Page 1

1


KALEND

—31.12 EN FOTOHISTORIE —12.3 #JEG — FRA SELVPORTRETT TIL SELFIE

02.04—17.09 THE YOUNG LIONS NORSK KAMERABASERT KUNST 1977—2017

30.04 BARNAS FOTODAG 19.08—20.08 FOTOGRAFIETS DAG

“Fotografi er beviselig den mest moderne av alle kunstformer. Det er den mest vitale, effektive, og universelle kommunikasjonsmåten for å utveksle fakta og ideer mellom folk og nasjoner." CORNELL CAPA - fotograf

2


DER 21.09 LYS I MØRKET PÅ KARLJOHANSVERN

2017

09.12—10.12 JUL PÅ KARLJOHANSVERN

15.10—4.3.2018 BENDING THE FRAME

ÅPNINGSTIDER: JUN—AUGUST ALLE DAGER 11.00—16.00 / SEPTEMBER—MAI TOR-SØN 11.00—16.00 / UKE 8 (VINTERFERIEN), HELE PÅSKEN OG UKE 40 (HØSTFERIEN) AKTIVITETER FOR BARN. ALLE DAGER 11.00—16.00 SJEKK NETTSIDEN FOR ÅPNINGSTIDER MELLOM UTSTILLINGSPERIODENE KAFE OG MUSEUMSBUTIKK FØLGER MUSEETS ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEKET: SE WWW.PREUSMUSEUM.NO UTSTILLINGSÅPNINGER: 02.04 OG 15.10 KL 14.00 / MUSEET HAR EGEN NETTBUTIKK, SE WWW.PREUSMUSEUM.NO ØVRIGE ARRANGEMENTER OG PROGRAM ANNONSERES PÅ FACEBOOK OG PREUSMUSEUM.NO FORSIDEBILDE: © BJARNE BARE, SYZYGY, 1991, ARCHIVAL PIGMENT PRINT, 2016. COURTESY OF OSL CONTEMPORARY

3


PREUS MUSEUM Velkommen til Preus museum – et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur i en historisk bygning ominnredet av professor arkitekt Sverre Fehn. Museets faste utstilling «En fotohistorie» viser fotografiets tekniske utvikling fra camera obscura fram til dagens mobilkameraer og utviklingen i fotografier fra eldre teknikker til dagens digitale bilder. I de to galleriene vises skiftende utstillinger med ulik vekt på kunstnerisk og kulturhistorisk fotografi. Preus museum presenterer bredden i fotografiet og dekker de kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sidene. Museet har et fagbibliotek av internasjonal standard.

4


Fra ÂŤEn fotohistorieÂť. Foto: Andreas Harvik/Preus museum

Preus museum - bygget etter samme tanke som marokkanske basarer! - Arkitekt Professor Sverre Fehn

5


Fra biblioteket og omvisning i utstillingene. Foto: Andreas Harvik/Preus museum

6


Fra et av galleriene og barnerommet. Foto: Andreas Harvik/Preus museum

7


EN FOTOHISTORIE

Hasselblad 1000F (1952-57) fra samlingen. Foto: Andreas Harvik/Preus museum

8


Utstillingen gir et innblikk i fotografiets rikholdige historie. Fra samlingen er det hentet fram eksempler på tidlige eksperimenter og senere storindustri, fotografiets veksling mellom minnebilder og kunstneriske uttrykk, sorthvitt og farge. Fortellingen strekker seg fra tidlig analogt fotografi til vår digitale tidsalder. I utstillingen vektlegges det tette forholdet mellom teknologisk utvikling og fotografiets estetikk. Samtidig viser den hvorfor foto som fenomen har fascinert mennesker siden opprinnelsen. Nå som den digitale teknologien har overtatt og nesten fortrengt de analoge fotografiske prosessene, tyder alt på at fascinasjonen for fotografiet bare fortsetter å vokse! Utstillingen har egen barneavdeling og presenteres i arkitekt Sverre Fehns spesialdesignede interiør. Kurator: Andreas Harvik.

9


QUIZ Kan du litt eller mye eller ingenting om fotohistorien? Test noen av kunnskapene dine i denne quizen! 1. Hva ble camera obscura brukt som i starten? A. Som et hjelpemiddel for å tegne skisser B. Som et hjelpemiddel for å skjule lyssky virksomhet C. Som et redskap for tannleger 2. Engelskmannen Henry Fox Talbot eksperimenterte på 1830-tallet med å fiksere negativer på papir (kalotypi). Men hva kalte kona hans de små kameraene han brukte? A. Musefelle (Mouse trap) B. Skoeske (Shoe Box) C. Pille-eske (Pill Box) 3. Hvor mange «øyne» har et Rolleiflex kamera? A. 1 B. 2 C. 9 10


4. Preus museum eier et veldig sjeldent panoramakamera fra 1861, Suttons vannlinsekamera. Omtrent hvor mange kameraer av denne typen ble det produsert totalt? A. 30 B. 150 C. 1000 5. «The Kodak» ble introdusert i 1888, og var en revolusjon. Hvorfor? A. Man kunne få oversendt bildene fra kameraet ved hjelp av telegraf B. Objektivet var av spesielt høy kvalitet, noe som gjorde at fotografiene ble svært skarpe. C. Kameraet brukte rullfilm, og fotografen kunne konsentrere seg om å fotografere. 6. Hvilken kameraprodusent har hatt kameraer på månen? A. Leica B. Nikon C. Hasselblad Svarene finner du på programmets bakside.

11


#JEG

TIL 12.03

FRA SELVPORTRETT TIL SELFIE

Fra utstillingen #JEG. Foto: Andreas Harvik/Preus museum

12


Vi speiler oss hele tiden. Fra vi som spedbarn smiler og får respons, i daglige morgenrutiner, eller vi sammenlikner oss med andres prestasjoner i konkurranser eller i hverdagen. Vår forståelse av oss selv er på bakgrunn av det samfunnet vi lever i og de menneskene vi ser rundt oss, omgås eller ser opp til. Samtidig er det å bli kjent med seg selv en viktig del av prosessen å bli et selvstedig menneske i fellesskap med andre. Utstillingen er en undersøkelse av selvportrettet og dagens selfiekultur. Hvor er forskjellene synlige og hva avspeiler fotografiske selvfremstillinger om samfunnene de er oppstått i og om oss som individer? Kurator: Hanne Holm-Johnsen i samarbeid med Lin Prøitz og Kristoffer Eliassen.

13


THE YOUNG LIONS 02.04–17.09

NORSK KAMERABASERT KUNST 1977-2017

© Jamie Parslow/BONO, The Young Lions, 1978 (Fotogalleriets julebord 1978). Inkjet

14


I 2017 er det 40 år siden Fotogalleriet i Oslo åpnet sine dører. Galleriet ble startet av en gruppe som ønsket et visningssted for kamerabasert kunst i en tid hvor man måtte holde på med maleri, grafikk eller skulptur for å bli ansett som kunster. Preus museum bruker jubileet som en anledning til å se nærmere på etableringen av fotografi som kunstnerisk medium i Norge. Forståelsen av fotografi som kunst har siden Fotogalleriet ble etablert i 1977 gjennomgått en markant endring både innen de etablerte kunstinstitusjonene og blant det brede publikum. Fotografiet har gått fra å være en marginal kunstart til å bli en del av den etablerte kunstscenen. Utstillingen er todelt der den historiske delen gir et tilbakeblikk gjennom bilder, kataloger, plakater, videointervjuer, dokumenter og tekst. Det blir også gjensyn med deler av flere sentrale utstillinger. Gjennom en tett dialog med miljøet ønsker museet å få frem nye perspektiver på etableringen av kamerabasert kunst i Norge. 15


I museets hovedgalleri presenteres ni unge kunstnere som er aktive på den norske kunstscenen i dag. Kunstnerne er valgt med tanke på å gjenspeile mangfoldet av innfallsvinkler til fotografi som kunstnerisk uttrykk. Det vises både utdrag fra tidligere utstillinger og nye verk. Kuratorer: Hege Oulie og Kristian Skylstad.

© Kaja Leijon/BONO. Laze fra serien Another World. Sølvgelatin på barytt

16


© Espen Gleditsch. A Place by the Sea #8, 2016. Inkjet

Utstillingen er støttet av Fritt Ord og Kulturrådets pilotprosjekt for utstillingshonorar.

17


BENDING THE FRAME

15.10–4.3

Hvordan kan bilder gjøre en forskjell? Kan fotografiet fortelle oss noe nytt eller noe annet om den verdenen vi lever i? Utstillingen er en refleksjon over de globale nyhetsog mediestrømmene vi daglig usettes for gjennom tradisjonelle nyhetsmedier, sosiale medier og Internett generelt. I Bending the Frame oppstår det en syntese mellom pressefotografiet og samtidskunsten. Utstillingen er et forsøk på å skape et alternativ til massemediene og den offentlige debatten, og å danne en plattform som kan åpne for debatt og finne frem til nye perspektiver, diskurser og nyanser i vår fortelling om samtiden. 18


Kuratorer: Fred Ritchin og Tina Enghoff.

© Gideon Mendel: ”The Story of Nomphilo Mazuza” (2004 – 2007), from the series We Are Living Here (1980s-). Epson Baryta prints

Gideon Mendels dokumentasjon av effekten til HIVbehandling i Sør-Afrika, har hatt avgjørende betydning for støtte fra Vesten til behandlingsprosjekter. Antageligvis kan man si at mer enn åtte millioner personer som er under behandling nettopp nå, kan takke ham for at de er i live. 19


Tamms Year Ten & Laurie Jo Reynolds, Photo Requests from Solitary, (2009-2012) Inkjet prints. Me and Wild Lions — for Ike. © Photo: Jesse Avina, Courtesy: Tamms Year Ten

I samarbeid med gruppen Tamms Year Ten har Laurie Jo Reynolds lagd en serie bilder til innsatte i isolasjonsfengsler ut fra deres egne ønsker. Formålet å skape et positivt lyspunkt i en ellers trist tilværelse og endre de innsattes vilkår. 20


© Tomas van Houtryve, Blue Sky Days (2013-), Analog gelatin-silver prints mounted on dibond

Med bilder av uskyldige forsamlinger fotografert fra droner, stiller van Houtryve spørsmål ved bruken av droner i moderne krigføring. Hva er forskjellen mellom de amerikanerne vi ser på bildet, og de sivilie som har blitt feilaktig bombet for eksempel i Pakistan? 21


FOTOGRAFIET Vi ønsker velkommen til tidenes utgave av Fotografiets dag, som i anledning 10-årsjubileet strekker seg over to dager! Lørdag blir det foredrag, workshops, utstillinger og filmvisning. Søndag er hoveddagen med den store Juryerte utstillingen, i tillegg til enda flere foredrag, utstillinger og aktiviteter. Horten Mat & Ølfestival sørger for mat, drikke og ekstra god festivalstemning. Følg med på Facebook og museets hjemmeside for oppdatert program. 22


Fra Fotografiets dag 2016. Foto:Astrid Roberg/Preus museum

TS DAG

19-20.08

Arrangeres i samarbeide med en rekke norske fotograforganisasjoner. Inngangsbillett: kr 100 pr. dag (barn under 16 ĂĽr gratis) Billetten gir ogsĂĽ inngang til Horten Mat & Ă˜lfestival. www.fotografietsdag.no www.facebook.com/fotografietsdag 23


CAMERA OBSCURA Camera er latin og betyr rom. De første kameraene ble brukt av kunstnere som et hjelpemiddel til å tegne, og ble kalt camera obscura, som betyr mørkt rom. Et camera obscura kan være lite som et kamera, eller stort som et rom. På Preus museum har vi begge deler, og du kan oppleve magien selv! For at det skal bli et bilde, må lysstrålene først samles i et lite hull, deretter spres de igjen mot en lys flate eller et papir. Bildet blir opp ned og speilvendt. Dette skyldes at lyset bare går i rett linje. Når strålene fra for eksempel toppen av et tre treffer hullet, går de altså videre rett ned. Det som er øverst ute, blir nederst inne. Alt blir omvendt, men likevel en nøyaktig og sanntidig gjengivelse av det som skjer ute. Er det noe som beveger seg ute, vil du se det inne i camera obscura. Camera obscura var forløperen til kameraet eller fotoapparatet. 24


Fenomenet med at lyset trenger gjennom et hull og lager et bilde, var kjent allerede hos grekerne 200 år f.Kr. Siden fant man ut at lys farger sølv sort, og etter over hundre år med eksperimentering rundt dette fenomenet klarte noen å fange et bilde å få det til å bli der ved hjelp av camera obscura og sølvsalter. Franskmannen Daguerres oppfinnelse ble offentliggjort 19. august 1839, og det er det vi regner som fotografiets fødselsdag. Men som du nå vet, er kameraet mye eldre enn fotografiet! På Preus museum kan du gå inn i et camera obscura!

25


IN ENGLISH Visit a beautiful museum where you can gain insight into the technical and esthetic dimensions of the history of photography! The museum’s permanent exhibition «A History of Photography» demonstrates the technical development of photography from camera obscura through today’s mobile cameras, and the development of images from older technologies through contemporary digital pictures. In the two galleries changing exhibitions are shown throughout the year, with varying emphasis on artistic and vernacular photography. Please look for more information on our website. The museum has a specialized library that holds international standard.

26


JUNE–AUG

EVERY DAY

11–16

SEP–MAY

THUR-SUN

11–16

The Preus Museum is the national museum of photography. The collections contain photographs, other kind of images, cameras and other technical equipment that shed light on the history of photography. The Preus Museum is located on the third floor in Magasin A at Karljohansvern in Horten. The facilities are designed by architect Sverre Fehn.

Magasin A. Photo: Andreas Harvik/Preus museum

27


Svar på quiz: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C, 6C

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. SE FULLSTENDIG PROGRAM PÅ WWW.PREUSMUSEUM.NO

KARLJOHANSVERN.NO PREUS MUSEUM KARLJOHANSVERN Postboks 254, NO-3192 HORTEN +47 33031630 POST@PREUSMUSEUM.NO PREUSMUSEUM.NO

28

Preus museum program 2017  

Utstillingsprogram for det nasjonale fotomuseet 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you