{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 88

88 BIZNES

Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej

Wspólna odpowiedzialność za bezrobocie Przyczyną bezrobocia jest nie tylko sytuacja gospodarcza, ale również zły system przygotowywania zawodowego młodzieży. Ofiarami natomiast są zarówno bezrobotni, jak i przedsiębiorcy!

Jak to możliwe, że z jednej strony tysiące bezrobotnych nie mogą znaleźć pracy, a z drugiej przedsiębiorcy mają ogromne problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników? Czy winę za to ponoszą rodzice i rodzina, szkoły i nauczyciele, system nauczania, rząd i parlament, samorząd, przedsiębiorcy, czy sami bezrobotni? Odpowiedź na to pytanie jest brutalna, ale prawdziwa, ponieważ odpowiedzialność za obecny stan rzeczy ponoszą wszyscy wymienieni.

r

odzice lub rodzina – bo nie uczą szacunku do pracy i do przedsiębiorcy, bo zachęcają do postawy roszczeniowej wobec pracodawcy, bo nie nadają kierunku rozwoju, polegającego na zdobyciu konkretnego zawodu i praktycznej wiedzy, celem znalezienia odpowiedniej, satysfakcjonującej i efektywnej pracy. Szkoły i  nauczyciele – bo są nastawieni na nauczanie przedmiotów, a nie na efektywność zawodową absolwenta w przyszłej pracy.

Autor: Anna Sobiecka

System nauczania – bo nastawiony jest jedynie na zdobywanie dużej ilości wiedzy, a powinien przygotowywać głównie do wykonywania określonego zawodu. Rząd i parlament – bo nie reagują na tę sytuację, nie zmieniają systemu nauczania, a na dodatek wprowadzają niepraktyczne przepisy. Samorząd – bo nie ma pomysłu na badanie rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców regionalnych na konkretną kadrę pracowniczą.

Profile for Prestiż. Magazyn Koszaliński

Prestiz. Magazyn koszalinski  

czerwiec 2013, nr 04(46) Lifestyle, Design, Fashion, Business, People

Prestiz. Magazyn koszalinski  

czerwiec 2013, nr 04(46) Lifestyle, Design, Fashion, Business, People

Advertisement