Page 86

, h c e b s n , ë g e M , ss n aa e r r h y s c r S Iwwe eihaischen, tter N Schë

ë h c S u l . e g n a r tt u h c s . w w w D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... mat 4.000 Awunner eng interessant Initiativ fir all Matbierger regelméisseg a gratis iwwer vill Evenementer aus eisen Nopeschgemengen, aus der Regioun an iwwert Grenz gewuer ze ginn. Flott Reportage mat Fotoen, frou, freedeg an och traureg Nouvellen, all Zorte vun Annoncen, Reklammen a gutt brauchbar Virschléi praktescher an dacks kulinarescher Natur. Bauen a Renovéiere gëtt duerch d’Muselzeidung liicht gemaach. Vill Sportsveräiner kréien d’Méiglechkeet sech an hir Leeschtungen a beschter Faarf- an Drockqualitéit ze presentéieren. Lo scho 35 Joer laang besteet d’Muselzeidung, an ass an all deene Joren ëmmer besser a méi vollstänneg ginn. Duerfir gratuléieren ech deene Verantwortleche vun Häerz fir dëse 35ten Anniversaire a wënsche weiderhin nach vill schéi Jore mat der Muselzeidung, ëmmer mat deem selwechten Engagement a grousser Freed bei där kreativer an informativer Aarbecht. Jean-Pierre Kauffmann, Buergermeeschter vun der Gemeng Schëtter

86 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement