Page 31

Ordinær generalforsamling

Formand: Peter Nielsen, Wilhelm Jørgensens Boghandel Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Tlf. og fax: 4772 3960 4690@bogpost.dk

Onsdag d. 20. august 2008 kl. 11.00 på AIR KONGRESCENTER · KASTRUPLUNDGADE 47 · 2770 KASTRUP Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab fremlægges af kassereren 4. Valg af formand. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er Elly Nielsen og Henning Skaarup 6. Valg af bestyrelsessuppleant På valg er Peter Thinghøj Christiansen 7. Valg af kritisk revisor På valg er Poul Blæsbjerg 8. Valg af revisorsuppleant På valg er Lene Halberg 9. Eventuelt

Kasserer: Henning Skaarup, Borgmestervænget 35, 3600 Frederikssund, Tlf. 4731 4915 hskaarup@privat.tele.dk

Sekretariat samt oplysninger til medlemmerne om leverandører mv: Peter Nielsen, Wilhelm Jørgensens Boghandel Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Tlf. og fax: 4772 3960 4690@bogpost.dk

Forslag, der kræver generalforsamlingens godkendelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. august 2008 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen uden tilmelding, leverandørmedlemmer dog uden stemmeret. Peter Nielsen, Formand

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|papir leveret til privatadressen.

Sådan udfyldes kuponen: Øverst på bagsiden af bladet er der trykt en adresse og et leveringsnummer. Dette leveringsnummer bedes skrevet nedenunder, med mindre der er tale om en nybestilling.

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds)

Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adresse): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.:

By:

Kuponen sendes til: Pressto · Ulvedalen 2 · 6400 Sønderborg · Fax 7443 1410 Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

31

Kp 5 2008  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.

Advertisement