Page 1

Nr. 4, April - Maj 2007

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Fremtidens kontor - flere uformelle mødesteder

2.400 institutioner skal købe ind efter statens regler Papyrus satser hårdt på kontorforsyning

w

w

w .

k

o

n

t

o

r

p

a

p

i

r .

d

k


Er festen forbi?

Indhold Indkøbstvang Finansministeren har planer om at tvinge de selvejende institutioner til at bruge statens indkøbsaftaler. Side 4 Arbejdspladsen under forandring Fremtidens kontor får mange uformelle mødesteder. Side 6 og 8 Storrumskontor uden kval Ny guide skal lette overgangen til storrumskontor. Side 10 og 13 Dårlig betaler Den offentlige sektor er generelt en dårlig betaler. Side 15 Papyrus satser på kontorforsyning Danmarks største papirgrossist vil tredoble sin omsætning på tre år ved at tilbyde logistik, lagerkapacitet og merværdi. Side 16 og 17 Indretning fremmer produktiviteten SIS Functional Furniture skaber kontormiljøer med udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Side 18 og 19

Fokus på it: Virksomheder sløser med sikkerheden Næsten halvdelen af danske virksomheder sløser med dokumentsikkerheden. Side 20 Bærbare pc’er sparer strøm Salget af bærbare slog igen rekord i 2006. Det giver store besparelser på elforbruget. Side 22 Fortrydelsesret ved e-handel Mange e-handelsbutikker omgår fortrydelsesretten. Forbrugerombudsmanden vil stramme op. Side 25

Er dansk økonomi ved at tabe pusten, og vil en kraftig opbremsning i USA trække den globale vækst ned i 2007? Det tyder noget efterhånden på. Herhjemme er det især de faldende huspriser og den stigende rente, der er ved at begrænse befolkningens privatforbrug. Påskens salg af især sommerhuse skuffede så fælt, at der ikke længere er tvivl om, at vi står midt i en korrektion af huspriserne. Dermed er friværdifesten ved at være forbi, og det kan ikke undgå at lægge en dæmper på vækstforventningerne. Foreløbigt tyder de fleste nøgletal dog på, at der vil blive tale om en blød landing. Jyske Bank regner således i sin seneste prognose med, at væksten i 2007 kun aftager til 2,7 pct. i 2007 mod 3,1 pct. i 2006, og til 1,7 pct. i 2008. Da en vækst på 2,0 pct. er nok til at sikre fortsat faldende arbejdsløshed, er der ikke grund til panik her og nu. Men det vil være klogt at indstille sig på, at ”de syv fede år” er ved at være forbi. På den positive side tæller, at det går godt med væksten på verdensplan. Den Internationale Valutafond kom med en prognose lige efter påske, som viser, at væksten på verdensplan ”kun” vil falde fra 5 pct. i 2006 til 4 pct. i år. Det glædelige er, at væksten i EU forventes at blive større end tidligere skøn sagde. Især Tyskland er for alvor ved at genindtage den gamle rolle som det økonomiske lokomotiv i vores del af verden.

Også væksten i Japan går bedre end i mange, mange år, og Kina fortsætter med at buldre deruda’ med årlige vækstrater på omkring 10 pct. Det er alt sammen godt nyt for danske virksomheders eksportmuligheder. Til gengæld er udsigterne ikke så lyse for USAs vedkommende. Her er det også et stort fald i huspriserne, som varsler, at de gode tider er ved at være forbi. Økonomiske eksperter er nu begyndt at frygte, at den amerikanske centralbank efter sommerferien vil begynde at nedsætte renten, der i øjeblikket er på 5,75 pct. En rentenedsættelse vil øge væksten, men det vil være et krisesignal med meget stor, psykologisk betydning, efter at renten har været stigende gennem en lang periode for at hindre en overophedning af økonomien. Hertil kommer usikkerheden om landets fremtidige politiske kurs, der først afklares efter næste års præsidentvalg, samt følgerne af fortsat uro i Mellemøsten. Alt i alt peger de gode tendenser i EU og Asien sammen med de negative tendenser i USA på, at dansk økonomi nok skal ned fra de høje vækst-luftlag, men at der bliver tale om en blød landing.

Bjarke Larsen, redaktør

Nr. 4. April - Maj 2007 | ISSN-nummer 1603-8630 | Oplag: 3.400 eksemplarer udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Ulvedalen 2, 6400 Sønderborg, Telefon 74 43 14 44, Fax 74 43 14 10, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kk@pressto.dk. Telefon 35 42 40 42 Eivind S. Johansen, e-mail: ej@pressto.dk. Telefon 66 17 84 84 Annoncekonsulent: Jette Petersen, e-mail: jp@pressto.dk

Faste rubrikker: Branchenyt Nye produkter Konpa Bestillingskupon

Levering af bladet: Brug kuponen andetsteds i bladet

side 26 og 27 side 28 og 29 side 31 side 31

Forsideillustration: Polfoto.

Oplysninger om varer og leverandører: Peter Nielsen, Boghandelen, Nørregade 19, 3300 Frederiksværk, Telefon og fax 47 72 39 60 Trykkeri: one2one, Cikorievej 8, 5220 Odense SØ, Telefon 66 121 121 Medlem af:

Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


PowerEase. Mindre besvær. Mere kraft. Rexels PowerEase hæftemaskiner virker første gang – hver eneste gang. De er konstrueret på basis af Rexels PowerEase patenterede teknologi og kan hæfte dokumenter på op til 25 ark* - lettere og bedre end noget andet produkt på markedet. Rexels maskiner kræver 6070% mindre kraft end en konventionel hæftemaskine, og takket være front-loading faciliteten er den både let og sikker at anvende. Det eneste, du skal gøre, er at vælge den model, som passer bedst til dine behov. Vælg mellem den holdbare Pulsar i metal, den mindre og lettere Proton eller den aflange Neutron med det bløde greb.

Yderligere oplysninger fås på: www.rexelpowerease.com * Pulsar kan hæfte op til 25 ark (80 grams papir) med Rexel Nr.56 (26/6) hæfteklammer


2.400 institutioner skal bruge SKI-aftalerne Fra næste år mister selvejende institutioner, der modtager statspenge, sandsynligvis indkøbsfriheden Af Karin Kaas Selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med staten, tvinges fra næste år sandsynligvis til at købe deres pc´er, kontormøbler, kontorartikler og kontormaskiner hos en af de leverandører, som Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) har lavet aftale med. Det ventes, at de selvejende i forbindelse med finansloven for 2008 i lighed med alle statslige institutioner får pligt til at bruge SKI-aftalerne. Kontorchef Signe Lynggaard Madsen, Finansministeriets Indkøbssekretariat, kan endnu ikke løfte ret meget af sløret for planerne, men siger, at man for øje-

blikket er i gang med at analysere området. Derefter er det op til de politiske forhandlere at beslutte, om SKI-kontrakterne også skal omfatte de selvejende institutioner, og i givet fald hvor mange af dem, der skal omfattes. Der findes i alt omkring 2400 selvejende institutioner, der modtager statspenge. At de selvejende institutioner fremover skal bruge SKI-aftalerne hænger samme med det store politiforlig sidste efterår, som alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten står bag. Her blev det aftalt, at størstedelen af finansieringen skal komme fra besparelser på statens indkøb, hvad der altså har fået Finansministeren til at se på de selvejende institutioners indkøb også. Foreløbig har Undervisningsministeriet skrevet til 1.300 selvejende uddannelsesinstitutioner, at de ikke skal indgå længerevarende kontrakter med leverandører på de områder, hvor der er indgået aftaler. Det drejer sig fx om gymnasier, højskoler og tekniske skoler.

40 procent sparet

Udgifterne i forbindelse med politiforliget skal i høj grad finansieres af besparelser på statens indkøb, har parterne bag forliget besluttet. Det drejer sig om alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten. Foto: Polfoto.

4 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

Ifølge finansminister Thor Pedersen har første fase af regeringens indkøbsprogram sparet statskassen for 40 pct. på de fire nuværende indkøbsområder (pc´er, kontormøbler, kontorartikler og kontormaskiner), og ministeriet oplyser, at der de kommende år vil blive indgået indkøbsaftaler på en halv snes nye områder herunder en række it-relaterede som itkonsulenter, servere, software og telefoni- og datatransmission. Ministeren forventer, at effektivisering af det statslige indkøb samlet set vil frigive ca. en mia. kr. årligt i løbet af de næste par år. Den første runde SKI-aftaler blev mødt med massiv kritik fra både Dansk Industri, brancheforeninger og fra flere af virksomhederne i både it-branchen og hos leverandører af kontormøbler. På det sidste område har ikke mindst Labofa Munch været meget aktiv. Virksomheden har fået aktindsigt i udbudsmaterialet og

vurderer for øjeblikket, om materialet kan give anledning til et sagsanlæg mod Finansministeriet.

Afviser klage Fujitsu-Siemens, der blev vraget som tilbudsgiver, fordi firmaets pc’er var fire centimeter for høj i forhold til kravene i udbudsmaterialet, klagede i slutningen af 2006 over ministeriets behandling af dens tilbud til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet afgjorde i slutningen af marts, at ministeriet var i sin gode ret til at afvise Fujitsu-Siemens tilbud, men sagde samtidig, at Finansministeriet har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke også at afvise tilbudet fra Lenovo. Lenovos computere varierer nemlig fra 20 til 35 mm, hvor ministerietskrav var en max-højde på 30 mm. I Lenovos tilbud var det i forhold til to computere angivet, at ”højden varierer”. Men samtidig var det eksplicit anført, at den konkrete computer opfyldte de stillede krav. Finansministeriet tolker formuleringen som en generel sup-plerende oplysning, men Klagenævnet for Udbud vurderer altså, at formuleringen ”højden varierer” skulle forstås som et forbehold til den konkrete computer.

Skal bruge 1 af 3 leverandører Hos Finansministeriet betragter man dog Klagenævnets afgørelse som en sejr, fordi nævnet slår fast, at ministeriet var både berettiget og forpligtet til ikke at tage Fujitsu-Siemens’ tilbud i betragtning, oplyser Signe Lynggaard Madsen. Hun siger også, at Finansministeriets aftale med Lenovo stadig er juridisk gældende, fordi Klagenævnet gav Finansministeriet grønt lys for at underskrive kontrakterne med de tre pc-leverandører, Lenovo, Dell og Topnordic, efter nævnets midlertidige behandling af klagen. Alle statslige myndigheder er altså stadig forpligtet til at købe pc’er fra en af de tre leverandører.


NYHE D PENTEL EASYFLO, Whiteboard Marker med flydende blæk. Rækker tre gange så langt som en almindelig Whiteboard marker, selvom prisen er næsten den samme. Skulle man glemme at sætte hætten på er det hellere ikke noget problem, markeren tørrer ikke ud. Pentel EasyFlo skriver omgående, uden brug af pumpe, samtidig med at man kan se hvor meget blæk der er tilbage. Pentel EasyFlo, fås med rund 2,0 mm og kantet 1,5-5,0 mm spids i farverne sort, rød, blå og grøn.

Skulle du ønske at få en prøve tilsendt så, Mail: miller@millerpen.dk eller ring på telefon 4362 1111.

Miller Pen Co. A/S Smedeland 6, 2600 Glostrup Telefon: 4362 1111 • Fax: 4362 1646 E-mail: miller@millerpen.dk


Arbejdspladsen under forandring Vi bliver samarbejdspendlere med flere arbejdssteder, lyder et af buddene i et visionshæfte om fremtidens arbejdsplads

Af Eivind Sønderborg Johansen ”På Fremtidens arbejdsplads løses de fleste opgaver i fællesskab – på tværs af faggrænser. Vi kommer til at arbejde mere sammen på tværs af alle mulige skel – kultur, uddannelse, køn og alder. Og vi kommer til at pendle fra det ene

Fra virksomheden Telenor i Norge.

samarbejde til det andet. Jeg kan sagtens forestille mig, at en medarbejder foruden sin hjemmearbejdsplads vil

have flere forskellige arbejdspladser at pendle imellem, alt efter hvem han skal samarbejde med.” Citatet er af professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen i Århus. Det stammer fra et netop udgivet hæfte, RUM – Visioner om fremtidens arbejdsplads, som Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentligt Kontor & Administration, BAR FOKA, står bag. I korte udsagn giver fremtidsforskere, arkitekter og virksomhedsledere deres bud på arbejdspladsen anno 2015. Kontor|papir har bedt Steen Hilde-

Fortsætter på side 8

Medarbejderne skal kunne mødes uformelt.

6 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

Gårdhaven hos Eniro Danmark bliver både brugt til uformelle møder og afslapning.


? fW]j c[Z dWjkh[d

Doe]ifŠdZ[dZ[fheZkaji[h_[ c[Z'&]hWdjhŠiÄXh[

Bantexerendelafdeninternationalekoncern,GroupeHamelin,sombl.a.ejervaremÌrkerneUnilux,Bantex,Pierre,Elba,LinexogOxford.GroupeHamelinproducererogmarkedsførerpapirvarer, kontorartikler, skole- og hobbyartikler, konvolutter og belysning. Koncernens mülsÌtning er at tilfredsstille kundernes behov gennem konstant fokus pü kvalitet, innovation og design. Bantex produkter sÌlges i mere end 95 lande verden over. Desuden er Bantex distributør af kendte varemÌrker som Citizen, Edding, Legamaster, PaperPro, Texas Instruments, UHU og 3L.

Bantex A/S ¡ Nøglegürdsvej 1 ¡ 3540 Lynge ¡ Tel: 4816 5000 ¡ www.bantex.com


brandt uddybe, hvad det er for udviklingstendenser, der skaber en øget tværfaglighed og en opløsning af medarbejdernes bindinger til en enkelt arbejdsplads i fysisk forstand.

Nye samarbejdsformer ”Vi bevæger os væk fra industrisamfundets fremstilling af produkter ved et samlebånd til fordel for en mere immateriel værdiskabelse, hvor ideer, design, innovation bliver det afgørende element ved udviklingen af nye produkter, som så fysisk bliver produceret i andre dele af verden. Vi har de sidste 15-20 år set en ny online generation vokse op, der i de kommende år vil sætte sit præg på arbejdsmarkedet”. ”Denne generation er ikke, som os lidt ældre, præget af industrisamfundets tankegang, men finder det naturligt at have flere arbejdspladser over alt i verden og samarbejde enten i fysiske rum eller holde møder virtuelt med mennesker placeret forskellige steder,” forklarer Steen Hildebrandt. Disse udviklingstendenser vil også præge den måde, vi konkret indretter vores arbejdspladser på.

Vi famler os stadig frem ”Vi vil se vældige fysiske forandringer i virksomhederne, hvor rum til mødeaktiviteter, videokonferencer og idéudvikling i interessante og æstetiske fysiske rammer vil fylde mere. Samtidig vil vi se færre gammeldags kontorer, hvor folk vil bruge mindre tid, som konsekvens af, at karakteren af vores arbejde bliver mere og mere immaterielt og samarbejdsorienteret,” siger Steen Hildebrandt og uddyber: ”Det er en udvikling, som vi indtil videre kun har set de indledende øvelser til. Det præger også den aktuelle debat om fx storrumskontorer kontra cellekontorer. Her er der ikke tale om et enten eller, men et både og. Vi eksperimenterer og famler os frem for øjeblikket, fordi vi bevæger os ind på et nyt og uklart terræn, som først skal til at tage form, uden at vi har en facitliste at slå op i. Det skaber uklarhed, men til gengæld er der klarhed om tendenserne i udviklingen,” konstaterer Steen Hildebrandt. Visionshæftet Rum kan enten downloades eller bestilles på hjemmesiden: www.fremtidenskontor.dk

8 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

Sammen - hver for sig ”Medarbejdere i New York og København – eller i Herning og Vejle – kan arbejde sammen, som om de sad lige ved siden af hinanden. Det fysiske rum er ophævet, og medarbejderne på de fysiske kontorer kan være sammen, selvom de fysisk befinder sig i hver sin ende af verden. En usynlig kæmpeskærm viser nemlig levende lyd og billede i realtid fra søsterkontoret.” Citat fra hæftet RUM. Det stammer fra Projektet OnePlaces, der vandt 1.præmie i BAR FOKAS priskonkurrence, ”En dag på Fremtidens kontor”.

En god historie ”Det bliver vigtigt for medarbejderne, at de har en historie at fortælle om deres arbejdsplads – for eksempel: Vi er dem med fodboldspillet – eller dem med det skøre møderum. For vores opgaver er så komplekse, at det er svært at forklare, hvad vi laver.” Citat fra RUM af Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker, Future Navigator

Småsnak er også arbejde ”Vores opfattelse af, hvad der er ”rigtigt arbejde” vil ændre sig. I fremtiden vil ”rigtigt arbejde” lige så meget være samarbejde. Udveksling af ideer og sparring vil blive de dominerende arbejdsformer. Og samtaler vil lige så ofte finde sted på en gåtur eller i en café, som i et mødelokale. Ved at sørge for masser af uformelle mødesteder til medarbejderne signalerer arbejdspladsen, at uformelle møder også er rigtigt arbejde.” Citat fra RUM af Eva Bjerrum, forsker, New Ways of Working


GRATIS hulapparat*

FMC20 Hulapparat FM32 Hæftemaskine

*Få FMC20 i sort gratis, når du køber FM32 hæftemaskinen.

FM32 – med flat clinch teknologi • Kraftig bordmodel med stort klammemagasin • Udført i stål, zink og ABS • Kapacitet op til 30 ark • Fladlægger klammen • Til både 24/6 og 26/6 klammer

Gælder i perioden 01.05.07-29.06.07

RAPID DANMARK A/S, Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup.

www.isaberg-rapid.com


I industrisamfundet var storrumskontoret tænkt som en plads- og omkostningsbesparende foranstaltning. I dag er det oftest tænkt som et rum, der skal fremme videndeling. Foto: Polfoto

Storrumskontor uden kval BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration har udgivet en guide, der skal lette overgangen til storrumskontoret

Af Eivind Sønderborg Johansen Mange elsker at hade storrumskontorer.

De er årsag til støj, stress og manglende effektivitet, lyder det fra kritikersiden. Alligevel etablerer danske virksomheder storrumskontorer som aldrig før. Som regel sker det ud fra visioner om bedre samarbejde, større åbenhed, øget videndeling og nedbrydning af hierarkier. Det er dog ikke altid, at de smukke visioner lykkes i praksis, og det er baggrunden for, at Branchearbejdsmiljørådet Finans/offentlig Kontor & Administration for nyligt har udgivet ”Storrums-

guiden”, der angiver forskellige veje uden om de værste faldgruber, når storrumskontoret er målet. I det følgende er gengivet nogle af de punkter, man ifølge guiden skal forholde sig til for at sikre en vellykket proces:

Klart mål På ruten mod storrumskontoret lyder det første råd, at målet skal stå lysende klart for både ledelsen og for medarbej-

Fortsætter på side 13 10 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Sæt ikke en Signo 207 på papiret med mindre du mener det! fra Uni-ball. Hurtigtørrende gel-blæk som er lysægte og vandfast. Har du først skrevet under er der ingen vej tilbage.

Signo 207 indeholder pigmenteret blæk, som er hurtigtørrende, vandfast og modstandsdygtig mod lyspåvirkning. Signo 207 bevarer og beskytter dine dokumenter. Meget behagelig at skrive med på grund af et ergonomisk designet gummigreb, samt en spids der ikke kradser på papiret. Fås i følgende skrivefarver: Micro: sort – rød og blå Fine: sort – rød – blå – grøn – orange – violet – pink – lyseblå

The retractable that won’t let you retract.

www.uniball.com Distributør: Povl Klitgaard & Co Aps · Laurentsvej 21 · 2880 Bagsværd Tlf. 4444 0885 · Fax 4449 0185


BIC er verdenskendt... BIC er med over 22 millioner solgte penne hver eneste dag et af verdens mest kendte og anvendte skriveredskaber.

BIC NORDIC 路 Telefon 46 15 08 00 路 Telefax 46 15 08 89 路 www.bicworld.com


derne. Det er fx ikke nok med luftige forklaringer om videndeling, uden at det er præciseret, hvad det er for en viden, der skal deles, og hvorfor.

Storrumsguiden, kan downloades eller bestilles på: www.fremtidenskontor.dk

Arbejdets art Et storrumskontor understøtter ikke alle typer arbejdsfunktioner. Derfor er det nødvendigt med en sammenhæng mellem de aktiviteter, der skal foregå, og den fysiske indretning. Erfaringerne viser, at indretter man kun storrumskontorer, er det sjældent en god idé, da nogle arbejdsopgaver løses bedre i fx cellekontorer.

Rådgivere Man kan ifølge guiden ikke købe sig til geniale løsninger, men man kan spare sig selv for dårlige af slagsen ved at kombinere sund fornuft med brugen af erfarne rådgivere, fx med viden om kontorindretning, støj, teknologi eller omstillingsprocesser.

Fordele kontra ulemper Fordele og ulemper er ofte spejlinger af hinanden. Hvad der er en fordel i nogle situationer er måske en ulempe i andre. Fx kan det være en fordel for organisationen, at indretningen i et storrumskontor er fleksibel, men samtidig kan rummet blive en ulempe for arbejdets udførelse, hvis man har brug for at føre mange fortrolige samtaler. Man skal også undgå den fælde, det er at tro, at åbne kontormiljøer i sig selv knuser problemer eller er en forandringsagent.

bærbare pc’er, understøtter den ikke den fleksible arbejdsplads, men modarbejder den.

turen på arbejdspladsen måske skal ændres, så den understøtter den nye måde at arbejde på.

Medarbejderne

Opfølgning

Det er en voldsom proces at flytte fra sit eget kontor til et åbent kontormiljø. Det vil udfordre selv de mest forandringsparate, så det er vigtigt, at ledelsen erkender og anerkender den usikkerhed, som en stor del medarbejdere vil have i forbindelse med forandringen.

Videndeling

Rollemodeller

Storrumskontoret gør det ikke alene, hvis man vil dele viden. Det handler om at konkretisere, hvad videndeling er, og om at ændre holdninger, så individuelt arbejde foran pc’en ikke opfattes som det eneste rigtige arbejde.

Lederen er rollemodel og kan bane vejen for nye vaner ved at gå forrest, fx ved aktivt selv at bruge de nye rum. Overgangen til storrum betyder også nye roller og rammer for chefer og mellemledere.

Processen stopper ikke, når de nye lokaler tages i brug. Det, man havde forestillet i planlægningsfasen, fungerer oftest anderledes i virkeligheden, så efterjusteringer er nødvendige. Samtidig forandrer virkeligheden sig, så kontorindretning er en løbende proces. Forskerne er delt i to lejre på spørgsmålet om, hvorvidt storrumskontorer skaber stress. Bo Netterstrøm, der er overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus mener, at storrum både kan være stressende og forebygge stress. I storrumsguiden udtrykker han det således: ”Ligesom den megen videndeling og støj på den ene side kan medføre stress, kan det omvendte faktisk også ske. Det kan nemlig være en stressfaktor, at man i sin celle sidder og frygter, at man går glip af noget.” Storrumsguiden, der er på 32 sider og udgivet af BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration, kan downloades eller bestilles på: www.fremtidenskontor.dk

Rum Indretning Man skal huske at indrette arbejdspladsen for mennesker, ikke som et udstillingslokale.

Overgang til storrum er ikke et enten eller. Storrummet bør suppleres med stillerum, projektrum, caféområder og evt. hjemmearbejdspladser, så der er rum, som passer til forskellige typer arbejde.

Teknologien Hvis teknologien ikke er tænkt ind i indretningen i form af fx mobiltelefoner og

Kultur Man skal være opmærksom på, at kul-

13 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Vind priser for € 100.000

Express yourself. Vil du gøre dig positivt bemærket? Så luk op for en pakke Data Copy. Det vil betyde fantastiske printresultater fra enhver type printer. Uden problemer. Det drejer sig bare om et simpelt valg og en stjerneindsats. Perfekt! Eller hvad?

www.datacopy.com

Think paper, say


Den offentlige sektor er en dårlig betaler Staten, regionerne og kommunerne har svært ved at slippe pengene for de varer, de køber. Og selvom de offentlige institutioner overskrider betalingsfristerne i stor stil, vil de ikke betale renter

Af Karin Kaas Det offentlige er en dårlig betaler. Af en medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv fremgår det, af 73 procent af leverandørerne til den offentlige sektor ikke får deres penge til tiden. Over halvdelen af leverandørerne (58 procent) siger, at betalingsfristen overskrides med under 30 dage, 41 procent får pengene mellem 30 og 90 dage for sent, og to procent må vente mere end 90 dage på at få de penge, de har til gode. De dårligere betalere fordeler sig ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne. Omkring en fjerdel af virksomhederne fremsender et rentepåkrav, det vil sige, at de varsler tillæg, hvis regningen ikke bliver betalt. En femtedel sender krav om betaling af renter og evt. rykkergebyr, men det preller næsten totalt af på den offentlige modtager. 90 procent får således aldrig hverken renter eller rykkergebyret betalt.

Dansk Erhverv oplyser, at problemet er vokset efter indførelsen af e-faktura i 2005. I begyndelsen var der en lang række tekniske problemer, men der er tilsyneladende fortsat problemer med interne godkendelsesprocedurer i den offentlige sektor. Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar betød, at en lang række kommunale virksomheder har fået nye EAN-numre, hvad der sandsynligvis har bidraget til at forstyrre kommunikationsgangene.

Den manglende betaling af regninger til tiden, har klare konsekvenser for virksomhederne. De mangler likviditeten, de påføres yderligere udgifter til rykkere og endelig lider de et rentetab på den udestående fordring.

Lægger normer ud I forvejen er den typiske betalingsfrist for regningerne til det offentlige ca. 30 dage. Gentagne politiske stramninger i virksomhedernes momskredittider til SKAT betyder imidlertid, at virksomheder risikerer at skulle betale moms, inden de overhovedet har modtaget betalingen fra den offentlige kunde. Virksomheder med momspligtige leverancer på mere end 15 mio. kr. årligt har eksempelvis en gennemsnitlig kredittid på 40 dage. Det vil sige, at disse virksomheder allerede ved en overskridelse af betalingsfristen med 10 dage, reelt af egen lomme skal gøre udlæg til momsbetalingen til SKAT af det beløb, som en anden offentlig enhed skylder virksomheden. Dansk Erhverv appellerer på baggrund af undersøgelsen til, at det offentlige øger fokus på at overholde betalingsfristerne. Organisationen mener, at det vil være naturligt at finde en samlet løsning på problemet i forbindelse med den forestående kvalitetsreform i den offentlige sektor.

Gør ikke i retten Det får nu ikke virksomhederne til at trække deres offentlige kunde i retten. Kun en enkelt virksomhed ud af de 157, der har deltaget i undersøgelsen, har kørt en inkassosag. De øvrige afstår – 44 procent, fordi de ikke vil ødelægge forholdet til kunden, 23 procent fordi de er bange for at blive blacklistet og 52 procent af andre årsager.

Den offentlige sektor betaler ikke sine regninger til tiden. Det får dog ikke leverandørerne til at sende de offentlige kunder i retten eller indberette dem til RKI. Foto: Polfoto.

15 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Et veludviklet lager- og logistikapparat giver Papyrus konkurrencefordele, vurderer Søren Gaardboe

Papyrus satser på kontorforsyningsbranchen Danmarks største papirgrossist vil tredoble sin omsætning på tre år på kontorområdet ved at tilbyde logistik, lagerkapacitet og merværdiskabelse

Af Eivind Sønderborg Johansen Papirgrossisten Papyrus er markedsledende, når det gælder levering af papir til den grafiske branche. Her sidder virk-somheden på 40 pct. af det danske

16 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

”Vi vil være en del mere synlige inden for kontorforsyningsbranchen, end det er tilfældet i dag,” siger adm. dir. Søren Gaardboe.

marked. Men hvis salg af kontorpapir også medregnes, falder den samlede markedsandel. ”Vi vil være en del mere synlige inden for kontorforsyningsbranchen, end det er tilfældet i dag,” siger Søren Gaardboe, og uddyber: ”Marginalerne på papir er blevet presset i de seneste år, og det er en realitet, vi må omstille os efter. Derfor har vi vældig fokus på vækst og på nye markedsandele ved at satse kraftigere på produktområdet kontor, service og industri”. Søren Gaardboe siger, at det ikke bliver levering af ringbind eller kuglepenne, som Papyrus vil satse på inden for kontorforsyning, men firmaets produkt-


sortiment af bl.a. kontorpapir, aftørringspapir, catering og emballage.

Søren Gaardboe, der ikke vil sætte præcise tal på målene for væksten, men oplyser, at det drejer sig om nogle hundrede millioner kr.

Stærke konkurrenter Det er store spillere som Michaelis, MAP, Xerox og Multiline som Papyrus er oppe imod, men det bekymrer ikke den nye direktør i Papyrus, der da også har gode økonomiske muskler at spille med, idet moderselskabet Stora Enso årligt omsætter for 100 mia. kr. på verdensplan. ”Vores meget store markedsandele i den grafiske branche betyder, at vi har et fantastisk logistik- og lagerapparat. Vi kommer allerede i alle byer i landet med mere end 10.000 indbyggere, og det set up, vi har i den grafiske branche, kan vi bygge videre på inden for kontorforsyning. Hvis vi eksemplvis skal levere varer til et trykkeri i Varde, kan vi jo lige så godt tage produkter som kontorpapir, rengøringsartikler og aftørringspapir med til kontorforsyningsvirksomheden i byen. Ambitionen er at tredoble omsætningen på området kontor, service og industri i løbet af tre år,” siger

Nye krav til leverandøren ”Når en branche forandrer sig, er man nødt til at tænke utraditionelt og gøre noget anderledes. Både i den grafiske branche og kontorforsyningsbranchen ser vi en konsolidering, hvor der bliver færre, men større spillere. De store kunder har andre krav og behov end de små. Nogle af dem vil have, at vi minimum kan levere til hele Norden og ofte også i hele Europa. De kan heller ikke nøjes med en produktleverandør, men forlanger en service provider, der skaber værdi for dem. Ledelsen i Papyrus har i et par måneder været i tænkeboks for at udvikle omstillingsstrategier for virksomheden. ”Vi har ikke sat begrænsninger op på forhånd ved at sige, at noget ikke kan lade sig gøre, men diskuterer alle muligheder åbent i ledelsen og med vores kunder,” siger Søren Gaardboe.

SKI-aftale som døråbner Og grundlaget for en vellykket proces er ifølge Søren Gaardboe til stede: ”Jeg har aldrig tidligere set så gode tilfredshedsundersøgelser blandt både medarbejdere og kunder, som det er tilfældet i Papyrus. Det giver os gode forudsætninger for at gennemføre en succesfuld transformation fra produktorienteret grossist til et merværdiskabende led i kundens værdikæde”. I første omgang kan Søren Gaardboe glæde sig over, at det er lykkedes Papyrus at sikre sig en SKI-aftale som eneleverandør af kontorpapir til staten. ”Den aftale forventer vi os en del af. Aftalen betyder, at vi leverer 700 tons kontorpapir om måneden til det offentlige, og jeg regner med, at den også kan bruges som indgang til et krydssalg af andre produkter som rengøringsartikler og aftørringspapir i de mere end 1.000 offentlige institutioner, vi leverer kontorpapir til,” siger Søren Gaardboe.

Papyrus’ nye chef Søren Gaardboe har arbejdet med meget andet end lige netop papir, inden han blev hentet til Papyrus, hvor han overtog tøjlerne efter adm. direktør Ole Nielsen den 1. januar i år. Søren Gaardboe er 42 år og oprindeligt bankuddannet i Frederikshavn. Siden har han både taget en uddannelse som jurist og en HD i finansiering. Han fik sit første lederjob som 22 årig, så det er ikke en uvant situation for ham at stå i spidsen for en virksomhed. CV’et omfatter bl.a. job som direktør i et datterselskab til BG Bank, adm. direktør i et call center under Telia og efterfølgende som administrerende direktør i Telia Stofa. Inden Søren Gaardboe tiltrådte som adm. dir. for Papyrus i Danmark, arbejdede han som direktør i seks år i ISS-koncernen i forskellige datterselskaber i Norden, hvor hans job var at optimere driften i selskaberne samt udvikle nye forretningskoncepter. Lysten til at udvikle nye koncepter og er også en af årsagerne til, at han sagde ja til at gå ind i papirbranchen som landechef for Papyrus. ”Jeg er ikke bleg for at skifte branche. Det, jeg finder mest interessant, er at prøve noget nyt og sætte en udvikling i gang for at skabe endnu mere vækst,” siger Søren Gaardboe. Foruden en omfattende karriere i erhvervslivet har Søren Gaardboe nået at blive gift og få to børn. Familien bor i Jyllinge.

17 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Indretning der fremmer produktiviteten Når SIS Functional Furniture skaber kontormiljøer med udgangspunkt i den enkelte medarbejder, ryger ydeevnen op til 20 pct. i vejret Den enkelte medarbejders behov skal tilgodeses ved indretningen. Foto: SIS Functional Furniture.

Af Eivind Sønderborg Johansen Hos den danske producent af kontorog skolemøbler, SIS Functional Furniture, skaber man helhed og sammenhæng i indretningen af kontormiljøer gennem individuelle løsninger til den enkelte medarbejder. Det sker ud fra en filosofi om, at vi alle er forskellige med varierende behov for, hvordan vores arbejdsplads skal være skruet sammen. ”Vi har en målsætning om at skabe rammer, hvor flest yder mest. Hvis man tilgodeser den enkelte medarbejders behov, kan hans eller hendes ydeevne sættes 20 pct. op, viser flere statistikker. Vi anvender bl.a. et web-baseret system, hvor vi kortlægger, hvordan den enkelte har det med lys, lyde, rumtemperaturer og fx det at være mange personer i det samme kontor,” fortæller markedschef i SIS Functional Furniture, Uffe Ørum. Det web-baserede spørgeskema kan suppleres med interviewrunder af 5-10 minutters varighed med den enkelte medarbejder. ”Det drejer sig om at få tegnet en profil af hver eneste ansat, så vi har et grundlag for at udarbejde vores indretningsforslag, der som regel tager udgangspunkt i en optimering af de eksisterende rammer i virksomheden. Fx hører vi oftere og oftere klager over stor18 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

rumskontorer i takt med, at de er blevet mere udbredte. Her tillader de fysiske rammer måske ikke, at vi nedlægger storrumskontoret, men kommer med nogle forslag, der fjerner de eksisterende gener,” forklarer Uffe Ørum og uddyber:

Omplacering af medarbejdere ”Ofte er ansatte i en afdeling placeret sammen ud fra deres faglige baggrund,

Vi har en målsætning om at skabe rammer, hvor flest yder mest, siger markedschef i SIS Functional Furniture, Uffe Ørum.

men vi har haft held med at placere folk ud fra andre kriterier. Nogle arbejder fx bedst, når der er ro, mens andre har det omvendt og bliver inspireret af liv omkring sig. Ved at mikse medarbejderne på tværs af afdelinger og funktioner har vi haft held til at skabe en helt anden dialog og et mere effektivt flow i arbejdsgangene. Når folk sidder tæt på hinanden og kan tale sammen, sker tingene ofte hurtigere, end hvis de fx venter på svar via mail fra hinanden.” Når konsulenterne fra SIS Furniture er på kundebesøg for at rådgive om en indretningsløsning, er det ikke nødvendigvis kun medarbejdernes behov, der er på dagsordenen. ”Vi tager også den overordnede dialog om den signalværdi, som virksomheden ønsker, at møblerne skal udtrykke. Skal de fx tydeligt signalere, at her går det godt, eller skal det antydes diskret gennem kvalitet og elegance? Skal der bekostes en individuel designløsning med specialfremstillede bordplader, eller handler det udelukkende om, at den enkelte medarbejder har det godt med sin arbejdsplads? Den type spørgsmål skal vi tit tage stilling til, siger Uffe Ørum og tilføjer: ”Når vi kommer ud i en stor virksomhed, er det ikke sikkert, at de skal have nye møbler for millioner af kroner. Det kan lige så vel være, at de gamle møbler skal genanvendes, og så er udfordringen for vores konsulenter og indretningsarkitekter at komme med indretningsforslag, der modsvarer virksomhedens behov.”


Uffe Ă˜rum mĂŚrker i sin dagligdag, at mĂĽden vi indretter vores kontormiljøer er prĂŚget af forandring. Stillerum, loungearealer med stĂĽborde til korte uformelle møder eller cafemiljøer med sofagrupper vinder indpas i takt med at projektorienteret samarbejde fĂĽr større udbredelse som supplement til de ensomme enkeltmandsprĂŚstationer bag computerskĂŚrmen.

Kurser i ledelse â€?Udviklingen medfører, at der er tryk pĂĽ efterspørgslen efter rĂĽdgivning fra slutbrugerne, som ofte er koncerner pĂĽ top50 listen over de største herhjemme. Den rĂĽdgivning, som SIS yder, bĂĽde nĂĽr det gĂŚlder arbejdspladser og undervisningsmiljøer, strĂŚkker sig ikke bare til indretning, men omfatter ogsĂĽ undervisning og rĂĽdgivning i ledelse, innovation og lĂŚringsvĂŚrktøjer. For at løse den opgave samarbejder vi med konsulenter over hele landet og holder derudover kurser i vores eget SIS Academy,â€? forklarerUffe Ă˜rum.

6NDQGLQDYLHQVVWÂĄUVWH

IRUKDQGOHU

SIS Furniture oven pĂĽ igen SIS har i godt fyrre ĂĽr produceret kontormøbler og skolemøbler ud fra principper om, at møbler skal vĂŚre holdbare, fleksible, ergonomiske og smukke at se pĂĽ. Efter en drøj tid med milliontab og afskedigelser i de første ĂĽr af det nye ĂĽrtusinde blev SIS i midten af 2006 opkøbt af den hollandske producent af skolemøbler, Marko. 2006 blev ogsĂĽ ĂĽret, hvor de røde tal pĂĽ bundlinjen blev vendt til et overskud. Markedschef Uffe Ă˜rum forventer, at ogsĂĽ 2007 vil blive et ĂĽr med overskud ud fra en estimeret omsĂŚtning pĂĽ 200 mio. kr. Virksomhedens 120 medarbejdere er fordelt pĂĽ en stĂĽlrørsfabrik pĂĽ Langeland og hovedsĂŚdet i Middelfart. Langt den største del af SIS Furniture’s produktion foregĂĽr her i landet. Alt salg af kontormøbler sker gennem forhandlere i kontorforsyningsbranchen, mens salg af møbler til uddannelsinstitutioner oftest foregĂĽr direkte til slutbrugere i det offentlige.

/DJHUIÂĄUHUDOOH

VWHPSOHU

%HVWLOGLQHVWHPSOHULGDJ RJInGHPOHYHUHWLPRUJHQ 5LQJ 5LQJ 0DLOLQIR#VFKXWWGN 0DLOLQIR#VFKXWWGN 19 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Let adgang til fortrolige dokumenter Af Eivind Sønderborg Johansen Mange chefer kender sikkert situationen. De har lige sendt et fortroligt dokument til print i printrummet. Telefonen ringer, samtalen er fra en vigtig kunde, som man ikke lige kan verfe af. Det betyder, at der går 20 minutter, før det fortrolige dokument bliver hentet i printeren, så gud og hvermand i medarbejderstaben i mellemtiden har haft mulighed for at stikke næsen i dokumentet. Det er et eksempel på, hvor let sikkerheden kan gå fløjten i en virksomhed, når det gælder vores måde at håndtere dokumenter på.

Næsten halvdelen af alle danske virksomheder gør ikke noget for at sikre at uvedkommende ikke kan komme til at snage i deres dokumenter

Vi sløser med sikkerheden Eksemplet er ikke enestående, for vi sløser i stor med dokumentsikkerheden, viser en undersøgelse, som Canon Danmark har fået foretaget af analysebureauet Catinet. Undersøgelsen viser, at 41 pct. af virksomhederne ikke gør nok for at beskytte deres dokumenter, så uvedkommende i form af hackere eller nyfigne medarbejdere ikke kan snage i dem. Og det skyldes ikke manglende bevidsthed om sikkerhed, for 69 pct. af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at de finder dokumentsikkerhed vigtig for deres virksomhed. Det viser sig, at det især er små virksomheder, der tager let på sikkerheden, for halvdelen af firmaer med under fem ansatte gør nemlig ikke noget ved problemet.

Falsk tryghed blandt de små

Markedschef Nina Roll kalder det falsk tryghed, når små virksomheder tror, de er udenfor risiko for at blive afluret.

20 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

”Uanset om en virksomhed er lille eller stor, har den fortrolige dokumenter, der ikke tåler, at alle og enhver kigger i dem. Alligevel føler små virksomheder sig ofte trygge, bare fordi de er små. Men det er en falsk tryghed, for hackernes søgeprogrammer afdækker automatisk internettet for sikkerhedsbrist uden at skele til, om det drejer sig om små el-

ler store virksomheder,” siger Canon Danmarks marketingschef, Nina W. Roll. Men det er ikke kun de små virksomheder, der ikke gør nok ved sikkerheden. Næsten hver tredje virksomhed med over 20 ansatte har ikke gjort noget for sikre deres fortrolige dokumenter. Uden sikkerhedsforanstaltninger i forhold til printere og kopimaskiner har medarbejderne i realiteten adgang til alle dokumenter, som er blevet printet eller kopieret, hvilket på et eller andet tidspunkt sker med stort set alle dokumenter i en virksomhed. Ifølge Nina Roll er nogle sikkerhedsforanstaltninger indbygget i det printog kopiudstyr, man køber i dag, men andre sikkerhedstiltag skal købes ved siden af.

Det kan man gøre Nedenstående liste viser, hvilke foranstaltninger man kan sætte i værk – og hvor mange pct. af de adspurgte virksomheder, der rent faktisk har gjort det, ifølge Catinets undersøgelse for Canon Danmark: • Man kan kun printe ved hjælp af en pinkode – 5,2 pct. • Ikke udførte printjobs slettes automatisk fra printeren – 31,5 pct. • Når et printjob er udført, slettes det automatisk fra printerens harddisk – 44,2 pct. • Udskriftsjob bliver krypteret, før de bliver sendt til printeren – 8,4 pct. • Andet – 40,9 pct. • Vi har ikke iværksat nogen form for tiltag – 40,9 pct.


Du kender Canon...

...nu kender du også vores papir Er der to ting der hænger sammen, så er det printer og papir. Uden hinanden er de nærmest værdiløse. I årevis har vi udviklet de bedste printere på markedet, som fortjener det bedste papir. Ja, det gør alle printere faktisk. Med Canon papir er du sikret knivskarpe print, optimale printflow, et enormt udvalg og den bedste kvalitet. Mindre bør man vel ikke forvente af en mærkevare? Canon papir - forlang intet mindre. Klik ind på www.canon.dk for at finde nærmeste forhandler eller kontakt os på tlf.: 70 15 50 05.


Stort salg af bærbare giver strømbesparelse De bærbare computere har igen i 2006 slået rekord i salgsandel. 59 procent af de computere, der blev solgt i Danmark sidste år, var bærbare, hvor det var 51 procent i 2005. Men det offentlige halter bagefter. Her var kun 38 procent af de indkøbte computere i 2006 bærbare ”Hvis andelen af bærbare i 2006 havde ligget på samme niveau som i 2005, ville elforbruget i de solgte computeres levetid have været 33 millioner kWh større, end det bliver nu. Det giver også en gevinst for forbrugernes økonomi, fordi man sparer 500 kr. til 1000 kr. på elregningen i computerens levetid ved at vælge bærbar,” siger Christian Lüders, projektleder i Elsparefonden i en kommentar til tallene. Elsparefonden og it-branchen har siden 2004 haft et samarbejde om pro-

movering af energieffektive computere og skærme. Producenterne deklarerer elforbruget for produkterne og promoverer de mest energieffektive sammen med Elsparefonden.

Kun få bærbare i det offentlige På kommunekontorerne og i de statslige institutioner ser man dog stadig kun få bærbare computere. I 2006 var 38 procent af computerindkøbet i det of-

fentlige bærbare computere, hvor det var 35 procent i 2005 ifølge it-analysefirmaet IDC. Forbrugerne har derimod taget den bærbare til sig. 65 procent af private forbrugeres computerkøb i 2006 var bærbare – en kraftig stigning fra de 54 procent, der var tallet i 2005. I de private virksomheder var 58 procent af salget bærbare i 2006 mod 52 procent i 2005.

Stor stigning i salget Det samlede salg af computere i 2006 var rekordstort: Computerbranchen solgte 1,2 millioner computere i Danmark mod en million i 2005, som endda var en rekord i forhold til 2004-salget på 0,8 millioner. Det skyldes især salget til private, som sidste år købte 30 procent flere computere end i 2005. Virksomhederne købte ti procent mere, mens det offentlige købte fire procent færre computere.

Bærbare sparer strøm Bærbare computere bruger mindre strøm end stationære. Typisk bruger en bærbar 30-50 kWh om året, hvor en stationær bruger 100-150 kWh. Dertil kommer elforbruget til skærmen, hvor mange klarer sig uden ekstra skærm til den bærbare og sparer endnu mere.

-kk

22 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Alle trænger til en kaffepause...

Over 10.000 varenumre i Danmarks bredeste sortiment Alle kender det. Det er efter frokost og det er blevet tidligt på

Papyrus har 10.000 artikler, der spænder lige fra kontorpapir og

eftermiddagen. Hvad er bedre end at holde en lille pause og få

papirrelaterede kontorartikler over til aftørring og emballage.

en god kop kaffe eller the? Måske med lidt sødt til?

Med samtlige artikler klar til levering, tør vi godt love, at vi har

Hos Papyrus finder du flere forskellige typer varme drikke

alt hvad du har brug for. Og skulle du mod forventning ikke

- lige til at dække dit behov. Vi har alt fra kaffe, the, espresso over

finde lige netop det du ønsker, så hjælper vi dig gerne med at

til chokoladedrikke. Også det søde til kaffen finder du hos os.

finde en god løsning.

Vi har også noget at hælde det op i. Noget til at røre rundt med. Noget at tørre efter med når det behøves. Med stærke mærker som Lipton, Nescafe, Gevalia, Arvid Nordquist, Duni og Seda er du sikret produkter af høj kvalitet. Også vendingprodukter til større køkkener, restauranter, cafeer mm., finder du i vores sortiment.

Med store, veletablerede leverandører og varemærker af høj kvalitetet som grundlag, sammensætter vi det rigtige sortiment af produkter for dig. Gå ind på www.papyrus.com eller ring 7025 1888 og hør mere om vores produkter og services som både giver dig mere tid og nedbringer dine omkostninger.

supporting you


E-handelsbutikker omgår fortrydelsesret Forbrugerne har ret til at fortryde, når de køber ind på nettet, og forretningerne skal oplyse om det. Det er der mange, der undlader. Nu vil Forbrugerombudsmanden have strammet op

Af Karin Kaas Mange e-handelsvirksomheder overholder ikke reglerne for fortrydelsesret, viser en stikprøve, som Forbrugerombudsmanden har foretaget. Af de 247 hjemmesider, der blev gennemgået, oplyste 19 procent ikke om de 14 dages fortrydelsesret, som de havde pligt til, og 28 procent havde vilkår, der synes at indebære klare overtrædelser af forbrugeraftale-lovens regler. Hvis en forbruger for eksempel køber et par sko for 350 kroner inklusiv forsendelsesomkostninger på 50 kroner, så skal butikken betale alle 350 kroner tilbage, hvis forbrugeren fortryder – og ikke bare de 300 kroner, som skoene kostede. Men flere af hjemmesiderne indeholdt netop vilkår om, at forsendelsesomkostningerne ikke returneres ved fortrydelse, eller at der ved brug af fortrydelsesretten opkræves et gebyr. Derfor er brancheorganisationer, ehandelsfonden og Forbrugerombudsmanden gået sammen om en informationskampagne om fortrydelsesret ved e-handel. Kampagnen, der løber frem til den 1. maj 2007, har til formål at informere de erhvervsdrivende om, hvordan de skal oplyse om fortrydelsesretten, og hvilke betingelser, de kan stille, når kunderne vil bruge deres fortrydelsesret. Når kampagnen udløber, vil Forbrugerombudsmanden igen tjekke de 247 hjemmesider. Og de hjemmesider, der så stadig ikke oplyser om fortrydelsesretten og/eller indeholder vilkår, der klart strider mod forbrugeraftaleloven, risikerer at få et administrativt påbud eller blive meldt til politiet.

”Det er naturligvis ikke godt nok, at så mange e-handelsbutikker ikke lever op til kravene om fortrydelsesret. Derfor er jeg også glad for, at branchen er gået med i denne kampagne for at få rettet op på problemet. Noget tyder på, at mange e-handelsbutikker ikke har sat sig godt nok ind i reglerne om fortrydelsesret, men jeg forventer, at der er sket markante forbedringer på området, når vi har gennemført denne kampagne,” siger Forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Bag kampagnen står: • • • • • • •

Dansk Erhverv Dansk Postordre Handel e-handelsfonden FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel FOIF – Foreningen af Online IT Forhandlere Foreningen af Danske InternetMedier – FDIM Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmand Henrik Øe forventer, at e-handelsbutikkerne nu lever op til reglerne om fortrydelsesret. Foto: Polfoto

25 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Ny direktør i Dauphin Scandinavia

Mange klager over spam fra udlandet

Anette S. Døssing, 42 år, er ansat som salgs- og marketingdirektør i Dauphin Scandinavia A/S med kontorer i Århus og København. Anette S. Døssing er uddannet cand. merc. Fra 1990 til 1995 stod hun for op-bygningen af kontormøbelleverandøre Standard Systemers datterselskab i England. Siden opholdet i England har Anette S. Døssing arbejdet med bl.a. design og forretningsudvikling inden for både møbler og livsstilsprodukter.

Forbrugerombudsmanden modtager hver måned 500 klager over spam fra danske firmaer. Og i januar fik han hele 21.500 spam-klager over udenlandske firmaer fra danskerne. Forbrugerombudsmandens kontor vurderer, at cirka 80 procent af klagerne kommer fra privatpersoner og resten fra virksomheder. Siden 2002 har danskere via mail kunne klage til forbrugerombudsmanden over de uønskede spammails. Siden systemets start er 11 danske firmaer blevet politianmeldt. Fem har fået en bøde, fem har indgået et forlig og en virksomhed er frikendt. Det menes, at der sendes over 100 milliarder spam-mails hver dag i hele verden, og at antallet i 2009 vil være over 200 milliarder.

Boghandlere går sammen

Anette S. Døssing er ny salgs- og marketingdirektør i Dauphin Scandinavia.

Danmark er verdens bedste til it Danmark har taget førertrøjen indenfor IT. Med en førsteplads blandt verdens lande har World Economic Forum kåret Danmark som en førende nation indenfor IT. De væsentligste grunde er, at Danmark var tidligt ude med at sætte fokus på IT og undervisning og uddannelse i IT. Samtidig lægges der vægt på, at informations- og kommunikationsbranchen har gunstige forhold som tilgodeser forbrugerne. Regeringen roses for at være med til at skabe gunstige forhold for branchen gennem undervisning og innovation på området. Det er første gang, Danmark får førstepladsen i konkurrencen. Sidste år lå vi på tredjepladsen.

26 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir

Tønders ældste boghandel slår sig sammen med Tønders yngste boghandel. Den 106 år gamle Andersen og Nissen Bøger og papir smelter sammen med Jefsen Bog & idé, der kun har eksisteret i Tønder i 78 år. Det sker 1. juli, og indtil da kører begge forretninger videre som hidtil. Det er udviklingen på bogmarkedet, der gør, at der på sigt kun bliver plads til 1 boghandel i en by af Tønders størrelse, hedder det i en meddelelse fra de to boghandlere. Sammenslutningen får også den konsekvens, at Jefsen Bøger og Papir i Løgumkloster lukkes. "Vi har været meget glade for at drive forretning i Løgumkloster, hvor kunderne virkelig har bakket op. Det er udviklingen på bogmarkedet, kommunesammenlægning og svigtende biblioteks- og skoleleverancer, der gør det nødvendigt, at vi opgiver vore fremtidsplaner i Løgumkloster", siger Jef Jefsen.

Kontorartikler stjæles fra arbejdspladsen 35 pct. af danskere i arbejde indrømmer, at de inden for det seneste år har stjålet fra deres arbejdsplads. De mest populære tyvekoster er kontorartikler, men andre områder er også hårdt ramt. I byggebranchen er der tale om svind på flere hundrede mio. kr. om året, og danske butiksansatte har næsten europarekord i tyveri fra jobbet. I Vesteuropa overgås danske butiksansatte kun af deres engelske kollegaer. Jo højere lønramme, des mere rapses der. Der er ingen dårlig samvittighed at spore, og mange mener, at de har chefens accept. Tallene kommer fra en undersøgelse, som Rambøll Management har lavet for Morgenavisen Jyllands-Posten. Undersøgelsen viser, at velstillede stjæler mere end lavtlønnede. 41 pct. af personer med en husstandsindkomst over 600.000 kr. tager ting med hjem, der tilhører arbejdspladsen. Trods den afslappede holdning til dit og mit på jobbet kan konsekvenserne være store. »Vi ser fyringer på grund af tyveri hver uge. Det gælder både manden på gulvet og dem højt oppe systemet. Det er ret voldsomt,« siger Laurits Rønn direktør i brancheorganisationen Dansk Erhverv, til avisen. 28 pct. af medarbejderne tænker slet ikke over det, når de tager ting med hjem, og 26 pct. mener, at have chefens accept.

Hjælp os med at blive klogere på branchen. Kontakt os, hvis du har en nyhed, oplysning eller en idé, som kan være til gavn eller inspiration for branchen. Tlf. 74 43 14 44 eller mail: post@kontorpapir.dk


PBS kræver nye Dankort-automater

Den bedste papirkvalitet til

4-Farve LASERKOPI

Mange står overfor generationsskifte 50 procent af de mindre og mellemstore virksomheder står overfor et generationsskifte, viser en undersøgelse fra PricewaterhouseCoopers. Undersøgelsen viser også, at kun en fjerdel af generationsskiftene vil ske til børn. De fleste – omkring 38 procent – forventer at sælge til en ekstern køber, mens 22,7 procent regner med at generationsskifte til medarbejdere. Knap 40 procent har en konkret plan for, hvordan generationsskiftet skal ske. Men mere end 60 procent af de virksomheder, hvor ejeren er mellem 56 og 60 år, har ikke nogen plan for skiftet. Er ejeren over 60 skifter billedet markant. Her har over 60 procent udarbejdet en plan og i aldersgruppen 66 til 70 år har 87,5 procent en konkret plan for, hvad der skal ske med forretningen fremover. Ifølge statsautoriseret revisor Kurt Villadsen fra PricewaterhouseCoopers er det af meget stor betydning for den fremtidige ejer, at skiftet planlægges ordentligt. Ejeren sidder meget ofte på goodwillen i forhold til kunderne og på kreditværdigheden, og begge dele skal ejeren sørge for at få overført til næste generation, inden han trækker sig tilbage.

perfekt farvegengivelse Højhvid og silkemat

Kun til forhandlere

Efter nytår presser betalingskort-administratoren PBS mere eller mindre de mange tusinde butikker, restauranter og andre selvstændige, der bruger de omkring 29.000 underskriftbaserede Dankort-teleterminaler, til at investere i nye automater. PBS afskaffer nemlig dækningsgarantien på de underskriftbaserede kortterminaler. Hvis ikke de udskifter de gamle automater, får forretningerne ikke længere pengene refunderet, hvis dankortbrugeren viser sig ikke at have penge på kontoen. Den eneste måde, de kan beholde dækningsgarantien på, er, hvis de investerer i automater med pinkode- og chip-funktion. I dag har forretninger med teleautomater en dækningsgaranti op til 1.000 kroner. Det vil sige, at de er garanteret at få penge op til det beløb, selvom kortbrugerne bruger kortet i butikken uden penge på kontoen. De nye regler fra PBS træder i kraft 1. januar 2008.

46 55 13 00 27 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


HP vender op og ned på pc’en

100 mio. iPods

Den nye HP Pavilion Tx1000 Entertainment Notebook PC vejer under to kilo. Alligevel er den fyldt med muligheder. Den vendbare og trykfølsomme skærm kan vise film og billeder, og giver mulighed for at læse Internet-avisen over morgenkaffen. Hewlett-Packard kalder selv sin nye bærbare PC for den seneste teknologi indpakket i et let og holdbart design. En særlig lak giver computeren en skinnende sort overflade, der samtidig beskytter mod ridser og slid. Skærmen på 12 tommer er trykfølsom og kan vendes ned over tastaturet. Det betyder, at man kan bruge den som en transportabel tavle og skrive direkte på skærmen med en særlig pen. Hvis man er på rejse i for eksempel tog eller fly, hvor pladsen er trang, er den oplagt, hvis man vil se en film, redigere sine feriebilleder eller læse i Internet-aviser uden at genere sidemanden. Og skal man tage noter under for eksempel et møde, kan man gøre det lydløst med den særlige pen, uden støjende tastelyde. Sikkerheden er der også tænkt på. PC’en har således indbygget fingeraftrykslæser, så man altid nemt kan logge på og ikke skal huske på kodeord.

Apple har nu solgt 100 millioner eksemplarer af den populære mp3-afspiller iPod. Dermed er iPod’en, ifølge Apple, den hurtigst sælgende musikafspiller til dato. Siden den første iPod i i 2001 blev langet over disken, har Apple opdateret afspilleren 10 gange. Apple havde i slutningen af 90’erne store økonomiske problemer, men det har bl.a. iPod’ens succes ændret på.

Med HP’s nye pc er det ikke noget problem at læse internetavisen ved morgenbordet.

Bærbar med flash-hukommelse Den danske pc-producent Zepto Computers er klar med en ny type bærbare computere, der i stedet for en traditionel harddisk er udstyret med flash-hukommelse, de såkaldte Solid State Disk. Ifølge Zepto vil der for alvor blive sat skub i dataoverførslerne med den nye hukommelses-type, ligesom strømforbruget vil være markant mindre.

HP bliver grønnere Hewlett-Packard, vil reducere sit globale energiforbrug med 20 procent inden 2010. På mindre end tre år skal HP altså skrue så meget ned for forbruget, at det bliver lavere, end det var i 2005. Vejen til det mindre energiforbrug skal ifølge HP gå gennem tre initiativer: • Selve HPs produkter • Den interne organisation • Styring af leverandører

Pierre dametaske fra Bantex Der er kommet en praktisk og feminin computertaske fra Pierre. Pierre har flere forskellige modeller og farver med plads til både de arbejdsmæssige ting som blok, katalog/prisliste, mobiltelefon mm., og de mere personlige, der også er behov for i en dametaske. Taskerne markedsføres af Bantex.

”Energieffektivitet er en integreret del af det miljøprogram, som HP har haft i flere årtier, og det er en vigtig faktor, der skal medvirke til at gøre HP førende inden for bæredygtighed. For bæredygtighed skal dække hele virksomheden, herunder genbrugsprogrammer, social og miljømæssig ansvarlig forsyningskæde, energieffektive produkter samt internt i organisationen,” forklarer Pat Tierman, vicepræsident for Corporate, Social & Environmental Responsibility hos HP. Selskabet har gennem de seneste seks måneder arbejdet intenst med at udvikle en mere miljørigtig profil – en tendens, som flere og Har dit firma et nyt produkt, der fortjener en nærmere flere globale selskaber profilerer sig på. præsentation på disse sider? Kontakt redaktionen på

tlf. 74 43 14 44 eller mail: post@kontorpapir.dk 28 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Nyheder fra Bantex Nomad hedder et nyt hængemappesystem til arkivering og sikker transport af dokumenter fra Bantex. Serien har fået sit navn, fordi den primært henvender sig til mennesker, som har forskellige arbejdspladser og ofte har brug for at tage større mængder dokumenter med sig. Seriens hovedprodukt er Nomad Wave – hængemappeboksen – som kan sættes på skrivebordet og tages med i Nomad Bag. Hele serien består af fire basisprodukter og to refillprodukter. Basisprodukterne har navnene Nomad Bag, Nomad Case, Nomad Wave og Nomad Projektmappe.

I forbindelse med årets Back to School lancerer Bantes også en ny serie af dokumentkonvolutter i fem forskellige farver i A4 og A5 med trykknaplukning. De leveres i poser med fem stk. – en af hver farve; grøn, pink, lilla, orange og blå.

Og endelig kommer en serie af lommer og charteks i høj PP-kvalitet. Produkterne, der hedder Love Art, henvender sig særligt til teenagerpiger. Serien består af seks produkter i tre forskellige farver – tre lommer og tre charteks. Produkterne leveres i poser med 25 stk. af hver variant. Af andre nyheder er en PP-serie til opbevaring af dokumenter – Touareg Epicéa. Den er fremstillet efter nogle af de mest innovative og miljøvenlige principper og indeholder 10 procent grantræsfibre. Serien består af fem produkter, herunder et A4 ringbind 20 mm med fire ringe og elastiklukning. Alle produkterne er forsynet med rygetikette, som passer i designlinjen, og alle produkter bærer mærket ”fibres de bois naturelle – Natural wood fibres”, som indikerer, at Touareg Epicéa er fremstillet med naturlige træfibre.

Kvitteringer der skal gemmes! – longlife termo 70 g

Ring 9757 4633!

Tlf. 97574633 • Fax 97574608 www.veitnordic.dk • E-mail: epost@veitnordic.dk

LOGO MÅTTER

Byd dine kunder velkommen!

Egegaardsvej 8 . 4621 Gadstrup Telefon 46 75 47 77 . Telefax 46 75 48 88 www.imexpo.com . info@imexpo.com

29 Nr. 4 | 2007 | KONTOR|papir


Nichima Inc. Mr Makoto Fukuchi 3-6-15, Misakicho, Chiyodaku, Tokyo 101-0061 - JAPAN Ph: +81.3.3265.5461 Fax: +81.3.3237.9737 nichima@nichima.co.jp www.nichima.co.jp

P & B - Editions Marcom Mr Marc Bruynseraede Wildert 74 - 2170 Antwerpen BELGIUM Ph: +32.3.647.12.34 Fax: +32.3.645.32.02 info@marcompub.be www.marcompub.be

Oficina Moderna Reclamo Técnico SA Mr Jorge Foix Londres, 93 - 08036 Barcelona SPAIN Ph: + 34.93.321.21.49 Fax: +34.93.322.38.12 oficinamoderna@yahoo.es

Papirnicky Journal Mr Edvard Simarek Kroftova 1 - 150 00 Praha 5 CZECH REPUBLIC Phone: +420 257 329 238 Fax: +420 257 323 557 papirnicky-journal@europrofi.cz www.europrofi.cz

Le Papetier de France Mr Christophe Durrieu 20 bis, av. des Deux Routes BP 369 84028 Avignon Cedex 1 - FRANCE Ph: +33.4.90.89.33.00 Fax: +33.4.90.88.28.49 info@papetierdefrance.com www.papetierdefrance.com

Office & Paper Mr Pietro Giarrizzo Göller Verlag GmbH Aschmatt straße 8 76532 Baden Baden GERMANY Ph: +49.7221.50.2214 Fax: +49.7221.50.22.22 info@officeandpaper.de www.officeandpaper.de

Office Vision, Inc. Mr Richard Kunkel 252 North Main Street, Suite 200, Po Box 1028 Mt. Airy, NC 27030 - USA Ph: +1.336.783.0000 Fax: +1.336.783.0045 rkunkel@os-od.com www.os-od.com

KantoorVak Trends & Design Mr Frits Kamps Postbus 239 1740 AE SCHAGEN THE NETHERLANDS Ph: +31.224.552260 Fax: +31.224.552290 kamps@kantoorvak.nl www.kantoorvak.nl

Shop SA P.O. Box 3226 2121 Parklands SOUTH AFRICA Ph: +27.11.880.1147 Fax: +27.11.880.1677 editor@shop-sa.co.za www.shop-sa.co.za

Stationery Business magazine Mr Sergey Dolgov Mrs Elena Gouseva Priorova Str. 22 Moscow 127299 RUSSIA Ph/Fax: (+7-495) 7307937 delo@delo-st.ru www.delo-st.ru

La Papeleria de Hoy Internacional Mr Jorge Cardós Fajardo Mrs Adriana ZaldÍvar Av. Insurgentes Sur No. 667 - 8°.piso Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F MEXICO Ph: 52 55 1107-6044 Fax: 52 55 1107-6045 azaldivar@anfaeo.org

Papeterie und Büro Mr Jürg Kühni Falkenweg 23 CH-3400 Burgdorf SWITZERLAND Ph/Fax: +41(0)34 422 16 39 jkuehni@swissonline.ch www.papeterie.ch

Kontor/papir Mr Bjarke Larsen Ulvedalen 2 6400 Sønderborg DENMARK Ph: +45 74 43 14 44 Fax: +45 74 43 54 10 post@kontorpapir.dk www.kontorpapir.dk

Channelinfo Office Solutions Media Mr Jon Morton Wilmington House, Maidstone Road, Foots Cray Sidcup - Kent DA14 5HZ - UK Ph: +44 208 269 7700 Fax: +44 208 269 7877 www.channelinfo.net jmorton@wilmington.co.uk

Stationery Korea Mr Choi, Jong Jin #108-401 Shinwon, 76-1 shinheung 2-dong Sujeong-gu.Seongnam-si, Gyeonggi-do - KOREA Ph: +822-591-0475 Fax: +823-1732-8420 chjjn@hanmail.net

Stationery & Office Products

Papel & Arte (Papelaria e Informática) Mrs Rosangela Feitosa Av. das Américas, 5001 - cobertura 309, Midtown Shopping - Barra de Tijuca 22631-004 Rio de Janeiro - BRAZIL Ph/Fax: +55-21-2431.2112 raquel.lobao@hamaeditora.com.br jornalismo@hamaeditora.com.br www.papelearte.com.br

Science & Technology of Stationery & Sporting Goods Mrs Zheng Wen Shan N°27 Bei Chi Zi Street Beijing - Zip 100006 - CHINA Ph: +86.10.65286757 +86.10.65598778 Fax: +86.10.65590600 + 86.10.65128832 info@chinassinfo.com www.chinassinfo.com

Popolna Pisarna Mrs Lenka Puh Skupina Pentla, P.P. 5715 1001 Ljubljana SLOVENIA Ph: +3861 280 9909 Fax: +3861 280 9912 popolna.pisarna@pentla.si

Kirtasiye Mr Özhan Erem Erem International Promotion Services Ltd. CNR Uluslararasi Fuar Merkezi Havalimani Karsisi D.T.M. 34830 Yesilkoy, Istanbul - TURKEY Ph: +90.212.663.07.00 ext. 160 Fax: +90.212.465.65.96 erem@mediaforceonline.com www.mediaforceonline.com

Exor Mr Istvan Santa Amerikai ut 31/b 1145 Budapest HUNGARY Ph/Fax: +36.1222.0801 +36.1222.0796 / +36.1221.3883 sistvan@iroda-mix.hu www.iroda-mix.hu

Papierniczy Swiat Unit Wydawnictwo Informacje Branzowe Sp. zo.o Mrs Daria Kostera ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa - POLAND Ph: +48.22.32.01.536 +48.22.32.01.537 Fax: +48.22.32.01.540 dkostera@unit.pl www.unit.com.pl

Castor S.C.C. Mrs Maria Cristina Mora Mr Ricardo Martino San Ignacio 1198 y González Suárez «Fuente de Piedra» C 6 Quito - ECUADOR Ph: +593 2 2550897 Fax: +593 2 2228791 direccion@revistaelpapel.com www.revistaelpapel.com

Kantseliarski Spravie Mr Alexey Kolesnikov St. Jangelja, 4, sq. 4 03057 Kiev - UKRAINE Ph: + 38044 451-5223 Fax: +38044 241-8932 KS_mag@delo-st.ru

Stationery Mr Mauro Obrach Av. Dorrego 1025 C1414CKF Buenos Aires ARGENTINA Ph/Fax: +54.11.4858 0955 +54.11.4855 0914 stationery@infostar.com.ar

La Cartoleria Mr Mario Paleari Mrs Elisabetta Caslini Via Della Stradella 14 20052 Monza - ITALY Ph: +39.039.73.73.12 Fax: +39.039.73.65.47 info.lacartoleria@lineacomm.it www.lacartoleria.lineacomm.it

Slovensky Papiernik Mr Robert Simarek Zabotova 2/B 811 04 Bratislava 1 SLOVAKIA Ph: +420 257 328 359 Fax: +420 257 323 557 info@slovensky-papiernik.sk

TUKID Turkish Stationery Association Mr Serdar Polat Tahtakale Cad. Menekse Ishani, No:55/3, D:32 Eminonu, Istanbul - TURKEY Ph: +90.212.511.76.57 Fax: +90.212.528.67.47 bilgi@tukid.org tukid@frekansdergi.com www.tukid.org www.frekansdergi.com

Trade Publications Covering The Industry Worldwide Gateway to Indian Stationery and Office Supplies Industry

Paper & Stationery Samachar Mr Ashish Tuli A-1/14, Krishna Nagar Delhi 110051 - INDIA Ph: +91-11-22460438 Fax: +91-11-22514555 info@paperandstationerysamachar.com www.paperandstationerysamachar.com

For more information on ISPA and its members, contact: ISPA GENERAL SECRETARY Mr Christophe DURRIEU 20 bis, avenue des Deux Routes 84028 Avignon Cedex 1 - FRANCE Ph: +33 (0)4 90.89.33.00 - Fax: +33 (0)4 90 88 28 49 eMail:info@ispanet.org ISPA was founded in 1978 to bring together the world’s leading office products trade publications under a common umbrella. The organization seeks to promote closer ties between industry publications, encourage editorial exchange of information and increased advertising opportunities for the benefit of the industry worldwide.


God evaluering af Temadag 2007 Temadagens projektgruppe siger tak til de 89 deltagere, der tog sig tid til at besvare dagens evalueringsskema, og glæder sig over de mange tilkendegivelser af tilfredshed med foredragsholdernes indlæg, konferencieren Klaus Bundgård Poulsen samt Karen-Marie Lillelund. 74 besvarelser fandt programmets længde lige tilpas, mens 15 mente, det burde have været kortere. De fysiske rammer blev bedømt som ”meget gode” af 57, 30 fandt dem

”gode”, mens 2 var neutrale. Temadagen som helhed fik af 23 bedømmelsen ”meget god”, 60 sagde god og 6 var neutrale. Og har man lyst til at deltage igen? Ja, siger 57 besvarelser. Ja, måske siger 30, mens 2 er i tvivl. Tak, også, for gode idéer og kommentarer, som vil være et værdifuldt materiale ved planlægningen af næste Temadag. På gensyn til Temadag 2009!

Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 14. juni 2007 på Sølyst i Klampenborg. Der er planlagt 2 indlæg:

Balance mellem arbejdsliv og privatliv Et nyt og anderledes koncept – til gavn for både medarbejderen og virksomheden v/ konsuflentfirmaet Create

Hånden på hjertet: hvor stresset er du? v/ TV-lægen Peter Qvortrup Geisling Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Formand

Næstformand

Kasserer

KONPA

Adm. direktør Anders Geiker DK Paper ApS Wilders Plads 8A 1403 København K Tlf. 39 40 18 34, Fax 39 40 18 35 geiker@dkpaper.com www.dkpaper.com

Driftschef Ulrik Torp Kvistgaard Zap-In Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 8000 Århus C Tlf. 87 31 47 00, Fax 87 31 47 10 ulrik.torp@zap-in.dk www.zap-in.dk

Direktør Steen Iversen Miller Pen Co. A/S Smedeland 6 2600 Glostrup Tlf. 43 62 11 11, Fax 43 62 16 46 si@millerpen.dk

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Bo Green Tlf. 33 74 61 12 Mail: bog@danskerhverv.DK Sekretær Annette L. Buchmann Tlf. 33 74 65 61 Mail: alb@danskerhverv.DK

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon - men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|papir leveret til privatadressen.

Sådan udfyldes kuponen: Øverst på bagsiden af bladet er der trykt en adresse og et leveringsnummer. Dette leveringsnummer bedes skrevet nedenunder, med mindre der er tale om en nybestilling.

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds) Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adresse):

Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.:

By:

Kuponen sendes til: Pressto . Ulvedalen 2 . 6400 Sønderborg . Fax 7443 1410


SPAR BLÆK

Maskinel Magasinpost ID-nr. 42440

Med en Brother inkjet alt-i-én er udsmidning af halvtomme blækpatroner en saga blot. Brother inkjet alt-i-én tilbyder noget unikt i prisklassen: 4 separate blækpatroner. Du behøver derfor kun udskifte den farve, som er tom og ikke alle farver på én gang – det vil jo være spild af penge. Spar penge og på miljøet – vælg Brother inkjet alt-i-én!

Afsender: PortoService ApS Fabriksvej 6 9490 Pandrup Ændringer vedr. abonnement ring venligst 74 43 14 44 eller send en mail: jp@pressto.dk

Brother DCP-130C – Farve inkjet alt-i-én • Farveprint: Op til 1200 × 6000 dpi • Farvekopi: Uden brug af PC! • Farvescan: Op til 19200 dpi (interpoleret) • Fotocenter: Udskriv fotos direkte fra ramkort • PictBridge interface • Naturligvis 4 separate blækpatroner! Vejl. pris excl. moms kr.

559,-

Officielle Brother distributører Hardware & forbrugsstoffer: Actebis Computer Data Line Danmark Data Team DCS Inter Data Silkeborg Rosenmeier Tech Data Denmark

Forbrugsstoffer: Despec Supplies

Brother International (Danmark) A/S – Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Kp 4 2007  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche