Page 96

, n e r y m S r , e l u e T ss Haa eiler-zum W

m u z r

e l i e W

u l . r u o t a l r e l i e w . www

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... d‘Leit mi no bréngen, d‘Muselgéigend opwäerten, de Geschäftsleit eng flott Publicitéitsplattform bidden, e Bléck hannert d ‘Grenz geheien, wäertvoll Traditiounen ervirhiewen, den Austausch iwwer Annoncen, an net ze vergiessen di vill lieweg Fotoen, déi am Laf vun de 35 Jore bestëmmt bei muncherengem de Wee an d ‘Albumen oder d‘Archive fonnt hunn. Bravo der Famill Burton, dass dir de Courage hat fir viru 35 Joer di grouss Aventure unzegoen an de Risiko op iech geholl hutt, fir eng gratis Zeitung unzebidden. Haut ass d’Muselzeidung an hirer Eenzegaartegkeet e feste Bestanddeel vun der Medielandschaft. Duerfir, huelt iech Zäit fir ze feieren a genéisst ären Erfolleg! Alles Guddes an ‘ad multos annos’ Muselzeidung! Cécile Hemmen, Buergermeeschter vun der Gemeng Weiler-zum-Tuerm

96 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement