Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 3 · juni – juli 2015 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

Mindful

yogaterapi Hvorfor faste? Rytmisk berøring Om at opgive sig selv for en stund Energi behandlingsformer Find vej til

indre frihed TEMA

FARV DIG GLAD interview

Julie Berthelsen

”Jeg vil give mere slip på kontrollen” alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet

et


Healingsmassage En omsorgsfuld, afspændende massageform - og et dybt redskab til selvudvikling.

Grundkursus 15. - 19. juli eller 16. - 20. september Du lærer den grundlæggende healingsmassage, så du efter kurset kan give en god afspændende massage til familie og venner. Og får en større viden om og erfaring med, hvordan krop og psyke hænger sammen.

To-årig RAB godkendt uddannelse Har du lyst til at arbejde professionelt med healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse. På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen som terapeutisk redskab. Du lærer en lang række gode teknikker til at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv at indgå i en dyb udviklingsproces. Uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler.

Se mere på www.kilden.dk eller ring efter brochure på tlf. 70 400 600 Kursuscentret Kilden · kilden@kilden.dk · www.kilden.dk


liv& sjæl

fred i hjertet Få ro i sindet, oppen kr i og lethed & Mygind om

magasinet for

i 2014 · Kr. 54,95 Nr. 3 - juni-jul

:

e enteres de enkl I bogen præs givet allerede har metoder der mennesker en valitusindvis af dring af livsk forbe ntlig s på væse Bogen kan købe tet og glæde. pen. k i webshop www.mygind.d

Grundkurs du er us i healing 19. - 23. febru smassage ar eller 17. -

21. april (påsk Du lærer den grund en) læggende så du efter healingsm kurse massage til t kan give en god afspæ assage, familie og ndende venn at du får en bruge den? større viden aner,vilsamti du dig om og erfari med hvordan krop Hvord ng og psyke hænger samm med, Har du lyst en. til at arbe healingsm jde professio assag nelt med på vore fortsæ e og samtaleterapi, nlig tilduperso tterkurser -din vej kan gå vider og den to-åri ge uddannel e se.

0114.indd

84-1

Kildens yoga er på én gang er mege og t enkel Med fokus meget dybtvirken de. på flow, åndedræt Bygget op og fordy så den styrk og giver er, balan belse. større

84-1 1 maj_14.indd lag 0114.indd LS_3_omsTFT/EFT_ Liv_Sjael_

: 69,00 NOK)

I Healende musik

pe om fra 97 5,-

els

d

d tidspfors å

LYK K

40 SIM S UN

Tag på mental en rejse

- eller hør Liv LS mere - på _S _2_o jae ms tlf 70 400 l_P lag syk 01 sundhed ote 14 604 Kursusce rap geu.int_m ntret Kild dd 84-1 ativ behandlinBesø en Apsaltern art gs_14os på , Søn derm www.kild .indd arksvej 14, en.dk 250 0 Valb 1 y

k-

nne

DITTE G

ilesen

behandling My

evid

,95

E

· (Nor

st li

ge :

vsk

69,00

NO

P

K)

vali te

t

ve

IP

sundhed

personlig

gin

d

2/2 014

07/03

/14

13.55

Liv & Sjæl

e ud

aN RåbøL s meJllemalys og mørke” ”Je TE at d g har EN er e altid r no følt s iG get , stø rr

”Jeg sving er He

alternativ

rb

Kr. 54

hing r a rNE NN s st i se YRK – og LV V Dit få m ÆR er D INT ERv PE rs

Ha

t fo

2014 ·

Vi og ser næ bud får ek rmer fors på, hvsper te e på ly kk rn tår ved ad de es e lykk e

FLO DHED LE WST

G

ine

-maj

Bef

13/05/14 08.59

25/04/14 18.36

gas

april

A

jen S medrib til fo rdyb ving NU else ård ET s te TraEpMA Ta ri dig i T y NkE frCa oaC

Hella Joof d.d

2-

T EM

ids- og

ed Perso ene kurse odule meri rgip r fo r hv t er un syk r der olo HM gi. Psy ote mirakler” e kfor åbn rap ne øjne eut. ”Hold spiritualitet ling personlig udvik gin

liv& sjæ l

ma

Nr.

æs ute me er o ann ann deker gregg Bra Med delux m els nn r so r a e den g side armst e hovedstøtte, ere m a ndre tage lse er e i m e ba ansigtshul øtter, armhylde og på ne a :w rbe a re d Vælg melleog transporttaske. ww jde leva e flest t du k rts 20 Pris inkl. m 71. 66 og 55 r m nte enligt .m 15. cm bredd moms. n få view m ainter e. y

Lars

Abonnement:

54,95 · (Norge

litet

& MEDIT ATION STILHED TONER SuccES eller fIA lær SkO? af dine fejl ESTYrkE FÅ STØrrE viLJ TæNk JE G-kAN! -og mærk en forskel for elt psy ind for tidlig unikk kotera start TH e E e si e p SH r re g. eu id p IfT IS A GI ny–eifølg ho e den visio Basic On sykoteraHertil kuddannenne utiske ufrem nære fort fT d ld e d L

for ma be g vid as st in liv e sk t va lite t

idst livskva

re. som samt idig har lyst lidt bedre til at blive til at H kke dig på en kons udtry truktivM Kurset er Psy. He måde for begynder Med erenkle kote ilese let øved beslutning øvelser såbrye og e. ra alledkan n Kom med D e n være&med. My peut 5.e-t9. juni. h de g

1/2014

redaktion@livogsjael.dk

LARS MYGIND

LS_1_omslag

2014 · Kr.

eku omb ETA nst ine sun rer dhe kro d, M p-p syk etam BegyNd ereNs gui e o edi de til c in g YOGA

cerer sthed om chakraene vej til lykken For dig derbevid gen har lyst til . uddD Sky en yoga ann som går else gheden vi ønsker? Og dybe

RAB godken dt

På de 1.000 timer udda et virkeligt det i virkeli nnels grundigt kend Hvadener varer , får du skab til mass agen og samta som terap eutisk redsk len Du lærer ab. en lang rækk og får samti e gode teknikker til at støtte andre dig lejligh de rigtige og attræf i en dyb udvik ed til- selv indgå lingsproce Kildens udda s. nnelse er RAB-godk Registreret endt, så du Alternativ Behandler kan blive Samtaleter i Healingsm api efter Sund assage og hedsstyrels ens regler.

Bestil broc hure

HANNE HEILESEN

lyst lysttiltilatatfåfå det detlidt bedreei ikrop bedr lidt kropogogsind. sind. Vælgmell Vælg mellem em33man mandags dags hold holdmed med start7.7.septe start septembe mbe rr

t for bev

ar-marts

3/2014

Redaktionen:

en efter blot ede, da hovedpin blev lige overrask / VirksomhedsH. NIEBLING ”Jeg tror, vi begge for SPUD var væk.” BENT og tidligere formand en runde TFT/EFT er i Danmark. psykoterapeut konsulent, coach, en af Psykoterapeutuddannels - Sammenslutning ugen, - nogle flere gange om i min praksis selv.” ”Jeg bruger det også på mig Jeg bruger det gange dagligt. ykiater / Børneps GITTE RETBØLL .” jeg kalder alvorlige kinesiologi som tilfælde, om i de ”Jeg bruger TFT mere end ti bøger / Forfatter til JARLE TAMSEN TFT.” klienter med flere end 7000 ”Jeg har hjulpet SKEEL / Psykolog CHARLOTTE

magasine

Nr. 1 - febru

ON

Li G

T iN TE

rv

udvikling

af li

IEw

vet

iE W

spiritualitet

e”

15/01/14

alte

rna

tiv

beh

09.27

and

ling sun

dhe

redaktion@livogsjael.dk

d pers

onlig

Tlf. 7020 5422

udv

iklin

g spir

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00

itua lit

et

10/03

/14

Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

21.39

Hvem er vi? Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler, der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan foretage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og hele kloden. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

Ris og Ros: redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane, du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed inddrager ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

God fornøjelse med magasinet!

rb

magasinet for bevidst livskvalitet

Skriv dagbog vækst

ga gamun & kom &&ikation me med ditita atitio onn Fordig, For dig,der derhar har

t et lite in k va as livs ag st m evid

mation og Yderligere infor 278 288 70 tilmelding: tlf. ind.dk eller www.myg

Det er Din tiD

Yoga Chak ra Yo Yo

fo

en dgivelsen med og Vi fejrer bogu efeltterapi/EFT event om tank den i København METAsundhed - 17.00. r 2014 kl. 12.00 26. septembe Pris: kr. 440,hvad krop egen Oplev her på i, EFT og tankefeltterap dig. kan gøre for METAsundhed

liv& sjæl

NOK)

TEMA n vær dE

liv&sjæl ,179

· (Norge : 69,00

Har du lyst til at afspænden opleve healingsm assagens RAB godk de virkning, dybe, endt heali så find en ngsmassag dygtig e terapeut på www Kunne du .kilden.d tænke dig k. selv at lære det, så kom med på:

ma

bevi gasin ds t livsk et valit et

He psy ilesen kot & Tan era My & R kefe int egre ltter peu gin egr ssio api ativ n. , EF d t læ Vi k T, M g

valitet

bevidst livsk

Healings massage

fra Heilesen met! En helt ny bog & EFT er netop udkom pi tankefelttera PRIS

for


TEMA

G I D V R FA GLAD2 side 5

4

www.livogsjael.dk


indhold Artikler

10

10 Om at opgive sig selv for en stund Beretning fra et ophold i en sekt.

En måneds ophold i en sekt i Argentina blev til en skræmmende, men også berigende oplevelse af, hvad det vil sige at opgive sig selv til et stærkt og opslugende fællesskab.

16 Energi-behandlingsformer Grundlæggende udsender alle levende ting energi — og at opnå det optimale flow af denne energi er roden til et godt helbred.

22 Interview med Julie Berthelsen ”Jeg vil give mere slip på kontrollen”

30 Rytmisk berøring

22

Sangerinden Julie Berthelsen har altid været målrettet og flittig. Hun fik gode karakterer i skolen, dyrkede elitesport og har en strålende musikkarriere. Men hun påtager sig ofte for meget. Det gør hende stresset og ked af det. Nu øver hun sig i at passe på sig selv, få mere mig-tid – og en god ligevægt på alle planer i sit liv.

36

Mindful yogaterapi henvender sig primært til dig, hvor bølgerne i dit sind går højt. Vinden, der puster liv i dem, kan være alt fra stress, depression, angst, fibromyalgi, lavt selvværd, følelsen af manglende overblik eller for lidt mod til at træffe de rette beslutninger i dit liv.

52

Holder du også af at finde farveblyanterne frem og gå ombord i en malebog ved køkkenbordet derhjemme? Så er du langtfra alene, selvom du måske tror, at du er den eneste – voksne i hvert fald - som finder ro og glæde i at farvelægge billeder af blomster, smukke mønstre og kruseduller. Men det er du langtfra.

Berøring er en af vores grundlæggende måder at kommunikere på – enten når ordene ikke rækker, eller når vi ønsker at understøtte vores kommunikation med hinanden.

36 Mindful yogaterapi Mindful yogaterapi henvender sig primært til dig, hvor bølgerne i dit sind går højt.

46 Find din energi-type Bachs blomsterremedier består af 38 forskellige remedier med hver sin afbalancerende virkning på følelserne, når vi af en eller anden grund bliver slået ud af kurs.

52 TEMA - Farv dig glad At farvelægge er ikke længere kun for børn. Farvelægning er i dag en anerkendt mindfulness-teknik, som kvinder i alle aldre over hele verden – og også i Danmark – bruger i stor stil. En teknik, der også knyttes sammen med det ældgamle mandala-billede. 60 Hvorfor faste? Faste er af gode grunde en af de mest effektive slankekure, som findes. Men der kan være mange andre grunde til, at man faster.

68 Interview med Phyllis Krystal I den høje alder af 101 år kommer Phyllis Krystal nu til Danmark. Dette er en unik chance for at møde og blive undervist af kvinden, der har skabt en metode, der kan sætte os fri til at gå en indre vej til oplysning. Hendes metode er et kraftfuldt bidrag til den ny tids psykologi.

Fast i Liv & Sjæl 6 Kort Nyt Nyheder om sundhed, personlig udvikling, alternativ behandling og spiritualitet.

8 Bognyt Læs om de nye bogudgivelser.

20 Baltzers klumme Ekstrem tænkning …

64 Sig mig ... hvad er meningen Jeg - en udsætter.

www.livogsjael.dk

5


t r Ko

t y N

Her er det dokumenterede alternativ til

”lykkepiller” Det store antal danskere, der rammes af depression, kan måske minimere brugen af såkaldte lykkepiller. Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv, og i 2014 tog mere end 450.000 danskere antidepressiv medicin som behandling mod stress, angst og depression. De såkaldte lykkepiller har modtaget meget kritik, og flere læger har slået alarm over danskernes høje forbrug af pillerne, der ofte er forbundet med bivirkninger, når behandlingen afsluttes. Nu har forskningen dog taget et nyt skridt i retning af at minimere den medicinske behandling. Et nyt studie, der er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet, konkluderer nemlig, at mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er ligeså effektiv som forebyggende behandling ved tilbagevendende depression, som traditionel medicinsk behandling med antidepressiver. Forskerne udvalgte 424 personer, der lige var kommet ud af en depression og delte dem op i to grupper. Den ene gruppe forblev på antidepressiv medicin, mens den anden gruppe indledte et MBKT forløb. ”Vores forventning var, at MBKT ville være mere effektiv end behandlingen med piller. Men det viste sig, at de var omtrent lige effektive,” siger manden bag undersøgelsen, Willem Kuyken, der er professor i klinisk psykologi ved University of Oxford til The Guardian. 6

www.livogsjael.dk

Fraskilte har større risiko for hjerteanfald Jo flere skilsmisser, desto højere er risikoen for et hjerteanfald for de fraskilte, viser amerikansk undersøgelse. Det er ikke kun et dødsfald til en nærtstående person, der øger risikoen for et hjerteanfald. Det gør en skilsmisse også. En amerikansk undersøgelse fra Duke University viser, at fraskilte har en højere risiko for få et hjerteanfald, end de par der bliver sammen. Det skriver BBC. Årsagen er ifølge undersøgelsen, at kronisk stress, som er knyttet til skilsmisser, har en langsigtet effekt på kroppen. Undersøgelsen bygger på en analyse af knap 16.000 mennesker fra 1992 til 2010. Her viste det sig, at fraskilte kvinderne var de mest ”udsatte”. Det fremgår, at kvinder, der blev skilt, har 24 pct. større risiko for at få et hjerteanfald, end kvinder der blev i ægteskabet. Tallet er derimod på 77 pct. for kvinder, der blev skilt flere gange. Hos mændene er der 10 pct. større risiko for en hjerteanfald ved en skilsmisse, mens tallet stiger til 30 pct. ved flere skilsmisser. »Denne risiko for et hjerteanfald er sammenlignelig med dem, der har et højt blodtryk eller diabetes. Den er ret stor,« siger professor Linda George, der er en af forskerne, til BBC. Forskerne vurderede ikke, at det var livsstilsændringer som for eksempel lavere indkomst, der øgede risikoen. Det gjorde derimod forøgede stresshormoner og et konstant pres på immunforsvaret. British Heart Foundation vil ifølge BBC ikke klassificere skilsmisse som en betydelig risikofaktor for et hjerteanfald, før der er mere forskning på området.

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 3 - 2015  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 3 - 2015" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you