Artist Book: Carl Henrik Amundsen

Page 1

M E D

F O K U S

P Å

TID, STED OG RO M

60+ F R E D R I K S TA D 2020


Dette fotoheftet er utarbeidet av Carl Henrik Amundsen som et svar på Preus Museums utfordring til generasjon 60+ sommeren 2020. Bildene du ser her er unnfanget, eksponert, utarbeidet, redigert, utvalgt, presentert og satt sammen som et kompendium basert på fotografier tatt i Fredrikstad gjennom sommeren 2020. Deretter er de lagret som separate fotoprint av Preus Museum. Heftet er designet og utarbeidet i InDesign, lagret i pdf (grafisk reproduksjonsformat). Teksten er satt i Arial Narrow, brødteksten er i 12/22 pkt. Heftet er avslutningsvis lagret på DVD-Rom og printet digitalt som hefte hos Møklegård Printshop i Fredrikstad. Bildene er lagret på minnepenn for til sist å bli overlevert Preus Museum til evig oppbevaring óg som et bilde på utviklingen som har skjedd med fotografiet i løpet av deltakerens levetid.

Dette fotoheftet er produsert i fire eksemplarer, hvorav dette et eksemplar nr


Et byportrett av Fredrikstad mai - september 2020


1 Liten gutt i undring ved historiens port. 2 Like før det hender. 3 I skyggen av voller og murer. 4 Frederiks damer ved en av dem.


Tid er ubegripelig – en fullstendig abstrakt enhet. Den finnes faktisk ikke, selv om veggurets tikking klipper livet opp i bitte små øyeblikk. Tid kan ikke oppleves som annet enn i kraft av spor, tilbakelagte opplevelser, tidligere betraktninger og hendelser du har bivånt. Tid kan ikke uttrykkes i seg selv, men må ha støtte av helt andre elementer og slik knyttes til tilstander, notater, avbildninger eller registreringer i form av noe som har hendt – i tiden. Fotografiet egner seg svært godt til å uttrykke tid. Fotografiet er eksponering av noe som har hendt. Hendelsen foran objektivet er kun virkelig i det øyeblikket utløseren blir presset mot kamerahuset – umulig å oppfatte for både hjerne og øye. Det neste tusendels sekund er hendelsen borte – oppløst i noe annet. Øyeblikket er forsvunnet. Men opplevelsen, dokumentasjonen på den tidligere hendelsen – kan erindres og tolkes på fotografiets flate. «Tiden er stoppet», sies det. Det er den slett ikke - hendelsen er registrert – tiden går hele tiden videre.TID5 Gjennom vollporten inn i tiden. 6 Østre kurtine mot laboratoriet. 7 Benk og tre. 8 Utsyn eller innsyn? 9 Absolutt utsyn.


10 Søndre kurtine.


11 Nestenulykke på vollen.


12 Svartkruttpistol før skyting.

13 Svartkruttpistol ved antenning.


14 Svartkruttpistol ved ildavgivelse.

15 Svartkruttpistol etter avgitt skudd.


16 Kongeporten. 17 Det av Graae Steen murede Provianthuus. 18 Hans Gudes malerimotiv med port og anker er der enda. 19 Inn i gamlebyen gjennom porten. 20 Munnladningskanon med lavett. 21 Innsyn.22 Ved nordre port. 23 Galleri Sand, tidligere Olsens Fedevarer. 24 Kruttlaboratoriet.


Sted er geografisk knyttet til et landområde. Eller solid festet i et liv. Man kan godt være på plass på Prekestolen, i Slottsparken eller Fredrikstad, men du kan samtidig være sørgelig utenfor deg selv og ditt eget liv – langt borte fra deg selv og ditt indre sted, også. Vi oppfordres til å «gå utenfor komfortsonen» for å gjøre nye oppdagelser i oss selv. Vi vet det er utrygt og kan få fatale følger. Det er alltid mest behagelig å være godt innenfor – til stede – både i deg selv og i ditt eget liv. På trygg grunn. På ditt sted. Sted kan også være en posisjon du ikke er i. Som du svært gjerne vil til. Sted kan være et uttrykk for en lengsel, håp om opplevelse, eller søken etter trygghet i en annen tilværelse. Et fotografi av et sted er en registrering av plassen eller posisjonen, men det er ikke selve stedet. Sted kan være der du ikke er, og som du ikke vet at du er når du er der. Først senere ser du at du har vært der. Sted er konkret, men kan allikevel være svært vanskelig å oppfatte i øyeblikket.STED


25 Vi ser såvidt over kanten. 26 Gapestokken. 27 Kong Frederik II – den ensomme. 28 Kongens torv. 29 Søndre kruttårn.
30 Batteri mot søndre Ravelin. 31 Skyggefull kanonstilling. 32 Et sted for parader og store ord. 33 Porten til Pizza. 34 Søndre sortieport – sorteporten. 35 Søndre Ravelin.


36 Postkort av sted til ettertanke.


Rom fyller et volum. Volumet avgrenses av vegger, tak, gulv, sperringer, hindringer, døråpninger, horisonter, skog, landskap, torv, plasser, og bygninger. Rom kan også begrenses av mennesker. Handlingsrom gir muligheter, men har samtidig stramme, klare linjer for forventet oppførsel. - ”Du skal ikke gå over streken!” Et rom gir muligheter for bevegelse og handling, kraftutfoldelse og eksponering. Et hus rommer mangfoldig liv, scenerommet gir utøverne fremvisningsmulighet og tilskuerne opplevelser, mens byrommet gir arkitektene strukturelle muligheter til å påvirke byens innbyggere gjennom deres forflytninger i samvirke med byens volum, gatenes løp og plasseringer i samspill med de utvalgte fasadeformer. Som kan være sikre, lune, trygge og varme. Fremmede former kan gi inntrykk av frykt, trussel og ubehag. Valg av materialer, detaljer og dekorasjoner påvirker inntrykket av rommet – og gir tolkningsmuligheter for betrakteren. Fotografiet rammer inn betrakterens øyes opplevelser det og da og gir nye muligheter or lokningen av tilstedeværelsen i rommet, og holdningen til volumet. Rom er aldri statiske. Opplevelsen av rom endrer seg med kontekst, lys, innhold og bevegelser, tid og sted.ROM37 Avvist før kirken (forrige oppslag) 38 Vennlig avslag. 39 Mer enn Tryg. 40 Naturen sprenger seg frem. 41 Stivnet med ryggen mot verden. 42 Gå et annet sted! 43 Hjelp!44 Inngang til et annet sted. 45 Ikke Borgens diamanter. 46 Rom til bare å køle på! 47 Ikke bar, men heller ikke kledd.


48 Byscene. 49 Ett tegn til liv. 50 Gatedekorasjoner for pynt eller mot terror?51 Når kortene blir tomme, og bussen er gått. 52 Stive blikk. 53 Punkt for opphør og ømhet. 54 Plankebærer og gangbro. 55.Rom i oppløsning og refleksjon. 56 Byrefleksjoner 57 Ubehagelig byrom.58 Klar for gjenstart.


59 Et rom å overleve i.


60 Romslig tid for lesing og observasjon. 61 Alene?TAKK

Takk til Preus Museum som satte i gang dette prosjektet; TID, STED OG ROM 60+. Det har vært til stor inspirasjon for mitt arbeid med fotografi og fotografering. Ikke minst var dette prosjektet til hjelp i en tid preget av Coronapandemi, fare for smitte, viktigheten av å holde avstand, isolasjon hjemme, hyppig håndvask og bruk av abstrakte mengder Antibac og annen sprit (med litt vin innimellom). Også stor takk til de andre deltakerne i prosjektet fra nesten alle steder av landet. Kommentarer og omtaler underveis er noe jeg ikke er vant med når jeg ”knipser” mine bilder. Det er også en ære at jeg i fremtiden kan si at mine foto er representert på Preus Museum, som jo er en svært sentral og nasjonal aktør innenfor norsk fotohistorie. FREDRIKSTAD 23/10 2020

Carl Henrik Amundsen (1952)
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.