Page 1

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Nr. 5, Juni 2008

Reportage fra et mini-imperieum w w w . k o n t o r p a p i r . d k


Indhold Giganternes kamp Corporate Express vil overtage Lyreco, mens Staples vil købe Corporate Express. Uanset hvordan kampen mellem de to giganter ender, får udfaldet stor betydning for det hjemlige marked Side 4 og 6 Ny kæde 60 kontorforsyninger går sammen i kæden Indeks Office. Den skal ikke mindst forhindre kapitalkæderne i at sætte sig på markedet Side 8 En tidslomme på Østerbro Det familieejede mini-imperium Tarp siger nej til kæderne. Familien vil selv træffe beslutningerne Side 10,13, 15 og 16 Nej til tvang Danskerne vil gerne spare på el, men de vil gøre det frivilligt Side 17 HD-Design solgt Probeco har overtaget en af sine kunder for at opnå synergieffekter Side 18 Pas på med it It kan koste de mindre kontorforsyninger livet, advarer analytiker Side 20 Chefskifte hos Winnie Gavepapirvirksomheden Winnie Papir har fået ny topchef. Han er hentet fra bestyrelsen Side 23 50 år Anders Geiker, formand for KONPA, fylder 50 år Side 25 Spar på CO2 Klimaministeren vil inddrage virksomhederne i kampagnen 1 ton mindre Side28

Konsolidering Hold på hat og briller! Det går stærkt i branchen i øjeblikket. Den helt store konsolidering fortsætter måned efter måned. Internationalt er den helt store historie naturligvis kampen mellem Lyreco og Staples og Corporate Express om, hvem der skal overtage eller fusionere med hvem. Det er en kamp, som ifølge den nuværende tidsplan vil være afgjort, når disse linjer læses, men som meget vel kan trække ud. Lyrecos aktionærer har sagt ja til at gå sammen med Corporate Express, hvis aktionærer ifølge planen skal stemme den 18. juni, mens dette blad var på vej fra postvæsenet ud til læserne. Imidlertid har Staples længe forsøgt at overtage Corporate Express, men er blevet afvist. Staples har nu forhøjet sit bud, og firmaet kontrollerer ifølge egne oplysninger over en tredjedel af alle aktier i Corporate Express. Det er derfor helt uvist, hvad der vil ske. Corporate Express er dog mest interesseret i at blive gift med Lyreco, og slår de to sig sammen, hvilket analytikere mener er det mest oplagte, vil det fusionerede CE/Lyreco have en omsætning på 8 milliarder Euro, 60 milliarder kroner. Det er en svimlende sum, som vil gøre det fusionerede selskab til en frygtindgydende modstander. Også herhjemme fortsætter konsolideringen, og det er et fornuftigt modtræk, de 60 selvstændige kontorforsyninger har taget ved at slutte sig

sammen i Indeks Office. Ikke alene skabes der dermed et stærkt modspil til den anden frivillige kæde, Office Supplies Denmark, der skabes også en organisation, som kan tage kampen op mod både de danske kapitalkæder og de store, internationale spillere. ”Det gælder om at gøre Danmark så uinteressant, at vi opnår en ligevægt i forhold til kapitalkæderne,” sagde et af bestyrelsesmedlemmerne, Jan Grye Pedersen, da samarbejdet blev annonceret de sidste dage. De mange selvstændige kontorforsyninger er forståeligt nok skræmte ved udsigten til, at det skal gå som i andre lande, hvor kapitalkædene stormer frem. I USA er de frivillige kontorforsyningskæder på få år nået ned på kun at have 20 pct. af markedet. Så slemt er det langt fra i Danmark endnu. Men også her går det godt for kapitalkæderne – både de internationale og de lokale. CJC Gruppen står f.eks. rigtig stærkt og vil givet fortsætte med at vokse, selv om det måske bliver sværere at finde opkøbskandidater nu, hvor i hvert fald 60 selvstændige har fået nyt mod på fremtiden. Det eneste sikre er, at kampen om markedsandele vil blive hård i de kommende år, og at vi langt fra har set den sidste fusion og den sidste kædedannelse. Bjarke Larsen, redaktør

Nr. 5. Juni 2008 | ISSN-nummer 1603-8630 | Oplag: 3600 eksemplarer udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Ulvedalen 2, 6400 Sønderborg, Telefon 74 43 14 44, Fax 74 43 14 10, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kk@pressto.dk. Telefon 35 42 40 42 Klavs Andersen, e-mail: ka@pressto.dk Telefon 27200966

Faste rubrikker: Branchenyt Side 25 og 26 KONPA Side 29 Detailhandlerpapirforeningen Side 30 og 31 Bestillingskupon Side 31 Forsidefoto: Torben Klint 2

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

Annoncekonsulent: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Telefon 2074 2844 Levering af bladet: Brug kuponen andetsteds i bladet Oplysninger om varer og leverandører: Peter Nielsen, Boghandelen, Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Telefon og fax 47 72 39 60 Layout/tryk: one2one, Cikorievej 8, 5220 Odense SØ, Telefon 66 121 121 Medlem af:

Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


NYHED – lagerføres først i JUNI 2008 Pentel KL257 HyperG Gel Roller med trykknap mekanisme og 0,7 mm kugle, som giver en skrivebredde på 0,4 mm. Pentel HyperG skriver blødt og tørrer hurtigt, med dokument ægte-, vand afvisende og syrefri-blæk. Fås i skrivefarverne sort, rød, blå og violet. Derudover findes der også refill KLR7 til samtlige skrivefarver.

57%* genanvendtt materiale ateriale

Skulle du ønske at få en prøve tilsendt så, Mail: miller@millerpen.dk eller ring på telefon 4362 1111 1111.

Miller Pen Co. Co A/S Smedeland 6, 2600 Glostrup Telefon: 4362 1111 Fax: 4362 1646 E-mail: miller@millerpen.dk *Procent angivelsen er baseret på produktets totale vægt ekskl. blæk.

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

3

3


Giganternes kamp Det kom som en tyv om natten, da Corporate Express og Lyreco meddelte, at de ville fusionere. Staples har dog ikke opgivet at overtage sin europæiske konkurrent

Af Klavs Andersen ka@pressto.dk I CE’ hjemland Holland blev finansanalytikerne fuldstændig taget på sengen, da nyheden om at CE vil overtage franske Lyreco slap ud. CE har længe været under belejring fra amerikanske Staples, der ihærdigt har prøvet på at overtage sin største konkurrent. Staples har den seneste tid arbejdet intenst på at rejse kapital med henblik på en overtagelse af CE. Staples er dog ikke ude af billedet endnu, og har forhøjet sit bud på CE’s aktie fra 8 til 9,15 EUR. Stapleschefen Ronald Sargent tror på, at det vil betyde, at CE’s aktionærer vil vælge at lade Staples overtage CE fremfor at fusionere med Lyreco. Men alt forbliver meget uklart, indtil CE’s aktionærer 18. juni træffer den endelige beslutning om, hvilken

konstellation, CE vil satse på. Stables forsøger nu at udvide sin aktiepost i CE, og kontrollerede i begyndelsen af juni 35,6 procent af aktierne. Om 4

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

det er nok til at påvirke beslutningen om CE’s køb af Lyreco er uvist. En eventuelt fusion mellem CE og Lyreco vil skabe verdens suverænt største B2B-kontorforsyningsvirksomhed. Staples interesse i CE er netop at styrke sig på B2B-området, hvor den amerikanske virksomhed halter efter konkurrenterne. Set med danske briller er der tale om en nyhed, der må skabe røre i andedammen. Lyreco er i øjeblikket Danmarks største kontorforsyningvirkomhed, mens CE er en nyere spiller i Danmark, hvor selskabet blev repræsenteret via overtagelsen af Møller & Landschultz. Også Staples er repræsenteret i Danmark gennem opkøbet af Malling Beck. Ingen af de involverede parters danske topchefer vil udtale sig om situationen før CE’s aktionærer har talt. De danske topchefer Dave

Walmsley hos Lyreco, Peter Schmidt hos Corporate Express og Bibi Vinkler Lindgaard hos Quill Malling Beck, henviser samstemmende til de officielle meddelelser fra de tre koncerners hovedkvarterer, indtil CE’s aktionærer endeligt har godkendt handelen.

Konsolidering er en fordel Hos CJC Gruppen ser topchefen Imad Mahaini fusionen mellem CE og Lyreco som en fordel, der åbner nye muligheder på markedet: ”Fusionen bekræfter, at der sker en yderligere konsolidering i kontorforsyningsbranchen både internationalt og nationalt. For os ser jeg det som en fordel. Det vil medvirke til, at vi kan få et mere stabilt marked, som ikke er præget af priskrige. Vi må naturligvis konstant konsolidere og trimme vores organisation, så vi er Fortsættes side 6


Den rette vej fremad

Det er det første indtryk, som tæller. Specielt når det drejer sig om dine kontoromgivelser. Dårlig skiltning og uklare anvisninger ved modtagelsen kan få besøgende og kunder til at føle sig forvirrede eller ligefrem oversete! Nu er der en vej ud af labyrinten, som er enkel, professionel, praktisk og fleksibel. Nobo Informe sortimentet giver din præsentation af informationer en helt ny dimension, som får alle med i den rigtige retning. Centrale informationer kan let og enkelt udskiftes, og du kan skabe dit eget personlige design på vores hjemmeside med et udvalg af print-bare skabeloner.

→ Informe skaber et moderne, permanent og professionelt udtryk → Informe giver besøgende tydelig og iøjnefaldende skiltning → Informe er let at anvende – via hjemmesiden downloades og redigeres skabelonen → Informe er fleksibelt – kan fremvise et bredt udvalg af informationer både vertikalt og horisontalt

www.noboeurope.com/informe

Vær sikker på at budskabet når dine besøgende Nr. informeret. 5 | 2008 | KONTOR|papir og ansatte. Bliv

5


Fortsat fra side 4

sig, når markedet bliver domineret af færre og større spillere.”

Mere ro på markedet Administrerende direktør Jørgen Nielsen fra Paperlinx-koncernen, der omfatter CC&CO, Living Office, Papernet og Udesen, er ligesom Imad Mahaini umiddelbart positiv i sin vurdering af fusionens mulige effekter på det danske marked: ”Hvis fusionen bliver en realitet, vil det sandsynligvis skabe mere ro

sig over overraskelsen, var de ikke sene til at rose fusionsplanerne. Den almindelige bedømmelse lød på, at de to selskaber udgør et næsten perfekt match. Analytikerne måtte også erkende, at de virkelig havde sovet i timen. Forhandlingerne mellem CE og Lyreco har således stået uopdaget på et stykke tid, mere end antydede CE’s topchef Peter Ventress på det pressemøde i maj, hvor nyheden om fusionen blev offentliggjort, og en fusion af denne kaliber lader sig selvsagt ikke gennemføre over natten.

Fransk topchef Det er en overraskelse, at Peter Ventress har indvilget i, at det bliver Lyrecos topchef Eric Bigeard, som kommer til at stå i spidsen for det nye selskab. CE-topchefen har ladet Fortsat fra side 4

Dave Warmsley, Lyreco, har ingen kommentarer lige nu...

Det var et meget vigtigt strategisk opkøb for os, at vi overtog Hestbech-koncernenmen for nogle konkurrencedygtige, vi er år siden, og siden har vi lagt kræfterne i atop. integrere alle de gearet til at tage konkurrencen danske aktiviteter inden Vi har blandt andet den fordel, at vi for PaperlinX Skandinavia. Så det er først nu, vi skal er tættere på kunderne herhjemme se på, hvordan vi skal forholde os til end internationale virksomheder Imad Mahaini, CJC Gruppen: “Fusionen melden udvikling, der markedet,” som CE og Lyreco,” vurderer Imadsker på lem CE og Lyreco åbner for nye muligheder i siger Jørgen Nielsen. Mahaini og tilføjer: stedet for at skabe begrænsninger.” Han oplyser, at virksomheden over”Det bliver derimod endnu svæikke har interesse i kontormørere for de små hovedet og mellemstore konbelmarkedet efter at kontormøbeldivitorforsyningsvirksomheder at klare sionen blev frasolgt for fempå årdet siden. Så marked, end tilfældet danske nu går konceptet primært på forbrugsDe mellemstore får det svært fremover, forudsiger direktør “Ét Jørgen Nielsen, PaperlinX Sk vil være, hvis Corporate Express skal Jørgen Nielsen Paperlinx: af resultaterne varer, hvor både kontorartikelog emaf fusionen kan blive et mere roligt marked fortsætte med at etablere sig yderliballagemarkedet er interessant. herhjemme.” gere her på egen hånd. Der vil også forventer han også, at der bliver plads være en stor spiller mindre til at gå Opkøb og nye aktører til det lokale – fx et Redoffice-koncept. ud at byde på udbudsforretninger, Mellemstore i klemme Men mellemstore svært Gert Gerber fra sig nøjefremmed at Adm. stå fordirektør den daglige så jeg ser positivt på de fusionen,” sigerfår det Som han ser fremtiden, vil han kontorartiover, mener han. venter flere ændringer ledelse af selskabet, på trods af at CE i branc og tilføjer: kelmarkedet blive domineret ”Internationalt af 4-5 sto”Vi har haft en del mellemstore i tid: CE’s er det største afkommende de to selskaber. vil CE/Lyreco eller re internationale spillere, der allerede Danmark, og de kommer i klemme ”I 2008 vil vi se rigtig man finansdirektør Floris Waller beholder Staples/CE blive en magtfuld kolos, er repræsenteret i Danmark. Derudover fremover. Enten skal man gøre sig stor, Der vil ske en generel konsol sin post i selskabet. og det vil selvfølgelig være en udeller også skal man blive i det lokale. og fx CJC Gruppen vil givet k Det nye selskab får samlet hovedfordring for vores strategiske samarJeg tror simpelthen ikke, der bliver flere gange i årets løb. sæde i Amsterdam, mens de daglige (Gert bejdspartner på kontorartikelområplads til de mellemstore kontorforsyninfår franen del vægt Imad Mahaini, CJC Gruppen: det, Office Depot. operationer skalforudsigelser styres fra den ger fremover,” siger Jørgenske Nielsen. fentliggørelsen af, at han forla “Banen er kridtet af.” by Marly. for at indtage en direktørpost I 2007 var de to selskabers samlede kontorforsyningsdel Venter på godkendelse omsætning på 7,8 milliarder Euro. Red.). Jeg CJC-gruppen at der er nye udenlandske ak Lyrecos aktionærer har allerede god43 procent af omsætningen kom fra I modsætning til PaperlinX har CJC vej for at lave opkøb i Danma kendt handelen, mens CE’s aktionæEuropa, 39 procent fra den nordamedet seneste årrikanske satset hårdt Depot ogfra andre af de h rer skal tage stillingGruppen til overtagelsen regionOffice og 11 procent på kontormøbelmarkedet med men firmaer, der er kendt i hj 18. juni. Ifølge aftalen skal CE betale Asien. Tilsammen er de to selskaber opkøb af Scan Office og Ergodende som aktører med inter Lyreco 1,73 milliarder Euro. repræsenteret i 32 lande og har mere ... og det samme gælder Peter Schmidt fra team. Og derudover har Esbjergsigte.” Corporate Express Da finansanalytikerne var kommet end 28.000 medarbejdere. virksomheden kastet sig ud i det ”Det bliver spændende at ene opkøb efter det andet af dan branchen vil reagere på 6 kontorforsyninger. Express’ fremstød. For mig er Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir Det har ifølge direktør tvivl om, at Corporate Expres


SH tro pri

gen. I stigende grad foretages de af den indkøbsfunktion, der tager sig af indkøb af andre kontorprodukter,” siger han. Han peger på, at én af mulighederne for kontorforsyningerne for at øge deres omsætning på it-området ligger i, at kunderne i stigende grad ønsker at købe deres kontorprodukter ét sted. Dave Warmsley advarer dog samtidig om ikke at stile for højt, når det gælder it-forhandling: ”Når det gælder mere komplekse løsninger som for eksempel netværksAf Klavs Andersen, ka@pressto.dk De leverandører af kontorartikler og –maskiner, der gerne vil ind i løsninger, varmen såhos staten, må vente vil jeg anbefale kontorforsyningerne overlade det til specialiChefenforlænget for Danmarksaftalerne største kontorgrosendnu et år. Staten Indkøb har netop med et år, så de atførst udløber med sist Lyreco, Dave Warmsley, der samtidig sterne at forhandle dem,” påpeger han udgangen af 2009 og tilføjer: er skandinavisk chef for kontorgiganten, ”Vi bliver fra tid til anden spurgt, har en klar forventning om, at it vil komom vi kan yde hjælp i forbindelse med me til at udgøre en stadig stigende del af forhandling af mere komplekse it-prosortimentet hos kontorforsyningerne. Af Karin Kaas, kk@pressto.dk Indkøbsaftalerne der harDer tilmeldt de forlængede dukter. må vi sig melde hus forbi. Vi ”Mystikken omkringerit forpligtende er forsvundet. for statslige institutioner. De komindkøbsaftaler, kan vælge forlænprøver altid på at holde os til at det, vi ved Indkøb af plug-and-play-produkter inStatens Indkøb har forlænget indmuner og selvejende institutioner, ge eller at træde ud af aftalerne. noget om,” siger Dave Warmsley. den for eksempelvis print og skærme købsaftalerne på kontorartikler og –udstyr med et år. Aftalerne skulle ellers udløbe med udgangen af 2008, men staten har benyttet sig af den mulighed for forlængelse, der ligger i kontrakterne med de fire leverandører. Så indtil udløbet af 2009 er alle statslige institutioner forpligtet til at købe deres multifunktionsmaskiner, printere og forbrugsstoffer, kopipapir og kontorartikler hos henholdsvis Xerox, Topnordic, Papyrus og Lyreco. Ifølge Statens Indkøb sparede det fælles indkøbsprogram staten for over 500 mio. kr. i 2007, og priserne er stadig fordelagtige, siger kontorchef i Økonomistyrelsen, som Statens Indkøb hører under, Martin Præstegaard. ”Aftalerne fungerer tilfredsstillende med et sortiment og en service, der dækker kundernes behov. Det skaber en god kundetilfredshed, ligesom priserne fortsat er fordelagtige”, siger han som begrundelse for, at aftalerne nu forlænges med et år. Han afviser, at forlængelsen skader konkurrencen. ”Statens andel af de berørte markeder er begrænset, ligesom kontrakterne kun har kort løbetid”, siger Martin Præstegaard.

stadig større rolle som en naturlig del af kontorforsyningernes sortiment, men primært når det gælder let tilgængeliglige plug-andplay-produkter vurderer Lyrecos chef

Staten forlænger indkøbsaftaler

Stat Xero ikke på re Elect

Sharp kopid 2007 proce Pris vice i siden med X ”Vi prisen musse som o gøre o ned. M vil ho ”Fl med n på pri får de hvor f ninge på et Lund at stat smart aftale på de ikke k løsnin Lund Kop se frem og off udeno Sharp bejde har va

VIOLET

LIGHT BLUE

rd | Tlf. 4444 0885 | Fax 4449 0185

26/03/08 15:28:03

Postemballager = www. Skan

Pack.com Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

7


Nye kæde skal holde kapitalkæderne ude 60 kontorforsyninger har udvidet samarbejdet i in/out med et nyt selskab Indeks Office. I første omgang skal der satses på fælles indkøb, men formanden for selskabet tror på, at der opstår flere grupperinger blandt deltagerne – herunder også markedsføring Af Karin Kaas, kk@pressto.dk 60 selvstændige kontorforsyninger rykker nu tættere sammen for at ruste sig til kamp mod kapitalkæderne. Forretningerne, der har in/out som

Bestyrelsen i Indeks Office består af: Direktør Jan Grye Pedersen, BORESKO A/S (formand) Direktør Svend-Aage Kjær, Kontor Syd A/S (næstformand) Direktør Michael Lerche, Lomax A/S Direktør Ole F. Petersen, Kuszon Zolutions A/S Direktør Michael Petersen, Kontorlinien.dk

fælles indkøbs- og logistikpartner, har dannet et nyt selskab, der har fået navnet Indeks Office. Som navnet antyder, har de 60 ladet sig kraftigt inspirere af Indeks Retail - det

8

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

selskab boghandlerne i in/out har dannet. Skrækscenariet er USA, hvor kapitalkæderne i løbet af få år har fået sådan en magt, at de sidder på 80 procent af markedet, fortæller formanden for det nye selskab direktør Jan Grye Pedersen, Boresko A/S. ”Vores selskabsdannelse skal ses som en erkendelse af, at kapitalkæderne er kommet for at blive. Og hvis vi skal være med stadigvæk, er vi nødt til at have en vis volumen for at være interessante i forhold til leverandørerne,” siger han. ”Og så gælder det om at gøre Danmark så uinteressant, at vi opnår en ligevægt i forhold til kapitalkæderne, før vi ender i en 80-20-situation, som i USA,” siger han.

pe, hvoraf nogle vil være en nichebutik, mens andre – som fx Lomax, Kontor Syd og os selv - mener, vi er nødt til at have et vist volumen for at holde vores forretninger i gang. Men først og fremmest er det vigtigt, at vi får et fælles sortiment, så vi står stærkere i forhold til leverandørerne. Vi skal sende det signal til leverandørerne, at nu er vi meget mere enige om, hvad vi gør,” siger Jan Grye Pedersen. 80 procent af aktionærerne i in/out har sagt ja til det nye selskab og ingen har meldt sig ud. Tilsammen har de medvirkende kontorforsyninger en bruttoomsætning på ca. en milliard kroner. Selskabet har altså en styrke, som afgjort er interessant for dem, der skal levere produkterne.

Fælles sortiment og indkøb

Nødvendig konsolidering

I første omgang er Indeks Office et indkøbssamarbejde omkring et fælles sortiment. Måske også et vist markedsføringssamarbejde, men på et – i hvert fald endnu – ret uforpligtende grundlag. Jan Grye Pedersen lægger dog ikke skjul på, at tanken bag OSD’s markedsføringskæde Redoffice tiltrækker ham. ”Fælles indkøb er første skridt på vejen. Og så forestiller jeg mig, at der hen ad vejen nok er nogle af forretningerne, der finder ud af at arbejde endnu tættere sammen. Det kan sagtens udvikle sig hen imod et Redoffice-koncept for dem, der vil det,” siger han. Samtidig understreger han dog, at de 60 medlemmer i det nye selskab er meget forskellige, både hvad angår størrelse og fremtidsønsker, så han ser for sig, at selskabet kan komme til at rumme forskellige koncepter. Men det bliver hverken i dag eller i morgen, understreger han. ”Vi er en meget uhomogen grup-

Jan Grye Pedersen synes, det er ”fantastisk”, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at få 60 selvstændige forretninger til at snakke sammen og komme dertil, hvor Office Retail er i dag. ”For bare fem-seks år siden, var branchen slet ikke klar til det her. Men nu kan man altså godt se, at vi er nødt til at konsolidere branchen – også den frivillige del,” siger han. Ingen tvivl om, at han selv synes det optimale ville være at rykke endnu tættere sammen a la Redoffice. ”Men vi er startet ved den højst mulige fællesnævner, og det er vigtigt, at vi ikke på forhånd skræmmer nogle væk,” understreger han. Og netop fordi forretningerne er så forskellige, tror han også, at der bliver flere grupperinger. Det er der også nødt til at være i så stor en kæde, mener han. Ellers splitter man det af med det samme. ”Vi skal have alle med, inden vi skruer op for forventningerne,” siger Jan Grye Pe-


Vind fødselsdagspræmier

25 fantastiske år!

M`]\ai\i),‚id\[Y\_X^\c`^kgXg`i%Kfkpg\i]i\diX^\e[\ gXg`ik`cXcc\[`e\bfekfifg^Xm\i#c\kXem\e[\c`^\´jb\if^ =J:$^f[b\e[\cj\]fid`caµd´jj`^ja´c\]i\[%?\ck]XekXjk`jb% J\d\i\g‚nnn%[XkXZfgp%Zfd

=i\djk`cc\kX]Y´i\[p^k`^jbfm% Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

9


Lille imperium i en tidslomme vil

bevare sin selvstændighed

Selvstændighed og muligheden for selv at træffe de vigtige beslutninger står øverst på dagsordenen i familien Tarps tre kontor- og boghandels-butikker Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Foto: Torben Klint På Østerbro i København ligger inden for få skridts afstand butikkerne i et lille familieejet forretningsimpe-

rium bestående af en boghandel, en kontorforsyning og en kontormøbelbutik samt et stort varelager i en kælder. Det hele startede for mange år siden med boghandelen. Da kon-

torartikler blev den vigtigste indtjeningskilde blev der tilføjet en kontorforsyningsbutik, og siden kom en specialbutik for kontormøbler til. Den fælles overskrift på butiksimperiet kunne passende være ”Tarp

Fortsættes side 13

10

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir


BIC MARKERS ®

*

men! m o k l e V

UT

AK

T

M VARSO

*Overalt, hele tiden!

Société BIC, S.A. - 552 008 443 RCS Nanterre

afier Fotogr

Permanent markere

Whiteboard penne

11

www.bicworld.com Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

www.bicmarking.com


Bevar det kølige overblik Det er simpelt og hurtigt. Når du anvender Scotch®Magic og Post-it® får du naturligvis overblik og - med i købet - overskud til at huske alle de andre vigtige ting i din hektiske hverdag. Scotch®Magic fås i flere størrelser

12

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

mens Post-it® findes i mange formater, kvaliteter og farver. Begge er blot en lille del af de praktiske produkter, som du finder i Papyrus’ sortiment. Kontakt kundeservice på tlf. 7025 1888 eller se mere på www.papyrus.com.

supporting you


Fortsat fra side 10

trodser trends i tiden”. Butiksfacaderne er blevet smukt renoveret sidste år, men når man træder ind i butikkerne er det som at dykke på hovedet ned i en tidslomme. Deres indretning er som hos boghandlere og kontorforsyninger dengang i 50’erne og 60’erne, hvor verden endnu ikke var af lave. Og der er ikke tale om kunstig patina. Tidens tand har fået lov til at bide i butikkerne og sætte sit naturlige præg på dem. Det afspejles også i varesortimentet. Her kan man stadig finde ellers længst forsvundne varer som fingertutter af gummi og løse blade til blyantsspidsere.

Rene Rüssell Tarp: ”Min far har udviklet forretningen utrolig meget, og det vil jeg fortsætte med at gøre blandt andet med vores nye webbutik”.

Nye it-tider Men tiden står ikke stille i Tarp-imperiet. På hylderne finder man også printere og masser af forbrugsstoffer til printere samt andre it-produkter. Selv om Tarp for første gang indførte it i sin egen forretning for tre år siden, så følger kontorforsyningen med tiden, når det gælder de nyeste produkter. Man skal således ikke lade sig narre af det tilsyneladende altmodische præg. Bag Tarps lille butiks-imperium ligger en meget bevidst strategi om at skabe en sund forretning baseret på god kundeservice, traditioner og lokal synlighed.

Differentiering Strategien skal differentiere Tarps butikker fra konkurrenterne og den ser ud til at lykkes ganske godt i en tid, hvor det ellers er på mode at afsige dødsdomme over de små og mellemstore kontorforsyninger. ”Uden at være store, har vi i dag en størrelse, hvor vi er store nok til at klare os. Vi har fundet en niche, hvor vi betjener de kunder, som ikke handler hos de store kontorforsyningsvirksomheder og kæder,” siger Rene Rüssell Tarp, der siden 2001 har ledet butiksimperiet.

Nej til kæder Her i Ndr Frihavnsgade har ingen kontorkæder endnu fået lov at gøre deres hoser grønne. Tarp-familien

kan ganske enkelt ikke se nogle fordele ved at gå ind i et kæde-samarbejde. Senest har familiens kontorforsyning modtaget et tilbud om at komme med i indkøbskæden in/out,

Fakta om Tarp Tarps boghandel har rødder helt tilbage til 1937, hvor virkomheden i en lang årrække eksisterede som Greisers Boghandel. I 1976 købte Mogens Tarp og hans kone boghandelen og i 1994 startede de en kontorforsyningsbutik længere nede ad Ndr. Frihavnsgade. I 2000 blev tilføjet en specialbutik for kontormøbler lige overfor de to eksisterende butikker. I 2001 skete så et generationsskifte, hvor sønnen René Rüssell Tarp overtog forretningerne, som han i dag ejer og leder.

Fortsættes side 15 Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

13


LEITZ –

MAKSIMAL KRAFT MED LET HÅND

NY Hæftemaskine til 120 ark www.esselte.dk

Hæftemaskine til 60 ark

Hæftemaskine til 80 ark

Hulapparat til 65 ark

Variabelt hulapparat til 30 ark

Hulapparat til 250 ark

Er hulning og hæftning af store mængder papir en udfordring hos jer? Få kontrol over opgaverne med de stærke hul- og hæftemaskiner fra Leitz. De er effektive, sikre og lette at anvende. Maximal styrke. Minimal kraftanvendelse. Ingen stress. 10 års garanti på alle de viste modeller.

14

2 | 2008 | KONTOR|papir Nr. 5

FROM TO DO... TO DONE


Fortsat fra side 13

men Rene Rüssell Tarp har pænt takket nej: ”Vi sætter for stor pris på vores frihed til, at vi vil gå med i et kædesamarbejde. Vi vil fortsat kunne tage selvstændige tiltag, og det er sværere, når man er en del af en kæde” fastslår han. Han erkender dog, at vi lever i en fusionstid, hvor de små og mellemstore kontorforsyninger kan komme i klemme, når de store aktører tumler rundt i manegen. ”De store er blevet mere sultne og

går i stigende grad efter de små kunder blandt andet via deres webbutikker. Men som det tegner sig nu kan vi sagtens ride stormen af,” vurderer Rene Rüssell Tarp.

Vægt på service Rene Rüssell Tarps far Mogens Tarp ejede og drev boghandelen og kontorforsyningen fra 1976 frem til 2001. Han arbejder på 32. år stadig dagligt i butikkerne sammen med sin kone Lis Rüssell Tarp og sønnen. ”Der bliver længere og længere mellem butikker, som har vægt på ting som service, vejledning og god

kundebetjening. Det er en skam, og jeg tror på, at man kan overleve ved at differentiere sig på disse områder frem for blot at være én af mange næsten ens butikker i en kæde,” siger han. Han tilføjer også, at han er ked af at det er blevet sværere for kontorforsyningerne at købe ind på kontorområdet: ”Tidligere havde de repræsentanter, som besøgte os, prokura til at forhandle og indgå aftaler. I dag kunne leverandørerne lige så godt sende et postbud,” siger han. Fortsættes side 16

En tidslomme på Østerbro. Her i Tarps Kontorforsyning kan det godt synes som om tiden har stået stille i 50 år, men varerne på hylderne viser, at det overhovedet ikke er tilfældet.

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

15


til at kræ-

LOGO MÅTTER

Fortsat fra side 15

Indkøb i udlandet Det er nødvendigt at opføre sig utraditionelt på indkøbssiden for at overleve. Rene Rüssell Tarp tager blandt andet på indkøbsture til Sverige og Tyskland en gang imellem for at fylde butikkernes hylder op med nye varer: ”Vi er nødt til at være villige til at gå ud over landegrænserne for at kunne få adgang til visse af de varer, vi gerne vil handle med. Kun på den måde kan vi bevare vores frihed og selvstændighed,” siger han.

Lokal forankring Byd dine kunder velkommen!

Egegaardsvej 8 . 4621 Gadstrup Telefon 46 75 47 77 . Telefax 46 75 48 88 www.imexpo.com . info@imexpo.com

Nr. 3 | 2008 | KONTOR|papir

Det lokale spiller en stor rolle i Tarp-imperiets liv. Butikkerne hører hjemme på Østerbro og de fleste af kunderne er både små og store lokale virksomheder samt almindelige forbrugere. Virksomheden tager aktivt del i det lokale handelsmiljø, og for at understrege den lokale profil og vægten på service bringes varer gratis ud til kunder i Østerbro-området, når 23 der er tale om ordrer af en vis størrelse.

Webbutik

INKJET SPECIAL

Inkjetpatroner Tonerpatroner

Genopfyldningsblæk

Det bedste alternativ - Danmarks største udvalg af kompatible inkjet, tonerpatroner og farvebånd på lager. - Dag til dag levering

Senest har Tarps kontorforsyning sidste sommer etableret en webbutik på adressen shop.tarp.nu. Virksomhedens it-mand har selv stået for udviklingen af butikken, som Rene Rüssell Tarp er tydeligt stolt over. Webbutikken er blevet en succes, og han pointerer, at Tarp-butikkernes fremtid hviler på en kombination af salget fra butikkerne i Ndr. Frihavnsgade og salg via internet.

- Online bestilling og kompatibilitetsliste - Salgssupport og teknisk hotline

Ring og hør hvad vi kan gøre for dig Tlf. 36 46 88 44

Sigurd Rasmussen A/S Hvidsværmervej 156 2610 Rødovre www.sigurdrasmussen.dk

Tlf. 36 46 88 44 - Fax 36 303 368 - Email: sr@srpl.dk

16

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

Forretningsmæssig kontinuitet ”Forretningsmæssigt vil vi fortsætte med at drive virksomheden på samme måde som vi har gjort i mange år, man det er klart at anvendelsen af it vil spille en stigende rolle for os. Vi bliver nødt til at have en netdel af forretningen for at kunne betjene de nye generationer og jeg tror på, at den vil vokse støt. Samtidig er det betryggende for kunderne, at vi har en detail-del, hvor de kan få personlig betjening. Vi ser måske gammeldags

ud, men vi er faktisk up-to-date,” siger han.

Mere it Han tror også på, at it-baserede produkter vil komme til at udgøre en voksende del af varesortimentet: ”Men vi skal ikke ud at slås med butikker som for eksempel Computer City. Vi skal stadig lægge vægt på at kunne servicere kunderne på den bedst mulige måde. På den måde kan vi differentiere os og det har vi allerede bevist,” understreger Rene Rüssell Tarp.

Mogens og Lis Rüssel Tarp arbejder stadig hver dag i butikkerne.


Forskere er ikke beg for de store rum

planer om at købe af slagsen. Og vi sparer ikke bare på strømmen ved at slukke helt for computeren, når vi ikke bruger den, danskerne er også meget opmærksomme på at vælge mindre elforbrugende pc’ere. To danske arbejdsmiljøforskere har55forsket detifølge fysiske og analypsyprocenti vil Greens se skifteog over til enkonklusioner de mindre strømkiske arbejdsmiljøe i storrumskontorer deres er forbrugende bærbare frem for en nedslående stationær pc. Det har mange allerede gjort sidste år, hvor 65 procent af alle computere solgtati de Danmark Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Han tilføjer, fordele,var sombærofte bare, mens året før var 59i procent. nævnes omkring arbejde storrumskonbærbar kun Det er svært at få øje på fordele ved at Entorer som computer samarbejdebruger og deling afen viden af den strøm, en stationær arbejde i storrumskontorer, når man be- tredjedel mellem medarbejderne selvfølgelig vil tragter den ud fra et både fysisk og psy- kræver. tælle på plussiden, hvis det da kan lykHver tredje forbruger regner med kisk arbejdsmiljømæssigt standpunkt. kes at realisere dem. at kunne sætte sit elforbrug nedforsøgt i Det er den hovedkonklusion, de to I et forskningsforsøg har NFA kun 11 om procent at det vil seniorforskere ved det Nationale Forsk- år,atog afdække, det vartror, muligt at arbejde Greens analyse. I deti forningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Jes- stige, med viser mentalt krævende opgaver et milår varafdet tredje for-ekjø præget denogså støj, hver som uvægerligt per Kristiansen og Jan Hyld Pejtersen er løbne formåede at skære ned, at sistererder i storrumskontorer, og undgå nået frem til efter at de begge har forsket bruger, mens 36 procent brugte mere det fører til stressreaktioner. Herstrøm kunne grundigt på området. end året før. forskerne ikke måle stressreaktioner. Jesper Kristiansen siger: ”I bund og Omvendt peger Jesper Kristiansen grund er den eneste fordel ved storrumspå, at flere forsøg har vist, at evnen til at kontorer ud fra en virksomhedsmæssig kk@pressto.dk lave visse former for koncentrationskræbetragtning, de sparer plads.” opmærksomme på at atspare

Vi er vilde med at spare på el Danskerne er meget på strømmen. Men vi vil ikke tvinges til det af lovgiverne. Det skal ske frivilligt, mener et stort flertal

Danskerne er parate til at gøre en aktiv indsats for at spare på strømmen. Forbrugerne vil investere i Amærkede hvidevarer, elsparepærer, elspareskinner og A-pumper for at nedbringe elforbruget. Det viser en undersøgelse fra Greens Analyse Institut for Dagbladet Børsen. Men er flertal på 69 procent mener, at elbesparelser skal ske ad frivillighedens vej og ikke ved at lægge flere afgifter på forbruget. Kun hver fjerde af os går ind for en strammere afgiftspolitik, viser undersøgelsen, der også fortæller, at 44 procent af danskerne i høj grad er opmærksomme på, hvor meget el de bruger, mens kun otte procent slet ikke er bevidste om det. ”Det stemmer fint overens med, hvad vi oplever i Elsparefonden. Især mærker vi en stigende interesse på besøgstallet på hjemmesiden og i antallet af henvendelser til vores

ven præ ” tima fork J i sto litte lagt ” ved svæ dele

LO

kunderådgivning,” siger Christian Lüders, kundechef og webansvarlig i Elsparefonden. Elsparefondens hjemmeside har dagligt omkring 7.000-8.000 besøgende. Forbrugerne søger især informationer om hvidevarer, A-pærer og A-pumper, men også elspareskinner og varmeberegner hitter. Greens analyse viser, at danskerne for alvor har fået øjnene op for elspareskinnen. Hver tredje dansker har således

Te

2 | 2008 | KONTOR|papir Nr. 5

17


Probeco producerer blandt andet selvlaminerende adressemærker til kufferter og selvklæbende lommer som her til cd’er.

Probeco overtager HD-Design Probeco A/S i Løgstør har overtaget HD-Design A/S i Nørresundby. Dermed køber Probeco én af sine kunder, der opererer i de samme markeds-segmenter

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

Fakta om Probeco A/S Probeco A/S er ejet af Kim Berg, der er grundlægger og ejer af virksomheden Berg & Co i Løgstør sammen med virksomheden Grafisk Bind med domicil i Viby J. Begge de to ejervirksomheder har speciale i produktion af plastprodukter til arkivering og præsentation og salget går primært til den grafiske branche. Produktionen af plasticlommer startede hos Berg & Co 1998, men blev i 2003 flyttet over i den nystiftede virksomhed, Probeco, der i dag bor praktisk taget dør om dør med Berg & Co i Løgstør. Når der er behov for det, kan Probeco få produceret specifikke produkter hos én af søstervirksomhederne.

18

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

Muligheden for realisering af synergieffekter er baggrunden for, at Probeco pr. 1.maj har overtaget HDDesign. Løgstør-virksomheden har sin styrke indenfor eksportområdet, med en eksportandel på over 90 procent til især USA og Vesteuropa, mens HD-Design står distributionsmæssigt langt stærkere på hjemmemarkedet. Probeco, der har 16 medarbejdere, udvikler og producerer plastic-lommer. Der er tale om både selvklæbende lommer, laminerings-lommer og magnetiske lommer, som især sælges til kontormarkedet og det grafiske marked. HD-Design med syv medarbejdere designer og distribuerer registersystemer og andre produkter til præsentation og organisering. Virksomhedens produkter anvendes primært i kontorsammenhænge.

Naturlig køber ”Vi er to mindre virksomheder, som tilsammen kan få en masse synergieffekter. Vi er en produktionsvirksomhed, og vi har været én af hovedleverandørerne til HD-Design, som primært beskæftiger sig med design og distribution. Jeg anser os som en meget naturlig køber af HD-Design - vi passer simpelthen perfekt sammen,” siger administrerende direktør Bjarne Jacobsen, Probeco. Mere effektiv og omkosningsbesparende markedsføring og distribution er blandt de synergier, Probeco

regner med at opnå sammen med HD-Design. Som eksempel nævner Bjarne Jacobsen, at de to virksomheder til næste år vil udstille på Paperworld-messen i Frankfurt med én fælles stand i stedet for som tidligere år to. ”Vi sparer på denne måde 150.000 kroner og er i stand til at præsentere os mere effektivt, og det viser klart, hvad det er vi kan opnå ved at være én fælles virksomhed i stedet for to adskilte,” siger Bjarne Jacobsen. ”Gennem overtagelsen af HDDesign får vi desuden mere pondus og kan udvikle et fælles produktprogram,” tilføjer han.

Medarbejdere fortsætter Alle medarbejdere hos HD-Design bortset fra direktør Jane Hansen fortsætter i virksomheden. Den officielle meddelelse fra Probeco lyder på, at Jane Hansen har valgt at ”søge nye udfordringer”. Hun fratræder i slutningen af næste måned. De to virksomheder fortsætter i en ikke fastlagt periode i de hidtidige lokaler i Løgstør og Nørresundby. På grund af pladsmangel vil det ikke være muligt at samle de to virksomheder i Probecos domicil i Løgstør. Bjarne Jacobsen oplyser, at Probecos ledelse derfor nu arbejder på at finde en langsigtet løsning i form af nye og større lokaler, der har plads til både produktionen og alle de 23 medarbejdere.


Skibet er lastet med

et hav af farveglæde

RID MED PÅ BØLGEN MED DET NYE NORIS DISPLAY Noris Club er søsat i nye flotte etuier, og med et Anti.Brud.System omkring minen er brudstyrken øget med helt op til 30%

STAEDTLER Nordic A/S Høffdingsvej 22 DK-2500 Valby tel: 3617 4344 fax: 3617 3960 www.staedtler.com Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

19


It kan koste de mindre livet De store kontorforsyningsvirksomheder kan måske få succes med it, men små virksomheder vil næppe kunne klare de udfordringer, der vil være forbundet med en satsning på it, mener it-analytiker

It-analytiker Anders Elbak fra analysevirksomheden International Data Corp. (IDC) er ikke optimist med hensyn til de mindre og mellemstore kontorforsyningsvirksomheders muligheder for at skabe en ny forretning ved at satse kraftigere på salg af it-produkter og -løsninger. De allerstørste af dem er måske store nok til at kunne løfte opgaven, men der er mange virksomheder, som simpelthen er for små, vurderer han. Blandt årsagerne til Anders Elbaks skepsis er, at han vurderer, at kontorforsyningernes kontakter ind i virksomhederne ikke er de rigtige i forbindelse med salg af it.

Forkerte kontakter

Anders Elbak, IDC: “Det vil være en svær opgave for de små og mellemstore kontorforsyninger at gøre sig gældende på it-området.”

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Det er op ad bakke, hvis de mindre og mellemstore kontorforsyninger for alvor vil prøve at satse på it. Deres indgang til virksomhederne er ikke den rette til at sælge et bredt udvalg af it-udstyr, og de vil skulle investere forholdsvis mange penge og ressourcer i at kvalificere sig til at sælge produkter med en relativt lav indtjeningsmargen. 20

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

“En af grundene til, at det kan være svært for dem at kunne komme til at sælge mere it-udstyr, er den traditionelle opdeling af virksomhederne indkøb. Kontorforsyningerne kommunikerer typisk med virksomhedernes almindelige indkøbsfunktion, mens indkøb af den overvejende del af it-udstyr ligger i it-afdelingen. Det er således de forkerte personer, man har fat i, hvis man vil sælge it”, påpeger Anders Elbak: Han tilføjer, at der er sket en vis sammenblanding mellem indkøb af produkter, når det gælder kopi- og fax-produkter samt forbrugsstoffer. Sådanne produkter håndteres ofte af de samme funtioner, som står for indkøb af almindelige kontorprodukter. “Men hvis man vil sælge større maskiner og de skal kobles på netværk, så er det nogle andre personer, man skal i kontakt med, end dem man normalt handler med,” forklarer han.

Ikke en guldrandet forretning I følge Anders Elbak skal kontorforsyningerne være opmærksomme på, at det ikke er en guldrandet forretning i sig selv at sælge it, og ikke mindst at det

vil være en svær opgave at konkurrere direkte med de store dedikerede itforhandlere. “Der er desuden også en masse besvær forbundet med at handle med it. Forhandlerne skal være certificerede i produkterne, og de skal kunne håndtere eksempelvis returvarer og reklamationer. Det er nødvendigt at forretningen er indrettet til at klare dissse opgaver, og det indebærer, at man både skal afholde udgifter og afsætte menneskelige ressourcer til det,” fastslår Anders Elbak. Han udelukker dog ikke, at nogle af de større kontorforsyningvirksomheder og -kæder vil kunne opnå succes med at gå mere ind i it-området. “Men det skal gøres rigtigt. Det vil kræve, at den kontakt de har med virksomhederne omkring it, er via de rette personer. At sælge ekstra netværksbaserede pc’er og printere er ikke noget man bare lige gør via sin daglige kontakt i indkøbsfunktionen,” understreger han.

Interessant kanal Anders Elbak erkender, at kontorforsyningerne godt kunne være en interessant forhandlingskanal set med it-leverandørernes briller. “Det kunne være en ny og interessant indgang til de små og mellemstore virksomheder, men leverandørerne har på den anden side talt meget om, hvordan de skulle få bedre fat i den målgruppe i mange år, uden at der er sket ret meget konkret,” siger han. Anders Elbak peger på, at samarbejde kunne være en vej frem for de kontorforsyninger, som trods udfordringerne har lyst til at kaste sig over forhandling af it: “De kunne eksempelvis slå sig sammen omkring indkøb eller certificeringsaftaler. Det ville øge mulighederne for succes,” vurderer han.


Nye pencils - med fokus på design

Vi præsenterer her forårs-kollektionen fra Penol:

Penol Tyre og Flower pencils

Penol Pastel pencils

Hvide pencils med dekorativt greb af EVA-skum. Tyre med sort ”bildæk” mønster og Flower med rosa blomster dekoration. 0,5 mm stift.

Pencils i lavendel, lilla og lime med matteret gummigreb og ekstra langt viskelæder. 0,5 mm stift.

Kontakt Avery på 70 10 18 00 eller din Avery konsulent for at høre mere. Avery Dennison Nordic ApS • Industrivej 59 • 4683 Rønnede • www.avery.dk Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

21


Design HighWay: Mar tin Ballendat

Working environments for people.

Dauphin Scandinavia A/S, Frederikssundsvej 272, DK-2700 Brønshøj, Denmar k Tel. +45 - 44 53 70 53, Fax +45 - 44 53 80 50, Internet www.dauphin.dk, E-Mail info@dauphin.dk 22

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir


75 medarbejdere har deres daglige gang i Winnie Papirs hovedkvarter i Ringsted.

Ny chef overtager roret i gavepapirvirksomhed Winnie Papir A/S i Ringsted, der har speciale i gavepapir og anden emballage til indpakning af gaver, har netop fået ny topchef Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Der har været vagtskifte hos Winnie Papir A/S. Den 20. maj tiltrådte Anders Ditlev Jørgensen stillingen som topchef for gavepapir-virksomheden. Han overtager chefstolen efter Henrik Gundelach, der er gået til et ønskejob som koncernchef for dagligvare-grossistvirksomheden, Dagrofa. Winnie Papir og den engelske søstervirksomhed Eurowrap Ltd. i Skelmersdale tæt på Liverpool ejes af LD Equity, som udspringer fra Lønmodtagernes Dyrtidfond. De to selskaber har tilsammen en omsætning på omkring 230 millioner kroner og beskæftiger 75 medarbejdere i hovedkvarteret i Ringsted, mens yderligere 35 er ansat i det engelske selskab.

Eurowrap laver blandt andet gaveposer, gavebånd og sløjfer, og dens produkter udgør dermed et naturligt supplement til gavepapir-produkterne fra Winnie Papir. Seks gange siden 1993 er Winnie Papir blevet udnævnt til en af Danmarks 100 hurtigst voksende virksomheder. Virksomheden i Ringsted har løbende investeret kraftigt i nyt og energibesparende produktionsudstyr. Det har medvirket til at gøre papirproducenten til en effektiv produktionsvirksomhed og minimeret omkostningerne pr. produceret enhed.

Integration af selskaber Strategien for de næste år er at bringe Winnie Papir og Eurowrap endnu tættere sammen, efter at Winnie Pa-

Fakta om Winnie Papir A/S Winnie Papir blev grundlagt i 1969 af Ivar Lindemark og hans kone Winnie Lindemark. Virksomheden producerer og markedsfører gavepapir, julegavepapir og gavefolie. 85 procent af produktionen går til eksport. Hovedparten af produktprogrammet er gavepapir i såkaldte konsument-, økonomi- og jumboruller. De produceres både til et standardprogram og som specialprodukter med kundernes egne designs. Virksomheden er meget i det hele taget designorienteret. Foruden produktionen af gavepapir trykker Winnie Papir specialopgaver for andre virksomheder. Det gælder blandt andet tryk på industriel emballage. pir helt har overtaget kontrollen med det engelske selskab. Tidligere ejede den danske virksomhed en aktiepost på 49 procent i Eurowrap, men har købt resten op og er nu eneejer. ”Vores mål er at knytte de to virksomheder tættere sammen og integrere deres produktprogammer yderligere til et samlet produktudbud,” forklarer Anders Ditlev Jørgensen. Han har en baggrund fra LD Equity og har medvirket i bestyrelsen i Winnie Papir, siden LD Equity i 2007 overtog virksomheden ved et generationsskifte, hvor den hidtidige ejer Ivar Lindemark afhændede virksomheden.

Tæt parløb Anders Ditlev Jørgensen har de seneste par år kørt et tæt parløb med Henrik Gundelach om at fastlægge og implementere udviklingsstrategien for Winnie Papir. ”Vi fortsætter i samme spor. Jeg vil fortsætte med at følge den strategi, Henrik Gundelach og jeg sammen har lagt for virksomhedens udvikling,” siger Anders Ditlev Jørgensen.

Samlet vækst Mens Winnie Papir siden 2003 har oplevet lidt tilbagegang har Eurowrap haft god vækst. Det har betydet, at den samlede koncern har klaret sig godt, og strategien med at bringe de to selskaber tættere sammen skal være med til at sørge for, at synergierne mellem de to selskaber bliver udnyttet endnu bedre, forklarer Anders Ditlev Jørgensen.

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

23


NYE FARVER

24 16

RED

BLACK

BLUE

VIOLET

PINK

ORANGE

GREEN

LIGHT BLUE

Nr. 53 | 2008 | KONTOR|papir KONTOR|papir

Distributør: Povl Klitgaard & Co Aps | Laurentsvej 21 | 2880 Bagsværd | Tlf. 4444 0885 | Fax 4449 0185


KONPAs formand fylder 50 Af Karin Kaas, kk@pressto.dk Anders Geiker, indehaver af handelsvirksomhederne DK Paper og det nystartede SPOTPAPER og formand for KONPA fylder 50 år den 27. juni. Han har en lang karriere i papirbranchen bag sig, inden han i 2005 etablerede sin egen virksomhed efter mere end 30 år som ansat. Herunder 16 år i udlandet, blandt andet England, Tyskland og Frankrig. Hans seneste ansættelse, før han fik foden under eget bord, var som direktør for Stora Enso i Danmark. Det job forlod han, fordi ”tiden var inde til at arbejde for mig selv”, og fordi han med sin egen virksomhed kan koncentrere sig om det, han synes er det sjoveste – nemlig at bruge fremmedsprogene og handel. I dag holder han til i Slagelse, der ”har en perfekt infrastruktur både for familien og for mig selv”. Blandt andet er det rimeligt enkelt at tage toget til lufthavnen i Kastrup, som ofte er udgangspunktet for dagens arbejde. For som indehaver af en internationalt arbejdende virksomhed og i øvrigt også involveret i den internationale papirorganisation PRIMA, hvor han er bestyrelsesmedlem, står der tit udlandsrejser på programmet. På det seneste har han også involveret sig i Kina, hvor han i efteråret holdt foredrag for kinesiske papir-

producenter med emnet, hvordan de kan få fodfæste på det globale marked og overleve på det stadig mere konkurrencefyldte papirmarked. Den private Anders Geiker bruger tid på familien, der for et års tid siden blev udvidet med en søn. Og sønnen

er også årsag til, at far ikke længere bruger så meget tid på vandet som tidligere. Men det bliver dog stadig til match race-sejladser med udgangspunkt i Skovshoved havn. Fødselsdagen fejres privat og derefter tager familien på ferie på Malta.

26 print dagligt pr. ansat Norske og svenske kontorfolk er bedre til at spare på printene end de danske, men vi er mindre papirfikserede end de ansatte i 10 andre lande. Det viser en Ipsos-undersøgelse, som er bestilt af et af de firmaer, som tjener penge hver gang, der printes, nemlig Lexmark. Undersøgelsen skal være med til at sætte fokus på miljørigtigt print og er et led i Lexmarks kampagne ”Print

mindre – spar mere”. Undersøgelsen viser også, at de europæiske ansatte godt ved, at de printer for meget, og at 62 procent mener, der kan skæres ned på printforbruger. Hver dansk medarbejder printer i gennemsnit 26 sider om dagen, langt mindre end undersøgelsens absolutte taber Spanien, hvor de ansatte i snit printer 41 sider dagligt. Undersøgelsen viser, at 90 procent

af de adspurgte medarbejdere er bekymrede for den økonomiske og ikke mindst miljømæssige påvirkning, som papirspild har. Det tyder på, at medarbejderne er klar over, at de printer for meget. Men til trods for den udbredte bekymring viser det sig, at forbruget af papir stadig er meget højt i stort set alle adspurgte lande. kk@pressto.dk Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

25


fyldig snehvid superkvalitet

Ny topchef i Papyrus Papyrus, som Stora Enso for nylig solgte til kapitalkæden Altor, har

lidt unkdig

Tyskland. Det blev markeret med en ikke helt almindelig en af slagsen, nemlig en gylden fod, som Niels C. Larsen fra Twinco her overrækker til Andres Blankenhorn fra Lyreco.

Brother til tops i dansk stortest

ådet stænndner e en abe

ontore, det lidt ning pe-

Peter Sandberg – ny topchef hos Papyrus

duk-

met oner, på g for-

De, der mal bare

Kun til forhandlere

kopi, laser ink-jet og preprint

r sig ean r, l-

fået ny topchef. Peter Sandberg afløser Mats Norlander. Peter Sandberg kommer fra en stilling som CEO i Kenneviks helejede skovbrugsselskab, Korsnäs AB. Før dette var Peter Sandberg vice-administrerende direktør i Mreal, hvor han var ansvarlig for kontorpapirdivisionen. Hans tidligere erhvervskarriere omfatter også forskellige lederstillinger hos M-real og MoDo Paper.

En million elefantfødder Twinco har netop leveret sin elefantfod nr. en million til Lyreco i

www.bethien.dk 26

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir Nr. 3 | 2008 | KONTOR|papir

29

Brother’s farvelaserprintere er billigst i udskrifter og drift, viser en aktuel stortest i det danske fagmagasin Komputer for alle, hvor laserprintere fra otte forskellige fabrikater deltog. Bladet lod laserprintere udskrive tilsammen over 80.000 A4 sider. Undervejs blev laserprinterne udsat for både tests af sort/hvide tekstudskrifter og afprøvninger med blandet tekst og grafik i farver. Og undersøgelsen viste, at der er meget store forskelle på drifts- og udskriftpriserne – mellem 112 og 190 procent afhængig af, om laserprinterne udskriver blandet tekst og grafik i farver eller sort/hvid tekst alene. Brother nåede til tops, når det drejede sig om udskrivning af blandet tekst og grafik – og i redaktionens samlede gennemsnit for alle tests.

Miljøplan fra Epson Epson vil reducere sine produkters CO2-udslip over hele deres levetid og sikre, at alle produkter enten bliver genbrugt eller genanvendt. Det er nogle af elementerne i en plan, som selskabet netop har offentliggjort. Epsons mål er at reducere CO2udslip inden for produkternes livsog servicecyklus med 90 procent inden år 2050, og samtidig ser virksomheden gerne, at andre medlemmer af print- og billedindustrien følger med, fortæller Karsten Winther, der er adm. direktør for Epson Danmark. I løbet af de første 10 år vil Epson forfølge fire aktiviteter rettet mod at opnå målene for “Environmental Vision 2050”. Først og fremmest vil producenten reducere CO2udslippet ved allerede i produktde-


$0$ *2

 ) -1

/  .4 

Ny version af Virk.dk i luften

Skandinaviens største forhandler Lagerfører alle stempler

55520.#!2-$2

signfasen at mindske reservedeles pin-koder, chipkort elstørrelse og vÌgt - og antallet af reler biometri til at sikre, at servedele i det hele taget. DernÌst udskrifter med følsomme skal produkterne have en lÌngere oplysninger ikke falder i servicelevetid, hvilket vil kunne opde forkerte hÌnder. nüs gennem produktgenbrug, leaPrintere bruges i stort sing og leje. omfang til at udskrive Et tredje punkt er, at Epson nedbreve, regnskaber og ansÌtter en ekspertgruppe for at dre dokumenter, som kan Detanvendte offentliges portal er relanceret. halvere den energi til detil virksomheder indeholde forretningssterilrum,Det der skulle bliver brugt visse hemmeligheder andre gøre idet lettere at finde frem tilogindberetdele af produktionen. Alene her vil følsomme oplysninger, ningerne ogeliminere sü kan man portalen ogsü lavedeelekvirksomheden kunne 40 viamen alligevel er kun procent aftroniske sit eget CO2-udslip. fÌrreste opmÌrksomme fakturaer tilOgdet offentlige endelig vil Epson bistü de ansatte, pü, hvordan disse data blider frivilligt ønsker at gøre en indver behandlet i print-proretningsløsninger Af Karin Kaas, sats for nÌrmiljøet fx kk@pressto.dk ved at gencessen. Dermed kan samt prinfor at mere direkte plante skovomrüder. teren mulighed komme til udgøre kommunikation med de Virksomhedsportalen Virk.dk er blevet det svage led i sikkerhedsoffentlige myndigheder,� relanceret med nyt design og nye mukÌden, advarer rapporten. Emballage-program ligheder. Virksomhederne kan derfor se siger han frem til langt nemmere at kunne finde Den stigende internetog postPapyrus-konsulent netophar de füet indberetninger, ordrehandel forbrugetde afskal bruge, Elektronisk faktura fylder 50 ür blandt dedvs. mereemballager end 1.300 offentlige epostemballager, til Blandt de nye løsninger løsninger og blanketter, som findes pü En af den grafiske bran- pü det, der ikke kan vÌre i en normal ogmuligheden anerkendkonvolut,portalen. til at gü i vejret med otte til ches kendte Virk.dk er for te papirkonsulenter Mo10 procent om üret. at lave elektroniske fak�Vi er glade for at kunne prÌsentere gens Pedersen, Papyrus, Det er baggrunden turaer, som det offentlige virksomhedernefor, for at en Konvony og forbedret fylderkrÌver 50 ür onsdag den 2. lut Danmark A/Safhar lanceret helt af sine leverandøversion Virk.dk,� sigeretkontorchef juli 2008. ny emballageprogram navnet rer. Tidligere har de smü Carsten Loesch under fra Center for Virk.dk, SkanPack,der der af for 160portalen. embalog mellemstore virksomheharbestür ansvaret lager. der mütte sende en kopi af Virk.dk har tidligere füet kritik for fejl Mülgruppen fordrift. SkanPack sor-ür har man papirfakturaen til et af de og ustabil Det seneste timentet er kontorer, sükaldte lÌs ind-bureauer, dogbl.a. haft større en oppetid pü 99,8 procent, reservedelslagre, virksomheder der efterfølgende har dioplyser Carsten Loesch, der med ogsü siger, internet- og Postordrehandel, og stabilitet gitaliseret fakturaen og at brugerne har belønnet denne basis for markedsføringen bliver et sendt den til modtageren. med en fremtang i antal indberetningshelt nyt katalog, sompü i begyndelsen En proces, der kan tage transaktioner mere end 250 procent. af marts blev Konvoflere dage og indimellem �Aldistribueret digitalisering til er svÌr - det er det lut Danmarks forhandlere. ogsü medfører fejl. Med ogsü her. Virk.dk er en stor og omfatKonvolut Danmark er komplekse via sit mo-integratio- e-fakturaløsningen pü Virk. tende portal med derselskab A/S reprÌsendk, kan virksomhederne nerIntermail til brugerrettighedsstyringssystem teret medogkonvolutfabrikation selv sende e-fakturaen myndighedernes mangeogløsninger. –trykningSom i hele Skandinavien og direkte til den offentlige med andre store it-projekter er SkanPackviemballagesortimentet myndighed. bevidste om, at der müskevil vil vÌre derfor ogsü blive markedsført problemer med version 2iide starten. Men øvrige skandinaviske lande. sammen med vi vil arbejde mülrettet vores leverandører pü hurtigt at fü rettet Alle indberetninger Êt sted Pedersen starfejl, der mütte opstü,� siger Carsten Mogens Printerede truer tede sin papirkarriere Pü Virk.dk finder virksomLoesch. sikkerheden tilbage i 1976 alle og ved stortindhederne offentlige EU advarer i en ny rapport om sikset alt,beretninger hvad dersamlet er vÌrd at pü et Fundament for udvikling vide om kerhedstruslen fra netvÌrksprintere til den sted.papir Desuden kan grafiman pü og kommer samtidig Virk.dk versionmed 2 er anbeen helt ny portal,ske branche. Virk.dk søge erhvervsrettet falinger til, hvordan anledning bygget op frasikkerheden bunden - en proces derI dagens information fx omafholnye love kan øges.inklusiv Det er de ENISA (European der Papyrus reception for indledende design- og arkiog regler fra alle statslige Network and Information Security Mogens kl. 13 15 pü Bretekturfaser har taget nÌsten et ür. myndigheder. Agency), der harhar udgivet rapporten 1 i Taastrup. �Det vÌret en intensiv proces,debjergvej I januar 2008 havde med titlenmen Secure Printing. vi har nu bygget fundamentet for Virk.dk ca. 290.000 unikEn aktuel EU-undersøgelse blandt de kommende ürs udvikling af portalen, ke brugere, 170.000 bru350 europÌiske virksomheder der bl.a. vil give brugerneviser, en persogere og mere end 75.000 at kun omkring naliserethalvdelen indgang til bruger de mange indbeindberetningstransaktioner.

Bestil dine stempler i dag og fĂĽ dem leveret i morgen Ring: 75 64 21 88 Ring: 75 64 21 88 Mail: info@schutt.dk Mail: info@schutt.dk Nr. 2008||KONTOR|papir KONTOR|papir Nr. 53 || 2008

2527


Spar CO2-kampagne Klimaministeren vil have virksomhederne og deres ansatte med på kampagnen 1 ton mindre De ca. 10.000 største danske virksomheder har fået brev fra Klima- og energiminister Connie Hedegaard, der opfordrer ledelsen til at engagere medarbejderne i energibesparelser. Det sker som led i klimakampagnen “1 ton mindre”. Der er to ting, der er specielle ved det nye initiativ. For det første er det usædvanligt, at en offentlig kampagne søger at få danskerne i tale ved at henvende sig direkte til medarbejderne i så mange virksomheder på en gang. For det andet er den interaktive og individuelt orienterede fremgangsmåde ny. Hver medarbejder i de virksomheder, som vælger at deltage i initiativet, får tilsendt en e-mail med et internetlink. Trykker man her, ledes man gennem et lille forløb med information om konkrete måder at spare penge og CO2 på – både i hverdagens jobsituationer og hjemme i privatlivet. I en hurtig, interaktiv CO2-beregner får man sat tal på sine egne, udvalgte besparelser – både i kroner og i kilo CO2. Desuden kan man få dybere information om klimaudfordringen og kan vælge at afgive et af ”1 ton mindre”kampagnens klimaløfter. Hvis man afgiver klimaløftet, lover man det næste år at gennemføre en stribe konkrete handlingsændringer

efter eget valg fra programmet. Man kan også printe en huskeliste med de personlige valg til at hænge på køleskabet derhjemme, og deltage i ”1 ton mindre”-kampagnens løbende præmiekonkurrence.

Nemt og billigt for ledelsen Kampagnen er tilrettelagt, så den er så omkostningsfri og nem som mulig for virksomheden. Medarbejderen kan gennemføre programmet på få minutter. Det er også en ”nøglefærdig” pakkeløsning for lederen, der kan igangsætte det hele på bare et kvarters tid. I brevet er en webadresse og en personlig kode til den administrerende direktør. Inde på dette website ligger en færdig skabelon til en e-mail til medarbejderne, hvor lederen selv kan tilrette mailteksten efter behag. Og så behøves der blot et tryk på ”send mail til alle”-knappen. Ledelsen bliver også foreslået at gennemføre en lokal konkurrence, hvor der kan trækkes lod blandt deltagende medarbejdere om en lokal præmie, fx en uges ekstra ferie, men det er naturligvis op til den enkelte virksomhed. Ledelsen får desuden adgang til en anonymiseret webside med statistik over, hvor mange der har engageret sig, og hvor meget CO2 virksomhe-

dens medarbejdere i alt har lovet at spare. Et overordnet pejlemærke, som nogle virksomheder måske kan bruge som inspiration til yderligere initiativer. Hensigten med kampagnen er at vise, at vi gennem en personlig indsats i de daglige vaner og forbrugsvalg kan medvirke til at nedbringe Danmarks CO2-udledning. Ikke kun derhjemme, men også på jobbet: For eksempel ved at tage en kollega med i bilen til arbejde, afbryde strømmen til pc’en, tage mobilopladeren ud af stikket, ændre vores forretningsrejsevaner osv.

Opfordring fra minister “Det er vigtigt, at vi danskere hver især yder en indsats for at nedbringe vores energiforbrug. Det gælder også på arbejdspladsen, hvor vi tilbringer en stor del af vores daglige liv. Derfor har vi sat denne medarbejderkampagne i værk over for Danmarks største virksomheder”, siger Klima- og energiminister Connie Hedegaard. Selvom man ikke hører til de 10.000 største virksomheder, kan man sagtens deltage i kampagnen. Læs hvordan på www.1tm.dk, hvor man blandt andet kan afgive sit klimaløfte. kk@pressto.dk

Klima- og energiminister Connie Hedegaard har skrevet til 10.000 virksomheder.

28

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir


Klar til generalforsamling

Genåbning for tilskud til voksenelever

Med vedtagelsen af finansloven for – Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland 2008 blev der igen åbnet for voksenog Hovedstaden/Sjælland - kan findes lærlinge-ordningen for beskæftigede, på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemKONPAs generalforsamling i år, sædvanen tro, sted på efter at den har været lukket siden fe-finder meside www.ams.dk. bruar. Der er i alt afsat 19 mio. kroner Tildelingen til voksenlærlingetil ordningen. ordningen sker efter først-til-mølleArbejdsgivere, der indgår en udprincippet, oplyser Dansk Erhverv. dannelsesaftale med voksne, skal Det har altså stor betydning, hvornår søge hos en af de fire driftsregioner Driftsregionen modtager ansøgninDet vil være muligt for medlemmerne at medtage ledsager til og ikke som hidtil hos jobcentrene. gen. Driftsregionen skal udelukkende efterfølgende middag. undersøge, om der er plads i bevilMen det er jobcenteret, der tager stillingen, og det har regionen to dage til. ling til, om tilskuddet bevilges eller Derefter sendes ansøgningen videre ej. Adressen på de fire Driftsregioner

til jobcenteret, der også har to dage til behandlingen, og det er her fra, arbejdsgiveren modtager enten et ja Sølyst i Klampenborg. eller et nej.

Ansøgning om tilskud til en vokDet sker fredag den 13. juni 2008 kl. 17.30. senlærling skal ske på en særlig blanket, der kan downloades via www. jobnet.dk/files/Blanketter/AF66A.pdf

generalforsamlingen og den

Efter middagen er der dans til et større levende orkester.

Reserver allerede nu denne dato til en aften på det fantastiske Sølyst - smukt beliggende med udsigt til Øresund.Næstformand Formand Kasserer KONPA

Adm. direktør Anders Geiker DK Paper ApS Hellig Anders Vej 14 Formand 4200 Adm.Slagelse direktør Anders Geiker Tlf. 40 18ApS 34, DK39 Paper Hellig Anders Fax 39 40 18 35 Vej 14 4200 Slagelse geiker@dkpaper.com Tlf. 39 40 18 34, www.dkpaper.com Fax 39 40 18 35 geiker@dkpaper.com www.dkpaper.com

Adm. direktør Ulrik Torp Kvistgaard Zap-in Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 Næstformand 8000 Århus C Ulrik Torp Kvistgaard Adm. direktør Tlf. 87 31Kontorsupermarked 47 00, Zap-in A/S Søren Fax 87 Frichs 31 47 10Vej 3 8000 Århus C ulrik.torp@zap-in.dk Tlf. 87 31 47 00, www.zap-in.dk Fax 87 31 47 10 ulrik.torp@zap-in.dk www.zap-in.dk

Direktør Steen Iversen Miller Pen Co. A/S Smedeland 6 Kasserer 2600 Glostrup Direktør Steen Iversen Tlf. 43 62 11Co. 11, A/S Miller Pen Smedeland Fax 43 62 16 646 2600 Glostrup si@millerpen.dk Tlf. 43 62 11 11, Fax 43 62 16 46 si@millerpen.dk

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Bo Green KONPA Tlf. 33 74 61 13 Børsen, 1217 København K Mail: Tlf. 33bog@danskerhverv.com 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Bo Green Sekretær Annette L. Buchmann Tlf. 74 65 6161 13 Tlf. 33 33 74 Mail: Mail:bog@danskerhverv.com alb@danskerhverv.com Sekretær Annette L. Buchmann Tlf. 33 74 65 61 Mail: alb@danskerhverv.com

Bestillingskupon

Ønsker du nye udfordringer? Skal der ændres i leveringen?

Der er tale om en (sæt kryds)

Produktansvarlig med fingeren på pulsen! Er du vild med at finde nye produkter, er du bidt af markedsføring, og er du samtidig energisk og struktureret? Så er du måske vores nye produktansvarlige. Med den forkerte adresse? Eller til reference til marketingchefen og i nært samarbejde med vores 3 produktteams Adresseændring Navneændring vil du være medansvarlig for at finde nye produkter til vores sortiment, forhandle Salgskonsulent der kan smile til kunderne gennem telefonen! de forkerte mennesker? Er der aftaler på plads med leverandørerne og markedsføre dine produkter gennem Din hverdag bliver i en hektisk salgsafdeling med dygtige kollegaer. Dine i firmaet, som gernealle vilvores indgående telefonkald flere forskellige salgskanaler. primære flere arbejdsopgaver bliver at besvare til Afbestilling Nybestilling Lomax. Kunderne ekspederesaf med et højt service niveau og masser af have etskal eksemplar bladet? smil i stemmen. Der skal tages mange kald hver dag, så det er vigtigt, at du ikke Energisk regnskabsmedarbejder! Så brug nedenstående bliver stresset af mange bolde i luften. kupon LeveringsnummerI regnskabsafdelingen kommer du til at deltage i løsningen af alle typer opgaver. Vi forventer, at du har erfaring med bogholderi, har flair for tal og evt. har kend– men husk: Kun eksterne (se næstøverste linje på adresse): skab til Concorde XAL, men dette er ikke en betingelse. Regnskabsafdelingen Account Manager der elsker salg og kundekontakt! sælgere kan få KONTOR|papir er også en intern servicefunktion, og du vil derfor være dagligt i kontakt Dine primære arbejdsopgaver bliver at udvikle samhandlen med den enorme med alle Lomax øvrige afdelinger. kundeportefølje, er hos Lomax. Kunderne skal tilbydes Lomax’s leveretdertilallerede privatadressen. komplette sortiment med de dertil hørende besparelser. Gennem en løbende dialog skal du knytte din portefølje endnu tættere til Lomax. Firmanavn: Der skal laves Du kan læse mere om stillingerne samt om Lomax på www.lomax.dk mange kald og laves mange samtaler hver dag. Vi tilbyder dig en udfordrende og spændende hverdag i en af landets førende kontorforsyninger – der vil fremad. Vi har drøn travlt og derfor søger vi medarbejBliver KONTOR|papir sendt til dere til forskellige jobs.

Sådan udfyldes kuponen:

Att.: Servicemindet salgskonsulent til butik! Din hverdag bliver i en hektisk butik, som ligger i forbindelse med selve Lomax. Sortimentet i butikken er alt fra kontorartikler, IT-udstyr, møbler og lagerinventar. Øverst på bagsiden bladet Adresse: Dine primære arbejdsopgaver bliver af at sikre, at alle kunder bliver betjent hurtigt og professionelt, der er fartog på.et er der også tryktselvom en adresse leveringsnummer. Dette leveringsnummer bedes skrevet nedenunder, med mindre der er tale om en nybestilling. Job annonce KONTORpapir.indd 1

Postnr.:

Vil du være med på Lomax holdet Så send din ansøgning snarest muligt til personaleansvarlig Maria Lerche på nedenstående adresse eller med e-mail til maria.lerche@lomax.dk

By: LOMAX A/S, Elsenbakken 37, 3600 Frederikssund.

Kuponen sendes til: Pressto · Ulvedalen 2 · 6400 Sønderborg · Fax 7443 1410 09-06-2008 10:31:03

Nr. 3 | 2008 | KONTOR|papir Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

39 29


Tag med Detailpapirhandlerforeningen på studietur til den historiske by

WARSZAWA Fra 20. til 24. august 2008 Afgang 20. august kl. 14.20 med SAS fra Kastrup Vi ankommer til Warszawa kl. 15.45 Vi skal besøge ESSELTE Der er beliggende ca. 80 km. fra Warszawa. Hotellet er centralt beliggende og har restaurant, bar, swimmingpool m.m. I prisen er inkluderet:

I Warszawa skal vi bo på det 5***** HOTEL SOFITEL VICTORIA WARSAW www. sofitel.com

Flyvning med SAS, 4 nætter i Warszawa med morgenmad Diverse transporter og byrundtur Besøg hos Esselte Søndag siger vi farvel til Warszawa og flyver hjem kl. 16.20 ed hjemkomst kl. 17.45 Pris pr. person kr. 5000,00 Som altid har foreningen givet et betydeligt tilskud til rejsen.

HURTIG TILMELDING TILRÅDES, DA VI HAR BEGRÆNSET MED PLADSER Vi vil gerne deltage i Detailpapirhandlerforeningens studietur til Warszawa 20. – 24. august 2008 Med

person/personer i enkelt / dobbeltværelse. Pris pr. person kr. 5000,00.

erhvervsforsikring kr. 250,00 sygdomsafbestillingsforsikring kr. 250,00

Navn: Adr.: Ledsager: Telefon: HUSK. Samme navn som i passet Tilmelding sendes til Wilhelm Jørgensens Boghandel, Nørregade 19, 3300 Frederiksværk Beløbet bedes indbetalt DANSKE BANK KONTO 3430-4730055897 TILMELDING SENEST 27. JUNI 2008 30

Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir


Ordinær generalforsamling

Formand: Peter Nielsen, Wilhelm Jørgensens Boghandel Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Tlf. og fax: 4772 3960 4690@bogpost.dk

Onsdag d. 20. august 2008 kl. 11.00 på AIR KONGRESCENTER · KASTRUPLUNDGADE 47 · 2770 KASTRUP Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab fremlægges af kassereren 4. Valg af formand. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er Elly Nielsen og Henning Skaarup 6. Valg af bestyrelsessuppleant På valg er Peter Thinghøj Christiansen 7. Valg af kritisk revisor På valg er Poul Blæsbjerg 8. Valg af revisorsuppleant På valg er Lene Halberg 9. Eventuelt

Kasserer: Henning Skaarup, Borgmestervænget 35, 3600 Frederikssund, Tlf. 4731 4915 hskaarup@privat.tele.dk

Sekretariat samt oplysninger til medlemmerne om leverandører mv: Peter Nielsen, Wilhelm Jørgensens Boghandel Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Tlf. og fax: 4772 3960 4690@bogpost.dk

Forslag, der kræver generalforsamlingens godkendelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. august 2008 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen uden tilmelding, leverandørmedlemmer dog uden stemmeret. Peter Nielsen, Formand

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|papir leveret til privatadressen.

Sådan udfyldes kuponen: Øverst på bagsiden af bladet er der trykt en adresse og et leveringsnummer. Dette leveringsnummer bedes skrevet nedenunder, med mindre der er tale om en nybestilling.

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds)

Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adresse): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.:

By:

Kuponen sendes til: Pressto · Ulvedalen 2 · 6400 Sønderborg · Fax 7443 1410 Nr. 5 | 2008 | KONTOR|papir

31


rk Ekstra stæe klæbend

Pakket Magasinpost ID-nr. 42440

NYHEDER til værktøjskassen...

TZ-FX tape er specielt udviklet til brug på kabler og rør. Den laminerede label kan også læses efter mange år!

Det er lettere at finde varerne, hvis lageret er korrekt opmærket. Her hjælper P-touch dig også.

PT-7500VP

PT-7600VP

• Bruger 6, 9, 12, 18 og 24 mm. TZ-tape • Stort baggrundsbelyst display • 373 tegn og 164 symboler • 7 fontstørrelser + 3 BIG fonte • 4 tekstbredder & 15 rammer • Spejlvendt udskrift & understregning • Korrektion • 2.000 tegns hukommelse • Fortløbende nummerering • Op til 7 linjers udskrift • Stregkoder • Inkl. netadapter, hals-/håndledsrem, kuffert samt TZ-S651 (8 m. tape)

Som PT-7500VP dog tillige: • Software til redigering/design af labels • Indbygget genopladelige batteripakke • USB-kabel • Inkl. TZ-FX231 (8 m. tape) Vejl. pris excl. moms kr. 1099,-

Afsender:

Vejl. pris excl. moms ms kr. 799,-

Of cielle Brother Offi distributører dis Hardware & forbrugsstoffer: Har Actebis Computer Acte D Data Line Danmark Data Team DCS Inter Data Silkeborg Rosenmeier Tech Data Denmark

Forbrugsstoffer: Despec Denmark A/S www.brother.dk

Kp 5 2008  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.