een studie worden opgestart naar ernstige arbeidsongevallen van uitzendkrachten.

Jobstudenten In 2013 werd gestart met de scholenactie die in 2014 verder blijft lopen. Tijdens een overleg tussen Preventie en Interim en een tiental jongeren (oktober 2013) werd duidelijk dat jongeren een zinvolle kijk hebben op preventie en bescherming op het werk. Er wordt gestart met een werkgroep â&#x20AC;&#x153;Jongerenâ&#x20AC;? om samen met de scholen en de verbindingspersonen (als praktijkdeskundigen) uit te zoeken onder welke vorm veiligheidsinformatie naar deze doelgroep moet worden verspreid.

Centrale gegevensbank De ontwikkeling van de centrale gegevensbank is gerealiseerd in 2013. In 2014 wordt de centrale gegevensbank in gebruik genomen door alle betrokkenen. Ter ondersteuning van de databank werd een e-learning tool ontwikkeld die wordt verwerkt in de databank.

56

jaarverslag 2013 â&#x20AC;˘


Wetgeving In 2014 worden alle bestaande circulaires herschreven en geactualiseerd in functie van verschenen wetgeving.

Werkgroepen Preventie en Interim heeft samen met de verbindingspersonen een werkgroep “Grensoverschrijdend gedrag door derden” opgericht. Binnen deze werkgroep werd een protocol opgesteld dat als leidraad kan dienen in de verschillende uitzendbureaus. Vanaf 2014 zal de werkgroep GOG minstens eenmaal per jaar samenkomen. In 2013 heeft de werkgroep “Werkpostfiche” de site www.werkpostfiche.be gelanceerd. De site is een bron van informatie voor iedereen die met werkpostfiches heeft te maken, zoals gebruikers van uitzendkrachten, consulenten van uitzendbureaus, preventieadviseurs en arbeidsgeneesheren. In 2014 zal deze site gelinkt worden aan de centrale gegevensbank PI-M.

Vorming In 2014 worden vormingen georganiseerd over “hoe gebruiken van de werkpostfiches” en dit samen met de door Preventie en Interim ontwikkelde site werkpostfiche.be. Bedoeling is om hiermee vooral de consulenten van de uitzendbureaus te bereiken.

Hoofdstuk 6 • Actieplan 2014

57


7 58

jaarverslag 2013 â&#x20AC;¢


Bijlagen Bijlagen 7

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 7 â&#x20AC;¢ Bijlagen

59


Overzicht leden Preventie en Interim op 31/12/2013 A CONCEPT Interim AB SERVICE LIMBURG bv ABSOLUTE WORK BVBA ABSOLUTE CONSTRUCT ACCENT JOBS FOR PEOPLE ACCENT CONSTRUCT ACTA INTERIM nv ACTIEF CONSTRUCT ACTIEF INTERIM AD INTERIM ADCOR CONSTRUCT bvba ADCOR INTERIM bvba ADECCO CONSTRUCT nv ADECCO PS ADMB AGO CONSTRUCT bvba AGO INTERIM BELGIE nv AGRO-SERVICES ALLO INTERIM nv APPRO bvba ARTEC Groep België ARTEMIS NETWORK nv ASAP.BE nv AVANCE HASSELT bvba AXIS nv AXXICOM nv BAKKER & PARTNERS nv BELGIUM TECHNICAL SUPPORT nv BIK INTERIM BLC nv BOSTONAIR Ltd. BTS INTERIM nv CARE TALENTS nv CN BELGIUM CONSELLT CONSTRUCT INTERIM NV CONTRACTAIR Ltd DAOUST DAXXA BELGIE bvba DIAMANT-A-GO//OPUS Interim E + nv EMS-CONSTRUCT bv EQUIP nv ERGOFLEX nv ETAPE INTERIM bvba EUROP INTERIM nv

60

jaarverslag 2013 •

2000 6049 GZ 8200 8200 8800 8800 4800 3560 3560 1000 8900 8900 1702 1702 8000 8500 8500 2500 1060 2830 2000 1050 3600 3500 2000 2000 2600 2100 1070 2490 UK-HU178DA 2070 8500 2610 8800 1000 24 8 WD UK 1050 2910 8500 3530 6603 4000 2800 8500 1060

ANTWERPEN ROERMOND-HERTEN BRUGGE BRUGGE ROESELARE ROESELARE VERVIERS LUMMEN LUMMEN BRUSSEL IEPER IEPER GROOT-BIJGAARDEN GROOT-BIJGAARDEN BRUGGE KORTRIJK KORTRIJK LIER BRUSSEL WILLEBROEK ANTWERPEN BRUSSEL GENK HASSELT ANTWERPEN ANTWERPEN BERCHEM DEURNE ANDERLECHT BALEN EAST YORKSHIRE UK ZWIJNDRECHT KORTRIJK ANTWERPEN ROESELARE BRUSSEL BASTINGSTOKE UK ELSENE ESSEN KORTRIJK HOUTHALEN-HELCHTEREN WIJCKEN LUIK MECHELEN KORTRIJK BRUSSEL


EUROSTAR 25 BELGIUM bvba EXARIS INTERIM EXCEL INTERIM nv EXPERZA EXPRESS MEDICAL nv FLEX-IN LOGISTICS bv FLEXPOINT bvba FLEXTRA INTERIM nv FOCUS HR GROUP nv FORUM JOBS nv FRIDAY EUROTECH CONSTRUCT nv GO TEMP bvba GREENPOL INTERIM bvba H & L PEOPLE nv HARVEY NASH HAYS nv HET INTERIMPALEIS cvba HUMAN CONSTRUCT HUMAN SUPPORTS IMPACT CONSTRUCTION NV IMPACT nv IN PERSON BOUW bv INFORMATIC BENELUX nv INTELECT bvba INTERIM PARTNER bvba INTERIM@WORK INTERPASS nv INTERTIME nv JOB TALENT nv JOBCONCEPT nv JOBCONNECTION NV JOBS CONSTRUCT bvba JOBS cvba JUST WORK nv KELLY SERVICES INTERIM nv KEYWORKS bvba KONVERT INTERIM nv KONVERT INTERIM VLAANDEREN KONVERT INTERIM WALLONIE KONVERT KONSTRUKT nv 1A4 (KOPMAN INTERIM) LAB SUPPORT nv LEADER INTERIM nv LEM INTERIM nv LIB (Logistiek Interim Bedrijf) nv LINK2EUROPE nv

2321 1000 1050 8700 2000 4836 LG 3520 1730 2850 8800 2970 8500 2990 2000 1702 8520 1060 6000 6000 3500 3500 1013 AS 1050 2600 1050 3730 9450 2440 3000 8790 3000 3620 2600 8500 1160 3560 8500 8500 8500 8500 2000 2018 F-95604 4030 8500 2870

MEER BRUSSEL BRUSSEL TIELT ANTWERPEN BREDA - NL ZONHOVEN ASSE BOOM ROESELARE SCHILDE KORTRIJK WUUSTWEZEL ANTWERPEN GROOT-BIJGAARDEN KUURNE BRUSSEL CHARLEROI CHARLEROI HASSELT HASSELT AMSTERDAM NL BRUSSEL BERCHEM BRUSSEL HOESELT HAALTERT GEEL LEUVEN WAREGEM LEUVEN LANAKEN BERCHEM KORTRIJK BRUSSEL LUMMEN KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK ANTWERPEN ANTWERPEN EAUBONNE - F GRIVEGNEE (LUIK) KORTRIJK PUURS

Hoofdstuk 7 â&#x20AC;¢ Bijlagen

61


7500 LOSFELD CONSULT bvba 1000 M INTERIM nv 2930 MAANDAG BELGIE 1050 MANPOWERGROUP BELGIUM nv WA17 PT MERIDIAN BUSINESS SUPPORT Ltd 7950 MERVEILLE PLUS INTERIM nv 3000 MISE EN PLACE BELGIE nv 1160 MON INTERIM bvba 3620 MUNDO INTERIM bvba 3500 NOVA ENGINEERING nv (Procareer Solutions) 6060 OK PEOPLE NL-3011 ORANJEBUILD IV2 6AA ORION ENGINEERING SERVICES Ltd 7100 PACK INTERIM bvba 1050 PAGE INTERIM nv 7000 PEPS INTERIM nv 2000 PLUS UITZENDKRACHTEN nv 1437 EJ QUALITAIR AVIATION HOLLAND BV UK-CB85TE QUALITAIR ENGINEERING SERVICES Ltd 8790 QUALITY bvba 3900 QUALITY@CONSTRUCT 3900 QUALITY@WORK 1853 RANDSTAD BELGIUM nv 1853 RANDSTAD CONSTRUCT nv 8630 REAL INTERIM 8630 REAL CONSTRUCT INTERIM nv 1050 REFLEX INTERIM 2000 RITMO INTERIM nv 1702 ROBERT HALF bvba 1050 ROBERT WALTERS PEOPLE SOLUTIONS nv 2221 RUNTIME nv 2000 SAFETEC INTERIM bvba 8670 SAMENWERKING TECHNIEK ORGANISATIE BELGIE bvba 2000 SEAWORKS.BE bvba 2000 SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT NV 3500 SEGERS SELECT bvba 8500 SELECT HUMAN RESOURCES nv 3500 SELEXIS nv 2800 SKILLFLEX nv 2000 START PEOPLE CONSTRUCT nv 2000 START PEOPLE nv 2000 STEGMANN BELGIUM F-59380 SUIVI TECHNIQUE ORGANISATION 2018 SYNERGIE BELGIUM nv 2018 SYNERGIE CONSTRUCT 1000 T BRUSSELS 8790 TALENTUS 4500 TEAM ONE 1020 TEMPO-TEAM

62

jaarverslag 2013 â&#x20AC;¢

DOORNIK BRUSSEL BRASSCHAAT BRUSSEL ALTRINCHAM CHESHIRE CHIEVRES (LADEUZE) LEUVEN OUDERGEM LANAKEN HASSELT GILLY XZ ROTTERDAM NL INVERNESS UK LA LOUVIERE BRUSSEL BERGEN ANTWERPEN ROZENBURG-SCHIPHOL NL CAMBRIDGE UK WAREGEM OVERPELT OVERPELT STROMBEEK-BEVER STROMBEEK-BEVER VEURNE VEURNE BRUSSEL ANTWERPEN GROOT-BIJGAARDEN BRUSSEL BOOISCHOT ANTWERPEN KOKSIJDE ANTWERPEN ANTWERPEN HASSELT KORTRIJK HASSELT MECHELEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN QUAEDYPRE (FR) ANTWERPEN ANTWERPEN BRUSSEL WAREGEM HOEI BRUSSEL


TENTOO nv T-GROEP; DIVISIE T-INTERIM THE CREW FLEX nv THG-INTERIM AG TOBASCO nv TRACE ! nv TRACE CONSTRUCTION nv UNIQUE nv USG FINANCIAL FORCES VALESTA nv VCARRE AND PARTNERS VDET nv VIAVERA (VERA INTERIM) VIND nv VIND nv (Bouw) VIO INTERIM VIVALDI'S CONSTRUCT VIVALDI'S INTERIM nv XTRA INTERIM Z - PROJECT STAFFING ZANTEO INTERIM Sp.zo.o

1930 2800 2000 4700 3500 6000 6000 2000 2000 2800 1082 3500 1930 8800 8800 9080 2850 2000 2100 3583 60-541

ZAVENTEM MECHELEN ANTWERPEN EUPEN HASSELT CHARLEROI CHARLEROI ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN BRUSSEL HASSELT ZAVENTEM ROESELARE ROESELARE BEERVELDE BOOM ANTWERPEN DEURNE PAAL POZNAN-POLEN

Hoofdstuk 7 â&#x20AC;¢ Bijlagen

63


64

jaarverslag 2013 â&#x20AC;¢


V.U.: Marijke Bruyninckx | Preventie en Interim | Tour & Taxis, Havenlaan 86C, Bus 302, B-1000 Brussel Design : as@habilis.be

Centrale Preventiedienst voor de Sector van Uitzendarbeid vzw

Tel 02 204 56 80 Fax 02 204 56 89

Info@p-i.be www.p-i.be

Gratis nummer: 0800 23 999

Jaarverslag Preventie en Interim 2013  
Jaarverslag Preventie en Interim 2013  

De Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector

Advertisement