Page 1

PREVENTIE EN INTERIM

JAARVERSLAG

2015


JAARVERSLAG

2015


3

Arbeidsongevallen uitzendkrachten 3.1 Nationale cijfers arbeidsongevallen uitzendsector 2015

16 18

3.2 Arbeidsongevallen 2014-2015 van de uitzendkrachten per gewest 27 3.3 Jobstudent-uitzendkrachten

28

3.4 Algemeen Besluit

30

De Centrale Gegevensbank

32

4.1 De Centrale Gegevensbank PI-M voor uitzendkrachten

34

4.2 Helpdesk

34

4.3 Analyse aantal gezondheidsonderzoeken in de uitzendsector

35

4

inhoud 1

4

Interne werking

6

1.1 Beheer

8

1.2 Preventie en Interim

9

1.3 Verbindingspersonen

10

Tewerkstelling in de uitzendsector

12

2.1 Tewerkstelling 2015 in de uitzendsector

14

2.2 Tewerkstelling 2015 jobstudent-uitzendkrachten

15

2 - Jaarverslag 2015 •   

5

Voorwoord

2

4.4 De cijfers van de Centrale Gegevensbank PI-M 36

Sensibilisering

38

5.1 Website Preventie en Interim

40

5.2 Ontwikkeling informatiedragers

41

5.3 Opleidingen

46

5.4 Studiedag “Beroepschauffeurs”

47

5.5 Arbeidsongevallentool

48

5.6 Persartikelen

49

Actieplan 2016

50

6

7

Overzicht leden

54

Inhoud - 3


Voorwoord Preventie en Interim, de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector, heeft voor 2015 de cijfers van de uitzendkrachten in kaart gebracht. Hiervoor werden alle uitzendbureaus, actief in België, bevraagd. De tewerkstelling van de uitzendkrachten, waaronder ook jobstudenten-uitzendkrachten, nam in 2015 toe met 7,43%. Voor het tweede opeenvolgende jaar is er een significante stijging van tewerkstelling, in 2014 was deze meer dan 10%. In 2015 bedraagt de tewerkstelling van de jobstudenten-uitzendkrachten ruim 14% van de totale tewerkstelling in de uitzendsector. Dagelijks zijn meer dan 100 000 uitzendkrachten actief in verschillende sectoren waarbij het 60% handarbeid en 40% hoofdarbeid betreft. De verdeling van uitzendarbeid tussen het Vlaams, Waals en Brussels Gewest is vergelijkbaar met 2014, de gewesten vertegenwoordigen respectievelijk 69%, 21% en 10% van de gepresteerde uren. De frequentiegraad blijft jaar na jaar dalen en is in 2015 voor het eerst gedaald onder de symbolische grens van 40, oftewel 39,30. Het is het vijfde jaar op rij dat de frequentiegraad een dalende trend kent. De ernstgraden echter lijken zich te stabiliseren rond eenzelfde waarde. In 2015 bedroeg de Weg 0,88 en de Geg 2,70. Voor de globale ernstgraad betekent dit een lichte stijging t.o.v. 2014.

PI heeft een campagne gelanceerd om jobstudent-uitzendkrachten bewust te maken van de risico’s van het vak. Spil van de campagne is de volledig vernieuwde website www.ikbenjobstudent.be die sinds 15 december 2015 online is. De nieuwe website werd ontwikkeld voor PC, tablet en smartphone. Eind 2015 heeft de uitzendsector de Centrale Gegevensbank PI-M in gebruik genomen. De databank is een belangrijke tijdswinst voor de sector omdat direct, na selectie van de uitzendkracht, een opzoeking mogelijk is naar zijn/haar medische geschiktheid voor het gezondheidsrisico aangeduid in de werkpostfiche. Preventie en Interim is in 2015 gestart met de ontwikkeling van een tool voor online bevraging van de uitzendkantoren m.b.t. de arbeidsongevallen van uitzendkrachten. Eind 2016 wordt de tool in gebruik genomen. Preventie en Interim blijft ijveren voor doelgerichte sensibilisering en verbetering van de communicatie rond veiligheid en preventie bij uitzendarbeid. Belangrijkste aandachtspunten blijven de werkpostfiche als communicatiemiddel tussen gebruiker, uitzendbureau en Externe Dienst PBW, het onthaal van de uitzendkracht bij de gebruiker en de bewustmaking van de uitzendkracht voor de risico’s van zijn/haar vak op de werkplek.

Ondanks de vaststelling dat de frequentiegraad daalt, is er een tendens dat er relatief meer arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid zijn. In 2015 bedroeg het aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid 10,81% van het totale aantal arbeidsongevallen. In 2014 en 2013 was dit respectievelijk 10,54% en 9,29%. Deze trend doet zich ook voor in de andere sectoren en werd eveneens opgemerkt door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Herwig Muyldermans Voorzitter

4 - Jaarverslag 2015 •   

Marijke Bruyninckx Directeur PI

Voorwoord - 5


1

1 INTERNE WERKING 6 - Jaarverslag 2015 •   

Interne werking - 7


1

1.1 BEHEER

1.2 PREVENTIE EN INTERIM

De Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector, Preventie en Interim, telt 169 leden. In 2015 heeft de Raad van Bestuur 3 maal vergaderd (april, juni en november).

Samenstelling

Leden Raad van Bestuur van Preventie en Interim op 31/12/2015

Marijke BRUYNINCKX

Directeur Preventie en Interim

Kris VANHEMELEN

Medewerker preventieadviseur I

Jonathan GUYOT

Medewerker preventieadviseur I

Inge MERTENS

Medewerker preventieadviseur II

Nico CANNIE

Medewerker preventieadviseur II

Nicolas KOZYREFF

Webmaster

Herwig MUYLDERMANS (Voorzitter)

FEDERGON

Virginie CAVERNEELS (Ondervoorzitter)

ABVV

Pascale WIRKEN

ABVV

Bergie VAN DEN BOSSCHE

ACV-CSC

Bram VAN BRAECKEVELT

ACLVB

Piet VAN DEN BERGH

ACV-CSC

Katie DE PAUW

Management Assistant

Alain TERMOTE

ADECCO PS nv

Carine GRYSPEERD

Administratief medewerkster

Janique VANDEVELDE

DAOUST nv

Guy VAN LEEMPUT

SYNERGIE BELGIUM nv

Marie-José JANSSEN

GROUPEQUIP nv

Ann CATTELAIN

FEDERGON

Jürgen LEZY

KONVERT INTERIM

Erik PIETERS

MANPOWER BELGIUM nv

Glenn NUYTEMANS

RANDSTAD GROUP nv

Greta DEBAENE

START PEOPLE nv

Lies DUMAREY

ACCENT JOBS FOR PEOPLE nv

Fabrice HENRIOUL

TRACEGROUP nv

Els ROELS

T-GROUP nv

8 - Jaarverslag 2015 •   

Interne werking - 9


1

1.3 VERBINDINGSPERSONEN

1.3.4 Interacties met verbindingspersonen

1.3.1 Doel

Samen met de verbindingspersonen organiseert Preventie en Interim jaarlijks een studiedag en een event “Dag van de Verbindingspersonen”.

In het Koninklijk Besluit van 4 december 1997 tot oprichting van een Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector werd bepaald dat in ieder uitzendbureau een verbindingspersoon moet worden aangesteld. Deze verbindingspersonen beschikken over een veiligheidsopleiding (minimum niveau III) en samen met Preventie en Interim vormen ze de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector. In 2015 was het een team van 161 verbindingspersonen.

1.3.2 Onthaal nieuwe uitzendbureaus Bij de opstart van een uitzendbureau sluiten zij zich verplicht aan bij de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector. Er is eveneens een onthaal voorzien door een teamlid van Preventie en Interim. Tijdens dit onthaal wordt de rol van de verbindingspersoon toegelicht en de samen­ werking met Preventie en Interim. De rol die Preventie en Interim kan betekenen op vlak van preventie en bescherming van de uitzendkracht wordt onder de loep genomen.

Dag van de Verbindingspersonen te Luik Het event op 29 januari 2015 werd aangewend om bijzondere aandacht te geven aan de Centrale Gegevensbank PI-M voor de medische onderzoeken van uitzendkrachten. Preventie en Interim presenteerde in detail de perspectieven voor het jaar 2015 op het gebied van preventie voor de sector, de laatste ontwikkelingen in het dossier van de Centrale Gegevensbank, evenals het actieplan van Preventie en Interim voor het komende jaar. Daarna volgde een begeleide rondleiding in het station van Luik-Guillemins waarbij het nieuwe station, een werk van de Spaanse architect Santiago Calatrava Valls, werd toegelicht op vlak van architectuur en met oog voor veiligheid en onderhoud.

1.3.3 Basisopleiding Preventie en Bescherming voor verbindingspersonen

Er was ook de mogelijkheid voor een bezoek van de tentoonstelling “Ik was 20 in 14” waar de diverse aspecten van de “grote oorlog” van 100 jaar geleden tot leven werd gebracht aan de hand van 3 000 voorwerpen uit die tijd.

Ook in 2015 organiseerde Preventie en Interim een basisopleiding preventieadviseur (niveau III) voor verbindingspersonen en hun medewerkers. Verspreid over zes dagen in oktober en november volgden 8 gedreven verbindingspersonen de opleiding waarin dieper werd ingegaan op o.a. de rol van de inspectie, risicoanalyses, wetgeving, de werkpostfiche, gezondheidstoezicht, arbeidsongevallen, psychosociale risico’s, jobstudenten enz.

Studiedag “Vakbekwaamheid, Rijgeschiktheid en medisch toezicht voor chauffeurs” Op 8 oktober 2015 werd een studiedag georganiseerd rond het thema Rijbewijs en beroepschauffeurs. De sprekers kwamen uit verschillende disciplines wat voor een zeer leerrijke dag heeft gezorgd op vlak van mobiliteit, veiligheid en gezondheid van werknemers en uitzendkrachten.

Tijdens de opleiding verwerven de verbindingspersonen de nodige kennis om gebruikers en uitzendkrachten informatie te verstrekken over de risico’s waaraan uitzendkrachten worden blootgesteld en om de gepaste aanbevelingen te doen in verband met preventie.

Dag van de Verbindingspersonen te Brugge Op 10 december 2015 werd in Brugge op de jaarlijkse dag van de verbindingspersonen de vernieuwde jobstudentenwebsite www.ikbenjobstudent.be gelanceerd. De aanwezigen kregen uitgebreid de nieuwe jobstudentencampagne in primeur voorgesteld. Verder kwamen de realisaties in 2015 en het actieplan 2016 aan bod. Na het officiële gedeelte werd de dag afgesloten met een rondleiding in de stadsbrouwerij “De Halve Maan”.

De opleiding werd afgesloten met een bedrijfsbezoek aan Atlas Copco Airpower te Wilrijk.

10 - Jaarverslag 2015 •   

Interne werking - 11


2

2 12 - Jaarverslag 2015 •   

TEWERKSTELLING IN DE UITZENDSECTOR Tewerkstelling in de uitzendsector - 13


2

2.1 TEWERKSTELLING 2015 IN DE UITZENDSECTOR

2.2 TEWERKSTELLING 2015 JOBSTUDENTUITZENDKRACHTEN

Preventie en Interim (PI) verzamelt jaarlijks de cijfers van alle uitzendbureaus actief in België. De cijfers geven een reëel beeld van de opeenvolgende jaarlijkse tewerkstelling van uitzendkrachten waaronder ook de uitzendkracht-jobstudenten. In het belang van de analyse van de arbeidsongevallen wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen het inzetten van uitzendkrachten in “handarbeid” (vroeger “arbeiders” genoemd) en “hoofdarbeid” (vroeger “bedienden” genoemd).

Sinds 2011 vraagt PI de tewerkstellingscijfers bij jobstudenten in de uitzendsector over het hele jaar op. Voordien werden enkel cijfers over de zomermaanden opgevraagd. Reden is dat sinds 2012 de wettelijke regeling geldt dat jobstudenten tot maximum 50 dagen per jaar kunnen werken aan een verlaagd tarief van sociale bijdragen. Sinds de invoering van die vernieuwde wetgeving was een duidelijke stijging merkbaar in de tewerkstelling van jobstudent-uitzendkrachten.

In 2015 werden 195,17 miljoen uren gepresteerd door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Dit betekent een stijging met 7,43% t.o.v. 2014. Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat een significante stijging van de tewerkstelling van uitzendkrachten wordt genoteerd (in 2014 was er een stijging van 10,4%).

In 2015 werden in de uitzendsector 27,91 miljoen uren gepresteerd door jobstudenten, wat opnieuw een stijging met ruim 20% t.o.v. 2014 betekent. Uitgedrukt in aantal contracten gaat het over 225 928 2 jobstudent-uitzendkrachten. In 2015 maakt de markt van jobstudent-uitzendkrachten 14,30% uit van de gehele uitzendsector.

Bij uitzendbureaus actief in de bouwsector werden 5,19 miljoen uren gepresteerd. Dit is een stijging met 10,9% t.o.v. 2014. De tewerkstelling in deze niche bedraagt ca. 2,66% van de totale uitzendarbeid in België.

Grafiek 2: Tewerkstelling uren jobstudenten Uren (miljoen) 30

In 2015 stelde de uitzendsector meer dan 100 000 fulltime equivalente (FTe) uitzendkrachten tewerk waarvan 60,19% “handarbeid” en 39,81% “hoofdarbeid”.

27,9

1

25

22,5 20,8

Grafiek 1: Tewerkstelling uren 200

20

Uren (miljoen) 186,9

180

180,9

146,2 137,5 116,3

121,9

16,6

181,7

176,6

15

165,6 164,5

160,8

160

120

195,2

172,0

140

21,1

11,8

151,1

12,8 13,2

14,0 11,9

12,6 12,5

141,3

10

130,6 129,1 128,9

100

5

80 60

0 ZOMER

40

2005

2006

2007

2008

HEEL JAAR 2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2015

20 0 1

1998

1999

2000

2001

2002

FTe= 1 950 gepresteerde uren per jaar.

14 - Jaarverslag 2015 •   

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2

Studie Federgon (2015): 608 591 uitzendkrachten hebben in 2015 minstens één opdracht uitgevoerd waarvan 217 880 jobstudent-uitzendkrachten.

Tewerkstelling in de uitzendsector - 15


3

3 16 - Jaarverslag 2015 •   

ARBEIDSONGEVALLEN UITZENDKRACHTEN Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 17


3.1 NATIONALE CIJFERS ARBEIDSONGEVALLEN UITZENDSECTOR 2015

Tabel 1: Toelichting coëfficiënten arbeidsongevallencijfers COËFFICIËNT

BETEKENIS

Fg = maat voor het aantal ongevallen per miljoen uren tewerkstelling

Fg

3.1.1 Overzicht arbeidsongevallen uitzendkrachten 2015

Frequentie­ graad

Aantal arbeidsongevallen (min.1 dag arbeidsongeschiktheid) vermenigvuldigd met 1 000 000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar. Fg =

In 2015 waren er 7 671 arbeidsongevallen op de arbeidsplaats met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid (de dag van het arbeidsongeval niet meegerekend).

3

DEFINITIES

∑ arbeidsongevallen x 1 000 000 aantal gepresteerde uren

Fg = 100 komt overeen met: één op 6 fulltime tewerk­ gestelde werknemers heeft jaarlijks een arbeidsongeval.

Weg = maat voor menselijke schade ten gevolge van alle ongevallen per 1 000 uren tewerkstelling

Hiervan waren er è 4 dodelijke arbeidsongevallen, è 829 arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid.

Weg Werkelijke ernstgraad

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid (van alle uitzendkrachten samen) vermenigvuldigd met 1 000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar. Weg =

In totaal geven deze arbeidsongevallen samen 172 655 dagen arbeidsongeschiktheid waarvan het aantal dagen verlet voor de ongevallen met blijvend letsel 48% bedraagt. Van de hele groep uitzendkrachten hadden de uitzendkrachten die handarbeid verrichten met 155 173 dagen het grootst aantal dagen verlet, dit is bijna 90% van het totaal aantal dagen.

∑ dagen arbeidsongeschiktheid x 1 000 aantal gepresteerde uren

Geg = maat voor totale menselijke schade ten gevolge van alle ongevallen per 1 000 uren tewerkstelling

Geg Globale ernstgraad

In 2015 waren 12,6 uitzendkrachten op 1 000 het slachtoffer van een arbeidsongeval met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid. 1,36 uitzendkrachten op 1 000 hebben een blijvende arbeids­ ongeschiktheid overgehouden aan een arbeidsongeval. Uitzendkrachten worden flexibel ingezet en werken in vergelijking met vaste werknemers meestal geen volledig jaar (dit varieert van één dag tot een volledig jaar).

Totaal aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid PLUS aantal forfaitaire dagen vermenigvuldigd met 1 000 en gedeeld door het aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar. Geg =

(∑ dagen arbeidsongeschiktheid + ∑ forfaitaire dagen) x 1 000 aantal gepresteerde uren

Weg = 1 komt overeen met: 1,5 dag arbeidsongeschikt­ heid tijdens één jaar voor elke fulltime tewerkgestelde werknemer.

Aantal forfaitaire dagen1 voor: - verlies hand: 4 450 dagen; - verlies oog: 2 800 dagen; - verlies vinger: 825 dagen; - dodelijk arbeidsongeval2: 7 500 dagen.

Tabel 2: Frequentie- en ernstgraad 2015 voor de uitzendsector

Voor 2015 zijn dit de berekende coëfficiënten voor de hele uitzendsector

Om arbeidsongevallencijfers goed te interpreteren en op een uniforme wijze te kunnen vergelijken met de voorgaande jaren, worden de absolute cijfers (aantal arbeidsongevallen, aantal dagen arbeidsongeschiktheid,…) omgerekend tot coëfficiënten die ook rekening houden met het aantal uren dat uitzendkrachten zijn blootgesteld aan het risico op een arbeidsongeval (gepresteerde uren). Zo komen we tot volgende 3 coëfficiënten: frequentiegraad Fg, werkelijke ernstgraad Weg en globale ernstgraad Geg.

Frequentiegraad Fg

39,30

Werkelijke ernstgraad Weg

0,88

Globale ernstgraad Geg

2,70

Opmerking: De globale ernstgraad (Geg) houdt rekening met de impact van dodelijke arbeidsongevallen en ongevallen met blijvende ongeschiktheid (of invaliditeit). Om die impact in rekening te brengen telt men afhankelijk van de ernst van de arbeidsongeschiktheid een aantal dagen forfaitair bij. In het meest ernstige geval, een dodelijk arbeidsongeval, gaat dit over 7 500 forfaitaire dagen. Bij een blijvende ongeschiktheid van bv. 1% gaat het dan over 75 dagen (= 1% van het maximum aantal forfaitaire dagen (7 500)). In de cijfers van het jaarverslag van PI worden de forfaitaire dagen bij de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in rekening gebracht zoals gekend in de prognose van de arbeidsongevallenverzekeraar op het moment van de opvraging van de arbeidsongevallencijfers door PI bij de uitzendbureaus.

1

Het aantal forfaitaire dagen houdt rekening met blijvende arbeidsongeschiktheid en dodelijke arbeidsongevallen. Of 100% onbekwaam.

2

18 - Jaarverslag 2015 •   

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 19


3.1.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers uitzendsector 2000 t.e.m. 2015 Frequentiegraad (Fg)

Werkelijke ernstgraad (Weg) Grafiek 1: Evolutie frequentiegraad handarbeid

Fg

Grafiek 4: Evolutie werkelijke ernstgraad handarbeid Weg 3,0

150 135,97

134,70

2,67 124,60

120

2,5

2,49

2,41

110,26

2,15 99,85 91,86

95,43

95,43

90

1,94

2,0

89,12

1,77 76,54

76,21

72,52 65,32

60

1,77

1,80

1,74 1,50

1,5 61,53

59,19

1,49

1,47 1,34

1,29

1,37

1,32

57,39

1,0

3

30

0

0,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,0

2000

2001

2002

17,42

16,73 15,77

2006

2007

2008

17,48

17,32

17,18

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,22

0,22

0,22

2013

2014

2015

0,34

16,31

0,32

15,42

15,00

15

14,54

13,77

13,50

12,18

11,96

5

0,1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,26

0,26 0,23

0,0

0,20

2000

2001

Grafiek 3: Evolutie frequentiegraad handarbeid + hoofdarbeid

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grafiek 6: Evolutie werkelijke ernstgraad handarbeid + hoofdarbeid Weg 2,0

120

1,81 99,60

0,25

0,25 0,22

0,2

2001

0,28

0,27 0,25

10

2000

0,30

0,3

14,09 12,47

Fg

2005

Weg 0,4

20

0

2004

Grafiek 5: Evolutie werkelijke ernstgraad hoofdarbeid

Grafiek 2: Evolutie frequentiegraad hoofdarbeid Fg

2003

1,85 1,68

94,29

1,54 87,80

1,5

1,38

79,58

80

71,40

1,25 65,90

68,52

1,26

1,26

67,77

1,19 1,02

61,78 51,86

53,40

1,03

1,01

1,0

0,89

50,50 44,86

40

41,29

40,21

0,85

0,91

0,88

39,30

0,5

0

20 - Jaarverslag 2015 •   

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 21


3.1.3 Overzicht gegevens arbeidsongevallen uitzendkrachten Globale ernstgraad (Geg)

3.1.3.1 Arbeidsongevallencijfers van 2000 t.e.m. 2015

Grafiek 7: Evolutie globale ernstgraad handarbeid Geg

Tabel 3: Overzicht 2000-2015

8

2000 6,78

6

6,48

5,77

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/ 2014

2015/ 2000

Handarbeid + hoofdarbeid 5,45 4,94

5,25

5,12 4,72

4,75

4,54

4,54

4,51 3,85

4

3

2005

4,11

4,07

4,09

Fg

99,60

65,96

68,42

67,85

61,78

51,86

53,38

50,50

44,86

41,29

40,21

39,30

-2,3%

-61%

Weg

1,81

1,25

1,26

1,26

1,19

1,02

1,04

1,01

0,89

0,85

0,91

0,88

-3,3%

-51%

Geg

4,19

3,74

3,61

3,27

3,25

2,96

3,11

3,04

2,56

2,67

2,64

2,70

2,3%

-36%

Handarbeid

2

Fg

135,97

91,92

95,47

95,48

89,12

76,54

76,20

72,50

65,32

61,53

59,19

57,39

-3,0%

-58%

Weg

2,49

1,77

1,77

1,80

1,74

1,50

1,49

1,47

1,34

1,29

1,37

1,32

-3,6%

-47%

Geg

5,77

5,31

5,16

4,72

4,75

4,54

4,53

4,51

3,85

4,11

4,07

4,09

0,5%

-29%

Hoofdarbeid 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafiek 8: Evolutie globale ernstgraad hoofdarbeid

Fg

15,77

15,39

16,29

17,44

17,48

17,32

17,17

14,54

14,09

12,47

12,18

11,96

-1,8%

-24%

Weg

0,25

0,25

0,26

0,28

0,30

0,34

0,32

0,26

0,23

0,22

0,22

0,22

0,0%

-12%

Geg

0,57

0,69

0,62

0,64

0,83

0,74

0,86

0,65

0,61

0,61

0,52

0,59

13,5%

4%

Geg 1,0 0,86

0,83

0,8

0,74 0,67

0,6

0,57

0,66

0,69 0,61

0,61

0,65

0,64

0,61

0,61

0,55

0,59 0,52

0,4

0,2

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,67

2,64

2,70

2013

2014

2015

Grafiek 9: Evolutie globale ernstgraad handarbeid + hoofdarbeid Geg

5

4,70

4,53

4,19

4

3,86 3,56

3,70

3,59 3,27

3,25 2,96

3

3,12

3,04 2,56

2

1

0

22 - Jaarverslag 2015 •   

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 23


3.1.3.2 Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten 2000-2014-2015

3.1.3.3 Dodelijke arbeidsongevallen

Tabel 4: Overzicht 2000-2014-2015 2000

2014

2015

137 520 266

181 682 368

195 174 492

Aantal ongevallen

13 697

7 305

7 671

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12 943

6 532

6 838

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

751

770

829

3

3

4

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

249 077

164 478

172 655

Aantal forfaitaire dagen

327 598

315 035

354 021

Frequentiegraad

99,60

40,21

39,30

Werkelijke ernstgraad

1,81

0,91

0,88

Globale ernstgraad

4,19

2,64

2,70

70

59,62

60,19

95 913 964

108 312 527

117 475 321

Aantal ongevallen

13 041

6 411

6 742

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12 323

5 706

5 992

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

715

702

746

3

3

4

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

238 580

148 290

155 173

Aantal forfaitaire dagen

314 473

292 960

326 046

Frequentiegraad

135,97

59,19

57,39

Werkelijke ernstgraad

2,49

1,37

1,32

Globale ernstgraad

5,77

4,07

4,09

30

40,38

39,81

41 606 302

73 369 841

77 699 171

Aantal ongevallen

656

894

929

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

620

826

846

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

36

68

83

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

0

0

0

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

10 497

16 188

17 482

Aantal forfaitaire dagen

13 125

22 075

27 975

Frequentiegraad

15,77

12,18

11,96

Werkelijke ernstgraad

0,25

0,22

0,22

Globale ernstgraad

0,57

0,52

0,59

Handarbeid + hoofdarbeid Aantal uren blootstelling

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

3

Handarbeid Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

Hoofdarbeid Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

24 - Jaarverslag 2015 •   

In 2015 waren er 4 dodelijke arbeidsongevallen met uitzendkrachten. De redenen waren de volgende: è meegesleurd door een transportband, è vallen van hoogte door het vallen van een stelling, è ongeval met een bestelwagen bij het transport tussen twee werven, è aanrijding met een vrachtwagen, waarna er brand ontstond in de vrachtwagen.

3.1.4 Toelichting arbeidsongevallen uitzendsector In 2015 steeg de tewerkstelling in de uitzendsector met ruim 7,43% in vergelijking met 2014. Het is het tweede jaar op rij met een aanzienlijke stijging van de gepresteerde uren door uitzendkrachten. In 2014 was er een toename van 10,4%. De toename voor handarbeid in 2015 bedraagt 9% en deze voor hoofdarbeid 5%. Het totaal aantal arbeidsongevallen in 2015 bedraagt 7 671. Het aantal ongevallen ligt dus opnieuw lager dan de groei in tewerkstelling (7,43%). Dit is een trend die ook de vorige jaren al merkbaar was. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal ongevallen met 44% gedaald, terwijl in diezelfde periode de tewerkstelling in de uitzendsector met zo’n 42% is gestegen. Dit weerspiegelt zich uiteraard ook in de frequentiegraad Fg, die in 2015 opnieuw lichtjes daalde t.o.v. het jaar voordien: van 40,21 in 2014 tot 39,30 in 2015. Het is intussen al voor het vijfde jaar op rij dat de frequentiegraad daalt en voor het eerst dat de Fg onder de grens van 40 duikt. In vergelijking met 2000 is de frequentiegraad met ruim 60% gedaald. In 2015 waren er 4 dodelijke arbeidsongevallen (t.o.v. 3 in 2014 en 6 in 2013). Er zijn 829 arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid. Dit is een stijging met 7,7% t.o.v. 2014 (toen waren er 770 arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid). Ter vergelijking: in 2000 waren er 751 arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid voor een tewerkstellingsgraad die toen meer dan 30% lager lag. Zowel de werkelijke als de globale ernstgraad vertonen een iets andere trend. Gezien over de laatste 3 à 4 jaar schommelen beide ernstgraden rond eenzelfde waarde. In vergelijking met het jaar 2000 is de globale ernstgraad voor de uitzendsector wel met 36% gedaald en de werkelijke ernstgraad zelfs met 51% verminderd. De globale ernstgraad bij hoofdarbeid neemt licht toe in 2015 t.o.v. 2014 en komt zo terug op het niveau uit 2013 en 2012. Ook de globale ernstgraad bij handarbeid bereikt opnieuw het peil uit 2013.

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 25


Dat de globale ernstgraad bij hoofdarbeid sinds 2000 niet echt blijkt gedaald te zijn, is wellicht voor een groot deel te verklaren doordat er al een aantal jaren een harmonisatie bezig is tussen de functies van handarbeiders en hoofdarbeiders. Uitzendkrachten die ingedeeld worden bij “hoofdarbeid” doen meer en meer taken die vroeger als “arbeider” werden beschouwd (vb. in een magazijn niet enkel de stock bijhouden, maar ook zelf met de elektrische transpallet of heftruck aan de slag gaan). En aangezien het uitvoeren van deze vorm van hoofdarbeid meer risico’s op zwaardere arbeids­ ongevallen met zich meebrengt, komt dit ook tot uiting in de cijfers over de ernstgraad bij “hoofdarbeiders”.

3

Preventie en Interim volgt de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten van nabij op. Dodelijke arbeidsongevallen krijgen prioriteit. De studie van omstandige verslagen van dodelijke en ernstige arbeidsongevallen van uitzendkrachten helpen PI om voor de sector gerichte acties en tools uit te werken en te verbeteren (vb. sensibiliseringsmateriaal, specifieke opleidingen, werkgroepen,…). Conclusie: De frequentiegraad blijft jaar na jaar dalen. De ernst van de arbeidsongevallen daarentegen blijkt zich de laatste jaren min of meer te stabiliseren. In 2015 was er een lichte stijging te merken van de globale ernstgraad voor de hele sector, met een sterkere stijging bij hoofdarbeid dan bij handarbeid. Terwijl de totale frequentiegraad verder daalt, is er een relatieve stijging merkbaar van het aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid (of invaliditeit). Of anders gesteld: rekening houdend met de stijgende tewerkstelling in de sector blijft relatief gezien het aantal arbeidsongevallen nog steeds dalen. De ernst van de arbeidsongevallen daarentegen blijft gelijk of neemt zelfs (lichtjes) toe. De inspanningen van de preventiediensten binnen de uitzendsector werpen hun vruchten af bij het doen dalen van het aantal arbeidsongevallen. Extra aandacht is vereist om ook de ernst van de arbeidsongevallen nog beter aan te pakken.

26 - Jaarverslag 2015 •   

3.2 ARBEIDSONGEVALLEN 2014-2015 VAN DE UITZENDKRACHTEN PER GEWEST 3.2.1 Overzicht arbeidsongevallen 2014-2015 Vlaanderen-Wallonië-Brussel Tabel 5: Overzicht Vlaanderen - Wallonië - Brussel Vlaanderen

Tewerk­­ stellings­ uren

Wallonë

Brussel

Nationaal

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

68,46%

69,53%

21,52%

20,81%

10,02%

9,66%

100,00%

100,00%

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015 57,39

HANDARBEID Fg

57,80

55,53

67,29

67,6

40,75

38,24

59,19

Weg

1,25

1,26

1,83

1,62

0,93

1,04

1,37

1,32

Geg

3,59

3,68

5,63

4,60

3,68

3,10

4,07

4,09

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

12,41

11,72

15,24

16,06

8,56

7,36

12,18

11,96

HOOFDARBEID Fg Weg

0,18

0,22

0,38

0,31

0,19

0,11

0,22

0,22

Geg

0,40

0,59

0,90

0,82

0,64

0,21

0,52

0,59 2015

HANDARBEID + HOOFDARBEID 2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Fg

41,34

39,53

48,07

48,49

16,37

16,22

40,21

39,3

Weg

0,86

0,88

1,29

1,14

0,37

0,38

0,91

0,88

Geg

2,43

2,66

3,88

3,38

1,37

1,04

2,64

2,70

3.2.2 Toelichting overzicht arbeidsongevallen gewesten In 2015 is het aandeel van de tewerkstelling van uitzendkrachten in Vlaanderen t.o.v. de andere gewesten lichtjes gestegen. In Vlaanderen daalt in vergelijking met 2014 de frequentiegraad bij handarbeid, hoofdarbeid en voor alle uitzendkrachten samen. De ernstgraden daarentegen vertonen een iets stijgende trend. Deze stijging is meer uitgesproken bij de globale ernstgraad dan bij de werkelijke ernstgraad. Vlaanderen vertoont wat betreft de frequentiegraad en de globale ernstgraad eenzelfde trend als op nationaal niveau. In het Brussels Gewest dalen de frequentiegraden ook in vergelijking met 2014. De globale ernstgraden dalen eveneens. De werkelijke ernstgraad bij handarbeid stijgt, maar dit wordt gecompenseerd door de dalende werkelijke ernstgraad bij hoofdarbeid. Het Brussels Gewest is gekenmerkt door een t.o.v. de andere gewesten relatief groot aandeel hoofdarbeid in de totale uitzendarbeid in het Gewest. Wallonië vertoont net het omgekeerde stramien als Vlaanderen. In het Waals Gewest stijgen de frequentiegraden, terwijl beide ernstgraden afnemen.

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 27


3.3 JOBSTUDENT-UITZENDKRACHTEN

Grafiek 11: Werkelijke ernstgraad van 2005 tot 2015 Weg 0,50 0,40

3.3.1 Arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2015

0,37 0,32

0,32

0,30

0,27

0,30

0,28

Tabel 6: Overzicht 2013-2014-2015 2013

2014

2015

Frequentiegraad

16,74

20,00

16,02

Werkelijke ernstgraad

0,16

0,21

0,17

191 015

209 616

225 928

21 092 318

22 545 218

27 908.875

110,42

107,55

123,53

353

451

447

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid

3 301

4 809

4 768

Aantal jobstudenten op 1 000 slachtoffer van AO

1,85

2,15

1,98

Aantal contracten jobstudenten Aantal gepresteerde uren

3

0,22

Aantal gepresteerde uren per contract Totaal aantal arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

Grafiek 10: Frequentiegraad van 2005 tot 2015 Fg

0,21

0,19

0,17

0,16

0,10

0,00 ZOMER 2005

2006

2007

2008

HEEL JAAR 2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 7: Vergelijking 2005-2015 arbeidsongevallen jobstudent-uitzendkrachten ZOMER

HEEL JAAR 2015

2015/ 2014

2015/ 2005

Fg 41,98 37,10 40,86 30,07 29,23 25,79 23,91 22,46 19,65 16,74 20,00 16,02

-19,9%

-61,8%

-46,9%

-46,9%

2005 Weg

3.3.2 E volutie arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2005-2015

0,20

0,20

0,32

2006

0,37

2007

0,32

2008

0,27

2009

0,30

2010

0,28

2011

0,22

2011

0,20

2012

0,19

2013

0,16

2014

0,21

0,17

3.3.3 Toelichting arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2015 Het aantal contracten van jobstudent-uitzendkrachten is in 2015 met 7,8% toegenomen t.o.v. 2014 met name van 209 616 in 2014 tot 225 928 in 2015. Vertaald in gepresteerde uren komt dit overeen met een stijging van 23,8% t.o.v. 2014 (van 22,5 miljoen uur naar 27,9 miljoen uur).

80

60

Sinds 2010 is het gemiddeld aantal gepresteerde uren per contract van een jobstudentuitzendkracht geleidelijk gestegen, van 80 uur per jobstudent in 2010 tot 123,5 uur in 2015. 41,98

40

40,86 37,10 30,07

29,23 25,79

23,91

22,46

20

19,65

16,74

20,00 16,02

0 ZOMER 2005

2006

2007

2008

HEEL JAAR 2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2015

Het aandeel van jobstudent-uitzendkrachten in de totale markt van de uitzendarbeid bedraagt 14,3%. De frequentiegraad is in 2015 gedaald t.o.v. 2014: van 20 tot 16,02, en is daarmee tegelijk de laagste frequentiegraad sinds 2005 (2005 was het eerste jaar met een systematische bevraging naar jobstudent-uitzendkrachten). Ook de werkelijke ernstgraad kende na de stijging in 2014 opnieuw een daling in 2015 tot een Weg van 0,17 waarmee bijna het minimum uit 2013 wordt bereikt. In 2015 was er gelukkig geen enkel dodelijk arbeidsongeval bij jobstudent-uitzendkrachten. Per 1 000 contracten van jobstudenten hebben 1,98 jobstudenten een arbeidsongeval met minimum 1 dag arbeidsongeschiktheid gehad. Preventie en Interim blijft inzetten op het sensibiliseren van jongeren over de risico’s van ’t vak. Getuige daarvan de in 2015 volledig vernieuwde jobstudentenwebsite www.ikbenjobstudent.be en bijhorend materiaal (o.a. affiches, contractmapjes,…) en de in de steigers staande campagne naar scholen in 2016.

28 - Jaarverslag 2015 •   

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 29


3.4 ALGEMEEN BESLUIT In 2015 steeg de tewerkstelling in de uitzendsector tot het hoogste niveau ooit, tot ruim 195 miljoen gepresteerde uren. Iets meer dan 60% van de uitzendkrachten werkt in “handarbeid”, terwijl 40% een functie uitoefent die als “hoofdarbeid” gecatalogeerd wordt. De verdeling van uitzendarbeid tussen het Vlaams, Waals en Brussels Gewest blijft gelijkaardig met het vorige jaar. De gewesten vertegenwoordigen respectievelijk 69%, 21% en 10% van de gepresteerde uren.

3

Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij: è Een correct en volledig ingevulde werkpostfiche als basis van de informatieoverdracht over de preventie van arbeidsongevallen op elke werkpost. Een goede risicoanalyse van de werkpost door de gebruikers is hiervoor noodzakelijk. è Een efficiënt en uitgebreid onthaal van elke uitzendkracht. è Een goede samenwerking en communicatie tussen de gebruiker, externe diensten PBW, het uitzendbureau en PI. è Consulenten én gebruikers nog meer bewust maken van het belang van veiligheid van hun uitzendkrachten (o.a. door sensibilisering, opleiding,…).

De frequentiegraad blijft jaar na jaar dalen en is in 2015 voor het eerst gedaald onder de symbolische grens van 40 (Fg volledige uitzendsector 39,30). 2015 is het vijfde jaar op rij dat de frequentiegraad een dalende trend kent. Dit betekent dat de groei in tewerkstelling van uitzendkrachten sneller toeneemt dan het absoluut aantal arbeidsongevallen. De ernstgraden (zowel werkelijke als globale) stabiliseren zich rond eenzelfde waarde. In 2015 bedroeg Weg 0,88 en de Geg 2,70. Voor de globale ernstgraad betekent dit een lichte stijging t.o.v. 2014. Ondanks de vaststelling dat de frequentiegraad daalt, is er een tendens dat er relatief meer arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid zijn. In 2015 bedroegen dit type arbeidsongevallen 10,81% van het totale aantal arbeidsongevallen. In 2014 was dit 10,54%, in 2013 was er bij 9,29% sprake van blijvende ongeschiktheid. Het aantal jobstudenten dat via uitzendarbeid aan de slag gaat blijft sterk stijgen. Ook in 2015 noteerden we een belangrijke stijging van 20% tot 27,9 miljoen gepresteerde uren. De frequentiegraad vertoont een tegengestelde tendens. In 2015 bedroeg de Fg 16,02 wat bijna het laagste cijfer betekent sinds het verzamelen van de arbeidsongevallengegevens door Preventie en Interim. De dalende trend van de frequentiegraad geeft aan dat de sensibilisering en andere inspanningen, om arbeidsongevallen van uitzendkrachten te voorkomen, effect blijven hebben. Om deze tendens ook in de toekomst verder te zetten, blijft Preventie en Interim ijveren voor doelgerichte sensibilisering en het verbeteren van de communicatie rond veiligheid en preventie bij uitzendarbeid.

30 - Jaarverslag 2015 •   

Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 31


4

4 32 - Jaarverslag 2015 •   

DE CENTRALE GEGEVENSBANK Arbeidsongevallen uitzendkrachten - 33


4.1 DE CENTRALE GEGEVENSBANK PI-M VOOR UITZENDKRACHTEN

4.3 ANALYSE AANTAL GEZONDHEIDS-­ ONDERZOEKEN IN DE UITZENDSECTOR

De Centrale Gegevensbank PI-M werd in 2013 door Preventie en Interim ontwikkeld en bevat de resultaten van de gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten. Na elk gezondheidsonderzoek van een uitzendkracht brengt de betrokken medische dienst het resultaat van het onderzoek over naar de databank.

Preventie en Interim volgt de evolutie van de gezondheidsonderzoeken via een jaarlijkse bevraging van de uitzendkantoren. In 2015 werden er 79 220 medische onderzoeken voor uitzendkrachten uitgevoerd. Ter vergelijking, in 2014 waren er 70 164 gezondheidsonderzoeken. Grafiek 1: Procentuele verdeling gezondheidsonderzoeken uitzendkrachten in 2015

Het KB van 15 december 2010 “tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten” 1 voorziet in de oprichting van een centrale gegevensbank waarin minimaal het resultaat van de gezondheidsbeoordeling wordt opgenomen voor elke uitzendkracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht. Verder wordt gestipuleerd dat de gegevensbank wordt beheerd door Preventie en Interim, de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector.

4

Eind november 2015 heeft Preventie en Interim de stakeholders op de hoogte gebracht dat de Centrale Gegevensbank PI-M vanaf 1 januari 2016 geopend wordt voor gebruik door de uitzendsector. De databank betekent een belangrijke tijdswinst voor de sector omdat flexibel en snel inzetten van competente en medisch geschikte uitzendkrachten een belangrijk issue voor de sector is. Nutteloze herhalingen van de gezondheidsonderzoeken en de daarbij horende kosten worden vermeden. Met de databank PI-M kan snel worden opgezocht of een uitzendkracht al eerder medisch geschikt werd verklaard voor een gelijkaardige functie en werkpost met dezelfde gezondheidsrisico’s.

Securex

SpmtArista

Attentia Mensura

Idewe

Provikmo CLB

4.2 HELPDESK De Centrale Gegevensbank is gebruiksvriendelijk ontworpen voor elke gebruiker. Preventie en Interim heeft in samenwerking met haar informaticadienst een helpdesk ontwikkeld opdat de databank 24 uur op 24 operationeel blijft.

1

Mediwet Andere

In 2015 heeft Attentia met 40,8% het grootst aantal gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Idewe voerde 19,9% van de gezondheidsonderzoeken uit direct gevolgd door Mensura die meer dan 16% van de onderzoeken binnen de sector realiseerde. Spmt-Arista en Securex vertegenwoordigen ieder op hun beurt 11,35% en 10,2% van de markt. In 2015 bezitten Attentia, Idewe, Mensura, Securex en Spmt-Arista samen 98,3% van de markt van de medische onderzoeken in de uitzendsector.

Opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010.

34 - Jaarverslag 2015 •   

De Centrale Gegevensbank - 35


4.4 DE CIJFERS VAN DE CENTRALE GEGEVENSBANK PI-M Vandaag hebben de Externe Diensten PBW al meer dan de helft van de gezondheidsonderzoeken overgeheveld naar de databank. Attentia, Spmt-Arista, Securex en Mensura zijn de externe diensten die de resultaten van de medische onderzoeken van de uitzendkrachten overbrengen naar de Centrale Gegevensbank. De medische onderzoeken worden vastgelegd in functie van de aangeduide gezondheidsrisico’s onder vorm van de codes op de werkpostfiche. Deze codes zijn terug te vinden in het Ministerieel Besluit van 9 juni 2010 ‘Jaarverslag Externe Dienst PBW’. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende gezondheidsrisico’s aangeduid in de werkpostfiche. Grafiek 2: Overzicht van de meest voorkomende gezondheidsrisico’s aangeduid in de werkpostfiche

4

Hanteren van lasten

Andere codes

ctie

idsfun

e Veiligh Clostrid

ium tet

Pl

oe

ge

na

ani / tetano s

rb

ei

d

Activiteiten met voedingswaren Nachtarbeid Lawaai

80 dB(A) en < 85 dB(A); piek => 135 dB(A) < 137 dB(A)

Giftig voor de voortplanting Weekendarbeid Ergonomische belasting

Merk op dat de wetgeving recent werd aangepast m.b.t. het contact met voedingswaren en beeldschermwerk. Dit zal zich in de volgende jaren weerspiegelen in de aantallen medische onderzoeken van de uitzendkrachten. 36 - Jaarverslag 2015 •   

De Centrale Gegevensbank - 37


5 5 SENSIBILISERING 38 - Jaarverslag 2015 •   

Sensibilisering - 39


5.1 WEBSITE PREVENTIE EN INTERIM 5.1.1. Circulaires Op onze website www.p-i.be vindt u de circulaires. Ze zijn een vertaalslag van de wetgeving naar de praktijk van de uitzendsector. De circulaires verdelen we met het oog op een betere leesbaarheid en een meer transparante inhoud van de Koninklijke Besluiten. De circulaires worden ingedeeld volgens de titels zoals opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk: van Titel I: Algemene beginselen tot en met Titel VIII: Bijzondere werknemers categorieën en werksituaties.

5.1.2 Jobstudenten

5

In 2015 heeft PI de jobstudentensite in een volledig nieuw, jeugdig jasje gestoken. Dit betekende ook het startschot van een nieuwe campagne om jobstudent-uitzendkrachten bewust te maken van de risico’s van ’t vak. Spil van de campagne is de volledig vernieuwde website www.ikbenjobstudent.be die sinds 15 december 2015 online is. Via deze site krijgen jongeren tips op maat over de veiligheidsrisico’s die ze lopen en hoe ze die kunnen aanpakken tijdens hun studentenjobs. Ook uitzendkantoren en scholen vinden er veel relevante achtergrondinformatie en sensibiliseringsmateriaal. En natuurlijk biedt PI op de nieuwe site ook de relevante regelgeving op een heldere en overzichtelijke manier op een presenteerblaadje aan. De nieuwe website is zowel ontwikkeld voor PC, tablet als smartphone. Voor de campagne werd een opvallend en fris campagnebeeld gecreëerd in felle, jeugdige kleuren. Een crash test dummy-stripfiguur symboliseert de risico’s die jobstudenten kunnen lopen tijdens hun vakantiejobs. De opvallende affiches zijn in verschillende formaten gratis te verkrijgen bij Preventie en Interim, net als ander campagnemateriaal zoals speciaal ontwikkelde contractmapjes voor jobstudenten.

40 - Jaarverslag 2015 •   

Het concept van de nieuwe website is dat de jobstudent voor zijn/haar eigen functie een aantal tips & tricks vindt om veilig aan de slag te kunnen. In 2015 werden de eerste 4 sectoren online geplaatst: horeca, verkoop en retail, productie en logistiek, administratie. In 2016 wordt het aantal sectoren minstens verdubbeld en komt de campagne ook letterlijk tot leven.

5.1.3 Werkpostfiche De website www.werkpostfiche.be speciaal ontwikkeld voor zowel klant-gebruiker als voor uitzend­bureau, is een toepassing van de wetgeving omtrent de werkpostfiche en de risicoanalyse van de werkplek waarvoor een werkpostfiche moet opgesteld worden. De website is aangepast in 2015 omwille van de verandering in de wetgeving betreffende het gebruik van levensmiddelen en het werken met beeldschermen.

5.2 ONTWIKKELING INFORMATIEDRAGERS 5.2.1. PI News – PI Mail De uitgave PI News is afgelopen jaar 3 keer verschenen. De doelgroepen zijn uitzendkantoren, preventieadviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, de overheid, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de grootste ondernemingen in België. PI News wordt onder ongeveer 3 000 contactpersonen verdeeld en is een uitstekende manier om belangrijke en nuttige informatie te verspreiden. Via dit kanaal probeert PI haar acties en belangrijk nieuws in de kijker te plaatsen voor de sector. Tevens plaatsen we in elke PI News een interview interessant voor de uitzendsector. Er wordt telkens voorzien in een wedstrijd met 3 vragen over thema’s die verband houden met preventie en veiligheid inclusief schiftingsvraag. Met een deelname aan deze wedstrijd maak je kans op leuke prijzen. Preventie en Interim mailt op regelmatige basis een PI Mail naar de verbindingspersonen. De mail informeert bondig over actualiteiten met betrekking tot preventie en veiligheid op het werk. De verbindingspersonen blijven zo ook op de hoogte van de verschillende acties en evenementen binnen Preventie en Interim.

Sensibilisering - 41


5

5.2.2. Agenda (voor de uitzendkracht/jobstudent) 2016

5.2.3 Informatieve fiches

De zakagenda is veruit het belangrijkste sensibiliseringsmiddel bedoeld voor de uitzendkrachten en jobstudenten. In de uitgave 2016 vinden we een volledig nieuwe look met een praktische kalender waarin de uitzendkrachten/jobstudenten hun werkdagen en uren kunnen noteren. De nieuwe uitgave bevat nog steeds nuttige info en praktische tips over werken als uitzendkracht/ jobstudent. Bovendien herinneren eenvoudige en direct bruikbare veiligheidstips de uitzendkrachten aan het belang van hun veiligheid en die van hun collega’s. De agenda informeert de uitzendkracht eveneens over www.toolboxlab.be, een platform met zeer concrete informatie in 6 talen over toolboxmeetings. Voor de jobstudent zetten we onze website www.ikbenjobstudent.be extra in de kijker als informatiebron.

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de Centrale Gegevensbank werd in juni 2015 een informatiefiche, met de algemene vaccinatie-informatie, opgestuurd naar alle uitzendbureaus van België. Deze informatiefiche is een aanvulling op de vaccinatiekaart ontwikkeld door Preventie en Interim. Er werd eveneens een fiche ontwikkeld m.b.t. “Uw toegang tot PI-M”.

Gesch voor e ikte uitzen dkrac en job h

t gesele EN JE cteerd W AL EE IL WETEN O ? N MED ISCH F DE GEKOZE ONDER N UITZE ZOEK HEEFT NDKRACH Raadple T GEHAD eg dan ? de Ce • ntr

Er werden een 140  000-tal zak­agenda’s verdeeld over de uitzendbureaus, meer dan 14 000 zakagenda’s over scholen in Wallonië en Vlaanderen en een 2  000-tal agenda’s over andere organisaties die betrokken zijn bij uitzendarbeid. De agenda’s worden eveneens verdeeld tijdens opleidingen en andere professionele ontmoetingen.

Ga als

ale Ge nog me gevens disch geschik bank (PI of terug t is -M) en een me check disch of hij/zij: onderzo ek mo et onde rgaan volgt te

werk:

1. No teer he

t rijksre

gister

2. Re gistre

er daar

numm

er van

na de

de uit

zendkr

acht

in de da werkpo volgend taban stfich e gege k PI-M e in de • KB vens in, O-numm datab die je ank PI er van terugvin • Int -M de gebru ern nu dt op de mmer iker (vb werkp • Uit van de . 0463 ostfich gifted werkp 728987 atum: e, ingevu os • Co t (vb. EX ) datum ld door de(s) ge waaro T313) de gebru zo p de nd heidsris risico’s Na reg iker: istratie van de ico(‘s) wordt werkp zoals aa 046372 er een ost we ngeduid 8987/EX uniek rden ing op de numm T313/20 (gebru evuld werkp er gecre ik dit nu 052011 (vb. 20 ostfich ëerd da mmer 052011 //1 e 10 (vb 016 steeds t er als ) . 1100 als ref 16) volgt uit ere zie nti t: è Ge e in alle eft de briefw Centrale isselin • is g en do Gegeve je uitzen cumente nsbank dkracht • ka n) een po medis n je ee sitief res ch gesc n afdruk • mo ultaat, hikt vo maken et je uit dan ... or het als be zendk (de) aa • ka wijs, en racht nie ngeduid n je uit die be t zendk e gezon zorgen racht me meer naar dheidsris aan de de arb teen sta ico(‘s) gebruike eidsgen rten bij è Als r eeshee de gebru er geen r iker res ult • mo aat ge et je uit vonden zendk wo rdt, da racht no de gebru n… g iker vo or de be een medisch onderzo doelde werkp ek onde ost rgaan voor hij/ zij kan starten bij Vul de

NL_Centra

le Gege

vensbank

FICHE_PI

.indd

1

12/01/16

VA VO OR CC IN AT IEC HE UI TZ EN CK DK RA CH TE N

De D e w e rg e k n ip t e m Je vond k p o s t fi /v g e v o kandid de geknipte uitzen aat vac nD dkracht che op cinati vaccin voor aties zijn es krijgen. n o D ig ee n ? Belangri de job? Kij verplich k dan zek jk, want t en wa er de we in e n t in zonde t moet r de jui rkpost je alle check

ge

2. Werk po

gen!

ste ine fiche na maal reg • Door ntingen , want elen? Wi loop kan hij moge De ha j zetten • geef nDige je op we /zij niet aan lijk moet je De ui chec tzenDk de slag. g. Doe klist • De ar rach hieron de vac Welke beiDs t alti cinatiech Der. gene jD ee esheer eck! n vac /huisa cinat iekaa rts r rt va egist n pre reert D vent e inen ie en i tinge nt erim n op D mee. e vac cinat iekaa rt.

Doe De stap 1

va c c in

de ge br

at ie c h e

uik er

be zo rg

Risico Hepatitis Hepatitis Hepatitis

Tetanus

Kinkhoest

A Vaccin

B

A+B

Datum

Vaccin

Datum

Vaccin

Datum

Vaccin

Datum

Nevenwe

Vaccin

stap 2

ec k of

de uit

ze nd kr

ac ht ge Vraag de uitzen va cc in genees dkrach ee rd is t kundig e verkla of hij/zij onl angs een ring nod inenting ig. • Uitzen of her dkrach nieuw t is ing • Uitzen de ine eënt EN dkrach nting kre kan jou t is nie o Uit eg. Is dat t ingeën bewijs zendkr het gev voo t OF acht mo o Lic al, dan et ingeën kan geen bew rleggen? Ga ht uw heb je uitzen naa t worde ijs o Hij/zij een dkrach n OF vra voorleggen? r Stap 3. kan kie t in ove agt een zen: r de ine bewijs INeNtI ntinge van de Ng doo n. r arB voorbi eIdSge je inenti Bezorg NeeShe ng aan de uitzen er zijn art • Formu dkrach s. t: lier ‘ve rzoek • Vaccin om ine INeNtI atiekaa nting of Ng doo rt van r art tuberc Preven S Naa ulinete tie en Bezorg r keu st’ Interim ze de • Formu uitzendkrach Belan grijk: gee t: lier ‘ve rzoek • Formu naar keu f de uit om zendkr lier ‘be ze. acht alti wijs van inenting of tub • Vaccin jd een inenting atiekaa erc vaccin rt van of tuberc ulinetest’ atiekaa Preven ulinete rt mee tie en Interi st’ om te laten inv m ullen doo r de arb eidsge P&I_VacC neeshe heck_A4 er of art -N.indd 1 s

rkingen

- Allergieë

st

Uitgifted atum:

dij

en perso Bril / vei onlijke ligheid sscher Broek m: / overal: Gehoo rbesch erming Hands : choene n / wa nten: Helm: Jas:

Datum A

Pagin a1/2

gebrui ker

Werkkle

n

Testen Tuberculine Titer Titer

in te vu llen do or

KBO/o ndernem ingsnu mmer::

of functi Te ver e Inte vullen functie rn numm : Uit te er: voeren taken: Vereis te kwalif icaties Lokalis en ber atie van oepsvo orwaar de we den: rkpost Te geb : ruiken arbeid smidd Voorafg elen: aande instructie Te voo s: rziene opleid ing: Studen t-werk nemer toegel aten 3.

ck!

t jo u • Aan de we de rk po st • Check hand van dez e werkp fic he op de werkp ostfich Nee? Ga ost e select eer naar Sta fiche: zijn er inentinge je de geschi p 4. kte uit n nodig? Belan zendkr grijk: acht. • Je sel ecteer Ja? t Ga naa een uit gevacc r Stap zendkr ineerd 2. acht op • Is de is. basis van werkp ostfich zijn com e onvolle petent dig ing ies, pas evuld? daarna Kaart ga je na het aan of hij/zij bij de geb medis ruiker ch ges ! chikt en ch

Luik A :

1. Be drijfs

gevens Bedrijfs naam: Adres: Naam en tel. contac tperso Extern on: e dienst PBW:

15:02

Resultaat

B

Maske r:

4. Ve rplich

t

besche

rmingsm

gezond Vaccinat heidstoe ies/te sten 1 zicht Gezon Tetanu dheid s srisic ja o Vei Tuberc ligheid ulose sfunct ie Functie Detai met ver ls we hoo lbepa gde wa ald ris akzaam  Ch ico: heid emisc he ag entia 

idd

elen (+ Specifie bescherm ke uitr usting ingstype Stofjas (te spe aanduid : cifiëren en) ): Veiligh eidsgo rdel / harnas Veiligh : eidssc hoenen : Zalven : Andere :

Biolog ische agentia

nee

Hepat itis B Jonger Andere e : Activit eit me t welbep aald risic o (zie hier NAAM onder)

CODE 2

Fysisc he ag entia lawaai temper atuur lichaam strillin gen

1 Gezond Biologisc heidstoezich t voor he age activiteit ntia 2 Geb ruik de met voe codes dingswa zoals voo ren is afgescha rzien in het MB ft vanaf van 9 1 janu juni 201 ari 201 0 ‘Jaarver 6. Een medisch slag Exte attest rne Dien van de sten PBW huisarts ’.

volstaat . Zie CIN

2015 01

www.p -i.be

4/06/15

42 - Jaarverslag 2015 •   

10:10

Sensibilisering - 43


5.2.4 Affiches

5.2.5. Gadgets

Sinds enkele jaren stelt Preventie en Interim affiches ter beschikking met simpele en duidelijke veiligheids­ boodschappen. Eveneens in 2015. De affiches bevatten tips omtrent vracht­ wagenchauffeur, rolbrugbestuurder, spaar je rug, rigger, huishoudhulp, logistiek bediende, signalisatie, agressie, hoe vul je een werkpostfiche in, job­studenten. De affiches zijn ook terug te vinden op de website van PI: www.p-i.be

Het volledige jaar stelden wij ook allerlei gadgets en hulpmiddelen ter beschikking van onze uitzendbureaus. We beschikken over contractmapjes, de jaarlijkse agenda, snapwraps, vaccinatiekaarten, stresshelmen, blocnotes, enz. Eveneens werd er in december een geschenkdoos voorzien voor onze verbindingspersonen en uitzendkantoren om de fijne samenwerking in 2015 te bekronen. De geschenkdoos bevatte onze agenda 2016, een affiche www.ikbenjobstudent.be, een contractmapje, een flessenopener, ….

Numéro

Naam Bevestig hier het visitekaartje van uw uitzendkantoor.

en voor

naam:

Geboor ARte BEda IDtu SOm: NG

EV AL LE

Adres:

3 999 Perma nentie

van 9u ›12u PR EV EN TIE OP HE T WE N | UI TZ RK | AD EN DKM VI ES | RA CH TE V N JO BS TU Numéro

Telefo

wenst jou veel succes met je studentenjob!

Persoo

onnum

n te ve

den doo

r de uit

3 999

en bij

nood:

Uw uit zen opzoe dconsulent ken of kan in de PIeen be u medisch M datab ge pa alde ank Soms functie schikt bent zijn oo voor of werkp art s alt k vaccinati ost. es ijd om deze vac verplicht. Vra cinatieka ag Hou de art in te da arom uw vaccin atieka vullen art per . soonli jk bij u! Preven Haven tie en laa Tel. 02 n 86 c Bus 30 Interim 20 4 56 2 80 l Fax l 10 00 Brusse . 02 20 l info@ 4 56 89 p-i.be V.U.: Mar l ww w.p ijke Bruy ninckx -i.be | Hav enla an

zendkr

acht

86c Bus

www. p-i.be | ww w.ikbe njobst udent.b e Vóór je erin vliegt…

DE NT EN

Gratuit

NOOD NUMM ERS Brand we Politie: er/ambulan ce: 112 10 Antigifc 1 entrum: 07 0 24 5 24 5 Ka art bij te hou

Grati Numms er

0800-2

mer:

rwittig

Gratuit

0800-2

V.U.: M.

Bruyninc

kx | Have

nlaan

86c bus

302 | 1000

302 | 100

0 Brus sel

VACCINATI

EKAART

Brussel

...surf naar

5

44 - Jaarverslag 2015 •   

ikbenjobstudent.be een initiatief van Preventie en Interim

Sensibilisering - 45


5.3 OPLEIDINGEN

5.4 STUDIEDAG “BEROEPSCHAUFFEURS”

5.3.1 Basisopleiding Preventie voor verbindingspersonen en hun medewerkers

5.4.1 Studiedag vakbekwaamheid, rijgeschiktheid en medisch toezicht voor chauffeurs

Ook in 2015 organiseerde Preventie en Interim een basisopleiding preventieadviseur (niveau III) voor verbindingspersonen en hun medewerkers. Verspreid over zes dagen in oktober en november volgden 8 gedreven verbindingspersonen de opleiding waarin dieper werd ingegaan op o.a. de rol van de inspectie, risicoanalyses, wetgeving, de werkpostfiche, gezondheidstoezicht, arbeidsongevallen, psychosociale risico’s, jobstudenten enz. Tijdens de opleiding verwerven de verbindingspersonen de kennis die ze nodig hebben om aan de ondernemingen en de uitzendkrachten informatie te verstrekken over de risico’s waaraan uitzendkrachten worden blootgesteld en om de gepaste aanbevelingen te doen in verband met preventie. De opleiding werd afgesloten met een boeiend bedrijfsbezoek aan Atlas Copco Airpower te Wilrijk.

5.3.2 Opleiding “Werkpostfiche”

5

De werkpostfiche is een onvermijdelijk document betreffende veiligheid en preventie op het werk. Er werden halve-dag opleidingen georganiseerd i.v.m. de werkpostfiche door Preventie en Interim. Deze cursussen hebben tot doel de wetgeving te verduidelijken, praktische oefeningen uit te voeren, foute toepassingen op te sporen en de hulpmiddelen op de website www.werkpostfiche.be toe te lichten. In 2015 werden vier Nederlandse trainingen gehouden voor een totaal van 49 deelnemers en een Franstalige opleiding met 5 deelnemers.

5.3.3 Federgon cursus De cursus “Preventiebeleid bij uitzendarbeid” ontwikkeld voor uitzendconsulenten wordt gegeven door Preventie en Interim. Deze maakt deel uit van een Federgon cursus voor bedienden van de uitzendsector. Het primaire doel van Preventie en Interim is de uitzendconsulenten die de cursus volgen bewust maken van preventie en veiligheid op de werkplek voor de uitzendkracht. Dit zijn centrale thema’s die deel uitmaken van de dagelijkse missie van de uitzendconsulenten. De wetgeving inzake welzijn op het werk, gezondheidsonderzoeken, werkpostfiche, de taakverdeling tussen de gebruiker en het agentschap maken deel uit van de besproken onderwerpen.

46 - Jaarverslag 2015 •   

Uitzendkrachten die als beroepschauffeur ingezet worden moeten aanvullend op het rijbewijs C of D voldoen aan de bepalingen inzake rijgeschiktheid (de zogenaamde medische schifting) en over een attest vakbekwaamheid beschikken. Dit brengt bepaalde verplichtingen mee voor de uitzendkracht en de werkgever. Bovendien zijn beroepschauffeurs die hun functie combineren met een veiligheidspost (bijvoorbeeld laden en lossen van goederen) onderworpen aan het medisch toezicht voor werknemers. Voor de uitzendsector is het van groot belang om bij de selectie van een uitzendkracht te beschikken over de juiste criteria (welke categoriegroep van rijbewijs + vereiste rijgeschiktheid en vakbekwaamheid). De gebruiker moet eveneens op de werkpostfiche het ‘specifiek’ gezondheidstoezicht aanduiden als een veiligheidspost onderdeel is van het takenpakket van de uitzendkracht. Om een helder inzicht te verschaffen in deze materie werd er op 8 oktober 2015 een studievoormiddag te Brussel georganiseerd. De Confederatie Bouw en Adecco Construct kaderden het thema respectievelijk in de bouw- en de uitzendsector. Experts in regelgeving van de FOD Mobiliteit en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gingen dieper in op de rijbewijswetgeving en de welzijnswetgeving. De arbeidsgeneesheer van SPMT-Arista bracht zijn ervaring vanuit de arbeidsgeneeskunde. Een verslag van de studievoormiddag kan u vinden op de site van Preventie en Interim: www.p-i.be/nl/pi/events/. Via deze link kan u eveneens de presentaties van de sprekers downloaden.

5.4.2 Dag van de verbindingspersoon Op 10 december 2015 werd in Brugge op de jaarlijkse “Dag van de verbindingspersonen” de vernieuwde jobstudentenwebsite www.ikbenjobstudent.be van Preventie en Interim gelan­ ceerd. De aanwezigen kregen uitgebreid de nieuwe jobstudentencampagne in primeur gepresenteerd. Na het officiële deel werd de dag afgesloten met een fel gesmaakte rondleiding in stadsbrouwerij “De Halve Maan” in hartje Brugge.

Sensibilisering - 47


5.5 ARBEIDSONGEVALLENTOOL

5.6 PERSARTIKELEN

Jaarlijks bevraagt Preventie en Interim alle erkende uitzendbureaus over de tewerkstelling en de arbeidsongevallen van uitzendkrachten. Dit resulteert o.a. in statistieken die de basis vormen van het Jaarverslag PI. Tot nu toe gebeurt de bevraging via een papieren inlichtingenformulier.

In 2015 heeft Preventie en Interim onderstaande artikels gepubliceerd.

In 2015 heeft PI een belangrijke stap gezet om dit proces te automatiseren. Er werd een toepassing ontwikkeld om deze bevraging vanaf 2017 via internet te laten verlopen. In het najaar van 2015 werd het inputdeel ontworpen. Deze arbeidsongevallentool heeft de naam “PI-A” meegekregen.

September 2015

Protéger les intérimaires des risques au travail Auteur: Marijke Bruyninckx

Fokus Entrepreneur

Augustus 2015

Beschermen van uitzendkrachten tegen risico’s op de werkplek Auteur: Marijke Bruyninckx

Fokus Human Resources

Juni 2015

Uitzendkrachten beschermen tegen risico’s op het werk Auteur: Marijke Bruyninckx

Trends / Mediaplanet (P.5)

Mei 2015

Persbericht : “Cijfers uitzendkrachten in 2014 Toename tewerkstelling uitzendkrachten en afname arbeidsongevallen!” Auteur: Marijke Bruyninckx

Belga

5

48 - Jaarverslag 2015 •   

Sensibilisering - 49


6 ACTIEPLAN 2016 Actieplan - 51


Centrale Gegevensbank PI-M (CGB)

Werkgroepen

In 2016 wordt de Centrale Gegevensbank PI-M in gebruik genomen. Binnen PI wordt een helpdesk ingericht. De Externe Diensten bezorgen via een Web Service de resultaten van de gezondheidsonderzoeken aan de centrale databank.

In 2016 wordt de werkmap m.b.t. psychosociale risico’s (o.a. grensoverschrijdend gedrag) geactualiseerd. Een werkgroep wordt betrokken bij het op punt stellen van de arbeidsongevallentool.

Websites Preventie en Interim

Vorming

De 4 verschillende websites van PI worden regelmatig geüpdatet. Het gaat over www.p-i.be; www.pi-m.be; www.ikbenjobstudent.be en www.werkpostfiche.be. In 2016 wordt een actieplan uitgewerkt om de site www.p-i.be te actualiseren. De jobstudentensite werd eind 2015 volledig hernieuwd met een groter accent op de leefwereld van jongeren. In 2016 wordt deze jongerensite verder uitgebouwd. De PI mail naar de verbindingspersonen blijft behouden als nuttig en niet te vervangen communicatiemiddel.

Vanaf oktober 2016 wordt door PI opnieuw een basisvorming preventie voor nieuwe verbindingspersonen georganiseerd. In 2016 blijft de mogelijkheid bestaan om op aanvraag extra vormingen voor verbindingspersonen en consulenten te organiseren over werkpostfiches, arbeidsongevallen, enz.

Arbeidsongevallen De ontwikkeling van een arbeidsongevallentool wordt gefinaliseerd in 2016.

Sensibiliseringsproducten De belangrijkste producten zijn: PI News (3 x per jaar), Jaarverslag PI, agenda voor de uitzendkracht, technische hulpmiddelen, PI mail naar de verbindingspersonen. Er komt een nieuw doelgericht ‘onthaalpakket’ dat het belang van de centrale preventiedienst moet onderstrepen. Het onthaalpakket is bedoeld voor alle nieuwe uitzendbureaus en verbindingspersonen.

6

52 - Jaarverslag 2015 •   

Actieplan 2016 - 53


7 54 - Jaarverslag 2015 •   

7 OVERZICHT LEDEN Overzicht leden - 55


Overzicht leden Preventie en Interim op 31/12/2015 A CONCEPT INTERIM

2000

ANTWERPEN

EUROSTAR 25 BELGIUM bvba

2321

MEER

ABSOLUTE WORK CONSTRUCT bvba

8200

BRUGGE

EXARIS INTERIM

1000

BRUSSEL

ABSOLUTE WORK bvba

8200

BRUGGE

EXCEL INTERIM nv

1050

BRUSSEL

ACCENT CONSTRUCT nv

8800

ROESELARE

EXPERZA

8700

TIELT

ACCENT JOBS FOR PEOPLE nv

8800

ROESELARE

FLEXIBILITY bvba

2000

ANTWERPEN

ACTA INTERIM nv

4800

VERVIERS

FLEX-IN LOGISTICS bv

ACTIEF CONSTRUCT nv

3560

LUMMEN

FLEXPOINT bvba

3500

HASSELT

ACTIEF INTERIM nv

3560

LUMMEN

FLEXTRA INTERIM nv

1730

ASSE

ADCOR CONSTRUCT bvba

8900

IEPER

FORUM JOBS nv

8800

ROESELARE

ADCOR INTERIM bvba

8900

IEPER

FRIDAY EUROTECH CONSTRUCT nv

2970

SCHILDE

ADECCO CONSTRUCT nv

1702

GROOT-BIJGAARDEN

GO TEMP bvba

8500

KORTRIJK

ADECCO PS

1702

GROOT-BIJGAARDEN

H & L PEOPLE nv

2000

ANTWERPEN

ADMB

8200

BRUGGE

HARVEY NASH

1702

GROOT-BIJGAARDEN

AGO CONSTRUCT bvba

8500

KORTRIJK

HAYS nv

8520

KUURNE

AGO JOBS & HR

8500

KORTRIJK

HUMAN CONSTRUCT

6000

CHARLEROI

AGRO-SERVICES

2500

LIER

HUMAN SUPPORTS

6000

CHARLEROI

ALLO INTERIM nv

1060

BRUSSEL

IMPACT CONSTRUCTION nv

3500

HASSELT

APPRO bvba

2830

WILLEBROEK

IMPACT nv

3500

HASSELT

ARTEC Groep België

2000

ANTWERPEN

IN PERSON BOUW bv

ARTEC INTERIM bv

NL-4382 AC

VLISSINGEN

INFINITY JOBS

8870

IZEGEM

NL-1013 AS

BREDA

AMSTERDAM

ASAP.BE nv

3600

GENK

INTELECT bvba

2600

BERCHEM

AVANCE HASSELT bvba

3500

HASSELT

INTERIM PARTNER bvba

1420

EIGENBRAKEL

AXIS nv

2000

ANTWERPEN

INTERIM@WORK

3730

HOESELT

AXXICOM nv

2000

ANTWERPEN

INTERPASS nv

9450

HAALTERT

BAKKER & PARTNERS nv

2600

BERCHEM

INTERTIME nv

3580

BERINGEN

BELGIUM TECHNICAL SUPPORT nv

9120

BEVEREN

IPS POWER PEOPLE

BIK INTERIM

1070

ANDERLECHT

JOB TALENT nv

3000

LEUVEN

EAST YORKSHIRE

JOBCONNECTION nv

3000

LEUVEN

BOSTONAIR Ltd

7

NL-4836 LG

UK-HU-178DA

NL-2909 LK

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

CARE TALENTS nv

8500

KORTRIJK

JOBS CONSTRUCT bvba

3620

LANAKEN

CONSELLT

8800

ROESELARE

JOBS cvba

2600

BERCHEM

CONSTRUCT INTERIM nv

1000

BRUSSEL

JUST WORK nv

8800

ROESELARE

BASTINGSTOKE RG

KELLY SERVICES INTERIM nv

1160

BRUSSEL

CONTRACTAIR Ltd

UK-248WD

DAOUST INTERIM nv

1050

BRUSSEL

KEYWORKS bvba

3560

LUMMEN

DAXXA BELGIE bvba

2910

ESSEN

KONVERT INTERIM nv

8500

KORTRIJK

DELTAWORX bvba

2060

ANTWERPEN

KONVERT INTERIM VLAANDEREN nv

8500

KORTRIJK

DIAMANT-A-GO//OPUS Interim

8500

KORTRIJK

KONVERT INTERIM WALLONIE

8500

KORTRIJK

E + nv

3530

HOUTHALEN-HELCHTEREN

KONVERT KONSTRUKT nv

8500

KORTRIJK

ELITE INTERIM

1090

JETTE

LAB SUPPORT nv

2018

ANTWERPEN

WIJCKEN

LEADER INTERIM nv

EMS-CONSTRUCT bv

NL-6603 BE

F-95604

EAUBONNE

GROUPEQUIP nv

4000

LUIK

LEM INTERIM nv

4030

GRIVEGNEE (LUIK)

ERGOFLEX nv

2800

MECHELEN

LET'S WORK

8500

KORTRIJK

EUROP INTERIM nv

1060

BRUSSEL

LIB (Logistiek Interim Bedrijf) nv

8500

KORTRIJK

56 - Jaarverslag 2015 •   

Overzicht leden - 57


LINK2EUROPE nv

2870

PUURS

SKILLFLEX nv

2800

MECHELEN

LOSFELD CONSULT bvba

7500

DOORNIK

SMART - INTERIMPALEIS cvba

1060

BRUSSEL

M INTERIM nv

1000

BRUSSEL

STAFFABLE BELGIE nv

9000

GENT

MANPOWERGROUP BELGIUM nv

1200

BRUSSEL

START PEOPLE CONSTRUCT nv

2000

ANTWERPEN

ALTRINCHAM CHESHIRE

START PEOPLE nv

2000

ANTWERPEN

2000

ANTWERPEN

F-59380

QUAEDYPRE

MERIDIAN BUSINESS SUPPORT Ltd

7

UK-WA17 PT

MERVEILLE PLUS INTERIM nv

7950

CHIEVRES (LADEUZE)

STEGMANN BELGIUM

METISELECT

9470

DENDERLEEUW

SUIVI TECHNIQUE ORGANISATION

MISE EN PLACE BELGIE nv

3000

LEUVEN

SYNERGIE BELGIUM nv

2018

ANTWERPEN

MON INTERIM bvba

1160

OUDERGEM

SYNERGIE CONSTRUCT

2018

ANTWERPEN

MOVE INTERIM

8790

WAREGEM

TALENTUS nv

8790

WAREGEM

MUNDO INTERIM bvba

3620

LANAKEN

T-BRUSSELS

1000

BRUSSEL

NOVA ENGINEERING nv

3500

HASSELT

TCP BELGIUM bvba

2000

ANTWERPEN

NURSE & CO bvba

7000

BERGEN

TEAM ONE

4500

HOEI

ORANJEBUILD

NL-3016 BH

ROTTERDAM

TEMPO-TEAM

1082

BRUSSEL

ORION ENGINEERING SERVICES Ltd

UK-IV26 AA

INVERNESS

TENTOO nv

1930

ZAVENTEM

OSMIO

4040

HERSTAL

T-GROEP; DIVISIE T-INTERIM

2800

MECHELEN

PACK INTERIM bvba

7100

LA LOUVIÈRE

THE CREW FLEX nv

2000

ANTWERPEN

PAGE INTERIM nv

1050

BRUSSEL

THG-JOBCENTER

4700

EUPEN

PASSION WORKS bvba

3540

HERK DE STAD

TOBASCO nv

3500

HASSELT

PAYROLL PROFFESSIONALS BELGIUM bvba

2000

ANTWERPEN

TRACE ! nv

6000

CHARLEROI

PEPS INTERIM nv

7000

BERGEN

TRACE CONSTRUCTION nv

6000

CHARLEROI

PLUS UITZENDKRACHTEN nv

2000

ANTWERPEN

TRAVAQ

2000

ANTWERPEN

QUALITAIR AVIATION HOLLAND bv

NL-1437 EJ

ROZENBURG-SCHIPHOL

UNIQUE nv

2000

ANTWERPEN

QUALITAIR ENGINEERING SERVICES Ltd

UK-CB85 TE

CAMBRIDGE

UPDATE-PRO bvba

2018

ANTWERPEN

QUALITY bvba

8790

WAREGEM

VALESTA nv

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

QUALITY@CONSTRUCT

3900

OVERPELT

VCARRE AND PARTNERS

1020

BRUSSEL

QUALITY@WORK

3900

OVERPELT

VDET nv

3500

HASSELT

RAINBOW RESOURCES GROUP

1200

BRUSSEL

VIAVERA

1930

ZAVENTEM

RANDSTAD BELGIUM CONSTRUCT

1082

BRUSSEL

VIND nv

8800

ROESELARE

8800

ROESELARE

RANDSTAD BELGIUM nv

1082

BRUSSEL

VIND nv "Bouw"

REAL CONSTRUCT INTERIM nv

8630

VEURNE

VIO INTERIM

9080

BEERVELDE

REAL INTERIM

8630

VEURNE

VISION POINT bvba

3545

HALEN

RECREWTMENT

2000

ANTWERPEN

VIVALDI'S CONSTRUCT

2850

BOOM

REFLEX INTERIM

1050

BRUSSEL

VIVALDI'S INTERIM nv

2000

ANTWERPEN

RITMO INTERIM

2000

ANTWERPEN

WE AND WORK

2970

SCHILDE

ROBERT HALF bvba

1702

GROOT-BIJGAARDEN

WHOOHOO BELGIUM

2930

BRASSCHAAT

ROBERT WALTERS PEOPLE SOLUTIONS nv

1050

BRUSSEL

XPE PERSONNEL SERVICES

1702

GROOT-BIJGAARDEN

RUNTIME nv

2221

BOOISCHOT

XTRA INTERIM

2100

DEURNE

SAFETEC INTERIM bvba

2000

ANTWERPEN

X-TRA INTERIM KONTICH

2100

DEURNE

SAMENWERKING TECHNIEK ORGANISATIE BELGIE bvba

8630

VEURNE

YOUR OXYGEN

2627

SCHELLE

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT nv

2000

ANTWERPEN

Z - PROJECT STAFFING

3583

PAAL

SEGERS SELECT bvba

3500

HASSELT

SELECT HUMAN RESOURCES nv

8500

KORTRIJK

58 - Jaarverslag 2015 •   

Overzicht leden - 59


60 - Jaarverslag 2015 •   


Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid vzw

Tel 02 204 56 80 Fax 02 204 56 89

Info@p-i.be www.p-i.be

V.U. : Marijke Bruyninckx | Preventie en Interim | Tour & Taxis, Havenlaan 86C, Bus 302, B-1000 Brussel | Design : www.cdncommunication.be

Jaarverslag Preventie en Interim 2015  
Jaarverslag Preventie en Interim 2015  

De Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector

Advertisement