Page 1

Nr. 5 August / september 2013

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Nyt Redoffice-selskab skærper konkurrencen – Forpligtende indkøb og fælles lager og logistik skal give de store internationale kamp til stregen Side 4

Der er stadig liv i papirkalenderen

Side 12

Portræt af Bethien der fylder 75 år

Side 16

Antalis overtager Xerox-papir

w w w . k o n t o r p a p i r . d k

Side 20


Indhold Tre store slår sig sammen Redoffice Supply & Logistics hedder Redoffices, Scan Offices og ZAP-in Kontorsupermarkeds nye selskab, der udover fælles lager og logistik også bliver indkøbsorganisation. Selskaberne har forpligtet sig til at købe alle deres varer i det nye selskab. Som konsekvens lukker OSD Side 4 Positiv respons Hamelin-direktør Nicolai Petri hilser det nye selskab velkommen. Det giver leverandørerne større sikkerhed for, at der også bliver købt det, vi har givet vores bud på, siger han Side 10 Vi køber stadig kalendere af papir Mayland Burda lever stadig og har det rimelig godt Side 12 Bethien fylder 75 år Med et miks af specialprodukter inden for papir og kontor- og kunstnerartikler, har virksomheden sat kursen mod fremtiden Side 16 Antalis køber Xerox papir Hvis EU siger ja til handen, overtager Antalis snart et af de førende papirbrands i verden Side20 Store tegnedag 600 eventyrfigurer blev det til, da Staedtler holdt tegnekonkurrence hos Arnold Busck Side 21 Underskud til Staples Men virksomheden tjener flere penge end året før

Side 22

Ny dimension til e-butikker Technologo hedder en ny software, som markedsføres af Penhouse Nordic. Softwaren kan vise, hvordan forskellige logoer tager sig ud på produkterne Side 24 CC&CO skifter navn til PaperlinX

Side 25

Reportage fra KONPAs generalforsamling

Side 28

Faste rubrikker: Branchenyt KONPA Bestillingskupon

Side 26-27 Side 30 Side 31

Konsolidering igen, igen ”Hvad gør vi nu, lille du?” Det spørgsmål må man stille sig hos Mogens Daarbak A/S i disse uger, efter at det er blevet besluttet at lukke OSD – indkøbskæden Office Supplies Denmark. Det sker i kølvandet på, at Redoffice-kæden, ZAP-in kontorkæden og Scan Office har etableret deres fælles, forpligtende indkøbssamarbejde. Det er ikke nogen overraskende beslutning, der er truffet i OSD. Tilbage i folden hos OSD var – foruden de otte butikker, der er samlet hos Daarbak – kun en række mindre, som regel enkeltstående kontorforsyninger. Den gruppe, der i årevis har blokeret for at skabe det udvidede og forpligtende samarbejde, som de tre store nu har etableret. Med den forhistorie ville de andre næppe kunne enes om ret meget fremadrettet, og det har man nu taget den logiske konsekvens af. Hos Daarbak udtaler René Daarbak sig ”af princip” aldrig til pressen. Man må håbe, han agerer mere rationelt i forhold til forretningen, for der er brug for hurtig handling. Det logiske ville være at tilslutte sig Redoffice Supply & Logistics, men har Daarbak allerede har fået tilbudt dette og besluttet at takke nej – eller har de øvrige fra starten besluttet ikke at ville have Daarbak med? Tilbage er en gruppe mindre, uafhængige kontorforsyninger, der kan prøve at overleve på deres lokalkendskab og deres lokale kunders loyalitet – men vil de kunne overleve et generationsskifte, og vil de kunne overleve

den langt hårdere konkurrence, de har udsigt til, nu hvor firmaerne bag det nye samarbejde kan købe ind til langt mere fordelagtige priser? Og hvor Redoffice i forvejen er kendt for at agere effektivt og have haft vokseværk lige fra grundlæggelsen af kæden i 2006. Etableringen af det nye samarbejde er både logisk og ventet – selv om ingen har kunnet spå om, på hvilket tidspunkt det ville ske. Det har længe ligget i kortene, at der måtte ske noget. Staples og Lyreco er oppe på at sidde på halvdelen af det danske kontorforsyningsmarked, og Lomax er effektivt og dygtig til at udnytte sit internet- og postordre-koncept. De efterlader hovedparten af de resterende med meget få muligheder for at agere. Hos Redoffice har man allerede fået en række henvendelser fra andre firmaer, der gerne vil med ind i varmen – og det er også svært at se ret mange andre muligheder. Pris og leveringssikkerhed spiller en stadig større rolle, og den geografiske placering bliver af mindre betydning i takt med, at mere og mere handel flytter over på internettet. Og uanset hvor hyggeligt og i nogle tilfælde også praktisk, det er at shoppe – så er kontorartikler noget af det mest oplagte at købe på nettet. Bjarke Larsen Ansvarshavende redaktør

Nr. 5 august/september 2013 | ISSN-nummer 1603-8630 | Kontrolleret oplag: 3.363 eks. udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K, Telefon 74 43 14 44, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kkaas@mail.dk Telefon 21 74 57 07 Klavs Andersen, e-mail: klavs2@gmail.com Annoncekonsulent: Marianne Gjerlufsen, e-mail: marianne@pressto.dk Telefon 74 43 14 44 Levering af bladet: Brug kuponen på næstsidste side i bladet Layout/tryk: Rosendahls, Oddesundvej 1, DK-6715 Esbjerg N, Telefon 76 10 11 12

Medlem af:

2

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


Redoffice Supply & Logistics skal give de store internationale kamp til stregen Fælles lager, logistik og forpligtende indkøb skal forbedre de største danskejede kontorforsyningers konkurrenceevne via volumen i indkøb, partnerskaber med leverandørerne og et fælles brand – Redoffice

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Salg, service og rådgivning. Det er det, der er kerneforretningen for Redoffice-medlemmerne, og det får de nu bedre muligheder for at satse på, samtidig med at de sparer omkostninger Det siger direktør i Redoffice-kæden og Zap-in Carsten R. Andersen om den nye konstruktion på det danske kontorforsyningsmarked – Redoffice Supply & Logistics. Bag selskabet, der bygger på fælles lager, logistik og ikke mindst et forpligtende indkøb, står Redoffice, Scan Offices kontorartikeldivision og Zap-in Kontorsupermarked, der er gået sammen om at skabe et troværdigt og attraktivt alternativ til de frivillige kæder og de store internationale spillere. Og at der er behov for at effektivisere, er der ingen tvivl om. Staples og Lyreco sidder på godt halvdelen af markedet for kontorartikler, mens resten dækkes af relativt små selvstændige. Og regnskabstallene for de senere år viser med al tydelighed, at kontorforsyningsbranchen er en svær branche at tjene penge i. Med Lyreco og blandt andet ZAP-in Kontorsupermarked som de få undtagelser. Carsten R. Andersen tror på, at det nye lager-, logistik,- indkøbs- og markedsføringssamarbejde vil give Lyreco og Staples kamp til stregen. Først og fremmest på det, han kalder rugbrødssortimentet – det daglige forbrug af kontorartikler i danske virksomheder. Til gengæld er han ikke overbevist om, at Redoffice absolut skal blande sig i slagsmålet om de store offentlige aftaler, som SKI og Statens indkøb har. Her slås Lyreco og Staples indædt – med Staples som foreløbig vinder. Den danske afdeling af den amerikanske koncern løb ved årsskiftet for anden gang med en aftale om at levere hele statens forbrug at kontorartikler. Carsten R. Andersen tror på, at det nye samarbejde vil kunne tiltrække nye internationale leverandører, der hidtil har holdt sig udenfor Danmark på grund af vores struktur med mange små forretninger. 4

Direktør Carsten R. Andersen, Redoffice og Zap-in.

”Vi har allerede kontakt med nogle store udenlandske, der gerne vil til Danmark, og de muligheder er forbedret ved, at vi nu fra et centralt sted kan håndtere hele Danmark,” siger han. Med Scan Offices indtræden i Redoffice

runder kæden sit 20. medlem, og Carsten R. Andersen forventer, at flere kommer til, fordi de kan se fordelen ved den fælles lager-, logistik- og indkøbsløsning og et stærkt koncept og brand, det nye selskab og Redoffice kæden kan tilbyde.

Ejerselskaberne af Redoffice Supply & Logistics omsætter for cirka 800 mio. kr., hvoraf cirka 350 mio. kr. er omfattet af det nye samarbejde om fælles lager/logistik, indkøb og markedsføring. Redoffice Supply & Logistics overtager Scan Offices nuværende lagerfaciliteter, indkøbsfunktion og lager- og indkøbspersonale i Esbjerg. Udover den daglige ledelse vil flere af ejernes nuværende medarbejdere blive tilknyttet selskabet for at sikre følingen med markedet og bevare og udnytte den eksisterende kompetence hos ejerne bag selskabet. Direktionen vil bestå af, adm. direktør Finn V. Nielsen, som til daglig er hovedaktionær og adm. direktør i Scan Office A/S samt dir. Max Dalsgaard, som til daglig er ejer og adm. direktør i KD Gruppen A/S, som driver Redoffice-afdelingerne i Herning, Århus og Holstebro. Indkøbschef bliver Per S. Jessen, som i dag er Indkøbschef hos Scan Office A/S. Samarbejdet medfører, at de tre udtræder af OSD ved årets udgang. Indkøbssamarbejdet er forpligtende fra 1. januar 2014. Virksomhedernes lager og logistik overflyttes til Redoffice Supply & Logistics frem til udgangen af 2015.


De blev trætte af snakken Det er helt nødvendigt at rykke tættere sammen, hvis de danskejede kontorforsyninger skal klare sig i konkurrencen mod de store internationale, mener de hos Scan Office, Redoffice og Zap-in, der har opgivet at vente på det længe diskuterede lager- og logistiksamarbejde i OSD. Så nu går de selv – men inviterer alle andre med

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Efter års diskussion i OSD-regi om fælles lager og logistik fik tre af de største danskejede nok. Scan Offices indtræden i OSD ved årsskiftet 2012/13 banede vejen for den nye konstruktion – Redoffice Supply & Logistics – der ikke alene etablerer fælles lager og logistik, men vigtigere endnu et forpligtende indkøbsselskab. 1. januar 2014 slår Redoffice-kæden, Scan Offices kontorforsyningsdel og Zap-in Kontorsupermarked dørene op for det, som Redoffice-direktør Carsten R. Andersen kalder ”epokegørende”. Anpartsselskabet Redoffice Supply & Logistics ejes i forhold til størrelse af medlemmene, men konstruktionen er sådan, at ingen har vetoret og dermed kan bremse ønsker fra de øvrige. Scan Office bliver samtidig en del af Redoffice-kæden, men kun hvad angår kontorforsyningsdivisionen. Møbeldivisionen kører videre uændret.

Allerede da Scan Office meldte sig ind i OSD gjorde virksomheden det klart, at det ikke var OSD’s indkøbsekspertise man gik efter, men at formålet var at få et tættere samarbejde op at stå i den danske del af branchen. ”Vores holdning har hele tiden været den, at hvis vi skal kunne konkurrere med de store internationale, er vi nødt til at stå sammen i større grupper omkring indkøb, lager og logistik. Alle dele er vigtige. For lager og logistik er så stor en del af omkostningen ved at drive forretningerne, at det ikke er nok at se på indkøb isoleret,” siger administrerende direktør Finn V. Nielsen, Scan Office. Ifølge Finn V. Nielsen meldte Scan Office tidligt ud, at det var den vej, virksomheden ville gå, og da Redoffice bed på den krog, tog det ikke lang tid, før det nye selskab var oppe at stå. Redoffice-forretningerne, Zap-in og Scan Office forlader OSD 1. januar, og OSD har dermed mistet halvdelen af sit indkøbsvolumen. OSD er under afvikling, oplyser indkøbsorganisationens direktør. Medarbejderne er opsagt og forlader OSD i løbet af efteråret. Hvad de resterende OSD-medlemmer nu gør er uafklaret. I skrivende stund er der ikke mange oplysninger at hente – hverken hos bestyrelsesmedlemmer eller hos formand Rene Daarbak. Den sidste udtaler sig i øvrigt af princip ikke til pressen. Drøftelserne om fremtiden foregår i øvrigt ikke i OSD-regi, men direkte mellem aktionærerne.

”Det er helt nødvendigt at satse på større afsætningsvolumen i et nedadgående marked. Et er varens kostpris, den kan næppe komme længere ned. Så man er nødt til at gøre tingene mere effektivt, herunder flytte varerne færre gange,” siger han.

Tæt forhold til leverandørerne Direktør Max Dalsgaard, KD Gruppen (Redoffice i Aarhus, Herning og Holstebro), er helt enig i den betragtning. ”Logistikken er omkostningstung for den enkelte virksomhed, og det kan helt klart gøres billigere og sikkert også bedre ved at vi samler kræfterne. “ Derudover lægger han vægt på, at det nye selskab kan gå til leverandørerne med en stor – og ikke mindst sikker – volumen. Det har OSD ganske vist også sagt, organisationen kunne, men i praksis har det ikke holdt stik, fordi der ikke har været købetvang.

Uheldigt at volumen deles

Direktør Max Dalsgaard, KD Gruppen (Redoffice i Aarhus, Herning og Holstebro).

6

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Direktør Klaus M. Jensen, OSD, siger til Kontor/papir, at han finder det uheldigt, at indkøbsvolumen nu deles i to. ”Men jeg kan ikke løbe fra, at det har været umuligt at blive enige i OSD om fælles lager og logistik. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det ikke er nogen guldgrube at drive kontorforsyning. Så der skal effektiviseres – både på afsætningsdelen og backoffice-delen,” siger Klaus M. Jensen.

Administrerende direktør Finn V. Nielsen, Scan Office.


Scan Offices bygning i Esbjerg.

”Men for mig er det væsentligste, at vi nu får skabt et setup, der giver bedre mulighed for at gå i tæt samarbejde med leverandørerne. Det vil selvfølgelig give bedre priser, men lige så væsentligt er det, at det vil give gevinst rent markedsføringsmæssigt,” siger Max Dalsgaard.

Reelt alternativ Han er i øvrigt stadig lidt overrasket over, hvor hurtig processen frem mod enighed har

været. Forhandlingerne er ført af 4-5 mennesker med Finn V. Nielsen, Max Dalsgaard og Carsten R. Andersen i spidsen. Og selv om forhandlingsgruppen har arbejdet intensivt de seneste måneder, tog det ikke lang tid at blive enige om det essentielle – fremtidsbilledet. ”Vi har skabt et reelt dansk alternativ til de store,” siger han. Det bliver Finn V. Nielsen og Max Dalsgaard, der som henholdsvis administrerende direktør og direktør kommer til at stå i spidsen for det nye selskab. Indkøbschef bliver Scan Offices hidtidige indkøbschef Per S. Jessen. Desuden overføres disponerings- og lagerpersonale – i alt 14 personer – fra Scan Office til det nye selskab.

Åben for alle

Direktør Klaus M. Jensen.

8

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Finn V. Nielsen understreger, at det ikke har været formålet med det nye selskab at lukke OSD. Og fortæller, at det da også har været drøftet, om man skulle fortsætte medlemskabet af OSD. ”Men vi blev enige om, at vi lige så godt kunne købe ind selv. Til gengæld har vi så også sagt, at vi gerne køber ind til alle andre også forudsat, at de også binder sig til at aftage alle varer fra os. Det nytter altså ikke, at man den ene dag melder sig til og får vores priser for så den næste dag at købe et andet sted,” siger Finn V. Nielsen. Finn V. Nielsen har tidligere været direktør

i grovvarebranchen, og derfra er han kendt med fælles indkøbsaftaler. Det er også baggrunden for, at han afviser, at Scan Office – eller de øvrige partnere – afgiver deres selvstændighed ved den nye konstruktion. ”Fælles indkøb betyder jo bare, at man køber de varer, medlemmerne har brug for. Hvis Scan Office vil have 2000 ekstra varenumre, så beder vi blot indkøbsgruppen indkøbe dem. Indkøbsgruppen skal købe det, medlemmerne ønsker. Til gengæld skal man så følge det, indkøbsgruppen beslutter uanset præferencer for den ene eller den anden leverandør,” siger han. Den administrerende direktør understreger, at det nye selskab er åbent overfor alle, der måtte ønske at være med. Hvis man melder sig ind i Redoffice er man født medlem, men derudover vil selskabet også gerne stå for indkøb og logistik for tredjepart.

Stor interesse Der har da også allerede været flere, der har meldt deres interesse. Så mange, at det næsten kan blive svært at styre siger han. ”Vi må ikke lave kaos på lageret. Derfor er det vigtigt, at tempoet ikke bliver højere, end vi kan magte det, og det betyder igen, at interesserede bliver tilknyttet i den takt, vi kan overskue det,” siger Finn V. Nielsen.


Positiv leverandør-respons Færre leveringssteder og større sikkerhed for, at der også bliver aftaget den volumen, leverandøren giver bud på, er helt afgørende for branchens fremtid, mener Hamelin-direktøren. Og det bliver svært at stå udenfor forpligtende samarbejder i fremtiden, mener han

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Direktør Nicolai Petri ser meget positivt på, at branchen samler sig.

Konkurrencen på kontorforsyningsmarkedet skærpes for alvor, når de tre store – Redoffice, Scan Office og Zap-in Kontorsupermarked – 1. januar etablerer deres fælles lager-, logistikog indkøbssamarbejde under navnet Redoffice Supply & Logistics. Det helt afgørende i det nye selskab er, at parterne forpligter sig til at foretage alle indkøb hos Redoffice Supply, hvad der vil stille fælles-virksomheden i en helt anderledes gunstig position i forhold til leverandørerne. En af dem, administrerende direktør Nicolai Petri, Hamelin, ser da også meget positivt på det, som han ser om en udvikling, den danske kontorforsyningsbranche ikke kan komme udenom - at samle sig i større og forpligtende logistik- og indkøbssamarbejder. 10

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Internationale tendenser ”Mange gange når vi giver et bud, er der jo kun tale om en potentiel volumen, og det betyder, at vi kan gå galt i byen. Så i den henseende ser jeg meget positivt på det nye samarbejde. Dertil kommer, hvis vi skal se lidt bredere på det, at der er miljømæssige fordele at hente, når leverandørerne kun skal levere et sted og den videre distribution så foregår lokalt,” siger Nicolai Petri. Han er overbevist om, at udviklingen mod større og mere forpligtende samarbejder fortsætter. Tendensen internationalt er helt tydelig, hvor over halvdelen af salget i et land som Frankrig sker via superhypermarkeder. Og også i Norge og Sverige ser strukturen anderledes ud end i Danmark. Her er der

ikke mange helt selvstændige kontorforsyninger tilbage. ”Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se nogle skift drevet af de internationale tendenser. Jeg skal ikke sige, om det er godt eller skidt, men det er en udvikling, vi ikke kan stoppe. Så må man gøre op med sig selv, om man vil med på den vogn eller ikke,” siger han. Men han er overbevist om, at man skal hoppe på vognen, hvis man vil overleve i fremtiden. Det er nødvendigt at spare omkostninger, hvor man kan. Hans opfordring til dem, der gerne vil være helt selvstændige er, at det skal de overveje kraftigt. ”Jeg siger ikke hvem, man skal gå sammen med, men det bliver svært at stå alene,” understreger han.


Brother-printere udstyret med apps Producenten er klar med ny generation af alt-i-én printere

Moderne danske hjem har både trådløst netværk, smartphones, tablets og en stor del af sine billeder og andre vigtige dokumenter lagt i ”skyen” på internet. Derfor skal en ny alt-i-én-printer, som vil have succes på det danske SOHO-marked, have mindst de nævnte features – og gerne flere til. Det prøver en ny generation af Brother-printere at leve op til. I de kommende måneder vil en ny generation af Brothers små alt-i-én-printere til brug i hjemmet og små kontorer (SOHO) således dukke op på det danske mared. Første skud på stammen kaldes DCP-J752DW og rummer som noget helt nyt forskellige Brother Apps. Brothers nye apps er udviklet til at gøre den daglige betjening både lettere og tidsbesparende. En af de nye Brother Apps – Office Doc Creator – gør det f.eks. muligt at indskanne et dokument, som derefter automatisk konverteres til en Microsoft Office-fil. Billeder genkendes, og teksten forvandles til et format, man kan arbejde direkte videre med i Word. Andre apps giver f.eks. brugeren adgang til at slå en cirkel i rødt omkring den del af et dokument, som skal fotokopieres eller skannes. Eller man kan gøre det modsatte – at markere med rødt, hvad der ikke skal med. Endelig er der Note Scan-app’en. Den kan sortere notater i rækkefølge, som man har skannet ind. Skanningerne vil automatisk blive lagt i jpg-format, så de let kan studeres på smartphones, tablets, laptops osv. Endelig tilbyder Brother den gratis iPrint&Scan-app, der gør det muligt at arbejde trådløst fra Apple, Android og Windows smartphones og tablets. bl

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

11


Danske kalendere har overlevet i både medvind og modvind

Kalendervirksomheden Mayland Burde er langt fra fordums storhed i 1980’erne, men virksomheden har skærpet sit fokus og lever og har det rimeligt godt i et marked, der ofte er blevet dødsdømt

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Mayland-navnet er nærmest synonymt med kalendere, men bag navnet gemmer sig en dramatisk 135-årig erhvervshistorie præget af både spektakulære opture og nedture. I dag ejes Mayland af den svenske virksomhed Burde og har på trods af it-revolutionen formået at gøre dødsdommene over papirkalendere til skamme. Virksomheden blev startet af to familier i København for mere end 135 år siden, og i førkrigstiden producerede Mayland allehånde former for billetter. Denne ene af familierne, som var familien Woldsen, overtog kort efter grundlæggelsen virksomheden. I 1960’erne producerede Mayland kalendere, og fra 1968 stod den daværende ejer og administrerende direktør Jørgen Woldsen i spidsen for at udvikle de kalenderprodukter, der har gjort Mayland-navnet kendt af de fleste danskere. Mayland oplevede sin storhedstid som en stor traditionel grafisk virksomhed i midten af 1980’erne med 125 ansatte, produktion, salg og lager i Skovlunde og en samlefabrik for kalendere i Sakskøbing på Falster.

”På det tidspunkt havde virksomheden et overskud, der var større end omsætningen er i dag,” fortæller administrerende direktør Peter List, Mayland.

Produktionen flyttes ud Op gennem 1990’erne gik det godt for virksomheden, men med indvarslingen af 2000-årene stod det klart, at Mayland måtte sadle om. Priserne på produkterne var kommet under voldsomt pres, og for at styre omkostningerne bedre, var Mayland nødt til at lægge produktionen ud til Fjernøsten. Det førte med sig, at samlefabrikken i Sakskøbing måtte lukke og slukke endeligt i 2006. I 2004 ansatte virksomheden for første gang en administrerende direktør, der ikke var hentet fra Maylands egne rækker. I 2006 overtog Lars Jepsen ledelsen, men han valgte hurtigt at forlade Mayland, da Jørgen Woldsen besluttede sig for at afhænde virksomheden.

Gennem 2007 indgik Mayland i en tæt dialog med den svenske grafiske virksomhed Burde, som førte til enighed om, at Burde overtog Mayland. Ved overtagelsen blev resten af ledergruppen opsagt og Peter List, der har været ansat siden 2006 for at opbygge virksomhedens salg via dagligvarebranchen, overtog direktørstolen i Danmark.

To redningskranse I dag er Mayland et rent salgsselskab i Danmark med fem ansatte. I følge Peter List går det nu rigtig fornuftigt for virksomheden ”Det, der har reddet Mayland, er to ting: Dels er der stadig et marked for papirkalendere, dels har vi satset benhårdt på at forbedre forholdet til kunderne ved at fokusere på, hvad vores produkter kan gøre for dem. Mange mennesker har stadig stor glæde af tradi-

Bordkalendere i moderne design er en stor salgsartikel.

12

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir


Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

13


Det voksende planlægningspres i familierne har medført en række nydesignede kalendere til familiebrug.

tionelle kalendere, som opfylder deres planlægningsbehov” forklarer han. I dag er det især salget af væg- og bordkalendere, som vækster. De dyre personlige kalendere i eksklusiv udførelse som skindindbundne A5-kalendere, hvor indholdet kan udskiftes – de såkaldte ”bankdirektør-kalendere” er ikke længere som i tidligere tider et

Kort og godt om Mayland

statussymbol, som kan luftes i forretningssammenhænge. I stedet har det været backto-basics for Mayland, fortæller Peter List: ”Behovet for planlægning har aldrig været større end i dag og computere og smartphones kan kun dække det delvist. Samtidig er eksklusive personlige planlægningsværktøjer for dyre at fremstille, og det er ikke der, mar-

Mayland blev stiftet som en trykkerivirksomhed i København af to familier for mere end 135 år siden. Den ene af familierne overtog virksomheden, der op til Anden Verdenskrig fortrinsvis trykte billetter. I 1960’erne satsede virksomhedens ejere på at udvikle kalendere som personlige planlægningsværktøjer og kalendere til andre formål. I 2007 blev Mayland overtaget af den svenske grafiske virksomhed Burde og tog navneforandring til Mayland Burde A/S. I dag er virksomheden i Danmark et salgsselskab med fem ansatte og hovedkvarter i Herlev.

14

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir


kedet ligger. Selvom vi stadig har luksuskalendere i sortimentet, satser vi ikke meget på dem. I stedet bestræber vi os på at have det rigtige miks af forskellige produkter.” Peter List lægger samtidig stor vægt på, at produkterne skal være kvalitetsmæssigt i orden: ”Folk vil simpelthen ikke betale for dårlige varer, fastslår han.

Mest salg går gennem kontorforsyninger I dag udgør de store kontorforsyningskæder Maylands største salgskanal, men virksomheden satser også på salg gennem de rigtig store dagligvarebutikker for at kunne imødekomme det voksende krav fra forbrugerne om one-stop-shopping. ”Kontorforsyningerne er vores vigtigste kanal, fordi de er dygtige til aktivt salg, men de store dagligvarebutikker er også en oplagt kanal for vores produkter på linje med andre kontorprodukter som eksempelvis papir,” påpeger Peter List.

Genopfundet sig selv Maylands omsætning er faldet en smule selv om virksomheden sælger omtrent det samme antal kalendere. Det skyldes ifølge Peter List, at priserne på produkterne er under pres, men han slår samtidig fast at indtjeningen er tilfredsstillende: ”Finanskrisen har på en måde tvunget os til at genopfinde os selv, og det har langtfra kun været negativt. Vi er blevet tvunget til at skærpe vores fokus og tage udgangspunkt i kundernes behov frem for blot bevidstløst at forsøge at sælge kalendere,” siger han og tilføjer: ”Vi håber på at være ”last-man-standing” inden for kalenderbranchen, og som min gamle chef ofte understregede over for mig, så er det de gode drenge, der vinder i den sidste ende.”

Administrerende direktør Peter List, Mayland.

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

15


Driftig papirvirksomhed med 75 år på bagen og lyst på livet Agentur- og handelsfirmaet Bethien fejrer i år 75 års fødselsdag. Med et miks af specialprodukter inden for papir og kontor- og kunstnerartikler har virksomheden sat kursen mod fremtiden

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

Kim Bagge Mikkelsen, Bethien: “Vi tror på at der er plads på markedet til en mellemstor kvalitetsbevidst papirleverandør og agent.”

75 år og still going strong. Agentur- og handelsvirksomheden Bethien i Roskilde med papir som speciale har gennem de seneste 75 år beskæftiget sig med lidt af hvert inden for papirbranchen, men har de seneste år fundet sin rette hylde, der udgør firmaets platform for fremtidens aktiviteter. Papirbranchen har de senere år oplevet en særdeles turbulent tilværelse, som har medført at mange agentur-virksomheder har måttet dreje nøglen om. Hvor der tidligere 16

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

var omkring 30 agenter i Skandinavien, er der nu blot fem-seks tilbage, forklarer administrerende direktør Kim Bagge Mikkelsen, Bethien: ”Men vi lever godt af at sælge papir, og vi har oplevet en konstant fremgang siden før finanskrisen for alvor satte ind. Vi har i dag en god og sund virksomhed, og vi tror på, at der er plads på markedet til en mellemstor kvalitetsbevidst leverandør og agent, der lægger vægt på høj kvalitet af både produkter og ydelser til kunderne,” siger han.

Specielle produkter Nøglen til Bethiens strategi er satsning på et miks af specialprodukter inden for papir mere end på de traditionelle papirprodukter samt i mindre grad kontorartikler kombineret med et nært forhold til virksomhedens kunder. Bethien er et aktieselskab med syv ansatte. Virksomheden har i dag agenturer for 12 papirfabrikker og seks fabrikker inden for kunstner- og kontorartikler. Desuden driver Bethien grossistvirksom-


hed inden for indramning, kopipapir og især farvet papir til grossister, der videresælger produkterne til skoler og børnehaver. Inden for dette område er Bethien i dag markedsledende i Skandinavien, oplyser Kim Bagge Mikkelsen. ”Vi sælger i dag mere specielle produkter end tidligere, og det har givet os gode resultater. Vores kerneområde er papir til skoler og børnehaver,” siger Kim Bagge Mikkelsen. En stor del af Bethiens kunder udgøres i dag af danske kontorforsyninger, der blandt andet aftager farvet papir, kopipapir og andre kontorartikler. På agentursiden leverer virksomheden blandt andet papir til fødevareindustrien, emballage samt fortsat papir til det grafiske marked. Kontorartiklerne, som for eksempel sakse og linealer og kunstnerartiklerne, der udgøres af produkter som specialpapir og pensler, udgør en lille, men stabil del af omsætningen.

Tilbage til rødderne Bethien opererer i dag i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island og har netop taget hul på et nyt kapitel med salg af farvet papir til tyske skoler og børnehaver. På den måde vender virksomheden tilbage til sine rødder, da virksomheden blev grundlagt i Danmark i 1938 af den tyske handelsmand Hans Wilhelm Bethien, der kom her til landet fra Hamborg. Hans Wilhelm Bethien startede sin virksomhed med et agentur for en hollandsk papirfabrik og udvidede med flere agenturer inden for papir, indtil sønnen Fritz Bethien i 1968 overtog virksomheden og for alvor satte skub i nye aktiviteter. Fritz Bethien udvidede virksomhedens arbejdsområde til at omfatte Skandinavien og Island og startede desuden egen produktion af konvolutter fra Postillon-fabrikken i Skanderborg, og drev grossistfirmaet Malling, Crone & Møller, der solgte papir til grafiske virksomheder.

Levering til grossister af farvet papir til kreativ udfoldelse i skoler og børnehaver er i dag en nøgleaktivitet hos Bethien.

Ny eneejer Grossistfirmaet blev afhændet i 1988, og i midten af 90’erne begyndte Fritz Bethien gradvis at forberede et generationsskifte, hvilket blandt andet medførte, at konvolutfabrikken blev solgt fra.

Kim Bagge Mikkelsen købte sig i 2001 ind i virksomheden og er i dag eneejer af Bethien. Bethien har både kontor og lager på adressen i Roskilde, og de syv ansatte tager sig af alle opgaver indenfor salg, administration, markedsføring, lagerstyring og logistik

Fakta om Bethien

Handels- og agenturfirmaet blev grundlagt i København i 1938 af den tyske indvandrer Hans Wilhelm Bethien og siden drevet videre af sønnen Fritz Bethien frem til 2009. I dag er virksomheden med syv medarbejdere i hovedkvarteret i Roskilde ejet af Kim Bagge Mikkelsen. Markederne er foruden Danmark Skandinavien, Island og senest Tyskland. Al salg og administration foregår fra virksomhedens moderne hovedkvarter i Roskilde.

18

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir


Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

19


Antalis overtager Xerox’ papirforretning Antalis Danmark ser store muligheder i virksomhedens køb af et af verdens stærkeste brands

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Betinget af EU’s godkendelse overtager Antalis Xerox’ vesteuropæiske papirforretning, der distribuerer kontorpapir og papir og medier til digital print i 16 lande i Vesteuropa. Handlen ventes at falde på plads i begyndelsen af 4. kvartal i år. ”Overtagelsen af et af verdens vigtigste brands styrker markant Antalis’ branddisponering – også her i Danmark,” siger marketingchef Michael Thorvaldsson fra Antalis’ danske afdeling om handlen. Xerox er stærkt repræsenteret i Norden og har også en markant position på det danske marked. Brandet har et solidt fodfæste blandt forhandlere, i supermarkeder og i computerbranchen. Selvom markedet for kontorpapir de senere år har været under pres forventer Michael Thorvaldsson, at overtagelsen af Xerox papirprodukter vil styrke Antalis’ position, ligesom han forventer, at Antalis’ position vil styrke Xerox varemærket i Danmark. ”Xerox er et af verdens stærkeste brands, og jeg er overbevist om, at overtagelsen vil øge vores muligheder både internationalt og i Danmark,” siger han .

Emballage i vækst Derudover har Antalis valgt at satse på em-

Antalis forventer, at købet af Xerox vil øge virksomhedens muligheder på kontorpapirmarkedet. Foto: Colourbox.

20

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Michael Thorvaldsson fra Antalis ser frem til virksomhedens overtagelse af Xerox.

ballage, et område der for alvor har taget fart de seneste år. ”Vi vokser hurtigt på emballageområdet, og vi har netop udvidet vores organisation med to nye eksterne medarbejdere. Emballage er uden tvivl et væsentligt fokusområde for Antalis,” siger han. Antalis’ ovetagelse af Xerox’ papirforretning følger salget tidligere på året af Xerox’ amerikanske og canadiske avisforretning, da Xerox i stedet ønsker fortsat at fokusere på vækst af sin serviceforretning og udvikling af innovative dokumentteknologier. Xerox’“office paper business” beskæftiger ca. 280 mennesker fordelt på de 16 lande. Det årlige salg er på omkring 300 millioner pund (ca. 2,7 mia. danske kr.), hvilket repræsenterer ca. 280.000 tons papir.


Store tegnedag med Staedtler 600 eventyrfigurer blev det til, da Staedtler som led i virksomhedens World Kids Colouring Day, arrangerede tegnekonkurrence hos Arnold Busck. Børnene kæmpede om en dag i Legoland for hele familien

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Disse tegninger fik 1., 2. og 3. præmien.

11 Arnold Busck-forretninger slog 10. maj dørene op for tegneglade børn, der skulle tegne deres egen eventyrfigur. Det var der 600 børn, der benyttede sig af. Bag tegnedagen stod Staedtler Nordic der, i lighed med de øvrige Staedtler-selskaber i andre lande, hvert år arrangerer en World Kids Colouring Day. Her i landet blev dagen arrangeret i samarbejde med SOS Børnebyerne, der sendte frivillige ud i butikkerne for at fortælle om deres arbejde med børn i nød. Børnene havde noget at kæmpe om. Førsteprisen var en tur til Legoland for hele familien mens 2. og 3. præmien var en gavepose med Staedtler-produkter. Hver af de 11 butikker havde fået tilsendt 100 goodiebags med Staedtler-produkter og

Laura fra Als kunne som vinder af konkurrencen tage hele familien med i Legoland.

information om SOS Børnebyerne sponsoreret af Staedtler, og desuden sponsorerede virksomheden alle tegningerne med et bidrag til SOS Børnebyerne. Stadtler Nordic har i år yderligere sponseret SOS Børnebyernes Familiedag, som blev holdt i anledning af FN´s internationale Familiedag. Der blev blandt andet sponsoreret med skriveredskaber, spændende præmier og goodiebags, også i forbindelse med en tegnekonkurrence. Staedtler har desuden sponsoreret tegnekonkurrencer i Randers Storcenter, Glostrup Storcenter, Rosengaardentret i Odense og Kolding Storcenter med skriveredskaber op til familiedagen. Vinderen af familieturen til Legoland blev Laura fra 4. klasse på Nordborg skole.

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

21


Nyt underskud til Staples 2012-resultatet af den primære drift er dog væsentligt forbedret i forhold til året før. Årets resultat er påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med, at Staples har restruktureret forretningerne i Europa, herunder også i Danmark

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk Staples’ resultat for 2012 blev et underskud på 43,5 mio. kroner mod et underskud på 46,5 året før. Men virksomheden forbedrede sin indtjening på den primære forretning med 19 mio. Hvor bruttofortjenesten i 2011 var 14 mio. kroner, blev den i 2012 33 mio. Medvirkende til underskuddet er engangsomkostninger i forbindelse med, at Staples i 2012 besluttede at restrukturere forretningerne i Europa. Det har medført, at der er sket af- og nedskrivninger på både bygninger, driftsmidler og goodwill på næsten 19 mio., ligesom det har kostet fratrædelsesgodtgørelser på et tocifret millionbeløb. Selskabet betegner selv resultatet som ikke tilfredsstillende. Fratrædelsesgodtgørelserne dækker blandt andet over, at Staples Danmark i 2012 flyttede en del af sine backoffice-funktioner

til svenske Staples og nedskrivningerne på bygninger skal ses som en følge af, at Staples forventer at indkassere mindre end forventet, når virksomhedens bygning i Espergærde nord for København bliver solgt. Bygningen er sat til salg fordi Staples har flyttet sit lager til Brøndby og planlægger at lade administrationen følge efter. I Brøndby er virksomheden i øvrigt i gang med at udvide lagerkapaciteten med 25 procent, fortæller administrerende direktør Nils Claudi Arlund.

Administrerende direktør Nils Claudi Arlund.

En sælgers død – eller bare mere af det samme I seneste nummer af Kontor Papir kan vi læse om branchens hastige fremmarch med webshops og fusioner for at skærpe profilen til nye tider i salget. Godt gået, når det virker. Jeg blev dog overrasket da jeg under branchenyt kunne læse om en undersøgelse fra Business Danmark om sælgere – ikke med fokus på vor branche, men sikkert gældende her også. De tørre tal fra en nylig undersøgelse er lidt skræmmende: 24 procent af sælgerne tror, deres chefer ser dem som pågående med fokus på ordren og på gennemslagskraft. Kun 5 procent ser dog sig selv som ”huntere”, der skal skaffe en ordre. 22

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Men 23 procent af arbejdsgiverne så gerne, vi var det. Så kommer det helt store spørgsmål, er 75 procent af arbejdsgiverne ikke fokuseret på at målrette salget? Er 95 procent af sælgere mere ”rådgivere” end sælgere? Som leverandør er det jo netop ansvaret at sikre sine forhandlere et godt salg, og det gør man kun ved at have aktiviteter, der er værdifulde for den enkelte forhandler. Det kræver chefer som forstår vigtigheden af, at sælgere har fokus på at sælge aktiviteter. Og det kræver sælgere, der kan tilføre værdi til forhandlerens sælgere via uddannelse og sambesøg på projekter og større aftaler.

Læserbrev Når det går dårligt for forhandlere, går det dårligt for leverandøren, og kan han ikke leve op til et målrettet og opsøgende aktivt salgskorps – så tabes der i begge lejre. Hvem ved bedre end den enkelte leverandør, hvor hans produkter med fordel kan promoveres og hvordan? Det sker ved at have sælgere, der er tilpas fokuserede på at skabe salg – og her mangler der øjensynligt en hel del. Med salgshilsen Steen Hoffmann. Salgsagent.


Eksempler på hvordan logoer kan se ud på produkter, når der anvendes forskelligt tryk, prægning, gravering eller brodering.

Ny dimension til e-butikker Softwaren Technologo, der netop er introduceret i Danmark, kan bruges til at udvide e-butikker, så kunderne kan se, hvordan deres logoer vil tage sig ud på butikkernes produkter Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

Med en softwarepakke fra firmaet Penhouse Nordic er det nu muligt for kunder i e-butikker selv at anbringe deres firmalogo på varerne i butikkerne. Dermed kan varerne udformes, så de kan benyttes som eksempelvis firmagaver eller produkter, som bruges internt i en virksomhed. Det kan spare masser af tid, når for eksempel kontorprodukter skal forsynes med et logo. Penhouse Nordic har startet et agentur i Skandinavien for software fra det canadiske softwarefirma Technologo, som i mere end 10 år har udviklet software til virtuelle præsentationer. Blandt softwarepakkerne er Virtual Sample (vSample), der i dag ifølge agenten er den mest udbredte præsentationssoftware i verden. ”Alle websider har mulighed for at integrere Technologo og hermed udvide forretningen med et helt nyt område. Slutbrugerne har muligheden for at se alle relevante produkter med deres eget logo i samme sekund, som de uploader deres logo. Dette er unikt og samtidig brugervenligt,” forklarer Kristoffer Ernest, der er teknisk direktør for Technologoprodukterne hos Penhouse Nordic og har startet forretningsområdet sammen med administrerende direktør Jens Minor Hansen. Han fremhæver, at det fjerner hele den tids- og omkostningskrævende arbejdspro24

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

ces, som hidtil har været forbundet med design og fremstilling af forskellige prøver af produkter forsynet med logoer.

Nyt forretningsområde ”E-butikkerne har ikke ændret sig meget de seneste 10 år, og vSample er et oplagt produkt til eksempelvis kontorforsyninger, der ønsker at udvide deres forretning på nettet ved også at kunne levere promotion-varer og dermed tilbyde kunderne nye muligheder. Vi mener, at kontorgrossisterne bør overveje at udvide deres forretningsområde. Vi forudser, at slutkunderne fremover ønsker færre leverandører med bredere kompetencer,” siger han. vSample kan i følge Kristoffer Ernest bruges i forbindelse med alle eksisterende hjemmesider. Softwaren er åben, så den let kan integreres med de forskellige webplatforme, der udgør rygraden i e-butikkerne, forklarer han. Til mindre kontorvirksomheder anbefaler han Technologos RightClick software. Det er et præsentationsværktøj, som kan anvendes i forbindelse med et hvilket som helst billede fundet på internet. ”Man kan anvende softwaren til at fjerne logoer på produktbilleder og herefter indsætte sin egen kundes logo. Hvis logoet skal

illustreres som værende lasergraveret, præget, broderet eller trykt i farver, kan det også klares, og det kan spare vores kunder mange ressourcer,” siger han. Technologo står desuden bag en softwarepakke kaldet vCat, hvor det er muligt virtuelt at sætte logoer på varerne i et givet elektronisk katalog. De eksisterende softwareløsninger bliver senere udvidet med 3D-præsentation af produkter, hvor et produkt, som eksempelvis en kuglepen, kan vendes og drejes, når et logo sættes på pennen.

Færdige e-butikker Foreløbig ligger forhandling af Technologoprodukterne i Penhouse Nordic-regi, men planen er, at softwaren skal forhandles via et selvstændigt selskab. Dette selskab vil næste år også udvide sit forretningsområde med at tilbyde færdige e-handelsløsninger med integreret præsentationssoftware fra Technologo og en stor leverandørdatabase. ”Fremtidens kamp om online salg gør, at hver webshop skal fremstå med grossistens identitet og give slutkunden en oplevelse. Vi bygger en brancheløsning, som er tilpasset promotionsmarkedet og e-shoppen kommer til at opfylde alt hvad vi mener, en moderne shop skal kunne,” forklarer Kristoffer Ernest.


bliver til Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

18 selskaber under australske PaperlinX ændrer navn i løbet af 2013. Herunder CC&CO, som også bliver til PaperlinX. Efter en række år med et succesfuldt samarbejde mellem CC&CO og PaperlinX kommer navneændringen fra CC&CO til PaperlinX som en naturlig udvikling for den administrerende direktør i CC&CO, Jørgen Nielsen: ”Siden PaperlinX opkøbte CC&CO i 2004, har vi begge haft megen gavn af samarbejdet. Bl.a. har vi haft rige muligheder for global vidensdeling og et solidt samarbejde med både leverandører og kollegaer i andre lande. Helt fra starten har CC&CO været en unik handelsvirksomhed. Det er derfor heller ikke helt uden følelser, at virksomheden nu ændrer navn, mener Jørgen Nielsen:

Jørgen Nielsen, adm. direktør hos CC&CO, der nu skifter navn til PaperlinX.

”Det er selvfølgelig med et vist vemod, vi siger farvel til CC&CO navnet, der har været brugt i mere end 90 år. Med CC&CO har vi fået opbygget et solidt navn, som er kendt af mange. Men set i lyset af de fordele, vi vil få som følge af navneskiftet til et stærkt brand

som PaperlinX, er vi helt sikre på, at det er den rette beslutning.” Det klare mål er fortsat at styrke udviklingen via de vækstinitiativer, som allerede er igangsat. Visionen er stadig at skabe Skandinaviens førende handelsvirksomhed gennem bæredygtige partnerskaber med kunder og leverandører. Den nuværende indsats på det svenske marked er da også netop blevet forstærket. Pr. 01.06 opkøbte PaperlinX en mindre, svensk virksomhed, Cadorit AB. Cadorit sælger sign- & displayløsninger, og vil komme til at indgå som en del af PaperlinX i Sverige. Navneændringen for både CC&CO og Cadorit AB vil foregå løbende henover resten af 2013 og forventes endeligt implementeret til nytår.

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

25


Nye områder til Søren Gaardbo Papyrus-direktør Søren Gaardbo har fået ansvar for endnnu et par lande, nemlig Frankrig og Benelux (Holland og Belgien) udover de 16, han i forvejen var chef for. pr. 1. juli 2013 er hans titel Senior Vice President (SVP) Nordic Cluster, South/Eastern Cluster, Benelux and France og han er dermed resultatansvarlig for 18 af de 22 europæiske lande, hvor Papyrus er repræsenteret. Søren Gaardboe har været i Papyrus siden ultimo 2006, og har i de seneste 5 år været SVP for Nordic Cluster og SVP for South/Eastern Cluster siden ultimo 2012.

Ny printer fra Kyocera Kyocera har lanceret TASKalfa 265ci, som er en kompakt og støjsvag multifunktionsprinter til udskrivning, kopiering, scanning og fax. Tromlen på den nye maskine kan klare 200.000 udskrifter, før den skal udskiftes. Den lange levetid er et resultat af Kyoceras mere end 50 års erfaring med keramiske materialer. ”Det her er vores første TASKalfa, som kun printer A4-udskrifter,” siger Tommy Johansson, nordisk produktchef hos Kyocera Docu-

ment Solutions. Vi oplever et voksende marked for kompakte, men samtidig avancerede multifunktionsprodukter, primært hos små og mellemstore virksomheder.” TASKalfa 265ci er konstrueret, så den kan integreres i alle netværksmiljøer. Ved udskrift af følsomme data kan brugerne godkendes direkte på enhedens betjeningspanel og dermed garanteres både sikkerhed og fortrolighed.

Vækst hos Dencon Dencon i Skive har netop offentliggjort resultatet af regnskabsåret 2012-2013. Det viser et overskud før skat på ca. syv mio. kr. mod tre mio. kr. året før. Et resultat, virksomheden selv betegner som tilfredsstillende i det nuværende marked. Kontormøbelbranchen har i årets løb oplevet en væsentlig afklaring i producentleddet. Strategiskift, opkøb, konkurs og økonomiske vanskeligheder i branchen har ifølge administrerende direktør Henrik Søgaard Feld medført, at producenterne nu fremstår klart differentierede. ”Dencon har gennem hele krisen holdt fast i en klar, forhandlerbaseret distributionsstrategi. Dermed har vi opnået stor troværdighed. Samtidig har vores satsning på de nære eksportmarkeder medført en signifikant omsætningsfremgang,” siger han. For at sikre Dencons position på lang sigt geninvesteres hele årets overskud i virksomheden. I det kommende regnskabsår forventer Dencon øget aktivitetsniveau og indtjening. Blandt andet på grund af en fortsat fokuseret salgsindsats på hovedmarkederne, Danmark og de skandinaviske markeder, og effekterne af den udvidelse af produktporteføljen, som Dencon har foretaget i løbet af 2012-13.

Søren Gaardbo, Papyrus, får udvidet ansvar.

Papyrus indgår langsigtet aftale med ISS Papyrus Supplies har indgået en langsigtet partnerskabs- og distributionsaftale med ISS, Aftalen dækker Sverige, Norge, Danmark og Finland og repræsenterer den fulde pakke af produkter, som Papyrus Supplies leverer til ISS. Den udvidede kontrakt vil styrke Papyrus’ ledende position hvad gælder Facility Supplies i Norden, siger firmaet. 26

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Det går godt for Dencon.


Ny annoncesælger

Marianne Gjerlufsen er ny “blæksprutte” på Marianne Gjerlufsen blevet ansat som ny annoncesælger på bladet, efter at Vibeke Hastrup har valgt at finde nye udfordringer. Marianne har en baggrund fra såvel boghandel som forlag, idet hun er uddannet hos Paludans Boghandel i Fiolstræde i København. Senere gik turen over bl.a. Gad på Strøget, og i 1997 skiftede hun til Forlaget Libris. Da det blev købt af FDB, fulgte Marianne med. Det blev til 10 år i organisationen, hvor hun bl.a.

arbejdede med kurser og formidling Marianne tager sig også af en række ”blæksprutte”-funktioner på bladet.

Tag godt imod bladets nye annoncesælger.

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

27


Gør den digitale tidsalder til din fordel Cross channel-handel og -markedsføring er vejen frem for detailhandelen Af Bjarke Larsen

Om 10 år vil der være behov for 25 pct. mindre handelsareal i detailhandelen – og handlen vil være koncentreret i cirka 30 byer. Til gengæld fortsætter salget via internettet med at stige, og de detailhandlere, der vil klare sig bedst i de kommende år, er dem, der formår at kombinere salg på nettet med salg i butikkerne. Det fastslog Henning Bahr, adm. direktør, Retail Institute Scandinavia, da han holdt oplæg i forlængelse af årets KONPA-generalforsamling. Det handler om ikke at se netsalget som en trussel mod de fysiske butikker, men at tænke de to ting sammen, forklarede han: “På nettet kan man have det helt store udbud, som der ikke er plads til i en mindre butik. Man skal tilbyde kunderne at hente varen i butikken – og når de så kommer ind i butikken, skal man selvfølgelig forsøge at skabe et mersalg. I butikken kan der så fokuseres mere skarpt på et kerneudvalg af varer.” Et vigtigt element er at skabe en meningsfuld tilstedeværelse på de sociale medier.: “I modsætning til, hvad mange tror, handler det ikke om at skabe salg via nettet, men om at opbygge en fangruppe, der følger butikken/kæden,” fastslog Henning Bahr – og tilføjede: “Man kan også hurtigt få skabt en hadegruppe, hvis man dummer sig.”

Tankevækkende tal Henning Bahr præsenterede en række tankevækkende tal om den unge generation af forbrugere: generation Y: 60 pct. følger brands på Facebook. Men de unge kunder er ret illoyale og fordeler deres loyalitet på mange. 39 pct. foretrækker at få annoncer og tilbud online, 13 pct. foretrækker at handle i ebutikker på nettet. 37 pct. foretrækker fysiske butikker, men – vigtigst af alt: Halvdelen ønsker begge dele. 41 pct. har besøgt en butik udelukkende for at se en vare, de bagefter ville købe på nettet. 30 pct. har brugt smartphone i en fy28

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

Henning Bahr gav gode råd om markedsføring.

sisk butik til at gå online for at finde en bedre pris. Og to ud af tre synes ikke, at butikker er gode til at give dem oplevelser. ”Alt i alt er de dobbelt så krævende som gennemsnitsdanskerne – og de er sindssygt velinformerede,” lød hans konklusion.

6 gode råd Henning Bahr sluttede med at give 6 gode råd om Cross channel handel: • Driv trafik både den ene og den anden vej – fra net til butik og omvendt. • De fysiske butikker skal ikke kun betragtes som salgssteder. Se på dem som noget, der giver inspiration, som showroom. • Hjemmesiden kræver markant større fokus. • Brug de sociale medier som værktøj til service, læring, loyalitet og trafik. • Invester de nødvendige ressourcer i organisationen. Også selv om online-handel ikke er nogen cashcow. Det er snarere loyalitetsskabende. • Udnyt den øgede adgang til data og viden.


Kop & Kande viser vejen Kæden med 92 frivillige butikker som medlemmer har været på en lang rejse de seneste tre år, fortalte direktøren på KONPAs generalforsamling Af Bjarke Larsen “Der er ingen steder, hvor pengene kan ryge så hurtigt, som online. Det koster boksen at drive og udvikle et godt site. Derfor kræver det også benhård prioritering, for vi kan ikke nå alt, og det dur ikke at gøre det halvt.” Det var en af de erfaringer, Peter Rønn har gjort sig i løbet af de seneste tre år, hvor han som adm. direktør i Kop & Kande har ført organisationen gennem en lang rejse, der har vendt fuldstændig op og ned på, hvordan kæden markedsfører sig selv: ”Marketing i 2009 var en masse tv-reklamer, 26 tilbudsaviser og en hjemmeside, der levede sit eget liv. I dag er vi godt på vej mod en fuldstændig integration af cross channel konceptet,” forklarede han. Han mener, at den største forskel på markedsføring før og nu er, at hvor det tidligere var beliggenhed, der var afgørende, så er det nu tilgængelighed 24/7: ”Kunderne oplever os som én butik, og de er langt foran os på onlinedelen,” fastslog han og fortsatte:

”I dag skal kunderne påvirkes mange steder. Det svære er at få det til at hænge sammen – effektivt.”

Store ordrer online Men det kan betale sig, fastslog han: ”I dag kan du have endeløse hylder i butikkerne via en pc eller tablet, hvor kunderne kan se alle de varer, der ikke er plads til i butikken, eller som måske er udsolgt. Og hvis varen er udsolgt i butikken, leveres den til kunden fra et lagerhotel.” Kop & Kande har fjernet alle de billige varer fra webshoppen. De er for dyre i pluk og transport, forklarer Peter Røn. Og det har givet bonus: Gennemsnitsordren online er 497 kr., hvor den i butikken er på 256 kr. Kop & Kande bruger 17 mio. kr. på markedsføring ud over aviserne. Heraf 8 mio. kr. på tv. Butikkerne betaler kun 2.000 kr. om måneden for at være med i markedsføringen. Resten betales af leverandørerne.

Klip fra generalforsamlingen Nye i bestyrelsen Gert Gerber, divisionsdirektør hos Scan Office, og Christel Kniep, adm. direktør i Imexpo Nordic ApS, ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Desuden ønskede Michael Voll, adm. direktør hos Despec A/S at udtræde af bestyrelsen. I stedet valgte generalforsamlingen Nils Claudi Arlund, adm. direktør hos Staples Denmark ApS, Morten Damgaard, adm. direktør hos InterMail A/S og Steen Mur-

mann, adm. direktør hos Antalis A/S til bestyrelsen. Jørgen Foley, adm. direktør hos Esselte ApS blev efterfølgende genvalgt som formand for KONPA:

Fokus på hvervning På grund af ikke mindst fusioner og opkøb i branchen forsvinder der hele tiden medlemmer hos KONPA. Heldigvis er der også indmeldelser. Dem har der således været 5 af i den forgang-

ne periode. Det fortalte KONPA-formand Jørgen Foley på generalforsamlingen. Han understregede endvidere, at man gerne vil have endnu flere medlemmer: ”Medlemshvervning vil være højt prioriteret i den kommende periode,” lød det.

Kontingentregulering Generalforsamlingen besluttede efter indstilling fra bestyrelsen at sætte kontingentet op med 3 pct.

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

29


Velkommen til nye medlemmer i KONPA Vi har haft den glæde at kunne byde to nye medlemmer velkommen, nemlig:

bog- og papirhandler, kontorforsyninger, ndkøbskæder o.s.v. Børge Jørgensen – indehaver

Danblok Design & Produktion Aps Danblok er etableret i 1989 som grossist og producent af papirvarer via opkøb af Jan Valur engros (1994) og Spiralbind (2003) samt samarbejde med B.N.T. Scandinavia, Esselte, BIC, 3M, Dymo, Pilot samt andre producenter. I dag har jeg ca. 6000 varenr. tilgængelig, hvoraf ca. 75 procent er lagerførende. Sortimentet er under stadig udvikling i tæt samarbejde med vores leverandører. Jeg har to kørende sælgere, som besøger

MagView MagView magnetsystem startede i 1994, idet jeg hjemme på spisebordet opfandt en magnetisk fotolomme, som jeg videreudviklede. Det blev hurtigt til magnetlommer i alle mulige størrelser, interessen omkring disse viste sig at være stor. Gennem årene bredte produktet sig fra vennekredsen til div. arbejdspladser og videre til fotobranchen. Da Lean styring blev ind-

ført omkring år 2000 på mange virksomheder, viste kontorbranchen også stor interesse for mit produkt. Efterspørgslen blev så stor, at jeg fandt en fabrik, der kunne hjælpe mig, hvorfor magnetlommer i dag bliver produceret i tusindvis på en fabrik i Kina. MagView er i dag storleverandør til kontorbranchen af magnetlommer i alle mulige størrelser og design. Lars Handler – indehaver

KONPAS ny bestyrelse KONPA bestyrelsen består efter generalforsamlingen den 25. juni 2013 af:

Jørgen Foley, adm. direktør, Esselte ApS

Mogens Hallager, adm. direktør, Bong Danmark A/S

Klaus M. Jensen, direktør, Office Supplies Denmark A/S

Anders Geiker, adm. direktør, DK Paper ApS

Tommy Petersen, Nordisk salgs- og marketing direktør, Despec A/S

Morten Damgaard, adm. direktør, InterMail A/S

Nils Claudi Arlund, adm. direktør, Staples Denmark A/S

Steen Murmann, adm. direktør., Antalis A/S (udpeget af Finpapirsektionen)

Formand

Næstformand

Kasserer

KONPA

Adm. direktør Jørgen Foley Esselte Danmark ApS Smedeholm 10 DK-2730 Herlev Tlf. 38 16 78 00 Fax 38 16 78 01 jfoley@esselte.com www.esselte.com

Adm. direktør Nils Claudi Arlund Staples Denmark ApS Bjergvangen 1 3060 Espergærde Tlf. 49 17 03 03 nilsclaudi.arlund@staples.dk

Adm. direktør Mogens Hallager Bong Danmark A/S Baldersbuen 2 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 55 55 Fax 46 59 02 55 mogens.hallager@bong.com www.bong.dk

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Marlén Sandvik Tlf. 33 74 65 02 hms@danskerhverv.dk Juridisk konsulent Josefine Thrane Sletten Tlf. 33 74 61 07 jts@danskerhverv.dk


Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|Papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|Papir leveret til privatadressen.

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds)   Adresseændring

 Navneændring

  Afbestilling

  Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adressen på bagsiden): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.: By:

Send ændringerne pr. mail til post@kontorpapir.dk eller udfyld kuponen og send den til Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K. Fax: 3215 0844.

Nr. 5 | 2013 | KONTOR|papir

31


Kontorpapirnr5  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you