Page 1

Nr. 6 Oktober 2011

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Vi tester 2. generations webbutikker

w w w . k o n t o r p a p i r . d k


Indhold Dataline konkurs Boet efter it-distributøren Dataline i Fredericia, der gik konkurs i begyndelsen af september, er overtaget af Boston Distribution i Farum, som nu vil øge sin satsning på kontorbranchen. Direktør Marianne Pedersen fortsætter hos den nye ejer Side 4 Underskud i Kontor Syd Det har taget længere tid end forventet for virksomhedens tre nye afdelinger i Herning, Holstebro og Odense at få fodfæste. Det har givet røde tal hos Kontor Syd – for andet år i træk Side 5 Generation 2.0 har styrket netbutikkerne Vi anmelder fem kontorforsyningers nye web-butikker og uddeler indkøbsvogne Side 6, 7, 8, 10, 12, 13 og 14 SKI-aftale udskudt Kontorvareaftalen træder først i kraft 15. oktober, meddeler SKI. Årsagen til forsinkelsen er det meget omfattende tilbudsmateriale, som har taget længere tid at evaluere end forventet Side 16 Succes for Mattings danske satsning For et år siden indledte Matting en markant satsning i Danmark. Det har nu ført til yderligere ekspansion her i landet Side 17 og 18 Røsfeld bliver del af Redoffice-familien Det er nødvendig at indgå i et markedsføringssamarbejde, hvis man skal klare sig i konkurrence mod de store spillere, siger direktør John Hermann Side 20 og 21 Flere satser på apps og andre digitale services Medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at de nye teknologier er massivt på vej Side 22 Redoffice Aalborg udvider igen Aalborg-virksomheden har købt LN Kontorcenter i Hadsund Side 23 Faste rubrikker: Branchenyt Side 24, 25 og 26 KONPA Side 29 Detailpapirhandlerforeningen Side 31 Forside: Colourbox

2

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

En ny start Uden at skulle gøre denne leder til et indlæg for eller imod det ene eller det andet parti eller blok, er der på i hvert fald to områder grund til at glæde sig over, at der nu er kommet et nyt flertal i Folketinget. Den ene er spørgsmålet om regeringens holdning til, hvordan det offentlige skal købe ind, og den anden handler om det offentliges miljøprofil. Det sidste først: Det er en slet skjult hemmelighed, at miljøhensyn ikke har fyldt meget, når de offentlige indkøbere skulle beslutte sig for, hvilke varer de ville købe. Til trods for, at miljø indgår som en de faktorer, der skulle lægges vægt på, så var det pris, pris og atter pris, der afgjorde, hvad der blev købt ind. Det kan der forhåbentlig ændres på, når en ny finansminister og ny indenrigsminister begynder at se på statens, regionernes og kommunernes indkøbspolitik. Den nye regering har i hvert fald lovet, at den vil prioritere klima og miljø højere på dagsordenen end det skete under Fogh og Løkke. Det er på tide, det sker, og at alle de producenter og leverandører, der i nu efterhånden mange år har prioriteret miljøet som en vigtig del af deres produkt- og firmaprofil nu også belønnes for det, når det offentlige køber ind. Spørgsmålet om miljøet er et hjørne af hele det offentliges indkøbspolitik. Også her er der grund til at håbe, at den nye regering vil se kritisk på forholdene i SKI og Statens Indkøb. Som vi har begrebet flere gange gennem de seneste år, er der om-

fattende utilfredshed i branchen med den måde, man har håndteret de forskellige udbudsrunder, de kriterier der opstilles, og den måde samarbejdet forvaltes på i hverdagen. Det er en kritik, mange andre brancher deler, og som har ført til, at en række topchefer er blevet udskiftet. Endnu har udskiftningen dog ikke givet sig udslag i mærkbart ændrede toner eller mindre kaos. Mens dette blad var ved at blive lavet færdigt, udskød man således den nye udbudsrunde om kontorartikler. Det er muligt, at regeringsskiftet fører til færre udbud og færre licitationer. Det har de offentligt ansattes fagforeninger opfordret til, og det er kun hos De Radikale, der er en reel tro på fordelene ved udbud og udlicitering. I de øvrige partier er der en større eller mindre skepsis over det store papirarbejde og de mange arbejdstimer, der ofte bruges på mindre udbud, og som man ikke mener modsvares af besparelser. Uanset hvad det ender med, bør der i hvert fald gennemføres en ændring af rammebetingelserne, så de mindre, lokale kontorforsyninger i langt højere grad en nu har en reel mulighed for at være med som leverandør til fx den lokale kommune.

Bjarke Larsen Ansvarshavende redaktør

Nr. 6 Oktober 2011 | ISSN-nummer 1603-8630 | Kontrolleret oplag: 3.375 eks. udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K., Telefon 74 43 14 44, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kkaas@mail.dk. Telefon 21 74 57 07 Annoncekonsulent: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Telefon 7443 1444 Levering af bladet: Brug kuponen andetsteds i bladet Layout/tryk: Rosendahls, Oddesundvej 1, DK-6715 Esbjerg N, Telefon 76 10 11 12

Medlem af: Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


NĂŚrmeste forhandler oplyses pĂĽ tlf.: 44 91 33 11


Konkursramte Dataline overtaget af Boston Distribution

Marianne Pedersen, der har ejet Dataline i 15 år, fortsætter som sælger hos Boston Distribution.

Boet efter it-distributøren Dataline i Fredericia, der gik konkurs i begyndelsen af september, er overtaget af Boston Distribution i Farum, som nu vil øge sin satsning på kontorbranchen

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk It-distributøren Dataline, som blandt andre har leveret it-produkter til en række virksomheder i kontorbranchen, lukkede og slukkede den 7. september. Aktiverne i Dataline blev allerede den 19. september overtaget af it-distributøren Boston Distribution, som har overtaget konkursboet og tre af medarbejderne heriblandt topchefen Marianne Pedersen. Dataline med hovedsæde i Fredericia har været it-distributør i næsten 25 år. Virksomheden blev startet i 1975 under ledelse af Peder Hvejsel, der i dag er administrerende direktør i CBC-kæden. I 1996 overtog Marianne Pedersen roret i virksomheden, som hun således nåede at stå i spidsen for i 15 år. Hun siger: ”Datalines resultater var i en længere periode meget svingende måned for måned, og i juni-juli i år gik det helt i stå. Derfor valgte jeg selv at indgive en konkursbegæring til skifteretten. Det gik ganske enkelt ikke godt nok til, at jeg turde fortsætte, selv om vi måske kunne have kørt videre i et halvt til trekvart år mere. Jeg havde et ansvar over for både medarbejderne, leverandørerne og kunderne.” Hun betegner det som positivt, at hun selv nåede at træffe beslutningen om at give op: 4

Nr. 4 | 2011 | KONTOR|papir

”Jeg er glad for, at det var mig selv, som indgav konkursbegæringen til skifteretten og ikke én af vores leverandører eller kunder.”

der, der kalder det ærgerligt, at vi måtte lukke,” siger hun.

Overskud i 2010

Marianne Pedersen skal sammen med to kolleger fra årene i Dataline nu arbejde for Boston Distribution. Hun forklarer, at overtagelsen blandt andet vil betyde, at Boston Distribution, der hidtil ikke har været kendt som distributør til kontorbranchen, nu vil satse mere på at få nye kunder blandt kontorforsyningsvirksomhederne. ”Boston Distribution har en rigtig stærk økonomi og en masse gode produkter, men har manglet produkter til blandt andet kontorbranchen. Dem har de fået nu,” forklarer hun.

Dataline har i mange år klaret sig forholdsvis godt. Så sent som i 2010 gav virksomheden overskud og havde en omsætning på omkring 22 millioner kroner, men i 2011 begyndte det for alvor at se svært ud. Marianne Pedersen forklarer, at det de seneste år i stigende grad har været sværere for de små it-distributører at klare sig, fordi både priserne og dækningsbidraget har været faldende på it-produkterne, og finanskrisen har også været medvirkende årsag: ”Vi var én af de mindste distributører og havde det rigtig svært til sidst, men jeg regner med, at andre af de små distributører kan klare sig. Det gælder især, hvis de har egenimporterede produkter, hvilket vi ikke havde.” Marianne Pedersen betegner konkursen som en trist afslutning på historien om Dataline: ”Vi havde mange loyale kunder, og jeg har fået mange e-mails fra tidligere kun-

Branchen ny for Boston

Fra topchef til medarbejder Marianne Pedersen har fået en stilling som sælger hos Boston Distribution, og det glæder hun sig meget over: ”Efter mange år som chef ser jeg virkelig frem til at blive medarbejder i stedet for at være arbejdsgiver. Nu skal jeg ud at sælge, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er masser af butikker, som skal have fyldt op med varer, inden julehandlen går i gang,” siger hun.


Underskud i Kontor Syd Det har taget længere tid end forventet for virksomhedens tre nye afdelinger i Herning, Holstebro og Odense at få fodfæste. Det har givet røde tal hos Kontor Syd – for andet år i træk Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk For andet år i træk har Kontor Syd indkasseret et underskud i det regnskabsår, der sluttede 30. april. Underskuddet blev på 4,7 mio. kroner før skat, hvor det i regnskabsåret 2009-2010 lød på 4,6 mio. kroner. Som året før angiver selskabet etableringen af afdelingerne i Herning, Holstebro og Odense som årsagen til underskuddet. De tre afdelinger var led i Kontor Syds strategi om at blive landsdækkende, en strategi, der fik ekstra et ekstra skub efter SAPA’s og CJC-gruppens konkurs. Og i den forbindelse ansatte virksomheden omkring 15 tidligere SAPA-medarbejdere. ”Vi lovede medarbejderne ansættelse i en vis periode. Det betød, at vi ikke kunne tilpasse virksomheden så hurtigt, som udviklingen krævede. Men vi var også afventende, for det er omkostningsfuldt at

ansætte nye medarbejdere og uddanne dem,” siger direktør Svend Aage Kjær, Kontor Syd. Han understreger også, at virksomheden var fuldt klar over, at det ville koste at etablere tre nye afdelinger med alt, hvad der til hører.

Stabil vækst ”Man det var heller ikke vores vurdering, at krisen ville vare så lang tid. Så også derfor tog vi det lidt med ro med at tilpasse os,” siger han. Kontor Syd har i årets løb afskediget omkring halvdelen af de medarbejdere, man overtog efter SAPA. Svend Aage Kjær fortæller, at Kontor Syd er i stabil vækst nu. Siden 1. maj har virksomheden holdt budgetterne og i forhold til samme periode sidste år har væksten været på 16 procent. Han fortryder heller ikke etableringen i Herning, Hol-

stebro og Odense, men ser det som en investering. ”Det går fremad nu, men ikke helt så stærkt, som vi kunne ønske,” siger Svend Aage Kjær, der synes, markedet er noget ustabilt. Det svinger næsten fra måned til måned, så han er, som han udtrykker det ”positiv men forsigtig”. Kontor Syd har skiftet politik med hensyn til at gå efter offentlige udbud. Tidligere syntes virksomheden ikke, den havde kræfterne og ekspertisen, men man har nu tilpasset sig den nye virkelighed, og Svend Aage Kjær fortæller, at Kontor Syd netop har vundet et udbud i lokalområdet, der løber op i omkring otte en halv mio. kroner. Trods underskuddet i Kontor Syd kan Svend Aage Kjær glæde sig over, at datterog søsterselskaberne har sorte tal på bundlinjen, og at det også går godt i hans privatejede ejendomsselskab. Kontor Syd har i løbet af året trimmet organisationen og udvidet direktionen med salgs- og økonomidirektør. Virksomheden forventer et positivt resultat – men beskedent - i indeværende regnskabsår.

NYGAARDSVEJ 16 • 2100 KØBENHAVN Ø • TLF. 3929 7172 • WWW.ENGSiGNoRDic.com

Engsig Nordic

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

5


Generation 2.0 har styrket kontorbranchen på nettet Det går fremad med branchens web-butikker. Kontor|papir har endnu engang aflagt uanmeldt besøg i en række web-kontorforsyninger for at anmelde dem og på denne måde se på et udsnit af kontorbranchens gøren og laden på nettet Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Kontor|papir har besøgt fem butikker, der har gennemgået større eller mindre renoveringer for at se på egenskaber som design, brugervenlighed, søgefunktioner, tilgængelighed samt andre gode og mindre gode egenskaber ved butikkerne. Der er altså tale om generation 2.0 af en række web-butikker. Vi uddeler som tidligere indkøbsvogne - max. 5 - til butikkerne. Butikkerne er udvalgt blandt de store kontorforsyningsvirksomheder, kæder og mellemstore uafhængige kontorforsyninger. Ét af valgkriterierne har været, at der er åben og uhindret adgang til dem. Anmeldelsen er foretaget med en forholdsvis ukyndig brugers øjne. Vi har som sidste gang blandt andet set på, om der i stigende omfang er kommet nye web-teknologier i spil i butikkerne, som set fra et brugersynspunkt har gjort dem lettere at bruge. Det korte svar er her: Ja, men ikke ret meget. Til trods for dette er det dog lykkedes med anvendelse af de mere traditionelle teknologier at skabe butikker, som samlet set blevet både flottere og - ikke mindre vigtigt - lettere at bruge. Der er således sket store forbedringer af flere af butikkerne med hensyn til både grafisk design, indretning og brugervenlighed. Børnesygdommene er udryddet, og det virker som om, kontorbranchens virksomheder har taget grundigt ved lære af deres første erfaringer med at drive forretning på nettet og nu optræder endog meget professionelt.

Bølgen af udskiftninger ruller De butikker, vi denne gang besøger, er på milevid afstand af de butikker, vi i det sidste butikscheck betegnede som ”en slags elektroniske kataloger baseret på varenumre, peppet lidt op med gode eller 6

Nr. 46 | 2011 | KONTOR|papir


mindre gode søgemuligheder.” Men tag ikke fejl: Den slags web-butikker findes skam stadig. Spørgsmålet er så blot, hvor længe de kan fortsætte med at eksistere? Der foregår i øjeblikket en bølge af udskiftninger af it-systemer i de danske kontorforsyningsvirksomheder. Det ses blandt andet ved, at en række af medlemmerne af OSD-kæden er i fuld gang med at indføre kædens fælles it-løsning, som også rummer en e-handelsdel, og flere andre er i gang med renovering af deres webbutikker. Det betyder, at der i den kommende tid vil komme mange flere helt nyindrettede web-butikker til, og det glæder vi os til at se nærmere på i fremtiden.

Klar erkendelse og prioritering De fem butikker, som vi besøger denne gang, er alle udtryk for en klar erkendelse af, at det ikke nytter at betragte web-butikker udelukkende som en sekundær og dermed lavt prioriteret aktivitet i forhold til de fysiske butikker. Selv om de fysiske butikker er centrale for nogle kontorvirksomheder, udgør web-butikkerne for stort set alle virksomhederne en stor og stadig stigende del af deres forretning. Derfor er det nødvendigt at gribe dem professionelt an. Kunderne på nettet er mere troløse end ude i den fysiske virkelighed, hvor det måske på grund af afstande og andre fysiske faktorer kan være vanskeligt at finde en alternativ leverandør. Det er ikke tilfældet på nettet. Der ligger det nærmeste alternativ kun få museklik borte, og derfor er det nødvendigt at indrette web-butikkerne, så de er så attraktive at handle i, at kunderne bliver der - og ikke mindre vigtigt - har lyst til at komme igen. Det er glædeligt at kunne notere, at de fem butikker, som er anmeldt denne gang, hver for sig er gode udtryk for en kraftigt voksende erkendelse af, hvor vigtigt det er at prioritere handelen på nettet som et vigtigt selvstændigt forretningsområde.

Flotte og indbydende blækpatroner

Jettec tilbyder et sortiment af mere end 300 blækpatroner af høj kvalitet. Patronerne er enten genproducerede eller kompatible, og fås til særdeles attraktive priser. Et relevant priseksempel kunne være HP No. 364 som kan fås fra dkk. 31,- pr. farve. Vejledende udsalgspriser pr. stk er dkk. 65,- for alle dele i serien.

HP No. 364 DKK

31,-

Kvalitet & garanti

Jettec støtter miljøet! Blandt andet benyttes 80 % genbrugsplast til emballagen og al ny- og genproduktion foregår på Jettecs fabrik i England. Med Jettec er du desuden sikret 2 års garanti, samt garanti på printeren i tilfælde af uheld.

Gratis standere hos MM

MM Distribution har tilbudt Jettec i adskillige år og her kan lagervarer bestilles indtil kl 17.15 - til levering næste dag. MM tilbyder flotte butiks standere uden beregning. Se mere på www.mmd.dk eller kontakt MM telefonisk på tlf 89 266 266.


Stilsikkert web-supermarked hos Lomax Lomax er de sidste to gange løbet af med sejren i Kontor|papirs anmeldelse af udvalgte web-butikker. Siden sidste anmelderbesøg har Lomax’ butik på nettet fået en overhaling, som har tilføjet en række nye funktioner til butikken og forbedret eksisterende. Lad os blot slå fast: Det er lykkedes. Lomax har langt størstedelen af sin forretning via nettet og har virkelig gjort sig umage for at skabe en butik, der lever helt og fuldt op til virksomhedens slogan ”det var nemt”. Med sit logiske, velstrukturerede, stramme og næsten lidt kedelige design fungerer Lomax’ butik forbilledligt. Alle kategorier og valgfunktioner er placeret logisk, og adgang til alle de nødvendige funktioner er til stede direkte fra forsiden. Det kan ikke gøres meget bedre. Et eksempel er samlingen af indkøbsværktøjer i en boks til højre på forsiden. Her er alle de nødvendige værktøjer til at handle i butikken, og skulle man alligevel løbe sur på indkøbsturen, er hjælpefunktionen øverst på siden meget god og pædagogisk. Midt i alle roserne til layoutet må vi dog putte lidt malurt i bægeret: Det er

8

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

ikke lykkedes Lomax at udrydde det problem med anvendelse meget små skriftfonte, som vi påpegede sidste år, og som man deler med flere af konkurrenterne. Lomax har vitterligt mange varekategorier, men er det nødvendigt, at der er direkte link på forsiden til dem alle? Kunne man ikke samle dem i over- og underkategorier, uden at det ville gå ud over brugervenligheden?

Online-hjælp og god søgning En nyskabelse inden for hjælpefunktionerne er muligheden for at live-chatte med salgsmedarbejderne og dermed få hjælp af et levende menneske, når man handler i butikken. Det er et eksempel på, at Lomax har et åbent øje for de muligheder, der ligger i anvendelsen af moderne web-teknologi. Også de udvidede søgeværktøjer, som er samlet i en boks til venstre på forsiden, virker gennemtænkte, og vi må endnu en gang fremhæve værktøjerne til søgning i kabler og blækpatroner, der er områder, som for almindelige brugere kan være usædvanligt svære at finde rundt i. Desuden er ”Kvikkøb med katalog”, hvor man kan købe ind ved at indtaste varenumre fra kataloget en effektiv løsning,

som sikrer integrationen mellem virksomhedens trykte katalog og web-butikken.

Forbedringer uden kvantespring Lomax er faktisk sluppet af sted med at skabe en platform for sin omfattende forretning på nettet, hvor brugervenligheden er næsten helt i top. Og nye værktøjer har yderligere forbedret butikken, selvom der fra en brugervinkel ikke er tale om kvantespring. Devisen synes at være, at man holder fast i de sikre, gennemprøvede og velfungerende løsninger og tilføjer nye i takt med, at man vurderer dem som nyttige og effektive. Lomax’ koncept for web-butikken er stadig præget af ”no nonsense” og det er – sagt på godt jysk - ikke så ringe endda. Det bliver spændende at se, om udviklingen af web-butikken fortsætter med anvendelse af flere af de nye muligheder, der findes inden for mere interaktiv webteknologi, som muliggør en udvidelse af to-vejs kommunikationen med kunderne. Men det må fremtiden vise. Konklusionen for nuværende er, at Lomax beholder sine fem små indkøbsvogne suppleret med en pil opad og dermed for tredje gang i træk kan trække sig ud af brugeranmeldelsen som vinder.


HP Authorized Distribution Partner 2011 IPG EMA

Tid er penge. Hvor meget tid vil du bruge på at købe ind til dine printer kunder?

HP-printere hos Despec ... I løbet af sommeren har vi udvidet vores sortiment med HP printere. Så nu kan du købe hele HP printer-pakken på én gang: Printer, papir og blæk ... i én opringning eller ét besøg på despec.dk Tid er penge Når du samler dine indkøb ét sted, sparer du tid på indkøbene. Du sparer også tid på modtagelse og udpakning, og på viderelevering og betaling ... det bliver hurtigt meget tid, som du i stedet kan bruge på ting, der giver penge. Kontakt Despec ... for at høre mere om de muligheder, vi giver dig, når det gælder effektivisering af dine indkøb. Ring 45764300.

Telefon 45764300 despec.dk


Klare forbedringer - men plads til flere Sidste år betegnede vi Staples’ web-butik Staples Direct som lidt af en rodebutik, og det indtryk fik denne anmelder umiddelbart igen, da han ”trådte ind” i butikken. Der er sket væsentlige forbedringer, men man skal dog stadig bruge lidt tid på at føle sig hjemme på forsiden. Butikken er grundlæggende logisk indrettet, og det grafiske design er moderne, selvom brugervenligheden ikke er optimal. Mere om det senere. Funktionaliteten er i top med en god søgefunktion og mulighed for at finde de produkter, man gerne vil se på ved at filtrere på produkttype, mærke og pris. Det fungerer godt. Selve præsentationen af produkterne er også i orden med farvebilleder, der kan forstørres og priser. Det trækker dog lidt ned, at det ikke oplyses ved det enkelte produkt om priserne er inklusiv eller eksklusiv moms. Faste kunder har mulighed for at oprette lister over deres favoritprodukter og se tidligere ordrer. På forsiden kan man direkte klikke sig ind til de tre mest populære produkter, og få adgang til alle de 40 mest solgte produkter. Desuden udvælger web-butikken en række tilbud til den en10

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

kelte kunde (formentlig baseret på trends i tidligere indkøb) og giver adgang til at se på andre kunders favoritter samt mulighed for at uddele karakterer til købte produkter. Det er god service og fornuftig udnyttelse af moderne web-teknologi.

Op og ned igen igen Sidste år påpegede vi, at det er irriterende, at web-butikkens layout betyder, at det er nødvendigt at ”scrolle” op og ned på skærmen for at se hele butikkens indhold. Dette er ikke ændret, og det betyder, at overblikket og dermed brugervenligheden stadig er under middel - især når en bruger anvender en computer med begrænset skærmstørrelse som for eksempel en bærbar pc eller en tavle-computer. Der er forskellige måder at løse problemet på, som Staples kan orientere sig om ved at studere konkurrenternes hjemmesider. Det skal dog tilføjes på positivsiden, at Staples Directs layout betyder, at man slipper uden om at bruge for små skrifter på siden for at kunne presse mange tekster ind. Men man kunne måske overveje at lægge nogle flere af tilbuddene over på undersider?

I det hele taget kunne det måske være en idé at henlægge en række af de funktioner og oplysninger, der er henvist til bunden af forsiden, i en ”om virksomheden”-kategori med adgang fra toppen af siden. Det er til en vis grad sket i ”kontakt os”, men hvorfor gentages de samme informationer flere steder? Det gælder også en række links som eksempelvis knapperne til log-in eller bestilling af katalog. Denne omgang dobbeltkonfekt kunne der med fordel ryddes op i for at øge overskueligheden og udnytte pladsen bedre.

God hjælp Sidste år havde siden en ikke-fungerende hjælpefunktion til at oprette sig som ny kunde. Den er nu erstattet med en rigtig god vejledning, der popper op som det første, når man prøver at oprette sig. Det er en fin løsning. Også den generelle hjælpefunktion til at bevæge sig rundt i butikken er rigtig god, når man altså først har fundet den allernederst på forsiden. Den kunne med fordel gøres lettere tilgængelig.

Forbedringer med plads til flere Alt i alt er Staples Directs web-butik blevet en hel del bedre end ved vores sidste besøg, men der er stadig plads til forbedring som for eksempel oprydning i de gentagne links på siden. Grundlæggende er butikkens funktioner dog i orden og på visse punkter avancerede, så de tre store indkøbsvogne fra sidste år er hermed forvandlet til fire små.


Mange taler om miljøet. Vi gør noget ved det! Herma Premium etiketter

KLEBEN www.herma.dk Generalagent: BÜNGERS www.bungers.dk

CO2-neutral

Hvidere

Dækkende

Made in Germany


Moderne web-kontorsupermarked Kontorsupermarkedskæden ZAP-in er gået i offensiven på nettet med en ny web-butik, der skal fungere som supplement til de fysiske butikker og medvirke til at gøre kæden landsdækkende. Da vi sidste gang for to år siden anmeldte ZAP-ins daværende bud på en web-butik, blev der for alvor delt øretæver ud. Løsningen blev vurderet som ringe, fordi den ganske enkelt ikke virkede i praksis. Det virkede, som om butikken var noget ZAP-in havde etableret i huj og hast ud fra devisen om at ”so ein ding müssen wir auch haben” uden at have tænkt meget på kunderne i den sammenhæng. Men siden er der kommet helt andre boller på suppen. ZAP-in. dk fremstår i dag som en velfungerende, veldesignet web-butik, der helt lever op til de forventninger, man kan have til en web-butik som både et sted, hvor man kan handle og som et fornuftigt visitkort på nettet for virksomheden.

For små bogstaver Butikken har et gennemarbejdet og vellykket grafisk design, som klart signalerer ”supermarked”. Alt virker fornuftigt disponeret med en enkelt udtagelse. For synshandicappede byder butikken på en udfordring, fordi skriftfontene for underopdelinger af produkter er usædvanligt små. Man skal virkelig have læsebrillerne på for at navigere blandt produkterne. Det burde ikke være nødvendigt at slå zoomfunktionen i ens browser til for at sikre en god læsbarhed, men det er lige ved at være nødvendigt her. Omvendt byder butikken på en rigtig smart detalje. Ved hjælp af to faneblade kan kunderne skifte mellem priser med og uden moms. Siden forbliver den samme blot med ændrede priser. Det virker effektivt og brugervenligt.

12

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

Fornuftig struktur

Gennemtænkt løsning

Forsiden benyttes især til at fremhæve aktuelle tilbud, som man kan dykke ned i for at få nærmere information samt som indgang til de forskellige produktkategorier, der virker fornuftigt strukturerede. Forsiden giver også adgang til at læse ZAP-ins tilbudsavis i PDF-format - ligeledes i to udgaver med henholdsvis momsede eller u-momsede priser - igen rigtig fikst. Desuden er der på forsiden en kort-baseret vejviser til ZAP-ins butikker, hvor der også er mulighed for at se ledige job hos virksomheden samt tydelige henvisninger til handelsbetingelser på nettet og kundeservice og virksomhedens bonusprogram for erhvervskunder.

Det virker, som om ZAP-in har tænkt grundigt over tingene, før virksomheden gik i luften med anden generation af sin web-butik. Bortset fra de for små bogstaver kan der ikke sættes en finger på butikkens design og funktionalitet, og løsningen på, hvordan man let kan vælge mellem at se priser med eller uden moms, skal atter en gang fremhæves. Den er ganske enkelt forbilledlig enkel og klar. Vi lander på fire rummelige indkøbsvogne til ZAP-in.dk.


Gennemført grafisk design Den midtjyske kontorvirksomhed Røsfelds web-butik på nettet har ikke de foregående år været anmeldt i Kontor|papir. Der er tale om en helt ny løsning, som virksomheden sendte i luften for få måneder siden som afløser for sin hidtidige web-butik. Løsningen kaldes E-shop og er stadig så ny, at en central del af forsiden på Røsfelds web-site bruges på at præsentere den.

Vellykket grafisk design Det første, en kunde mødes af i butikken, er et usædvanlig vellykket grafisk no-nonsense design. Designet af E-shoppen er helt i tråd med Røsfelds grafiske profil, der virker meget bevidst gennemarbejdet. Det er dog en skam, at der til en hel del af teksterne både på forsiden og i forbindelse med produktpræsentationerne benyttes endog meget små skriftfonte. Som i en anden af de web-butikker, vi anmelder, så er det på med læsebrillerne, før man for alvor begiver sig ind i butikken. Her har de grafiske ambitioner ganske enkelt fået overtaget over brugervenligheden og ergonomien.

Dobbelt menu Selve menustrukturen er dobbelt. Man kan navigere rundt blandt varerne i butikken med den vanlige punktmenu, eller man kan bruge den meget indbydende nærmest ikoniske menu med æstetisk vellykkede billeder som indgang til produkterne. En detalje, der ikke virker så gennemtænkt, er, at rækkefølgen af produktkategorierne i de to menutyper ikke er den samme. Priser er opgivet for de enkelte produkter, men oplyses kun uden moms, så privatkunderne skal frem med lommeregneren. De ledsagende farvebilleder af produkterne er usædvanligt gode, og de kan forstørres. Desuden virker søgefunktionen umiddelbart godt.

med at finde rundt i butikken og anskaffe varerne. Desuden rummer siden muligheden for at tilmelde sig til Røsfelds elektroniske nyhedsbrev. En mere kuriøs detalje er, at det også på forsiden fremhæves, at Røsfelds website er certificeret som CO2neutralt. Det er da helt fint og påskønnelsesværdigt, men næppe en forsidenyhed?

Enkelt og stilfuldt Røsfelds E-shop skal have ros for sin enkelhed og sit stilfulde design, og når man ser bort fra de nævnte detaljer, som eksempelvis de for små bogstaver, så er det en rigtig god oplevelse at besøge butikken. Det udløser fire pæne indkøbsvogne til Røsfeld.

Fin hjælp Forsiden byder på en fin hjælpefunktion kaldet ”Det lille hurtige overblik” med masser af gode og praktiske anvisninger på, hvordan kunderne skal bære sig ad

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

13


Stort sydjysk spring fremad

Kontor Syd har taget et tigerspring fremad, når det gælder e-handel med kontorprodukter. Da Kontor|papir sidste år besøgte virksomhedens web-butik for kontorartikler, kaldte vi den ”altmodisch, tung og kedelig” samt ”et levn fra e-handelens tidligste barndom” og pegede på, at webbutikken med fordel kunne hente inspiration internt hos Kontor Syds andre to ehandelsløsninger for henholdsvis It Shoppen og SE Shoppen for det sønderjyske udviklingssamarbejde SUSAM. Det er nu sket. Kontorbutikken har skiftet navn fra Kontor Shoppen til kontorting. dk, og faktisk synes det som om, at Kontor Syd har anvendt fuldstændig samme ehandelsløsning til de tre butikker med et fælles og moderne grafisk design, hvilket giver en ensartet profil udadtil. Det er rigtig godt. Sidste år uddelte vi roser til både SE Shoppen og It Shoppen, og roserne kan i år således udstrækkes til at omfatte kontorbutikken. Indgangen fra Kontor Syds hjemmeside er ensartet for butikkerne, men det er selvfølgelig også muligt at gå direkte ind i 14

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

dem, uden først at skulle en tur omkring hjemmesiden.

Nyt navn Det grafiske design har fået et ordentligt løft, så det nu fremtræder moderne, og der er kommet billeder af alle produkter. Ét af de alvorlige kritikpunkter fra sidste års anmeldelse var netop manglende billeder af flere produkter. Nu er de der i god kvalitet, i farver og med mulighed for at klikke sig frem til lidt større billeder end blot frimærkestørrelse. Det gør det lettere for kunderne at finde frem til netop de produkter, som de ønsker at købe. Produkterne er fornuftigt opdelt i kategorier, og der er en særlig kategori for tilbudsvarer, hvor man kan se et udsnit af eller alle tilbuddene. Søgefunktionen i kontorting.dk er tilfredsstillende. Den er dog ikke helt på højde med søgefunktionen i it-butikken, hvor man med en såkaldt søge-wizard kan søge på forskellige kriterier som for eksempel prisintervaller for produkter.

Det er også godt, at man uden at skulle være logget ind som bruger kan se priser på de mange produkter i web-butikken, og det er muligt at tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev. For faste brugere er der desuden mulighed for at oprette en liste over favorit-produkter.

Meget lettere for kunderne Summa summarum er det blevet meget, meget lettere for kunderne at købe kontorprodukter på nettet hos Kontor Syd. I dag fremstår kontorting.dk som en moderne og brugervenlig web-butik, der kan fungere som en forlænget arm for de fysiske butikker og være med til at udbrede virksomhedens geografiske dækningsområde. Skulle man alligevel putte lidt rønnebær i denne anmeldelse, skulle det være, at butikken ikke byder på nye spændende anvendelser af den seneste web-teknologi. Men mindre kan også gøre det. Fire solide indkøbsvogne til kontorting.dk.


SKI-aftale udskudt - igen De udvalgte leverandører skulle have haft besked 19. september. Men tilbudsmaterialet til SKIaftalen på kontorvarer var mere omfattende, end SKI havde forudset. Derfor er fristen og aftalens ikrafttræden udskudt Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk Det er mere end svært for SKI at overholde de tidsfrister, indkøbsselskabet selv opstiller. Aftalen om kontorartikler er således forsinket endnu engang, og forventes nu at træde i kraft 15. oktober. Fra SKI lyder begrundelsen, at aftalen – 05.02 kontorvarer – bliver en meget bred rammeaftale med fem delaftaler, som hver indeholder et omfattende produktsortiment. Det har medført, at SKI har modtaget et omfattende tilbudsmateriale, og at evalueringsprocessen tager længere tid end forventet. Og det betyder igen, at de leverandører, som SKI havde lovet besked den 19. september, må vente med at høre, om de er købt eller solgt. I skrivende stund lover SKI besked til leverandørerne den 3. oktober. Der er seks tilbudsgivere, nemlig: • Staples • Lyreco • ScanOffice • Remmer • OSD • CC&CO og SKI har tidligere meldt ud, at der skal være fire leverandører på hver af delaftalerne. To leverandører må således forvente at blive vraget. Kontoraftalen udløb 31. december 2010. Men efterårets problemer i SKI, der bl.a. kostede den tidligere direktør med flere jobbet, betød, at hele udbudsprocessen blev forsinket – ikke bare én men flere gange. Først skulle aftalen træde i kraft 1. februar, men den blev genudbudt, fordi der var for få tilbud ifølge SKI. Herefter var det meningen, at aftalen skulle træde i kraft 1. juni, så 15. august, 1. oktober og nu altså 15. oktober. Blandt tilbudsgiverne vækker det ikke

16

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

undren, at det tager lang tid at evaluere det materiale, der er kommet ind. Adm. direktør Mogens Damgaard, Lyreco, dækker reaktionen i branchen meget godt: ”Vi ser hellere, at SKI bruger en uge mere på at evaluere materialet, så vi er sikre på, resultatet bliver det rigtige. Det tror jeg er i alles interesse – både leverandørernes, SKIs og kundernes,” siger han. Vi ville gerne have spurgt SKI, hvorfor det åbenbart kommer bag på organisationen, at det tager tid at evaluere det store

materiale. Det er ikke lykkedes Kontor|papir at få et levende menneske i telefonen, men i en mail fra Kunde- og kommunikationsdirektør Jan Michelsen hedder det: ”Rammeaftale 05.02 Kontorvarer er det første udbud med et meget stort antal varelinjer, som vi kører på grundlag af vores nye rammeaftaleparadigme. Derfor har vi valgt at bruge ekstra tid på at sikre, at kvaliteten er i orden. Det er et udtryk for ekstra grundighed.”

Stort sortiment i kontorartikler og papirvarer ...til de helt rigtige priser! Bestil via vores hjemmeside

www.justesen.dk

...og modtag alle varer fragfrit Kontakt:

Erik Justesen Keld Pedersen Tlf. 2068 4410 Erik@Justesen.dk

Tlf. 6172 6000 Keld@Justesen.dk

Lisbeth Andersen Tlf. 5360 4410 Lisbeth@justesen.dk

Erik Justesen ApS Agerlandsvej 5 8800 Viborg

Tlf. 7023 4410 Info@Justesen.dk www.Justesen.dk


Matting har haft succes med sin danske satsning Kristian Persson, Matting: ”Vi har i dag aftaler med de fleste store danske kontorforsyningsvirksomheder.”

Matting AB med speciale i ergonomiske kontorprodukter indledte sidste år en markant satsning i Danmark. Satsningen har været en succes og har ført til yderligere ekspansion i Danmark Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Den svenske virksomhed Matting AB udvikler, producerer og forhandler ergonomiske produkter til brug i kontormiljøer og på andre arbejdspladser. Virksomheden gik sidste år i offensiven i Danmark med ansættelse af yderligere en sælger med base i Jylland, og satsningen har været en succes, fortæller Kristian Persson, der er salgschef for eksport hos den svenske virksomhed med hovedkvarter i Allingsås uden for Gøteborg. Mattings kernekunder er kontorforsy-

ningsvirksomhederne, som har taget godt mod satsningen fortæller Kristian Persson: ”Vi har haft stor fremgang i Danmark, som er vores vigtigste eksportmarked. Vi har netop ansat en sælger med base på vores kontor og udstillingslokale i Glostrup, og dermed har vi nu to fastansatte sælgere i Danmark. Vi håber desuden på snart at kunne ansætte en tredje sælger på det danske marked, og vi har oprettet en dansksproget support-funktion i vores hovedkvarter,” siger han og tilføjer:

Ny Index Binder fra 3L - en genial måde at holde styr på dine Index Tabs!

3L Index Binder Indeholder 24 ark forskelligartede Index Tabs - alle i klassiske farver: rød, blå, grøn og gul

Kontakt 3L, hvis du vil vide mere... 3L Office Products A/S • 3LOP@T3Lgroup.com • www.3LOP.dk • 3L er et varemærke tilhørende

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

17


Mousetrapper Flexible er en trådløs version af den ergonomiske mus fra Matting.

Fakta om Matting AB

Matting AB blandt de største svenske leverandører og producenter af produkter til ergonomiske arbejdspladser samt måtter til alle miljøer. De tre nøgleord hos Matting er funktion, ergonomi og arbejdsmiljø. Matting blev startet i Sverige 1971 af nordmanden Jon Botha og ejes i dag af hans tre børn.

Matting på dansk

Matting har haft udstilling og kontor i Glostrup siden 2005. I år er Jesper Reegaard blevet ansat som ny sælger på kontoret. Theo Ravn Beltoft dækker Jylland fra sit hjemmekontor i Vaarst syd for Aalborg. Helle Dahlström tager sig af dansksproget telefonsupport fra Sverige.

”Vi har det seneste år arbejdet kraftigt på at etablere os som en af de førende leverandører i Danmark af ergonomiske produkter, og det er lykkedes.” Matting har ikke i synderlig grad været ramt af af finanskrisen, hverken på hjemmefronten i Sverige eller på eksportmarkederne. Omsætningen er øget støt fra 112 millioner danske kroner i 2009 til 127,5 millioner i 2010 og forventningerne til 2011 ligger på 138-140 millioner kroner. Næsten halvdelen af omsætningen kommer fra eksport.

Vækst i krisetider ”Vores produkter er ikke konjunkturfølsomme - nærmest tværtimod. Vi oplever at mange virksomheder, der i krisetider har måttet afskedige folk, til gengæld sørger godt for de tiloversblevne ved at give den ergonomiske arbejdsmiljøer, som er med til at forebygge sygefravær og øger trivslen på arbejdspladsen, ” vurderer Kristian Persson. Han ønsker ikke specifikt at oplyse de danske omsætningstal men peger på, at Danmark tegner sig for en pæn andel af eksportomsætningen. I Danmark er Matting i dag leverandør til stort set alle de centrale spillere i den danske kontorbranche. Virksomhedens sortiment er dels egenudviklede og -producerede ergonomiske produkter, dels produkter produceret rundt omkring i verden.

18

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

Produkterne er beregnet på indretning af ergonomiske arbejdspladser. Det gælder blandt andet belysning, mus, musemåtter og tastaturer, aflastningsstøtter, fodskamler, højdekonsoller og monitor-arme til skærme, powerbokse/elpaneler og konceptholdere.

Mus og belysning Blandt de produkter fra Matting, som har opnået størst popularitet i Danmark, peger Kristian Persson på den ergonomiske computer-mus Mousetrapper samt håndledsstøtter og ergonomisk belysning. På det seneste har virksomheden også ople-

vet stigende interesse fra det danske marked for måtter beregnet på brug i forbindelse med eksempelvis kontorarbejdspladser med hæve/sænke-borde. ”Vi sælger blandt andet i stigende grad disse måtter til offentlige arbejdspladser og til virksomheders receptioner,” forklarer Kristian Persson. Blandt de nyeste produkter fra Matting nævner han en trådløs udgave af Mousetrapper kaldet Flexible og en række ergonomiske belysningsløsninger.

Jesper Reegaard er den nye mand hos Matting i Danmark. Han skal arbejde på Sjælland med base Glostrup.


Love Organising

Hvilke problemer påvirker ens stressniveau på arbejdet? Det fremgår klart af undersøgelser*, at de tre mest stressende situationer er ikke at kunne finde et dokument når man er ved at tilrettelægge et møde, når man ikke ved hvor en mappe opbevares, eller hvis man har så mange opgaver, at man ikke ved hvor man skal begynde. Et ryddeligt skrivebord klarer hjernen, så det er på tide at finde ned til skrivebordet igen. Henvis dine kunder til vores hjemmeside, hvor de finder en masse tips til hvordan de kan blive bedre organiseret, og dermed sparer tid i hverdagen. Læs mere på www.avery.dk/loveorganising *Undersøgelse udført i september 2010 af Avery Dennison blandt 1.629 europæiske forbrugere

Kontakt Avery på 70 10 18 00 eller din Avery konsulent for at høre mere Avery Dennison Nordic ApS

Industrivej 59

DK-4683 Rønnede

www.avery.eu


VIKING CRYSTAL

Røsfeld går med i Redoffice Det er nødvendig at indgå i et markedsføringssamarbejde, hvis man skal klare sig i konkurrence mod de store spillere, siger direktør John Hermann Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

– elegante, sorte blyanter forædlet med ægte Swarovski krystaller. Danske VIKING har netop lanceret en helt ny serie af eksklusive designerblyanter. Blyanterne er fremragende til skrivning, men kan også bruges til tegning. Perfekt til alle, som ønsker høj kvalitet, god stil og sjov i hverdagen. VIKING Crystal blyanterne koster kun 19,- inkl. moms pr. styk i udsalg og findes med krystaller i 17 forskellige klare farver. Læs mere om VIKING CRYSTAL blyanterne på creas.com/viking Er du forhandler? Kontakt os på telefon eller e-mail og modtag prøver og forhandlerpriser.

T 70 25 55 55 E info@creas.com W creas.com

20

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

Redoffice Røsfeld. Det bliver navnet, når Røsfeld pr. 1. januar går med i Redoffice med det formål at høste en række fordele på salgs-, uddannelses- og markedsføringssiden. Adm. direktør John Hermann, Røsfeld A/S siger til Kontor|papir, at beslutningen om at opgive selvstændigheden og gå med i det frivillige kædesamarbejde har været vendt rigtig mange gange. ”Men selvstændigheden har også sin pris. Og i vores tilfælde har det været vigtigere at komme med i et markedsføringssamarbejde, end at være helt vores egen,” siger han.

Stærkt brand

Han anser det for en nødvendighed at gå ind under

en markedsføringsparaply, hvis Røsfeld skal stå stærkt i konkurrencen og ikke mindst i forhold til de store spillere på markedet. ”Redoffice er som brand blevet stærkere og stærkere. Det er godt kendt blandt vores kunder – det har vi da selv mærket – og det har gjort det attraktivt for os at være med,” siger han. Også udsigten til at spare omkostninger har naturligvis talt med i beslutningen. Røsfeld har i dag en fuldt bemandet marketingafdeling, og direktøren ser frem til at kunne dele nogle af omkostningerne med de øvrige Redoffice-medlemmer. John Hermann understreger, at han naturligvis kun kan udtale sig på Røsfelds vegne, men går dog ikke af vejen for den spådom på branchens, at det fremover bliver endnu mere nødvendigt at være med i et markedsførings- og strategisk samarbejde, hvor man kan dele omkostninger og erfaringer og køre fælles uddannelsesaktivitet. ”Man bliver hurtigt overhalet i den verden, vi lever i i dag,” siger han.


Ny version af Virk.dk i luften Det offentliges portal til virksomheder er relanceret. Det skulle gøre det lettere at finde frem til indberetningerne og så kan man via portalen også lave elektroniske fakturaer til det offentlige Af Karin Kaas, kk@pressto.dk

retningsløsninger samt mulighed for mere direkte kommunikation med de offentlige myndigheder,” siger han

Virksomhedsportalen Virk.dk er blevet relanceret med nyt design og nye muligheder. Virksomhederne kan derfor se frem til langt nemmere at kunne finde netop de indberetninger, de skal bruge, Elektronisk faktura blandt de mere end 1.300 offentlige eløsninger og blanketter, som findes på Blandt de nye løsninger på portalen. Virk.dk er muligheden for ”Vi er glade for at kunne præsentere at lave elektroniske fakvirksomhederne for en ny og forbedret turaer, som det offentlige version af Virk.dk,” siger kontorchef kræver af sine leverandøBegrænsninger Carsten Loesch fra Center for Virk.dk, rer. Tidligere har de små John at Røsfeld ved at indtræde i Redoffice der harHermann ansvareterkender, for portalen. og mellemstore virksomhenaturligvis også får nogle til sine muligVirk.dk har tidligere fåetbegrænsninger kritik for fejl i forhold der måtte sende en kopi af på drift. markedet. ogheder ustabil Det seneste år har man papirfakturaen til et af de er jo ikke sådan, at der er lukketsåkaldte totalt for,læs at vi kan dog ”Men haft endet oppetid på 99,8 procent, ind-bureauer, agere, Carsten som vi erLoesch, vant til.der Derogså er nogle regler, vi skal accepoplyser siger,etiske der efterfølgende har dii forhold andre Redoffice-medlemmer, men det fakturaen synes jeg og attere brugerne hartilbelønnet denne stabilitet gitaliseret da er fair. Ogi antal så er Århus jo så stor en by, at der er til plads til med enhelt fremtang indberetningssendt den modtageren. mere end enpå Redoffice. Og250 i øvrigt vil vi koncentrere osder omkan at tage transaktioner mere end procent. En proces, konkurrere med de andre,” ”Al digitalisering er svær siger - det han. er det flere dage og indimellem at det ikke har været diskussion i Med ogsåJohn her.Hermann Virk.dk erfortæller, en stor og omfatogsåtil medfører fejl. forbindelse Redoffice, at Røsfeld har besluttet at tende portal med med optagelsen kompleksei integratioe-fakturaløsningen på Virk. lukke sin fysiske butik. ner til brugerrettighedsstyringssystem dk, kan virksomhederne og myndighedernes mange løsninger. selv sende e-fakturaen Som med andre store it-projekter er direkte til den offentlige Lever ikke af butikken vi bevidste om, at der måske vil være myndighed. ”Det er et med valg, version vi tager. 2Det er ikke Men butikken, vi lever af. Vi lever problemer i starten. vores webportal, somsammen over 40 med procent af vores kunder bruger, viafvil arbejde målrettet af vores sælgere ogpå vores kundeservice. vi har indberetninger vurderet, at vi vores leverandører hurtigt at få rettetOg Alle ét stedproaktive på bruge vores kræfter bedre på at være dekan fejl, der måtte opstå,”væsentligt siger Carsten markedet end på at holde butikken i gang,” siger han. finder virksomLoesch. På Virk.dk Han afviser bestemt, at lukningen af den fysiske butik ses hederne alleskal offentlige indsom et krisetegn. Tvært imod ser han det som et proaktivtsamlet tiltag, på et beretninger Fundament forviludvikling at virksomheden bruge kræfterne på at betjene kundernekan via man på sted. Desuden web, telefon og2sælgere og ikke mindst den Virk.dk synergi, søge der ererhvervsrettet melVirk.dk version er en helt ny portal, lem deop trefra salgskanaler. bygget bunden - en proces der information fx om nye love For det den vej, det går, er og hanarkioverbevist om. Ogfrapåalle denstatslige inklusiv de er indledende designog regler korte tid, der gået,næsten siden Røsfeld sin nye e-butik, tekturfaser harertaget et år. lancerede myndigheder. hvor er været åbnet en for intensiv private kunder, åbne,havde har ”Detder har proces,og hvor priserne I januarer2008 omsætningen på det segment langt oversteget det, der ind unikmen vi har nu bygget fundamentet for Virk.dk ca.kom 290.000 den fysiskeårs butik, fortæller deviakommende udvikling af han. portalen, ke brugere, 170.000 bruRøsfeld som er et søsterselskab ikke der bl.a. vil IT, give brugerne en perso- af Røsfeld, gereberøres og mere endaf75.000 sammenlægningen Redoffice. naliseret indgang til med de mange indbeindberetningstransaktioner.

Skandinaviens største forhandler Lagerfører alle stempler

Bestil dine stempler i dag og få dem leveret i morgen Ring: 75 64 21 88 Ring: 75 64 21 88 Mail: info@schutt.dk Mail: info@schutt.dk | 2011 | KONTOR|papir Nr.Nr. 3 |62008 | KONTOR|papir

2521


Flere vil indføre digitale services De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk Syv ud af ti virksomheder forventer, at deres brug af digitale services som apps og onlineværktøjer, vil stige i de kommende år. Ingen virksomheder forventer et fald. Det fremgår af en medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv, der er gennemført fra maj til juni. Knap halvdelen af virksomhederne udnytter de sociale medier til markedsføring, rekruttering, intern videndeling eller support. Det er især videnservicevirksomhederne, der har taget blogs, facebook og internetfora til sig. Desuden anvendes sociale medier i større omfang blandt de

store end blandt de mindre virksomheder. Seks ud af ti virksomheder har gratis serviceydelser eller varer som en strategisk del af deres forretning. Gratiskonceptet er mere udbredt blandt handelsvirksomhederne, mens der omvendt er overraskende få inden for videnservice, der bruger det strategisk. I løbet af de senere års økonomiske krise har seks ud af ti virksomheder justeret på deres forretningsmodel. Flest videnservicevirksomheder har gennemført ændringer, men de mest radikale forandringer i forretningsmodellen er sket i detailhandlen.

Ændringerne vedrører blandt andet produkt- og serviceportefølje, målgruppe, placering i værdikæden, koncept og idé. For 13 procents vedkommende er der sket omfattende ændringer i løbet af de seneste tre år. De fleste har dog valgt en mere moderat strategi. Dansk Erhverv mener, at virksomheder kan være godt tjent med løbende både at orientere sig mod nye teknologiske muligheder og at genoverveje dele af eller hele deres forretningsmodel og løsninger. Viden og teknologi stiger eksponentielt - markedet ændrer sig - og det gælder om at følge med, selvom det kan være vanskeligt for særligt de små og mellemstore virksomheder. Dansk Erhverv understreger derfor, at det er vigtigt, at virksomhederne øger deres strategiske fokus på anvendelse af digitale services og sociale medier. Et strategisk fokus på anvendelsen af digitale services og sociale medier vil i mange tilfælde være afgørende for vækst og overlevelse. De virksomheder, som bruger de sociale medier, er mere tilbøjelige til at forvente en stigende omsætning, viser medlemsundersøgelsen. Der er altså en positiv sammenhæng mellem brugen af sociale medier og virksomhedens vækst.

OVERVEJER DU IGEN AT BLIVE SELVSTÆNDIG ? SOM BOG- OG PAPIRHANDLER

LAD OS PRÆSENTERE

Vi er 68 selvstændige erhvervsdrivende, primært bog- & papirhandlere, som udfra et fælles ønske om bedre indkøbspriser og mulighed for landsdækkende markedsføring for 5 år siden gik sammen og dannede Kon-tur. Vi ønsker en platform, hvor den frie selvstændige butiksejer selv kan bestemme over sin butik og sine indkøb. Kon-tur giver muligheder, hvor man kan vælge til og fra.

INGEN DYRE INDSKUD

Driften af Kon-tur består af bestyrelse, katalogudvalg samt vores kædekonsulent. Vi har ingen central fælles administration med lagerbygninger og ansatte, ingen omsætningsbestemt medlemskontigent og dyre indskud. Ej heller dyre edb-systemer som skal udskiftes regelmæssigt. Men vigtigst af alt: vi har ingen tvangsleverancer. Alt sammen ting der traditionelt slider på din bundlinie.

KON-TUR

MESSER KATALOGER AFTALER

Hos Kon-tur får du gode leverandøraftaler, særdeles overkommeligt medlemskontigent, egne messer i forbindelse med indkøb til katalogmarkedsføring, samt en god årlig markedsføringsplan som er under udvidelse.

Få en uforpligtende fortrolig samtale. KONTAKT:

Formand: Anders M. Pedersen Tlf.: 98 24 70 27 / 7000@bogpost.dk Konsulent: Anette Madsen Tlf.: 26 90 65 21 / kontur.konsulent@gmail.com

22

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

www.kon-tur.dk

-


René Hermansen (tv) med Lars Laursen, ejer af Redoffice Aalborg og Lars Bjørnstrup, der er direktør i virksomheden.

Redoffice Aalborg udvider igen Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk Redoffice Aalborg, der i juni overtog IB Lindholm A/S, har været på indkøb igen. 1. september overtog virksomheden LN Kontorcenter i Hadsund, der nu skifter navn til Redoffice LN Kontorcenter. Sælgeren er KontorMidt i Ans mellem Bjerringbro og Silkeborg, hvor ejeren René Hermansen fremover vil koncentrere sig forretningen i Ans. ”LN Kontorcenter er en god lokal virksomhed, der er veletableret og respekteret i Hadsund og omegn. Vores ønske er, at virksomheden skal køre videre med samme medarbejdere og samme høje serviceniveau, men nu med backup fra vores forretninger i Aalborg. Det vil resultere i et større sortiment, bredere markedsføring og ikke mindst muligheden for at bestille og handle online,” siger indehaver af Redoffice Aalborg Lars Laursen.

”Trenden går i retning af større enheder – også inden for vores branche. Samtidig er det dog afgørende at bevare den lokale tilstedeværelse og nærhed til kunderne, og det har vi rig mulighed for ved at bibeholde forretningen og de dygtige medarbejdere i Hadsund,” siger Lars Laursen. Hos KontorMidt René Hermansen den seneste tid overvejet at sælge. Men køberen skulle være den rette, og derfor var det lidt usædvanligt ham, der tog kontakt til Lars Laursen. ”Det har været helt afgørende for mig, at LN Kontorcenter også eksisterer om fem år - både for de ansattes skyld, men også for kundernes. Derfor tog jeg som første prioritet kontakt til Lars Laursen hos Redoffice Aalborg for at høre, om han kunne tænke sig at købe og drive forretningen videre,” siger René Hermansen.

Nr. 64 | 2011 | KONTOR|papir

23


Ny direktør i Antalis Knap tre år fik Michael Buur Trærup som administrerende direktør for Antalis i Danmark, inden han måtte overdrage posten til Steen Murmann. 46-årige Steen Murmann har en lang karriere i papirbranchen, hvor han blev uddannet hos De Forenede Papirfabrikker og derefter i en årrække var ansat i agenturbranchen, indtil han i 1997 blev hentet til en stilling som divisionschef for Papirgros’ kontorpapirafdeling. I 2008 blev Steen Murmann ansvarlig for Marketing og Purchasing for Antalis i Norden og havde flere ledende opgaver, indtil han i 2010 blev udnævnt til Purcha-

Paperworld holdt første udstilling i Dubai i marts i år.

sing Director Nordics, Baltics and Russia. Steen Murmann er således bredt funderet i Antalis koncernen.

Paperworld i Mellemøsten vokser I marts debuterede Paperworld med en udstilling i Mellemøsten – nærmere bestemt i Dubai. Nu forbereder Paperworld sig på at holde udstilling nr. 2 til marts næste år fra den 6. til den 8., og Messe Frankfurt, der står bag Paperworld, siger, at udstillingen vil blive 50 procent større end sidste år, og at man forventer mere end 300 udstillere. Den tyske økonomiog teknologiminister har lovet at sponsorere en officiel tysk pavillon på messen. Det betyder, at messen forventer langt flere tyske udstillere næste år, end tilfældet var i år. Et bredt felt af virksomheder har allerede meldt deres deltagelse herunder flere gengangere. Men der er også mange nye udstillere.

Steen Murmann er ny direktør for Antalis.

24

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

Sikre printere Printere står som regel ikke øverst på dagsordenen, når talen falder på it-kriminalitet. Her er det passwords til pc’er, kryptering af trådløse netværk, anti-virusprogrammer eller etablering af firewalls i netværket, der står først på agendaen hos den it-ansvarlige. Men hvis man ikke installerer sin printer korrekt, kan den faktisk godt være en usikkerhedsfaktor, når det gælder en virksomheds eller en privatbrugers datasikkerhed, siger Brother, der også gør opmærksom på, at deres printere har en række sikkerhedsfaciliteter indbygget. “Sikkerhed er sjældent det første, som kunderne spørger efter, når de skal købe printer. Men det kunne være rigtig fornuftigt, hvis flere satte sig lidt ind i de muligheder, der er for at forhindre misbrug af printerne,” siger marketingchef Henning Elkjær fra Brother Nordic A/S. Han mener, at ikke kun de it-ansvarlige, skal tænke på datasikkerhed. Det burde også virksomhedens ledelse og private hjemmebrugere. Brother anvender en lang række sikkerhedsfunktioner. Mange findes på alle printer-modeller, mens andre kun findes på udvalgte printertyper. Her er nogle af dem: Secure Printing med PIN-kode sørger for, at vigtige dokumenter ikke kan udskrives, før et bestemt kodeord er indtastet på printerens kontrolpanel. Secure Print med SSL anvender en særlig SSL-kodning, som kendes tilsvarende fra e-handel, brug af kreditkort på nettet osv. Secure Socket Layer kan også anvendes til at kryptere et dokument, der sendes via netværket til udprintning.. Secure Wired Network Access


(802.1x) giver printere adgang til 802.1xsikrede netværk. Denne standard anvendes især af større organisationer for at forhindre, at udefra kommende kan få adgang til netværket, fx via et kabel. Brother’s Wireless Wizard gør det nemt at integrere en trådløs printer i et sikret trådløst Wi-Fi netværk. Brugeren kan selv aktivere den ekstra sikkerhed. Funktionerne er derfor også velegnede til hjemmebrugere, som vil sikre deres netværk og udskrifter, der sendes via det. Med Secure Function Lock på Brother’s alt-i-én printere kan it-administratoren bestemme, hvilke funktioner hver enkelt bruger har adgang til - fx print, skan, fotokopi og fax. Funktionen kan også anvendes til fx at begrænse, hvor mange sider en bruger har lov til at udskrive. På sam-

me måde kan man via Colour Restrict bestemme, om en bruger kan benytte farveudskrifter eller ej.

Ny HP-direktør HP’s nye topchef, 43-årige Jakob Schou Meding, kommer fra stillingen som administrerende direktør i den danske del af det færøsk ejede IT-virksomhed Norriq, hvor han var været de seneste tre år. Her har han været med til at vende et tocifret millionunderskud i 2009 til et forventet tocifret millionoverskud på driften i 2011. Den tidligere HP-direktør, Keld Jersild Olsen, stoppede i maj 2011 med øjeblikkelig virkning efter fire år som administrerende direktør og efter sammenlagt 15 år hos HP.

Jakob Schou Meding har mere end 14 års erfaring i IT-branchen. Han har været hos Damgaard IT, fulgte med til Navision, da virksomheden blev købt af Microsoft, og har været på udlandsophold i Australien, Tyskland og Frankrig. Han skal nu det overordnede ansvar for HPs aktiviteter i Danmark men træder også ind i ledergruppen for HPs vesteuropæiske region, som ledes af hollænderen Hans Daniels. Regionen er HP’s hurtigst voksende og består af Østrig, Belgien, Luxembourg, Danmark, Finland, Baltikum, Holland, Norge, Sverige og Schweiz. Keld Jersild Olsen er i dag direktør for TDC’s datterselskab Netdesign.

Hængemapper i kraftig kvalitet og flotte farver Vejl. udsalgspris fra kr. 6.75 Altikon A/S Frederikssundsvej 272 2700 Brønshøj Tlf. 38 26 48 00 Fax: 38 60 46 90 www.altikon.dk

Nr. 4 | 2011 | KONTOR|papir

25


Etiketmaskine overgår alle forventninger Newell Rubbermaid havde store forventninger til lanceringen af den nye LabelManager PnP, der er målrettet til nye brugere af etikettering. Men successen kom alligevel bag på firmaet. Det viser sig nemlig, at LabelManager PnP på bare seks måneder er blevet den mest solgte etiketmaskine, der kan sluttes til en PC, i Danmark. LabelManager PnP sluttes direkte til PC’en, uden at man først skal installere software. Og så er det bare om at gå i gang med at fremstille professionelt udseende og brugertilpassede etiketter ved hjælp af skriftyper og grafikker fra computeren. Newell Rubbermaid har på baggrund af de første seks måneder store forventninger til efteråret og de kommende års salg af etiketmaskinen.

Nye printere fra Epson Som del af en ny tilgangsvinkel til sit virksomhedssortiment har Epson udviklet en flåde af nye enkelt- og multi-funktionsprintere. Printerne bliver lanceret løbende samtidig med, at lancerer sin nye ’Udviklet til virksomheder’-strategi. WorkForce Pro WP-4000-serien af enkeltfunktionsprintere og WorkForce Pro WP-4500-serien af multi-funktionsprintere giver laserlignende. Disse hurtige inkjetprintere tilbyder et reelt alternativ til laserprodukter, mener Epson og giver yderligere besparelser på grund af den automatiske tosidede udskrivningsfunktion. Disse modeller er tilgængelig nu, men andre med PDL-understøttelse til komplekse IT-miljøer omfatter PCL6, PCL5c og Adobe PostScript 3 og kommer senere på året. Andrew Semple, chef for virksomheds-

billedbehandling hos Epson Europe, siger: “WorkForce Pro sortimentet er et seriøst, konkurrencedygtigt virksomhedsudvalg: Nyt navn, ny tilgang og er en del af vores “Udviklet til virksomheds-strategi”, som er baseret på udvalg, ydelse, økonomi og økologi. Epson har også benyttet lejligheden til at styrke sortimentet af inkjetprodukter til små virksomheder med Stylus Office BX535WD og BX635FWD. De tilbyder separate blækpatroner, tosidet udskrivning, Wi-Fi og Ethernet-tilslutning, frontbetjent papirbakke med høj kapacitet og maskinerne er Energi Star-godkendte.

Mere end hver fjerde pc er fra HP Hewlett-Packard (HP) øger sin markedsandel på det danske pc-markedet og sælger 50 procent flere pc’er end nærmeste konkurrent. Det viser de nyeste tal fra IDC, der har offentliggjort de endelige tal for 2. kvartal 2011. Tallene viser, at HP har udbygget sin position som markedsleder yderligere med en fremgang i markedsandel på næsten to point i forhold til samme kvartal i 2010. Med en samlet markedsandel på 27,3 procent står der HP på mere end hver fjerde pc, der sælges i Danmark. HP er dermed markedsleder inden for bærbare (22,5 procent), stationære (41,2 pro-

26

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

cent) og skærme (39,8 procent). På markedet for pc’er til danske virksomheder gik HP imod strømmen og øgede sit salg med næsten 21 procent, selvom markedet gik tilbage med 8 procent. Leverancerne til forbrugermarkedet blev mindre på grund af store lagerkorrektioner. Det ramte konkurrenterne hårdere end HP, som derfor generobrede en 1. plads som forbrugernes foretrukne leverandør med en samlet markedsandel på 26,2 procent, hvilket svarer til en fremgang på otte point i forhold til 1. kvartal. Fremgangen i pc-salget gælder ikke kun for Danmark, hvilket bl.a. skyldes at

HP for et år siden valgte at organisere pcforretningen på skandinavisk niveau. ”Kombinationen af lokale salgsteams og en skandinavisk produkt- og marketingorganisation har skabt stærke resultater i hele Skandinavien, hvor HP’s markedsandel i 2. kvartal nåede op på 31,7 procent. På skandinavisk niveau sælger vi nu dobbelt så mange pc’er som den nærmeste konkurrent, hvilket de seneste tal fra IDC dokumenterer, ”siger Anders Herløv, Sales & Business Development Manager i HP PSG Skandinavien.


e-mærket er vigtigt for danskere Nye tal fra Dansk e-handelsanalyse viser, at mere end hver fjerde vægter e-handelsmærket højest, når de besøger en ny e-handelsbutik Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk Det er ikke længere tilstrækkeligt, at netbutikken er dansk, ser professionel ud eller har fysiske butikker. Danskerne stiller højere krav til netbutikkerne – de skal være e-mærkede. Flere end hver fjerde nedhandler vægter e-mærket som den vigtigste faktor, når de handler i en netbutik, de ikke har handle i før, viser tal fra Dansk e-Handelsanalyse. Det er en stigning på 40 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser tilsvarende, at otte ud af ti personer finder det vigtigt eller meget vigtigt, at netbutikken har et anerkendt e-handelsmærke. ”Når man handler i en e-mærket butik, så er man sikker på, at netbutikken lever op til den danske lovgivning, og at den emærkede netbutik giver forbrugeren nogle klare fordele. For mig er det klart, at man som forbruger vælger den netbutik, der har de bedste vilkår,” siger direktør i e-handelsfonden Lars Schmidt Larsen. I takt med at forbrugerne er blevet mere bevidste og oplyste om e-mærket, stiger efterspørgslen på e-mærket. ”Vi oplever en betydelig større efterspørgsel på e-mærket. Det sidste år er antallet af e-mærkede butikker steget med 30 procent, og det tror jeg skyldes, at forbrugerne er blevet mere oplyste,” siger Lars Schmidt Larsen.

Om mærket e-mærket er et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og etisk forsvarligt. e-mærket varetages af e-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet.

28. – 31. 1. 2012 The World of Office and Stationery

Giv den gas! På Paperworld – verdens førende messe for papir og kontorartikler til private, virksomheder og det offentlige. Uundværlig så du kan forny din forretning. • • • • •

Mange produktnyheder og nye ideer Mere end 1.800 udstillere fra hele verden De nyeste trends til dit sortiment Internationale prisuddelinger: Mød de bedste i branchen Spændende konferenceprogram med attraktive specialtemaer

Årets aktuelle branchehøjdepunkter. Mere information og adgangskort til forsalgspris på www.paperworld.messefrankfurt.com

dimex@dimex.dk tlf. 39 40 11 22


Your door to international stationery markets

ISPA, the International Stationery Press Association, offers Information and connection to 20 national stationery markets

ISPA, the International Stationery Press Association, of free trade publications worldwide that keep your eyes open on the world of stationery and office supplies

TRADE MAGAZINES Belgium

Brazil

Czech Republic

Denmark

P&B - On Line

Papel & Arte

Papirnický Journal

Kontor/papir

Ecuador

England

France

Germany

El Papel

Channel Info

Le Papetier de France

Office & Paper

Hungary

Italy

India

Japan

Iroda-Mix

La Cartoleria

Paper & Stationery Samachar

Nichima Inc.

Korea

Mexico

Netherlands

Poland

The Stationeru Korea

La Papeleria de Hoy Internacional KantoorVak pmoreno@anfaeo.org www.lapapeleriadehoy.com

kamps@kantoorvak.nl www.kantoorkak.nl

Papierniczy Świat

Slovakia

Spain

Switzerland

Turkey

Slovenský Papiernik

Oficina Moderna Reclamo Tecnico, SA

Papeterie und Büro

Frekans

phmoyson@online1.be servicom1@telenet.be www.pb-online.be

direccion@revistaelpapel.com www.revistaelpapel.com

sistvan@iroda-mix.hu www.iroda-mix.hu

chjjn@hanmail.net

info@slovensky-papiernik.sk

magazine@revistadapapeleria.com.br www.papelearte.com.br

jonmorton@globaltrademedia.com www.channelinfo.net

info.lacartoleria@lineacomm.it www.lacartoleria.lineacomm.it

oficinamoderna@yahoo.es

papirnicky-journal@europrofi.cz www.europrofi.cz

info@papetierdefrance.com www.papetierdefrance.com

info@pssmagazine.com www.pssmagazine.com

jkuehni@swissonline.ch www.papeterie.ch

post@kontorpapir.dk www.kontorpapir.dk

info@officeandpaper.de www.officeandpaper.de

nichima@nichima.co.jp www.nichima.co.jp

dkostera@unit.pl www.unit.com.pl

tukid@frekansdergi.com www.tukid.org

For more information on ISPA and its members, contact: ISPA GENERAL SECRETARY - Mr Christophe DURRIEU - Helios International - Technopôle Agroparc - Bât. Icare 160, rue Lawrence Durrell - BP 51269 - 84911 Avignon Cedex 9 - France - Tel.: +33(0)4 90 89 33 00 - Fax: +33(0)4 90 88 28 49 - eMail: info@ispanet.org - www.ispanet.org


Internationale trends i markedet Internationale trends er vigtige for alle i branchen. Uanset om du er lokal, national eller international spiller i kontorbranchen vil denne dag give dig rigtig gode input. Input, du kan gå hjem og implementere i din forretning. Så er du interesseret i hvad fremtiden bringer, og dermed hvordan vi skal indrette vores forretning, så deltag i KONPA Branchemøde mandag den 3. oktober 2011 med efterfølgende fælles middag. Dagens taler er Dave Walmsley. Dave var i syv år adm. direktør for Lyreco i Skandinavien, hvorefter han for to år siden flyttede tilbage som adm. direktør for Lyreco i England. Dave har således et tæt kendskab til det danske marked – og nu også helt aktuelt viden om det engelske marked. Ofte starter trends i USA og rammer så England, hvorefter de kommer til resten af Europa. Dave er derfor 1-2 år foran os andre, og vil give sit input på det nuværende engelske marked og sit syn på, hvordan det vil ændre det danske marked de kommende år. Dave vil komme med helt konkrete input på, hvad vi kan forvente os indenfor: - Prisudvikling - Kundekrav fra alle typer af kunder; fra små enkeltmandsfirmaer til store koncerner og det offentlige - Markedsføring

Formand Adm. direktør Ulrik Torp Kvistgaard ZAP-In Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 8000 Århus Tlf. 87 31 47 00 Fax 87 31 47 10 utk@zap-in.dk www.zap-in.dk

- Leverandører - Konkurrencesituation Så kom og deltag i en spændende dag – og vær dermed meget bedre forberedt på, hvad fremtiden bringer. Indlægget er på engelsk. Branchemødet holdes på Børsen i Slotsholmsgade fra kl. 15-17.00. Herefter er der rundvisning i Den Sorte Diamant. Efter rundvisningen er der velkomstdrink og fælles middag på Restaurant Søren K., som ligger i Den Sorte Diamant med en fantastisk udsigt til Københavns havn, og som netop er blevet nævnt i Michelin guiden. Under middagen vil der være rig mulighed for networking.

Dagens program er: Kl. 15.00 Kl. 17.00 Kl. 17.30 Kl. 18.00 Kl. 18.30

Branchemøde Pause Rundvisning, Den Sorte Diamant Velkomst drink Middag på Søren K.

Branchemødet er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Der er meget stor interesse for arrangementet, og der er i skrivende stund 50 tilmeldte.

Dave Walmsley, tidligere adm. direktør for Lyreco Skandinavien, nu adm. direktør for Lyreco England, vil på baggrund af sine erfaringer på det engelske marked komme med sit bud på, hvad der kan forventes på det danske.

Prisen Møde inkl. middag for medlemmer 1000,- kr. + moms Møde inkl. middag ikke medlemmer 1200,- kr. + moms Møde uden middag for medlemmer 300,- kr. + moms Møde uden middag ikke medlemmer 500,- kr. + moms Ved deltagelse af flere end fem personer fra samme virksomhed gives der 20 procent rabat på alle tilmeldte fra virksomheden (dog kun på mødeprisen). Tilmelding kan ske til Marlén Sandvik, på hms@danskerhverv.dk eller pr. tlf. 3374 6502 snarest, dog senest den 29. september 2011.

Næstformand

Kasserer

KONPA

Adm. direktør Jørgen Foley Esselte Danmark ApS Smedeholm 10 DK - 2730 Herlev Tlf. 38 16 78 00 Fax 38 16 78 01 jfoley@esselte.com www.esselte.com

Adm. direktør Tommy Petersen E. Michaelis & Co. A/S Baldersbuen 10 2640 Hedehusene Tlf. 46 55 02 00 Fax 46 55 02 01 tpe@igepagroup.dk www.igepagroup.dk

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80

Sekretariatschef Thomas Klit Christensen Tlf. 33 74 61 07 Mail: tkc@danskerhverv.dk Sekretær Marlén Sandvik Tlf. 33 74 65 02 Mail: hms@danskerhverv.dk

Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

29


Generalforsamling Detailpapirhandlerforeningen i Danmark minder foreningens medlemmer om den Generalforsamling Ordinære generalforsamling Onsdag d. 12. oktober 2011 kl. 9.00 på Restaurant BRYGGEREN Afgangshallen, Terminal 2 Københavns Lufthavn 2770 Kastrup

Formand: Elly Nielsen Stege Bøger og papir Storegade 12, 4780 Stege Tlf. 5581 5333 – fax. 5581 1872 E-mail: 7792@bogpost.dk

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|papir leveret til privatadressen.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab fremlægges af kassereren. 4. Valg af formand På valg er Elly Nielsen. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er Bettina Mortensen og Poul Blæsbjerg. 6. Valg af bestyrelsessuppleant På valg er Peter Thinghøj Christiansen. 7. Valg af kritisk revisor På valg er Linda Sylvest. 8. Valg af revisorsuppleant På valg er Peter Thomsen. 9. Eventuelt.

Forslag, der kræver generalforsamlingens godkendelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 26. september 2011. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen uden tilmelding, leverandørmedlemmer dog uden stemmeret. Der blev indkaldt til Generalforsamlingen i KONTOR/papir nr. 4. Elly Nielsen Formand

Kasserer: Henning Skaarup Borgmestervænget 35 3600 Frederikssund Tlf. 4731 4915 E-mail: skaaruphenning@gmail.com

Næstformand: Poul Blæsbjerg Fredensborg Boghandel Jernbanegade 9A, 348o Fredensborg Tlf. 4848 0173 – fax. 4848 5113 E-mail: 4560@bogpost.dk

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds)

Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adressen på bagsiden): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.: By: Send ændringerne pr. mail til post@kontorpapir.dk eller udfyld kuponen og send den til Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K. Fax: 3215 0844. Nr. 6 | 2011 | KONTOR|papir

31


33%

*

yr på sagerne? Skal det være nemt at få st Brug P-touch labels – de eneste labels, hvor teksten holder! Hold orden med PT-1290VP • Stort udvalg af labelbredder – 3.5, 6, 9 og 12 mm • Leveres med 12 mm sort på hvid tape, kuffert og adapter

Kampagne pris

233,-

SPAR KR. 116,-

Få mere for pengene med PT-2030VP • Større udvalg af labelbredder – 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm • Leveres med 18 mm sort på hvid tape, kuffert og adapter

Kampagne pris

374,-

SPAR KR. 185,-

Kampagnens topmodel PT-2730VP – til både PC og manuel brug! • Størst udvalg af labelbredder – 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm • Leveres med 24 mm sort på hvid tape, kuffert og adapter

Kampagne pris

602,-

SPAR KR. 297,-

Kontakt din Brother-konsulent, og hør mere om kampagnen.

*Tilbuddet gælder kun viste modeller og udløber 30/11-2011. Alle priser er ex moms.

Sorteret Magasinpost SMP ID-nr. 42440

SPAR

KONTOR|papir 6-11  

B-2-B magazine in Denmark about the office supplies business