Page 114

do ass eppes lass: 04. MÄRZ

05. MÄRZ

Réimech

Elleng

› Fousstour ca. 8 km. Start op der Pl. Dr Kons vun 09.30-11.30 Auer

› Bazar am Centre Martialis vun 08.00-20.00 Auer. Org. Fraen a Mammen Ellange

› Buergbrenne beim Schoul- a Sportzentrum "Gewännchen" vun 18.30 Auer un. Org. Guiden a Scouten

Gréiwemaacher

Rëmerschen

› Benefiz-Bazar am Centre culturel vun 11.00-18.00 Auer. Org. Fraen a Mamme Gréiwemaacher

› Second-Hand fir Kanner an der Zentralschoul. Vun 09.00-16.00 Auer. Org. Elterevereenegung Rëmerschen

Uewerdonwen › Buergbrennen op der Kopp. Ufank: 19.00 Auer. Org. Amicale des Pompiers

Waasserbëlleg › Kapesëtzung am Centre culturel. Org. Union Mertert-Wasserbillig

Waldbriedemes › Kannerfuesbal am Veräinsbau vun 14.30 Auer un. Org. Trëntenger Musek asbl

› Gratisféierung duerch den Drëckereimusée am Kulturhuef um 15.00 Auer

Meechtem › Buergbrennen um Hiddeberreg. Org. Union des Jeunes Machtum

Munneref › Buergbrennen um Stadion John Grün um 19.00 Auer. Org. Munnerefer Mais, Jugendhaus, Elisabeth, FNEL Guiden a Scouten 06. MÄRZ

Gréiwemaacher › Moart op der Moartplaz vun 08.00-13.00 Auer

Wuermer

07. MÄRZ

› "Koeppchen op der Kopp", Fuesbal am Centre culturel. Org. F.C. Koeppchen Wormer

Gréiwemaacher

04. & 05. MÄRZ

Jonglënster › "Model Train Luxembourg", international Modellbunnausstellung am Centre polyvalent Gaston Stein. Sa. vun 10.00-18.00 Auer. So. vun 10.00-17.00 Auer. Org. Modellbunnfrënn Jonglënster

› Liesowend mam Max Graf am Osbourg-Keller. Ufank: 19.30 Auer 08. MÄRZ

Bech-Maacher › De Bicherbus ass do vun 11.20-11.45 Auer

Bous

Waldbriedemes

› De Bicherbus ass do vun 09.50-10.10 Auer

› Fuesrevue am Centre culturel Jos Rennel mam Orchester "Los Ultimos". Sa. um 20.11 Auer. So. um 18.11 Auer. Rés. Tel. 35 91 76 oder 661 359 176. Org. Trëntenger Bühn an Trëntenger Musek

Canech › De Bicherbus ass do vun 15.05-15.30 Auer

05. MÄRZ

› De Bicherbus ass do vun 14.35-14.55 Auer

Bous

Gréiwemaacher

› Buergbrennen vun 19.00-22.00 Auer

Buerglënster › Concert am Duo mam Laurent Albrecht Breuninger a Katrin Reifenrath um 17.00 Auer am Rittersall vum Bierger Schlass. Org. d'Frënn vum Bierger Schlass › Buergbrennen um Lampertsbierg. Fakelzuch um 19.00 Auer. Org. Dësch-Tennis Buerglënster

Greiweldeng

› Weltfraendag: am Kulturcafé um 20.00 Auer. Diskussiounsowend mam Elena Bienfait. Org. Chancegläichheetskommissioun

Réimech › De Bicherbus ass do vun 13.20-13.40 Auer

Rëmerschen › De Bicherbus ass do vun 10.40-11.10 Auer

› D'Pabeierscheier fir gebrauchte Bicher beim Schlass ass vun 14.00-18.00 Auer op. Org. Lëtzebuerger Bicherfrënn

› Porte Ouverte am Gergeskeller. Org. Amiperas Rëmerschen

Duelem

› De Bicherbus ass do vun 13.50-14.25 Auer

› Buergbrennen an der Dräikantonsstrooss beim Adler. Org. Amicale Pompjeeën Duelem-Welfreng

Trënteng

114 muselzeidung

Stadbriedemes

› De Bicherbus ass do vun 09.15-09.45 Auer

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement