Page 1

Nr. 1 Februar/marts 2012

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Pap

erw

201

2

Reportage fra årets Paperworld

side 6

Esselte satser på bæredygtighed

orld

Side 4

w w w . k o n t o r p a p i r . d k


Indhold Godt med grønt

Esselte satser på bæredygtighed

Siden 1. januar har 700 Esselte-produkter haft FSC-stemplet. Det handler både om at vise ansvarlighed som virksomhed og om at imødekomme de krav fra kunderne om miljørigtige produkter, der i stigende grad vil komme, siger direktøren  Side 4

Reportage fra årets Paperworld

Både hvad angår antallet af besøgende og udstillere holdt Paperworld i Frankfurt skansen i forhold til sidste år. Messen er det vigtigste mødested og udkigspunkt, siger danske udstillere  Side 9, 11, 12,13 og 15

”Vi er nødt til at sætte (miljørigtige) standarder for os selv – både som branche og virksomhed.” Ordene kommer fra Esseltes danske topchef, Jørgen Foley, og der er god grund til at klappe af den hold-ning, han og firmaet lægger for dagen. Esselte har gennem længere tid arbejdet målrettet med bæredyg-tighed og sælger nu 700 FSC-mærkede produkter. Selv om miljøet i øjeblikket ikke står så højt på den politiske dagsorden, hverken nationalt eller internatio-nalt, som for et par år siden, er problemet med global opvarmning, rovdrift på ressourcerne og tilknyttede problemer ikke blevet mindre. Politikerne har ikke været i stand til at skabe internationalt forpligtende aftaler, og også derfor er det vigtigt, at vi alle hver især – som borgere, forbrugere og virksomheder – yder et bidrag til at sikre, at klodens klima ikke går helt amok. Lidt amok vil det under alle omstændigheder

gå de kommende år alene i kraft fortidens synder. I krisetider vælger mange at spare de ekstraudgifter, der ofte er forbundet med at købe produkter, der er mærkede som økologiske, bæredygtige og tilsvarende. Det kan friste leverandører og producenter til at skære ned på disse produkter, men det er en kortsigtet løsning. Produkterne skal være til stede som en reel valgmulighed, og det er heldigvis ikke alle, der mærker krisen lige hårdt eller reagerer ved at fravælge mil-jøet. Og så venter vi for øvrigt stadig på, at den nye regering skal leve op til sit løfte om i langt højere grad end den forrige at se på miljø frem for pris, når det offentlige skal købe ind. Endnu et løftebrud?

Bjarke Larsen Ansvarshavende redaktør

Husk at abonnere Pænt overskud hos Labofa

Virksomheden, der især har satset på møbler til undervisningsmiljøer, lancerer en ny kontorstol til efteråret Side 16

En lang række læsere af bladet har endnu ikke tegnet abonnement på KONTOR|Papir, hvilket er en betin-gelse for at blive ved med at modtage bladet. I forbindelse med sidste nummer af KONTOR|Papir udsendte vi en faktura på 199,00 kr. excl. moms (i alt 248,75 kr.). Find den frem og betal hurtigst muligt. Er fakturaen blevet væk, kan vi sende den igen,

hvis du kontakter os på mail: post@kontorpapir.dk. Du kan også indbe-tale beløbet på konto 3227 – 0340952 med tydelig angivelse af, hvem der skal modtage bladet. Hvis vi ikke hører fra dig, stopper vi med at levere KONTOR|Papir .

Faste rubrikker: Branchenyt side 18 og 19 KONPA  Side 20 og 21 Detailpapirhandlerforeningen  Side 23 Bestillingskupon Side 23

Forside: ????

Nr. 1 Februar/marts 2012 | ISSN-nummer 1603-8630 | Kontrolleret oplag: 3.363 eks. udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K., Telefon 74 43 14 44, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kkaas@mail.dk Telefon 21 74 57 07 Klavs Andersen, e-mail: klavs2@gmail.com Telefon +31 611 61 83 47 Annoncekonsulent: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Telefon 7443 1444 Levering af bladet: Brug kuponen på næstsidste side i bladet Layout/tryk: Rosendahls, Oddesundvej 1, DK-6715 Esbjerg N, Telefon 76 10 11 12

Medlem af:

2

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


Hotte tilbud ... i en kold tid ....

Her er en stribe hotte og aktuelle Canon produkter, der kan generere lidt mersalg i en kold tid. Se dine egne tilbudspriser i vores webshop. Gælder kun i ugerne 7 og 8.

Besøg Despec på stand CW09 på ChannelWord i Odense 1. marts Book din gratis adgang på www.channelworld.dk/despec ... sammen gør vi it supplies til den bedste forretning!

Telefon 45764300 despec.dk


Esselte satser på bæredygtighed 700 af Esseltes produkter har det attraktive FSCmærke. Selvom bæredygtighed ikke står øverst på agendaen i krisetider, tror virksomhedens danske direktør på, at kunderne i stigende grad vil have det krav med, når de vælger Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk Siden 1. januar har Esselte kunnet sætte et FSC-stempel på 700 af virksomhedens produkter og dermed bevise, at de produceres bæredygtigt. De FSC-godkendte produkter udgør en betragtelig del af Esseltes omsætning. Det fortæller adm. direktør Jørgen Foley, Esselte Danmark, uden at han endnu kan sætte et eksakt tal på. Men med så mange produkter, der omfatter papirbaserede produkter som bl.a. brevordnere, hængemapper og blokke, er der ingen tvivl om, at de bæredygtige produkter tæller godt med i Esseltes omsætning. Esselte har gennem længere tid fokuseret på bæredygtighed, fortæller Jørgen Foley. Arbejdet har bl.a. resulteret i, at virksomheden sidste år udgav en rapport med mål for, hvor meget miljøbelastningen skal reduceres, med et afsnit om arbejdsmiljø og sundhed og et afsnit om FSC. Og da Esselte sidste år blev certificeret som FSC-virksomhed var det startskuddet til den produktgennemgang, der altså foreløbig er endt med, at 700 produkter er berettiget til det attraktive FSC-stempel.

På spørgsmålet om, hvorvidt satsningen på miljømærkning grundlæggende handler om at være ansvarlig producent eller det handler om mersalg, svarer Jørgen Foley, at det her og nu mest ”hælder til det ansvarlige”, men at han ikke er i tvivl om, at ansvarligheden på længere sigt også får betydning for salget. ”Vi vil se bæredygtighed højere oppe på agendaen fra ikke mindst de offentlige kunder igen. Det er jeg ikke i tvivl om,” siger han. Men i øvrigt ser han også FSC-mærkningen som bevis på, at Esselte fokuserer på innovation og brands. ”Vi kan ikke kalde os markedsledende, når det gælder innovation, hvis ikke vi også følger med på bæredygtig produktion,” siger han. Esselte genbruger næsten 98 procent af affaldet på sine fabrikker. Og 95 procent af det papir, der bruges, er genbrug.

Bæredygtighed tæller Og at det er attraktivt at kunne bevise overfor både Esselte-kunder og slutbrugere, at produkterne er bæredygtige, er Jørgen Foley ikke et øjeblik i tvivl om. Han medgiver, at bæredygtighed måske ikke står øverst på agendaen i krisetider, men ikke desto mindre er det for både offentlige kunder og store virksomheder et af de parametre, der tæller. Specielt når det gælder den offentlige sektor, er det den almindelige opfattelse, at pris vægter meget tungere end noget andet. Og det er da også rigtigt, siger Jørgen Foley, at de offentlige kunder kikker i nederste højre hjørne. Men han understreger, at der også er set tilbud, hvor bæredygtighed vægter. ”Selvom der også er udbud, hvor bæredygtighed ligger langt under pris som tildelingskriterie, betyder det jo ikke, at vi som virksomhed bare kan lade stå til. Vi skal være med til at holde kunderne op på, hvad de siger, og i øvrigt er miljørigtig produktion jo stadig det rigtige. Vi er nødt til at sætte standarder for os selv – både som branche og virksomhed,” siger han.

Bæredygtighed og innovation Esseltes FSC-mærkede produkter er ikke nye opfindelser. Det er mange af de samme produkter, som var i porteføljen før 1. januar. Forskellen er, at Esselte nu dokumenterer, at det enkelte produkt lever op til FSC-betingelserne. 4

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

Adm. direktør Jørgen Foley, Esselte Danmark, tror på, at kunderne – ikke mindst de offentlige – igen vil lægge større vægt på bæredygtige produkter.


Paperworld holdt skansen - men med færre udstillere Verdens største messe for kontorprodukter, Paperworld i Frankfurt, holdt skansen med hensyn til antallet af gæster, men antallet af udstillere faldt en smule i forhold til sidste år

Pape

rwor

2012

ld

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk 1.855 udstillere sidste år og cirka 1.800 i år. Paperworld 2012 i Frankfurt, der blev holdt 28.-31. januar, kunne byde på 55 færre udstillere end sidste år, og messen formår dermed at holde et nogenlunde stabilt niveau i en situation præget af økonomisk nedgang i de fleste europæiske lande. Antallet af danske udstillere lå i år stabilt på otte. Ifølge Messe Frankfurt var besøgstallet til de tre fagmesser Paperworld, Christmasworld og Creativeworld, der blev afholdt sideløbende, nogenlunde det samme som i 2011 med i alt omkring 87.000 besøgende. Besøgstallet for Paperworld 2012 isoleret set var ikke offentliggjort ved redaktionens slutning. De tyske arrangører fremhæver i en pressemeddelelse, at de tre fagmesser udviser stabilitet i en periode med økonomiske problemer og lægger i den sammenhæng stor vægt på den positive udvikling i især den tyske økonomi. Samtidig peger arrangørerne på afmatning i resten af verden: ”Humøret uden for Tyskland er meget mere afdæmpet, og det afspejler sig i signalerne fra vores kunder i både Sydeuropa og Asien,” fastslår Detlef Braun, der er medlem af bestyrelsen for Messe Frankfurt. Messe Frankfurt noterer også, at den tyske branche for kontorudstyr er inde i en god gænge. Det skyldes især vækst i den in-

denlandske efterspørgsel. Ifølge en undersøgelse fra analysefirmaet IFH Retail Consultants finder væksten i salget især sted inden for papir til kontor-kommunikation og skriveredskaber.

”Blæk-kinesere” På Paperworld kunne man møde udstillere fra 70 lande og ikke mindst Kina var med 392 mod 381 sidste år stærkt repræsenteret blandt udstillerne. I det hele taget satte de asiatiske lande - og især Kina - trods en generel afdæmpning i flere af de asiatiske økonomier, deres umiskendelige præg på messen både blandt udstillere og besøgende. Det gjaldt blandt andet på særudstillingen Remanexpo i Hal 4, hvor et stort antal kinesiske producenter af uoriginale blæk- og tonerprodukter omtrent stjal hele billedet med deres kopiprodukter. Fælles for mange af disse udstillere var mere eller mindre fantasifulde firmanavne. Når det gælder de traditionelle kontorprodukter og deciderede designerprodukter, så stod kineserne dog meget svagere. Blandt udstillerne i den kæmpemæssige hal 3 dominerede de europæiske leverandører totalt ligesom i hal 5 og 6, hvor det var gave-

produkter og designerprodukter, som blev vist frem på de mange stande.

Told-razzia mod pirater Enkelte af de asiatiske udstillere i Hal 10 måtte opleve, at deres stande blev lukket og deres produkter konfiskeret, da de tyske toldmyndigheder mødte op og slog håndfast til mod piratkopier.

Danske udstillere på Paperworld Dracco Scandinavia A/S Euromic A/S Linex A/S Naga A/S Probeco A/S Scanglobe Top-print International ApS 3L Office Products

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

7


Great ideas

need the right finish!

Det er dit brand. Det er din virksomhed. Og med en smule hjÌlp fra Avery er det din succes. Lige fra alsidige etiketter i et utal af størrelser, former og strukturer til skilte, etiketter og poser - vi har alt, der skal til for at pifte dit brand op.

Little things that work in a big wayTM

Avery Dennison Nordic ApS

Industrivej 59

DK-4683 Rønnede

www.avery.dk


ld r o rw

e p a P

2

201

opmærksomme på disse problemer havde Messe Frankfurt ligefrem opsat en særlig stand, hvor man informerede om lovgivning omkring pirateri og konsekvenserne af at kopiere produkter. Næste udgave af Paperworld finder sted i Frankfurt i dagene 26. - 29. januar 2013.

Flere danske udstillere meldte da også om stor ”interesse” for deres produkter fra især kinesiske besøgende på deres stande og sagde, at kineserne var flittige til både at tage produktprøver med sig fra standene og ikke mindst havde særdeles travlt med at fotografere produkterne. Salgschef Henning Andersen fra Top-print fortalte eksempelvis KONTOR|Papir, at lysten blandt især asiatiske firmaer til at kopiere produkter udgør et stigende problem for den danske plastvirksomhed. For at gøre både udstillere og besøgende

Paperworld er det vigtigste mødested og udkigspunkt De danske deltagere i årets Paperworld benyttede messen både som international udstillingsplatform og til at finde nye produkter og skabe nye kontakter Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Der var ikke mere end otte danske udstillere på Paperworld i Frankfurt, og de fleste af dem har deltaget i mange år. Et andet fælles træk for dem er, at de ser messen både som den vigtigste og som en uundværlig platform til at udstille egne produkter, finde nye spændende produkter og i det hele taget skabe internationale kontakter. KONTOR|Papir mødte på messen en række af de danske udstillere, som samstemmende berettede, at Paperworld, der er verdens største messe inden for sit område, fortsat har stor betydning for dem både som et udstillingsvindue og som et udkigstårn.

Løgstør-virksomheden Probeco har udstillet sine plastlommer, selvklæbende og magnetiske kontorartikler samt registersystemer på Paperworld siden 2005. Sidste år blev Probeco en del af T3L-gruppen. Probecos produkter er private label-produkter, som kunderne kan sælge enten som OEM-produkter under eget navn eller som Probeco-produkter. Probeco producerer produkterne på sin højt automatiserede fabrik i Løgstør. Ifølge salgsdirektør Bjarne Jacobsen gør det avancerede produktionsudstyr det muligt for den danske virksomhed at forblive konkurrencedygtig i forhold til for eksempel kinesiske konkurrenter. ”Det er nødvendigt for os at deltage på Paperworld, fordi 95 procent af vores produktion går til eksport. Paperworld er verdens største skueplads for kontorprodukter og er

Bjarne Jacobsen, Probeco: ” Paperworld er det udstillings­ vindue, som betyder mest for os.”

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

9


SCHMEDES PAPIR Papir- og karton agentur med talrige specialiteter til emballageløsninger, handel og grafisk produktion

Elektrisk Ladet folie til indoor applikationer. 3-6 måneders hæfte evne. Flyttes nemt.

På vinduer og i hjørner

Få mere inspiration fra produkt videoen på www.schmedespapir.com Andre specialiteter fra os.: Inkjet egnet, ægte håndgjort papir Robuskin folie til wideformat, digital og offsetprint Kork lamineret papir Velouriseret papir Holografiske folier Fluoriscerende papir og karton Metalliseret papir og karton Karton til luxury packaging og meget mere....

Vidste du, at... Schmedes Papir har været agentur for papir og karton producenter siden 1954. Det privat ejede selskab repræsenterer i dag flere europæiske producenter af specialiteter. I 2011 blev selskabet en del af DK Paper gruppen og vi er nu 3 medarbejdere beskæftiget i Schmedes Papir.. Se udvalget af specialiteter på www.schmedespapir.com


Pape ”Jeg har på forhånd arrangeret møder med nye leverandører hver time tre dage i træk,” fortæller Henning Andersen, Top-print International.

det udstillingsvindue, som betyder mest for os,” forklarer Bjarne Jacobsen og tilføjer: ”Vi bruger messen til at finde nye kunder og har på forhånd aftalt møder med eksisterende kunder og nye prospekter.”

Jagt på nye produkter Top-print fra Ganløse har deltaget i Paperworld siden 1995. Den danske plastproducent viste i år på sin stand sine egenproducerede D-Clips og Magi-Clips samt en række andre kontorprodukter, som er handelsvarer fra andre producenter. Blandt nyhederne i år var blokke med Post-it-lignende notessedler, der kan klæbe til alle mulige overflader ved hjælp af statisk elektricitet og er umulige at rive itu. Salgschef Henning Andersen forklarer, at Top-print især bruger Paperworld til at finde nye kontakter og produkter, som kunne være interessante at forhandle. Detektivarbejdet foregår i samarbejde med en norsk forhandler af kontorprodukter. ”Jeg har på forhånd arrangeret møder med eksisterende og nye kunder hver time tre dage i træk, og desuden besøger vi en række stande på sidstedagen, hvor vi ser på nye produkter,” forklarer Henning Andersen.

Møder kunder og skaber kontakter

”Vi har på forhånd lavet aftaler med vores faste kunder om at mødes med dem, så vi kan vise vores seneste nyheder. Det sparer os for en hel del rejseaktiviteter. I forhold til at møde nye kunder er det som regel først nogen tid efter messens afslutning, man ved, om man får resultater. Det vurderer vi fra år til år og har på den baggrund besluttet at være med igen i år,” forklarer hun: ”Paperworld er det vigtigste mødested for kontorudstyrs-branchen og er det sted, hvor vi kan hente vigtige infomationer om udviklingen på markedet.” Blandt nyhederne fra Linex i år var serien Linex Premium, som både henvender sig til de traditionelle kunder som arkitekter og ingeniører og til kontorkunderne.

rwor

2012

ld

Tavler og rammer i glas Naga fra Horsens indtog årets Paperworld med en serie af glastavler i nye farver. Virksomheden har deltaget i messen i Frankfurt siden dagene, hvor kork- og hessiantavler samt whiteboard-tavler var hovedprodukterne. Efter at administrerende direktør Allan Petersen, som blandt andet har en fortid som indkøbsdirektør i det daværende Bogpa, der nu er Indeks Retail, overtog Naga for fire år siden, er fokus skiftet til magnetiske glastavler, og Paperworld danner altid rammen om præsentation af de seneste nyheder, som produceres på Nagas egen fabrik i Kina. ”Vi udstiller nye farver hvert år på messen. Vi viser fem nye farver og samtidig tavler i de

”Paperworld er det vigtigste mødested for kontorudstyrs-branchen og er det sted, hvor vi kan hente vigtige infomationer om udviklingen på markedet,” fastslår produktchef Lisa Guldborg Mikkelsen, Linex.

Linex har haft egen stand på Paperworld i seks år. Virksomheden benytter messen til at vise sit sortiment af tegneudstyr med vægt på både nyhederne og de klassiske Linexprodukter. Produktchef Lisa Guldborg Mikkelsen fortæller, at Linex anvender Paperworld både til at møde eksisterende kunder og skabe kontakt til nye i især de lande, hvor virksomheden endnu ikke er repræsenteret.

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

11


Allan Petersen, Naga: ”Vi får hvert år en masse nye kontakter her på messen, og det har været medvirkende til, at vi det seneste halvandet år har opbygget et internationalt net af distributører.”

15 farver, der fortsætter fra sidste års sortiment,” forklarer Allan Petersen. Han fremhæver, at Naga i dag har Europas bredeste sortiment inden for glastavler og tilføjer, at Paperworld er en af inspirationskilderne til design af næste års produkter. ”Vi henter inspiration udefra. Både fra vores store kunder, tøjmoden og trendstanden her på Paperworld,” forklarer han. Paperworld har udviklet sig til at blive stadig vigtigere for Naga. Sidste år blev virksomhedens stand udvidet med 50 procent, og til næste år udvides den igen. Allan Petersen siger:

”Vi kan ikke leve af det danske marked alene, og eksport udgør en stor og stigende del af vores forretning. Vi får hvert år en masse nye kontakter her på messen, og det har været medvirkende til, at vi det seneste halvandet år har opbygget et internationalt net af distributører.” På dette års Paperworld var fotorammer i glas en af hovednyhederne fra virksomheden, en komplet serie i 10 forskellige farver, som matcher farverne på glastavlerne, så kunderne kan anvende produkterne sammen. ”For os udgør emballagen 50 procent af et produkt, og vi arbejder intenst med både branding, emballage og displays til udstilling af vores produkter,” understreger Allan Petersen.

”Tarifold viser i år blandt andet plastic display-lommer med magnetisk eller selvklæbende bagside samt med ophæng til præsentation af forskellige ting som eksempelvis produkter på standen,” forklarer Stéphanie Durrenberger, T3L Group.

Altikon Økoline ALTIKON Økoline serien rummer arkivskabe fremstillet af stål der er genanvendt fra bilindustrien. ALTIKON Økoline serien inkluderer en række lateralmapper, hænge- og indlægsmapper, produceret med 100 % respekt for naturen. Serien er fremstillet således, at god kvalitet ikke behøver at gå på kompromis med miljøomtanke.

Altikon A/S Frederikssundsvej 272 2700 Brønshøj Tlf. 38 26 48 00 Fax: 38 60 46 90 www.altikon.dk

12

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir


Pape

rwor

2012

Kreative noter Under navnet 3L Sticky Papers lancerede 3L Office Group fra Tommerup en ny serie af Post-It-lignende selvklæbende notepapir i forskellige formater og farver beregnet på samme formål som notesedler, bogmærker, labels til arkivmapper og kalendere. 3L Office Group er en del af T3L-gruppen, der består af 3L, Tarifold og Probeco. Gruppens stand i hal 3, der omfattede 3L Office Products og Tarifold var i år blandt de helt store på Paperworld. Produktchef Stéphanie Durrenberger fortæller, at det er andet år 3L og Tarifold udstiller på en fælles stand: ”Fra Tarifold viser vi i år plastic-kuverter i syv farver i forskellige formater til beskyttelse af eksempelvis dokumenter, fotografier eller

ld

visitkort samt åbne plastic display-lommer med ophæng, magnetisk eller selvklæbende bagside til præsentation af forskellige ting som eksempelvis produkter,” forklarer hun.

Amerikanske glober på dansk Selvom Scanglobe ikke længere er på danske hænder, opretholder det amerikanske moderselskab en adresse i Danmark i form af et internationalt salgskontor, der ledes af den danske salgschef Steffen Hansen. Han fortæller, at Scanglobe primært bruger Paperworld til at møde forhandlere og direkte kunder. ”Vi er primært interesseret i de større kunder som for eksempel bog- eller legetøjskæder, super/hypermarkeder og stormagasiner,” fortæller Steffen Hansen. Han tilføjer, at det sker relativt sjældent, at der skrives kontrakter

Steffen Hansen, Scanglobe: ”Det sker relativt sjældent, at vi skriver kontrakter på messen. Formålet i høje grad er at diskutere ideer med kunderne og sammensætte mulige sortimenter.”

på messen. Formålet er i højere grad at diskutere ideer og sammensætte mulige sortimenter med forskellige modeller og priser i samarbejde med de potentielle kunder.

Bog- og papirhandler se her

Stort sortiment i kontorartikler og papirvarer ...til de helt rigtige priser!

Bestil via vores hjemmeside

www.justesen.dk

Kontakt:

Anders Mogensen Tlf. 3161 4410 Anders@Justesen.dk

Keld Pedersen Tlf. 6172 6000 Keld@Justesen.dk

Efter 52 spændende år i bogbranchen, heraf de sidste 18 år som indehaver af Fredensborg Boghandel, kunne jeg efterhånden tænke mig at bruge min tid og fritid på noget helt andet. Derfor, tænker du på at blive selvstændig boghandler indenfor en vis tid, så ring til mig og lad os få en snak. Med venlig hilsen Poul Blæsbjerg, Fredensborg Boghandel Tlf. 48 48 01 73 · Mobil 40 98 51 13 Jernbanegade 9A · 3480 Fredensborg Mail 4560@bogpost.dk

Lisbeth Andersen Tlf. 5360 4410 Lisbeth@justesen.dk

Erik Justesen ApS Tlf. 7023 4410 Info@Justesen.dk Agerlandsvej 5 www.Justesen.dk 8800 Viborg

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

13


When the surface makes no difference! Fact is not what you write on, but what you write with: thanks to STAEDTLER Lumocolor pens and markers you can leave a lasting impression everywhere! Find out more... www.staedtler.dk

14

318_AZ_kontor_papper_09-11.indd 1

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

20.09.2011 10:14:19


Lyst, mørkt og blødt var Paperwo rld 2 012 årets Paperworld-trends På Paperworld 2012’s trend-stand var der knald på farverne. Kraftige kulører kommer til at dominere kontorprodukter supperet med både sort, hvidt og mere douce farver Arrangørerne af Paperworld 2012 Messe Frankfurt stod traditionen tro bag en stor trendstand på årets messe. Trendstanden var opbygget sammen med det tyske designfirma bora.herke.palmisano. Årets trends inden for kontorprodukter var samlet på standen under betegnelserne ”Bright”, ”Dark” og ”Soft” - Lyst, Mørkt og Blødt. Designfimaet har spottet de tre trends ved at betragte den seneste udvikling inden for blandt andet arkitektur, kontorindretning, møbler og tøjdesign. Temastanden bød på et væld af kontorprodukter, der i design og farvevalg repræsenterede de tre 2012-trends. Produkterne er blandt andet karakteriseret ved en kombination af funktionalitet, design og bæredygtighed. Kontorprodukter i krasse kulører afspejler trenden ”Bright”. Hvide produkter og produkter i douce farver er samlet i trenden ”Soft”.

Sorte kontorprodukter dominerede når det gjaldt trenden ”Dark”.

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

15


LABOFA er på vej med solidt regnskab Labofa A/S kom ud af 2011 med et tilfredsstillende regnskab, oplyser virksomheden. Omsætningen er steget i forhold til 2010 og indtjeningen er gået frem med 20 procent. resultatet før skat er 1,6 mio. kroner

”Vi kommer ud med et mere end tilfredsstillende resultat for 2011, og vi er fyldt med optimisme. Vores strategi om at udvikle profilerende indretningsløsninger til segmentet for mellem-, voksen- og videregående uddannelser har været helt rigtigt”, s iger adm. direktør Mogen PedersenLabofa A/S. De nyudviklede produktserier Groovy multi-funktionsstole og Reef Collection fleksible loungemoduler til læringsmiljøer udgør en stærk produktportefølje sammen med multi-funktionsstolen Shark og undervisningsstolen Cobra, fortæller han. Han oplyser, at Cobra-stolen siden introduktionen i januar 2009 er solgt i mere end 40.000 eksemplaner. Labofa har ambitioner om at markere sig

på de nær-europæiske markeder, og ansatte i den forbindelse Billy Jagd som Head of International Sales 1. december sidste år. I foråret introducerer virksomheden en ny møbelserie til læringsmiljøer i den europæiske grundskole. Og til efteråret introducerer Labofa en ny kontorstol, der er resultatet af en udviklingsproces på mere end to år. Kontorstolen er udviklet med europæiske partnere og designet af Hans Thyge & Co. Labofas brand har tidligere bevist sin styrke, når det gælder udvikling og afsætning af kontorstole. Kontorstole-serien Ego, der blev udviklet i 1994, er solgt i mere end en mio. eksemplarer.

Altikon ansætter salgsdirektør Steen Toft Borner, 47 år, er ansat som salgsdirektør i kontormøbelvirksomheden Altikon A/S med hovedkontor i Brønshøj. Her får han i første omgang ansvaret for alle selskabets eksterne salgsaktiviteter i Danmark og Sverige. Steen Toft Borner er født og opvokset i Skovlunde ved København. Efter en uddannelse som maskinarbejder på DISA læste han til maskiningeniør på Københavns Teknikum. Uddannelsen førte til 10 års ansættelse som salgsingeniør i INA Danmark, der er en del af Tysklands største privatejede koncern med speciale i bl.a. nålelejer og linearføringer. Interessen for ledelse betød, at han gennemførte ingeniørernes diplomingeniøruddannelse EBA. Det førte til en stilling som salgsog marketingchef i virksomheden Rotex Danmark, der bl.a. sælger kompressorer til bilindustrien. Ansvarsområdet var det globale after sales marked. Siden fulgte en stilling som filialdirektør i Novelis, der bl.a. forhandler valset aluminium, og til et job som adm. direktør for stålog metalgrossisten BE Groups danske afdeling. Her var Steen Toft Borner med til at lukke det danske kontor, da BE som følge af den 16

globale krise, valgte at forlade det danske marked. Altikon har også ansat Per Brorly, 39 år, som salgskonsulent. Han får ansvaret for salg til forhandlere af Altikons kontorstole, arkiverings- og opbevaringsløsninger, som også omfatter brand- og indbrudssikre systemer. Det landsdækkende forhandlernet tæller flere end 200 forretninger. Per Brorly er butiksuddannet i FDB-koncernen, hvor ansvarsområdet var salg af møbler. Fra FDB fortsatte karrieren hos IdéMøbler, Franks Møbler i Virum og Brdr. Friis i Søborg.

Steen Toft Borner Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

Per Brorly


100.000KR til glĂŚde for

WWF Verdensnaturfonden og klodens dyreliv!

Tak for hjĂŚlpen!


n

Indeks Office har ansat ny kædechef

ret. retelek-

Indeks Office har ansat 44-årige Carsten Mehl som ny kædechef. Han kommer fra en stilling som indkøbschef hos Kvik Køkkener og har tidligere arbejdet for I HTH og Metro. Han har derfor bred indenfor indkøb og markedsføring. Den nye kædechef skal arbejde med en udvidelse og koordinering af Indeks Office kædens varesortimentet. Webhandel, varekatalog og markedsføring er andre indsatsområder. Desuden bliver rekruttering af nye medlemmer et vigtigt indsatsområde, oplyser kæden.

Skandinaviens største

mt rekte de er,”

forhandler

Nyt sortiment hos Bethien Bethien A/S, der blandt andet leverer papir til grossister og kontorforsyninger i Norden, ændrer og udvider nu sit produktsortiment af kopipapir. Siden 1. februar er virksomheden leveringsdygtig i et sortiment af kopipapir produceret af Grupo Soporcel i Portugal. Sortimentet leveres i fabriksomslaget og markedsføres under navnet Inacopia. ’Inacopia-sortimentet leveres i tre kvaliteter – Inacopia Office 75g/m2, Inacopia Office 80g/m2 og Inacopia Elite. Benthien har hidtil solgt 80 grams kvaliteten under navnet Copyline. Men papiret har nu skiftet omslag til det originale navn Inacopia og udvidet med en lille- og en storebror.

ura

er på n for klige ndømå omheopi af f de auer, dig ren. ge lem ed Virk. ne n ge

Lagerfører alle stempler

Dymo med touchscreen

Dymo har lanceret en selvstændigt fungerende etiketmaskine med en touch screen i farver. Man skriver teksten til en etiket på et tastatur, og kan derefter redigere og formattere teksten ved at trykke direkte på skærmen. LabelManager 500TS udskriver i øvrigt dobbelt så hurtigt som forgængeren. Som mange af de øvrige Dymo etiketmaskiner kan LabelManager 500TS udskrive etiketter ved at tilslutte den til en pc eller en Mac, men den fungerer også selvstændigt uden tilslutning.

Dymo med touchscreen

ger

some indet an på rettet e love lige

e unikbru000 ioner. 18

Bestil dine stempler i dag og få dem leveret i morgen Ring: 75 64 21 88 Ring: 75 64 21 88 Mail: info@schutt.dk Mail: info@schutt.dk Nr. 8 | 2011 | KONTOR|papir

Nr. 3 | 2008 | KONTOR|papir

25


Klik giver penge til miljøprojekter Brother har nu i snart to år haft sit Brother Earth-program, hvor alle interesserede bogstavelig talt kan klikke penge til et godt formål. Hvis man klikker på ét af 10 Brother Earth projekter, donerer Brother et beløb til formålet. I øjeblikket sponserer Brother følgende 10 projekter: Beskyttelse af Amazon regnskoven i Peru, træplantning i Canada, beskyttelse af mangrover i Thailand, skovplantning i tidligere stenbrud i England, støtte til Arbor Day Foundation’s regnskovs-arbejde i Latinamerika, genetablering af skove i USA, beskyttelse af økosystemet i havet omkring Australien, plantning af nye skove i Japan, beskyttelse mod afskovning i Kina og beskyttelse af den enestående natur på Madagaskar. Mange klik giver mange penge, og i løbet af det seneste år har over 220.000 mennesker fra hele verden besøgt Brother Earth-hjemmesiden og givet deres bidrag til en bedre verden via et par computer-klik. Brother Nordic A/S kunne dog godt tænke sig, at endnu flere danskere gav deres klik til et godt naturformål: ”Danmark vil gerne være kendt som en af verdens grønneste nationer. At det ikke kun er pæne ord, kan man være med til at bevise ved at deltage i Brother Earth projekterne. Det koster ikke brugerne noget, men hvert klik får Brother til lommerne. På årsbasis bliver det til mange penge, som der gerne må stå flere danske klik på,” siger marketingchef Henning Elkjær fra Brother Nordic A/S.

VIKING blokke i enestående kvalitet

Ny serie af danskproducerede syrefrie blokke. Unikt design, smukt papir, kraftig bagpap og sort omslag. Leveres i flere formater i hhv. blank, med linjer eller prikmønster (i stedet for tern).

Er du forhandler? Kontakt Lise Koldby Berg på direkte telefon 28 88 28 15 eller lkb@creas.com og modtag materiale, prøver og priser.

T 70 25 55 55 E info@creas.com W creas.com

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

19


Trend og fremtid i papir og print Af Thomas Klit Christensen

Der var livlig debat, da KONPA holdt branchemøde hos Bong Danmark A/S

Ny distributør af Caran d’Ache Pr. 1. januar 2012 er Creas A/S udnævnt til dansk distributør af de verdensberømte tegne-, kunstner- og kontorartikler fra schweiziske Caran d’Ache.

Er du forhandler? Kontakt Lise Koldby Berg på direkte telefon 28 88 28 15 eller lkb@creas.com og modtag materiale, prøver og priser.

T 70 25 55 55 E info@creas.com W creas.com

20

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

Dagen startede med en rundvisning på Bong Danmarks fabrik i Hedehusene. Direktør Mogens Hallager holdt efterfølgende en præsentation af Bong Danmark og udviklingen på markedet for konvolutter gennem de seneste år. Temaet for dagen var udviklingen og den forventede fremtid for print og papir til print, og dagen bød bl.a. på to interessante foredragsholdere herunder Bo Morsing fra Stora Enso, som fortalte om udviklingen for kopiog printpapir. Herefter fulgte en livlig og interessant diskussion mellem deltagerene om vigtigheden af at sælge den rigtige kvalitet til det rette forbrug og ikke ensidigt fokusere på prisen. Kunderne bør informeres om forskellen og fordelene ved at vælge en bedre kvali-

tet herunder længere levetid og færre reparationer af printere osv. Mats Andersson, IGEPA, holdt et indlæg om print og de nyeste trends og muligheder indenfor grafiske produkter og printløsninger fra Xerox. Mats Andersson havde medbragt et stort udvalg af de nyeste grafiske produktkvaliteter. I pauserne var der rig lejlighed til at Networke og tale med kollegaer i branchen Næste KONPA-arrangement vil blive afholdt i forbindelse med foreningens generalforsamling den 14. juni - Nærmere information vil blive udsendt.


e kontorartikelbranc

he Nr. 1 Februar-mar ts 2011

Fagblad for den dansk 2011

Nr. 2 Marts-april

e kontorartikelbranc

book

www

Fagblad for den dansk

Reportage fra

MySpace

Paperworld

w w w . k o n t o r p a p i r . d k

& Papir - 1 2011_CS4.in

dd 1

03/02/11 13.49

Link

edIn

Youtube

Twitter

Sociale medi er gevinst for få giver midler 2011 Nr. 3 April-maj

he e kontorartikelbranc

dansk Fagblad for den

w w w . k o n t o r p a p i r . d k

l forskel

lbranche

danske kontorartike

Nr. 4 Maj-august

2011

Enl verdenbratinchens temadag Flere vi Reportage fra e kk ry tættere sammen

Fagblad for den

. d k p a p i r o n t o r w w w . k

24493 Kontor

& Papir - 3 2011.indd

14/04/11 12.43

1

Nr. 8 December 2011/Januar 2012

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

. d k p a p i r o n t o r w w w . k

Vi tester 2. generations webbutikker

Nr. 7 Oktober/novem

Fagblad

ber 2011

kontora for den danske

rtikelbranche

24870 Kontor

& Papir - 4 2011.indd

Despec udvider sortimentet

Første overskud til Scan Office

Adm. direktør Jørgen Foley Esselte Danmark ApS Smedeholm 10 DK - 2730 Herlev Tlf. 38 16 78 00 Fax 38 16 78 01 jfoley@esselte.com www.esselte.com

side 16

Ny OSD-direktør tror på flere medlemmer side 24

w w w . k o n t o r p a p i r . d k

w w w . k o n t o r p a p i r . d k

Næstformand

12/05/11 11.47

Flere satser på it-udsyr

1

Rødt kort kab til Staples regns

Fagblad for den dansk e

Nr. 6 Oktober 2011

kontorartikelbranche

omer E-handel bo

r . d k r p a p i k o n t o w w w .

Formand Adm. direktør Ulrik Torp Kvistgaard ZAP-In Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 8000 Århus Tlf. 87 31 47 00 Fax 87 31 47 10 utk@zap-in.dk www.zap-in.dk

Face

23342 Kontor

også for dem er 200 kr. værd om året. Annoncetegningen er også meget vigtig – og selvfølgelig er konkurrencen hård. Men hvilket andet medie rammer så præcist de folk, som enten beslutter, køber ind eller sælger produkter i vores branche? Så kære branchens folk og annoncører det er NU branchens blad har brug for næring. Så er der stadig mulighed for, at endnu et år kan ligge foran KONTOR|Papir. Ulrik Torp Kvistgaard Formand for brancheforeningen KONPA

rartikelbranche danske konto Fagblad for den Nr. 5 September-oktober 2011

Et nyt år for branchens blad KONTOR|Papir er skudt i gang. Et blad som branchens folk udtrykker stor glæde ved at læse, og som på én eller anden måde holder os alle orienteret om tendenser, sidste nyt i branchen og udfordringer/succeser for de enkelte aktører. Det giver os den information, som oftest kun løseligt florere på rygtebørsen, og som man ellers aldrig bliver helt klog på - for man kan jo ikke bare ringe og spørge! – Men det gør KONTOR|Papir så for os alle og bringer det i ”næste nummer”. Hvis man skal forstå virkelig at værdsætte en ting, skal man nogle gange forestille sig IKKE at have den og herefter mærke efter, om dette er at foretrække. KONTOR|Papir er ikke et blad, der er givet på forhånd!. Det har brug for næring som enhver anden virksomhed. Næring i form af kunder og annoncører. En nødvendig abonnementsordning blev skudt i gang før jul. Og 2000 af bladets 3500 modtagere har stadig ikke taget stilling til, om de ønsker at abonnere på bladet eller ej. Det er mit håb for branchen og branchebladet, at disse 2000 vil tage stilling til, at bladet

he

Endnu et år ligger foran branchens blad KONTOR|Papir

Kasserer

Adm. direktør Tommy Petersen E. Michaelis & Co. A/S Baldersbuen 10 2640 Hedehusene Tlf. 46 55 02 00 Fax 46 55 02 01 tpe@igepagroup.dk www.igepagroup.dk

side 8

Stærkt forbedret resultat hos CC&CO

side 15

r . d k r p a p i k o n t o w w w .

KONPA

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Thomas Klit Christensen Tlf. 33 74 61 07 Mail: tkc@danskerhverv.dk Sekretær Marlén Sandvik Tlf. 33 74 65 02 Mail: hms@danskerhverv.dk

Nr. 1 | 2012 | KONTOR|papir

21


Studietur til Madrid Af Poul Blæsbjerg Efter de seneste års vellykkede studieture til Istanbul i Tyrkiet og Annecy i Frankrig har Studietursudvalget i Detailpapirhandlerforeningen allerede været i gang med at forberede dette års studietur. Efter grundig gennemgang af flere gode forslag er valget faldet på Madrid, Spaniens center for kunst og kultur. Oplev det pulserende liv i gader og stræder og den uendelige summen af mennesker på tapasbarerne. Studieturen finder sted med afrejse fra Kastrup lørdag den 25. august og hjemkomst onsdag den 29. august. Vi skal bo på det 4-stjernede hotel Liabeny, som er beliggende midt i centrum af Madrid. Flere detaljer følger i et senere nummer af KONTOR|Papir . Detailpapirhandlerforeningen håber igen i år at se mange af vore medlemmer på denne fantastiske studietur. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen og reserver dagene. I øvrigt: Hvad med at belønne jeres gode trofaste medarbejdere med en spændende og udbytterig studietur.

Formand: Elly Nielsen Stege Bøger og papir Storegade 12, 4780 Stege Tlf. 5581 5333 – fax. 5581 1872 E-mail: 7792@bogpost.dk

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|Papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|Papir leveret til privatadressen.

Kasserer: Henning Skaarup Borgmestervænget 35 3600 Frederikssund Tlf. 4731 4915 E-mail: skaaruphenning@gmail.com

Næstformand: Poul Blæsbjerg Fredensborg Boghandel Jernbanegade 9A, 348o Fredensborg Tlf. 4848 0173 – fax. 4848 5113 E-mail: 4560@bogpost.dk

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds)

Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adressen på bagsiden): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.: By: Send ændringerne pr. mail til post@kontorpapir.dk eller udfyld kuponen og send den til Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K. Fax: 3215 0844.


Sorteret Magasinpost SMP ID-nr. 42440

TILSLUT OG OPMÆRK

QL-700 PROFESSIONEL LABELPRINTER

Kr. 740,L RABATKUPON TI FERIEREJSE**

BELPRINTER MED QL-700 LA ODEL) EM (K AMPAGN

KRÆVER INGEN INSTALLATION AF SOFTWARE* PC-/MAC-TILSLUTNING

NYHED – pris ex moms kr. 799,-

TILSLUT SKRIV PRINT Tilslut og dobbeltklik på ikonet.

Skriv din labeltekst.

*Kun Windows **Se betingelser og vilkår på http://holiday.brother.eu Tilbuddet gælder til den 31/03/12, dog kun så længe lager haves. Rabatkuponen skal indløses inden den 31/03/13.

Læs mere på brother.dk

Du er nu klar til at printe.

SAMME REJSE, MEGET BILLIGERE!

Kontorpapirnr112  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you