Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

magasinet for bevidst livskvalitet

Nr. 6 – december 2014 – januar 2015 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

Derfor har du brug for at

leve i nuet Tema

Lad din livsenergi få fuldt flow med

j ud Find ve i af allerg

Qigong Få et harmonisk hjem med

Feng shui Kanel Livets krydderi?

Mindful yoga Lær at tackle

skuffelser Start din dag glad

Alternativ behandling i Danmark og udlandet interview

ELSEBETH EGHOLM

”Den menneskelige natur fascinerer mig”

alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet

et


”En for mig komplet uddannelse, hvor psyke, sjæl og krop forenes i et samspil hvor alt hænger sammen.” Studerende på HM Psykoterapeut ”Jeg havde store forventninger til turen .... og de blev indfriet.” Tidligere deltager på udlandsrejse

Kom på en indre- og ydre rejse

med Heilesen & Mygind

Start på HM Psykoterapeutuddannelsen allerede nu til vinter i 2014/2015. Her bliver du en del af et inspirerende læringsmiljø. Undervejs opnår du varig transformation, du lærer fantastiske terapeutiske værktøjer der tager afsæt i både energipsykologi og traditionel psykologi. Gå ombord i et helt nyt liv Tag med os til Fuerteventura eller Tyrkiet, genfind ro og flow og få samtidig en uddannelse som tankefelt-/EFT terapeut.

Fuerteventura

14 dage på Club Magic Life fra den 23. februar til 9. marts 2015.

Tyrkiet

1 uge på Hotel Symbola og 1 uge på krydstogt i den tyrkiske skærgård fra den 16. til den 30. maj 2015. Læs mere på: www.mygind.dk - eller ring 70 278 288


liv& sjæl

fred i hjertet Få ro i sindet, oppen kr i og lethed & Mygind om

magasinet for

i 2014 · Kr. 54,95 Nr. 3 - juni-jul

:

e enteres de enkl I bogen præs givet allerede har metoder der mennesker en valitusindvis af dring af livsk forbe ntlig s på væse Bogen kan købe tet og glæde. pen. k i webshop www.mygind.d

Grundkurs du er us i healing 19. - 23. febru smassage ar eller 17. -

21. april (påsk Du lærer den grund en) læggende så du efter healingsm kurse massage til t kan give en god afspæ assage, familie og ndende venn at du får en bruge den? større viden aner,vilsamti du dig om og erfari med hvordan krop Hvord ng og psyke hænger samm med, Har du lyst en. til at arbe healingsm jde professio assag nelt med på vore fortsæ e og samtaleterapi, nlig tilduperso tterkurser -din vej kan gå vider og den to-åri ge uddannel e se.

0114.indd

84-1

Kildens yoga er på én gang er mege og t enkel Med fokus meget dybtvirken de. på flow, åndedræt Bygget op og fordy så den styrk og giver er, balan belse. større

84-1 1 maj_14.indd lag 0114.indd LS_3_omsTFT/EFT_ Liv_Sjael_

54,95 · (Norge

: 69,00 NOK)

litet

& MEDIT ATION STILHED TONER SuccES eller fIA lær SkO? af dine fejl ESTYrkE FÅ STØrrE viLJ TæNk JE G-kAN! -og mærk en forskel for elt psy ind for tidlig unikk kotera start TH e E e si e p SH r re g. eu id p IfT IS A GI ny–eifølg ho e den visio Basic On sykoteraHertil kuddannenne utiske ufrem nære fort fT d ld e d L

pe om fra 97 5,-

I Healende musik

els

d

d tidspfors å

LYK K

40 SIM S UN

Tag på mental en rejse

- eller hør Liv LS mere - på _S _2_o jae ms tlf 70 400 l_P lag syk 01 sundhed ote 14 604 Kursusce rap geu.int_m ntret Kild dd 84-1 ativ behandlinBesø en Apsaltern art gs_14os på , Søn derm www.kild .indd arksvej 14, en.dk 250 0 Valb 1 y

nne

DITTE G

Lars

sundhed d

07/03

/14

Liv & Sjæl

personlig

gin

2/2 014

Abonnement:

My

evid

,95

· (Nor

st li

ge :

vsk

69,00

NO

K)

vali te

t

ve

IP

13.55

e ud

aN RåbøL s meJllemalys og mørke” ”Je TE at d g har EN er e altid r no følt s iG get , stø rr

”Jeg sving er ilesen

behandling

rb

Kr. 54

hing r a rNE NN s st i se YRK – og LV V Dit få m ÆR er D INT ERv PE

He

alternativ

P

t fo

2014 ·

Vi og ser næ bud får ek rmer fors på, hvsper te e på ly kk rn tår ved ad de es e lykk e

FLO DHED LE WST

G

rs

Ha

E

ine

-maj

Bef

13/05/14 08.59

25/04/14 18.36

gas

april

A

jen S medrib til fo rdyb ving NU else ård ET s te TraEpMA Ta ri dig i T y NkE frCa oaC

Hella Joof k-

2-

T EM

ids- og

ed Perso ene kurse odule meri rgip r fo r hv t er un syk r der olo HM gi. Psy ote mirakler” e kfor åbn rap ne øjne eut. ”Hold spiritualitet ling personlig udvik d.d

liv& sjæ l

ma

Nr.

æs ute me er o ann ann deker gregg Bra Med delux m els nn r so r a e den g side armst e hovedstøtte, ere m a ndre tage lse er e i m e ba ansigtshul øtter, armhylde og på ne a :w rbe a re d Vælg melleog transporttaske. ww jde leva e flest t du k rts 20 Pris inkl. m 71. 66 og 55 r m nte enligt .m 15. cm bredd moms. n få view m ainter e. y gin

for ma be g vid as st in liv e sk t va lite t

idst livskva

re. som samt idig har lyst lidt bedre til at blive til at H kke dig på en kons udtry truktivM Kurset er Psy. He måde for begynder Med erenkle kote ilese let øved beslutning øvelser såbrye og e. ra alledkan n Kom med D e n være&med. My peut 5.e-t9. juni. h de g

1/2014

redaktion@livogsjael.dk

LARS MYGIND

LS_1_omslag

2014 · Kr.

eku omb ETA nst ine sun rer dhe kro d, M p-p syk etam BegyNd ereNs gui e o edi de til c in g YOGA

cerer sthed om chakraene vej til lykken For dig derbevid gen har lyst til . uddD Sky en yoga ann som går else gheden vi ønsker? Og dybe

RAB godken dt

På de 1.000 timer udda et virkeligt det i virkeli nnels grundigt kend Hvadener varer , får du skab til mass agen og samta som terap eutisk redsk len Du lærer ab. en lang rækk og får samti e gode teknikker til at støtte andre dig lejligh de rigtige og attræf i en dyb udvik ed til- selv indgå lingsproce Kildens udda s. nnelse er RAB-godk Registreret endt, så du Alternativ Behandler kan blive Samtaleter i Healingsm api efter Sund assage og hedsstyrels ens regler.

Bestil broc hure

HANNE HEILESEN

lyst lysttiltilatatfåfå det detlidt bedreei ikrop bedr lidt kropogogsind. sind. Vælgmell Vælg mellem em33man mandags dags hold holdmed med start7.7.septe start septembe mbe rr

t for bev

ar-marts

3/2014

Redaktionen:

en efter blot ede, da hovedpin blev lige overrask / VirksomhedsH. NIEBLING ”Jeg tror, vi begge for SPUD var væk.” BENT og tidligere formand en runde TFT/EFT er i Danmark. psykoterapeut konsulent, coach, en af Psykoterapeutuddannels - Sammenslutning ugen, - nogle flere gange om i min praksis selv.” ”Jeg bruger det også på mig Jeg bruger det gange dagligt. ykiater / Børneps GITTE RETBØLL .” jeg kalder alvorlige kinesiologi som tilfælde, om i de ”Jeg bruger TFT mere end ti bøger / Forfatter til JARLE TAMSEN TFT.” klienter med flere end 7000 ”Jeg har hjulpet SKEEL / Psykolog CHARLOTTE

magasine

Nr. 1 - febru

ON

Li G

T iN TE

rv

udvikling

af li

IEw

vet

iE W

spiritualitet

e”

15/01/14

alte

rna

tiv

beh

09.27

and

ling sun

dhe

redaktion@livogsjael.dk

d pers

onlig

Tlf. 7020 5422

udv

iklin

g spir

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00

itua lit

et

10/03

/14

Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

21.39

Hvem er vi? Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler, der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan fortage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og kloden. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

Ris og Ros: redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane, du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed inddrager ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

God fornøjelse med magasinet!

rb

magasinet for bevidst livskvalitet

Skriv dagbog vækst

ga gamun & kom &&ikation me med ditita atitio onn Fordig, For dig,der derhar har

t et lite in k va as livs ag st m evid

mation og Yderligere infor 278 288 70 tilmelding: tlf. ind.dk eller www.myg

Det er Din tiD

Yoga Chak ra Yo Yo

fo

en dgivelsen med og Vi fejrer bogu efeltterapi/EFT event om tank den i København METAsundhed - 17.00. r 2014 kl. 12.00 26. septembe Pris: kr. 440,hvad krop egen Oplev her på i, EFT og tankefeltterap dig. kan gøre for METAsundhed

liv& sjæl

NOK)

TEMA n vær dE

liv&sjæl ,179

· (Norge : 69,00

Har du lyst til at afspænden opleve healingsm assagens RAB godk de virkning, dybe, endt heali så find en ngsmassag dygtig e terapeut på www Kunne du .kilden.d tænke dig k. selv at lære det, så kom med på:

ma

bevi gasin ds t livsk et valit et

He psy ilesen kot & Tan era My & R kefe int egre ltter peu gin egr ssio api ativ n. , EF d t læ Vi k T, M g

valitet

bevidst livsk

Healings massage

fra Heilesen met! En helt ny bog & EFT er netop udkom pi tankefelttera PRIS

for


TEMA af j ud Find ve

GI ALLEe R 50 sid

4

www.livogsjael.dk


indhold

10

Artikler

Vinterkulden og lange mørke dage nærmer sig. Det er, som om det altid er sværere at hoppe ud af sengen og føle sig optimistisk og munter, når det er mørkt og kedeligt udenfor. Men at starte dagen i en positiv sindstilstand er et valg, du træffer.

10 Start din dag glad Den mørke tid nærmer sig, så vi giver dig her nogle ideer til, hvordan du starter din dag glad.

12 Alternativ behandling i Danmark og udlandet Vi har set nærmere på hvilke former for alternative behandlingsformer, der hitter i Danmark og udlandet.

18 Feng Shui - 10 gode råd til et harmonisk hjem Forny dit hjem og dit liv med disse enkle ideer.

22 Interview med Elsebeth Egholm

22

Lige siden sin opvækst i et farverigt miljø, hvor Elsebeth Egholm kom tæt på vidt forskellige mennesker af mange nationaliteter, har hun været optaget af netop denne forskellighed og også af store følelser som jalousi, hævngerrighed, had, kærlighed. Med de elementer og et samfundskritisk perspektiv giver hun tankevækkende dybde til sine femikrimier om den århusianske kriminalreporter Dictes private og professionelle meritter. Selv er Elsebeth Egholm en jordnær kvinde med et godt liv både privat og professionelt

56 Skuffelse er en risiko, hver gang du gør noget. Men der er stor forskel på, hvordan vi håndterer livets uundgåelige udfordringer og skuffelser. Vi giver dig tips til, hvordan du bedst tackler de skuffelser, du møder.

62

Bortset fra yoga’s imponerende vifte af fysiske fordele, er det som overrasker folk, når de først starter med yoga, den følelse af ro, rummelighed og udvidet bevidsthed de oplever både under og efter deres yoga praksis.

”Den menneskelige natur fascinerer mig”.

30 Derfor har du brug for at leve i nuet Det lader til, at de mest lykkelige mennesker er dem, der forstår at leve i nuet.

34 Majbrittes magiske møde med kærligheden Interview med Majbritte Ulrikkeholm.

42 Kanel - livets krydderi? Kanel forbinder vi meget med risengrød og brunkager, men det er tilsyneladende også godt for din sundhed.

46 Lad din livsenergi få fuldt flow med Qigong Oplev indre ro, balance, harmoni og fornyet energi med qigong.

50 TEMA - Find vej ud af allergi

Vi har valgt at tale med en kinesiolog, en homøopat og en akupunktør om deres vidt forskellige behandlingsformer.

56 Lær at tackle skuffelser Lad ikke skuffelser ødelægge din lykke og få tips til, hvordan du selv kan blive bedre til at tackle de skuffelser, du møder.

62 Mindful yoga Bortset fra yogaens imponerende vifte af fysiske fordele, giver yoga, en følelse af ro, rummelighed og udvidet bevidsthed.

68 Hjernevask Danskerne skal hjernevaskes for at få det godt.

Fast i Liv & Sjæl 6 Kort Nyt Nyheder om sundhed, personlig udvikling, alternativ behandling og spiritualitet.

8 Bognyt Læs om de nye bogudgivelser.

38 Baltzers klumme Finding Neverland - Et psykologisk portræt af Ahmed Akkari.

58 Sig mig ... hvad er meningen Kig det nye år i kortene. Maiken ser denne gang nærmere på Tarot.

www.livogsjael.dk

5


t r Ko

t y N

Gå på jagt efter

DINE EGNE LYKKEPILLER Vi bærer alle rundt på et indre medicinskab. Her får du nøglen til lykkepillerne.

Du er din egen lykkes smed, siges det. Men lykken kommer ikke uden dopamin, serotonin, oxytocin og endorfiner. Den kemiske kvartet er i stand til at gøre underværker for vort humør, og den gode nyhed er, at du selv kan dosere stofferne fra dit indre medicinskab. Amerikanske Huffingtonpost har videregivet nogle simple metoder til at hacke sig ind på de eftertragtede stoffer. Dopamin er stoffet, der motiverer os til at forfølge vore mål, ønsker og behov, og når vi når målet, belønnes vi med lykkefølelse. Derfor er det bedste råd at dele målet op i mindre delmål. Altså hvis den står på rengøring af lejligheden, så sig til dig selv, at du skal gøre rent i stuen, soveværelset og badeværelset. Og husk at belønne dig selv, når delmålene er nået. Tag en kaffepause, forkæl dig med noget sødt eller få læst avisen. Din selvtilfredshed udløser dopaminen. Serotoninen strømmer, når du føler dig speciel og værdsat. Og uden serotonin er der stor sandsynlighed for at blive deprimeret. Hvis man bliver irriterende kontaktsøgende, har man højest sandsynlig et lavt serotoninniveau. Så er det vigtigt at tænke tilbage på gode oplevelser og sejre, du har haft sammen med andre, der har værdsat dit selskab. Når du genoplever de gode timer, har din hjerne svært ved at skelne virkelighed fra forestilling, og der produceres serotonin. Skulle vi få solen at se igen, så sæt dig ud i 20 minutter og lad den skinne på dig. UV-strålerne sætter gang i D-vitamin- og serotoninproduktionen. Det er derfor, at humøret måske er på vej ned i disse halvmørke oktoberdage. Oxytocin er et stof, som gør os i stand til at skabe intime og venskabelige relationer. Det frigives for eksempel ved orgasmer, og når mødre ammer deres børn. Oxytocin har også vist sig at gøre os mere trofaste og monogame. En nem måde at få oxytocinen til at flyde mere frit er at give nogle flere krammere til folk. Minimum otte om dagen, anbefaler dr. Paul Zak, der har forsket i sagen. Og kender du andre, der har brug for et skud oxytocin, så giv dem gaver. Det skulle også få niveauet i vejret. Endorfiner frigives, hvis vi får ondt, er stressede eller presser os selv rigtig hårdt. Hvis du løber langt og overhører kroppens forsøg på at sige stop, så begynder den af producere endofiner for at dulme smerten. Derfor bliver nogle løbere direkte afhængige af at løbe, indtil de får deres daglige skud endofiner. En mere behagelig måde at blive doped på er at grine. Når du griner, frigives endorfiner, så glem ikke din humoristiske sans, når du går på arbejde. Send en sjov mail til kolleger og sid og gnæk over, hvordan du tror, de vil reagere. Forsøm i det hele taget ingen lejlighed til at bruge lattermusklerne. Hvis det absolut ikke har været en sjov dag på kontoret, så giv maden et godt skud chilli og spis noget mørk chokolade, når du kommer hjem. Det skulle også give et tiltrængt endorfinboost. 6

www.livogsjael.dk

kakao kan hjælpe på

HUKOMMELSEN Har du svært ved at huske, hvor nøglerne er, kan der være hjælp at finde. Særlige bioaktive ingredienser, der findes i blandt andet kakao, kan have en større effekt på aldersrelateret hukommelsestab, viser en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort søndag. Det er en gruppe kemiske stoffer kaldet flavonoid, der kan hjælpe, når det bliver indtaget i en særlig forberedt kakaodrik, viser et eksperiment, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Neuroscience. Gennem tre måneder har 37 sunde og raske frivillige i alderen 50-69 år dagligt drukket en høj dosis af flavonoider på 900 milligram eller en lav dosis på 10 milligram. Forskerne gennemførte derpå hjerneskanninger, der måler blodvolumen i en bestemt del af hjernen, hvor hukommelsesdannelse typisk forværres, som man ældes. Der blev desuden udført prøver af deltagernes hukommelse, før og efter de startede med at indtage den særlige kakaodrik. Gruppen, der indtog den høje dosis, viste en stor forbedring og en større blodgennemstrømning til en bestemt del af hjernen. - Hvis en deltager havde en hukommelse som en typisk 60-årig i starten af undersøgelsen, ville den person i gennemsnit efter tre måneder have en hukommelse som en typisk 30 eller 40-årig, siger Scott Small, der er professor i neurologi på Columbia University Medical Center i New York. Endnu mangler resultaterne dog at blive bekræftet i en større undersøgelse, understreger han.

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 6 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 6 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 6 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 6 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Advertisement