Page 1

liv&sjæl

f or

ma bev gas id s i t liv net sk va l

ite t

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 6 - december/januar 2013/14 · Kr. 48,00

TEMA

tankens kraft

Kan vi tænke os til et bedre liv?

YOGA mod rygsmerter simple living Glæden ved det enkle liv

5 tips

fra verdens lykkeligste mand

sund hele livet Du kan gøre en betydelig forskel for dit velbefindende

faste

Et farvel til fast føde i en periode kan blive starten på et nyt og sundere liv med bedre kostvaner

Interview

sara blædel

“DET GI’R EN RO AT TRO PÅ NOGET”

alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet


Bootcamp – Tag lederskab i dit eget liv Human Self Development and Progress udbyder nu et intenst forløb, hvor du vil komme til at lære dig selv endnu bedre at kende og lære at lytte til, hvad din krop fortæller dig via adfærd og symptomer. Du vil lære at mestre redskaber til at håndtere konflikter i det virkelige liv. Personligt udviklingsforløb hvor vi integrerer teknikken Emotionelt Friheds teknik og principperne inden for METAsundhed/Metamedicin, hvor du lærer at få byggesten til et bedre liv.

Form din proces til at optimere dit liv Forløb starter december 2013 Malmø og marts 2014 i København.

Mere info om resultater af behandling og dato for forløb på www.hsdp.dk – Martin Hejlesen – hejlesen@hsdp.dk


Tegn abonnement og spar kr. 194,00

liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet

Liv & Sjæl viser vej gennem den verden, der inspirerer til bevidst livskvalitet, udstråler en positiv styrke og bidrager til et holistisk liv i udvikling. Vi opfordrer til det individuelle valg og ansvar. Redaktionen: redaktion@livogsjael.dk Abonnement: Liv & Sjæl redaktion@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00 Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Bente Elleskov Ranunkelvej 181 8471 Sabro

Magasinet bevidst livskvfor alitet

Tlf. 7020 5422

jæl s liv& sjæl liv&

redaktion@livogsjael.dk

,00 Kr. 48

Forsidefoto:

Nr. 4

Lisbeth Holten

st/sep augu

2013 ber tem

for

ma ga s ds t inet livsk

bevi

valit

ACT TTR E TO A LMAT s HOWUR SOU lnes livskvalitet fu YO d et for bevidst min en ærasin 2011. Kr. 48,00 Lmag s ing ke! nr. 3 juni/juli nde

liv& sjæl

k fi Der e øjebliMillman ig gyld ed Dan ligeterview m k is den rette

Nr. 3 - juni/juli

BioPArti ved

Ayu ermAd l n tie oiD omm gegu tin itati ksKeis Dasdet nedMennes vågm ra For

Gøre aglig p

YogA

Alle henvendelser vedrørende redaktioWE redaktionen. Der tages intet ansvar for PO OG R PO

WE PEUT

G TERA fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, GI O G R NER H O

K Y.D EM AD AC IFE W.L WW

Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og dd

slag.in

1

84-

Om

meninger i artikler og annoncer er ikke 713

4_0

LS_

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

ng

ling

hand

iv be

rnat

alte

BK 26.05.2011

LS_3_0513 Omslag.ind

d 84-1

- 27.07.2011

276100 9 771398

kr. 48,00

ndling

et - og håndter stress iew nligt intervbedre PersoDejlig

n ne MayDeia ste en elsers in10ydestør Dfortr i liveer t ” MM 53

09.

sommer uden sygdom og stress

skulle rA , kunne: ie Hvad fortryder HAve Fr du? ”Jeg sK Al Ville,

ling

00003

alternativ beha

Hold fast i håb

13

07/

09/

sundhed

personlig udvik

spiritualitet

og få 3 CD fra numre + Fønix for kun musik kr. TrinE PAll ”naturen er EsEn

99,-

PErsonligT inTEr viEw

WWW.LIFEACA DEMY.DK 3/2013

e lse rn re ni ng an ne Fo U dd ut isk pe Te ra

Terape utisk Foreni

3/2011

kes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl.

Forvandler hverd agsoplevelser til salig fest. Kan det ændr e dit liv?

A stoP

013

illustrationer eller annoncer må eftertryk-

TANTRA

E ET T NNIS

der det, r om in sjæl” nge ENE RG I OG g sy fast i m e J PO ” WE R ig COAAC H OG tAnKer tualitet rIsOG ENEAti deve TER AP EU T de neg iri nRG POspWE MYANCE R SU bræPER VIS OR TEAENE O IRV RG v ing vikle På dig sel I OG PO WE R CL ter tæt udvikling lig ud KoM PSY KO TER AP og personlig ENE rsonhed RG sund t Få pe I OG nette EU T PO WE R i stuen via hjem CO MM d UN ICA TO R he Uddan nelser ne er godke ndt af sund 4/2

E AC WE PO UT CO I OG PE RG ERA E N EY K O T dt af dk en PS go er

R

I R G IS O ER E N EP E R V OW SU G P TOR G I O N IC A R E EN MMU O C

manuskripter, fotografier ogR lign., der

til sommer

iew terv gt in

on,li lser A øve Pers lær 8 Yog nY energi der giver

nelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til

TEGN ABONNEMENT

nu!

gr sa nnead leve Me nY energiEdre til at be

t

TEM A

Kom i gang energi Få Mer med YOGeA her

M HvE ammet mgømen!

bag et

be Ma vid ga st sine liv t fo sk r va lite

SPIR FER ITUELL IERE E JSE R

?

EG en d igHed ER Jer elvEM DU?os HeMMsun ER ab HDt vægtt r

redaktion@livogsjael.dk

2013

Kr. 48,00

In glad med Bliv sund og ernæring

RIS OG ROS

et

alternativ behan

dling

sundhed

min gud”

personlig udvik

ling

spiritualitet

13/05/13 21.14

(+ 39,50

i porto o

Bestil på telefon 7020 5422 eller mail redaktion@livogsjael.dk

g eksp.

gebyr)


TEMA

s Tanken kraftre Læs me 6 på side 4

4

www.livogsjael.dk


Indhold

I sine perioder med intens tænkning og skrivning har Sara Blædel alle følelser i spil – både de hårde, bløde, kærlige og sorgfyldte. Og så trækker hun sig helt ind i sig selv. Men heldigvis forstår familien hende, så det slår ingen skår i et lykkeligt liv, hvor ikke mindst visheden om, at ”noget” findes, støtter og opløfter hende. Lige nu er forfatteren aktuel med krimi nr. 8, Dødesporet, i serien om Louise Rick.

Artikler 12 Simple living

Glæden ved det enkle liv

20 Interview med Sara Blædel

20

”Det gi´r en ro at tro på noget”

28 Tips fra verdens lykkeligste mand

Forskere på University of Wisconsin har døbt den fransk-tibetanske munk og molykulærgenetiker Matthieu Ricard “verdens lykkeligste mand”.

32 Sund hele livet

Du kan gøre en betydelig og positiv forskel for dit velbefindende. Find ud af, hvad du kan gøre i hvert årti af dit liv for at afværge kræft, hjertesygdomme, knogleskørhed og meget mere.

Du kan gøre en betydelig og positiv forskel for dit velbefindende. Find ud af, hvad du kan gøre i hvert årti af dit liv for at afværge kræft, hjerte sygdomme, knogleskørhed og meget mere.

40 Hjælp til et liv i balance

Henriette Zobel besluttede for et års tid siden helt at hellige sig sit brændende ønske om at hjælpe så mange mennesker som muligt til at få indsigt, opnå ægte bevidsthed og finde balance i deres indre og ydre liv.

32

46 TEMA - tankens kraft

Kan vi tænke os til et bedre liv, og kan vi målrettet tænke så stærkt på en bestemt ting, at den bliver til virkelighed?

52

52 Faste - begyndelsen på et sundere liv Et farvel til fast føde i en periode kan hjælpe på

Et farvel til fast føde i en periode kan hjælpe på forskellige lidelser, som du døjer med. Det kan blive et møde med din underbevidsthed, der kan gøre dig mere opmærksom på din krop og sjæl, samtidig med at det kan blive starten på et nyt og sundere liv med bedre kostvaner.

forskellige lidelser.

58 Yoga mod rygsmerter Ved blot at lave par yogaøvelser, eller tage lidt tid til et par strækøvelser i din dagligdag, kan du hurtigt løsne ryggen op og nyde dit liv.

Fast i Liv & Sjæl

58 Med lange perioder bag et skrivebord eller bag rattet, er det ikke underligt, at rygsmerter er blevet en fast del af dagens hektiske livsstil. Men ved blot at lave par yogaøvelser, eller tage lidt tid til et par strækøvelser i din dagligdag, kan du hurtigt løsne ryggen op og nyde dit liv.

6 Kort Nyt

Nyheder om sundhed, personlig udvikling, alternativ behandling og spiritualitet.

10/30 Bognyt

Læs om de nye bogudgivelser

42

Maikens hjørne

66

Ayurvedisk mad

70 Nyt om Sundhed

www.livogsjael.dk

5


kort nyt

træning kan være bedre end piller

Resultatet kan være med til at forklare, hvorfor andre undersøgelser har fundet en sammenhæng mellem søvnmangel og overvægt. For at finde ud af, hvilken slags mad vi foretrækker, når vi er udhvilede i forhold til når vi er i søvnunderskud, analyserede forskergruppen 23 forsøgspersoners hjerneaktivitet med fMRI-skanninger.

Nyt studie viser, at træning virker lige så godt som medicin og i nogle tilfælde bedre. Undersøgelsen, der blev bragt i det internationale medicinske magasin, British Medical Journal, viser nemlig, at fysisk aktivitet er en stærk rival til en del hjertemedicin og udkonkurrerer medicin mod slagtilfælde, når det drejer sig om at forhindre dødsfald. To forskere fra henholdsvis Harvard Medical School og Standford University School of Medicin har gennemtrevlet 305 forsøg, som de har analyseret i deres undersøgelse. Her fandt de, at når det handler om at styre hjerte- og karsygdomme, genoptræning ved slagtilfælde, hjertefejl og pre-diabetes, så fungerer træning og medicin lige godt, når man ser på patienternes levetid og dødsfald. De eneste undtagelser var, at træning faktisk virkede bedre ved slagtilfælde, og at det ene medicinske stof, diuretics, slog træningen i behandling af hjertefejl.

Søvnmangel får dig til at spise junkfood Når vi mangler søvn, ændres aktiviteten i vores hjerne, så vi i højere grad får lyst til usunde madvarer, viser en ny undersøgelse. Det kan forklare, hvorfor søvnmangel tidligere er blevet forbundet med øget kropsvægt. En enkelt nat med for lidt søvn giver nemlig mere lyst til usunde og kalorierige madvarer som burgere og pizza. Det viser en ny undersøgelse udgivet i tidskriftet Nature Communications. Vi bliver mere impulsstyrede og spiser derfor flere kalorier, mener den ledende forsker bag undersøgelsen, lektor Matthew Walker fra University of California Berkeley, USA.

Under skanningen fik forsøgspersonerne vist 80 billeder af madvarer, som de skulle give point på en firetrins-skala. Derudover kunne de vælge at få en enkelt af retterne at spise, når eksperimentet var slut. I første del af undersøgelsen havde forsøgspersonerne ikke sovet i løbet af natten. De havde til gengæld fået lov til at spise i løbet af natten, så de ikke var sultne, da de skulle medvirke i undersøgelsen. Men trods de alle rapporterede at være mætte, så foretrak de alligevel den usunde, kalorierige mad. Skanningsbillederne afslørede samtidig aktivitet i hjernen omkring amygdala, når de skulle evaluere maden. Amygdala er et evolutionært gammelt område i hjernen, der normalt associeres til mere ubevidste impulser.

Husk det gode humør og lev længere Et positivt sind får hjertepatienter til at leve længere, viser et nyt studie. ”Altid smil. Det er sådan, jeg forklarer mit lange liv.” Sådan sagde den nu afdøde franske kvinde Jeanne Calmet, som med sine 122 år officielt er den ældste person, der har levet nogensinde. Den talemåde bakkes nu op af et nyt studie, der er foretaget blandt over 600 hjertepatienter på Holbæk sygehus. Undersøgelsen viser, at personer, der grundlæggende er positive har større chance for at overleve, end personer, der er mindre positive. Det fortæller Lau Caspar Thygesen, der er lektor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. ”En del tidligere studier har vist, at hjertepatienter, der har depressive symptomer eller angst, har højere dødelighed. Men det er første gang, det bliver påvist, at folk med en positiv tilgang til livet har en lavere dødelighed,” siger han og fortæller i samme ombæring, at man godt kan være depressiv og stadig have en positiv livssyn. 6

www.livogsjael.dk

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 6 - 2013  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 6 - 2013" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Advertisement