Page 7

wydarzenie / BIZNES

zdjęcia: Krzysztof Krzemiński

OGÓLNOPOLSKA DEBATA RZECZOZNAWCÓW 25 kwietnia 2017 r. Zespół Rzeczoznawców Majątkowych z firmy wycena.com.pl zaprosił z całej Polski kolegów po fachu na konferencję pt.: Dzień otwartego operatu szacunkowego czyli praktyczne sposoby na rozwiązanie problemów towarzyszących wycenie typowych nieruchomości ilustrowane konkretnymi operatami szacunkowymi. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Raciborskiej 2 w Gliwicach. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy – wyjaśnia Wojciech Nurek, organizator Konferencji – operat może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych

przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Występujący w trakcie konferencji prelegenci podkreślali, że istotnym praktycznym utrudnieniem w wykonywaniu zawodu jest to, że niezmiennie od lat wciąż nie jest wiadome, co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowo sporządzony operat szacunkowy”, a co za tym idzie, nie wiadomo jak wygląda dobrze wykonany operat szacunkowy. Jasności w tej materii nie mają zarówno odbiorcy opracowań jak i sami rzeczoznawcy. Taki stan rzeczy działa ewidentnie na niekorzyść rzeczoznawców majątkowych i w ich wspólnym interesie jest tę sytuację zmienić. Krokiem do takich zmian była właśnie ta Konferencja.

PRESTIŻ MAGAZYN GLIWICKI

7

Prestiż | magazyn gliwicki | maj nr 04/2017  

Lokalny magazyn lifestylowy

Prestiż | magazyn gliwicki | maj nr 04/2017  

Lokalny magazyn lifestylowy

Advertisement