Page 112

do ass eppes lass: 24. & 25. FEBRUAR

03. MÄRZ

Biwer

Manternach

› Sketchowend am Fancy, duerno Fuesmusek. Ufank: 19.30 Auer. Rés. Tel. 71 91 59, mail: sketchowend@dto-biwer.com. Org. DT Olympique Biwer a Club des Jeunes Biwer

› Cabaret "Tri 2 Pattes" am Centre Fiisschen. Org. Syndicat d'Initiative Manternach

25. FEBRUAR

› Fuesbal am Café "Beim Lucie". Ufank: 20.00 Auer. Org. Dëschtennis Eiter-Waldbriedemes

Langsur › Karnevalszumzug, anschl. närrisches Treiben in der Kulturhalle mit der Entertainband "Solid". Beginn: 15.11 Uhr. Org. KV "Laasa Hooten"

Munneref › Frëschmaart op der Pl. des Villes Jumelées vun 9.00 Auer un. Org. UCAM

Schwéidsbeng › "Musel am Dusel", Fuesbal an der Hal. Org. Club des Jeunes Rëmerschen

Uewerdonwen › Kannerfuesbal am Centre culturel. Ufank: 15.00 Auer. Fräien Entrée. Org. Jugendclub Uewerdonwen › Fuesbal am Centre culturel. Ufank: 21.00 Auer. Fräien Entrée. Org. Jugendclub Uewerdonwen

Wincheringen › Fastnachtsumzug ab 15.11 Uhr. Org. KC "Wei Rünn" Wincheringen e.V. 1986 26. FEBRUAR

Duelem › Kannerfuesbal am Centre culturel vun 14.00-18.00 Auer. Org. Chorale Mixte Duelem a Chorale enfantine Kiischtebléien

Gréiwemaacher › Gratisféierung duerch de Spillkaartemusée am Kulturhuef um 15.00 Auer

Jonglënster › "30 Joer VBAL" vun 10.00 Auer un am Centre Gaston Stein. Org. Volleyball Amber-Lënster

Waasserbëlleg › Kannerfuesbal am Centre culturel. Ufank: 15.00 Auer. Org. Jugendkommissioun Union Mäertert-Waasserbëlleg

Trënteng

Weiler-zum-Tuerm › D'Cojellico's Jangen am Festsall "An Huef" 03. & 04. MÄRZ

Canech › Schwäizer Soirée am "A Wellems". Org. F.C. Jeunesse Canech

Hëttermillen › Cabaret Muselmänner bei Caves Cep d'Or. Rés. Tel. 26 66 01 85. Ufank: 19.30 Auer, Keess: 19.00 Auer 04. MÄRZ

Berbuerg › Buergbrennen. Org. Amicale "Rudden Hunn" Berbuerg

Elleng › Buergbrennen. Treffen beim Centre Martialis um 20.00 Auer a Faakelzuch bäi d'Buerg. Org. Jugend Amicale Elleng

Elweng › Buergbrennen beim Waassertuerm. Org. Jugendinitiativ Biermereng

Fëlschdref › Buergbrennen an der Munnereferstrooss. Ufank: 19.00 Auer. Org. Pompjeeë Fëlschdref asbl

Greiweldeng › Stréimännchen. Org. Club des Jeunes Greiweldeng-Stadbriedemes

Gréiwemaacher › Buerg-Lagerfeier vun 16.00-22.00 Auer. Org. Frënn vun de Maacher Guiden a Scouten

01. MÄRZ

› Präismaskebal an der Kellerei Bernard-Massard. Org. Maacher Musek

Greiweldeng

Hierber

› D'Bicherstiffchen "an Zammer" ass op vun 18.00-20.00 Auer

› Après-Ski Party an der Scheier. Ab 21.00 Auer mam Discoteam Audiorent. Org. Landjugend Maacher

Réimech › De "Stréimännchen" gëtt verbrannt. Ufank: 19.30 Auer

Schengen › Moart. Org. Syndicat d'Initiative Schengen 02. MÄRZ

Canech › Porte ouverte an "A Wellems". Org. Club Senior Canech

Jonglënster › Cabaret Batter Séiss am Centre culturel "am Duerf". Ufank: 20.00 Auer. Org. Volleyball Amber-Lënster

Lenneng › Buergbrennen. Org. Amicale Lenneng

Mäertert

Fluessweiler

› Buergfest beim Centre d'Intervention vun 16.00 Auer un. Org. Centre d'Intervention Mäertert-Waasserbëlleg

› De Bicherbus ass do vun 15.35-16.00 Auer

Manternach

Meechtem

› Buergbrennen. Org. Pompjeeë Gemeng Manternach

› De Bicherbus ass do vun 14.30-14.45 Auer

Méischdref

Wuermer

› Buergbrennen. Org. Pompjeeë Bur-Méischdref

› De Bicherbus ass do vun 14.55-15.20 Auer

Munneref

03. MÄRZ

› Grousse Brillmaart vun 09.00 Auer un op der Pl. des Villes Jumelées. Org. UCAM

Mäertert › Gratis Info-Owend fir Elteren zum Thema "Kanner a Jugendlecher am Internet: Eng nei Erausfuerderung fir Elteren". Ufank: 19.00 Auer. Umeldung bis den 1. März: info@rasselbande.lu oder Tel. 621 507 090. Org. Dagesmamm Service Rasselbande mat der Eltereschoul Osten

112 muselzeidung

Nidderaanwen › Bourse aux Livres et aux Vieux Papiers, am Centre de Loisirs "Am Sand" vun 10.00-16.00 Auer. Org. Lëtzebuerger Bicherfrënn mat de Geschichtsfrënn vun Nidderaanwen

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement