Page 1

TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS

#2 2014

ledare

case

Industrins smarta revolution Internet of Things – ger nya möjligheter. Sid 2

3 TECH frågor

Modernt underhåll med hjälp av iPad och RFID sparar pengar åt Syvab. Sid 7

Internet of Things och vad det betyder för dig. Sid 8

PREVAS UTÖKAR SITT

ALL INKLUSIVE ERBJUDANDE / Sid 5

Automation för bättre

KONKURRENSKRAFT En stor del av Valmets produktion i Hagfors går på export. Leveranssäkerhet och produktivitet är nyckelfaktorer.

Simulation: ESO

Sid 4-5


PREVAS / TECH TRENDS

Industrin står idag inför stora utmaningar. Några av de större utmaningarna är att hantera den intensiva globala konkurrensen, hänga med i teknikutvecklingen, hitta och behålla kompetent arbetskraft, hantera kostnadspress och anpassa sig till olika kundbehov.

VÄXA, UTVECKLA & ÖKA KONKURRENSKRAFTEN LEDARE

EFTER EN SKÖN SENSOMMAR, med hela fem helger i augusti, hoppas jag att ni som jag är laddade inför hösten och kan inspireras av Prevas fullspäckade och inspirerande Produktivitetsdagen den 18 september!

Det finns en tydlig röd tråd, genom snart tre decennier, i alla Prevas uppdrag åt nordisk industri; att hjälpa våra kunder växa, utveckla och öka sin konkurrenskraft på marknaden. Det kan mer konkret handla om att hjälpa till att bli innovativa, spara pengar genom effektivare produktion, minska utsläpp, jobba smartare och mer kostnadseffektivt etc. Alla teknikvägar syftar till att med sofistikerad teknik och projektledning hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika. Men det finns fler processer att finslipa, fler industrianläggningar att optimera! Och den enskilda tekniktrenden, som jag med garanti kommer att både prata och skriva mycket mer om, är industrins smarta revolution; Internet of Things (IoT) och dess framtida möjligheter. Sakernas internet öppnar vägar vi aldrig tidigare skådat. Och – bäst av allt för mig som är ständigt nyfiken på att hitta kundvärden i nya tekniker – är att världen ännu bara gläntat på dörren för att se alla möjligheter äktenskapet mellan ”Things” och ”Internet” ger. Molntjänster är redan en självklarhet inom de flesta industriföretag och M2M (maskin till maskin) har vi pratat om ett tag. Läs till exempel om underhållsystemet åt ett reningsverk som integrerades med befintliga styr- och övervakningssystem. Lösningen körs på iPad och kunden använder RFID för identifiering av utrustning. Vi berättar också vad det egentligen innebär att vi nu är en komplett leverantör för robotbaserade produktionsanläggningar. Även här finns det tid och pengar att tjäna in! Om detta och mycket mer kan du läsa här iform av kundpraktikfall, som förhoppningsvis kan inspirera er. ×

MODERNT STYRSYSTEM TILL TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING Tekniska verken i Linköping ska ta fram en modern systemlösning för att framtidssäkra miljö- och energirapportering och hämtar då hjälp från Prevas. Tillsammans ska man ta fram en modern teknisk plattform baserad på standardiserade produkter. Leverans sker under hösten 2015. ×

Stororder från Sandvik Sandvik Mining satsar på sin fabrik i Västberga och ska där utöka kapaciteten med en ny produktionslina. Prevas order från Sandvik Mining är ett helhetsåtagande för leverans av utrustning till den nya produktionslinan där konstruktion, tillverkning, montage och idrifttagning ingår. En större utmaning som Prevas kan åta sig tack vare att man har lång erfarenhet och kompetens inom industriell automation. ×

Innovation for Growth

CHRISTER RAMEBÄCK Senior Vice President Industrisystem, Prevas AB

2 / Innovation for Growth

På Prevas jobbar ca 600 medarbetare och tillsammans är vi huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som energi, fordon, försvar, life science, telekom och verkstadsindustrin. www.prevas.se


NEWS

Ny fångst för Prevas

– UNDERHÅLLSSYSTEM INFOR EAM TILL LERØY AURORA AS OCH LAKSEFJORD AS Lerøy Aurora AS och Laksefjord AS har valt Infor EAM från Prevas som sitt nya underhållssystem. - VI HAR TIDIGARE TITTAT PÅ MÅNGA OLIKA UNDERHÅLLSSYSTEM, säger Geir-Sigvart Isaksen, teknisk chef vid Lerøy Aurora som har varit anställd i företaget sedan 2007.

- Infor EAM har den användarvänlighet och funktionalitet vi är ute efter. Dessutom kunde Prevas visa upp en rad referenser inom fiskodlingsbranschen. Det som vägde tyngst för oss vid beslut av leverantör var dock att Prevas var den första leverantören som också fokuserade på vinsten med att införa ett underhållssystem, motivet till att välja ett system och vilken nytta man kan få av bra systemsupport inom underhåll. Detta gjorde att vi kände oss trygga med att välja Prevas som samarbetspartner och vi ser fram emot att ta Infor EAM i bruk, fortsätter Geir-Sigvart Isaksen. Infor EAM utvecklas av Infor Global Solutions och är ett av världens mest spridda service- och underhållssystem med fler än 15 000 kunder inom offentlig och privat sektor. Version 11 av systemet släpptes nyligen. Den har kallats ”den mest betydelsefulla EAM-lösningen på tio år” och har fått ros från både kunder och analysföretag. I Norden levereras lösningen av Prevas, som nyligen har uppnått status som Gold Partner för Infor. ×

INFOR UTNÄMNDE PREVAS TILL ÅRETS REGIONALA PARTNER Prevas utmärkelse som årets regionala partner för EMEA i Norden 2013 är ett resultat av de goda prestationer Prevas uppnått med underhållssystemet Infor EAM. – Vi är mycket nöjda med den förstklassiga service som Prevas har levererat under vårt 17 år långa samarbete. Vi värdesätter verkligen den djuplodande branschkunskapen som finns hos deras försäljningsavdelning samt den professionella servicen och supportpersonalen. Det här priset är ett bevis på hur högt vi värderar vårt samarbete, säger Jeff Abbot från Infor. ×

Minskad energiförbrukning för Ovako Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Prevas produkt FOCS G7 (Furnace Optimization Control System) ska minska energiförbrukningen i ugnen och är en investering i linje med Ovakos kontinuerliga arbete med att effektivisera och optimera sin produktion. ×

PRODUKTIVITETSDAGEN 2014! Den 18 september på World Trade Center i Stockholm anordnar vi vår årliga Produktivitetsdag. Här träffas ledande industriföretag som alla vill dela med sig av sina erfarenheter för att tillsammans få produktiviteten på topp. Åke Svensson och Tina Thörner delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar till hur vi tillsammans kan skapa ett konkurrenskraftigt Sverige. Under åtta olika produktivitetsseminerier får deltagarna lyssna på och diskutera med företag som har gjort ”produktivitetsresan”, både lokalt och på global basis. Företag som håller i dessa seminerier är: SwedPaper, Westinghouse, Orkla Foods Sverige, Outokumpu Stainless, GKN, MSB, Orica Sweden och Tekniska verken i Linköping. Vi vill här också ge ett stort tack till Produktivitetsdagens sponsorer: Schneider Electric, Good Solutions, Infor och ABB. Utan deras stöd hade denna dag inte varit möjlig.

Innovation for Growth /

3


CASE

ANDERS ALBINSSON VID SLUTKONTROLLEN GÖR EN MÖNSTERDJUPSMÄTNING.

MED ROBOTSTYRD VÄRMEBEHANDLING BYGGDE VALMET BORT FLASKHALS Fotograf: Lars Berg

Valmet i Hagfors är ett specialistföretag inom metallurgi och tillverkar malsegment för pappers- och massaindustrin. Det går bra för företaget och orderingången är stabil. Idag har Valmet mer än 30 procent av världsmarknaden för malsegment och exporterar till pappersbruk i 80 länder. På Valmet i Hagfors tillverkas malsegmenten från ’’ax till limpa’’ med smältning av stål, gjutning, värmebehandling och slutlig maskinbearbetning och balansering. Årligen tillverkas cirka 120 000 sådana segment i hundratals olika utföranden. Totalt finns cirka 2 000 artikelnummer. Mekaniskt framställd massa, fiber och mäld är idag viktiga ingredienser i de flesta pappers- och fiberboardkvalitéer. För att utveckla exakt rätt typ

Jan-Erik Örtgård PLATSCHEF VALMET I HAGFORS

4 / Innovation for Growth

av fiber mals materialet i en raffinör. Hjärtat i raffinören är malsegmenten, som frilägger och utvecklar fibern till önskad egenskap för en specifik slutprodukt. Värmebehandlingsprocessen är en viktig del för att erhålla rätt materialegenskaper hos malsegmenten. När Valmet behövde automatisera sin värmebehandlingslinje vände de sig till Prevas i Karlstad. Jan-Erik Örtgård, platschef på Valmet i Hagfors, berättar om samarbetet: – Prevas har varit projektledare för en arbetsgrupp, tillsammans med oss på Valmet i Hagfors, med syfte att ta fram en förbättrad och automatiserad värmebehandlingslinje. Förutom projektledning har Prevas också ansvarat för

att programmera och integrera dels de nytillverkade maskinerna (konstruerade av ingenjörsbyrån Camatec Industriteknik i Karlstad) och dels maskinerna från vår befintliga värmebehandlingslinje. Värmebehandlingslinjen är i drift sedan i mars och har hjälpt oss att erhålla bättre kapacitet och bättre produktivitet, samt en bättre ergonomi där roboten i systemet bl.a. eliminerat tunga lyft för våra anställda. – Allt går igenom den här linjen och tidigare var värmebehandlingen en flaskhals i produktionen vid anläggningen i Hagfors. Nu kan vi köra i 3-skift hela veckan och säkerställa leveranstider genom att vår kapacitetsförmåga ökat. Det betyder att Valmet stärker sin position och konkurrens-


PREVAS / TECH TRENDS

PREVAS UTÖKAR SITT

ALL INKLUSIVEERBJUDANDE Prevas har utökat sitt erbjudande till att omfatta kompletta produktionsanläggningar byggt på gediget applikationskunnande, egna och externa produkter samt specifika konsulttjänster. Med det är vi en systemleverantör av hela produktionsanläggningar.

förmåga på världsmarknaden. Ungefär 70 procent av vår produktion här i Hagfors går på export, så leveranssäkerhet och produktivitet är nyckelfaktorer för oss. Den nya robotbaserade värmebehandlingslinjen, som har varit driftsatt sedan mars i år, är första steget av tre inplanerade steg. Kommande steg två och tre är relaterade till gjuteriet. Prevas har hållit ihop hela projektet, vilket innebär att man har tagit fram förstudien och specificerat hur allt ska vara uppbyggt, samt gett rekommendationer för typ av robot och hittat rätt maskinbyggare. Erik Widing, konsultchef på Prevas i Karlstad, berättar om uppdraget: – Det är alltid roligt och givande att delta i ett projekt som detta tillsammans med Valmet, där man så tydligt ser vinsterna i form av förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. ×

Vill du veta mer eller få reda på vad Prevas kan göra för dig? Kontakta, Erik Widing på +46 54 14 74 27 eller erik.widing@prevas.se.

– Prevas har varit systemintegratörer sedan 1998. Under de senaste åren har fokus varit att leverera programmering och överordnad styrning, berättar Lars-Erik Forsberg, Sales Manager Systems i Prevas. – Nu kan vi också leverera hårdvaran, d.v.s. en robot och en komplett anläggning med gripdon och kringutrustning, samt utveckla principen och mekaniken; ofta för mekaniska verkstäder. För kunderna är det smidigt eftersom Prevas håller i alla trådarna och är spindeln i nätet för alla leveranser och som också ansvarar för att montera ihop enligt kravspecifikationen till en färdig robotcell. Därefter bygger vi den igen hos kunden och de har en helt ny automationscell redo att användas! Nordisk industri har stora utmaningar som kräver att produktiviteten ökar varje år, vilket i sin tur betyder att interna och externa processer ständigt måste förbättras. Att effektivisera och automatisera sina produktionsverksamheter är några av de viktigaste åtgärderna en företagsledning kan ta för att möta utmaningarna på dagens konkurrensutsatta marknad. – Vi har ett stort applikationskunnande och med spetskompetens inom elektronik, programvara och mekanisk konstruktion samt robotprogrammering kan vi bygga upp konkurrenskraftiga och kompletta robotbaserade produktionsanläggningar. Det inkluderar våra egna och andras produkter, och projekten drivs alltid av våra erfarna konsulter inom området. Vi gör även mindre åtaganden som delprojekt inom mekanik, konstruktion, programmering och programvara och kan vara behjälpliga med att bygga om en mindre befintlig station. Vanligast, och där vi ser störst tillväxt, är kunder med volymproduktion, avslutar Lars-Erik Forsberg. Många företag har visat stort intresse för Prevas utökade erbjudande och 20-talet kundprojekt har redan påbörjats eller är i sin linda. Ett är Sandvik Minings fabrik i Västberga, där Prevas redan levererat en produktionsline där både styrning och hårdvara ingår. ×

Lars-Erik Forsberg SALES MANAGER SYSTEMS PREVAS AB

SCANNA QR-KODEN FÖR ATT SE FILMEN OM DETTA, eller gå till vår YouTube kanal PREVAS100

Vill du veta mer eller få reda på vad Prevas kan göra för dig? Kontakta, Lars-Erik Forsberg på +46 21 360 1980 eller lars-erik.forsberg@prevas.se

Innovation for Growth /

5


PREVAS / TECH TRENDS

Nya IT-strategier behövs för världen av i morgon. KRÖNIKA EN DEL AV ER LÄSARE ÄR, PRECIS SOM JAG, tillräckligt gamla för att ha vuxit upp parallellt med internet. Vi har varit med och format de affärsmöjligheter som det uppkopplade livet ger. För de av er läsare som är födda in i det digitala samhället är service och tillgång till information en självklarhet. De senare åren har den digitala utvecklingen tagit oss till en helt ny nivå, där sakernas internet (Internet of Things) öppnar möjligheter så stora att de kan jämföras med den industriella revolution som tog sin början på 1700-talet. Teknologiutveckling och människans innovationsförmåga var då, precis som nu, motorn. Men där den första revolutionens utveckling styrdes av tillgång på råvaror och arbetskraft, styrs IT-revolutionen av förmågan att processa kunskap. För kunskap är makt! Att äga och framförallt att kunna använda informationsmängder till att skapa nya marknader och intäkter är numera ett av affärslivets allra viktigaste konkurrensmedel, se bara på Google och Facebook.

˝Kunskap är makt!˝ ICA använder information om våra köpbeteenden för att bli effektivare och kunna ge bättre service till sina kunder. Prevas har bland annat bidragit till att Siemens analyserar mätvärden från de ångturbiner de levererar så att service- och konstruktionsavdelningarna kan arbeta effektivare och införa långsiktiga förbättringar. Siemens kunder kan också använda informationen för att analysera och förbättra sin produktion. E.ON kopplar upp sina kunder så att både de och kunderna ska få bättre koll på energiförbrukningen och därmed kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Jag hade själv förmånen att vara med i den första årskullen civilingenjörer som utbildades i den teknik som lett till att många nya innovationer och industrisegment har skapats. ASEA i Västerås utvecklade de första industrirobotarna och min kollega och medgrundare, idag vår styrelseordförande, Göran Lundin, var den som konstruerade det första styrprogrammet för dessa. Utbildningen jag gick i Uppsala var kombinerad

BJÖRN ANDERSSON Affärsutveckling Prevas AB

6 / Innovation for Growth

elektronik och kärnfysik. Det senare ledde till att jag fick ett fantastiskt spännande sommarjobb på forskningsinstitutet CERN i Geneve. Det var här vaggan till Internet i form av World Wide Web skapades under 80-talet. Detta gjordes för att det fanns ett stort behov av att kunna samla in, bearbeta och skicka vidare stora informationsmängder från partikeldata som samlats in från olika försökslabb. Under min tid på CERN togs de första stegen då man bytte ut cykelbudet som trampade runt med magnetband på pakethållaren mot ett kommunikationsnät där man kunde koppla upp sig mot de olika laboratoriebyggnaderna med hjälp av manuella switchar. Idag är antalet uppkopplade maskiner långt fler än antalet människor på planeten – och fler blir det. Än har vi bara snuddat på alla användningsområden. Företagens ledningsgrupper måste ta fram nya strategier på både lång- och kort sikt för att kunna implementera och dra nytta av Internet of Things. Det är oerhört spännande att vara utvecklingspartner och hjälpa våra kunder i den processen. ×


CASE

Effektivare underhåll sparar pengar åt Syvab UNGEFÄR 250 000 PERSONER I SÖDRA STOCKHOLMSREGIONEN SKICKAR I MEDELTAL IN 1,3 KUBIKMETER AVLOPPSVATTEN PER SEKUND TILL SYVABS ANLÄGGNING HIMMERFJÄRDSVERKET. EFTER CIRKA 20 TIMMAR SLÄPPS DET NU RENADE VATTNET UT I ÖSTERSJÖN. Ett reningsverk består av tusentals tekniska utrustningar som alla har sin underhållsplan, och som dessutom förslits och måste repareras då och då. Syvabs motto är ”Vi värnar vårt vatten” och arbetade intill nyligen till stor del manuellt. Arbetsorder delades ut till tekniker på papper, som i sin tur skrev och lämnade tillbaka papperet för manuell uppföljning. Så fortgick det ända fram till i juni 2014 när Prevas installerade och konfigurerade det webbaserade underhållssystemet Infor EAM (Enterprise Asset Management) på Himmerfjärdsverket. Prevas är skandinavisk partner till Infor, som är världens tredje största företag inom ERP-system. Precis som allt annat, går ett avloppsreningsverk sönder ibland. Kranar och pumpar behöver förebyggande underhåll och tekniker måste rycka ut. Men för att förstå och veta om underhållet är kostnadseffektivt, behöver man följa upp och samla statistik i stor skala. Det var vad Prevas hjälpte Syvab med ute på Himmerfjärdsverket. Underhållssystemet används till att initiera och vidmakthålla löpande och förebyggande underhåll, genom kopplingar till verkets driftssystem Citect. Det schemalagda underhållsarbetet

läggs upp i förväg i Infor EAM och när det är dags för underhåll skapar systemet arbetsorder. Akut underhåll görs genom att den som noterar problemet gör en anmälan via sin iPad, varefter systemet skapar en arbetsorder som tilldelas lämplig tekniker. Alla användare kör systemet på iPad, får arbetsorder, ser all information och kvitterar efter utfört arbete. Uppgraderingsanläggningen, där man tillverkar fordonsgas, kräver särskilt arbetstillstånd och hela tillståndsprocessen är också integrerad i Infor EAM- lösningen. På varje utrustningsdel och byggnad sitter en RFID-etikett, som läses för att enkelt identifiera utrustningen. Det ger färre fel och snabbare hantering än om man skulle ha matat in ett ID-nummer för hand. Alla utförda arbetsorder resulterar i insamlad statistik och kostnader. Systemet kan därefter automatiskt utvärdera aktiviteter och kostnader för varje utrustningsdel, vilket möjliggör analys i efterhand. Man kan fråga, analysera och dra slutsatser som kan förbättra anläggningens lönsamhet. Vad har vi för kostnader för att hålla denna maskindel igång? Vilka typer av fel förekommer? Vad händer oftast? Kan något förbättras? Behövs mera förebyggande underhåll eller har vi kanske för

Bild: Syvab

mycket förebyggande underhåll? Ulrich Brauer som är produktionschef på Syvab berättar vad införandet av systemet har inneburit: – Vi har fått bättre kontroll av underhållet och kan numera visa vad saker egentligen kostar och dessutom lägga fram det på ett helt nytt sätt. Installationen gick mycket bra. Prevas har skött sig exemplariskt. De är lätta att ha att göra med, det blev väldigt få missförstånd och vi tycker det känns mycket bra som helhet. Vi fick inte heller ett färdigskrivet programsystem i handen, utan fick bestämma helt själva hur det skulle fungera och det ser vi som positivt. Det är ännu för tidigt att uttala sig om ifall systemet kommer att resultera i att vi förändrar våra arbetsmetoder, men det ser ut som att utfallet faktiskt kan bli så. Nästa steg kommer att bli att integrera lagerhanteringen av reservdelar. Införandet har varit ett givande och tagande och jag uppskattar särskilt hur lätt det varit att samarbeta i projektet med Prevas. Jag är helt nöjd! ×

Vill du veta mer eller få reda på vad Prevas kan göra för dig? Kontakta, Lothar Dröschmeister på +46 733 311 955 eller lothar.droschmeister@prevas.se

Läs mer: www.syvab.se Innovation for Growth /

7


PREVAS / TECH TRENDS

Internet of Things Internet of Things (IoT) är ett växande område som idag är på allas läppar. Internet och den snabba teknikutvecklingen gör att det nu är väsentligt enklare och billigare att ta fram en uppkopplad lösning än vad det var för 10 år sedan. IoT kan också betyda olika beroende på vem man frågar. Vi har haft förmånen att fråga två intressanta personer om vad de tror om IoT och dess möjligheter.

Tina Thörner

Entreprenör, Föreläsare, Coach, Motivatör, Inspiratör, Projektledare, Stress- och friskvårds-terapeut samt kartläsare.

Åke Svensson

VD för arbetsgivar-organisationen Teknikföretagen

1) VILKA IoT/M2M TILLÄMPNINGAR SKULLE DU VARA INTRESSERAD AV FRAMÖVER? Tina: Jag tycket det är fantastiskt och framförallt känns det som om man kan bidra med tryggheten i större utsträckning än vad vi har idag. Att allt får ett eget ID och att man kan hitta – söka och få svar. Samt att maskiner kollar av maskiner så att allt är på banan – där har vi den mänskliga faktorn som ibland ”drömmer sig bort”.

Åke: I framtiden kommer vi att se att många funktioner blir smartare i samhället, genom att systemen kopplas samman och blir ännu bättre på att anpassa sig till varierande förutsättningar. Ett snålt utnyttjande av energi är till exempel mycket viktigt, både inom industrins område och för samhället i stort. Ett annat

område är infrastruktur, där nya lösningar kommer att kunna effektivisera resor och transporter samtidigt som vår situation i vardagen och på arbetet blir mer säker med mindre risk för skador och olyckor. Exemplen kan göras många fler, det är nog bara fantasin som sätter gränser.

2) VAD HAR DU FÖR NYTTA AV DET REDAN IDAG? Tina: Jag skulle säga att det är det bästa med smartphones – de har sitt ID och gör dem mindre stöldbegärliga. De loggar in sig och visar vart de är.

Åke: Vi har ju en mängd app:ar i våra smarta telefoner idag som kan göra många olika saker. Till exempel kan jag se var min bil är, om fönstren är stängda och dörrarna låsta, hur mycket drivmedel som finns i tanken, starta bilvärmaren mm. Jag kan boka taxi eller få reda på vilken

buss eller tunnelbana som kan ta mig dit jag vill, tidtabellen etc. Om jag väntar långväga besök kan jag se var flygplanet befinner sig, om det väntas landa på utsatt tid mm. Jag kan kolla larmet på sommarstället, se att det är låst och att inomhustemperaturen är OK etc. Och detta är ju bara början.

3) VAD SKULLE DU TYCKA VAR HÄFTIGT OM DET FANNS I FRAMTIDEN? Tina: Att kunna sitta i baksätet på sin bil – programmerat vart man vill åka och bilen kör ”säkert” mig dit! Kontroller stämmer av att man är på rätt väg och på ett säkert sätt utifrån väder, vind och trafikinfo.

8 INNOVATION FOR GROWTH

Åke: Ja, den som det visste! Det finns många vardagliga saker som kan underlättas. Och nya system kommer att skapa en ny vardag för oss alla. Våra samhällssystem kan göras så mycket resurssnålare genom nya smarta lösningar. Nya produktionsmetoder, med t.ex. 3D Printing i olika typer av material, också biologiska,

möjliggör nya produkter som inte kan tillverkas på annat sätt. Detta skulle kunna betyda mycket för hälso- och sjukvårdsområdet. Ett annat område kan vara tillträdesskydd, identifikationssystem och fler sensorer i den smarta telefonen, som också kan varna för smittorisker etc.

www.prevas.se

Profile for Prevas

Prevas kundtidning Tech Trends nr 2 2014  

Tekniknyheter och trender från Prevas.

Prevas kundtidning Tech Trends nr 2 2014  

Tekniknyheter och trender från Prevas.

Profile for prevas
Advertisement