Page 1

Nr. 8, Oktober 2007

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

To klageinstanser skal se pü statens møbel-kontrakter

CJC Gruppens nyeste medlem Kontorpapiret overlever

w

w

w .

k

o

n

t

o

r

p

a

p

i

r .

d

k


Indhold To klager over statens møbeludbud Klagenævnet for Udbud og Konkurrencestyrelsen skal begge behandle klager over statens møbeludbud fra sidste efterår. Klagerne går på, at de vindende firmaet ikke har overholdt udbudsbetingelserne og på, at de svenske vindere har dumpet prisen Side 4 og 6 Det nyeste CJC-medlem Ergoteam, det nyeste medlem af CJC Gruppen, har specialiseret sig i at levere totalløsninger Side 8, 10 og 13 Stol til dårlig ryg Ny norsk balancestol skal både forebygge og forhindre ondt i ryggen Side 15 Lange møder udløser raseri Ny undersøgelse kortlægger, hvad der tænder os af på kontoret Side 17 Kontorpapiret overlever Trods elektronikken bruger vi papir som aldrig før Side 18 og 19 Sapa styrket Fusionen med Skov & Jacobi har medført stærkt forbedret resultat Side 20 og 21

Fokus på IT: Millioner af hente på digital forvaltning Virksomhederne er glade for selvbetjening hos det offentlige, men efterlyser mere information Side 22 Printeren udnyttes for dårligt

Side 25

Dyr afgørelse

Side 29

Faste rubrikker: Branchenyt side 26 og 27 Produktnyt side 28 Detailpapirhandlerforeningen side 29 KONPA side 30 og 31 Bestillingskupon side 31 Forsideillustration: Labofa Munch

Støt branchens foreninger Dette blad udgives af de to brancheforeninger KONPA og Detailpapirhandlerforeningen i fællesskab. Sammenlignet med erhvervslivets mastodonter er ingen af de to foreninger særligt store eller slagkraftige, hvis sandheden skal frem. Men de forsøger efter bedste evne at repræsentere en lille, men vigtig del af dansk erhvervsliv, og især KONPA har de seneste år med en række medlemsinitiativer forsøgt at skabe nyt liv i foreningen og at hverve nye medlemmer. I foråret holdt Naser Khader foredrag, hvorefter man var en tur i Operaen, og her i efteråret har man hørt Lis Sørensen live i Tivoli efter et udbytterigt foredrag om Category Management. I begge tilfælde sidder man bagefter tilbage og tænker: ”Jamen, hvorfor deltog der dog ikke dobbelt så mange?” Både det faglige og det sociale udbytte har været i top, og det kan ikke passe, at branchens virksomheder er så pressede med hensyn til tid og/eller økonomi, at man konsekvent vælger den slags arrangementer fra. At udelukke sig selv fra de faglige impulser og det sociale netværk, som sådanne møder skaber, er farligt. Uden impulser udefra, går man i stå. Og stilstand er i virkeligheden tilbagegang, for dine konkurrenter vokser garanteret i mellemtiden.

Også Detailpapirhandlerforeningen har med vekslende held forsøgt sig med en række faglige og sociale arrangementer. Men som det omtales på foreningens side, er man nu nødt til at indstille de årlige ture til PaperWorld-messen i Frankfurt i slutningen af januar. Der er simpelthen ikke nok, der melder sig, til at det kan betale sig økonomisk. Det er trist, for resultatet er, at alle bestiller hver deres individuelle rejse. Man får på den måde nok set PaperWorld, men man går glip af den erfaringsudveksling, debat og inspiration, der ligger i at tage af sted flere sammen. Det er en trist udvikling, for disse brancheforeninger gør også et stort stykke arbejde ”bag kulisserne” med at arbejde for bedre vilkår for hele branchen. I dette nummer efterlyser KONPA således deltagere til en arbejdsgruppe omkring emballage, og i tidligere numre har vi beskrevet foreningens arbejde omkring forskellige miljøkrav. Derfor: støt op om brancheforeningerne. Ikke kun den ene gang om året, hvor girokortet skal betales, men også i hverdagen.

Bjarke Larsen redaktør

Nr. 8. Oktober 2007 | ISSN-nummer 1603-8630 | Oplag: 3400 eksemplarer udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Ulvedalen 2, 6400 Sønderborg, Telefon 74 43 14 44, Fax 74 43 14 10, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kk@pressto.dk. Telefon 35 42 40 42 Eivind S. Johansen, e-mail: ej@pressto.dk. Telefon 66 17 84 84 Annoncekonsulent: Jette Petersen, e-mail: jp@pressto.dk Levering af bladet: Brug kuponen andetsteds i bladet Oplysninger om varer og leverandører: Peter Nielsen, Boghandelen, Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Telefon og fax 47 72 39 60 Trykkeri: one2one, Cikorievej 8, 5220 Odense SØ, Telefon 66 121 121 Medlem af:

Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


To klager over statens møbeludbud Både Klagenævnet for Udbud og Konkurrencestyrelsen skal behandle den rammekontrakt for kontormøbler, som Finansministeriet og SKI indgik sidste efterår. Den ene klage går på, at de vindende virksomheder ikke har overholdt udbudsbetingelserne, mens den anden handler om, at de to svenske vindere har dumpet prisen

Af Karin Kaas kk@pressto.dk Hvis det står til Labofa Munch og Dansk Møbelindustri kommer Finansministeriets og SKIs (Statens og Kommunernes Indkøbscentral) meget omtalte udbud af kontormøbler fra sidste efterår til at gå om. Labofa Munch har klaget over udbuddet til Klagenævnet for Udbud, mens Dansk Møbelindustri har indklaget de to svenske virksomheder vindere – Kinnarps og EFG Partners – for Konkurrencestyrelsen. Administrerende direktør Preben H. Nielsen, Labofa Munch, siger til Kontor|papir, at han kan dokumentere, at ingen af de vindende fabrikker – det er udover de to svenske danske Jesper Office – lever op til udbudsbetingelserne. Labofa Munch har fået aktindsigt i dokumenterne, og de viser ifølge Preben H. Nielsen, at ingen af tre virksomheder har leveret den dokumentation, der var krævet i udbudsmaterialet. ”Det er de tre lavestbydende, der har fået ordren. Og ingen af dem har dokumenteret, at de også opfylder de krav, Finansministeriet og SKI stillede. Derfor burde deres tilbud have været kasseret,” siger Preben H. Nielsen. Han understreger, at den krævede dokumentation foreslå fra både Labofa Munch og fra en række andre danske leverandører.

kræver at få dækket, mens virksomheden ikke kræver erstatning for den tabte fortjeneste ved at sælge til det offentlige. For virksomheden kan ikke dokumentere, at den ville have vundet kontrakten, hvis udbudsreglerne var blevet overholdt. Erstatningskravet lyder på 150.000 kr. ”Det kan ikke være rigtigt, at staten kræver en masse dokumentation, som vi har brugt mange penge og megen energi på at fremskaffe, og man så bare

Fortsætter på side 6

Kræver 150.000 Preben H. Nilsen, Labofa Munch, har kæmpet indædt mod Finansministeriets indkøbspolitik siden møbeludbuddet sidste år.

4 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

Det er omkostningerne til at udarbejde den dokumentation, Labofa Munch S41 stol fra Labofa Munch


Når det gælder brystkræft er det ikke alting der er lige lyserødt. 1 ud af 9 danske kvinder bliver ramt. Kræftens Bekæmpelse og Pentel har indledt et samarbejde i forbindelse med den internationale brystkræftmåned 2007. Pentel er med til at sætte fokus på kampen mod brystkræft og rejse penge til forskning, oplysning og rådgivning til de brystkræftramte og deres pårørende.

TAK til alle der hjælper os i kampen mod brystkræft.

Læs mere om støt brysterne kampagnen på: www.stoetbrysterne.dk eller kontakt Miller Pen Co. tel.: +45 43621111 · e-mail: miller@millerpen.dk


”Vi kan ikke have et statsapparat, der på den ene side lægger op til, at danske virksomheder skal overleve på færdigheder som produktudvikling, design og ergonomi og derefter bare vælger det billigste tilbud. Det står helt klart, at man har vægtet pris frem for kvalitet og design, og det gør det så ikke bedre, at priserne også er dumpet,” siger han.

Prisen vægtet højest

Direktør Keld Korsager, Dansk Møbelindustri, har indklaget Kinnarps og EFG Partners for Konkurrencestyrelsen.

fejer det hele til side og alene går efter prisen,” siger Preben H. Nielsen, der i øvrigt understreger, at hans virksomhed ikke havde budt på ordren, hvis konditionerne havde været laveste pris. ”Vi er ikke de billigste. Men vi opfylder de krav, der blev stillet i udbudsmaterialet,” siger han.

Dumping Et er, at de vindende firmaer efter Labofa Munchs opfattelse ikke opfylder udbudsbetingelserne, noget andet er, at de to svenske firmaer tilsyneladende også har dumpet prisen i forhold til det svenske hjemmemarked. Det mener i hvert fald Dansk Møbelindustri at kunne bevise, og derfor sendte organisationen

6 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

midt i september en klage til Konkurrencestyrelsen. ”Der er markant forskel på den pris, Kinnarps og EFG Partner har givet den danske stat og så den pris, de to virksomheder sælger til i Sverige. De har altså dumpet prisen for at få fat på leverancen,” siger direktør Keld Korsager, Dansk Møbelindustri. Og det må man ikke ifølge WTO-aftalen, der klart siger, at en virksomhed ikke må sælge til lavere priser på et eksportmarked end på sit hjemmemarked. ”Det er direkte ulovligt,” siger Keld Korsager, der undrer sig stærkt over, at staten trods det er hoppet på de svenske tilbud. For han mener bestemt, at man kan bebrejde Finansministeriet og SKI for alene at få efter prisen.

Hverken Finansministeriet eller SKI har lagt skjul på, at prisen har været et meget vigtigt parameter ved tildelingen af den fordelagtige møbelkontrakt. Tildelingskriteriet har ifølge rammekontrakterne været sådan, at prisen er vægtet med 70 procent, mens kvaliteten af møblerne er vægtet med 30 procent. Keld Korsager forventer, at udløbet af sagen som minimum bliver, at Kinnarps og EFG Partner bliver pålagt at sælge til samme priser i Danmark og Sverige. Men den rigtige udgang er efter hans opfattelse, at møbeludbuddet kommer til at gå om. ”Det er den rimelige udgang. Ordren er givet på falske forudsætninger,” siger Keld Korsager, der i øvrigt mener, at udbuddet under alle omstændigheder burde gå om. ”Der har været så meget grums i denne sag, at det vil være det rigtige,” siger han. Martin Præstegaard, der er konstitueret kontorchef for Finansministeriets Indkøbssekretariat, har ingen kommentarer til de to klagesager. ”Principielt udtaler vi os ikke om verserende sager,” siger han. Direktør Ole Rasmussen, fra Kinnarps danske afdeling, har heller ikke mange kommentarer til de to klager. ”Vi er godt klar over, at nogen føler sig forbigåede. Vi har også været med til at tabe udbud, hvad der er rigtig frustrerende. Men hvis der kommer en sag, ender den oppe i moderselskabet i Sverige,” siger Ole Rasmussen. Han siger også, at han faktisk ikke kender de svenske priser, og samtidig understreger han, at det jo ikke er Kinnarps i Danmark, der producerer møblerne. Det danske selskab er et rent salgsselskab. ”Men jeg kan da godt forstå, at Dansk Møbelindustri har en politisk interesse i at forsvare produktionen i Danmark. Det har jeg respekt for. Men vi er altså ansat af svenskere til at varetage deres interesser,” siger han.


Bevæg dig overalt Hæft overalt

Nu introduceres Nano – den forbløffende lille og stærke fjederdrevne hæftemaskine fra PaperPro. Det er lykkedes PaperPro at få den patenterede, fjederdrevne hæftemekanisme ned i dette miniaturevidunder. Resultatet er en lillebitte hæftemaskine med fænomenal styrke. Nano’en passer i enhver køkkenskuffe, rygsæk, håndtaske og mappe. Den er den eneste hæftemaskine med ægte råstyrke til folk på farten.

Fås i fem spændende farver

12

ark hæftes i ét klik

Bantex er en del af den internationale koncern, Groupe Hamelin, som ejer varemærkerne Bantex, Canson, Elba, Linex, Oxford, Pierre og Unilux. Koncernens målsætning er at tilfredsstille kundernes behov gennem konstant fokus på kvalitet, innovation og design. Bantex produkter sælges i mere end 95 lande verden over. Desuden er Bantex distributør af kendte varemærker som Citizen, PaperPro, Texas Instruments og 3L.

Bantex A/S · Nøglegårdsvej 1 · 3540 Lynge · Tel: 4816 5000 · www.bantex.com


Ergoteam – det nyeste medlem af CJC Gruppen Virksomheden har specialiseret sig i at levere totalløsninger, hvor design og ergonomi går op i en højere enhed Af Eivind Sønderborg Johansen eivind@pressto.dk Ergoteam A/S er den seneste af en stribe virksomheder i kontorforsyningsbranchen, der er blevet opkøbt af CJC Gruppen A/S i det sidste par år. Det skete med virkning fra den 1. august i år. ”Det er ikke af nød, at vi opgiver vores selvstændighed, da vi i tre-fire år har haft en vækst på 25-30 pct. om året og

gode resultater på bundlinjen. Men vi er nødt til at tænke strategisk og optimere vores drift inden for administration og distribution for også at kunne være i markedet i fremtiden, og den optimering opnår vi gennem sammenlægningen med CJC Gruppen,” siger Jesper L. Damgaard, der er administrerende direktør og indtil CJC Gruppens overtagelse, den ene af Ergoteams tre medejere. Ergoteam har 40 medarbejdere med hovedsæde i Vallensbæk og en afdeling i Århus, mens CJC Gruppen har 13 afdelinger og 310 medarbejde på landsplan. Jesper L. Damgaard oplyser videre, at Ergoteam komplementerer CJC Gruppen med en stærk placering på det Storkøbenhavnske marked og i Nordog Midtjylland. Derudover står Ergote-

am stærkt i den offentlige sektor, bl.a. i nogle af de nye regioner. Efter opkøbet af Ergoteam, der omsætter for 100 mio. kr. årligt, når CJC Gruppen op på en samlet omsætning på 600 mio.kr.

Ergoteam drives videre Ergoteam vil i første omgang blive drevet videre under samme navn fra de eksisterende lokaler i Vallensbæk med den nuværende ledelse og de nuværende medarbejdere. Virksomheden blev etableret i 1994 som et handelsfirma, der solgte ergonomisk tilbehør, fx rollermouse og hævesænkeborde. ”Vi er et firma af ildsjæle. Flere af

Fortsætter på side 10

Vi forsøger at forene smukt design og velvære i kontorindretninger, oplyser adm. dir. Jesper L. Damgaard. Foto: Michael Altschul

8 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


VISUAL

COMMUNICATION

Interactive Writing

Presenting Displaying Planning

Find out more

www.accoeurope.com


medarbejderne har været med fra starten, og en del af de øvrige har været her længere, end man normalt ser på andre arbejdspladser i branchen. Medarbejderne er fulgt med udviklingen, og det samme er vores organisation, som vi har tilpasset i takt med, at vi er vokset fra nogle få ansatte til de 40 ansatte, vi er i dag; fx har vi sat mellemledere ind i organisationsplanen. Der er også sket en udvikling af virksomheden fra salg af ergonomisk tilbehør for 13 år siden og til i dag, hvor vi først og fremmest beskæftiger os med totalløsninger og totalindretning af kontorer. Kunsten i dag er ikke at sælge et produkt, men at udarbejde den rigtige løsning,” siger Jesper L. Damgaard og uddyber:

være. Umiddelbart lyder design og velvære som to uforenelige størrelser på linje med olie og vand. Men når man blander de to væsker, opstår der nogle flotte former på lidt andre præmisser, end man normalt er vant til. Vi blander også kortene lidt anderledes, og på den måde skaber vi kontorer, der ikke bare er funktionelle og ergonomiske, men også smukke.” Et kig ind i Ergoteams showroom i Vallensbæk, lader ikke én i tvivl om, at det ergonomiske tilbehør er blevet suppleret af smukke designermøbler, der spænder fra klassisk dansk design af fx Nanna Ditzel og Hans Wegener til det nyeste, eksperimenterende italienske møbeldesign.

Olie og vand forenes

Viden er nøgleordet

”Vi har redesignet vores logo og brand, som i dag er Ergoteam – Design & Vel-

I dag er et højt serviceniveau og høj kvalitet til rigtige pris ifølge Jesper L.

Damgaard adgangsbilletten til markedet for kontorindretning, men der skal også andet og mere til. ”Viden er nøgleordet, og kunsten er at dykke ned i en kæmpe pose og trække de rigtige løsninger op af den. Vi skal have viden om signalværdier, tekniske løsninger og intern og ekstern kommunikation for at kunne levere de rigtige løsninger. Vi har en bred viden i Ergoteam allerede, men den er nu blevet total via vores samarbejde med CJC Gruppen. Som handelsfirma har vi en stor viden inden for salg, mens eksempelvis et firma som Scan Office i CJC Gruppen har stor erfaring og kompetence i selv at producere møbler. Når vi forener vores ekspertiser, giver det nogle synergier, så vi nu kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Og det er vigtigt, for man kommer ikke sovende til sine resultater i dag,” konstaterer Jesper L. Damgaard.

Indretningsansvarlig i Ergoteam:

Vi vil flytte kundens grænser Brian H Larsen er indretningsog marketingansvarlig i Ergoteam. For ham er kontorindretning et puslespil af nødvendige detaljer, der skal gå op i en højere enhed bundet sammen af en rød tråd

Vi har i tre-fire år har haft en vækst på 25-30 pct. om året og gode resultater på bundlinjen, oplyser adm. dir. Jesper L. Damgaard fra gazelle-virksomheden Ergoteam. Foto: Michael Altschul.

10 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

”Jeg ser det som vores opgave at bryde grænser, så kunden får rykket sin horisont og opdager nye muligheder. Det kan godt være, at kunden til start bare vil have et hæve-sænkebord og et opbevaringsmøbel i ahorn, men alligevel ender med et miks af klassiske Børge Mogensen møbler sat sammen med moderne italiensk design med knald på farverne. Det var fx tilfældet, da vi indrettede et hospice i Jylland, men det kunne lige så godt have været et agtværdigt advokatfirma eller et reklamebureau, der var klar til at flytte sig,” fortæller Brian H Larsen.

Fortsætter på side 13


Tænk, både at være intelligent og se godt ud!

Over 10.000 varenumre i Danmarks bredeste sortiment Den nye, komplette Tork aluminiumserie er et gennembrud

Papyrus har 10.000 varenumre, der spænder lige fra kontorpa-

inden for toiletrumsdispensere. Det lette, slanke design er funk-

pir og papirrelaterede kontorartikler over til aftørring og embal-

tionelt gennemtænkt til mindste detalje og passer elegant og

lage. Med samtlige artikler klar til levering tør vi godt love, at vi

diskret ind i selv de mest eksklusive toiletmiljøer.

har alt hvad du har brug for. Og skulle du mod forventning ikke

Serien rummer flere sensordrevne, touch-free dispenserløsninger for både sæbe og håndaftørring plus ansigtsservietter og toiletpapir, som giver optimal hygiejne, brugerkomfort og økonomisk drift.

finde lige netop det du ønsker, så hjælper vi dig gerne med at finde en god løsning. Gå ind på www.papyrus.com eller ring 7025 1888 og hør mere om vores produkter og services, som både giver dig mere

Læs mere om Danmarks eneste komplette aluminium dis-

tid og nedbringer dine omkostninger.

penserserie på www.papyrus.com

supporting you


”Vi tror, at en rigtig indretning kan være med til holde på medarbejderne, og her gør hæve-sænkeborde det ikke alene,” siger Brian H Larsen, indretnings- og marketingansvarlig i Ergoteam (tv) her sammen med adm. dir. Jesper L. Damgaard

Han forklarer, at han arbejder meget med at få signalværdier og funktionsværdier til at gå op i en højere enhed. ”Når vi laver et udkast til en indretning, ser vi meget på principperne om fremtidens kontor og dets funktion. Der er en tendens til, at vi inddrager hjemmet mere og mere i arbejdet. Vi elsker vores dagligstue og den personlige atmosfære. Det kommer til udtryk i loungemiljøer, caféområder og playgrounds i kontormiljøerne. Men for os handler det først og fremmest om at gøre tingene enkle for kunderne, så løsningerne ikke drukner i store forkromede oplæg. Kunsten er at lytte, for ellers kan vi ikke lave de rigtige løsninger, hvor kunden er med på det, vi laver.” Virksomheder gennemfører i dag hyppigt organisationsændringer, der ofte medfører, at der bliver flyttet rundt på inventar og medarbejdere. ”Det kræver, at der er en rød tråd og

en fleksibilitet i indretningen, så den stadig væk hænger sammen, selv om der bliver rykket rundt på møblerne. Medarbejderne er en virksomheds største investering, så det gælder om at holde på dem, så de ikke forsvinder over til nabovirksomheden, fordi den virker mere spændende. Vi tror, at en rigtig indretning kan være med til holde på medarbejderne, og her gør hæve-sænkeborde det ikke alene,” vurderer Brian H. Larsen. Han tilføjer at hans job ikke slutter med indretningen af en virksomhed. ”Vi holder et seminar efter etableringen af et kontormiljø. Folk har individuelle behov, og jeg kan ikke på forhånd lave en løsning, der 100 pct. dækker alle, så det er nødvendigt med efterjusteringer, som kan være alt fra en anden type gaspatron i stol til en ekstra høj medarbejder og opefter.

Ergoteam er en gazelle Dagbladet Børsen har i august i år identificeret Ergoteam A/S som en gazelle-virksomhed, dvs. en virksomhed, der tilhører Danmarks vækstelite. Definitionen på en gazelle er en virksomhed, der i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.

2005

2006

Omsætning: 59.158.866 625.318 Årsresultat: Antal ansatte:

1.006.008 1.103.976 31

38

13 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


ÂŽ

Avery Quick&Clean

TM

Dobbeltsidede visitkort Quick&CleanTM visitkort

Two-Side Printable

NEW!

X Proffesionelle: dobbeltsidede visitkort med helt skarpe kanter, og meget høj udskriftskvalitet. X Nemme at designe og printe: print gratis og direkte fra www.avery.dk X Fleksible uden spild: print kun det antal visitkort, du har brug for, nür du har brug for det.

Kontakt Avery pü 70 10 18 00 eller din Avery konsulent for at høre mere.

"WFSZ%FOOJTPO/PSEJD"Q4r*OEVTUSJWFKr3Â?OOFEFrXXXBWFSZEL


Spøjs stol til den dårlige ryg Ny norsk balancestol skal gøre det lettere for os at sidde ned uden kval Ondt i ryggen er en folkesygdom ikke mindst for det ”kontorierende” folk med lange arbejdsdage fastlænket til en stol og en pc. Men nu mener et hold nordmænd at have fundet en løsning på problemet: Balancestolen BackUp®, der netop nu er blevet lanceret på det danske marked. Mange leder efter den ultimative løsning, der både kan forebygge og helbrede ondt i ryggen samtidig med, at vi passer vores arbejde foran pc’en. En mulig løsning skulle være den ergonomiske balancestol BackUp, som Jesper Office er leveringsdygtig i til det danske kontorfolk.

Sjov og nyttig fætter BackUp er en sjov fætter at se på, men dens positive virkning på den siddende kontor-m/k skulle efter sigende være rigtig god. ”Balancestolen kan nærmest betegnes som resultatet af et lykkeligt ægteskab mellem pilatesbolden og den ergonomiske taburet, men stolen har en række nye funktioner i forhold til andre typer og er som sådan en helhedsløsning,” siger salgschef Mariane M. Margolis, Jesper Office. Når man sidder på en BackUp, bliver ryggens og mavens muskler aktiveret,

Ondt i ryggen ”Har du inden for de seneste 14 dage haft ondt i ryggen?” Ifølge en undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed kan over 30 procent af befolkningen svare ja til det spørgsmål.

fordi de næsten umærkeligt hjælper kroppen med at holde balancen på stolen. Bevægelsen øger blodcirkulationen til ryggen, hofterne og benene. Samtidig giver stolens sæde en korrekt siddestilling med åben hoftevinkel. Det betyder, at hofteleddet slapper af, og lænden får et naturligt svaj, der skulle give en minimal belastning af bruskskiver og led i ryggen.

Balancestolen skulle både være god til folk, der har dårlige rygge og til dem, der gerne vil forebygge.

Indstillelig stol Stolen kan indstilles til at give mere eller mindre effekt, så den skulle derfor kunne tilpasses stort set alle, der ikke har noget imod at sidde på en stol, der bevæger sig. Hos Jesper Office er forventningerne til stolen store: ”Først og fremmest er stolen god til folk, der har problemer med ryggen. Men også som forebyggende foranstaltning, for eksempel i skolerne, vil stolen komme til sin ret. Sammenlignet med andre kontorstole er BackUp ikke dyr, og vi håber – også af hensyn til folkesundheden – at den bliver meget populær,” siger Mariane M. Margolis. Pensionsvirksomheden ATP i Hillerød har stort fokus på arbejdsmiljø og har anskaffet BackUp stole, som kan lånes af medarbejdere med rygproblemer. ”De medarbejdere, der allerede har prøvet stolen, er meget begejstrede. Den er simpelthen blevet et hit,” siger projektleder Jane Behrens, ATP. ESJ 15 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


23. – 27. 1. 2008 En verden fuld af nyheder. En messe fuld af succes. Drag nytte af et bredt produktudvalg. Spot de nyeste trends. Også det usædvanlige og unikke, specialiteter og nicheprodukter. På Paperworld – den internationalt ledende messe for hele papir- og kontorartikelmarkedet – finder De alt, hvad branchen har at byde på: hurtigt, overskueligt, informativt. Alle fordele, én messe, en oplevelse.

The World of Office and Paper Products

www.paperworld.messefrankfurt.com www.frankfurtmesse.dk dimex@dimex.dk tlf. 39 40 11 22


Kontorraseri kan komme under kontrol Kollegernes dårlige opførsel og lange formålsløse møder kan få danskerne til at tænde af på kontoret. Det viser en omfattende undersøgelse, som Canon Europe har gennemført

Af Ejvind Johansen eivind@pressto.dk Irritation over kollegernes manglende pli, frustration over endeløse møder og deciderede raserianfald over sammenbrændte printere er en velkendt del af hverdagen rundt omkring på de danske kontorer. Det viser en ny, storstilet undersøgelse fra Canon Europe, der er gennemført i 18 europæiske lande. Men med den rette indstilling og de rigtige værktøjer fra ledelsen kan raseriet dog let bringes under kontrol. Undersøgelsen afdækker, hvad der kan udløse vrede og stress hos ansatte på kontorer rundt om i europæiske virksomheder. Således siger mere end halvdelen af de adspurgte danskere, at de kan blive rigtig rasende over dårlige manerer fra kolleger og ledere, og næsten hver anden oplever at blive stresset og frustreret over alt for mange dræbende og formålsløse møder. Også printere ude af drift er noget, der kan få temperamentet til at koge over – det kan mere end hver tredje af undersøgelsens danske deltagere bekræfte. Især franskmænd tænder af på printernedbrud, idet 28 pct. af dem har vist synlig vrede over en ikke fungerende printer, mens det ikke bekymrer englænderne så meget. Her har kun syv pct. mistet besindelsen på grund af en svigtende printer. I de nordiske lande har 15 pct. af de kontoransatte været synligt oppe i det røde felt foranlediget af en printer.

Ørkesløse møder upopulære Hitlisten over årsager til Office Rage –

kontorraseri – hos vores europæiske naboer tegner et billede, der minder om det, som vi ser i de nordiske lande – de ørkesløse møder topper. Og vi skjuler ikke nødvendigvis vores vrede: Næsten to tredjedele af alle adspurgte i de nordiske lande, svarer, at de mere end én gang har oplevet raserianfald fra en kollega, hvorimod det kun er knapt halvdelen, der vil være ved, at de selv har mistet fatningen i andres nærvær. Til gengæld erkender denne gruppe af koleriske kontoransatte at have haft intet mindre end ti offentlige raseriudbrud i gennemsnit. Der er dog ingen grund til at fortvivle: Med de rigtige ledelsesmæssige værktøjer kan man gøre meget for at dæmme op for vreden.

To ud af tre ansatte i de nordiske lande har mere end én gang oplevet raserianfald fra en kollega. Foto: Polfoto

Canons undersøgelse viser også, at der er forskelle nationale forskelle på, hvor meget vi hidser os op på kontoret. I Italien har 94 pct. af de adspurgte set kolleger miste besindelsen, mens det kun gælder 68 pct. af de adspurgte i de nordiske lande. Ser vi på de europæiske lande samlet har 83 pct. af de adspurgte set kolleger miste besindelsen på kontoret af den ene eller anden årsag.

Voksende problem ”Kontorraseri er et voksende problem, men en række tiltag, som fx korte, effektive møder og en venlig omgangstone, kan reducere stressniveauet – og forlænge kontorudstyrets levetid,” siger Lucy Beresford, der er psykoterapeut, stressekspert og forfatter i en kommentar til undersøgelsen. Som opfølgning på undersøgelsens resultater om det udbredte europæiske kontorraseri, har Canon Europe desuden fået udarbejdet en rapport – Zen Workplace – af arkitekten og feng shuispecialisten Simona F. Mainini med anvisninger til, hvordan man bedst muligt indretter et stress-dæmpende kontormiljø. Hun peger blandt andet, at frisk luft og lys på kontoret modvirker stress. Endelig betyder placeringen af skrivebordet også en del, idet vi trives bedst med udsyn i alle retninger. Derudover bliver vi ifølge feng shui-ekseperten mindre stressede, hvis der er ryddet op og orden på kontoret. En af løsningerne i den sammenhæng kunne være større udbredelse af værktøjer til elektronisk arkivering.

17 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


Kontorpapiret overlever Trods øget elektronisk dokumenthåndtering har vi øget forbruget af kontorpapir Af Eivind Sønderborg Johansen eivind@pressto.dk Hvad sker der med vores forbrug af kontorpapir i takt med, at vi indfører mere elektronisk dokumenthåndtering i vores virksomheder? Betyder det et faldende papirforbrug, eller trækker andre faktorer i den modsatte retning og modvirker et fald. Det kan der ikke gives et entydigt svar på her og nu, men det er et faktum, at forbruget af kontorpapir fra 2005 til 2007 er vokset med 40.000 tons i Vesteuropa og 70.000 tons i de tidligere østlande, fremgik det af oplæg som researchmanager Harald Blaha fra Mondi Business Paper holdt på Primas Trend Tracking Seminar 2007 (se boks) i København i september.

len efter kontorpapir. Der er også en tendens til at printe dokumenter ud på papir i forskellige faser af workflowet. Desuden vil det øge forbruget af kontorpapir, at det aldrig har været nemmere og billigere at printe smarte og fancy dokumenter ud i takt med at farveprintere, der kan mere og mere, er blevet

Elektroniske transaktioner Vi ser færre papirgange i forbindelse med økonomiske transaktioner fx elektronisk udsendelse og betaling af regninger elektronisk. Samtidig bliver en større del af dokumentflowet i virksomhederne digitaliseret. Tendensen til at scanne og arkivere elektronisk i stedet for at printe ud og arkivere et dokument fysisk vil ifølge Harald Blaha i de kommende år være med til at reducere forbruget af kontorpapir. Også virksomhedernes måde at markedsføre sig på vil skære papirforbruget ned. I stedet for at sende salgsbreve ud som spredehagl, er tendensen en mere selektiv udvælgelse og prioritering af målgrupperne i forbindelse med markedsføringen.

Smarte print Til gengæld fører en voksende tendens til brugen af én-til-én-markedsføring i den anden retning og øger efterspørgseVi bruger stadig mere kontorpapir

18 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

billigere og billigere. Mondi har for nylig gennemført en række kvantitative og kvalitative undersøgelser af brugeradfærd både i virksomheder og på uddanelsesinstitutioner. ”Effekten af elektronisk arkivering og distribution af dokumenter har ikke påvirket forbruget af kontorpapir i nedadgående retning i virksomhederne så meget, som vi havde forventet. Vi kan se, at tendensen til at læse på skærm og til at udføre arbejdsprocesser på pc’en vokser og gradvist vil reducere efterspørgselen på kontorpapir, men den samlede effekt af digitaliseringen af arbejdspladsen er indtil videre beskeden,” sagde Harald Blaha. Når det gælder uddannelsesinstitutioner, er der ikke gjort ret meget endnu for at skabe adfærdsændringer i retning af mere skærm-arbejde, selv om der mange steder er et udtalt ønske om at gøre det. ”Der er i førende økonomier som


USA, England og Tyskland en tendens til at favorisere en tilbagevenden til papiret,� sagde Harald Blaha.

Papirgrossister overlever Han konkluderede, at der pĂĽ kort sigt var grund til at anlĂŚgge en optimistisk vurdering af markedsudviklingen for kontorpapir i Europa. Det skyldes, at den økonomiske udvikling i Ă˜steuropa er lovende og lever op til forventningerne. Der er ogsĂĽ stadig vĂŚkst i Vesteuropa, selv om en kraftigere økonomisk optur ikke ville vĂŚre af vejen ifølge Harald Blaha, der ogsĂĽ bemĂŚrkede, at de europĂŚiske papirgrossister fortsat fastholder deres andele i forbindelse med leveringen af kontorpapir til markederne i Europa.

Asien overtager papirproduktion �I 2020 forventer vi, at over 40 pct. af den globale produktion af papir vil finde sted i Asien. Og her tegner Kina sig for 60 pct. af den kapacitetsudvidelse, der sker. Kina bevÌger sig fra at vÌre importør af papirprodukter til i stedet at importere rümaterialer til papirproduktion,� oplyste konsulent David Powlsom fra PÜyry Forest Industry Consulting pü Primas Trend Tracking Seminar 07. Han oplyste videre, at selv om de store, traditionelle og globale virksomheder i skovindustrier er til stede i Kina, er det i vid ustrÌkning nye lokale producenter, der sÌtter sig pü markedet for trÌ og pulp til papirproduktion. Det har medført at mange producenter af rümaterialer til papirproduktion har lukket anlÌg ned i USA, mens det stadig er et übent spørgsmül om en tilsvarende udvikling vil finde sted i Europa,� konstaterede David Powlsom.

6NDQGLQDYLHQVVWÂĄUVWH

IRUKDQGOHU /DJHUIÂĄUHUDOOH

VWHPSOHU

Papirpriser skÌvvredet Det klassiske mønster, hvor produktionsomkostninger og salgsprisen pü papir fulgtes ad op og ned, blev ifølge David Powlsom brudt i 2002 og har vÌret det siden, idet omkostningerne til energi og rüvarer steg markant, mens papirpriserne faldt kraftigt i samme periode. Markedet for trÌ og trÌfibre kan ifølge David Powlsom blive skÌvvredet yderligere i europÌisk disfavør, hvis EU opstiller urealistiske miljøkrav eller opstiller større mül for brugen af biobrÌndsel, der fører til en øget efterspørgsel pü trÌ og trÌfibre.

Prima Prima, der stod bag ürets Trend Tracking Seminar i København i september, er en europÌisk sammenslutning for af salgs- og marketingfolk i papirindustrien og beslÌgtede brancher. Sammenslutningen blev stiftet for 31 ür siden som et netvÌrk for fagfolk og et forum for udveksling af viden, bl.a. gennem en ürlig konference.

%HVWLOGLQHVWHPSOHULGDJ RJInGHPOHYHUHWLPRUJHQ 5LQJ 5LQJ 0DLOLQIR#VFKXWWGN 0DLOLQIR#VFKXWWGN 19 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


SAPA styrket efter fusion Koncernen har forbedret sit overskud betydeligt, men satser hellere på udvikling frem for øget omsætning

Af Eivind Sønderborg Johansen eivind@pressto.dk Efter opkøbet i september 2006 af Skov & Jacobi i Jylland er SAPA A/S blevet en af landets største aktører inden for kon-

torforsyning med en omsætning på godt 300 mio. kr. årligt og 170 medarbejdere. Det seneste årsregnskab fra SAPA viser, at virksomheden har tjent flere penge end nogensinde tidligere. For regnskabsåret 2006/2007 blev

årets resultat før skat 13.307 mio. kr. mod et resultat på 1.697 mio. kr. året før, mens fusionspartneren Skov & Jacobi kan notere et resultat på 2,5 mio. kr. i 2006/2007.

Omsætning er ikke alt ”Vi vil gerne være større, men en omsætning på fx 500 mio. kr. er ikke noget mål i sig selv. Det er jo ikke omsætningen, men dækningsgraden, der betaler huslejen. Hvis vi køber en virksomhed op, tæller det først og fremmest, at vi kan få tilført SAPA nogle nye kompetencer, hvad enten det er inden for it, eksport eller på andre områder,” siger administrerende direktør og medindehaver af SAPA, Anne Saksø Larsen. ”Da vi opkøbte Skov & Jacobi, var der tale om to virksomheder, som supplerede hinanden godt, idet SAPA er stærk inden for kontorartikler, mens Skov & Jacobi er det på møbelsiden. Det har helt klart løftet os, så opkøbet var lidt af et scoop. Efter fusionen har vi fået de to tidligere virksomheder til at fungere som én samlet organisation. Kunsten har været at lære at trække på hinandens kompetencer; det har vi lært, og det giver nogle synergieffekter,” siger Anne Saksø Larsen.

Tiltrækker nye medarbejdere Ifølge Anne Saksø Larsen er det blevet lettere for virksomheden at tiltrække nye, kompetente medarbejdere. ”Der er kommet mere ekstern fokus på virksomheden, efter at vi er blevet større, og det tiltrækker nye medarbejdere, som vi nu er store nok til at kunne tilbyde bl.a. sundhedsordninger, hjemmearbejdspladser og videreuddannelse,” siger hun og tilføjer, at det også er en arbejdsplads, som medarbejderne hyppigt vender tilbage til, hvis de for en kortere eller længere periode har været ude og prøve kræfter i andre firmaer. ”Vi er ikke en topstyret virksomhed, men har meget fokus på den enkelte medarbejder. Vi er heller ikke en statisk og stillestående virksomhed, men er i en læreproces, hvor vores største aktiv er at sætte nye processer i gang og tilpasse os den omverden, vi skal agere i. Det er med til at gøre os attraktive for medarbejdere og kunder,” vurderer Anne Saksø Larsen. ”SAPA opkøber virksomheder for at få nye kompetencer frem for øget omsætning,” siger Anne Saksø Larsen. Foto: Ole Friis

20 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


En attraktiv størrelse

Satser på Århus og København

SAPA er medlem af indkøbssammenslutningen Office Supplies Denmark – OSD, men har ikke intentioner om at gå ind i RedOffice, der er et markedsføringsog uddannelsessamarbejde for medlemmer af OSD. ”Vi har en størrelse, hvor vi selv med fordel kan varetage vores markedsføring og uddannelse af medarbejderne, fx gennemgår alle vores sælger en salgsuddannelse,” oplyser Anne Saksø Larsen. SAPA satser på at levere løsninger inden for tre forretningsområder: kontorartikler, kopi og print samt kontormøbler og indretning. Kunderne er typisk større offentlige og private virksomheder. ”Vi vil have spidskompetencer på alle tre områder, da vores kunder kræver totalløsninger. Det er en af forklaringerne på, at vi har styrket møbelsiden. På det felt skiller vi os ud fra nogle af vores større konkurrenter, fx Lyreco, som primært satser på kontorartikler og B8, der koncentrerer sig om kontormøbler.”

SAPA har i dag afdelinger i Næstved, Århus, København, Herning, Holstebro og Viborg med et nybygget hovedsæde ved motorvejen i den sydøstlige udkant af Odense. I Jylland har virksomheden investeret i nybyggeri i Herning med møbellager, udstilling og ekspedition som afløser for de to eksisterende afdelinger i Sunds og Herning. ”Vi ville gerne have afdelinger over hele landet, men satser strategisk mest på København, Odense, Århus og Midtjylland, idet vi forventer, at disse områder vil være de største vækstcentre i Danmark fremover. Det er også ud fra disse forventninger, vi bygger et nyt center i Herning. Der er ligeledes en gevaldig udvikling i gang i Odense på mange fronter,” konstaterer Anne Saksø Larsen.

STOLEUNDERLAG til hjem og kontor

Egegaardsvej 8 . 4621 Gadstrup Telefon 46 75 47 77 . Telefax 46 75 48 88 www.imexpo.com . info@imexpo.com

21 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


Millioner at hente på digital forvaltning Af Karin Kaas kk@pressto.dk Danske virksomheder kunne spare et trecifret millionbeløb, hvis det offentlige var bedre til at udnytte mulighederne for digital forvaltning og var mere offensiv med at oplyse om de muligheder, der allerede findes. Det skønner Dansk Industri, der netop har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at mere end 90 procent af de små og mellemstore virksomheder mener, at hverdagen er blevet nemmere efter at de kan indberette skatteoplysninger digitalt. Men undersøgelsen viser også, at en meget stor del af virksomhederne – 78 procent – efterlyser mere oplysning om mulighederne. ”Og det er ikke alene virksomheder, der kunne spare på flere digitale muligheder. Der er tilsvarende besparelser at hente for de offentlige forvaltninger, hvis de får oplysningerne digitalt og dermed slipper for at taste oplysninger fra tusinder af skemaer ind,” siger konsulent Sune K. Jensen, Dansk Industri (DI)

Genbrug af data og bedre information om mulighederne for at bruge nettet vil give store besparelser for både virksomheder og myndigheder

forvaltninger og styrelser gøre,” siger Sune K. Jensen, der også opfordrer til, at man på tværs af det offentlige fortæller om de digitale muligheder, der findes. Et af de områder, hvor det offentlige i langt højere grad burde markedsføre de digitale muligheder, er sygedagpengeområdet. Her har det tidligere været nødvendigt at få den sygemeldtes underskrift på blanketten til det offentlige, men i dag kan den sag klares elektronisk. Det er der bare ikke tilstrækkeligt mange virksomheder, der ved, siger Sune K. Jensen.

streger Sune K. Jensen. Og det skyldes efter hans opfattelse, at de forskellige offentlige myndigheder ser sig som enkeltstående virksomheder, hvor de burde se sig som én. ”For virksomheder og borgere er det offentlige ét, og det er sådan, det offentlige burde agere. De bør se virksomhederne som én kunde, hvor de i dag tænker i små ressortområder, hvor de helst ikke vil dele kunderne med hinanden,” siger Sune K. Jensen. Hvis de forskellige offentlige myndigheder tænkte sig som ét i forhold til virksomhederne, ville de også blive bedre til at samarbejde om genbrug af data, så virksomhederne ikke skal oplyse om det samme til mange forskellige myndigheder. For det skal de i dag, siger konsulenten fra Dansk Industri. ”De offentlige myndigheder må få løst op for modviljen mod at samarbejde med hinanden og at se på dataene som deres data. Det er ikke deres data – det er borgernes og virksomhedernes. Det er i meget høj grad et spørgsmål om at ændre en kultur,” siger Sune K. Jensen.

Se helheden Lær af Skat Sune K. Jensen anbefaler de offentlige forvaltninger og styrelser til at lære af Skat, der har gjort en stor indsats for at gøre virksomhederne opmærksomme på, at de kan slippe for papirskemaer og sende oplysningerne digitalt. Det er ikke sket gennem stort anlagte kampagner, men ved kontinuerlig påvirkning. Skat sender ganske enkelt ikke et eneste brev til virksomheder eller borgere, uden at der i brevet står, hvordan man kunne have klaret opgaven via nettet. ”Skat har tænkt det ind i al sin kommunikation, og det samme burde andre

22 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

”Både kommunerne og de nye jobcentre bør i langt højere grad informere virksomhederne om den nye mulighed. For det er et område, hvor der virkelig kan spares tid og ressourcer for både virksomhed og den offentlige myndighed. Og så vil der desuden være den gevinst, at myndighederne får oplysningerne om langtidssyge medarbejdere hurtigere, og dermed også hurtigere kan sætte ind med foranstaltninger,” siger han. Digital forvaltning har været et slagord gennem længere tid. Men vi er ikke nået nært langt nok her i landet, under-

Se til Norge Den kultur har de ændret i Norge. Her har man oprettet et kontor, hvis eneste opgave er at sikre, at man ikke spørger virksomhederne om oplysninger, som allerede bliver indberettet. Hvis der kommer en ny lov i Norge, hvor virksomhederne fx skal indberette omsætning eller andet, så tjekker kontoret først, om den oplysning allerede bliver indberettet. Og så er det op til myndighederne at finde ud af at genbruge oplysningerne.


www.mondigroup.com

Opdag en helt ny konstallation som aldrig har eksisteret før

Det bedste fra begge verdener Med neox, åbner MONDI BUSINESS PAPER op for et helt nyt segment på farve-laser markedet. neox, det første kontorpapir produceret med den revolutionerende nano-hybrid teknologi, hvilket kombinerer fordelene ved ubestrøget og bestrøget papir: høj hvidhed og stivhed, stabil printning, semigloss og jævn overflade garanterer fantastisk flotte print resultater. Oplev en verden til forskel med neox. Mere information... www.mondigroup.com Distribueret af:

Sofienlystvej 6-8 8340 Malling Baldersbuen 10 2640 Hedehusene www.igepagroup.dk e-mail: info@igepagroup.dk Q

Q

Q

A member of the Mondi group


Vind priser for € 100.000

Same day, different way. Perfekt! Et fuldstændig ukompliceret papirsortiment. Data Copy er let at vælge, let at bære, let at åbne og let at bruge. Og det fungerer på alle typer af printere. Er dit kontor parat til at se på tingene fra en anderledes vinkel?

www.datacopy.com

Think paper, say


Printerens muligheder udnyttes ikke Stor undersøgelse dokumenterer, at kun få små- og mellemstore virksomheder bruger multifunktionsprinterens avancerede funktioner

Af Karin Kaas, kk@pressto.dk Tre ud af fire små- og mellemstore virksomheder har begrænset overblik over deres printer-infrastruktur og færre end 10 procent får fuldt udbytte af deres multifunktionsprintere. Resultater er spild af papir, penge og uudnyttet tek-

nologi. Det viser en undersøgelse foretaget af Lexmark og it-analysefirmaet Ipsos.

Overser besparelser 1.400 europæiske og amerikanske virksomheder med op til 250 medarbejdere har deltaget i undersøgelsen, som viser, at selv de mest oplagte muligheder for besparelser bliver ignoreret, ligesom den viser, at hver tredje virksomhed ikke har planer for, hvordan man kan reduce-re printeromkostningerne. Selvom de fleste chefer har reduktion af omkostninger, miljøhensyn og it-infra-struktur højt på agendaen, er der mange virksomheder, der ikke får gennemført regelmæssige eftersyn af deres printerinfrastruktur. 42 procent ser printermiljøet efter en gang om året, mens 22 procent siger, at de aldrig har gennemført et review i hele virksomheden. Det skal ses i lyset af, at 61 procent af de adspurg-te virksomheder printer mere i dag end for to år siden.

Marketingchef Anne Nedergaard, Lexmark Danmark.

Multifunktioner udnyttes ikke Ifølge undersøgelsen har 88 procent af de adspurgte virksomheder én printer for hver én til ti medarbejdere, og 66 procent har en multifunktionsprinter. Jo større virksomheden er, desto mere udbredte bliver multifunktionsprintere. Men undersøgelsen viser også, at udnyttelsen af multifunktionsprintere stadig er meget fokuseret på de traditionelle funktioner. I prioriteret rækkefølge er de vigtigste funktioner; print, kopiering og fax. De mere avancerede funktioner som fotoprint og arkivering udnyttes i færre end hver tiende af de adspurgte virksomheder. ”De 10 procent er nok det mest afslørende af undersøgelsens resultater. Den ”traditionelle” tilgang til printere i de mindre virksomheder er en af hovedårsagerne til det betydelige overforbrug af papir. Der er fokus på print og kopiering, frem for den merværdi der er forbundet med intelligent håndtering af dokumenter,” siger marketingchef Anne Nedergaard, Lexmark Danmark.

Papirruller til alle bankog betalingssystemer! Ring 9757 4633!

Tlf. 97574633 • Fax 97574608 www.veitnordic.dk • E-mail: epost@veitnordic.dk

25 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


Ny indehaver

Ny uddannelse

Fabrik lukker

Elsebeth Lynge har solgt sin virksomhed Lynge Papir & Kontor i Silkeborg til Per Niebuhr. Elsebeth Lynge fortsætter i firmaet som konsulent. Elsebeth Lynge er 3. generation i virksomheden, som hun har ejet i 16 år. Per Niebuhr har flere års erfaring som virksomhedsindehaver i en branche tæt relateret til kontorforsyningsbranchen, og på sigt vil virksomheden blive tilført nye produktområder.

Detailhandelen har fået sin første officielle videregående uddannelse. Navnet på den nye uddannelse er Akademiuddannelse i retail, og den kan tages på ni uddannelsesinstitutioner over hele landet. Organisationen Dansk Erhverv ser uddannelsen som et godt instrument til fastholde og rekruttere personale. Uddannelsen er nemlig særlig målrettet dem, der allerede er eller drømmer om at blive fx butikschef, butiksleder eller franchisetager. Deltagerne kvalificeres til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører konceptstyring, salg, indkøb, kommunikation, driftsoptimering og ledelse i detailhandelsvirksomheder, både hvad angår drift og medarbejderrelaterede områder. Uddannelsen består af fire fagmoduler heraf to obligatoriske og to valgfag, samt et specialeforløb og et afslutningsprojekt. Obligatoriske moduler er: • Det personlige lederskab • Konceptstyring i detailhandlen • Specialeforløb • Afgangsprojekt

Sandella A/S, der producerer koldskumprodukter til kontormøbler, lukker sin afdeling i Tinglev. Fabrikken giver underskud og det har fået den norske modervirksomhed til at trække stikket ud. De 14 medarbejdere har fået tilbud om at arbejde på koncernens fabrik i Køge, men det har de ikke været interesserede i. Det dårlige resultat skyldes bl.a. mistede kunder i Tjekkiet og Benelux. De tilbageværende kunder vil blive betjent fra Køge.

Elsebeth Lynge har solgt sin virksomhed Lynge Papir & Kontor

Genbrugspapir redder skov Kinas industri for fremstilling af genbrugspapir er de seneste 10 år vokset så kraftigt, at den nu i høj grad bidrager til at beskytte verdens skove, konkluderer en rapport fra den amerikanske organisaton Forest Trends, skriver Ritzau. Gennem de seneste 10 år er produktionen af genbrugspapir vokset med 500 procent i Kina. I 1996 blev der fremstillet godt tre millioner ton papirprodukter af genbrugsmateriale, og i 2006 var det tal vokset til knap 20 millioner ton. Forest Trends anslår, at Kinas papirproduktion af genbrugsmateriale alene sidste år forhindrede, at 54 millioner ton træer blev fældet.

De to valgfrie moduler, kan vælges blandt alle fag fra andre akademiuddannelser, men der er udviklet to valgfag, som ligger i naturlig forlængelse af de obligatoriske fag på uddannelsen, nemlig Salgsledelse og Optimering af butiks- og kædedrift. Akademiuddannelsen i retail udbydes hvert halve år på følgende ni skoler: • • • • • • • • •

Skov i Kina. Foto fra StoraEnso

26 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

CEU Uddannelsescenter Herning Esbjerg Handelsskole Handelsskolen Sjælland Syd IBC Kolding Lyngby Uddannelsescenter Minerva, Handelsskolen i Randers Niels Brock, København Tietgenskolen, Odense Århus Købmandsskole

Pas på spam I den seneste månedsrapport om spam advarer it-sikkerhedsvirksomheden Symantec om, at andelen af uønskede emails i skikkelse af spam steg fra 66 procent i juli til 69 procent i august. Samtidig er andelen af elektroniske meddelelser, der skal lokke modtagerne til at klikke på tilsyneladende tilforladelige links, men som i stedet spreder ondsindet kode, nu oppe på 15 procent. Det skriver norske Digi.no. Hvis man klikker på disse links bliver der typisk installeret en såkaldt trojaner, og dermed indlemmes vedkommendes pc i et fjernstyret ”zombie”-net. Disse bruges til at udsende mere spam, og til målrettede hacker-angreb på andre virksomheders online-tjenester. Når 15 procent af al spam linker til en ondsindet kode, og 69 procent af alle e-mails er spam, svarer det til, at hver tiende e-mail er med links til netsteder som spreder orme eller trojanere. 46 procent af alle uønskede e-mails kommer fra Nord-Amerika, 31 procent fra Europa og 18 procent fra Asien. Flere og flere af de ondsindede it-angreb sker fra Kina. I spamrapporten fra august oplyser Symantec, at antallet af spam-mails fra Kina er syvdoblet på en måned.

Hjælp os med at blive klogere på branchen. Kontakt os, hvis du har en nyhed, oplysning eller en idé, som kan være til gavn eller inspiration for branchen. Tlf. 74 43 14 44 eller mail: post@kontorpapir.dk


Kontor Syd med basis i Sønderborg er gået på opkøb. 1. august overtog firmaet Holdsted EDB-Forsyning og 1. oktober den lokale kollega Kontor-Centret i Sønderborg. Holdsted EDB-forsynings fysiske butik lukkes og medarbejderne flyttes til Vejen, hvor Kontor Syd i sommeren 2005 købte det daværende Kontorcenter Syd. Også Kontor-Centret i Sønderborg lukkes og forretningen drives videre fra Kontor Syds lokaler. Kontor Syd koncernens omsætning i 2007 har rundet de 200 millioner kroner, og direktøren har ikke tænkt sig at stoppe med at udvide forretningen. ”Jeg har tænkt mig at bruge resten af året på at opkøbe flere virksomheder,” siger Svend-Aage Kjær.

Slut med dårlige undskyldninger Elsparefonden hjælper nu arbejdspladser med at få bugt med strømspildet. Nyt materiale for medarbejderkampagner skal hjælpe med at få slukket de mange lamper og kontormaskiner, der står tændt på de danske arbejdspladser uden at blive brugt. Med udsagn som ”Jeg troede, at der var en anden, der gjorde det” eller ”Den globale opvarmning er bare en teori”, sætter Elsparefonden ord på de undskyldninger, som vi alle sammen bruger, når vi glemmer at spare på strømmen. Kampagnematerialet omfatter bl.a. dørhængere og klistermærker med kampagnebudskabet til at hænge på elapparaterne, Post-it-blokke, som for eksempel nattevagter og rengøringspersonale, kan bruge, når de opdager tændte apparater, der ikke er i brug, en æske med bolsjer, som kan bruges som belønning for at huske at spare på strømmen og en plakat med måling af forbruget og indsatsen, der uge for uge viser, hvor meget der er sparet. Materialerne kan bestilles på www.elsparefonden.dk/oe/bestillingmedarbejderkampagne eller hos Elsparefondens Kunderådgivning på tlf. 70 26 90 09.

It-kriminelle går efter alle størrelser Over halvdelen af virksomhedslederne i Europas mindste virksomheder er ikke synderlig bekymret for datakriminalitet. De tror simpelthen, at deres virksomhed er for ubetydelig til, at datakriminelle gider bruge tid på at skaffe sig adgang til virksomhedens data. Det viser en undersøgelse fra McAfee, der lever af at sælge it-sikkerheds-produkter. Rapporten konkluderer blandt andet, at: • 47 procent tror, at it-kriminalitet kun er et problem for store virksomheder. • 45 procent af virksomhederne tror, at de er udenfor it-forbrydernes søgelys, fordi de ikke er kendte i offentligheden. • 58 procent tror ikke, at de er ”værdifulde mål” for it-forbrydere. • 56 procent tror ikke, at it-forbrydere kan tjene penge på dem. Men it-forbrydere er fordomsfri. Størrelsen betyder ikke noget og alle små og mellemstore virksomheder, selv de allermindste, ligger inde med kundeoplysninger og finansielle oplysninger, der kan misbruges af it-forbrydere, siger Daniel Kollberg, der er nordisk direktør for McAfee. Undersøgelsen er lavet på baggrund af interview med 600 virksomhedsledere i seks vesteuropæiske lande.

optimalt kridhvidt laserkopipapir

perfekt funktion stort sortiment mange gramvægte

Kun til forhandlere

Kontor Syd køber op

www.bethien.dk 27 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


Farverig måtte

Stor vækst i scannere

Den er umulig at overse, måtten fra Imexpo, der netop er kommet i handlen. DOTS, som den hedder, har en stort gummibagside og på forsiden er den prydes af cirkler af farvet kokos. Prisen er 149 kr.

Ifølge Produktchef Niels Christoffersen fra Canon Danmark er der et eksplosivt voksende behov for dokumentscanning i danske virksomheder. ”Muligheden for hurtigt at kunne scanne og dele information digitalt er blevet et forretningskritisk ønske, der til stadighed kommer højere og højere op på ledelsens dagsorden. Derfor har vi lanceret ScanFront 220 og ScanFront 220P”, siger Niels Christoffersen på et pressemøde på Arken for nyligt. ScanFront 220 og ScanFront 220P er to nye, netværksbaserede dokumentscannere til farvedokumeter i A4. De to nye modeller kan kobles til virksomhedens netværk uden brug af yderligere hardware eller applikationer, og de henvender sig primært til selvstæn-dige afdelinger i større virksomheder eller mindre og mellemstore virksomheder. Der kan scannes til en FTP-server, en delt mappe, en personlig mappe, en email applikation eller fx USB enheder, og hastigheden er 26 sider i minuttet, svarende til 52 images, da der scannes i dupleks, dvs. på begge sider samtidig.

Cirkel-måtten fra Imexpo

Ny generation farvelaserprintere Brother sender i løbet af efteråret fire nye farvelaser multifunktionsprintere på gaden. Maskinerne er skræddersyede til små og mellemstore virksomheder og til afdelingsgrupper i større virksomheder. De fire modeller sendes løbende på gaden efteråret i gennem. Den første model er netop kommet på markedet. Det er MFC-9440CN, der er en multimaskine til print, kopi, scan og fax. Modellen kommer til at koste 5.599 kr. ekskl. moms. MFC-9840CDW er topmodellen i serien. Prisen bliver 6.399 kr. ekskl. moms, og printeren kommer på markedet til december. Næste model er DCP-9040CN, der er seriens mindste model. Visuelt er den stort set magen til MFC-9440CN, og på nær fax og muligheden for ekstern papirkassette byder den også på næsten samme funktioner som storebroderen. Til november og december kommer seriens to største modeller på markedet. Det drejer sig om DCP-9045CDN og MFC-9840CDW – to næsten identiske maskiner, hvor topmodellen MFC9840CDW har indbygget fax og trådløst netværk. Priserne bliver 5.599 kr. ekskl. moms for DCP-9045CDN, mens topmodellen MFC-9840CDW kommer til at koste 6.399 kr. ekskl. moms. DCP-9040CN er seriens mindste model. Den kommer på gaden til oktober til en pris af 4.799 kr. ekskl. moms.

MFC-9840CDW er topmodellen i serien. Prisen bliver 6.399 kr. ekskl. moms, og printeren kommer på markedet til december.

28 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


Bag kulisserne på ”Operation X” Generalforsamling med spændende foredrag

Årets generalforsamling blev afholdt lørdag 1. september 2007 på Fjeldstedskov Kro. Inden generalforsamlingen havde Morten Spiegelhauer et spændende indlæg om sit arbejde med TV-udsendelserne ”Operation X”. Han talte levende og inspirerende og viste klip fra flere af udsendelserne. Disse klip viste vanskelighederne ved optagelse af denne type dokumentarprogrammer. Mange af vore medlemmer snød sig

selv for en spændende eftermiddag. Efter foredraget blev der afholdt generalforsamling. Som dirigent blev Lene Halberg valgt.

Ikke flere messe-rejser Første punkt var formanden Peter Nielsens beretning. Medlemstallet er svagt faldende. Foreningen har nu 167 medlemmer. Formanden meddelte, at foreningen ikke længere arrangerer rejse til papir- og kontormessen PaperWorld i Frankfurt. Der var efterhånden for lidt opbakning til rejsen. Kassereren Henning Skaarup fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 38.067.

Dyr afgørelse Principiel afgørelse fra Forbrugerklagenævnet om forsendelsesomkostninger i forbindelse med reparation

Af Karin Kaas kk@pressto.dk Forhandlere risikerer at komme til at hænge på store udgifter til forsendelse, hvis deres kunder flytter til udlandet. Den danske klageret gælder nemlig, selvom kunden tager fx sin PC med til udlandet, og det betyder, at det er den

erhvervsdrivende, der skal betale forsendelsesomkostningerne, hvis maskinen skal repareres her i landet. Det viser en ny principiel afgørelse fra Forbrugerklagenævnet. ”Der har længe været tvivl om, hvorvidt det er forbrugeren eller sælgeren, der skal betale for at få en vare sendt til reparation i Danmark. Forbrugerklagenævnet har nu afklaret, at sælger enten skal reparere varen, der hvor forbrugeren er, eller betale omkostningerne ved at få varen sendt til reparation i Danmark,” siger specialkonsulent i Forbrugerklagenævnet Tina Morell Nielsen. Forbrugernævnets afgørelse handler om en forbruger, der, mens han boede i Danmark, købte en computer hos en

Derefter blev der afholdt valg. Formanden Peter Nielsen blev genvalgt. På valg var Bettina Mortensen og Peter Thomsen, som begge blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen blev Peter Thinghøj Christiansen genvalgt. Der var ligeledes genvalg til Poul Blæsbjerg som kritisk revisor og Lene Halberg som revisorsuppleant. Under eventuelt blev årets studietur gennemgået. Den går til limfabrikken UHU, som ligger i Sydtyskland i nærheden af Strasbourg, hvor vi skal bo.

Den nye bestyrelse: Bestyrelsen består herefter af: Peter Nielsen, formand, Elly Nielsen, næstformand, Henning Skaarup, kasserer, Bettina Mortensen og Peter Thomsen.

dansk forhandler. Kort tid efter købet flyttede kunden til USA for at studere, og da hans nyindkøbte computer fik en fejl på harddisken, sendte han den til forhandleren, som fik den repareret vederlagsfrit. Men kunden og forhandleren kunne ikke blive enige om, hvem der skulle betale forsendelsesudgiften på 1.499 kr. Derfor blev sagen indbragt for Forbrugerklagenævnet, der altså traf beslutning om, at det er forhandleren, der skal betale forsendelsen. Det skal han, fordi computeren var mangelfuld efter købeloven. Og så skal sælgeren, som det hedder på lovsprog ”foretage afhjælpning uden udgift for køberen.” Det indebærer bl.a., at sælgeren må bære omkostningerne ved varens forsendelse i forbindelse med afhjælpning af mangler. Den erhvervsdrivende blev desuden pålagt at forrente forbrugerens krav og betale for sagens behandling.

29 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir


Dialog om emballage Emballage er en tydelig ting, når en forbruger køber et produkt. Noget emballage virker umiddelbart overflødig, når man som forbruger er i færd med at arbejde sig ind til en eller anden nyinkøbt ting, mens andre emballageformer umiddelbart kalder på anerkendelse for brugervenlighed eller smukt design. Alle har en mening om emballage, men det er ikke altid en lige kvalificeret mening. Miljøminister Connie Hedegaard er i færd med at nedsætte et dialogforum for emballage. Dialogforummet skal komme med forslag til, hvordan emballageforbruget kan minimeres, og hvor-

dan vi bedst muligt udnytter de ressourcer, som findes i den brugte emballage. Det er hensigten at etablere en styregruppe med deltagere fra erhvervsorganisationer og detailhandelsvirksomheder. Herudover skal der være nogle arbejdsgrupper, som skal komme med konkrete forslag til forbedringer og nyskabelser.

Frivillige tiltag Dansk Erhverv er inviteret til at deltage i styregruppen. Fra Dansk Erhvervs side er hensigten med at deltage i arbejdet i styregruppen

at få medlemmernes gode erfaringer med nye emballageløsninger bragt frem i debatten. Det er også vigtigt at bruge arbejdet i styregruppen til at undgå ny lovgivning på områder, hvor frivillige tiltag sagtens kan levere de nødvendige løsninger. Det er væsentligt, at Dansk Erhvervs arbejde i styregruppen afspejler medlemmernes holdninger, og KONPAs medlemmer af Dansk Erhverv er derfor meget velkomne til at kontakte Miljøchef Mette Herget, hvis man har synspunkter eller løsninger på emballageområdet, som man mener skal med i arbejdet i styregruppen.

Succes for KONPA-møde Et veloplagt makkerpar fra firmaet Nielsen Danmark introducerede Category Management (CatMan) for de fremmødte medlemmer på KONPAs medlemsmøde på Børsen 7. september. Og de formåede meget hurtigt at skabe en spændende og ”network-agtig” debat mellem de forhandlere og leverandører, som deltog.

Emner som private label, fælles indsats over for slutbrugere, en større brancheindsats, hvor branchen i fællesskab tog konkurrencen op med andre brancher, blev diskuteret flittigt. Det samme blev mulighederne for, at leverandører og forhandlere i samarbejde kan øge indtjeningen.

Pernille Holm Vind, kvalitetschef, og Kristian Nørgaard Jensen, product director fra Nielsen Danmark, introducerede Category Management på KONPAs medlemsmøde

Lis Sørensen trykker den af

Aftenen sluttede af med lækre drinks på café Ketchups veranda i tivoli med udsigt og lyd til den store koncert på Plænen med Lis Sørensen live. Et særdeles vellykket arrangement med stærk erfaringsudveksling og hyggeligt socialt samvær. På billedet herover ses: Jette Schubert, Anders og Ulla Mouritsen,Morten og Mette Claudi Lassen.

30 Nr. 8 | 2007 | KONTOR|papir

Fra v. Flemming Hein, Rapid Danmark og Gert Gerber, OSD.


Efter et godt indlæg og en god debat på Børsen gik turen til Café Ketchup i Tivoli, som måske er ”IN”-sted nr. 1 i København. Her blev middagen og den dejlige rødvin indtaget med højt humør! På billedet ses Annette Buchmann, sekretariatet, og Anders Mouritsen, Pilot Danmark.

Alle deltagere sad ved ét stort langbord til middagen på Café Ketchup. På billedet ses Steen Iversen, Miller Pen Co. A/S, med ledsager Mette Horn, Morten Claudi Lassen, Esselte, og Mette Claudi Lassen, Jette Schubert, Miller Pen samt Nancy Gerber.

Formand

Næstformand

Kasserer

KONPA

Adm. direktør Anders Geiker DK Paper ApS Wilders Plads 8A 1403 København K Tlf. 39 40 18 34, Fax 39 40 18 35 geiker@dkpaper.com www.dkpaper.com

Direktør Ulrik Torp Kvistgaard Zap-In Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 8000 Århus C Tlf. 87 31 47 00, Fax 87 31 47 10 ulrik.torp@zap-in.dk www.zap-in.dk

Direktør Steen Iversen Miller Pen Co. A/S Smedeland 6 2600 Glostrup Tlf. 43 62 11 11, Fax 43 62 16 46 si@millerpen.dk

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 01 Sekretariatschef Bo Green Tlf. 33 74 61 13 Mail: bog@danskerhverv.com Sekretær Annette L. Buchmann Tlf. 33 74 65 61 Mail: alb@danskerhverv.com

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR| papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon - men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR| papir leveret til privatadressen.

Sådan udfyldes kuponen: Øverst på bagsiden af bladet er der trykt en adresse og et leveringsnummer. Dette leveringsnummer bedes skrevet nedenunder, med mindre der er tale om en nybestilling.

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds) Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adresse):

Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.:

By:

Kuponen sendes til: Pressto . Ulvedalen 2 . 6400 Sønderborg . Fax 7443 1410


Maskinel Magasinpost ID-nr. 42440

ud it b r s h e d, e h g re r s ti nte f tsha løse s n ri ræ sk de r p j ud f ter e h ø e ot dh gå Br me n og g. u g r sb nin litete ed løs a mh nel d k v o ti o m e ks r k i n v is fu til og rom én -i- ge n omp t l i a ed er åk las En g ke p e v . ik e. far r ver gå ter af i fa r. Så t let t f e re ri sk ning væ ud ig st r r o d o n f omk a r a l de s h i in dr if t lget g o l o f ti g e Va n . tek ornu gden f ns n it de r og t i læ e m s v e r g r f a lli på n s e f e r bi e r t e in d g, nin

ny n E

Laserprint

n ge

Farvekopi

op til 20 ppm

e

io t a r

Scanner

op til 16 cpm

i farve

n

Professionel

telefax

Indbygget

64 MB ram

Med

USB direkte print

Indbygget

netkort 10/100 Mbit

Op til

Mulighed for

50+

ekstra skuffe

250 ark papirkapacitet

til 500 ark papir

Afsender: PortoService ApS Fabriksvej 6 9490 Pandrup Ændringer vedr. abonnement ring venligst 74 43 14 44

Officielle Brother distributører Hardware & forbrugsstoffer:

MFC-9440CN

Actebis Computer

Vejl. pris kr.

6999,-

Data Line Danmark

inkl. moms (kr. 5599,- ex. moms)

Data Team DCS Inter Data Silkeborg Rosenmeier Tech Data Denmark

Forbrugsstoffer: Brother International (Danmark) A/S – Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Despec Denmark A/S

Kp 8 2007  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you