Page 1

20.03.2014

ISSN1505-2575

5/2014

Ciągniki z charakterem... ... od 50 KM do 400 KM

DOSTĘPNE Z ATRAKCYJNYM FINANSOWANIEM FABRYCZNYM

AGCO Sp. z o.o. ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50 www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.

valtra.indd 1

2014-03-14 09:53:55

KOŁA ROLNICZE

ko³a w¹skie-miêdzyrzêdowe · ko³a bliŸniacze i sprzêgi · ko³a trawnikowe i superszerokie opony, dêtki, felgi standardowe i specjalne

NOWOCZESNE KO£A SPECJALNE DO WSZYSTKICH TYPÓW CI¥GNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH P.P.H.U. Agrotechnik tel.: 25 683 26 62/63, fax: 25 623-33-76/78 www.agrokola.pl • e-mail: biuro@agrokola.pl


rolnictwo

ARiMR

Dopłaty bezpośrednie

W

okresie od 2 grudnia ub. roku do 10 marca 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w  ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok ponad 11,4 mld zł. Otrzymało je około 1,2 mln rolników. Zgodnie z  unijnymi przepisami przekazywanie tych dopłat ma się zakończyć 30 czerwca 2014 r. Wysokość stawek płatności bezpośrednich została opublikowana w  rozporządzeniu ministra rolnictwa i  rozwoju wsi. Przyznawana za 2013 rok tzw. Jednolita Płatność Obszarowa do hektara będzie wyższa o  blisko 100 zł od obowiązującej w  zeszłym roku. Przysługuje ona każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. W  Polsce JPO objętych jest ponad 14 mln ha ziemi. Wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w  europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W tym roku wynosił on 4,2288 zł/euro. Od 17 marca 2014 r. biura powiatowe ARiMR rozpoczynają przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie za ten rok. W 2014 r. obowiązują przepisy przejściowe w funkcjonowaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w przyznawaniu płatności bezpośrednich. Ich wypłata będzie tak jak do tej pory finansowana z  budżetu unijnego oraz ze środków krajowych. Z  budżetu Unii Europejskiej finansowana będzie jednolita płatność obszarowa (JPO), płatności oddzielne: płatność do pomido-

rów, do owoców miękkich, płatność cukrowa; wsparcie specjalne: płatność do krów i owiec; specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych (ST), płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości. Z  kolei środki z  budżetu krajowego zostaną przeznaczone na sfinansowanie przejściowego wsparcia krajowego w  sektorze chmielu, skrobi ziemniaczanej i  tytoniu. Warunki przyznawania wsparcia w tych sektorach za 2014 r. są takie same jak w roku ubiegłym. Dodać jeszcze należy, że w  tym roku nie przewiduje się wypłaty płatności uzupełniających do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) oraz płatności uzupełniających do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca). 

Światowy rynek zbóż

T

Prezes wydawnictwa: Boomgaarden Medien Sp. z o.o. Ruszków Drugi, ul. Wesoła 52 62-604 Kościelec tel.: 63-261-60-83, 261-96-41 fax: 63-272-54-17 internet: www.atrexpress.com.pl e-mail: atrexpress@atrexpress.com.pl

2

M

o, co dzieje się na Ukrainie, w bezpośredni sposób przekłada się na sytuację gospodarczą na świecie. Przykładem tego może być rynek zbóż, który reaguje zwyżką cen na rynkach światowych. Bardzo wyraźnie podrożała pszenica, a wzrosty na giełdach były silniejsze niż w  transakcjach rzeczywistych. Jak podaje Międzynarodowa Rada Zbożowa, w  pierwszym tygodniu marca w  głównych portach przeładunkowych pszenica podrożała o  6 proc. W ostatnich dniach bardzo szybko rosły również ceny kukurydzy. Pierwszy tydzień marca przyniósł wzrost indeksu światowego cen kukurydzy o 4,8 proc.

Jürgen Boomgaarden

zarzad@atrexpress.com.pl Iwona Góra

MRiRW

Minister do dymisji

Konflikt na Ukrainie

Wydawca:

Ukraina zyskała, zwłaszcza w ostatnich latach, ogromne znaczenie w światowym handlu zbożami. Według niektórych prognoz w sezonie 2013/14 mogła się stać trzecim, po Stanach Zjednoczonych i  Unii Europejskiej, największym eksporterem zbóż. Prognozy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych z początku lutego wykazywały, że Ukraina miała w bieżącym sezonie wyeksportować nawet 31,2 mln t zbóż, w tym 10 mln t pszenicy, a  kukurydzy na poziomie 185 mln t (co stawia ją na trzecim miejscu po USA i  Brazylii). Są jednak poważne obawy, że napięta sytuacja polityczno-gospodarcza może wpłynąć na wstrzymanie dostaw zboża na rynek, ponieważ jest ono dobrym zabezpieczeniem przed spadkiem wartości ukraińskiej waluty.

inister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba złożył 13 marca rezygnację z pełnionej funkcji na ręce premiera rządu Donalda Tuska. Powodem dymisji, jak sam powiedział, jest brak realizacji ustaleń przyjętych na posiedzeniu Rady Ministrów 25 lutego, dotyczących zwalczania skutków wystąpienia dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń w pobliżu granicy z Białorusią. Dodał także, że nie wszystko leży w  zakresie kompetencji ministra rolnictwa. O dymisję ministra wnosił prezes ludowców, wicepremier i  minister gospodarki Janusz Piechociński. Tego samego dnia złożył propozycję objęcia teki ministra Markowi Sawickiemu, który wyraził zgodę. W piątek 14 marca Naczelny Komitet Wykonawczy PSL zatwierdził jego kandydaturę. Mamy więc nowego „starego” ministra rolnictwa.

Dział reklam i ogłoszeń:

Redakcja:

ogloszenia@atrexpress.com.pl Andrzej Kujawa

wydawnictwo@atrexpress.com.pl Grzegorz Antosik Stefan Szolc Tomasz Kujawski

redakcja@atrexpress.com.pl Anna Miszczak

Dyrektor naczelny:

marketing@atrexpress.com.pl Krzysztof Borowczyk Marta Połomska

redakcja@atrexpress.com.pl Tomasz Kujawski

Prenumerata:

Opracowanie graficzne: reklama@atrexpress.com.pl Dorian Sekelský Paweł Wiśniewski

prenumerata@atrexpress.com.pl Mateusz Jarosz

Korekta: Henryka Jurkiewicz

Sposób ukazywania się

Koniec przyjmowania ogłoszeń

Cena prenumeraty rocznej 190 zł

Ceny ogłoszeń i reklam

Druk

dwutygodnik, każdorazowo wtorek

6 dni przed ukazaniem się czasopisma do godz. 1000

W cenie prenumeraty zawarte są koszty wysyłki

informator Media Info 2014 (na życzenie zainteresowanych)

TRANS-DRUK 62-590 Golina

05/2014


spis treści

Rolnictwo 2 2 2

ARiMR Dopłaty bezpośrednie Konflikt na Ukrainie Światowy rynek zbóż MRiRW Minister do dymisji

Mimo że rynek maszyn rolniczych w Polsce wydaje się już stosunkowo dobrze poukładany, nie brak nowych firm próbujących zawojować serca rolników w naszym kraju. Jedną z nich, niekryjącą przy tym swych ambicji, jest francuska firma JLB Leboulch, znana na rodzimym rynku z solidnych rozrzutników obornika, przyczep skorupowych czy platform do przewozu bel. Potwierdza to opinia, którą podczas kieleckich targów Agrotech złożył Laurent Marting, dyrektor JLB Leboulch.

Rozmowa numeru 8

JLB Leboulch Spore oczekiwania

Technika 10 11 16 17 18

Systemy automatycznego karmienia Robot zapewnia spokój Jakie rozwiązania są stosowane? AMA Produkcja przede wszystkim Stomil Sanok Ekspert w przenoszeniu mocy Komfort Wielkopolska marka

8

Jeśli cho­dzi o nakład czasu pracy w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła mlecznego, karmienie zwierząt znajduje się na trzeciej pozycji – ustępując dojeniu i zajmowaniu się młodym bydłem. W za­leż­no­ści od warunków panujących w danym gospodarstwie stosowanie automatycznego systemu karmienia może przynieść tutaj spore korzyści.

Aktualności branżowe 9 15 20 20 21 22 23 24 25 28

Agritrac Stabilny luty Kisiel/Horsch Nowy diler Kuhn Maszyny Rolnicze Od precyzji do redukcji kosztów Grene Popularna franczyza Ferma Hodowcy w Atlas Arenie Agrocom Polska Pożytek gwarantowany Ursus Nowy polski ciągnik Agrotech Kielce Na europejskim poziomie Maschio Gaspardo Poland Finansowanie zero procent DLG Agro Food/CDR w Brwinowie Łączyć siły już czas

10

Pod tym właśnie hasłem po raz kolejny firma Kuhn zorganizowała wespół ze swymi dilerami cykl spotkań, podczas których rolnicy mieli okazję poznać zalety opryskiwaczy i rozsiewaczy francuskiej marki. Redakcja atr express miała okazję uczestniczyć w jednym z nich – w firmie Toral, w wielkopolskiej miejscowości Garzyn.

20

Opinie użytkowników 26 28

Strautmann Dobre rady Seko/Perkoz Krowi catering

W tym roku o kieleckich targach Agrotech można z czystym sercem powiedzieć, że były większe, lepsze i bardziej interesujące od ubiegłorocznych. Kolejna edycja imprezy, która odbyła się w dniach 7-9 marca, przebiła poprzednie.

Nowości techniczne 30 30 31 32

Manitou Maksymalna oszczędność paliwa Merlo Ładowarki z nowym napędem Deutz-Fahr Nowa, siedmiometrowa JF/Kongskilde Polska Zbilansowany TMR

24 05/2014

3

atr express - atr 05 2014  

This is a free sample of atr express issue "atr 05 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us/app/id703...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you