Page 31

n e m m i t s r e s Le Muselzeidung!

An wat war dat? Am Joer 1981 do loug eng ganz Ze këscht. An wien erënnert sech do idu drun? Ech denken ng an der Bréifen Stull gesaat an dass ech mech op alles studéiert hu n. Interessant. Sou gung et we ider, méi schéin, an mä Joer fir Joer, et war d’Muselzeid ung. Si gouf ëmme in Interessi ëmme r méi grouss. W r ou gët et dat na ch? Zu Gréiwemaach er koumen se op der Iddie. Haut dung, bliederen no 35 Joer Mus ech déi nach ge elzeinau sou gär duer ch vun vir bis ha nnen. Mir begréissen Iec h, déi der op d’W se verléisst. Sché elt kommt an so en Äddi dem, de in n Mënschen vun iw an kuckeswert sin déi esëlleche n Fo werall hier de Lie ser matdeelen wé toen, wou frou lëschteg et wor bei der spezieller i schéin an wéi an perséinleche r Feier. Kaafen, verkaafe n, an verschenk en, Aarbecht gët ge sicht, eng Wunne gudd Rootschléi fir dëst an fir da cht, t. schaften gin gesc hloss duerch Mus déi nët ze deier. Souguer Beka nntelzeidung, eng pr ima Iddie, vill Gl Kucken, liesen an éck. studéieren. Ech selwer hun scho dëser eemoleger n d’Virdeeler vu Ze n dung nach eemo idung kennen geléiert, wësst Di leg ass, se ass gr r atis. Duerfir huelt wéisou déi Zeise w.g.l.. Dir wä rt verwonnert sin Iech Zäit an liest . Ech freeen me nächste Mount, ch schon op de wann ech d’Mus en elzeidung an de an dann hun ec r Bréifkëscht fa h de groussen Pl nnen, eséier, Blad fir Bl Neies an Intere ad ëmzedréien ssantes ze liese an n an ze kucken. En Bravo der Re daktioun vun de r Muselzeidung. An Merci ! Lentz-Berkes

The 5 Millers Aktuelles vom Juni 1921 Nachrichten aus der Obermoselzeitung Grevenmacher, 9. Juli. Charlie Chaplin kommt persönlich lebend nach Grevenmacher auf den Viehmarkt. In seiner Begleitung befindet sich die bekannte, aus luxemburgischen Artisten zusammengesetzte, Millers Künstlertruppe. Die Vorstellung findet statt in einem amerikanischen Riesenzelt, das über 1000 Personen fassen kann. Charlie Chaplin hat 10 Tage in der Stadt Luxemburg mit großem Erfolg gastiert. Die Gruppe bleibt nur 3 Tage in Grevenmacher.

Gréiwemaacher: De Fernand Weyer geet a Pensioun. Déi lescht 35 Joar huet hien zu Maacher als Bréifdréier all Muselzeidung ausgedroen, vun der N°1 bis zur N°433 mat där en hei poséiert. Mir soe Merci! Ouni Leit wéi de Fern hätt Dir lo näischt ze liesen. 35 jahre muselzeidung | 31

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement