Page 4

Giganternes kamp Det kom som en tyv om natten, da Corporate Express og Lyreco meddelte, at de ville fusionere. Staples har dog ikke opgivet at overtage sin europæiske konkurrent

Af Klavs Andersen ka@pressto.dk I CE’ hjemland Holland blev finansanalytikerne fuldstændig taget på sengen, da nyheden om at CE vil overtage franske Lyreco slap ud. CE har længe været under belejring fra amerikanske Staples, der ihærdigt har prøvet på at overtage sin største konkurrent. Staples har den seneste tid arbejdet intenst på at rejse kapital med henblik på en overtagelse af CE. Staples er dog ikke ude af billedet endnu, og har forhøjet sit bud på CE’s aktie fra 8 til 9,15 EUR. Stapleschefen Ronald Sargent tror på, at det vil betyde, at CE’s aktionærer vil vælge at lade Staples overtage CE fremfor at fusionere med Lyreco. Men alt forbliver meget uklart, indtil CE’s aktionærer 18. juni træffer den endelige beslutning om, hvilken

konstellation, CE vil satse på. Stables forsøger nu at udvide sin aktiepost i CE, og kontrollerede i begyndelsen af juni 35,6 procent af aktierne. Om 4

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

det er nok til at påvirke beslutningen om CE’s køb af Lyreco er uvist. En eventuelt fusion mellem CE og Lyreco vil skabe verdens suverænt største B2B-kontorforsyningsvirksomhed. Staples interesse i CE er netop at styrke sig på B2B-området, hvor den amerikanske virksomhed halter efter konkurrenterne. Set med danske briller er der tale om en nyhed, der må skabe røre i andedammen. Lyreco er i øjeblikket Danmarks største kontorforsyningvirkomhed, mens CE er en nyere spiller i Danmark, hvor selskabet blev repræsenteret via overtagelsen af Møller & Landschultz. Også Staples er repræsenteret i Danmark gennem opkøbet af Malling Beck. Ingen af de involverede parters danske topchefer vil udtale sig om situationen før CE’s aktionærer har talt. De danske topchefer Dave

Walmsley hos Lyreco, Peter Schmidt hos Corporate Express og Bibi Vinkler Lindgaard hos Quill Malling Beck, henviser samstemmende til de officielle meddelelser fra de tre koncerners hovedkvarterer, indtil CE’s aktionærer endeligt har godkendt handelen.

Konsolidering er en fordel Hos CJC Gruppen ser topchefen Imad Mahaini fusionen mellem CE og Lyreco som en fordel, der åbner nye muligheder på markedet: ”Fusionen bekræfter, at der sker en yderligere konsolidering i kontorforsyningsbranchen både internationalt og nationalt. For os ser jeg det som en fordel. Det vil medvirke til, at vi kan få et mere stabilt marked, som ikke er præget af priskrige. Vi må naturligvis konstant konsolidere og trimme vores organisation, så vi er Fortsættes side 6

Kp 5 2008  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.

Advertisement