Page 1

ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ ON I OFF LINE Kit auto-comunicació 2011

1


Índex 1. Planificar ............................................................................................................................................................. 3 2.

Definir el públic objectiu ............................................................................................................................ 3

3.

Eines de comunicació ................................................................................................................................... 5

4.

Pressupost .......................................................................................................................................................... 7

5.

Tenir clara la necessitat del client ......................................................................................................... 7

6.

Creativitat i sorpresa .................................................................................................................................... 7

7.

Exemples ............................................................................................................................................................. 8 GRAFIKS- ESLOGANS ......................................................................................................................................... 8 EVA GRIS .................................................................................................................................................................. 8 PREVENSIBGAS ................................................................................................................................................. 10 FITA10 .................................................................................................................................................................... 10 GRAFIKS ................................................................................................................................................................ 11 ARTPLV .................................................................................................................................................................. 12 PUNTOSOFT ........................................................................................................................................................ 13 RECIBAIX............................................................................................................................................................... 13 VAYPER .................................................................................................................................................................. 14 ZAES......................................................................................................................................................................... 14 FE&CO..................................................................................................................................................................... 15 GRAFIKS ................................................................................................................................................................ 17 EVA GRIS ............................................................................................................................................................... 17

8.

Con fer les eines de comunicació ......................................................................................................... 18 a.

Imatge corporativa ..................................................................................................................................... 18

b.

Catàleg de l’empresa .................................................................................................................................. 19 Catàleg per comercialitzar producte ...................................................................................................... 19 Catàleg o dossier de vendes per a una empresa de serveis ........................................................ 20

c.

E- Mail Màrqueting. .................................................................................................................................... 20

d.

Bloc ..................................................................................................................................................................... 24

e.

Com fer una bustiada ................................................................................................................................. 25

f.

Facebook .......................................................................................................................................................... 26

g.

Sem...................................................................................................................................................................... 27

h.

Seo ....................................................................................................................................................................... 27

i.

YouTube ........................................................................................................................................................... 27

j.

Web ..................................................................................................................................................................... 28

k.

Com fer un pòster ........................................................................................................................................ 29

l.

Com fer un argumentari telefònic ....................................................................................................... 30

2


Kit d’ autocomunicació per a nous negocis Aquest Kit està dirigit a totes aquelles persones que volen començar la seva empresa. L’objectiu és explicar i ajudar a elaborar les eines de comunicació imprescindibles per iniciar una activitat empresarial amb pocs recursos econòmics però, això sí, dedicant molt temps.

1. Planificar

Planificar vol dir parar-se a pensar quin és l’objectiu que vull aconseguir, quina eina utilitzar i finalment veure si ho he aconseguit. Exposem a continuació els objectius de la comunicació: OBJECTIU GENÈRIC

OBJECTIU DE LA COMUNICACIÓ

Captació: Augmentar la visibilitat de la meva empresa

 Donar imatge determinada  Convertir-me d’invisible a visible  Donar-me a conèixer i que hem trobin primer que els mes competidors  Informa sobre un producte o servei  Explicar que fem

Conversió: És la consecució d'una determinada acció per part de l'usuari. Compra, subscripció a un butlletí, la petició d'informació,venda.

 Persuadir perquè comprin a mi

Fidelització: Retenir al client continuï visitant la nostra empresa

 Recordar als clients que existeixo

perquè

Mesurament: Estudiar quines eines han estat més eficaces i eficients

els

clients

em

 Mesurar els resultats de la comunicació realitzada.

2. Definir el públic objectiu

Definir i identificar qui son els meus clients vol dir saber nom, on son, quins mitjans de comunicació utilitzen i sobre tot construir una base de dades recollint la informació dels clients. En el cas dels comesos, bars restaurants, escoles de dansa, y empreses que tenen local majoritàriament els seus clients es troben ubicats en una determinada area geogràfica. A grans ciutats com Cornellà la zona calenta serà el barri i. En zones o poblacions més petites pot correspondre a les poblacions del costat. En el cas d’empreses de serveis, empreses que fabriquen productes, professionals lliberals, gestories, Agencies de comunicació, els seus clients identificables es a dir altres empreses que 3


necessiten els nostres productes o serveis y per tant podem trobar el telèfon o adreçà electrònica. En el cas de empreses de serveis com arquitectes, decoradors, Serveis per la gent gran que treballen amb particulars oferint productes o servies els clients son difícils d’identificar, clients no identificables, acostumen a ser particulars que necessiten el nostre producte o servei però no podem trobar les seves coordenades i tampoc estan ubicades en un lloc concret. En aquest cas els prescriptors son un bon mitjà de comunicació Crear una base de dades Una base de dades és un conjunt d'informació relativa als nostres clients, emmagatzemada i sistematitzada per facilitar-ne la recuperació posterior amb l’objectiu de poder-nos comunicar amb ells. Les bases de dades en Excel: A l’Excel podem crear una base de dades amb una simple taula formada per files i columnes. A la primera fila hi posarem els noms dels camps (nom, cognom, etc.) de la base de dades dels nostres clients i anirem omplint les files següents amb les dades concretes de cadascun. En aquest cas concret, el que ens interessa fonamentalment per fer el mailing és la cinquena columna, que conté els e-mails, però podrem fer servir qualsevol de les dades restants per personalitzar el missatge (per exemple, amb el nom i els cognoms). NOM TELÈFO TR. NOM COGNOM E-MAIL ADREÇA TIP. EMPRESA N SIGRID BART

Sra

Sigrid

Bart

sgrt@exe mple.com

9366666 Cornellà 6

ESTUDI FOTOGRÀFI Sra C

Susana

Garcia

pl@hotm ail.es

9366666 Cornella 6

Usuari Usuari

Abans de crear una nova base de dades dels nostres clients/contactes, cal veure si ja disposem d’aquestes dades en algun altra lloc, com ara la nostra comptabilitat o programa de facturació, i si existeix la possibilitat d’extreure-les.

4


3. Eines de comunicació

Les eines de comunicació són totes les formes de comunicació comercial sobre un producte o un servei, que tendeixen a crear una predisposició de compra o d'utilització, a major o menor termini, en el mercat on es mou el dit producte o servei. És a dir, és la difusió d'un producte o servei. Entre d'altres, inclou: EINES DE EINES DE COMUNICACIÓ COMUNICACIÓ Imatge corporativa:

Imatge homogènia d'acord amb la imatge que volem donar: Logo Marca Eslògan La targeta Paper de carta Sobre Factures

Mitjans generals :

X X X X X X X X

CLIENTS IDENTIFICA BLES

CLIENTS NO IDENTIFICA BLES

X X X X X X X X

X X X X X X X X

Premsa i revistes Radio Televisió, cine Pàgines grogues

Mitjans exteriors :

Tanques i opis Autobusos i alres vehicles Marquesines Estadis, Panells electrònics

En el punt venda (PLV)

Ofertes, Promocions i Regals Merchandising,: Posició producte a l’establiment Expositors Displays Uniformes, xapes Aparadors Rètol Bosses Paquets regals Targes per a la captació dades clients

de

ZONA CALENTA

Opcional

X X X X X X X X X X X

5


EINES DE EINES DE COMUNICACIÓ COMUNICACIÓ Personals i/o selectius (Marketing Directe i venda personal)

Eines on-Line

Requisits complir:

Bustiada Missatges de text Faxing i Regals Telemarketing Venda personal Networkings Atenció al client

Pàgina web Pàgina d’Aterratge Alta Google Campanya de Google Awords Un campanya de banners Una campanya de face book Un bloc You tube Linkened, Un article a la revistes digitals News letter e- mailing Catàleg PDF Tríptic PDF Twitter Portals d’internet: pagines grogues a Llei de protecció de dades Legalitzar bases de dades Black list

ZONA CALENTA

CLIENTS IDENTIFICA BLES

CLIENTS NO IDENTIFICA BLES

X

X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

6


4. Pressupost

El pressupost d’una campanya de comunicació pot varia molt en funció del mitjà utilitzat podeu consultar aquesta web: http://www.oblicua.es/ per tal de tenir una idea del pressupost que voleu dedicar.

5. Tenir clara la necessitat del client

En aquest apartat volem explicar el tercer element clau per fer una bona comunicació: la necessitat. La necessitat fa referència a la preocupació que el nostre client te i que nosaltres hem de resoldre. Per tant el missatge de la nostra comunicació haurà d’anar en aquest sentit. Es important no caure a la trampa de resoldre tots els problemes amb una sola eina de comunicació perque a aleshores com a client no ens impactarà i passarem de llarg. Per tant el missatge cal que sigui breu, clar, que generi interès i que transmeti de quina forma el meu producte o servei pot beneficiar el meu interlocutor, de manera que generi la suficient curiositat per aconseguir una entrevista o reunió o visitar al nostre local o web . 6. Creativitat i sorpresa

El nostre missatge competirà amb infinitat d’altres missatges. Per tant, hem d’aconseguir que el nostre client el recordi. La creativitat i disseny de l’eina de comunicació seran elements fonamentals per impactar el client. Son difícils d’explicar .... i hi ho deixo per als especialistes.

7


7. Exemples

GRAFIKS- ESLOGANS “Damos vida a tus ideas” “El alma de tu están “

EVA GRIS Escola de dansa, teatre, music i cant. Per a tots aquelles que s’apassionin per les ertes escèniques

Imatge actual logo

8


EVA GRIS - D铆ptic / Flyer i preparaci贸 de plantilles en Word

9


PREVENSIBGAS Catàleg per comercialitzar producte

FITA10 Catàleg o dossier de vendes per a una empresa de serveis

10


GRAFIKS e-mail

11


GRAFIKS Google

ARTPLV e- mail

12


PUNTOSOFT e-mail

RECIBAIX Bustiada

13


VAYPER

ZAES Com fer una oferta amb format digital

14


FE&CO Proposta de catĂ leg:

15


E-mailing - Redacci贸 de textos, disseny i maquetaci贸 - Composici贸 de missatge en HTML a partir de imatge

16


GRAFIKS Facebook

EVA GRIS

17


8. Con fer les eines de comunicació

a. Imatge corporativa

La imatge de l'empresa es transmet mitjançant tots aquells elements que estan en contacte amb el client, des del comportament dels empleats fins al material publicitari, la presentació de producte o serveis o les instal·lacions del negoci. Què és: La imatge corporativa o marca és un nom, símbol, disseny o combinació d'aquests que identifica els béns o serveis d'un venedor o grups de venedors i els diferencia formalment dels competidors, protegint legalment la identificació de l'organització. Per què serveix Té com a objectiu generar un quadre mental en el públic. És una imatge generalment acceptada del que una companyia "significa". La imatge de l'empresa es transmet mitjançant tots aquells elements que estan en contacte amb el client, des del comportament dels empleats fins al material publicitari, la presentació de producte o serveis o les instal·lacions del negoci. Elements habituals on aplicar la imatge d’empresa Els següents elements han de tenir una imatge homogènia d'acord amb la imatge que volem donar:        

La targeta Paper de carta Sobre Factures Paper d'embolicar Uniformes Retolació del vehicle d’empresa E-mails

Com construir la marca i eslògan La marca és un nom, símbol, disseny o combinació d'aquests que identifica els béns o serveis d'una empresa i els diferencia formalment dels competidors, protegint legalment la identificació de l'organització. www.oepm,es Quins elements composen la marca  Nom: és la part que es pot pronunciar.  Emblema: és el grafisme que distingeix una marca.  Logotip: es compon etimològicament de logotip, que significa paraula i tipus de lletra.

18


Alguns consells sobre la marca  Que sigui llegible, audible i memoritzable.  Que faci referència a l'activitat  Que sigui distintiva.  Que estigui legalment protegida.

Fonts a consultar  El Registre de les patents i marques : www.oepm.es  Les pàgines grogues.  Tècniques de creativitat o brainstorming. Com pensar un eslògan L’eslògan ha d’expressar els valors de la marca, com una cosa inseparable. Les paraules han de ser la raó per convèncer o l'emoció per atreure. Idealment ha de tenir les menors paraules possibles.

b. Catàleg de l’empresa

Què és El catàleg és la presentació impresa de l’empresa i és un element de suport molt important per a l’entrevista de vendes. Hem de diferenciar entre un catàleg per a empreses que venen o comercialitzen productes i per empreses que presten serveis Catàleg per comercialitzar producte Existeixen milers de catàlegs, des dels que anuncien menjar fins a aquells que anuncien moda d'home i de dona. Els principis que descrivim a continuació estan pensats per a aconseguir uns catàlegs de producte més eficaços:  

      

La portada és el seu aparador. Si posa un producte a la portada vendrà tres vegades més que si el col·loca en una pàgina interior. Procuri que sigui fàcil identificar la seva empresa amb número de telèfon i adreça. Si aconseguim interessar al client ha de localitzar fàcilment la nostra empresa: telèfon i adreça. Escrigui realitats, no fantasies. El truc és anticipar-se a les preguntes dels consumidors. Identificar quins problemes tenen. No oblidi les garanties. El consumidor ho llegirà amb més tranquil·litat. Repassi que els seus textos siguin fàcilment comprensibles. Els lectors no volen fer esforços per a llegir. Faci-ho tangible. Utilitzi el codi deontològic: carta de clients satisfets, cartes de ministeris o associacions del sector, currículum, demostració,... El catàleg pot ser un element important per a vendre quan s’utilitza com un instrument de presentació dels seus productes o serveis Pel que fa a la producció, actualment, amb les noves tecnologies, poden produir catàlegs a la mesura de cada client.


Catàleg o dossier de vendes per a una empresa de serveis Molts dels consells exposat en l’apartat anterior són útils també per fer el catàleg d’una empresa de serveis. Tot i això, proposem a més considerar el següents aspectes:          

Detectar les necessitats: cal definir clarament quines necessitats cobreix la nostra oferta. Beneficis: explicar què en treu el client Serveis: exposar l’oferta de serveis de l’empresa una a una Procés d’aquest servei: explicar com es realitzarà el servei i quins passos se seguiran des del principi al final. Resultat i garanties: el client estarà més tranquil. Preus: és bo orientar al client amb un exemple amb preus o tarifes. Clients contents que confien en nosaltres: posi frases que els seu clients li han explicat. Acreditacions i titulacions: si és necessari una titulació és bo remarcar que tots els seu treballadors estan obligats a tenir-la. Articles de premsa: els articles publicats donen notorietat a l’empresa. Codi deontològic: recull les normes de comportament i valors de la seva empresa.

c. E- Mail Màrqueting.

En l'actualitat, l'e-mail màrqueting és una de les estratègies més utilitzades pels negocis a Internet. És un mitjà de comunicació molt efectiu, tant pel seu baix cost, com per ser fàcil, ràpid i arribar directe a l'usuari. De la mateixa forma, permet la creació de relacions duradores entre negoci i client (real o potencial), i genera la confiança necessària entre les parts per aconseguir majors oportunitats de negoci. Desenvolupament i llançament d'una campanya d'e-mail màrqueting: Objectius de la campanya  Els objectius d'una campanya de màrqueting online poden ser per a:  Promoció de productes o serveis  Fidelització de clients  Captació de subscriptors  Invitació a un esdeveniment, curs, seminari  Una cop finalitzada la campanya, podem determinar fàcilment si l'objectiu va ser assolit i en quina mesura. Estratègia de la campanya  Construir bases de dades segmentades.  Tipus de missatge a utilitzar: text o HTML. El missatge escrit en format HTML ens permet fer un seguiment, saber quins e-mails han estat oberts i qui ha obert el catàleg.  Freqüència d'enviament: aquesta estratègia va d'acord amb la campanya en qüestió, però en cap cas s'ha de saturar d'enviaments a la nostra base. 20


Generació de confiança: aquest és un dels majors beneficis obtinguts amb la campanya, perquè significa generar llaços de confiança entre els clients i el nostre negoci.

Programa informàtic per a l'enviament  Planificació, desenvolupament i llançament del programa informàtic amb el qual anem a fer la recepció i els enviaments d'e-mails (per exemple: Doppler, MailChimp, Graphic Mail, etc.). Base de dades  Preparació de la base de dades dels nostres clients actuals o potencials, als quals s’envien els missatges de la campanya. Creació i producció dels missatges  Personalització de l'e-mail: amb el nom de qui ho envia (nom del butlletí o de l'empresa) i qui ho rep.  Títol atractiu a la línia Assumpte: Els seus prospectes solen fer un cop d'ull als títols dels correus més importants i els atorga prioritat o no per a la seva obertura. El títol ha de despertar l'interès perquè els seus clients obrin i llegeixin amb avidesa els missatges d'e-mail.  Generació de sentit de pertinença: és el que han de sentir els receptors dels seus missatges, que pertanyen a un grup exclusiu del seu interès.  Inclusió d'un e-mail de contacte perquè els nostres clients es posin en contacte en cas de preguntes.  Inclusió d'un enllaç per “Donar-se de baixa”: Al final del missatge haurà d'incloure sempre un enllaç perquè el subscriptor pugui donar-se de baixa de la base de dades, en el cas que no desitgi seguir rebent els e-mails del seu negoci. Disseny Gràfic  S'ha de ser acurat per si decidim incloure en el missatge gràfics, animacions flaix, àudio o vídeo, ja que existeixen limitacions de caràcter tècnic (no tots els programes de correu permetran als receptors veure el missatge correctament). Per això és recomanable un missatge "Híbrid" fet amb HTML que permeti destacar certes parts del missatge, i a més afegir links a pàgines d'aterratge (mini webs específiques per a la nostra oferta comercial), on sí que podrem incloure tots els gràfics, àudio i vídeos que vostè necessiti per reafirmar el seu missatge publicitari. Consells  Quan desenvolupi una campanya d'e-mail màrqueting, és fonamental que el seu missatge sigui rebut correctament. Això significa: que pugui veure's íntegrament, ràpidament, i que no sigui classificat com a Spam o correu brossa.  Una recepció lenta, incompleta o que arribi etiquetada com a “correu no desitjat” pel client d'e-mail, provoca que molta gent elimini els missatges de les seves caselles sense, ni si més no, llegir-los. A més, contribueix a generar desconfiança en el producte i en qui ho envia. Per això, i perquè no succeeixin aquests tipus d'errors en les seves comunicacions, li presentem una sèrie de consells a tenir en compte perquè realitzi una campanya visible i reeixida.

21


La codificació de l'e-mail haurà de ser realitzada en HTML, que és el llenguatge de modelatge que interpreten els clients de correu. S’ha d’evitar utilitzar cap altre llenguatge. És important tenir en compte que el codi HTML que utilitzarem per armar el nostre e-mail, té diverses restriccions pel que fa als tags, atributs, etc., degut a que cada client de correu té les seves pròpies restriccions. A més, hem de tenir en compte que el codi HTML que s'utilitza per ser enviat per e-mail NO ÉS exactament el mateix que s'utilitza per crear una pàgina web.

Textos És important que utilitzi fonts estàndard. Si es decideix per utilitzar algun tipus de font no estàndard, corre el risc que el missatge no es llegeixi o es vegi malament. Les fonts recomanades són:  Arial - Verdana Tahoma – Trebuchet – Times - New Roman- Geòrgia - Courier

  

És important, sobretot en els textos, tenir en compte els accents i caràcters especials que porten una codificació especial en HTML. Per exemple: á = á é = é Ó = Ó ñ = ñ " = " © = ©

No utilitzi tipografies molt petites perquè els filtres de Spam suposen que s'envia contingut sospitós.  També cal evitar utilitzar textos en vermell. Imatges És important que utilitzi la menor quantitat d'imatges possible, per evitar que es carreguin de manera molt lenta. És recomanable que les imatges no tinguin un pes major al de 100kb, ni una amplada superior als 600 px. A les imatges se'ls pot afegir un text alternatiu per mitjà de l'atribut “alt”., ja que molta gent, ja per defecte, no té l'opció de descarregar les imatges en el client de correu. Simulació d'enviaments Abans de començar els enviaments cal testar tot el procés.  Cal crear usuaris de “prova”, continguts dins de la base de dades, per fer els enviaments de “testeig”.  Fer proves amb diferents missatges i diferents línies d'assumptes.  Comprovar que funcionen tots els vincles continguts en el missatge i que porten correctament a la landing page.  Comprovar que no existeixin errors ortogràfics que se'ns puguin haver passat per alt.  Comprovar que la maquetació del missatge sigui la correcta i no hagi sofert cap alteració.  Anàlisi dels resultats de les proves, per optimitzar la campanya abans del seu llançament.

Llançament de la campanya Seguiment de la campanya d'e-mail màrqueting, analitzant el percentatge d'obertura d'emails, de seguiments a les landing page (ja siguin aquestes de vendes o de subscripció), i anàlisi de ràtios de vendes del producte o servei promocionat, si és el cas. 22


Anàlisi de la Campanya Una vegada finalitzada la campanya obtenim els resultats amb gran rapidesa, la qual cosa ens permet una excel·lent capacitat de reacció i control sobre ella. En aquesta part hem de fer una anàlisi de:  Nombre d'enviaments: aquest aspecte ens indica els e-mails que han arribat correctament al subscriptor i podem mesurar la qualitat de la nostra base de dades. Si tenim un alt percentatge d'enviaments fallits és possible que hàgim de fer una revisió i fins i tot una renovació de la base de dades.  Número de missatges llegits (Open Rate): saber la quantitat d'usuaris que han obert l'e-mail, ens indica el grau d'interès del nostre subscriptor, i ens demostra també que efectivament s'han generat llaços de confiança entre el seu subscriptor i el seu negoci.  Número de clics obtinguts: podem saber-ho d'acord a la quantitat de visites obtingudes a les pàgines d'arribada o Landing Pages. Aquestes pàgines són a les que vann dirigits els subscriptors quan premen un enllaç dins del missatge. Llavors, fem una comparativa entre les visites obtingudes a les Landing Page i els enviaments realitzats, per mesurar d'aquesta manera el ROI (tornada de la inversió) de la nostra campanya d'e-mail màrqueting. Una vegada finalitzada la campanya i d'acord a les anàlisis de totes les variables que hi intervenen, podem modificar tots els punts que es puguin millorar en honor a una optimització per a la continuïtat, o per al llançament de properes campanyes. Manteniment de la campanya D'acord als objectius estratègics de la campanya (fidelització de clients, venda directa, promoció de productes o serveis), podem donar-li o no continuïtat a la campanya, continuant amb la gestió de relacions amb els clients o prospectes, o bé donant-la per finalitzada. Conclusió Testejar, testejar i tornar a testejar, tots i cadascun dels seus missatges, fins a convertir-los en un fi mecanisme de rellotgeria. Hem de ser analítics, observadors i, sobretot i especialment, al principi, mentre polim i greixem tota la maquinària. Si som molt pacients, els resultats vindran, perquè aquests són fruits de l'esforç, de la paciència i del testeig permanent de les seves campanyes. La construcció i generació de llaços de confiança és un dels majors beneficis d'una campanya d'e-mail màrqueting, i a més dels seus baixos costos, la seva facilitat i rapidesa en el lliurament directe al seu prospecte, li permet obtenir majors oportunitats de negoci, en aquest ara hípercompetitiu, mitjà de comunicació. Amplia informació a: http://www.graphicmail.com.es http://www.mailchimp.com/

23


d. Bloc

Definició En informàtica, un bloc (www.blogger.com / www.wordpress.org) o bitàcora és un diari interactiu personal a Internet. Un bloc (o blog) és dissenyat perquè, com un diari, cada article tingui data de publicació, de forma que la persona que escriu (blocaire, blogaire o bloguista) i les que llegeixen puguin seguir tot el que s'ha publicat i editat. Serveix per:  Donar informació útil i àgil sobre la nostra empresa als nostres seguidors  Comunicar les nostres opinions, inquietuds i propostes, interactuar amb els internautes i generar reputació a la xarxa  Ens permet saber l’opinió dels nostres usuaris o clients  Ens ajuda a posicionar el nostre web, pàgina de Facebook, Twitter, etc.  Diferència entre un bloc i un web  Quina és la diferència entre un bloc i un web? La gran diferència radica que els blocs són actualitzats de forma més ràpida, i no requereixen coneixement previ d'html, ja que la majoria de llocs que ofereixen blocs gratuïts, ofereixen també plantilles fetes, amb les quals és molt fàcil presentar la informació que cadascú vulgui publicar. La millor forma de conèixer què és un bloc és llegir-ne alguns i després, fer-se’n un de propi. Pot ser un lloc informatiu, un lloc en el qual un expert ofereixi informació sobre el seu camp d'especialitat amb altres experts, o simplement un divertiment. Alguns blocs tenen literalment milers de lectors, uns altres solament seran llegits pels seus autors. Crear un bloc El primer que cal fer, és entrar a Blogger. Per això, es tenen dues opcions: a) des de la pàgina de Google (www.google.es) accedir a l'enllaç de Més (situat en el menú superior) i fer clic a l'opció d'Encara Més. A l'apartat Comunicar, mostrar i compartir seleccionar “Blogger”. b) Introduir l'adreça en el teu navegador. Es pot triar l'opció que sigui més fàcil. La nova versió de Blogger necessita un compte de Google per accedir als seus blocs.

24


e. Com fer una bustiada

Què és La bustiada consisteix en el repartiment de material publicitari “lleuger” (fullets, targetes, díptics, etc.) sense personalitzar a les bústies de correspondència. És apropiat per als comerciants i petites empreses que es dirigeixin a clients potencials en una localització geogràfica propera, o bé quan el detallista va a buscar el seu públic objectiu. És recomanable utilitzar suports senzills i amb un cost reduït, ja que per cobrir una àrea geogràfica en serà necessari un volum elevat. Per què serveix  Per generar trànsit cap al punt de venda: supermercats, restaurants de menjar ràpid, immobiliàries, o qualsevol altre tipus de negoci o local. Pot comunicar les seves ofertes de forma massiva a qui és més probable que es faci client, és a dir, als seus veïns.  Per atacar un públic objectiu molt localitzat: de vegades, es pot trobar que els seus clients es concentren físicament i, per tant, es pot estalviar el lloguer d’adreces i realitzar l’acció en aquesta zona.  Per ampliar la seva base de dades: si detecta que un determinat codi postal es repeteix molt entre els seus clients, podria ser bona idea fer una bustiada en tot aquest codi.  Crear una base de dades de clients des de zero: quan encara no sap ni com és ni on és el seu client, acostuma a ser interessant realitzar una acció massiva amb baix cost per impacte amb l’objectiu de recollir les adreces. En aquests casos, la televisió, la ràdio o la premsa són bones opcions. Passos a seguir Continguts  Logotip de l’empresa  Adreça, telèfon  Correu electrònic  Missatge Clar (una sola idea)  Oferta clara que sigui una invitació per venir o trucar a l’establiment  Una fotografia  Data de caducitat  Un mínim de compra per acollir-se a l’oferta Consells: no perdre la qualitat fent un bustiada sense disseny. Podem utilitzar un paper de qualitat. És possible i més econòmic posar 4 exemplars en un full DIN A Com distribuir-ho? El document es reparteix per a la zona calenta i és recomanable en la mesura d’allò possible fer-ho nosaltres mateixos per evitar que vagin a les escombraries. Facebook

25


f. Facebook

Definició Facebook (www.facebook.com) és una xarxa social que permet afegir fans o amics i enviar-los missatges, compartir enllaços, fotografies i vídeos, entre altres coses. És obert per a tothom que tingui més de 13 anys i només cal una adreça de correu electrònic vàlida per registrar-s'hi. Serveix per: Connectar i fer networking amb altres persones del teu sector i potencials clients Generar empatia al voltant de la teva empresa Canal directe perquè la informació arribi a persones que realment estan interessades en la teva empresa Ús de Facebook per als negocis A part de crear perfils personals i participar a la comunitat de Facebook, els usuaris també poden crear una pàgina per al seu negoci o un grup format per una comunitat d'usuaris. Cóm configurar una pàgina Una pàgina és similar a un perfil, excepte que el públic i els usuaris poden convertir-se en "fans" (actualment el fan ha estat convertit en "m'agrada" ) de la teva pàgina, sense sol·licitar prèviament l'aprovació dels administradors de la pàgina. Crear una pàgina és totalment gratuït, però requereix el seu temps per construir-la i mantenir-la. Per

començar,

visiti

un

senzill

assistent per crear la seva pàgina (nota: ha d'estar registrat per crear una

pàgina). Accions a desenvolupar  Convoqui Concursos - Tothom estima els concursos. Convoqui concursos a través de Facebook per crear excitació i fer créixer la seva llista d'amics.  Envií regals virtuals - Mostri la seva estima pels millors clients, empleats, proveïdors o companys de treball amb un regal virtual via Facebook. Hi ha centenars d'opcions, que li permeten donar una merescuda atenció a les persones valuoses pel seu negoci.  Instal.lar aplicacions de Facebook – El meteòric ascens de Facebook es deu en gran part a les aplicacions dissenyades per tercers que han augmentat molt les possibilitats de fer coses noves més enllà de les funcions bàsiques de l’aplicació. Inverteixi algun temps analitzar les aplicacions més populars i com les pot fer servir per construir millors relacions amb la seva audiència.  Publicitat a Facebook - La plataforma de publicitat de Facebook s'ha convertit en un instrument tan valuós com el Adwords de Google. Les característiques incorporades permeten apuntar a l'audiència exacta a la que vostè està tractant d'arribar a un preu molt assequible i li permetrà arribar a un públic més gran del que estan arribant ara.

26


g. Sem

Definició Es tracta d'anuncis -generalment de text- de la mateixa temàtica que les paraules que l’usuari busca i que l’anunciant ha comprat prèviament. A diferència del SEO (que només posiciona el nostre web o bloc als cercadors), engloba molts més aspectes de la promoció i aparició del nostre lloc (segmentació geogràfica, target, sistemes en què anunciar-se, quins textos triar...): Google ad-words Serveix per:  Incrementar el volum de tràfic a un lloc web  Tenir presència garantida a les pàgines de resultats dels buscadors  Guiar el client a una pàgina específica d'aterratge (ensenyem el que ells necessiten i el que nosaltres volem oferir)  Reaccionar a les tendències amb les paraules claus  Et destaca de la competència  Segmentació geogràfica h. Seo

Definició És un procés d'optimització que ajuda el teu web a aparèixer en llocs rellevants dels cercadors. Les primeres posicions en els resultats acaparen més percentatge d'usuaris i clics. Serveix per: Augmenta la visibilitat ja que estàs en les primeres Fa que els clients ens trobin abans que a la competència Augmenta quantitativa i qualitativament el trànsit a la nostra web Ajuda a comercialitzar els nostres productes o serveis i.

YouTube

Definició YouTube (www.youtube.com) és un lloc web que permet als usuaris carregar, mirar i compartir vídeos Serveix per:  Publicitar la nostra empresa i explicar els nostre productes i serveis  Utilitzat correctament, és un gran mitjà per generar viralitat (els usuaris se’ls passen entre ells) i boca-orella  Compartir experiències de clients satisfets  Difondre continguts per a generar estats d’opinió favorables al nostre negoci  Com a vehicle de formació  Ens ajuda a posicionar la nostra web

27


j.

Web

Definició Una pàgina web (http://www.conectatunegocio.es/; www.1and1.es / www.editarea.es / www.joomla.org) és un document o font d’informació situat en una xarxa informàtica, al qual s’accedeix mitjançant enllaços d’hipertext. Serveix per:  Donar a conèixer els nostres productes, serveis, idees, activitats, etc.  Generar notorietat al voltant de la nostra activitat  Comercialitzar els nostres productes o serveis  Donar informació de contacte, ubicació, horaris, etc.  Informar de notícies i novetats de la nostra empresa Pàgina d’Aterratge Definició Pàgina de “benvinguda” dissenyada especialment per rebre al clients potencials. El client aterra després d'haver clicat un enllaç (link) o anunci de text. Serveix per:  Focalitzar el client a la compra o acció  Ressaltar els avantatges del nostre producte o servei  Permet focalitzar-se en l’oferta  Incrementa l’acció del client  I ens permet traduir els cliks en accions per veure l’eficàcia de l’acció

28


k. Com fer un pòster

Què és És una làmina de paper imprès de qualsevol grandària, dissenyat per a ser col·locat en una paret o en una superfície vertical. En la seva impressió s'inclouen elements gràfics i textos. Són un dels mitjans de comunicació més eficaços. Alguns cartells antics, que ja no compleixen la seva funció publicitària i que van ser creats per artistes de fama, arribant a la categoria d'obra d'art. Avui són d'interès per a col·leccionistes i arriben a alts preus en el mercat de l’art.

Avantatges El pòster pot col·locar-se on es cregui més convenient. Permet segmentar geogràficament i fer fins i tot proves per valorar-ne l'impacte. Es poden seleccionar districtes, barris o comerços d'una determinada activitat o estacions de metro, si es tracta d'un producte o servei adequat per a les persones que escullen el metro com mitjà de transport. El pòster pot estar molt prop del punt de venda. En moltes ciutats és necessari demanar permís per a col·locar els pòsters. Important: els pòsters no han de ser "cutres" o enganxats amb cola , perquè poden tenir un efecte negatiu sobre la imatge de la nostra empresa.

Elements del pòster  Titular: S’ ha de sintetitzar en una línia l'essència del la notícia.  Poca lletra  Destinar la majoria de l’espai a les imatges, il·lustracions o dibuixos  Fàcil i ràpida identificació de l’adreça i el telèfon de forma ràpida

29


l.

Com fer un argumentari telefònic

Què és El telemàrqueting és un sistema de promoció i venda en què s’utilitza el telèfon com a instrument de comunicació, tant per fer proposicions directes de venda, com promocions, llançaments de nous productes o, com en aquest cas, per aconseguir una entrevista de vendes. És una de les eines de venda tradicionals més útils per a les empreses, sobretot en el camp dels serveis. Un dels elements més importants i imprescindibles per fer una comunicació efectiva a aquest mitjà és tenir un argumentari ben preparat. A continuació presentem com preparar l’argumentari

Per què serveix L’objectiu d’aquesta conversa telefònica és concertar una entrevista amb l’empresa

Passos a seguir  Pressa de contacte. Fem la presentació i demanem per la persona que ens interessa. Exemple d’empresa de jardineria: Bon dia, bona tarda, sóc Eulàlia Garcia de Jarco voldria parlar amb: (no sabem el nom) el gerent de l’empresa / (sabem el nom) el Sr. Pérez 

Superar els filtres amb l’objectiu de poder parlar amb la persona que ens interessa per a concertar l’entrevista. Ens podem trobar amb tres situacions:  

   

Per quin motiu? Voldríem parlar amb ell per comunicar-li que hem iniciat un servei de jardineria destinat al gremi de l’hostaleria, patrocinat per l’ajuntament amb avantatges de tot tipus. Podria parlar amb ell? En aquest moment no hi és Quin serà el moment més adequat per localitzar lo? Per qui hem de demanar? Explica-m’ho a mi Tal com li comentava, és un servei de jardineria patrocinat per l’ajuntament, destinat a hotels de la seva categoria. Hem fet una tria dels hotels d’aquesta categoria i voldríem parlar amb el gerent. Què li sembla? Quan el podríem trobar?

Presentació: en el moment que aconseguim parlar amb l’interlocutori vàlid i fem una petita presentació: -El meu nom és Eulàlia Garcia de Jarco i ens interessaria poder parlar amb vostè per explicar-li els serveis de jardineria que pensem que poden interessar-li. Quan li va bé? Tenen cap dia de visita? -(Si la resposta és positiva diem) Molt bé, Sr. Pérez passaré pel seu despatx el dia 3 de maig a les 16 hores. Adéu. Gràcies. (Si la resposta és negativa entrem en la fase següent, la de les objeccions)

El client ens posa impediments o objeccions per a concertar l’entrevista, hem de saber com podem respondre-li per passar al tancament i cloenda positiva; és a dir, per aconseguir un dia i hora de visita. A continuació plantegem cinc situacions en què ens podem trobar: 30


Situació 1:  (El client diu): No m’interessa, ja ho tinc cobert  (Resposta): Segurament Sr. Pérez vostè tindrà un bon servei; el que nosaltres li proposem és un servei de professionals però amb un gran component d’obra social, amb una sèrie d’avantatges com: eines pròpies, disseny de jardins i manteniment tot l’any.  Per això seria molt convenient/bo que ens veiéssim. Què li sembla el dia 3 de maig a les 16 hores? Adéu. Gràcies. Situació 2:  (El client diu): El jardiner que tenim actualment és un amic, és un parent (objecció difícil de sortir-se’n)  (Resposta): Ja ho entenc, però segurament farem tasques diferents. Creiem que seria bo presentar-li els nostres serveis. Què li sembla el dia 3 de maig a les 16 hores?. Adéu. Gràcies  (El client diu): El jardiner que tenim actualment és un amic, és un parent.  (Objecció difícil de sortir-se’n)  (Resposta): Ja ho entenc, però segurament farem tasques diferents. Creiem que seria bo presentar-li els nostres serveis. Què li sembla el dia 3 de maig a les 16 hores?. Adéu. Gràcies Situació 3:  (El client diu): Enviïn-me la documentació  (Resposta): Molt bé, Sr Pérez encara que per carta és difícil exposar tots els avantatges que actualment estem oferim, per aquest motiu seria millor quedar. Què li sembla el dia 3 de maig a les 16 hores. Adéu. Gràcies. Situació 4:  (El client diu): Truqui’m més endavant perquè estic molt ocupat.  (Resposta): Només serà un moment. És per demanar-li una entrevista. Què li sembla el dia 3 de maig a les 16 hores. Adéu. Gràcies. Situació 5:  (El client diu):Ara no puc atendre’l  (Resposta): Què li sembla si el telefono demà a la mateixa hora.? Quan li va bé? Gràcies. Objeccions de tancament quan la cloenda és negativa. Si finalment no aconseguim tancar la venda, hem de mantenir la relació per possibles contactes futurs .  (El client diu):No m’interessa, no tinc temps,  (Resposta): Moltes gràcies pel seu temps. Li enviarem documentació sobre els nostres serveis per si mai ens necessita.

31

Comunicacio  

Cataleg estrategies on i off line

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you