Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 1 - februar-marts 2014 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

Begynderens guide til

YOGA & MEDITATION STILHED I TONER Healende musik

Succes eller fiasko? Lær af dine fejl

Tænk JEG-KAN! -og mærk en forskel

The shift is a gift – ifølge den visionære fortids- og fremtidsforsker Gregg Braden

Tag på en mental rejse

TEMA

Coaching

Interview

Ditte Gråbøl ”Jeg svinger mellem lys og mørke”

alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet

et


Ta’ med

ferie med flow

på en uges eksklusivt, afslappende og udviklende krydstogt i den tyrkiske skærgård 15.-22. juni 2014 Eksklusivt - fordi der kun er plads till 10 gæster ombord på Topkapi 3 og alt alt fra kvaliteten af kahytten og maden til undervisningen og serviceniveauet er helt i top Afslappet - fordi du helt selv bestemmer, hvornår du vil deltage i en workhop eller en udflugt og hvornår du hellere vil nyde solen, havet, friheden, selskabet eller samværet med dig selv. Udviklende - fordi vi undervejs vil introducere dig til en håndfuld effektive værktøjer, som du fremover kan bruge til at skabe indre og ydre ro, nå dine mål, tackle dine udfordringer og få endnu mere kvalitet og glæde ind i dit liv Workshop-programmet omfatter Enneagrammet og coaching, Tankefeltterapi (TFT), Bevidst nærvær (Mindfulness), Loven om tiltrækning, („The Secret”) og De Fem Elementers flow Desuden vil du blive fristet med bl.a. dovne svømmeture i solopgangen, mindfuld vandring i skærgården, skønne mudderbade, forhistoriske kulturperler og spillevende havskildpadder – plus lidt „mindless markedsshopping” i en charmerende havneby eller to undervejs. Er du nysgerrig og vil vide mer’... Ring eller skriv til mig på mobil 23303119 / mail info@maikenbuchwald.dk - og læs mere på www.maikenbuchwald.dk/ferie-med-flow/ og www.kursusferier.dk

Bootcamp – Tag lederskab i dit eget liv Human Self Development and Progress udbyder nu et intenst forløb, hvor du vil komme til at lære dig selv endnu bedre at kende og lære at lytte til, hvad din krop fortæller dig via adfærd og symptomer. Du vil lære at mestre redskaber til at håndtere konflikter i det virkelige liv. Personligt udviklingsforløb hvor vi integrerer teknikken Emotionelt Friheds teknik og principperne inden for METAsundhed/Metamedicin, hvor du lærer at få byggesten til et bedre liv.

Form din proces til at optimere dit liv Forløb starter december 2013 Malmø og marts 2014 i København.

Mere info om resultater af behandling og dato for forløb på www.hsdp.dk – Martin Hejlesen – hejlesen@hsdp.dk


liv& sjæl

liv&sjæl magasinet for bevidst livskvalitet

Redaktionen: redaktion@livogsjael.dk

Nr. 3 juni/juli 2012.

ma ga s idst inet livsk

b ev

vali

tet

liv& sjæ l

Kr. 48,00

TEMA ELLER KNAS IDYmaLgas ine for bev T? LDE idst livskva I PARFORtHO litet nr. 4 augu

st/septem

Meditér dig til et liv lykkeligt

ber 2011.

f or

m ag vid as i st liv ne t s

be

kv

kr. 48,00

mindfu

liv& sjæ l Nr. 4

Det er lige nu muligt for af uddann elsen til Spi dig at søge direkt hvis du i e ind på rituel Int forvejen 3. eller 4. har en gru egrativ Krops- & år Psy nduddanne lse indenf koterapeut, or psykot 4. årgang erapi. starter sep tember 201 1 3. årgang starter feb ruar 2012 Ring snares t for nærm ere inform Tobias-Skole ation. n - Hesselhø jvej

Vejen til

sten - i det stille

landskab

s og Randers

ndling

ling

4/2011

UDDA YSYS ADEM ADEM LIFEAC LIFEAC CCCC

WW

onlig udvik pers Kla rer spændinG er oG str

sundhed

T

alternativ

Dt AF

tERA

spiritualitet

pEUt

FoRE

ligt inte rview

4/2012

rnat

iv be

hand

ling sund

Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

teM

Barba

”Huskra Berge d som et vigtig er t ” Få st y

din v r på rede br

Har du

Vitam ug for ekstra in miner er og aler?

NINg

alte

hed

Hvem er vi?

Henr ie ”J t te pers

eg tr or på

onlig

udvi

kling

Pers onli gt in terv iew

Zobe l

livet igen ” sp iritu

alite

12

Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan fortage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og planeten. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørenbedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed engagerer ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

t

10/07/

Ris og Ros:

de redaktionelle spørgsmål

v

DrøA m m

d forgre ratt deen til at væ d r re keid t afv de GI Od CO rsun Lev et li t” MM dhe G glader sundere, UN pOwpersonlig udvikling e ICA Er ogritu grønne spi TOR re liv alitet

ISk

be

Drømme giver os fingerp et eg

ess

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00

Tlf. 7020 5422

48,00

behandlingENE

W.C

CLI LIFEA CADE FEA CA MYS LS_ 071 UDDA DEM 2 Cov Y.D er.indd NNEL K 84-1 SER ER g oDk EN CC

augu st/sep tembe r 201 2. Kr.

blomst ermed icin

Person

mellem Århu

alternativ beha

NINg DK NINg DK MY. k FoRE MY. k FoRE ADE EUtIS ADE EUtIS EAC tERAp EAC tERAp AFAF CLIF CLIF ENDt ENDt W.C W.C goDk goDk WW WW ERER SER SER NNEL NNEL UDDA

Tlf. 7020 5422

interview et lænG perSonligt ere oG sun dere liV

– verden s sundeste drik

3, 8370 Had

redaktion@livogsjael.dk

annonce@livogsjael.dk

te t

12 tips l en OSS Merit til 3. & Ny langtidsvirkende IGHHO 4. år af ud UUDDDDAANNDDIG g god natstisø n li Y a Y e da M h M E nn E D el D vn sen! IFEEAACCAA Befrie t fo CCCCLLIF r depres Boost din sion yrke UDD M St rr wE Je wE pO vil pO OG I OG I ErG AN e ErG EN EN ditation RR rr wE ISO C wE ISO pO RV RV PE PE I OGpO SU I OG D SU MED C N ErG ErG EN ADE EN FAc UT UT I PE BAg PE RA RA LIFE G HO TE Bachs HH&&TE AC ling AC CO CO holiStiSk Sty AaCn rr Sg wE wE pO T e in I OGpO I OG n ErG ErG EN EN ENE dråbe A RR M TO TO r r a ICA ICA wE wE fi r UN D UN pO pO o G MM dt” MM I OG CO S I O CO I OG CO ErG EM ErG EN EN din r til ACH G p ”Jeg søgte – og fan TT EU EU AP ERAP ER OT OT YK YK PS & TE OLa w r PS tone Terapi Y K ath Handler sjæl RAPES EUT ENE væin r E g N tp E PSY rGI O om m roblee SUP rGI O ad? mer KOT G pO LiLLe ERV G pO ERA wEr ø ISO wE”Jeg r PEU r går in Op R

Liv & Sjæl

Annoncesalg:

ali

Sunde Kr

Giv din ma ydderier families su dlavning og din ndhed et løf t

ed SpiS M lness

3/2012

Abonnement:

for

God fornøjelse med magasinet! www.livogsjael.dk

3

10.13


TEMA

g Coascmheirn e Læ 8 på side 2

4

www.livogsjael.dk


indhold Mindre stressende faktorer kan hurtigt vokse sig store og bringe dig i en stresset tilstand. Hvordan løser man problemet? Kunne man komme lidt bort fra det hele, ville det helt sikkert hjælpe, men ofte har man hverken pengene eller tiden til at tage på ferie, når man har mest brug for det. Heldigvis behøver du faktisk ikke at bruge tid og penge på at tage andre steder hen. Du skal bare finde et roligt sted, hvor du kan tage på en mental rejse

Artikler 8

Tag på en mental ferie

14

Stilhed i toner

Sommetider har man brug for at komme væk, men har måske hverken pengene eller tiden til det. Fortvivl ikke. En mental rejse kan hjælpe dig med at stresse af her og nu.

For mange er helhedsindtrykket noget nær overjordisk. Jane Winthers cd nr. 13 ”Echoes of Silence” er netop udkommet.

8

20 Interview med Gitte Gråbøl ”Jeg svinger mellem lys og mørke”

TEMA - coaching

0 4

Begynderens guide til yoga & meditation

8 4

Tænk JEG KAN! - og mærk en forskel

52

The shift is a gift

56

Succes eller fiasko?

De senere år er coaching blevet mere og mere udbredt. LIV & SJÆL har talt med fire danske coaches, hvoraf den ene repræsenterer et helt nyt bredspektret tiltag kaldet ”co-creation”.

For Jane Winther, sanger, komponist og lydbehandler, rummer nauren en guddommelig kraft, og i mange år har hun rejst i Himalaya-bjergene for at lade sig inspirere af skønheden og stilheden til sin sjælemusik med sang, syngeskåle, og klokker.

Følg de nemme tips og øvelser og gør dem til en vane og du vil snart mærke, hvilken positiv påvirkning det har for dit velbefindende. God fornøjelse!

14

Hvis du endnu ikke har nået dine mål i livet og heller ikke tror på, det kan lykkes - hvorfor er det da sådan?

Sit store humoristiske gennembrud fik Ditte Gråbøl i starten af 90’erne med tv’s satireserie ”Den gode, den onde og den virk’li sjove” som hostende kværulant, der krydrede sin tale med fingermarkerede anførselstegn. Siden har hun brilleret i både sjove og alvorlige roller, og som menneske har hun altid levet med en lys og en mørk side.

Det mener den amerikanske visionære fortidsog fremtidsforsker Gregg Braden.

Fiasko og succes er en del af livet. Ingen af os kan gå gennem livet uden at støde ind i begge dele.

62 Han brænder for Metasundhed

Martin Hejlesen har opbygget stor viden og erfaring med personlig udvikling, coaching, Tankefelt-terapi (TFT) med Meta sundhed som det afgørende udgangspunkt.

20

Søgen efter stilhed og indre ro bliver i højere og højere grad efterspurgt i en tid, hvor de fleste har en travl hverdag. Når arbejde og fritid flyder sammen, og vi kan arbejde på alle døgnets timer, kan det være svært at finde ro og slappe af. Yoga og meditation kan være løsningen og vi giver dig her en guide, så du nemt kommer i gang.

28

Fast i Liv & Sjæl 6/39/ Kort Nyt 65 Nyheder om sundhed, personlig udvikling, alternativ behandling og spiritualitet.

18/60 Bognyt

Læs om de nye bogudgivelser

40

36

Maikens hjørne

66 Ayurvedisk mad 70 Nyt om Sundhed www.livogsjael.dk

5


kort nyt

Hjertefo reningen a­ nbefale r at man g udenom brusetab år letter, medmin dre man har særlige b e h ov .

Brusetabletter er

farlige for helbredet Næste gang du vil lindre din hovedpine med smertestillende medicin, så gå langt uden om brusetabletter. De er nemlig rigtig dårlige for helbredet. Sådan lyder advarslen fra Hjerteforeningen, efter at britisk forskning har vist, at brusetabletter indeholder så store mængder salt, at det tydeligt påvirker vores helbred. - Det har skræmmende betydning for folkesundheden. Det er et skjult ekstra salttilskud, og vi advarer netop mod, at vi spiser for meget salt i forvejen, siger Hjerteforeningens forskningschef Gorm B. Jensen. Sidste år blev der i Danmark solgt over 21,5 millioner døgndoser af brusetabletter, hvilket viser, at det er en helt almindelig form for medicin i mange hjem.

Men den nye forskning viser, at hvis man regelmæssigt indtager brusetabletter, så syvdobler man risikoen for at få forhøjet blodtryk. Og man har 28 procent større risiko for at dø tidligt, end personer der bruger almindelige hovedpinepiller, hvilket skyldes det høje indhold af salt i brusetabletterne. - Der er ingen tvivl om, at jo mere salt man får, jo større er risikoen for, at man udvikler forhøjet blodtryk og får et slagtilfælde eller en blodprop i hjertet, siger Gorm B. Jensen.

du naturligvis tage en hovedpinepille. Men tag en ganske almindelig tablet i stedet for en brusetablet, siger Gorm B. Jensen til DR Nyheder.

Hjerteforeningen anbefaler derfor, at man går udenom brusetabletter, medmindre man har særlige behov, som eksempelvis svære synkeproblemer.

Han håber, at både lægemiddelmyndigheder, læger og medicinalindustrien vil tage den nye forskning alvorligt. Myndighederne bør deklarere saltindholdet tydeligt, lægerne skal i de fleste tilfælde udskrive en anden form for medicin, og industrien bør udvikle brusetabletter helt uden salt.

- Hvis du får en så alvorlig hovedpine, at du har behov for noget smertestillende, så skal

Myte om sund fedme

er aflivet Hvis man gik rundt og troede, at overvægtige uden forhøjet blodtryk eller diabetes ikke bliver ramt af hjertesygdomme, må man tro om igen. Ny forskning fra Herlev Hospital viser, at det primært er din vægt, der har indvirkning på, om du forhøjer risikoen for at få en blodprop eller andre sygdomme i hjertet. - Bare folk er overvægtige eller fede, har de væsentligt større risiko for hjertesygdomme end ellers, siger Børge Nordestgaard, overlæge ved Herlev Hospital. Idéen om, at man godt kan veje for meget uden at være i risikozonen for hjertesygdomme, falder med de nye resultater til jorden.

6

www.livogsjael.dk

- Der bliver reklameret flere steder for, at det ligefrem kan være godt at være fed. Men der er ikke noget, der hedder ”sund fedme”, som man kan være tilbøjelig til at tro. Det viser denne undersøgelse, siger han. De risikofaktorer, som kan fremkomme af overvægt, er for meget fedt i blodet, diabetes eller for højt blodtryk. Under én betegnelse kaldes denne samling af forstyrrelser for metabolisk syndrom. Studiet på Herlev Hospital er langt det største studie i verden, der har undersøgt sammenhængen mellem metabolisk syndrom, vægt og hjertesygdomme. I undersøgelsen med knap 72.000 danskere, blev folk delt op i vægt, og om de

havde flere former for metaboliske forstyrrelser i kroppen eller ej. De blev observeret i omkring tre år og seks måneder for at se, om de udviklede en blodprop i hjertet, fik hjertekrampe eller andre former for hjertesygdomme. - Blodprop er den slemme sygdom. Her får man pludselig ondt i hjertet og må på hospitalet og få en ballonundersøgelse. Nogle risikerer at dø undervejs, siger Børge Nordestgaard. Ifølge professoren er blodprop i hjertet den største dødsårsag i verden.

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 1 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 1 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...