Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 4 - august-september 2014 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

YOGA hele livet Find vej med coaching

10 veje til mere energi Skiløb & Mindfulness Trænger du til ro, balance og ny energi?

Dyrk QiGong! 6 myter om stress tema

LOVEN OM TILTRÆKNING

Personligt interview

Anne-Grethe Bjarup Riis ”Vi skal lytte til hinanden”

alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet

et


Healingsmassage

YogaDance

& Mindfulness

Har du lyst til at opleve healingsmassagens dybe, afspændende virkning, så find en dygtig RAB godkendt healingsmassage terapeut på www.kilden.dk. Kunne du tænke dig selv at lære det, så kom med på:

Grundkursus i healingsmassage 10. - 14. september eller 12. - 16. november Du lærer den grundlæggende healingsmassage, så du efter kurset kan give en god afspændende massage til familie og venner, samtidig med at du får en større viden om og erfaring med, hvordan krop og psyke hænger sammen. Har du lyst til at arbejde professionelt med healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse.

RAB godkendt uddannelse På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen som terapeutisk redskab.

Omdan din yoga til en smuk, udtryksfuld og kreativ dans inspireret af modern dance, uden at gå på kompromis med yogaen dybde og kvalitet. Og parallelt med dette tid til refleksion, tilstedeværelse og mindfulness. Oplev den frihed, som kun kan opleves i ren tilstedeværelse. Kom med 26. - 30. november

Du lærer en lang række gode teknikker til at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv at indgå i en dyb udviklingsproces. Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler.

Bestil brochure - eller hør mere - på tlf 70 400 600

Basic One fra 975,Med deluxe hovedstøtte, side armstøtter, armhylde og ansigtshul og transporttaske. Vælg mellem 71. 66 og 55 cm bredde. Pris inkl. moms.

Besøg os på www.kilden.dk

Kursuscentret Kilden Aps, Søndermarksvej 14, 2500 Valby


liv& sjæl

fred i hjertet Få ro i sindet, oppen kr i og lethed & Mygind om

magasinet for

i 2014 · Kr. 54,95 Nr. 3 - juni-jul

:

e enteres de enkl I bogen præs givet allerede har metoder der mennesker en valitusindvis af dring af livsk forbe ntlig s på væse Bogen kan købe tet og glæde. pen. k i webshop www.mygind.d

Grundkurs du er us i healing 19. - 23. febru smassage ar eller 17. -

21. april (påsk Du lærer den grund en) læggende så du efter healingsm kurse massage til t kan give en god afspæ assage, familie og ndende venn at du får en bruge den? større viden aner,vilsamti du dig om og erfari med hvordan krop Hvord ng og psyke hænger samm med, Har du lyst en. til at arbe healingsm jde professio assag nelt med på vore fortsæ e og samtaleterapi, nlig tilduperso tterkurser -din vej kan gå vider og den to-åri ge uddannel e se.

0114.indd

84-1

Kildens yoga er på én gang er mege og t enkel Med fokus meget dybtvirken de. på flow, åndedræt Bygget op og fordy så den styrk og giver er, balan belse. større

84-1 1 maj_14.indd lag 0114.indd LS_3_omsTFT/EFT_ Liv_Sjael_

54,95 · (Norge

: 69,00 NOK)

litet

& MEDIT ATION STILHED TONER SuccES eller fIA lær SkO? af dine fejl ESTYrkE FÅ STØrrE viLJ TæNk JE G-kAN! -og mærk en forskel for elt psy ind for tidlig unikk kotera start TH e E e si e p SH r re g. eu id p IfT IS A GI ny–eifølg ho e den visio Basic On sykoteraHertil kuddannenne utiske ufrem nære fort fT d ld e d L

pe om fra 97 5,-

I Healende musik

els

d

d tidspfors å

LYK K

40 SIM S UN

Tag på mental en rejse

- eller hør Liv LS mere - på _S _2_o jae ms tlf 70 400 l_P lag syk 01 sundhed ote 14 604 Kursusce rap geu.int_m ntret Kild dd 84-1 ativ behandlinBesø en Apsaltern art gs_14os på , Søn derm www.kild .indd arksvej 14, en.dk 250 0 Valb 1 y

nne

DITTE G

Lars

sundhed d

07/03

/14

Liv & Sjæl

personlig

gin

2/2 014

Abonnement:

My

evid

,95

· (Nor

st li

ge :

vsk

69,00

NO

K)

vali te

t

ve

IP

13.55

e ud

aN RåbøL s meJllemalys og mørke” ”Je TE at d g har EN er e altid r no følt s iG get , stø rr

”Jeg sving er ilesen

behandling

rb

Kr. 54

hing r a rNE NN s st i se YRK – og LV V Dit få m ÆR er D INT ERv PE

He

alternativ

P

t fo

2014 ·

Vi og ser næ bud får ek rmer fors på, hvsper te e på ly kk rn tår ved ad de es e lykk e

FLO DHED LE WST

G

rs

Ha

E

ine

-maj

Bef

13/05/14 08.59

25/04/14 18.36

gas

april

A

jen S medrib til fo rdyb ving NU else ård ET s te TraEpMA Ta ri dig i T y NkE frCa oaC

Hella Joof k-

2-

T EM

ids- og

ed Perso ene kurse odule meri rgip r fo r hv t er un syk r der olo HM gi. Psy ote mirakler” e kfor åbn rap ne øjne eut. ”Hold spiritualitet ling personlig udvik d.d

liv& sjæ l

ma

Nr.

æs ute me er o ann ann deker gregg Bra Med delux m els nn r so r a e den g side armst e hovedstøtte, ere m a ndre tage lse er e i m e ba ansigtshul øtter, armhylde og på ne a :w rbe a re d Vælg melleog transporttaske. ww jde leva e flest t du k rts 20 Pris inkl. m 71. 66 og 55 r m nte enligt .m 15. cm bredd moms. n få view m ainter e. y gin

for ma be g vid as st in liv e sk t va lite t

idst livskva

re. som samt idig har lyst lidt bedre til at blive til at H kke dig på en kons udtry truktivM Kurset er Psy. He måde for begynder Med erenkle kote ilese let øved beslutning øvelser såbrye og e. ra alledkan n Kom med D e n være&med. My peut 5.e-t9. juni. h de g

1/2014

redaktion@livogsjael.dk

LARS MYGIND

LS_1_omslag

2014 · Kr.

eku omb ETA nst ine sun rer dhe kro d, M p-p syk etam BegyNd ereNs gui e o edi de til c in g YOGA

cerer sthed om chakraene vej til lykken For dig derbevid gen har lyst til . uddD Sky en yoga ann som går else gheden vi ønsker? Og dybe

RAB godken dt

På de 1.000 timer udda et virkeligt det i virkeli nnels grundigt kend Hvadener varer , får du skab til mass agen og samta som terap eutisk redsk len Du lærer ab. en lang rækk og får samti e gode teknikker til at støtte andre dig lejligh de rigtige og attræf i en dyb udvik ed til- selv indgå lingsproce Kildens udda s. nnelse er RAB-godk Registreret endt, så du Alternativ Behandler kan blive Samtaleter i Healingsm api efter Sund assage og hedsstyrels ens regler.

Bestil broc hure

HANNE HEILESEN

lyst lysttiltilatatfåfå det detlidt bedreei ikrop bedr lidt kropogogsind. sind. Vælgmell Vælg mellem em33man mandags dags hold holdmed med start7.7.septe start septembe mbe rr

t for bev

ar-marts

3/2014

Redaktionen:

en efter blot ede, da hovedpin blev lige overrask / VirksomhedsH. NIEBLING ”Jeg tror, vi begge for SPUD var væk.” BENT og tidligere formand en runde TFT/EFT er i Danmark. psykoterapeut konsulent, coach, en af Psykoterapeutuddannels - Sammenslutning ugen, - nogle flere gange om i min praksis selv.” ”Jeg bruger det også på mig Jeg bruger det gange dagligt. ykiater / Børneps GITTE RETBØLL .” jeg kalder alvorlige kinesiologi som tilfælde, om i de ”Jeg bruger TFT mere end ti bøger / Forfatter til JARLE TAMSEN TFT.” klienter med flere end 7000 ”Jeg har hjulpet SKEEL / Psykolog CHARLOTTE

magasine

Nr. 1 - febru

ON

Li G

T iN TE

rv

udvikling

af li

IEw

vet

iE W

spiritualitet

e”

15/01/14

alte

rna

tiv

beh

09.27

and

ling sun

dhe

redaktion@livogsjael.dk

d pers

onlig

Tlf. 7020 5422

udv

iklin

g spir

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00

itua lit

et

10/03

/14

Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

21.39

Hvem er vi? Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler, der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan fortage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og planeten. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

Ris og Ros: redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed engagerer ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

God fornøjelse med magasinet!

rb

magasinet for bevidst livskvalitet

Skriv dagbog vækst

ga gamun & kom &&ikation me med ditita atitio onn Fordig, For dig,der derhar har

t et lite in k va as livs ag st m evid

mation og Yderligere infor 278 288 70 tilmelding: tlf. ind.dk eller www.myg

Det er Din tiD

Yoga Chak ra Yo Yo

fo

en dgivelsen med og Vi fejrer bogu efeltterapi/EFT event om tank den i København METAsundhed - 17.00. r 2014 kl. 12.00 26. septembe Pris: kr. 440,hvad krop egen Oplev her på i, EFT og tankefeltterap dig. kan gøre for METAsundhed

liv& sjæl

NOK)

TEMA n vær dE

liv&sjæl ,179

· (Norge : 69,00

Har du lyst til at afspænden opleve healingsm assagens RAB godk de virkning, dybe, endt heali så find en ngsmassag dygtig e terapeut på www Kunne du .kilden.d tænke dig k. selv at lære det, så kom med på:

ma

bevi gasin ds t livsk et valit et

He psy ilesen kot & Tan era My & R kefe int egre ltter peu gin egr ssio api ativ n. , EF d t læ Vi k T, M g

valitet

bevidst livsk

Healings massage

fra Heilesen met! En helt ny bog & EFT er netop udkom pi tankefelttera PRIS

for


tema

LOVEN OM TILTRÆKeNING 48 sid

4

www.livogsjael.dk


indhold

14

Artikler

Hvis du elsker at løbe på ski og samtidig er åben for spirituelt input og personlig udvikling frem mod indre frihed, har du mulighed for at komme med til ”Flow Ski Retreat 2015” i Dolomitterne, Italien i marts næste år.

8

10 tanker om succes

10 Ti veje til mere Hvor energisk er du?

enegi

4 1 Skiløb & Mindfulness Elsker du at løbe på ski og samtidig er åben for spirituelt input og personlig udvikling frem mod indre frihed?

22

18 Et uddannelsessted med barnet i centrum

Vi kender hende som en kontroversiel skuespiller, filminstruktør og debattør, men Anne-Grethe Bjarup Riis er også romanforfatter, billedkunstner, komponist og mor til tre. Her fortæller hun lidt om, hvordan hun tackler sine mange aktiviteter uden (for meget) stress. Tro, sundhed, ”kærestetid” og empati for andre mennesker er nogle af forklaringerne.

38

Med naturen lige uden for døren, uddanner Heather Smith og Anni Jørgensen Børne KST Terapeuter.

22 Interview med Anne-Grethe Bjarup Riis

”Vi skal lytte til hinanden”.

32 Find vej med coaching

Coaching har rigtig meget at byde på, når det gælder effektiv forløsning af menneskeligt potentiale. 6 Seks myter om stress 3 Stress er en del af vores liv, og der er ingen vej udenom. Men så meget som vi alle lever med det, misforstår mange af os noget af det grundlæggende om stress og dens rolle i vores liv.

38 Yoga hele livet

Forestil dig at kunne lave de samme yoga øvelser i en menneskealder.

Forestil dig at kunne lave de samme yoga øvelser i en menneskealder. Vi har fundet nogle øvelser, som du kan lave i årtier, med modifikationer til at tilgodese ændringerne i energi og evner, som du vil støde på gennem livet. Ved at tilpasse stillingerne til de forskellige livsfaser, kan du falde tilbage på disse øvelser i årtier..

58

48 TEMA - Loven om tiltrækning

Vi fokuserer i denne temaartikel på emnet selvværd.

58 Dyrk QiGong!

Gør som kineserne – hold dig sund, forebyg sygdom og tag hånd om dit psykiske velvære med daglig QiGong.

Fast i Liv & Sjæl 6 Kort Nyt 30 Bognyt 54

Maikens klumme

Vær med dét, der er – og slip det, du ikke har brug for.

Gør som kineserne – hold dig sund, forebyg sygdom og tag hånd om dit psykiske velvære med daglig QiGong. Det gør både sangerinden Mona Larsen og hendes lærer, Qigong-instruktør Lars Henrik Rasmussen. www.livogsjael.dk

5


Det saligt sunde

SALTVAND Hop i bølgen blå og bliv helbredt. Det salte vand virker mod alt fra sygdomme, slap hud, søvnløshed og stress. Hvis du ikke bryder dig om at bade i havet, kan du tage på kurophold eller kopiere de skønne, sunde salt-behandlinger derhjemme. Det er der en god forklaring på. For havet har en helende virkning på både din krop og sjæl. Et hurtigt dyp i havet eller en halv time på langs i helsebade kan udrette mindre underværker for helbredet, huden og humøret. Det beroliger dig, hvis du føler dig bekymret, trist, stresset eller lider af angst. Havvandet påvirker nemlig direkte nervesystemet, så vi straks falder til ro og slapper af. Havvandet kan også skylle sorte skyer i sindet væk. I hvert fald for en stund. For lige når din krop rammer det kølige vand, sender hjernen en kampklar hær af hormoner ud. Det er de såkaldte lykkehormoner, endorfiner, som giver følelsen af glæde. Havvand har da også gennem historien været brugt til at behandle psykiske lidelser. Det gør man stadig mange steder i verden. Badene i saltvandet kan nemlig i mange tilfælde berolige mere end piller. Folk med fysiske skavanker kan også med fordel finde badetøjet frem i en fart. Både læger og alternative behandlere anbefaler kure med havvand mod en lang række helbredsproblemer. Kombinationen af saltvand og svømmetag har gavnlig virkning på gigt, stofskifte-sygdomme, bindevævsproblemer og væskeansamlinger. Lidelser i luftvejene og allergi kan også mildnes ved indånding af dampe fra havvand. Overlæge Jørgen Serup fra Dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital er ikke i tvivl om, hvor fantastisk sund en samlet helsepakke, som vi får ved at bade i havet, er. Saltvand påvirker os nemlig på en helt speciel måde, som er medicinsk godt for både kroppen og psyken. Hudproblemer kan også heles i havvand. Havvand er smækfuldt af sporstoffer, magnesium, mineraler og jod, som bliver direkte optaget af huden.

6

www.livogsjael.dk

kort nyt

3 DAGES FASTE kan kickstarte immunsystemet Ny forskning peger på, at et særligt årligt fasteritual har flere helbredsmæssige fordele. Kan man med fordel sulte sig til et sundere liv? Det mener amerikanske stamcelleforskere fra University of Southern California (USC) i Los Angeles, som har set nærmere på diverse fasteprogrammer. Forskningsprojektets resultater, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cell Stem Cell, indikerer, at en faste på tre dage kan beskytte mod immunsystemskader og faktisk kickstarte hele immunsystemet på en sund måde. Forskerne har i forbindelse med projektet eksperimenteret med både mus og mennesker og er i den forbindelse kommet frem til de opsigtsvækkende resultater. De fastslår nemlig, at en faste på mellem to og fire dage ikke blot tvinger kroppen til at rydde dens lagre af glukose, fedt og affaldsstoffet ketoner, men også fører til fortæring af hvide blodlegemer og gamle, skadede celler. Når man begynder at spise igen, produceres der ekstra mange nye sunde blodceller i en trinrække, som ifølge forskerne fører til en sund genstart af alle mekanismer.

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 4 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 4 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you