Issuu on Google+

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY


TWOJA GAZETA

O CUSTOM PUBLISHING

1

za wikipedią

2

3

TO NARZĘDZIE MARKETINGOWE,

TO TAKŻE NARZĘDZIE KOMUNIKACJI

PUBLIKACJA JEST REALIZOWANA

WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI

WEWNĘTRZNEJ Z PRACOWNIKAMI

NA ZLECENIE I SPRZYJA OSIĄGANIU

WYDAWNICZE W CELU OSIĄGNIĘCIA

LUB INNYMI GRUPAMI WEWNĘTRZNYMI

CELÓW MARKETINGOWYCH, PR,

PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Z ZAKRESU

W PRZEDSIĘBIORSTWIE, SŁUŻĄCE:

KOMUNIKACYJNYCH(...). FIRMY

POZYSKIWANIA NOWYCH KLIENTÓW,

INFORMOWANIU, MOTYWOWANIU,

DOSTARCZAJĄCE USŁUGĘ CUSTOM

BUDOWANIA LOJALNOŚCI, ZWIĘKSZANIA

INTEGROWANIU, EDUKOWANIU,

PUBLISHING ŁĄCZĄ W SOBIE DZIAŁANIA

ŚWIADOMOŚCI MARKI ORAZ JEJ

BUDOWANIU KULTURY FIRMOWEJ.

AGENCJI REKLAMOWEJ, AGENCJI PUBLIC

WZMACNIANIA.

RELATIONS, FIRMY WYDAWNICZEJ, REDAKCYJNEJ, A TAKŻE DRUKARNI.

strona

2 z 10


TWOJA GAZETA

O WYDAWNICTWIE WYDAWNICTWO PRESSPEKT ZOSTAŁO ZAŁOŻONE W 2011 ROKU. POMIMO MŁODEGO WIEKU, DZIĘKI OFEROWANIU PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, TWORZY GAZETY M. IN. DLA MAZOVIA MTB MARATHON - NAJWIĘKSZEGO MARATONU ROWEROWEGO W POLSCE - CZY DLA ASSECO RESOVIA RZESZÓW - WIELOKROTNEGO SIATKARSKIEGO MISTRZA POLSKI. POSIADAJĄC WYSPECJALIZOWANE NARZĘDZIA TWORZYMY PEŁOWARTOŚCIOWE PRODUKTY NIE USTĘPUJĄCE PRASIE TRADYCYJNEJ.

strona

3 z 10


TWOJA GAZETA

PRZYKŁADOWE GAZETY RE - OFICJALNY BIULETYN ASSECO RESOVII RZESZÓW

strona

4 z 10

1z3


TWOJA GAZETA

PRZYKナ、DOWE GAZETY MARATONY Z CHARAKTEREM - OFICJALNY BIULETYN MAZOVII MTB MARATHON

strona

5 z 10

2z3


TWOJA GAZETA

PRZYKŁADOWE GAZETY NIERUCHOMOŚCI DLA CIEBIE - OFERTY NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GLIWIC I ZABRZA

strona

6 z 10

3z3


TWOJA GAZETA

ETAPY TWORZENIA GAZETY TWORZENIE OFERTY REKLAMOWEJ W FORMIE GAZETY, DZIĘKI MECHANIZMOM WYDAWNICTWA, JEST DLA KLIENTA PRZYJEMNYM PROCESEM.

1 PROJEKTOWANIE

2

3

4

SKŁAD DTP / DRUK

KOLPORTAŻ

WERSJA WWW

NA TEN ETAP SKŁADAJĄ SIĘ PONIŻSZE

ZŁOŻONE MATERIAŁY WĘDRUJĄ DO

WYDRUKOWANA GAZETA WĘDRUJE

NA ŻYCZENIE, ZOSTAJE STWORZONA

ELEMENTY:

DZIAU DTP, GDZIE NASTĘPUJE SKŁAD

DO DZIAŁU KOLPORTAŻU, GDZIE PO

WERSJA ON-LINE BIULETYNU,

- TWORZENIE LAYOUTU GAZETY

PRODUKTU. MATERIAŁ PRZED DRUKIEM

WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI

A KLIENTOWI WYDANY KOD, KTÓRY

- POMOC WYDAWNICTWA PRZY

ZOSTAJE WYSŁANY RAZ JESZCZE DO

Z KLIENTEM (KLIENT WYBIERA FORMĘ

MOŻNA UMIEŚCIĆ NA WŁASNEJ STRONIE

REDAGOWANIU MATERIAŁU

KLIENTA, BY TEN PRZEJRZAŁ

KOLPORTAŻU) ZOSTAJE ROZWIEZIONA

WWW. WYGODNY WIDŻET Z GAZETĄ

(W ZALEŻNOŚCI OD OPCJI OFERTY:

I OSTATECZNIE ZAAKCEPTOWAŁ PLIKI DO

DO WYZNACZONYCH PUNKTÓW, BĄDŹ

ZOSTANIE ZAMIESZCZONY ANALOGICZNIE

UDOSTĘPNIENIE DZIENNIKARZY,

DRUKU.

ROZDANA.

DO TEGO, JAK MOŻNA ZAMIESZCZAĆ

FOTOGRAFÓW) strona

7 z 10

FILMY Z YOUTUBE.


TWOJA GAZETA

GAZETA ON-LINE IDĄC Z DUCHEM CZASU, GAZETY TWORZONE PRZEZ WYDAWNICTWO PRESSPEKT MOŻNA ZAMIESZCZAĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH.

Wersja internetowa gazety, to Wybierając ofertę wydawnictwa nie tylko przedłużenie żywot- Presspekt klient bezpłatnie otrzyności produktu - to szansa na muje kod do wygodnego widżedotarcie do nowej rzeszy od- tu, który może umieścić na własnej biorców.

stronie internetowej, a dzięki któremu będzie można przeglądać

2 mln czytelników on-line - nie- gazety on-line. malże

tyle

łącznie

uzyskały

wszystkie numery biuletynu Ma- W

przypadku

ponad

rocznej

ratony z charakterem. Ta liczba po- współpracy, na życzenie klienta kazuje jak przy sprzyjających oko- może zostać stworzona platforma, licznościach wzmocniony może którą klient może połączyć m.in. zostać druk tradycyjny wersją in- z kontem na Facebooku, czy Goternetową. strona

8 z 10

ogle Plus.


TWOJA GAZETA

KOLPORTAŻ DOŚWIADCZENIE ZEBRANE PRZY KOLPORTAŻU PRODUKCJI WŁASNYCH WYDAWNICTWA, TO PEWNOŚĆ ROZDANIA PRODUKTU ŚCIŚLE OKREŚLONEJ GRUPIE DOCELOWEJ

Kolportaż to usługa dodatkowa dawcy, obliczamy optymalną liczpozwalająca m.in. wzmocnić bę pracowników potrzebnych do działanie wybranego produktu wykonania zlecenia, by te odnio(gazeta, ulotka).

sło zamierzony przez zleceniodawcę skutek. Pozwala to zoptymalizo-

Produkt może być kolportowany wać koszta, co przekłada się bezpoprzez przeszkolonych pracowni- średnio na konkurencyjną cenę. ków w centrum wybranych miast lub do punktów: np. skrzynek pocz- Doświadczenie zdobywane przy potowych, bądź według innych suge- dobnych zleceniach a także przy sysstii zleceniodawcy .

tematycznym kolportażu gazet własnych, jest dla klienta pewnikiem wy-

W zależności od potrzeb zlecenio- sokiej jakości wykonania usługi.

strona

9 z 10


WYDAWNICTWO PRESSPEKT ul. ナ「ナシycka 12, 41-902 Bytom tel. 32 720 97 07 www.presspekt.pl

Tomasz Kokoszka dyrektor handlowy tel. 536 999 459 tomasz.kokoszka@presspekt.pl


Własna gazeta