Page 46

, r e l e d ei B , r e b , m r A e t , s r e n Allëndstall, Buergelrë, Guedber, n u e b e m s e m E u , l B schweiler lënster, Ee ereng, Gro oudemer Gonnnglënster, R Jo

ë l g n o J u l . r e t s n i l g n u j . w ww

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... Är Zeitung, d’Muselzeidung, beliwwert d'Bierger aus deene verschiddene Kantonen a Gemengen all Mount mat Informatiounen, wéi Fotoe vun ëffentlechen a private Fester, divers Annoncen oder och Evenementer a Versammlungen. Mee och d'Betriber aus deene verschiddene Regiounen hunn  hei d’Méiglechkeet fir hir Servicer Reklamm ze maachen. Dës Plattform gëtt vu ville Leit duerchgekuckt an och d’Gemeng Jonglënster profitéiert dovun dat Veräiner hir Festivitéite bekannt kënne maachen a soumat e Spektrum vu Leit erreeche, wat ee mat anere Medie villäicht net an där Form kéint maachen. Ech wënschen Iech vill Erfolleg fir d'Zukunft an en Happy Birthday ! Romain Reitz, Buergermeeschter vun der Gemeng Jonglënster

46 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement