Prevas kundtidning Tech Trends nr 2 2017

Page 1

TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS

#2 2017

ledare En framtid med smarta produkter och smarta fabriker. SID 2

case Säker nyckelbox öppnar upp för miljonmarknad. SID 6

case Höganäs Bjuf satsar på automatiserad fabrik. SID 8

SAVE THE DATE 21 SEPTEMBER PRODUKTIVITETSDAGEN DIGITALISERING HUR KAN DEN GÖRA SKILLNAD?

Digitaliseringen banar väg för utveckling av smarta produkter. Sid 4

HUMAN CARE LYFTER UPP TILL MOLNEN


PREVAS / TECH TRENDS

SMARTA PRODUKTER OCH SMARTA FABRIKER DIGITALISERINGEN påverkar i dag människor på många olika

sätt och den omfattar inte bara produkter och produktionssystem, utan allt fler yrken och samhällsfunktioner. LEDARE Det talas bland annat om både smarta produkter och smarta fabriker, där digitalisering blivit en förutsättning. För Prevas, vars historia och kärnkompetens utgår från produkter och produktionssystem – fabriker – är det ett naturligt nästa steg i utvecklingen. Nu accelererar utvecklingen i takt med datorernas ökade prestanda och uppkopplingsmöjligheter. Tekniken och den allt lägre prisnivån driver på förändringen och utvecklingen går allt snabbare. Att förstå ny teknologi är helt avgörande och där har Prevas med sin bakgrund ett försprång. Vi kan kundernas utmaningar och lämnar väl underbyggda rekommendationer kring hur ny teknologi kan förbättra den befintliga verksamheten. Vår uppgift är att hjälpa kunderna ta till sig ny teknologi i små steg så att de orkar fullfölja, både organisatoriskt och ekonomiskt. Samtidigt är det viktigt att de tar tag i dessa frågeställningar för att inte bli frånsprungna. AI, artificiell intelligens, var stort redan på 90-talet men dog ut på grund av att den dåvarande datorkraften var för klen. I dag finns nya förutsättningar för storskalig datainsamling, analys och avancerade algoritmer. Men idéerna är inte nya. Prevas har alltid arbetat nära industriella processer, vi ser mönster och möjligheter att optimera allt från förebyggande underhåll till en produktionslina som är ojämnt dimensionerad med flaskhalsar som resultat. Det kan röra sig om balansering för bättre flöde eller spårbarhet vid produktion av medicin eller livsmedel, där det gäller att exakt veta vad som hänt med en produkt genom processen. Alla sådana system kan vi idag skapa tack vara uppkoppling och hantering av stora datamängder. Erfarenheten och kunskapen från industrin har Prevas nytta av även inom andra områden. Ett exempel är mHealth och Life Science där tekniken bland annat möjliggör mer vård i hemmet, med övervakning och provanalyser via uppkoppling. Det handlar om att hitta rätt nivå och att i nära samarbete med kunden vara med och få fram den bästa tekniska lösningen. Det ökar träffsäkerheten samtidigt som det kortar tiden till marknaden, en allt viktigare faktor i den globala konkurrensen. Den verkliga utmaningen handlar om att omvandla digitaliseringen till konkret kundnytta. HUR KAN DIGITALISERING GÖRA SKILLNAD?

Kunden förstår sin bransch och marknad och Prevas kan tekniken och applikationerna. Framgångskonceptet är att inte enbart sälja expertkunskap på en hög tekniknivå, det är först när vi verkligen samarbetar som vi kan leverera riktigt imponerande resultat! × K-G R A MSTRÖM CEO Prevas AB

TRÄFFA OSS ECS 2017 I STOCKHOLM Prevas är guldsponsor

på Embedded Conference Scandinavia den 7-8 nov på Kistamässan. Här möts ledande svenska och internationella företag som visar det senaste inom inbyggda system. UNDERHÅLLSDAGEN I OSLO Den 24-25 oktober

kan du träffa flera av våra kunder som berättar om deras erfarenhet av Prevas och Infor EAM.

DEN SMARTA DIGITALA FABRIKEN Samverkansprojektet edig syftar till att öka tempot för industrins digitalisering och höja digitaliseringskompetensen i svensk industri. Projektet är finansierat av Vinnova där Swerea/ IVF, ABB, SKF, Gbg Tekn College, Prevas m.fl. medverkar. För mer info, se: https://youtu.be/4HgPk_Uw4Go.

NY PROCESSLÖSNING TILL CARLSBERG/ RAMLÖSA Prevas levererar en nyckelfärdig och automatiserad processombyggnad. Det är ett totalåtagande som omfattar byggnation, processteknik, automation och montage. Vårt fokus är att förbättra och utöka våra kunders processanläggningar för ökad produktivitet, kapacitet och kvalitet.

UNDERHÅLL - EN ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNING Agera istället för att reagera, tänk efter före. Med välplanerat och förebyggande underhåll kan du höja tillgängligheten, öka produktiviteten och minska underhållskostnader. För mer info se Prevas kortfilm om EAM: https://youtu.be/x1hRlRE7WOM

Innovation for Growth På Prevas jobbar ca 600 medarbetare och tillsammans är vi huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som energi, fordon, försvar, life science, telekom och verkstadsindustrin.

www.prevas.se

2 / Innovation for Growth


TREND

2017 ÅRS INNOVATIONSTÄVLING BLEV SUCCÉ INTRESSET FÖR TÄVLINGEN INISSION INNOVATION AWARD HAR ÖKAT OCH ANTALET INLÄMNADE BIDRAG SLOG REKORD.

Till 2017 års final gick tre mycket starka bidrag. Tendo AB med sitt robotstyrda greppverktyg Tendo, H&E Solutions med sitt trafiksäkerhetssystem EVAM System och CombiQ med sitt maskinövervakningssystem CombiQ ISN. Alla tre innovationer hade bra uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde. H&E Solutions utsågs som vinnare av Inission innovation award 2017 och det var förstås ett glatt gäng som tog emot prischecken på 1 250 000 kronor. 250 000 kr i utvecklingstjänster från Prevas och 1 000 000 kr i tillverkningstjänster från Inission. - Otroligt kul och välkommet! Detta är det största vi som företag varit med om och det kommer lyfta vår verksamhet. Vi är just nu i en fas där vi behöver teknisk hjälp av Prevas samtidigt som vår plan är att vi redan under 2018 ska börja producera enheter till försäljning, säger en leende Alex Hedberg.

Vinnarna av innovationstävlingen fr v Mikael Erneberg, Florian Curinga och Alex Hedberg. Foto: Inission AB.

INISSION INNOVATION AWARD hölls i år för femte gången. Syftet med täv-

lingen är att hjälpa nya entreprenörer och idéer att växa och frodas men också att uppmärksamma den svenska industrin som tillverkar elektronikprodukter. Nästa år körs tävlingen igen så håll utkik på www.inission.com. ×

Mackmyra.

INBJUDAN TILL PRODUKTIVITETSDAGEN

För femte året i rad bjuder vi dig på en halv dag för att bli inspirerad av kollegor i branschen som berättar om hur de gjort. Träffa ledande industriföretag som alla vill dela med sig av sina erfarenheter för att vi tillsammans ska få produktiviteten på topp samtidigt som du får inspiration om hur du kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Anmäl dig redan idag! www.prevas.se/produktivitetsdagen

Mingelbilder från Produktivitetsdagen den 20 september på World Trade Center. Ett event för Prevas kunder och partners. 2017 kommer Klas Eklund att vara vår Key Note Speaker!

NÄSTA

PRODUKTIVITETSDAG 21 SEP 2017 Innovation for Growth /

3


CASE

UPPKOPPLAD MEDICINTEKNIK FÖRBÄTTRAR VERKSAMHETEN

FLIR Systems målsättning är att utveckla värmekameror och IR-teknologi som förbättrar och till och med räddar människors liv. Produkterna som används av företag och privatpersoner över hela världen tillverkas i Täby.

”Projektet har varit värdefullt eftersom det utgår från en analog produkt där vi har kunnat tillföra värde genom att addera ett visst mått av digitalisering”

4 / Innovation for Growth

Digitaliseringen banar väg för utveckling av smarta produkter, även när det gäller tillämpningar där tekniken är relativt enkel. I samarbete med Prevas utvecklar det svenska företaget Human Care molnuppkopplade lyftlösningar som förebygger arbetsskador och hjälper vårdgivare att planera sin verksamhet. Human Care är ett svenskt företag med huvudkontor och produktutveckling i Stockholm. Företaget har även försäljningskontor i USA, Kanada, Holland och Australien. Företagets taklyftar används på vårdboenden, sjukhus och i hemmiljö för att flytta rörelsehindrade personer, till exempel från säng till rullstol eller från rullstol till badkar. – Med hjälp av Prevas har vi tagit fram en framtidssäkrad teknikplattform och positionerat oss som en aktör som leder utvecklingen inom detta område, säger Göran Möllebo, global produktchef på

Human Care. Våra nya taklyftar är de mest moderna som finns tillgängliga på marknaden. Traditionellt så genomförs patientlyft inom vården manuellt av två personer. En takmonterad, motordriven lyft underlättar personalens arbete vilket förebygger arbetsskador och sjukskrivningar. Det behövs bara en person för att genomföra lyftet och dessutom flyttas patienten på ett säkrare, bekvämare och mer värdigt sätt. HELHETSANSVAR FÖR PRODUKTUTVECKLINGEN

Human Cares lyftsystem består av en takmonterad aluminiumskena där en motordriven lyft kan föras fram och tillbaka med hjälp av en löpvagn. I lyften fästs en sele som finns i olika utföranden beroende på patientens storlek och typ av rörelsehinder. Företaget har utvecklat systemet sedan 1990-talet och under de senaste åren har Prevas medverkat i arbetet. Nu lanseras den fjärde produkt-


PREVAS / TECH TRENDS

generationen där Prevas har ansvarat för alla delar av produktutvecklingen – projektledning, mekanik, elektronik och mjukvara. Vilka är då nyheterna i Human Cares nya produktgeneration? Förutom designmässiga och mekaniska förbättringar så är den viktigaste förändringen att utrustningen nu är mjukvarubaserad – något som öppnar nya möjligheter. – Taklyftarna innehåller ny teknik som ger större flexibilitet för styrning och övervakning av användningen, säger Thomas Schaumann, regionchef på Prevas. MOLNTJÄNST SKAPAR MERVÄRDE

Precis som i alla andra branscher så finns det också ett behov av att koppla upp produkter för att öka kundnyttan. Det gäller även tillämpningar där tekniken är relativt enkel. Genom att koppla en molntjänst till taklyftarna så kan information om produkternas status och användning lagras och analyseras. – Denna information tillför ett stort värde för Human Cares kunder, säger Mikael Wadlund, digitaliserings- och IoT-ansvarig på Prevas, som varit ansva-

rig för utvecklingen av molnfunktionen. De kan till exempel se hur ofta en viss utrustning används och vilka tider på dygnet. Underhållet av utrustningen blir också proaktiv när serviceinsatser kan planeras baserat på driftinformation och den samlade ”erfarenheten” från leverantörens samtliga uppkopplade produkter. Att utrusta en vårdavdelning på ett sjukhus eller ett vårdboende med taklyftar innebär en stor investering i ett tekniskt system som ersätter manuella arbetsmoment. Därför innebär möjligheten att få ut data om produkternas användning ett stort mervärde. Informationen kan till exempel användas för att underlätta schemaläggning, eller för att sätta in utbildningsinsatser om det visar sig att nyttjandegraden går ner. – När vi visar upp våra produkter på mässor runtom i världen så lägger vi stort fokus på att kommunicera de nya värden som den mjukvarubaserade plattformen ger, säger Göran Möllebo. Det är en utmaning i en traditionell bransch men vi upplever att intresset på inköpssidan är stort. PREVAS EN PARTNER FÖR EN DIGITAL RESA

Framöver fortsätter arbetet med att

bygga ut produkternas funktionalitet genom att utveckla mjukvara och användargränssnitt. Human Cares kunder kommer att ställa nya krav på produkterna och därigenom hjälpa till att driva utvecklingen framåt. I det fortsatta arbetet har Prevas en viktig roll. – För oss har projektet varit värdefullt eftersom det utgår från en analog produkt där vi har kunnat tillföra värde genom att addera ett visst mått av digitalisering, säger Mikael Wadlund. Vår bedömning är att många företag sitter på oslipade diamanter i sin produktportfölj, men de vet inte hur de ska ta steget och lyfta dem till en ny nivå. Där kan vi på Prevas hjälpa till. ×

För mer information kontakta:

Thomas Schaumann thomas.schaumann@ prevas.se +46 8 726 4055

REGIONAL MANAGER, PREVAS SWEDEN

Innovation for Growth /

5


CASE

SÅ GENIALT - OCH ÄNDÅ SÅ SJÄLVKLART Tack vara IoT-lösningar har det danska företaget INEXSO med mycket kort startsträcka tagit fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning. Alla som har hyrt stuga, lägenhet eller bil känner till problemet med nycklarna. Var ska de lämnas ut? Vilken tid måste man vara framme? Hur länge ska vi köa? Varje år äger uppskattningsvis drygt 50 miljoner nyckelutväxlingar rum vilket fram tills nu krävt en mellanhand.

Bilder från Cermaq.

Nu har det danska tech startup-företaget INEXSO, med Prevas som utvecklingspartner, löst problemet med att utväxla en fysisk nyckel på ett säkert och innovativt sätt. Prevas har utvecklat elektroniken och INEXSO har själva utvecklat applikationerna.

6 / Innovation for Growth

I Danmark har hela försäkringsbranschen sedan 2016 övergått till nya regler för EU-certifiering, vilket i sin tur ställer nya krav på IoT-produkter. Prevas har stor erfarenhet av detta och har varit rådgivande inom certifieringen. Nyckelboxen riktar sig i första hand till uthyrningsbranschen såsom airbnb, stuguthyrare, semesteranläggningar och biluthyrningsföretag. Synergierna med andra affärsverksamheter innebär en gigantisk potential. Boxen kan placeras på fasader utomhus och fungerar på så sätt att man får en

kod via sms och elektronisk övervakning dokumenterar när och vem som hämtat nyckeln. Kasper Hessellund Hansen, superentreprenör med 18 års erfarenhet av startupbolag, VD och medgrundare av INEXSO berättar: ”Teamet och jag kommer båda från mjukvarusidan så vi har kunnat göra mycket själva. Vi har stora visioner. Boxen används idag till nycklar, men egentligen är den bara bärare av en mjukvara. Med utgångspunkt i den elektroniska plattformen och mjukvaran som startar systemet kan man i princip


PREVAS / TECH TRENDS

använda boxen till att göra många andra integrationslösningar för företag där fysisk utväxling av en produkt behövs för att en affär kan genomföras. Som alternativ till att sätta upp ett eget team valde vi från första början att samarbeta med en utvecklingspartner som är bra på produktutveckling och IoT-lösningar och valet föll på Prevas. Vi är delvis finansierade med offentliga medel som går till projekt med riskbetonad affärsutveckling. Därför kände vi oss trygga med Prevas som har erfarenheten och vet vilka tekniska godkännanden som ska till för att ta produkten vidare. Vi hade inte själva lyckats hålla en så kort time-to-market. Även om det är en lång process har det gått snabbt; ett år från produktion till prototyp. En stor fördel med att anlita en utvecklingspartner är att vi har kunnat dra nytta av hela det stora nordiska nätverk av kompetens som Prevas har. Därför har vi kunnat nå i mål inom givna ramar.” Martin Bang Andersen, projektledare på Prevas, berättar: ”Vi har en metodik där alla problemställningar redan har provats vilket gör att kunderna snabbt tar sig förbi många fallgropar. Vi känner till alla delar av operativsystemet och vilka utmaningar vi kan stöta på. Vi har dessutom ett väl utbyggt nätverk av experter, samt ett frilansnätverk, som ger oss tillgång till en mängd extra resurser av kompetenser inom alla områden”. FAKTA OM BOXEN:

Masterboxen består av 12 lådor med måtten 80 x 30 x 14 cm. På masterboxen kan ytterligare 16 boxar av vardera 19 lådor kopplas på så att boxen får totalt 316 rum. Boxen har än så länge kodats med engelska, tyska, spanska, danska och isländska. Och det är enkelt att lägga till ytterligare språk. Boxen följer kraven på färgval och regelverk för de platser där den är placerad, vilket för närvarande är anpassat för privata och offentliga platser.

BOXENS FEM ENKLA STEG: 1. Du bokar närmsta box online eller direkt på boxen. 2. Du får ett sms med lådans nummer samt en unik pinkod och lägger nyckeln i lådan. 3. Systemet skickar därefter en ny pinkod till den person som ska hämta nyckeln. 4. Nyckelavhämtaren slår in pinkoden på boxen och lådan öppnas. 5. Du får ett sms när nyckeln har hämtats och nyckelutväxlingen har dokumenterats.

FAKTA OM PRODUKTUTVECKLINGEN:

Prevas har utvecklat ett i.MX6 baserad CPU-kort genom ESIP-konceptet som stöder olika trådlösa tekniker som WiFi och 3G för anslutning till Internet. Vidare har Prevas utvecklat elektroniken för låsmekanismerna och LVDS-omvandlarkortet för displayen på framsidan av produkten. Det är en skräddarsydd lösning baserad på Linux BSP, Prevas Industrial Linux (PIL). ×

För mer information kontakta:

Nikolaj Hanson

nikolaj.hanson@ prevas.dk +45 22 70 83 25

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PREVAS DENMARK

Innovation for Growth /

7


Höganäs Bjuf satsar på automatiserad massafabrik Höganäs Bjuf AB är Sveriges enda tillverkare av eldfasta produkter med en historia som går tillbaka till början av 1800-talet. År 2015 fattade företaget det strategiska beslutet att utveckla en ny generation eldfasta massor och i september 2016 invigdes en helt ny fabrik i skånska Bjuv. – Fram till och med december ifjol tillverkade vi endast eldfast tegel. Nu samlar vi allt under ett tak och erbjuder över 100 olika produkter inom eldfasta massor, sprutmassor, gjutmassor och murmassor, säger Esko Sorsa, teknisk chef på Höganäs Bjuf.

nen och det gör att vi vet när det är dags att beställa mer. Om vi får problem med en produkt så vet vi också vem som har levererat råmaterialet och kan följa upp på ett bättre sätt än tidigare, säger Claes Karmefors, inköpschef på Höganäs Bjuf.

Eldfasta produkter används i tillverkningen av många basmaterial som stål, aluminium, cement och glas. Andra exempel på användningsområden är sopförbränning, fjärrvärme och kemisk industri – många av produkterna är även syrafasta. Produkterna efterfrågas i hela världen och Höganäs Bjuf levererar idag till över 50 olika länder. Företaget är en del av Borgestad Industries som ingår i den norska Borgestadkoncernen.

I juni år 2015 fick Prevas uppdraget att ta fram en situationsanalys och en förstudie som skulle leda till en projektplan för bygget av den nya fabriken. Arbetet leddes av Björn Magnusson på Prevas kontor i Malmö. Med ambitiösa mål och en tuff tidsplan var det en komplicerad uppgift.

AUTOMATISERING GER HÖG OCH JÄMN KVALITET

Den nya fabriken har en golvyta på cirka 1 000 kvadratmeter och är dimensionerad för att producera 30 000 ton massa per år. Hög automatiseringsgrad och den absolut senaste tekniken inom mixning säkerställer en hög och jämn kvalitet. Den egna framställningen av eldfasta massor tillåter också att recepten kan ”skräddarsys” för att möta de enskilda kundernas behov. Just nu finns över 100 grundrecept inlagda i produktionssystemet. Det inkommande råmaterialet består till exempel av lera, andalusit, kiselkarbid och chamotte. – Produktionslinan är helt integrerad med affärssystemet. Vi läser av streckkoder på allt material som går in i produktio-

PROJEKTLEDNING OCH PRODUKTIONSSYSTEM FRÅN PREVAS

– En stor utmaning var att synkronisera maskinleveranser och installationer med övriga arbeten på byggplatsen. Vi behövde till exempel gjuta en platta för en maskin som väger 80 ton och sedan se till att den levererades och installerades innan vi kunde bygga upp väggar och tak, berättar Björn. Förutom projektledaruppdraget, som Björn ansvarat för, har Prevas även levererat ett nytt produktionssystem för massafabriken. Denna leverans har engagerat en systemutvecklare och en leveransprojektledare på Prevas Malmökontor, båda med mångårig erfarenhet av industriell IT. – Jag är stolt över att vi har fått ihop IT-strukturen på ett så bra sätt, vad gäller automatiseringsgrad så ligger den här anläggningen i absolut framkant. Vi har också klarat våra deadlines. Invigningsdatumet sattes ett och ett halvt år i förväg och Höganäs Bjuf placerade en dagräknare på hemsidan, det satte en hälsosam press, skrattar Björn. – Det märks att Prevas är vana att arbeta med automatisering. Deras projektledare pushar oss hela tiden framåt och ifrågasätter alla delar av produktionen. Hur kan vi jobba vidare och automatisera ännu mer, hur långt kan vi dra det? Vi är mycket nöjda med deras insatser, avslutar Esko. ×

För mer information kontakta:

Björn Magnusson bjorn.magnusson@ prevas.se +46 40 691 9528

SALES AND MANAGEMENT

8 INNOVATION FOR GROWTH

www.prevas.se