Page 60

r e t n a M , g e l l e L , g r e u b Ber anternach, M jecker Mën

u l . h c a n r e t n a m . w ww

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... D‘Muselzeidung ass net nëmmen en Aushängeschëld fir d'Regioun Osten, mee geet weit iwwert d'Regioun eraus a souguer iwwert d´Grenz. Duerch d’Muselzeidung ginn d‘Leit gewuer wat am Oste looss war a Form vu Manifestatiounen, Aktivitéiten an aner Feierlechkeeten, familiärer a gesellschaftlecher Natur. D‘Muselzeidung fëllt de Vakuum aus, sou zwar dat wann et se ne géif ginn, een se erfanne misst. D’Muselzeidung ass d‘Wierk vun der Famill Burton an ass ganz enk mat der Famill Burton verbonnen. Henri Frank, Buergermeeschter vun der Gemeng Manternach

60 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement