Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 2 - april-maj 2014 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

T EM A

LYKKE

Vi ser nærmere på lykke og får eksperternes bud på, hvad de forstår ved lykke

40 SIMPLE

SUNDHEDS TIPS

FLOW - vejen til fordybelse

Grib NUET med vingårdsterapi Befri dig fra

tankernes tyranni STYRK DIT SELVVÆRD

– og få mere ud af livet Personligt interview

ANJA STEENSIG ”Jeg har altid følt, at der er noget større”

alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet

et


Healingsmassage Har du lyst til at opleve healingsmassagens dybe, afspændende virkning, så find en dygtig RAB godkendt healingsmassage terapeut på www.kilden.dk. Kunne du tænke dig selv at lære det, så kom med på:

Grundkursus i healingsmassage

Yoga Chakra Yoga Yoga &&

& kommunikation

meditation meditation

Fordig, dig,der derhar harlyst lysttiltilatatfåfådet detlidt lidt For bedrei ikrop kropogogsind. sind. bedre Vælgmellem mellem33mandagshold mandagsholdmed med Vælg start 7. september start 7. september

17. - 21. april (påsken) eller 16. - 20. juli Du lærer den grundlæggende healingsmassage, så du efter kurset kan give en god afspændende massage til familie og venner, samtidig med at du får en større viden om og erfaring med, hvordan krop og psyke hænger sammen. Har du lyst til at arbejde professionelt med healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse.

RAB godkendt uddannelse På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen som terapeutisk redskab.

Kildens yoga er på én gang er meget enkel og meget dybtvirkende. Med fokus på flow, åndedræt og fordybelse. Bygget op så den styrker, balancerer og giver større bevidsthed om chakraene. For dig der har lyst til en yoga som går dybere. Og som samtidig har lyst til at blive lidt bedre til at udtrykke dig på en konstruktiv måde. Kurset er for begyndere og let øvede. Med enkle øvelser så alle kan være med. Kom med 5. - 9. juni.

Du lærer en lang række gode teknikker til at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv at indgå i en dyb udviklingsproces. Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler.

Bestil brochure - eller hør mere - på tlf 70 400 604

Basic One fra 975,Med deluxe hovedstøtte, side armstøtter, armhylde og ansigtshul og transporttaske. Vælg mellem 71. 66 og 55 cm bredde. Pris inkl. moms.

Besøg os på www.kilden.dk

Kursuscentret Kilden Aps, Søndermarksvej 14, 2500 Valby


liv& sjæl Kr. 48,00 Nr. 3 juni/juli 2012.

liv&sjæl

for

ma ga s idst inet livsk

bev

valit

liv& sjæ l

TEMA ELLER KNAS IDYmaLgas ine for bev T? LDE idst livskva I PARFORtHO litet nr. 4 augus

Meditér dig til et liv lykkeligt SpiS Med

et

t/septemb er 2011.

CO CO

- i det stille

3/2012

INg INg Y.DK FoREN Y.DK FoREN DEM DEM EUtISk EUtISk ACA tERAp ACA tERAp LIFE AFAF LIFE ENDt ENDt W.CC W.CC goDk goDk WW WW ERER ERER NNELS NNELS UDDA UDDA YSYS ADEM ADEM LIFEAC LIFEAC CCCC

S

tet

Nr. 4

august /se

ptemb er 201 2. Kr.

48,00

Bachs dråbe din s r til jæl Handl

et lænGer perSonligt interview e oG sun dere liV

su

– verdens

LaStone Tera pi

mellem Århu

071

2 Cov

er.in

dd

84-1

SER

ER go

DkEN

Dt AF

teM

Drømmemme giver os fingerpe et g

K athrin LiLLeøre

Barba

”Huskra Berger d som et vigtig er t” Få sty

din v r på rede

Har du

Vitambrug for ekstra in mineraer og ler?

spiritualitet

tERA

pEUt

ISk

FoRE

NINg

4/20 12

Abonnement:

alte

rnat

Liv & Sjæl

iv be

hand

ling sund

hed

Henr ie ”J t te pers

redaktion@livogsjael.dk

eg tr or på

onlig

udvi

kling

Pers onli gt in terv iew

Zobe l

livet igen ” sp iritu

Tlf. 7020 5422

alite

t

10/0

7/12

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00 Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

10.1

3

Hvem er vi? Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan fortage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og planeten. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

Ris og Ros: redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed engagerer ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

God fornøjelse med magasinet!

be M v i ag ds a t l sin iv et sk fo va r li t e

DrøA

blomst ermed icin

ERA r ndeste drik – og fan PE”J eg søgte Personer UT ENE væ ENE gt ligt interview rG ers ualitet PSs ogYRand om m problemer I SUP rGI spirit udvikling O ad? KOTOG pO perso Kla rernlig spændinGe ERV G pO hed w Esund R g r IS w E ndlin oG A beha stress O Er PEU r alternativ Opgra R T der ENE d ”Jeg går it li CO rGI O ind Le fov MM G p WW alternativ til at vægladv et su nd r rett W.C behandling UN Ow CC CLI reer og dere,af en LIFEA ICd A Er sundhe CADE FEA grønne eke det” C AD MYS T re O EMY UDDA liv Rpersonlig udvikling NNEL .DK

landskab

LS_

redaktion@livogsjael.dk

Vejen til

ali

liv& sjæ l

4/2011

Redaktionen:

kv

Sunde Kr

Det er lige nu muligt for af uddann elsen til Spi dig at søge dire kte hvis du i rituel Inte forvejen grativ Kro ind på 3. eller 4. år har en gru nduddanne ps- & Psykotera peut, lse indenf or psykot 4. årgang erapi. starter sep tember 201 1 3. årgang starter feb ruar 2012 Ring snares t for nærme re informa Tobias-Skole n - Hesselhø tion. jvej 3, 8370 Hadsten

m ag vid as i st liv ne t s

be

Giv din ma ydderier families su dlavning og din ndhed et løf t

mindfulness

12 tips OSS Merit til 3. & Ny langtidsvirkende IGHHO 4. år af ud ling UUDDDDAANNDDIG god natstilsøen Y Y ea dannelse M h M E E D D A A C n! UDD Befriet fo vn FEAAC LIFE CCCCLI Boost din A D r depression C ke yr r St r C LI NM wE Je wE pO vil magasinet for bevidst livskvalitet I OGpO I OG ErG ErG EN EN dit RR rr Hatio FE AeIG wE ISO wE ISO pO RV pO RV PE OG PE I OG SU I SU MED N ErG ErG EN EN TT EU EU BAg FAcADE AP TERAP CADOS n HH&&TER g AC AC CO CO NEr iStiSk StyElin hol G CO rr I OG wE wE pO gY T pO e OG A I OG I Mdt” nEin ErG C ErG n EN EN H & pOwa Ma RR TO TO rr ICA ICA wE wE UN UN pO oT fi E MM MM OGpO I I OG ErG ErG EN EN TT EU EU AP ERAP ER OT OT YK YK PS PS

for

kr. 48,00

t


tema

E KlykK LY en Find k 6 pĂĽ side 4

4

www.livogsjael.dk


indhold

8

Artikler 8

Nogle sundhedstips er universelle: Spis sundt, motioner regelmæssigt og undgå stress hjælper langt hen ad vejen med den generelle sundhed. Men hvad med de specifikke helbredsproblemer som hovedpine, krampe, dårlig fordøjelse og andre problemer, vi bare finder os i til dagligt?

40 simple sundhedstips

Få tips til at slippe af med hovedpine, krampe, dårlig fordøjelse og andre problemer, vi bare finder os i til dagligt.

14

Befri dig fra tankens kraft

Få konkrete bud på, hvordan du kan opnå større ro med flere nuancer og på den måde undgå at lade dig rive med af ubehagelige tanker. Få din selvbestemmelse tilbage.

14

22

Tanken og dens kraft, den kan være enorm og altoverskyggende, forvirrende og berigende på én og samme tid. I en sådan grad, at alt kan synes sort og uoverskueligt eller opløftende og glædesfuldt. Men frygt ej! Her får du konkrete bud på, hvordan du kan opnå større ro med flere nuancer og på den måde undgå at lade dig rive med af ubehagelige tanker. Få din selvbestemmelse tilbage!

30

FLOW - vejen til fordybelse

Flow er forbundet med fordybelse, fokuseret energi og mening. Find ud af, hvordan du får flow i dit liv.

34

Kinesiologi - muskeltest kan løse gåder

Christina Hautop oplever virkelig glædelige resultater med mennesker, der plages af diverse, ofte tilsyneladende kroniske lidelser.

38

Grib nuet med Vingårdsterapi

Når man er udbrændt, hjælper det at komme væk fra arbejdet, hjemmet og byen og ud i naturen.

46

22

TEMA - lykke

Vi har bedt forskellige eksperter om deres bud på, hvad de forstår ved lykke.

Trods succes som studievært i tv og radio blev Anja Steensig en dag klar over, at hun fremover ville bruge sit liv på at hjælpe andre til at åbne deres hjerter, så de kan føle den samme forbindelse til noget, der er større. En morgen vågnede hun med hovedet fuldt af smykker og sten og tog for første gang selv en målrettet arbejdsmæssig beslutning efter hidtil at have ladet sig drive med af det flow, der tilbød sig.

58

Få renset din harddisk

- og få sundheden, energi og kreativiteten tilbage.

67

Styrk dit selvværd

- og få mere ud af livet.

Fast i Liv & Sjæl 6, 66 Kort Nyt

Konstant lykkelig er vel de færreste, men vi kender alle til lykkeglimt, når noget føles og opleves rigtig dejligt, og nyt livsmod bruser op i os. Liv & Sjæl fokuserer i denne artikel på begrebet lykke herunder resultater af nyeste forskning, og vi har bedt en psykolog & spirituel vejleder, en præst og en forløsningsterapeut om at give deres bud på, hvad de forstår ved lykke.

Interview med Anja Steensig

”Jeg har altid følt, at der er noget større”

18

Nyheder om sundhed, personlig udvikling, alternativ behandling og spiritualitet.

Ayurvedisk sommermad

Lækre opskrifter på sommermad

28, 65 Bognyt

54

46

Læs om de nye bogudgivelser.

Maikens klumme

Sig mig, hvad er meningen....

62

Den holistiske lægebrevkasse

70

Nyt om sundhed www.livogsjael.dk

5


kort nyt

Derfor får du

MARERIDT

kort nyt

Nogle mennesker oplever oftere at vågne om natten, badet i sved end andre. Nu har en gruppe forskere fra University of Montreal klarlagt, hvad der giver mareridt. Man ville måske skyde på, at det var frygt, der skaber vores mareridt. Forskernes undersøgelser viser dog, at vores værste mareridt gør os kede af det og efterlader os med en følelse af skyld og forvirring. Man skelner mellem mareridt og ’onde drømme’. Mareridt er så intense, at de får dig til at vågne, mens onde drømme i højere grad handler om dit forhold til andre mennesker. Undersøgelsen viser, at mareridt har en større emotionel effekt på os end onde drømme, og de giver os sjældent en følelse af frygt. I de fleste onde drømme er frygt slet ikke med, og følelsen er kun med i hvert tredje mareridt. Undersøgelsen er baseret på 253 mareridt og 431 onde drømme, der er fundet blandt 10.000 drømme. - Fysisk agression er det tema, man oftest ser i mareridt, har to forskere fra University of Montreal skrevet i magasinet ’Sleep’. Forskerne fortæller, at folk, der får mareridt, ofte lider af søvnløshed. - Mareridt er ikke en sygdom, men de kan give problemer for dem, der forventer dem eller er meget generet af deres mareridt. Mennesker med hyppige mareridt kan være bange for at falde i søvn - hvilket giver dem slemme drømme. Nogle mareridt bliver gentaget hver nat, siger Antonio Zadra, der står bag undersøgelsen.

Yoghurt giver færre

huller i tænderne Snup en skål yoghurt et par gange om dagen, hvis du er rædselsslagen for tandlægens bor og kanyler.

Dine kollegers

larm giver

hovedpine og stress Støjfyldte kontorlandskaber plager tusindvis af danskere, viser undersøgelse. Hovedpine, stress og mindre overskud til familien. Det er hverdagen for tusindvis af danskere, der arbejder i støjfyldte kontorlandskaber med kimende telefoner og snak fra nabobordene. Støjen er så massiv, at knap halvdelen døjer med hovedpine, stress og usædvanlig træthed efter en lang arbejdsdag. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4. Her har 726 lønmodtagere i storrumskontorer svaret på, hvordan støjen påvirker dem. Nanna Sars Schewitsch, arbejdsmiljøkoordinator i fagforeningen HK, er utilfreds med det støjniveau, medarbejderne udsættes for. »Det er i høj grad med til at belaste medarbejderne, når de ofte generes af støj og samtidig skal koncentrere sig om arbejdet. Det er ikke i orden,« siger Nanna Sars Schewitsch.

Et nyt studie viser nemlig, at yoghurt nedsætter mængden af bakterier i plak på tænderne, skriver Tandlægebladet.

Hun bakkes op af Geo Clausen, lektor ved DTU og ekspert i indeklima, der forklarer, at storrumskontorer i høj grad belaster medarbejdernes velvære.

Plak er den hvidlige belægning, som sidder på tænderne, når man har spist og drukket. Den består af kolonier af bakterier, som kommer fra maden, og det er disse bakterier, der giver huller i tænderne. I forsøget deltog 26 forsøgspersoner.

»Næsten alle mål for komfort og gener hos medarbejderne bliver dårligere i storrumskontorer. Det er alt lige fra træk til påvirkning af centralnervesystemet og hovedpine,« siger Geo Clausen.

Da mængden af bakterier blev testet en uge efter, at forsøgspersonerne havde spist yoghurt, var bateriefloraen reduceret.

Kilde: Ugebrevet A4

6

www.livogsjael.dk

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 2 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 2 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you