Page 6

Fortsat fra side 4

sig, når markedet bliver domineret af færre og større spillere.”

Mere ro på markedet Administrerende direktør Jørgen Nielsen fra Paperlinx-koncernen, der omfatter CC&CO, Living Office, Papernet og Udesen, er ligesom Imad Mahaini umiddelbart positiv i sin vurdering af fusionens mulige effekter på det danske marked: ”Hvis fusionen bliver en realitet, vil det sandsynligvis skabe mere ro

sig over overraskelsen, var de ikke sene til at rose fusionsplanerne. Den almindelige bedømmelse lød på, at de to selskaber udgør et næsten perfekt match. Analytikerne måtte også erkende, at de virkelig havde sovet i timen. Forhandlingerne mellem CE og Lyreco har således stået uopdaget på et stykke tid, mere end antydede CE’s topchef Peter Ventress på det pressemøde i maj, hvor nyheden om fusionen blev offentliggjort, og en fusion af denne kaliber lader sig selvsagt ikke gennemføre over natten.

Fransk topchef Det er en overraskelse, at Peter Ventress har indvilget i, at det bliver Lyrecos topchef Eric Bigeard, som kommer til at stå i spidsen for det nye selskab. CE-topchefen har ladet Fortsat fra side 4

Dave Warmsley, Lyreco, har ingen kommentarer lige nu...

Det var et meget vigtigt strategisk opkøb for os, at vi overtog Hestbech-koncernenmen for nogle konkurrencedygtige, vi er år siden, og siden har vi lagt kræfterne i atop. integrere alle de gearet til at tage konkurrencen danske aktiviteter inden Vi har blandt andet den fordel, at vi for PaperlinX Skandinavia. Så det er først nu, vi skal er tættere på kunderne herhjemme se på, hvordan vi skal forholde os til end internationale virksomheder Imad Mahaini, CJC Gruppen: “Fusionen melden udvikling, der markedet,” som CE og Lyreco,” vurderer Imadsker på lem CE og Lyreco åbner for nye muligheder i siger Jørgen Nielsen. Mahaini og tilføjer: stedet for at skabe begrænsninger.” Han oplyser, at virksomheden over”Det bliver derimod endnu svæikke har interesse i kontormørere for de små hovedet og mellemstore konbelmarkedet efter at kontormøbeldivitorforsyningsvirksomheder at klare sionen blev frasolgt for fempå årdet siden. Så marked, end tilfældet danske nu går konceptet primært på forbrugsDe mellemstore får det svært fremover, forudsiger direktør “Ét Jørgen Nielsen, PaperlinX Sk vil være, hvis Corporate Express skal Jørgen Nielsen Paperlinx: af resultaterne varer, hvor både kontorartikelog emaf fusionen kan blive et mere roligt marked fortsætte med at etablere sig yderliballagemarkedet er interessant. herhjemme.” gere her på egen hånd. Der vil også forventer han også, at der bliver plads være en stor spiller mindre til at gå Opkøb og nye aktører til det lokale – fx et Redoffice-koncept. ud at byde på udbudsforretninger, Mellemstore i klemme Men mellemstore svært Gert Gerber fra sig nøjefremmed at Adm. stå fordirektør den daglige så jeg ser positivt på de fusionen,” sigerfår det Som han ser fremtiden, vil han kontorartiover, mener han. venter flere ændringer ledelse af selskabet, på trods af at CE i branc og tilføjer: kelmarkedet blive domineret ”Internationalt af 4-5 sto”Vi har haft en del mellemstore i tid: CE’s er det største afkommende de to selskaber. vil CE/Lyreco eller re internationale spillere, der allerede Danmark, og de kommer i klemme ”I 2008 vil vi se rigtig man finansdirektør Floris Waller beholder Staples/CE blive en magtfuld kolos, er repræsenteret i Danmark. Derudover fremover. Enten skal man gøre sig stor, Der vil ske en generel konsol sin post i selskabet. og det vil selvfølgelig være en udeller også skal man blive i det lokale. og fx CJC Gruppen vil givet k Det nye selskab får samlet hovedfordring for vores strategiske samarJeg tror simpelthen ikke, der bliver flere gange i årets løb. sæde i Amsterdam, mens de daglige (Gert bejdspartner på kontorartikelområplads til de mellemstore kontorforsyninfår franen del vægt Imad Mahaini, CJC Gruppen: det, Office Depot. operationer skalforudsigelser styres fra den ger fremover,” siger Jørgenske Nielsen. fentliggørelsen af, at han forla “Banen er kridtet af.” by Marly. for at indtage en direktørpost I 2007 var de to selskabers samlede kontorforsyningsdel Venter på godkendelse omsætning på 7,8 milliarder Euro. Red.). Jeg CJC-gruppen at der er nye udenlandske ak Lyrecos aktionærer har allerede god43 procent af omsætningen kom fra I modsætning til PaperlinX har CJC vej for at lave opkøb i Danma kendt handelen, mens CE’s aktionæEuropa, 39 procent fra den nordamedet seneste årrikanske satset hårdt Depot ogfra andre af de h rer skal tage stillingGruppen til overtagelsen regionOffice og 11 procent på kontormøbelmarkedet med men firmaer, der er kendt i hj 18. juni. Ifølge aftalen skal CE betale Asien. Tilsammen er de to selskaber opkøb af Scan Office og Ergodende som aktører med inter Lyreco 1,73 milliarder Euro. repræsenteret i 32 lande og har mere ... og det samme gælder Peter Schmidt fra team. Og derudover har Esbjergsigte.” Corporate Express Da finansanalytikerne var kommet end 28.000 medarbejdere. virksomheden kastet sig ud i det ”Det bliver spændende at ene opkøb efter det andet af dan branchen vil reagere på 6 kontorforsyninger. Express’ fremstød. For mig er Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir Det har ifølge direktør tvivl om, at Corporate Expres

Kp 5 2008  
Kp 5 2008  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.

Advertisement