Issuu on Google+

ROMAN KREYÒL

Janvye 2014

Epizòd 2

1


Zanmi lektè, Roman Kreyòl se yon magazin romantik, ki soulinye chwa nou fè nan lavi ak kòman stil modèn enfliyanse jan nou wè vi nou ak moun ki renmen nou. Pèsonaj yo ak sikonstans yo imajinè. Konsèy ke nou li nan istwa-a ekri pou anbyans ak plezi sèlman. Ak tout senserite, Pwodiktè Ekzekitif RC@vitafacile.com www.RomanKreyol.com

2


- An’n revize-

De mwa aprè Audré kenbe Lambert nan enfidelite, li lage misye, kidonk li selibatè kounye-a. Kolokatris li-a ankouraje'l eseye rankontre yon jenn jan sou entènèt.

? Audré

Julia

Ed

Red Hat

Alix

3


Adjye… Gade yon nonm!!!

Li pa pi mal pase sa. Li sanble yon gason trè rezève e trankil. Julia: Lambert te rezève tou, ou sonje? Gade kijan sa pase. Se sa ki pi dou yo pou'w siveye.

4


Misye pakont, bon pou ou nèt!

Kòman sa? Ou pat konnen? Depi ou wè yon gason gen nen laj ak gwo kou, l'ap byen regle afè'w nan kabann. Audré: Ki radòt sa Julia! Antouka, se pa sa'm bezwen. An’n chèche toujou.

5


M'ap pran randevou #1 ak misye e randevou #2 ak sa. Non machè! De sa yo pou'w chwazi. An’n kòmanse avèk yo.

Bon, kijan’w fè konn gason konsa? Trè senp. Se bizniz mwen pou'm aprann konpòtman yo pou’m ka fè sa travay nan avantaj mwen.

6


AudrÊ pran konsèy Julia. Li pran randevou ak de mesye Julia te chwazi yo.

Jodi-a, li nan premye randevou-a.

7


Non mwen se Ed, se mwen ki ap sèvi nou jodi-a. Nou pare pou nou kòmande?

8


M'ap pran Plat Spécial du Jour.

Menm pla-a pou mwen silvouplè.

9


Mwen te twouve pwofil ou a trè enteresan. Ki kalite biznis ou fè menm?

Mwen transpòte yon seri de bagay antre sòti nan vil la. Nan ki domèn? Ou konnen... ti pwodwi famasi.

10


Se gwo bagay! Kòman sa ap mache?

Gen kòb ladan. Men, mwen gen yon seri de nèg ki pa fyab dè fwa. Genyen ki konn menm disparèt san rezon, ou byen poze pwoblèm. Men biznis ap mache. 11


E kisa ki fè'w chwazi entènèt pou'w rankontre fi?

Ou konnen, li difisil pou'w jwenn moun ki vo la pèn sè jou si. M'ap chèche yon fi de kalite paske mwen kwè nan fanmi ak angajman.

12


E ou menm? Paran'w ap ba'w presyon pou'w fè vi'w ak yon moun?

Non, yo poko. Mwen menm avèk ou nan menm sitiyasyon. Li pa fasil pou’w jwenn yon moun serye... Aprè 15 minit nan bèl konvèsasyon, Audré deside bay misye yon tès.

13


Batri telefòn mwen mouri. Fòk mwen bay yon ti zanmi'm nouvèl pou li pa enkyete. Ou konn kòman fi ye! Ou ka prete'm telefòn ou an silvouplè?

Pa gen pwoblèm. Men li.

14


- 2 minit pi ta Audré ap cheke achiv sms ak kont entènèt misye

15


Ki koze sa! Yon fi ansent pou ou, kat lòt mennaj akote… Kidonk ou bezwen'm kòm nimewo 6? Ou fin fou monchè! Nan kisa'm pran la!

16


Vekse de sa li sot dekouvri-a, AudrÊ mete fanm sou li epi tounen pou'l debarase’l de misye

17


Tout bagay anfòm?

Wi, wi. Mèsi!

18


Dabitid, mwen renmen tann pou'm konnen yon moun byen avan'm abòde sijè sa. Men mwen gen yon bagay mwen ta renmen di'w malgre sa.

Pa gen pwoblèm. M'ap tande'w!

19


Mwen vyèj.

Enposib? Bagay serye? Kòman sa? Poukisa? Hen?!

20


Seryezman. Sa fè lontan mwen pwomèt Bondye ke m'ap tann.

Pou konbyen tan?

21


Jiskaske'm marye, of course !!!

22


Oh la la! Ma robe!

23


1. 1 Hour Bonus 2. 4 page booklet 3. Numbered 1-10,000 4. Autographed by Producer 5. Surround Sound 6. Serial Number to Authenticate DVD

www.pluiedespoir.com

24


Padon. Se jis ke'm pa't atann mwen... Bon, ban'm ale nan twalèt la. M'ap tou pote papye pou ou. M'ap vini.

25


Ala traka!

26


- 5 minit pi ta, pandan AudrĂŠ ap tann -

27


Vyèj? Jiskaske'l marye?!

28


Se pa mwen w'ap jwenn!

PEACE!!!

29


Nèg pa'm! Ou pa'p kwè pawòl sa!

Mwen manke mare pye'm ak yon ti fi vyèj la. L'ap pale'm de prezève tèt li pou maryaj!

30


Blòdè, tanpri di'm ou chape poul ou!

Ou deja konn sa frè'm. Se van m'ap mete nan vwal mwen la! Ou konnen'm paka kite bagay sa kwoke nan gòj mwen!

31


- Nan demen, anba lavil, Julia gen yon rankont ak patwon li -

32


Hi Boss!

33


Konpliman pou dènye jòb la. Fòk mwen di'w... mwen pa't panse ou t'ap kapab separe kolokatris ou a ak fiyanse'l la. Ou gen talan wi!

Jòb la te byen peye epitou Audré pap mouri. Se yon sèvis mwen rann li.

34


Nèg sa peye yon fòtin pou travay sa. Ki plan li genyen pou Audré menm? Kòman misye rele?

Non li se Alix. Mwen pa konn plan li epi sa pa gade'm! M dakò. Epitou, lanmou se rans. Lajan pi fyab!

35


Sa Audré ap regle menm sè jou si?

Ah! Mwen voye’l nan yon seri de randevou kakachat. Li fèk kare ap chèche! Antouka, dosye sa-a fèmen. Travay mwen fini.

36


Bon, mwen gen yon lòt jòb pou ou. Li peye otan ke dènye-a?

Jòb sa pa pou yon kliyan. Se pou mwen. Li peye pi byen.

37


- 15 minit aprè bòs la bay Julia detay travay la Ou konnen m’ap ba’w rezilta. Sèlman, lè’m fini, pa bliye se biznis!

Nòmal machè. Se pou sa mwen rele’w menm.

38


- Pandan sa, Audré nan rankont ak dezyèm jenn jan an Audré, sa fè twazyèm randevou nou. Mwen ta renmen envite’w lakay mwen lè nou fin manje.

Pa gen pwoblèm, mwen ta renmen vizite tou.

39


Men sonje mwen di’w m’ap prezève tèt mwen pou maryaj. Mwen pa vle’w di m’ap fè’w la sisin.

Pa enkyete’w. Pawòl sa pa ban’m pwoblèm. Mwen gen pasyans.

40


Men bwason yo. Nou pare pou nou kòmande?

41


Patriyòt! Apa w’ap tcheke fanm mwen? Poze’w zanmi. Se yon ti souri mwen bay. M’pral pase kòmand lan pou nou.

Woy, kisa’m sot tande la?

42


Mwen byen renmen sòti avèk ou, men onètman, ou twò jalou. Jalouzi se tankou sèl nan manje. Fòk li byen balanse, sinon w’ap gate manje-a wi.

Padone’m Audré. Mwen sot pase yon move jounen la. Se pou sa mwen eksite konsa. Dabitid mwen se yon nèg ki kalma.

43


An’n bliye sa epi priye avan nou manje.

Ah… mwen lage sa nan men’w. Mwen manke pratik.

44


Telefòn mwen ap bay pwoblèm. Ou ka prete’m pa’w la pou’m fè yon apèl? - Pandan y’ap manje -

Dakò. Men ekwè se lòt jou ou achte yon telefòn tou nèf.

M’pa gen chans! M’ap bay ranje’l demen.

45


- Audré al sou telefòn misye, l’ap enspekte tout achiv -

46


Sweet! Men chans mwen. Kounye-a, fòk mwen ekspedye dosye sa.

Manmzèl panse li pral jwenn yon bagay sou telefòn nan. Haha! Konnen li pa konnen! Enbesil mwen ye pou’m ta kite prèv dezòd mwen sou yon telefòn.

47


«M’ap tann maryaj avan seks». Adjye! Na wè sa!

48


Bon, tout bagay nòmal wi! Mwen gèlè resi jwenn youn ki pa mal.

Mèsi pou telefòn nan. Tout bagay regle.

49


Kisa'w gen pou'w montre'm ojis lakay ou aswè a?

Mwen gen yon bèl koleksyon ouvraj atis. Mwen panse w'ap renmen yo. Rafrechi'w cheri avan glas la fonn nan kola-a!

50


Aswè-a se yon nwit ou pa'p janm bliye. Nou prale lakay la nan 30 minit.

Sympa!

51


FIN 52


EPIZÒD 3 - Ed, Le Protecteur Kòman'w panse rankont Audré ak « Kepi Rouj » ap fini? Swiv Epizòd 3 pou'w konnen !

www.RomanKreyol.com 53


ROMAN KREYOL - Epizòd 2: Traka Pou Fi Vyèj (Kreyol)