Page 64

, f e r d h , c r s e e b u r e B i , H r e , Bu iwwenech ompech G dref, M h c s i é M

p m o M u l . h c a p m o m . www

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... D’Muselzeidung ass fir eis Gemeng mat hire Bierger eng onersetzlech Informatiounsquell. Eis Veräiner a Betriber kënne sech hei regional annoncéieren a virstellen. E Réckbléck wéini a wou a wat gefeiert ginn ass mat alle Leit aus der Regioun, verschmëlzt op interessant Aart a Weis all Mount zu engem Fotoalbum. Meng Felicitatiounen un déi Responsabel an hirt Personal fir de 35-järege Jubiläum a fir d’Zukunft weider vill Erfolleg. Joseph Schoellen, Buergermeeschter vun der Gemeng Mompech

64 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement