Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

et

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober-november 2014 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

Meditation for dig - der ikke kan meditere

Føl dig fantastisk fra top til tå – 50 måder at være sundere på

Tema

ANGST Livsfortællinger som værdighedsterapi

Opskriften på et langt liv Boost jeres parforhold – og få et fedt liv!

Mindful Living

interview

– husk dine drømme

Paprika Steen ”Jeg kan være meget stille”

alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet


Y: SUS A G N D UR ) A T L IO IS K R. E D AT AT 0 K PIR GR 00 S IN ET I: 5 R FÅ ÆRD DU (V I

UDDAN DIG HOS LIFE ACADEMY POWERED BY CC

KOM TIL INSPIRATION DAY I AARHUS ELLER KØBENHAVN OG HØR MERE OM VORES UDDANNELSER Life Academy er medlem af og optaget i Terapeutisk Forening

Få mere information: Scan QR koden til venstre eller besøg vores website

WWW.LIFEACADEMY.DK


liv& sjæl

fred i hjertet Få ro i sindet, oppen kr i og lethed & Mygind om

magasinet for

i 2014 · Kr. 54,95 Nr. 3 - juni-jul

:

e enteres de enkl I bogen præs givet allerede har metoder der mennesker en valitusindvis af dring af livsk forbe ntlig s på væse Bogen kan købe tet og glæde. pen. k i webshop www.mygind.d

Grundkurs du er us i healing 19. - 23. febru smassage ar eller 17. -

21. april (påsk Du lærer den grund en) læggende så du efter healingsm kurse massage til t kan give en god afspæ assage, familie og ndende venn at du får en bruge den? større viden aner,vilsamti du dig om og erfari med hvordan krop Hvord ng og psyke hænger samm med, Har du lyst en. til at arbe healingsm jde professio assag nelt med på vore fortsæ e og samtaleterapi, nlig tilduperso tterkurser -din vej kan gå vider og den to-åri ge uddannel e se.

0114.indd

84-1

Kildens yoga er på én gang er mege og t enkel Med fokus meget dybtvirken de. på flow, åndedræt Bygget op og fordy så den styrk og giver er, balan belse. større

84-1 1 maj_14.indd lag 0114.indd LS_3_omsTFT/EFT_ Liv_Sjael_

54,95 · (Norge

: 69,00 NOK)

litet

& MEDIT ATION STILHED TONER SuccES eller fIA lær SkO? af dine fejl ESTYrkE FÅ STØrrE viLJ TæNk JE G-kAN! -og mærk en forskel for elt psy ind for tidlig unikk kotera start TH e E e si e p SH r re g. eu id p IfT IS A GI ny–eifølg ho e den visio Basic On sykoteraHertil kuddannenne utiske ufrem nære fort fT d ld e d L

pe om fra 97 5,-

I Healende musik

els

d

d tidspfors å

LYK K

40 SIM S UN

Tag på mental en rejse

- eller hør Liv LS mere - på _S _2_o jae ms tlf 70 400 l_P lag syk 01 sundhed ote 14 604 Kursusce rap geu.int_m ntret Kild dd 84-1 ativ behandlinBesø en Apsaltern art gs_14os på , Søn derm www.kild .indd arksvej 14, en.dk 250 0 Valb 1 y

nne

DITTE G

Lars

sundhed d

07/03

/14

Liv & Sjæl

personlig

gin

2/2 014

Abonnement:

My

evid

,95

· (Nor

st li

ge :

vsk

69,00

NO

K)

vali te

t

ve

IP

13.55

e ud

aN RåbøL s meJllemalys og mørke” ”Je TE at d g har EN er e altid r no følt s iG get , stø rr

”Jeg sving er ilesen

behandling

rb

Kr. 54

hing r a rNE NN s st i se YRK – og LV V Dit få m ÆR er D INT ERv PE

He

alternativ

P

t fo

2014 ·

Vi og ser næ bud får ek rmer fors på, hvsper te e på ly kk rn tår ved ad de es e lykk e

FLO DHED LE WST

G

rs

Ha

E

ine

-maj

Bef

13/05/14 08.59

25/04/14 18.36

gas

april

A

jen S medrib til fo rdyb ving NU else ård ET s te TraEpMA Ta ri dig i T y NkE frCa oaC

Hella Joof k-

2-

T EM

ids- og

ed Perso ene kurse odule meri rgip r fo r hv t er un syk r der olo HM gi. Psy ote mirakler” e kfor åbn rap ne øjne eut. ”Hold spiritualitet ling personlig udvik d.d

liv& sjæ l

ma

Nr.

æs ute me er o ann ann deker gregg Bra Med delux m els nn r so r a e den g side armst e hovedstøtte, ere m a ndre tage lse er e i m e ba ansigtshul øtter, armhylde og på ne a :w rbe a re d Vælg melleog transporttaske. ww jde leva e flest t du k rts 20 Pris inkl. m 71. 66 og 55 r m nte enligt .m 15. cm bredd moms. n få view m ainter e. y gin

for ma be g vid as st in liv e sk t va lite t

idst livskva

re. som samt idig har lyst lidt bedre til at blive til at H kke dig på en kons udtry truktivM Kurset er Psy. He måde for begynder Med erenkle kote ilese let øved beslutning øvelser såbrye og e. ra alledkan n Kom med D e n være&med. My peut 5.e-t9. juni. h de g

1/2014

redaktion@livogsjael.dk

LARS MYGIND

LS_1_omslag

2014 · Kr.

eku omb ETA nst ine sun rer dhe kro d, M p-p syk etam BegyNd ereNs gui e o edi de til c in g YOGA

cerer sthed om chakraene vej til lykken For dig derbevid gen har lyst til . uddD Sky en yoga ann som går else gheden vi ønsker? Og dybe

RAB godken dt

På de 1.000 timer udda et virkeligt det i virkeli nnels grundigt kend Hvadener varer , får du skab til mass agen og samta som terap eutisk redsk len Du lærer ab. en lang rækk og får samti e gode teknikker til at støtte andre dig lejligh de rigtige og attræf i en dyb udvik ed til- selv indgå lingsproce Kildens udda s. nnelse er RAB-godk Registreret endt, så du Alternativ Behandler kan blive Samtaleter i Healingsm api efter Sund assage og hedsstyrels ens regler.

Bestil broc hure

HANNE HEILESEN

lyst lysttiltilatatfåfå det detlidt bedreei ikrop bedr lidt kropogogsind. sind. Vælgmell Vælg mellem em33man mandags dags hold holdmed med start7.7.septe start septembe mbe rr

t for bev

ar-marts

3/2014

Redaktionen:

en efter blot ede, da hovedpin blev lige overrask / VirksomhedsH. NIEBLING ”Jeg tror, vi begge for SPUD var væk.” BENT og tidligere formand en runde TFT/EFT er i Danmark. psykoterapeut konsulent, coach, en af Psykoterapeutuddannels - Sammenslutning ugen, - nogle flere gange om i min praksis selv.” ”Jeg bruger det også på mig Jeg bruger det gange dagligt. ykiater / Børneps GITTE RETBØLL .” jeg kalder alvorlige kinesiologi som tilfælde, om i de ”Jeg bruger TFT mere end ti bøger / Forfatter til JARLE TAMSEN TFT.” klienter med flere end 7000 ”Jeg har hjulpet SKEEL / Psykolog CHARLOTTE

magasine

Nr. 1 - febru

ON

Li G

T iN TE

rv

udvikling

af li

IEw

vet

iE W

spiritualitet

e”

15/01/14

alte

rna

tiv

beh

09.27

and

ling sun

dhe

redaktion@livogsjael.dk

d pers

onlig

Tlf. 7020 5422

udv

iklin

g spir

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00

itua lit

et

10/03

/14

Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

21.39

Hvem er vi? Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler, der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan fortage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og kloden. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

Ris og Ros: redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed engagerer ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

God fornøjelse med magasinet!

rb

magasinet for bevidst livskvalitet

Skriv dagbog vækst

ga gamun & kom &&ikation me med ditita atitio onn Fordig, For dig,der derhar har

t et lite in k va as livs ag st m evid

mation og Yderligere infor 278 288 70 tilmelding: tlf. ind.dk eller www.myg

Det er Din tiD

Yoga Chak ra Yo Yo

fo

en dgivelsen med og Vi fejrer bogu efeltterapi/EFT event om tank den i København METAsundhed - 17.00. r 2014 kl. 12.00 26. septembe Pris: kr. 440,hvad krop egen Oplev her på i, EFT og tankefeltterap dig. kan gøre for METAsundhed

liv& sjæl

NOK)

TEMA n vær dE

liv&sjæl ,179

· (Norge : 69,00

Har du lyst til at afspænden opleve healingsm assagens RAB godk de virkning, dybe, endt heali så find en ngsmassag dygtig e terapeut på www Kunne du .kilden.d tænke dig k. selv at lære det, så kom med på:

ma

bevi gasin ds t livsk et valit et

He psy ilesen kot & Tan era My & R kefe int egre ltter peu gin egr ssio api ativ n. , EF d t læ Vi k T, M g

valitet

bevidst livsk

Healings massage

fra Heilesen met! En helt ny bog & EFT er netop udkom pi tankefelttera PRIS

for


tema

ANGST side 48

4

www.livogsjael.dk


8

indhold Artikler

Mens de forskningsmæssige resultater er overvældende med hensyn til de positive virkninger af meditation, er der stadig mange misforståelser omkring meditation, der skaber en forhindring for mange mennesker. Vi giver dig her en let guide til nemt at komme i gang.

8

12

Meditation for dig, der ikke kan meditere

Vi giver dig her en let guide til nemt at komme i gang med at meditere.

Mindful Living

Har du bemærket, at du nogle gange helt har glemt, hvad det var, du drømte om, du skulle her i livet?

16 Føl dig fantastisk fra top til tå

22

Paprika Steen er kendt for at være både skrap og kompromisløs. Et ”diva/ primadonna/bitch/furieimage”, hun gerne vil gøre op med. For i virkeligheden er hun lige så ofte stille. Hun har arvet noget af sin mors depressivitet, men finder ro i hård fysisk træning – og gør her nye erkendelser i spirituelle ’møder med sig selv’. Inden længe kan man opleve hende i Bille Augusts film Stille hjerte.

22 procent af alle mennesker får på et tidspunkt angst og LIV & SJÆL har talt med to terapeuter og med lederen af on-line-fællesskabet slipangsten.dk

48 60

Vi har fundet 50 enkle sundhedstips, der kan forbedre din sundhed fra top til tå – uden at det kræver de store livsstilsændringer.

22 Interview med Paprika Steen

”Jeg kan være meget stille”

32

Mindfulness som vejen til sund selvforståelse

Få en bedre selvforståelse med mindfulness.

34 TAT - er det magi?

Når spiritualitet, terapi og personlig udvikling går op i en højere enhed.

42 Livsfortællinger som værdighedsterapi Det at fortælle og få sin livsfortælling skrevet ned kan være med til at styrke oplevelsen af mening og formål med livet og minimere lidelse.

48 TEMA - angst

22 procent af alle mennesker får på et tidspunkt angst, der er så udtalt, at der er tale om en sygdom.

56 Et møde med Kondoren

- og for altid forandret. Tag med på en udviklende rejse til Peru.

60 Opskriften på et langt liv

Vi har samlet de gode råd fra ind- og udland til opskriften på et langt og aktivt liv.

68 Boost jeres parforhold

- og få et fedt liv!

Fast i Liv & Sjæl 6

Kort Nyt

Nyheder om sundhed, personlig udvikling, alternativ behandling og spiritualitet.

30 Bognyt Der bliver forsket meget i, hvordan vi mennesker kan få længere liv. Desværre har videnskaben endnu ikke helt fundet den gyldne opskrift - men forskerne er i gang. Men den gode nyhed er, at vi ikke kun kan se frem til ekstra leveår, men også år med bedre helbred og mere livskvalitet. Vi har samlet de gode råd fra ind- og udland til opskriften på et langt og aktivt liv.

40

Læs om de nye bogudgivelser.

Maikens klumme

Kunsten at lytte.

www.livogsjael.dk

5


t r Ko

t y N

Vi er vilde med

yoga og mindfulness i vores ferie

Hvis du hører til en af dem, der lige er kommet hjem fra motions- eller mindfuld yogaferie, så er du ikke alene. Flere og flere vælger nemlig den type ferie fremfor en uge ved poolen. Noget tyder på, at flere og flere af os vil geare ned med yoga og mindfulness. Det er nogle af de ferietyper, som hitter mest. Det har de etablerede rejseselskaber nu taget konsekvensen af, og både Spies og Folkeferie.dk er blandt de selskaber, der tilbyder yoga- og mindfulness-rejser. I Dansk Rejsebureau Forening har man ikke tal på, hvor mange yoga- og mindfulness-rejser, selskaberne sælger. Men hos Spies kalder kommunikationschef Torben Andersen yogarejser for den hurtigst voksende trend indenfor motionsrejser. Cykelrejser er for tiden nummer to. - I år forventer vi, at vi sender cirka 500 yogagæster af sted. Det er en stigning på 100 procent på to år. Om to år forventer vi en fordobling til 1000 yogagæster, og vi arbejder på at finde flere samarbejdspartnere – også i det Fjerne Østen og i Caribien, siger Torben Andersen. Hos Folkeferie.dk nikker Martin Ebmark genkendende til efterspørgslen på yoga og mindfulness-ferier. - Vi startede med at tilbyde yogarejser til Malta for fire år siden. Da sendte vi et enkelt hold af sted, men i 2015 sender vi tre ture af sted, fortæller han. Sidste år begyndte selskabet at arrangere deciderede mindfulness-rejser. Og tendensen her er den samme, endnu flere skal afsted næste år. - Da finanskrisen startede, fik vi lavet en undersøgelse af, hvad folk gerne vil have på deres ferie. Billedet var, at folk vil have indhold, siger Martin Ebmark. Hos Star Tour, kan man – hvis man bor på et af selskabets 27 Blue Villagehoteller – også dyrke yoga. - Vi kommer til at gøre mere og mere ved det, for der er efterspørgsel, siger salgsdirektør Stig Elling. Hos rejseportalen Munonne udbyder stifter Marie-Louise Munk slet ingen almindelige badeferier. Hun har specialiseret sig i alternative og spirituelle rejser, og yogarejser er dem, hun sælger flest af, fortæller hun. Og det er der en god grund til: - Interessen er bare blevet større og større, siden jeg stiftede Munonne for tre år siden. I år er cirka 250 yogarejser blevet bestilt igennem Munonne, fortæller Marie-Louise Munk. Kilde: dr.dk 6

www.livogsjael.dk

Mangel på D-vitamin øger risiko for

Alzheimers Ældre, som får for lidt D-vitamin, har dobbelt så stor risiko for at udvikle Alzheimers eller demens end ældre, der ikke mangler D-vitamin. Det er resultatet af ny forskning, der blev offentliggjort i Neurology Journal i sidste uge. Det skriver Yahoo Health. - Vi forventede at finde en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og risikoen for at udvikle demens og Alzheimers, men resultatet var overraskende, siger David Llewellyn fra University of Exeter Medical School, der stod i spidsen for forskningsprojektet. Forskningsprojektet bygger på data fra 1.658 amerikanere i alderen 65 år og opefter, som i en årrække har deltaget i Det Nationale Hjerte, Blod og Lunge Instituts sundhedsundersøgelser. Ved at analysere dataen fandt forskerne frem til, at selv en mindre mangel på D-vitamin øgede risikoen med 69 %. Men ved massiv mangel på Dvitamin var risikoen for at udvikle Alzheimers hele 122 % større. Ifølge den amerikanske Alzheimers forening, så lider mere end fem millioner amerikanere af sygdommen, som er årsag til sjetteflest dødsfald i landet om året. Næste skridt for forskerne bliver nu at påvise, hvorfor D-vitamin mindsker risikoen for Alzheimers.

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 5 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 5 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you