Page 1

Varje år drabbas många tusen människor av arbets­ olyckor. I de flesta fall är det sjukvårdens förtjänst att kroppen blir hel igen. Men vem tar ansvar för att själen läks efter en olycka? Vad kan man göra för den som är rädd att komma tillbaka till arbetsplatsen och återse det ställe där olyckan hände? En rädsla som den drabbade ofta inte vill visa. Det kan bli din uppgift som chef, skyddsombud ­eller arbetskamrat att ge stöd i denna kris. Det är vår förhoppning att den här skriften ska bli till hjälp i detta arbete.

Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

ISBN 978-91-7365-170-7 Art nr 668

Prevent


Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor


Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att – ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker – informera och utbilda – ge ut tidningen Arbetsliv. Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor och andra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi genomför arbetsmiljöutbildningar över hela landet, både öppna och företagsinterna. Vi erbjuder även distansutbildning. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

© 2014

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Upplaga 2:1 Text

Danska originalets titel: Psykisk førstehjelæ ved arbedsulykker

och lignende av Karen Shultz utgivet av Arbetsmiljøfondet, ­

Köpenhamn. Översättning och textbearbetning: Prevent.

Foto

Bengt Alm

Illustration

Camilla Atterby

Grafisk form

Linda Eriksson, Prevent

Tryck

Danagårds LiTHO, Ödeshög, maj 2014

Distribution

Prevent, Box 20133, 104 60 Stockholm

Telefon

08-402 02 00

Fax

08-402 02 50

E-post info@prevent.se Webb www.prevent.se ISBN 978-91-7365-170-7 Art nr 668


Förord Denna skrift, som är en översättning från den danska »Psykisk førstehjoelp ved arbejdsulykker og lignende«, handlar om psykisk första hjälp, det vill säga den psykiska hjälp man kan behöva efter en olycka eller en chockartad och svår händelse. Skriften vänder sig dels till dem som har ansvar för arbets­ miljöarbetet och de kollegor och arbetskamrater som ska ge första hjälpen, dels till de människor som själva har kommit till skada. Många gånger är man nämligen helt oförberedd på de reaktioner som kan komma efter till exempel en olycka. Ju mer förberedd man är på vilka känslor som kan dyka upp, desto bättre kan man hjälpa såväl sig själv som andra. Detta underlättar också möjligheten att komma över den obehagliga upplevelsen, så att man undviker långvarig psykisk påverkan. Det är Prevents förhoppning att psykisk första hjälp ska bli en lika naturlig del av arbetsplatsens arbetsmiljöarbete som den vanliga första hjälpen.


Innehåll Förord �������������������������������������������������������������������������������������� 3 Vem »lagar« själen? ��������������������������������������������������������������� 7 Våra reaktioner följer ett ­mönster ��������������������������������������� 8 Du kan hjälpa dig själv ������������������������������������������������������� 13 Psykisk första hjälp på arbetsplatsen �������������������������������� 15 Efter olyckan ������������������������������������������������������������������������ 20


Vem »lagar« själen? En arm blir klämd, en hand slits av, en människa faller ned från en ställning. Varje år drabbas många tusen människor av arbets­ olyckor. De kroppsliga skadorna kan oftast sjukvården bota. Men vad händer när själen fått en skada? Vad händer med den människa som inte vågar återvända till arbetet och återse den maskin eller den plats där olyckan skedde? Vi är vana att beskriva och bedöma olyckor efter hur stora fysiska skador de orsakat. Men även en mindre olycka kan ge allvarliga psykiska men. Därför bör man alltid vara beredd att ge psykisk första hjälp när en olycka inträffar. De första minuterna och timmarna kan vara avgörande för hur lätt eller svårt det blir att senare bear­ beta upplevelsen. Utöver den akuta hjälpen måste man också vara förberedd på att det behövs psykiskt stöd en tid efter olyckan.

Prevent – Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

7


Våra reaktioner följer ett ­mönster Om du har varit utsatt för en olycka eller en chockartad upp­ levelse, ska du vara beredd på att det kan komma en reaktion – även om du inte kommit till skada rent fysiskt. Man kan nämligen bli skrämd av sina egna reaktioner. ­Kanske kommer helt nya sidor fram hos dig, som du inte kände till. Kanske tycker du att det finns gränser för hur man får upp­ föra sig som vuxen. Men man blir aldrig för vuxen för att visa känslor. Varje ­psykisk reaktion efter en olycka är naturlig. Ju mer man kan ­acceptera sina egna känslor, desto lättare är det att öppet visa dem. När man drabbas av en olycka eller en chockartad upp­levelse kan man gå igenom olika faser: en chockfas omedelbart efter olyckan, en reaktionsfas och en bearbetningsfas en tid efter olyckan, och slutligen en fas när det psykiska såret är läkt och man åter kan börja tänka framåt – förutsatt att upplevelsen har blivit bearbetad. De första reaktionerna De första minuterna, timmarna eller dygnen efter olyckan är som regel präglade av overklighet. Många har en stark känsla av inre tomhet. Man fattar inte vad som har hänt. Denna fas kallas chockfasen, då man försöker hålla verkligheten på av­ 8

Prevent – Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor


Våra reaktioner följer ett mönster

stånd och undfly det som har skett. Kanske reagerar man med att ropa och skrika, eller kanske med slöhet. Det kan vara så att man verkar vara lugn eller tvärt­ om aggressiv, eller man kanske omväxlande skrattar och gråter. Det går inte att säga på förhand hur man kommer att reagera. Det är inte heller säkert att man reagerar på samma sätt varje gång. Reaktionerna kan bland annat bero på vilka upplevelser man haft tidigare – upplevelser som kanske kan förstärka reak­ tionerna. Man värjer sig mot verkligheten Mitt i den akuta krisen försöker man ofta värja sig mot verklig­ heten. Här är några vanliga och normala reaktioner: Förnekelse Man kan försöka förtränga eller förneka att det över huvudtaget har skett en olycka. Man försöker kanske förtränga de symp­ tom som tydligt avslöjar att man faktiskt har drabbats. Man försöker till exempel att gå på ett brutet ben. Man vill inte tala om sin situation och är inte mottaglig för sakliga argument. De rinner bara av. Skjuter skulden på andra Kanske går man omkring med skuldkänslor och självförebrå­ elser för det som har skett. Man orkar inte se olyckan i vitögat utan ger andra någon del av eller hela skulden för det inträffade. Ett exempel kan vara chauffören som har kört på en person. Chauffören vet innerst inne att bromsarna inte var helt i sin ­ordning eller att farten var för hög. Trots detta försöker han kasta skulden på den som blev påkörd. Blir som ett barn igen Några börjar att uppföra sig som barn. För att slippa att ta ställ­ ning till det som har skett söker man sig tillbaka till barndomen då de vuxna bestämde allt. Prevent – Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

9

Psykisk första hjälp  
Psykisk första hjälp  
Advertisement