Page 1


4


Îòêðèõìå ñåìåñòúðà ñ... Íÿêîè îò âàñ ìîæå áè îùå ñè ïðèïÿâàò “Íàïðàâè ìå ùàñòëèâ...” Зимната сесия беше към своя край, а емоциите покрай наближаващия летен семестър ставаха все по-силни. Вече отпочинали след тежките изпити, студентите на Медицински университет – Варна бяха готови да посрещнат семестъра с нови сили. Именно поради тази причина специално за тях беше подготвена изненада, която беше запомнена за дълго време. За откриването на новия семестър и зареждането на колегите от всички специалности допринесе един от изпълнителите, познати ни още от зората на хип-хоп музиката в България - тогава, когато на музикалната сцена имаше само няколко изпълнители, които тепърва започваха да развиват този стил музика или така наречената...

„ ìėčÿýÿėĈĊýÿĒąČĒċČý “ Това беше именно Станислав Найденов, известен повече под прякора

СПЕНС – изпълнителят на песни като „Ти навярно си прав“,

„Направи ме щастлив“ и много други, станали любими на почитателите на жанра.

За да допълнят по подходящ начин атмосферата на така очакваното „Old school party”, зад пулта миксираха едни от най-добрите DJ-и в жанра в лицето на Dj HAPPY и Dj FED. Тази очаквано добра колаборация между тримата се оказа едно страхотно начало на новия семестър и даде сила на всички да положат усилия в ученето въпреки предстоящите горещи летни дни.

5


За огромно щастие на студентите от Медицински университет – Варна, през изминалия семестър беше открита за посетители реновираната стая за културномасови мероприятия в блок 35. Проектът бе осъществен благодарение на добрата съвместна работа между Ръководството на МУ-Варна в лицето на проф. д-р Красимир Иванов и неговия екип, както и ръководството на ССО в лицето на г-н Ивайло Новаков, Студентски съвет и Домови съвет при блок 35.

ÐÅÍÎÂÈÐÀÍÀÒÀ ÑÒÀß ÇÀ ÊÓËÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÎÂÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÁÅ ÎÒÊÐÈÒÀ Â ÁËÎÊ 35 ƬNjljǂǖǂNJDžǂDŽƽDŽƽƾƽƿLjǂNJDžǂNJƽǎǏǐǁǂNJǏDžǏǂ

Стаята бе открита от председателя на СС, Дойчин Николов, и г-н Новаков. Освен цялостния ремонт, стаята беше и допълнително разширена. Това беше една от водещите точки в платформата на новоизбрания Домови съвет при встъпването им в длъжност. Новото притежание на студентите ще може да бъде използвано напълно свободно от всеки един, част от семейството на Медицински университет - Варна. За повече информация относно реда и начина на ползване може да се обърнете към ръководството на Домовия съвет при блок 35.

ÊÀÌÏÀÍÈß “TEDDY BEAR HOSPITAL” За поредна година АСМБ – Варна, в партньорство със Студентски съвет, АСФВ, АСДМ и Катедрата по Педиатрия към Университетската болница “Света Марина”, успяха да осъществят кампанията „Teddy bear hospital”. Нейна основна цел е да се представи на децата работата на лекаря, фармацевта и стоматолога по най-достъпния начин, а също така и да се покаже, че не е чак толкова страшна срещата с тях. В болницата за плюшени мечета децата имаха възможността да посетят и станат част от регистратура, аптека, кабинети по УНГ, общопрактикуващи лекари, невролози, хирургична зала, рентгенология, стоматологичен кабинет и много други. Кампанията се проведе в продължение на три дни, от 22 до 25 февруари. Местата, на които малчуганите успяха да се включат активно в излекуването на плюшени играчки, бяха Grand Mall и Катедра по Педиатрия в УМБАЛ „Света Марина”. Прекрасният завършек на тази поредна успешна инициатива на бъдещите медици беше отбелязан с лекция и гостлектор доц. д-р Близнакова.

6


ÒÅÀÒÐÀËÅÍ ÊËÀÑ “ÈÍÔÀÐÊÒ” ÊÚÌ ÌÓ-ÂÀÐÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ “ÏÎÄÈÐ ÑÅÍÊÈÒÅ ÍÀ ÎÁËÀÖÈÒÅ” Медицински университет – Варна е сред найреномираните висши учебни заведения в цялата страна, като освен това успява да привлече студенти от цял свят. Това е реалност благодарение не само на модернизирана база за обучение, но също така и на извънучебните възможности, които университетът предлага на своите възпитаници. Една от най-предпочитаните, а същевременно и известни дори в цяла Варна, е театралният клас „Инфаркт“. След великолепното представяне на “Подир сенките на облаците”, по мотиви от „Романът на Яворов” на Михаил Кремен и пиесата „Нирвана” на Константин Илиев, пред студенти и преподаватели на Медицински университет-Варна, нашите таланти от тетралния клас получиха покана и от своите колеги, от Икономически университет-Варна, на тяхна сцена да представят произведението. За пореден път участниците в него успяха да зарадват колегите и преподавателите си с прекрасно изживяване. Този път зрителите имаха възможността да наблюдават авторската пиеса “Подир

на облаците”.

сенките

За добрата подготовка и професионализма на творческите личности свидетелства и поканата, която получиха от своите колеги от Икономически университет – Варна да представят пиесата на тяхна сцена. „Един ден, момче, ще напишеш велик роман - помни думите ми," казва Яворов на начинаещия писател Михаил Кремен. Годината е 1903. Михаил пристига в София, за да започне обучението си като студент по славянска филология. Попадайки под крилото на поета Пейо Яворов, той се оказва в центъра на най-активните културно-политически среди на България за времето си и става свидетел на събития, които ще останат в историята на страната. „Подир сенките на облаците" разказва историята на едно приятелство и едно момче, които порастват сред личности като д-р Кръстев, Петко Тодоров, Пенчо Славейков и Кирил Христов. Пиесата разказва и за навярно най-драматичната любовна история на 20-ти век. Актьорите от театрален клас „Инфаркт" към МУ-Варна Ви канят, за да видите с други очи една епоха от българската история. От страниците на книгите на сцената ще излязат реални, пълнокръвни личности, заедно със своите недостатъци и проблеми. Не герои и светци – просто хора. Хора, останали в историята…

7


ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÌÎÐÔÎÂ ÁÅ ÈÇÁÐÀÍ ÇÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÀÑÌÁ

В интервала от 21 до 22 март в град Пловдив бе проведено Общо събрание на всички клонове на Асоциацията на студентите по медицина в България. На събранието присъстваха по 15 делегати от всички асоциации. В дневния ред бяха включени точки за промени по устава, бяха отчетени кампаниите и финансите от април 2014 до март 2015. Основна точка в дневния ред бе избирането на нов Председател и Управителен съвет на АСМБ. Сред кандидатурите бе и тази на Станислав Морфов, студент от МУ-Варна, пети курс, специалност Медицина. След проведеното гласуване и преброяване на гласовете резултатите бяха налице, а именно: с убедителен брой гласове за нов Председател на Асоциацията на студентите по медицина в България бе избран Станислав Морфов. Още с влизането си в Медицински университет-Варна, Станислав води активен студентски живот и съоветно през годините заема следните длъжности: 2011 – локален асистент към комитета по “Обществено здраве”; 2013-2014 – Локален отговорник на Комитета по Човешки права и мир; 2014 – Заместник председател на Контролен съвет в АСМБ; 2015 – Председател на Контролен съвет в АСМБ и избран за член на Контролна комисия в Национален младежки форум.

ßÑÅÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÎÒ ÌÓ-ÂÀÐÍÀ Ñ ÏÚÐÂÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß ÍÀ ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ

За гордост не само на университета ни и Варна, но и на цяла България, може да съобщим, че на 31 Март 2015 г. нашият колега Ясен Георгиев спечели Световните награди за фотография 2015 на Sony в подкатегория „Пътешествия“. Ясен е студент по медицина и официален член на Студентски съвет, представител на своя курс в студентската структура. Снимката, с която успя да спечели надпреварата, носи заглавието „Winter dream” и е заснета в зимния ни курорт Боровец. Конкурсът, чиято основна цел е да открие и награди най-добрите съвременни фотографи, се състои от пет различни подсъстезания „Професионалисти”, „Отворено участие”, „Младежи” (под 19 г.) и „Фотография с мобилен телефон”. Ясен участва в категорията „Отворено участие”, подраздел „Пътуване”, а снимката му „Зимен сън”, заснета в Боровец, попада в списъка на победителите с първа награда. В описанието към нея Ясен пише: „Бях на ски с приятели в Боровец, това е най-известният ски курорт в България. Последната вечер от нашия престой седях в хотелската си стая и гледах през прозореца. Мечтаех да остана още няколко дни. Исках да заснема и снега, който не спираше да вали, и да предам правилно атмосферата на мястото, затова пуснах светкавицата на фотокамерата си.”

8


Снимката на студента от варненския Медицински университет се състезава с 78 000 фотографии на участници от 171 държави от цял свят. На 23 април в Самърсет Хаус в Лондон ще се състои официалното награждаване. Тогава ще бъде излъчен и финалният победител в категорията „Отворено участие” измежду общо 10-те победители във всяка една от 10-те подкатегории. Астрид Мергет Мотсенигос, арт директор на Sony World Photography Awards, споделя пред медиите: „Всяка година сме изумени от качеството на фотографиите, които получаваме в категории „Отворено участие” и „Младежи”. Тези талантливи фотографи успяват да уловят само в един кадър сцени, наситени с драма, страст или хумор, но преди всичко – всяка една фотография демонстрира артистизма и уменията им.” Ясен се занимава с фотография от година и половина първоначално като фотограф на събитията, организирани от Студентския съвет. Преди 5 месеца си купува собствен фотоапарат. Студентът по медицина участва за първи път във фотографски конкурс от такъв ранг и печели първо място – неоспоримо доказателство за неговия скрит талант и дарба.

ÒÐÅÒÈ ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ ÇÀ ÌËÀÄÈ ÄÈ Ó×ÅÍÈ 2015 20 Ã.

За трета поредна година студентите на Медицински университет – Варна, в лицето на Студентски съвет, АСМБВарна, АСДМ и АСФВ, направиха реалност международния симпозиум “Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine” (BSYSB). Събитието се проведе в периода 26-29 март 2015г. Над 200 студенти от всички медицински университети в страната участваха в третото издание на „Черноморския симпозиум за млади учени в областта на биомедицинските науки” (BSYSB), на който МУ-Варна бе домакин от 26 до 29 март. По време на откриване на събитието заместникректорът по учебната дейност проф. Албена Керековска приветства участниците от името на ректора на МУ-Варна проф. Красимир Иванов с думите:

„Всеки велик успех в науката има за свой източник

великата дързост на въображението. Затова, скъпи млади учени, имайте дързостта да мечтаете, да предизвиквате себе си, да преследвате мечтите си. Стигнете до нови и непознати хоризонти - в името на науката и човека.”

9


С всяка следваща година интересът към събитието, организирано от студентите на МУ-Варна, нараства. Български и чуждестранни студенти от медицински университети в цялата страна участваха с общо 105 доклада по теми и проблеми от областта на медицината, денталната медицина, фармацията и общественото здравеопазване, разделени в общо 11 сесии. (За сравнение, броят на резюметата миналата година беше 65). Съвсем скоро ще бъде открита и регистрацията за следващото издание на симпозиума. Ако сте пропуснали да участвате в миналия, то ние ще се радваме да се включите този път, жадни за нови знания и приятна компания. Очаквайте подробна информация.

ÎÒÁÅËßÇÀÕÌÅ ÏÎ ÏÎÄÎÁÀÂÀÙ ÍÀ×ÈÍ ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÈß ÏÐÀÇÍÈÊ- 7 àïðèë

И тази година екипът на Студентски съвет при Медицински университет – Варна се беше погрижил по подобаващ начин да бъде отбелязан празник на здравния работник – 7 април. Тематичното мероприятие се проведе в клуб Avenue, а за една уникалната медицинска атмосфера допринесе обявеният dress code медицинско облекло, престилки, хирургично облекло и всичко, което е част от гардероба на един здравен работник. Какво по-добро отбелязване на празника от една уникална група. Групата, която всяка песен става хит, група, чиито песни зареждат всеки, който си пусне тяхна песен. Говорим именно за ICE CREAM. Групата специално бе поканена от Студентски съвет, да отпразнуват празника заедно със студентите на Университета, а те направиха това по най-добрия възможен начин.

10


ƬǍDžǎǏDžǀƽdžLJDž ƿǗƿ ƟƽǍNJƽ DžDŽnjǗLjNJDžǏǂLjDžǏǂ NJƽǀǍǐnjƽǏƽnjNjǎǂǏDžǒƽƩǂǁDžǓDžNJǎLJDžǐNJDžƿǂǍǎDžǏǂǏ ƟƽǍNJƽ Dž NjǎǏƽNJƽǒƽ ƿnjǂǔƽǏLjǂNJDž NjǏ ljǜǎǏNjǏNj LJǗǁǂǏNjǎǂNjƾǐǔƽƿƽǏƾǗǁǂǖDžǏǂDŽǁǍƽƿNJDžǍƽƾNjǏNJDžǓDž NJƽƞǗLjǀƽǍDžǜDžDŽLJƽDŽƿƽdžLJDžǏNjƿƽƿǎnjǂǓDžƽLjNJNjDžNJǏǂǍƿǛ DŽƽǎǏǐǁǂNJǏDžǏǂNJƽǐNJDžƿǂǍǎDžǏǂǏƽLJNjǂǏNjljNjǃǂǁƽ ƿDžǁDžǏǂƿNjǑDžǓDžƽLjNJƽǏƽǎǏǍƽNJDžǓƽNJƽƮǏǐǁǂNJǏǎLJDž ǎǗƿǂǏƿǗƿ)DFHERRN На сцената освен най-популярните си парчета като „Захир”, „Заредени” и „Скачай”, бандата представи и премиера на последния си сингъл към своя трети самостоятелен албум – „Животът е един“. По традиция за доброто настроение на гостите на партито се погрижи DJ HAPPY с горещите си миксове зад пулта.

ÑÒÓÄÅÍÒÈÒÅ ÏÎ ÔÀÐÌÀÖÈß ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÕÀ ÊÀÌÏÀÍÈßÒÀ „ÆÈÂÅÉ ÄÚËÃÎ, ÕÐÀÍÈ ÑÅ ÇÄÐÀÂÎÑËÎÂÍΓ За втора поредна година Асоциацията на студентите по фармация във Варна (АСФВ) организира на 17 и 18 април национална кампания ‘’Живей дълго, храни се здравословно’’, чиято основна цел бе да направи промоция на здравето и да информира населението за здравословния начин на живот. Събитието се организира съвместно с Българската фармацевтична студентска асоциация (БФСА) и с подкрепата на Студентски съвет при Медицински университет - Варна, Асоциацията на студентите по медицина във Варна и Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна. На 17 април от 11:00 до 13:00 часа пред Медицински университет – Варна, Факултета по дентална медицина и пл. Севастопол бяха разположени специални информационни пунктове, където освен ябълки, символ на кампанията, студентите раздаваха и информационни материали, разясняващи проблемите на балансираното хранене и здравословния начин на живот.

11


ƢƦ ÄƣƥƟ Ɲƪƥ ƫƲƭ Ơ ƨ Ʒ ơ ƮƢ ƪƫ³ Ɵ ƫ ƨ ƟƫƮ ƤơƭƝ На същия ден от 18:30 часа във II аудитория на МУ-Варна се проведе и лекция на тема ‘’Храната като наше лекарство” с лектор гл. адм. ас. Милка Нашар, д.м. от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. В лекцията бяха представени основните аспекти в концепцията за функционалните храни и нутрацевтици и ролята им в превенцията и контрола на социално значимите заболявания. На 18 април кампанията продължи с организирано бягане съвместно с групата iRun с начален час 9:30 часа. Началната и съответно крайна точка на събитието бе входът на Морската градина (до Слънчевия часовник). Всеки, който се включи в бягането, получи безплатно iRun чип, с помощта на който можеше да отчете времето, за което е пробягал трасето. С кампанията „Живей дълго, храни се здравословно” организаторите искат да ни припомнят завета, оставен ни от бащата на медицината Хипократ, а именно, че „храната трябва да бъде нашето лекарство и лекарство – нашата храна

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ – ÂÀÐÍÀ ÍÎÌÅÐ 1 ÍÀ XVI-ÒÀ ÂÀÐÍÅÍÑÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

Не за първи и със сигурност не и за последен път, нашите студенти показаха, че се справят еднакво добре с дебелите учебници и спортните състезания. През последния семестър те активно се включиха в XVIтото издание на Варненската универсиада, където участваха петте варненски университета. Възпитаниците на медицинското висше учебно заведение заслужено спечелиха шампионската титла. След блестящите победи, които завоюваха отборите на медиците по волейбол, баскетбол, тенис, тенис на маса и боулинг, след общо 11-те медала, 5 от които златни по плуване, и втори места на лекоатлетически крос, футбол и шах, момчетата и момичетата от МУ-Варна записаха за първи път в 16-годишната история на варненския студентски спортен турнир името на своя университет като победител. Везните в полза на медиците наклони резултатът от турнира по тенис на маса, който се състоя в Икономически университет - Варна. Нашите студенти спечелиха първите три места: Цветомир Янков – I място, Хрисимир Тодоров – II място, и Мийрем Салиева – III-то място, с което станаха първи в отборното класиране.

12


ÂÎËÅÉÁÎËÍÈßÒ ÎÒÁÎÐ ÍÀ ÌÓ-ÂÀÐÍÀ ÑÏÅ×ÅËÈ ÂÀÐÍÅÍÑÊÀÒÀ ÀÌÀÒÜÎÐÑÊÀ ÂÎËÅÉÁÎËÍÀ ËÈÃÀ След блестящата победа на волейболния отбор на МУ-Варна на XVI-тата Варненска универсиада, момчетата на бившия ас на Черно море - БАСК Борис Янков прибавиха още една шампионска титла към актива си. Волейболистите ни взеха първенството във Варненската аматьорска волейболна лига, финалните мачове от която се състояха на 11 май. От края на месец октомври миналата година тимът на бъдещите медици мери сили с 12 отбора от бивши волейболисти, работници, студенти, ученици в общо 25 изиграни мача. Това е второто участие на Медицински университет – Варна в аматьорската лига. Миналата година отборът се класира на трето място. „Поех тренировките на момчетата през ноември 2012 година. Оттогава виждам как с всеки следващ мач те стават по-добри и по-уверени. Поисках да запишем отбора в аматьорската лига, за да може да трупа опит, и резултатите не закъсняха – победихме във волейболното първенство на тазгодишната Варненска универсиада, а ето че станахме шампиони и във Варненската аматьорска волейболна лига”.

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÎÒ ÌÓ-ÂÀÐÍÀ ÑÅ ÇÀÂÚÐÍÀÕÀ ÑÚÑ ÇËÀÒÍÈ È ÑÐÅÁÚÐÍÈ ÌÅÄÀËÈ ÎÒ 35-ÒÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÑÏÎÐÒÅÍ ÔÅÑÒÈÂÀË Â ÈÑÒÀÍÁÓË Студентите от Медицински университет – Варна участваха в състезанията по плуване и тенис на 35ия международен студентски спортен фестивал, организиран от един от найизвестните турски университети с над 150-годишна история - Боазичи университет в Истанбул. Във фестивала, който се проведе от 9 до 12 май, взеха участие повече от петстотин студенти от близки и далечни държави: Съединените щати, Австрия, Франция, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Ливан, Катар, Турция, България и други. Те се състезаваха в няколко спортни дисциплини като футбол, баскетбол, ръгби, волейбол, тенис, тенис на маса, плуване, ветроходство и др. Спортната надпревара се проведе в южния корпус на университета, разположен на Босфора. Студентът по медицина Кристиян Кръстев, II курс, стана първи на три дисциплини в плуването - 50 м свободен стил, 50 м бътерфлай и 200 м свободен стил. На 2 място се класира на 100 м свободен стил.

13


Студентката от III курс от специалността Медицинска козметика, Симона Борисова, се класира първа на 50 м бътерфлай. Тя добави към своя актив 3 сребърни медала (втори места на 50 м свободен стил, 50 м кроул и 100 м бътерфлай) и III-то място на 100 м гръбен кроул. Трета на 50 м гребен кроул стана и Велина Богданова. Плувците на Медицински университет – Варна участваха в общо 3 щафети в плуването, като взеха 2 първи и едно второ място. Втора при тениса се класира Илиана Петрова - I курс, медицина. При двойките жени стигнахме до полуфинал, на който Елица Моллова и Илиана Петрова играха срещу отбора на университета домакин.

ÇÀ ÂÒÎÐÀ ÃÎÄÈÍÀ ÁßÕÀ ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÍÈ „ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈ ÈÃÐÈ“ Едно от дългоочакваните събития през изминалия семестър бяха така познатите на всички „Медицински олимпийски игри” на Медицински университет – Варна. За втора поредна година те бяха организирани от Студентски съвет, ръководството на МУ-Варна и Асоциациите на студентите по медицина, дентална медицина и фармация (АСМБ, АСДМ и АСВФ). Надпреварата бе оспорвана във всеки един факултет, но накрая, както във всяко едно състезание, няколко колеги се отличиха от останалите - ето ги и тях:

Специалност Медицина

Специалност Медицина

Предклиника I Курс Предклиника II Курс

Клиника

1. Ерсин Исмаил 2. Йордан Славов 3. Дениз Хамидов

1. Айзас Тарик 2. Ана Дрокур

Специалност Дентална медицина I и II Курс

III Курс

1. Василена Кузманова 1. Сава Маринов 2. Анна Митева 2. Даниел Рачев 3. Ивелина Христова 3. Александра Върбанова

1. Атанас Александров и Стефан Цанков 2. Здравка Иванова и Калоян Джунов 3. Ани Райнова и Радина Иванова

Специалност Дентална Медицина IV и V курс 1. Тони Пейчева 2. Тоня Иванова 3. Ани Иванова

Специалност Фармация

Âñè÷êè ïîáåäèòåëè â èãðèòå ïîëó÷èõà òåìàòè÷íè êîíñóìàòèâè, êîèòî ùå èì ïîñëóæàò В отборната игра първо място взе отборът „Веселите â èíäèâèäóàëíîòî èì îáó÷åíèåòî, êîíñóìàòèâè хапчета”, а в изпълнението на рецепта най-добре се êàòî ñòîòîñêîïè, àïàðàò çà êðúâíî íàëÿãàíå, справиха: íåâðîëîãè÷íî ÷óê÷å, ñòîìàòîëîãè÷íè 1. Петя Георгиева êîìïëåêòè, ïðåñòèëêè è ìíîãî äðóãè. Íàäÿâàìå 2. Красен Тонев ñå ñ âðåìåòî äà ïðèäîáèå âñå ïî-ãîëÿì èíòåðåñ è ñúáèòèåòî äà ñå ðàçðàñòíå. 3. Галина Димова

14


ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÀ Ó×ÀÑÒÂÀÕÀ  ÎÒÊÐÈÒ ÓÐÎÊ È ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÒÈÂÍÎ ÃÌÓÐÊÀÍÅ Â ÍÀÂÅ×ÅÐÈÅÒÎ ÍÀ 20 ÌÀÉ - ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÄÅÍ ÍÀ ÌÎÐÅÒÎ Демонстративно гмуркане във водите на Черно море с открит урок по морска медицина и морска патофизиология за чуждестранни и български студенти на МУ-Варна се проведе по повод Европейския ден на морето. Фотографът Орлин Цанев, водолаз и инструктор от 12 години, и Димитър Димитров, студент по медицина (I курс) в МУ-Варна, се гмурнаха във водите на Черно море, а ас. д-р Красимир Христов от Катедрата по физиология и патофизиология измери промяната на физиологичните им показатели. В същото време български и чуждестранни студенти, изучаващи морска медицина и морска физиология, заедно с преподавателя гл. ас. д-р Димитър Ставрев проведаха открит урок. С тази инициатива стартираха мероприятията от фестивала „Море и здраве”, които се организират и провеждат по инициатива на Медицински университет – Варна, под патронажа на кмета на Община Варна Иван Портних и ректора на МУ-Варна проф. Красимир Иванов. Мероприятията са посветени на 20 май – Европейския ден на морето, и са в подкрепа на проекта Варна - Европейска младежка столица 2017 г. „Целта на занятието е да се осигури водолазно спускане и да се проверят промените в някои показатели в организма на водолаза. Отчита се ускорение на пулса, леко увеличаване в дихателния капацитет и леко спадане на кислородното съдържание в кръвта. Тъй като водолазът е здрав, всички отчетени промени са в рамките на нормалното”, коментира ас. д-р Красимир Христов от Катедрата по физиология и патофизиология към МУ-Варна. Водолазната дейност не е така безобидна и не трябва да се практикува без предварителна подготовка. На дълбочина до 15 м няма проблеми с времето, което прекарва водолазът под вода. След 15-я метър зависимост оказват дълбочината, работата, която се извършва под вода, и времето за декомпресия. На практика в организма на човек при повишено налягане на вдишания газ се получава изравняване на налягането в апарата и в околната среда. Колкото по-дълго стои човек под водата, толкова повече инертни газове, в случая азот, се разтварят в кръвта. Тъй като те са паразитни газове, защото не участват в обмяната, при рязко намаляване на налягането се образуват газови мехури. Това се нарича декомпресионна болест.

15


„Сега съм по-спокоен, отколкото преди да вляза във водата. Определено сериозно обмислям възможността да се занимавам с морска медицина”, сподели студентът по медицина от МУ-Варна Димитър Димитров. Обучение по морска медицина у нас се провежда единствено в МУ-Варна като свободноизбираема дисциплина за студентите медици от IV и V курс и включва преподаватели от различни области на морската медицина. Изучават се дисциплини като хипербарна оксигенотерапия, отравяния от морски обитатели, морска токсикология, водолазна медицина, морска психология, морелечение и таласотерапия, телемедицина. Особен интерес у студентите предизвикват практическите упражнения, които се провеждат във Военноморска база, Военноморско училище и Военноморска болница. Организират се и плавания със спасителния кораб на БЧК. Официално датата 20 май е обявена от Европейския съюз като „Европейски ден на морето” през 2008 г.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÍÀ ÊÀÌÏÀÍÈß ÅǫǨǴǤǦǬǨǩǶǵǮǬǫǾǥǮǬµ За трета поредна година, на 12 май, Асоциацията на студентите по дентална медицина (АСДМ), съвместно с Асоциацията на студентите по медицина (АСМВ), Асоциация на студентите по фармация (АСМФ) във Варна, Студентски съвет и Община Варна, осъществи информационно-профилактична кампания „Здрави детски зъбки”. Идеята на бъдещите зъболекари беше да съчетаят полезното с приятното. Основният замисъл на организираната от тях кампания е да припомнят на всички малки приятели как да си мият зъбките правилно и да се позабавляват в приятната компания на феята на зъбките и нейния приятел - Супер Зъбчо. Едновременно с полезните знания, които придобиха по време на събитието, малчуганите се включиха в много интересни игри. Много усмивки, подаръци и позитивно настроение се оказаха неразделна част от кампанията. Тя се проведе в две части – забавления на входа на морската градина и безплатни прегледи за малки и големи във Факултета по Дентална медицина.

16


В края на летния семестър и последните дни преди тежката сесия екипът на Студентски съвет към Медицински университет - Варна както винаги успя да отбележи по подобаващ начин края на академичната година. И защото един вълнуващ конкурс „Мис и Мистър – МУ Варна” не беше достатъчен, студентите на университета успяха да се позабавляват и по друг начин. Едва ли има студент в нашия университет, който при споменаването на гр. Варна не се сеща веднага за морето, плажовете и топлите слънчеви лъчи. А какво по-хубаво събитие от такова, което да съчетава страхотно настроение, плажни състезания и много изненади. Спортовете, между които можеха да избират колегите ни, бяха плажен волейбол, плажен футбол, плажен тенис, стрийт фитнес, дърпане на въже и лимбо. А в случай че им беше твърде горещо, на тяхно разположение беше огромен надуваем басейн с диаметър 4 метра и, разбира се, безкрайното море. На кого му трябва повече от това?

Àõ Âàðíà...

Ìîðñêàòà ñòîëèöà íà Áúëãàðèÿ. Ãðàä èçïúëíåí ñ æèâîò, ñ ìíîãî êðàñîòà è ìíîãî äóõ. Ãðàäúò, â êîéòî çàëåçúò å çëàòåí, à ìîðñêèÿ áðèç ãàëè íàé-íåæíèòå ñåòèâà. À êàêâî ëè å äà ñè ñòóäåíò â òîçè ãðàä? À êàêâî ëè å äà ñè ñòóäåíò â íàé-äîáðèÿ ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòå â Áúëãàðèÿ - ÌÓÂàðíà è äà æèâååï òóê? Íà òîâà ñàìî ñòóäåíòèòå íà ìîðñêèÿ ãðàä ìîæå äà îòãîâîðÿò. Èìàìå ìîðå, àìè íåêà ñå âúçïîëçâàìå...

17


âĆąĂċĈĉÿøĂĈøĉĆĊøĀĆđýąýđĆ Както традицията повелява, и тази година се проведе едно от най-мащабните културномасови мероприятия в любимия ни университет. Може би се досещате за кое точно става въпрос. Конкурсът за красота „Мис и Мистър МУ-Варна“, разбира се. Събитието беше организирано от Студентски съвет с подкрепата на ръководството на Медицински университет - Варна и Асоциациите на студентите по медицина, дентална медицина и фармация. На 25 май, понеделник, един от най-елитните клубове на варненското крайбрежие стана домакин на тазгодишния конкурс. В продължение на 2 седмици претендентите за титлите Мис и Мистър МУ-Варна се подготвяха за двучасовия спектакъл на красотата, интелекта и българската идентичност. Събитието започна с вълнуващо фолклорно изпълнение на участниците, чийто хореограф бе ръководителят на университетския народен ансамбъл Дияна Димитрова.

Участниците имаха възможността да се представят в три кръга, като в първи и трети кръг дефилираха съответно в медицинско и официално облекло. Втори кръг даде на претендентите за титлата възможност за повече креативност - задачата им беше да бъдат облечени по начин, който най-добре представя тях самите.

18


Между отделните кръгове присъстващите можеха да се насладят на красотата на българския танц с танцовия ансамбъл на МУ-Варна, които в комбинация с танцовия състав Creators и уникалният Метин Енимехмедов оставиха публиката без дъх. Броени минути преди обявяването на дългоочакваните резултати, градусa на емоцията вдигнаха още огнените Divinitas и Румяна Кирнева с изпълнение на песента Girl on Fire.

Жури в състав: tҹҺҸҾҮҺόҵҫүҷҪϖүҺүҴҸҬһҴҪұҪҶүһҼҷҲҴҺүҴҼҸҺҝӁүҫҷҪҮүҳҷҸһҼ tҹҺҸҾҮҺҟҺҲһҼҲҷҪϏҺҽҹӁүҬҪұҪҶүһҼҷҲҴҺүҴҼҸҺϔҷҸҬҪӀҲҲҲҼҺҪҷһҵҪӀҲҸҷҷҪ медицина tҹҺҸҾҮҺϜҪҮҸһҵҪҬϜҪҮүҬҮүҴҪҷҷҪҞҪҴҽҵҼүҼҪҹҸҶүҮҲӀҲҷҪ tҲҷҰϐүӉҷϏҺӄҷӁҪҺҸҬҹҸҶҸӃҷҲҴҺүҴҼҸҺ tҮҸӀҮҺϘҲҷҴҸϘҲҷҴҸҬҸҼϖҪҼүҮҺҪҼҪҹҸҪҷҪҼҸҶҲӉ tҮҸӀҮҺϐҲҶҲҼҺҲӁҴҪύҵҲұҷҪҴҸҬҪҸҼϖҪҼүҮҺҪҼҪҹҸҹүҮҲҪҼҺҲӉ tҮҬҪҶҪҹҺүҮһҼҪҬҲҼүҵҲҸҼҾҲҺҶҲҼүһҹҸҷһҸҺҲҷҪҴҸҷҴҽҺһҪ Те имаха нелеката задача да определят победителите, в конкурса...

m½ÆÇÏÅmtcµÅµ

m½ÆmtcµÅµ

rÀµ·m½ÀÈͺ· 8¿ÈÅÆmº¹½Ë½Âµ

mý¿µsŽÉÃÂ÷µ ++¿ÈÅÆqºÂǸºÂ÷Àµ¶ÃŵÂÇ

+Äù¸ÀµÆ½¿bôÂkþ̺· +¿ÈÅÆÆĺ˽µÀÂÃÆÇmº¹½Ë½Âµ

+Äù¸ÀµÆ½̿µeºÆ½ÆÀµ·µt¼ÈÂ÷µ +¿ÈÅÆÆĺ˽µÀÂÃÆÇmº¹½Ë½ÂÆ¿½ÃÄǽ¿

++Äù¸ÀµÆ½¿¥h·º¼¹µÀ½ÂpÃÄ÷ +¿ÈÅÆÆĺ˽µÀÂÃÆÇmº¹½Ë½Âµ

++Äù¸ÀµÆ½̿µ¥f¶ÅÈa¹ºÁ +++¿ÈÅÆÆĺ˽µÀÂÃÆÇmº¹½Ë½ÂÆ¿µƺÆÇŵ

19


Ñ ïðàçíè÷íî øåñòâèå îòáåëÿçàõìå Äåíÿ íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà è ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò На 24 май Медицински университет – Варна взе

Äåíÿ íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò è êóëòóðà.

участие в традиционното шествие по случай

Академичното ръководство на МУ-Варна покани всички студенти, преподаватели и административни служители да се включат в шествието, което започна от катедрала “Свето Успение Богородично”. Началото е обявено за 10 часа. Камбанен звън и пускане на балони във въздуха ще дадат знак за старт на шествието. Празникът бе открит с Фолклорна композиция, изпълнена от 200 възпитаници на СОУ “Елин Пелин”. В шествието се включиха 10 000 ученици и учители от 52 училища в морската столица, както и деца от Общинския детски комплекс. След първия камбанен звън празника отбелязаха и повече от 2000 студенти, преподаватели и служители на Икономическия университет, Колежа по туризъм, Медицинския университет, Техническия университет, Варненския свободен университет и Висшето военноморско училище. Шествието на варненските университети продължи с тържествена програма на специална сцена в Морската градина. В празничното мероприятие участие взеха и родители. За втора година в шествието се включиха и деца от Москва, почиващи в Санаториално-оздравителен комплекс “Камчия”. Традиционно включване направиха и заслужили деятели на културата, удостоени с наградата “Варна”. На 24 май културните институти във Варна бяха представени от Регионалната библиотека “Пенчо Славейков”, народните читалища, клуб “ЮНЕСКО” и други.

20


ÌÓ- ÂÀÐÍÀ Ñ ÎÒËÈ×ÍÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ È ÏÎ×ÅÒÍÀ ÊÓÏÀ ÍÀ IV– ÒÈÒÅ ËÅÒÍÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈ ÈÃÐÈ Около 400 студенти, представители на 12 висши учебни заведения, мериха сили от 25 до 29 август 2015г. на IV – тите Летни университетски игри. Медицински университет – Варна се представи с делегация от 33 човека, които взеха участие в надпреварите по: плажен волейбол, плажен тенис, плажна щафета, баскетбол, тенис на маса и плуване и заеха 3 - тото място в крайното отборно класиране. Ректорът на МУ – Варна проф. д-р Красимир Иванов поздрави организаторите и участниците в IV – тите Летни университетски игри, като им пожела да побеждават и да бъдат в челните редици както на спортните терени, така и в науката и в живота. По време на грандиозния спектакъл по закриването на игрите, организиран с активното участие на Ансамбъла за народни танци към МУ – Варна с художествен ръководител Диана Димитрова, президентът на АУС “Академик” доц. Златко Джуров изказа безкрайната си благодарност към ръководството и цялата делегация на варненския медицински университет. Тази година доц. Джуров връчи почетната купа “Проф. Никола Хаджиев” на Медицински университет - Варна за феърплей, отлично класиране и помощ в организацията при официалните церемонии. Наградата бе приета от помощник–ректора, инж. Деян Грънчаров. Ето и резултатите на участниците от Медицински университет – Варна: Плажен волейбол Тенис на маса Първо място и шампионска титла извоюва отборът на В тази дисциплина представителите на МУ-Варна заеха МУ – Варна, Ивелин Илиев и Александър Джабаров, отборното и индивидуално първо място и златни медали при като в надпреварата взеха участие 28 отбора. мъжете. Първо място - Цветомир Янков – индивидуално Първо място - Цветомир Янков и Хрисимир Тодоров – отборно Плажен тенис Плуване В тази дисциплина студентите на МУ – Варна завоюваха 3 сребърни и 1 бронзов медал. Силно представяне и на плувците на МУ – Варна – злато, два 2– ро място двойки жени - Виктория Табакова и сребърни и два бронзови медала. 1 - во място 50м бътерфлай - Симона Борисова Елица Моллова 2– ро място двойки мъже - Юмер Юмеров и Георги 2 - ро място 50м свободен стил - Симона Борисова 2 - ро място 50м гръбен кроул - Симона Борисова Табаков 2-ро място смесени двойки - Виктория Табакова и 3 – то място 50 метра бътерфлай - Кристиян Кръстев 3 – то място 50 м. бруст - Велина Богданова Габриел Мистилян 3 – то място смесени двойки - Юмер Юмеров и Почетно четвърто място извоюваха и щафетите на МУ – Варна: Щафети 4х50 м. смесена свободна щафета – 4 – то място (в Елица Моллова състав: Кръстев, Борисова, Мицова, Миленков) Щафета 4х50 м. Смесена съчетана – 4- то място (в състав: Кръстев, Борисова, Богданова, Миленков) Организаторът на едно от най-мащабните спортни мероприятия за студенти в България е Асоциация за университетски спорт “Академик”, а за трето поредно лято домакин на Игрите е СОК “Камчия”. В артистично – музикалната програма по официалното закриване на IV – тите Летни университетски игри участие взеха студентите на МУ - Варна Ивелин Илиев, Александър Джабаров, Димитър Гунев, Димана Мицова, Надежда Славчева, Симона Андреева и Радина Георгиева, които спечелиха бурните аплодисменти и възхищението на всички състезатели, треньори и гости на спортната надпревара.

21


22


ÍÎÂÀÒÀ ÄÅÍÒÀËÍÀ ÊËÈÍÈÊÀ ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ ÇÀÄÚÐÆÀ ÖÅÍÍÈ ÊÀÄÐÈ Ó ÍÀÑ Новооткритият медико-дентален център към Медицинския университет във Варна дава възможност на млади и способни специалисти да работят при европейски условия в собствената си страна. „Така ценните кадри имат по-добра мотивация да развиват практиката си именно тук“ - коментира в ефира на Дарик Варна доц. д-р Стефан Пеев, ръководител на денталния център. “Амбицията

перспективните са именно младите хора”, каза д-р Пеев.

ни е, освен осигуряване на допълнителен доход на преподавателите, да превърнем центъра в инструмент, с който да задържим най-способните в университета. А едни от най-

По негови думи изтичането на кадри по дентална практика в чужбина не е така явно изразено както при медиците, тъй като професията на стоматолозите дава възможност за самостоятелна реализация. Към специалността има голям интерес, затова и приемът миналата година е бил увеличен с 50 процента. На година във факултета завършват 60-70 души. Отскоро той предлага и англоезично обучение, тъй като част от студентите са от Германия, Полша, Гърция и Турция. „В центъра могат да се лекуват всички жители и гости на Варна без ограничение. Не е необходимо да имат специфичен здравословен казус. Там работят около 50 специалисти по дентална медицина, университетски преподаватели – професори и доценти“ - обясни д-р Пеев. Той увери, че към центъра вече има сериозен интерес. Денталната клиника бе открита в края на миналата година като част от факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Финансирането в размер на 4 млн. лв. е било осигурено по проект. Университетът е вложил и 1 млн. лв. собствени средства. Пациентите могат да разчитат и на специфични услуги, като например имплантология. Единствено Медицинският университет разполага с условия за специализация в тази сфера. Студентите в центъра не правят манипулации, но има аудио-визуална връзка между операционните зали и аудиториите. Така те имат възможност да наблюдават на живо различни интервенции. Единствено специализанти и докторанти помагат при лечението като асистенти. Цените в клиниката не са по-високи от тези на останалите практики от по-високия пазарен сегмент в региона, обясни специалистът. Като цяло стоматологичната помощ у нас е в пъти по-евтина в сравнение със западните страни, посочи той. Именно това е причината услугите да бъдат предпочитани от чужденци или пък от българи, живеещи в други държави. До средата на февруари предстои да бъде открит и спешен кабинет към клиниката, който ще обслужва пациенти след края на работното му време, както и в събота и неделя. Ръководството има амбиция да работи и със Здравната каса, основно заради грижата за децата. Според д-р Стефан Пеев лошото дентално здраве на българина е резултат от икономическото състояние на хората, както и от ниската здравна култура и лошата информираност. За да се борят с проблема, от центъра ще създадат училище по дентална хигиена, в което ще се обяснява на наймалките пациенти какво е необходимо да правят за собственото си здраве. Специалистът препоръча силанизацията на зъбите при децата като ефективен метод за предотвратяване поява на кариес. Денталният център разполага с най-съвременна техника на европейско ниво. Клиниката има сектор за еднодневна хирургия, за специализирана помощ, за общопрактикуващи, както и собствена зъботехническа лаборатория. Върху качеството има пряк контрол, увери доц. Пеев.

23


ÏÐÎÔ. ÐÀÄÎÑËÀÂ ÐÀÄÅÂ ÎÃËÀÂÈ ËÅÊÀÐÑÊÈß ÑÚÞÇ ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ Началникът на Клиниката по гръдна хирургия в Университетската болница „Света Марина“ стана новият шеф на Лекарския съюз във Варна. Изборът се проведе на отчетно-изборно заседание на Колегията в зала „Пленарна“ на Общината. Проф. Радев пое ръководството на регионалната структура на БЛС, след като изтекоха двата мандата на досегашния председател д-р Светлин Митев. Новият шеф има трима заместници. Управителката на ДКЦ II “Св. Иван Рилски” в квартал Аспарухово, д-р Татяна Аврамова отговаря за специализираната извънболнична помощ, професор Валентин Игнатов пое въпросите, свързани с болничното лечение, а д-р Атанас Константинов се занимава с проблемите на първичната медицинска помощ. Предишнят председател на БЛС, освен че остана шеф на районната организация на джипитата, изпълнява и функцията на организационен секретар на БЛС. На отчетното си събрание варненските лекари са се обединили около идеята да заявят активна позиция при важни за здравеопазването в страната решения и законопроекти. Работи се и за по-тясно сътрудничество с медиите. Професор Радослав Радев е роден през 1953 година в град Бяла, Русенски окръг. Освен началник на Клиниката по гръдна хирургия в болница “Св. Марина” е и декан на Факултета по медицина във Варненския медицински университет. Възпитаник е на Русенската математическа гимназия и на Медицинската академия в София. Започва кариерата си от хирургическото отделение в Толбухинската окръжна болница през 1979 година. Членува в Онкологичния комитет към болница “Св. Марина” и в над 80 професионални и научни организации. Сред тях са Европейските асоциации по ендоскопска и гръдна хирургия и Европейската тироидна асоциация.

Äèïëîìèðà ñå ïúðâèÿò âèïóñê ìàãèñòúðôàðìàöåâòè íà ÌÓ-Âàðíà Първият випуск от 33-ма магистър-фармацевти на Медицински университет – Варна получиха своите дипломи на тържествена церемония, състояла се в Държавна опера – Варна. Отличник на випуска е Весела Борисова, която получи парична награда от ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов, наградата на декана „Първенец на випуска” и парична награда от името на кмета на Варна. Българският фармацевтичен съюз отличи с награда първите трима абсолвенти. В словото си ректорът на университета пожела на младите фармацевти: „С усвоените нови знания и умения, да вложите ентусиазъм и творческа енергия във всички предизвикателства, пред които ще се изправите в професионалния си път. Защото бъдещето на фармацевтичната професия е във вашите ръце.” 33-мата млади специалисти положиха клетвата на фармацевта, повтаряйки словата след декана на факултета проф. Диана Иванова. Първенецът на випуска Весела Борисова обяви, че ще продължи кариерното си и научно развитие като асистент в Катедра по предклинична и клинична фармакология.

24


За първи път бе връчена и наградата на Декана на името на „Проф. д-р Делчо Желязков”, който поставя основите на преподаването по фармакология в България. С наградата бяха отличени проф. д-р А. Клисарова, ректор на университета в периода 2004-2012, доц. д-р Д. Димитров, бивш декан на факулетета, и доц. д-р С. Титева за принос при акредитацията на факултета. Музикален поздрав към абсолвентите и техните родители отправиха възпитаници на Националното училище по изкуства „Добри Христов” – Варна и студентка от Икономически университет – Варна. Сред официалните госи на събитието бяха заместник-кметът на Община Варна д-р Лидия Маринова, председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, председателят на Регионална фармацевтична колегия – Варна маг.-фарм. Рада Пехливанова, деканът на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски” проф. Тони Спасов, директори на лечебни заведения и здравни институции. Факултетът по фармация към Медицински университет – Варна е създаден с Решение на 40-то Народно събрание на Република България от 16 октомври 2008 г. Тук се обучават над 300 студенти по фармация. През 2014г. МУ-Варна започна изграждането на модерна девететажна сграда, която ще бъде новият дом на Факултета по фармация.

ÍÀ 20 È 21 ÌÀÐÒ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈßÒ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ ÎÒÂÎÐÈ ÂÐÀÒÈÒÅ ÑÈ ÇÀ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ За трета поредна година в Медицински университет – Варна се проведоха общоуниверситетски Дни на отворените врати. На 20 и 21 март четирите факултета към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както и Медицинският колеж отвориха вратите си за ученици, бъдещи кандидат-студенти, родители и граждани.

25


Организаторите на събитието разказаха и показаха интересни, любопитни и неподозирани неща на своите гости. Посетителите наблюдаваха чрез модерна 3D технология анатомията на човека, разгледаха една от най-богатите музейни сбирки по анатомия, както и учебните бази на университета във всички факултети, запознаха се със системата за допълващо електронно обучение Blackboard, разбраха какво представлява виртуалната микроскопия и TurningPoint - технологията за текущо оценяване знанията на студентите. Имаха възможността да наблюдават демонстрации на живо и лабораторни експерименти по физиология, химия, биохимия и молекулна медицина. Надникнаха в една високотехнологична „работилница“ за изработване на зъби и присъстваха на едни от най-модерните разкрасяващи козметични процедури. Научиха повече и за лечебните растения и техните свойства, за антиоксидантите, витамините и мастните киселини в храните. Посетителите на Дните на отворени врати в МУВарна имаха уникалната възможност да влязат в ролята на здравни професионалисти. Специално за желаещите, студенти по дентална медицина направиха безплатен профилактичен преглед на зъбите. Много изненади и награди очакваха посетителите в Дните на отворените врати, сред които бяха безплатни козметични и дентални процедури от студенти на университета. В програмата бе включено и специалното модно ревю на организаторите „Висша мода в здравеопазването“.

26


ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È Â ÌÓÂÀÐÍÀ ÏÐÅÇ ÈÇÌÈÍÀËÀÒÀ ÅÄÍÀ ÃÎÄÈÍÀ È ÊÀÊÂÎ ÄÀ Î×ÀÊÂÀÌÅ? Броят на студентите в Медицински университет – Варна се е повишил с 43 процента през миналата година в сравнение с 2012 г. В момента в МУ-Варна се обучават 3960 студенти, като близо 900 са граждани на 43 държави от цял свят. Това съобщи ректорът на университета проф. Красимир Иванов на пресконференция по повод отчетния период за изминалата една година. „За едно място тук се борят по десет кандидати, което води до качествен подбор”, коментира проф. Иванов и добави, че най-доброто мерило за успехите на висшето училище e именно нарастващият брой студенти. Все повече растат интересът от страна на и броят на чуждестранните студенти. Три пъти повече са те в сравнение с 2012 година. Университетът е предпочитано място за младежи от Европейския съюз, САЩ, Норвегия, Португалия. Повече от 1/3 са немски граждани. През изминалата една година Медицински университет – Варна е дипломирал общо 591 здравни специалисти от 21 страни. Стремежът на ръководството е да се разкриват и нови специалности и магистърски програми. След най-новата специалност, разкрита миналата година – Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА, бе поставен и старт на обучението по магистърските програми по Обществено здравеопазване, Оптометрия и Здравен мениджмънт (съвместно с Международния колеж по мениджмънт в Люксембург). Има планове и за изграждане на Център за клинични симулации, който ще разшири и обогати практическата подготовка и обучение на студентите. Към момента в МУ-Варна се обучават 1555 специализанти от 100 специалности в общо 44-те университетски, многопрофилни и специализирани болници и центрове, с които висшето училище има сключени договори. Приемът на нови специализанти отбелязва 53% ръст спрямо 2012 г. 144 са докторантите, които се обучават в момента.

„Преподавателите, които придобиват степен и звание, отговарят на всички изисквания по закон. Критериите дори са завишени”, увери проф. Иванов. Издателството на МУ-Варна е първото в страната с електронна система за управление на издателските процеси, а всеки един от четирите факултета вече има собствено англоезично научно списание. Важен акцент в дейността на университета е научноизследователската дейност. Храни и хранене, трансплантационна и имплантационна медицина, заболявания на централната нервна система, онкологични и редки заболявания и мениджмънт на болестите са утвърдените приоритетни направления в областта на научната дейност, които си поставя висшето училище. С цел обединяване на научноизследователския потенциал и в унисон със съвременните тенденции за институционална отговорност и ефективен мениджмънт на процесите, през изминалата една година бе създадена нова структура – Академична клинична изследователска организация (ARCO), която вече си партнира с Oxford University и една от най-големите компании за клинични проучвания Appletree.

27


След разкриването на първия в страната Университетски медикодентален център и Центъра за транслационна медицина и клетъчна терапия предстои изграждането на Лаборатория по фармакотоксикологични изследвания, Лаборатория за генетичен анализ, както и Лаборатория за качествен контрол на радиофармацевтици, обяви още ректорът на МУ-Варна. През изминалата една година университетът е спечелил проекти на обща стойност над 5 милиона лева по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Конкурентоспособност”, „7-ма рамкова програма”, Програма „Учене през целия живот”, Програма „Обществено здравеопазване” към ЕК, УНИЦЕФ, Програма „Хоризонт 2020”. Университетът поддържа партньорски отношения с 82 партньора от пет континента. Значителни ресурси са вложени в подобряване на технологичната и материалната база на университета. Към момента е завършен грубият строеж на новата сграда на Факултета по фармация, чието изграждане започна през октомври 2014 година. Третият випуск Медицински сестри и Акушерки на Филиала на МУ-Варна в Сливен ще влязат в нова сграда. През есента на тази година се очаква врати да отворят и двата нови филиала на университета в Шумен и Велико Търново. Над 25 зали с интерактивни дъски и над 20 компютърни зали с над 180 компютри, изграждане на DATACENTER за над 1 500 000 лв. и оптична свързаност между всички структури на МУ-Варна са част от инвестициите, направени в областта на новите технологии. С правителствено решение 137 декара в местността „Малка Чайка” са предоставени за управление на университета, който планира изграждане на комплекс за морски спортове със зони за отдих и конгресен туризъм. Планира се и изграждането на специализиран университетски център в к.к. Чайка с дейности, ориентирани към морелечението, нетрадиционната медицина и рехабилитацията. Ръководството на МУВарна има намерение да преустрои и пространството пред студентското общежитие на ул. „Дубровник”, като районът там ще бъде озеленен и благоустроен.

ÌÎÄÅÐÅÍ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÍ È ËÚ×ÅÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÍ ÖÅÍÒÚÐ ÎÒÊÐÈÕÀ  ÓÌÁÀË “ÑÂ. ÌÀÐÈÍÀ” ÂÀÐÍÀ Модерен Онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” бе открит с тържествен водосвет във Варна. Лентата прерязаха ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, здравният министър Петър Москов, министърът на спорта Красен Кралев и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

28


На церемонията присъства премиерът Бойко Борисов, който заяви: „Убеден съм, че в тази съвременна болница ще се решат до голяма степен проблемите на пациентите с рак и все повече хора ще се лекуват във Варна”. Министър Москов поздрави ръководството на УМБАЛ „Св. Марина” и заяви, че „очаква да спре тъжният керван за лечение към чужбина”. На мероприятието присъстваха още областният управител Стоян Пасев и кметът на Варна Иван Портних. Онкологичният и лъчетерапевтичен център “Света Марина”, оборудван с високотехнологична апаратура, е изграден със средства от Европейския съюз по ОП „Регионално развитие” на стойност 18 000 000 лв. и собствени средства в размер на 1 200 000 лв. Клиниката по лъчелечение, част от новооткрития център, осигури достъпно, навременно и качествено лъчелечение на всички нуждаещи се онкоболни, а българският пациент вече не е бъде принуден да чака с месеци или да търси високотехнологичното животоспасяващо лъчелечение в чужбина. Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов подчерта, че „тези клиники, заедно с всички останали клиники в УМБАЛ „Св. Марина”, превръщат варненската университетска болница във водещ онкологичен комплексен център в България”. В Университетската болница работят по световни стандарти и протоколи и разполагат с високотехнологична апаратура на световно ниво. Към момента болницата е единствената в страната, разполагаща с два високотехнологични линейни ускорителя от този клас, а екипът се състои от млади и ерудирани лекари, натрупали опит и знания във водещи световни клиники. Онкологичният и лъчетерапевтичен център включва Клиника по химиотерапия и Клиника по хематология. УМБАЛ “Света Марина” разполага още и с Клиника по детска онкохематология, Клиника по образна диагностика, Клиника по обща и клинична патология и всички модерни терапевтични и диагностични структури. С откриването и на Клиника по лъчелечение се затвори цикълът за лечение на онкоболни пациенти, тъй като стана възможно прилагането на комплексен подход при лечение на злокачествените заболявания, използван от водещи световни центрове в Израел, САЩ, Германия, Франция, а именно: хирургия, химиотерапия и лъчелечение. До края на 2015 г. предстои да бъде инсталиран трети линеен ускорител от най-висок клас за стереотактично лъчелечение и радиохирургия, познат сред пациентите като „кибер нож”. Така новооткритият център е най-големият и най-модерен лъчетерапевтичен център в България. Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е найголемият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. Болничният комплекс разполага с над 1200 легла, найсъвременна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. Тя е единствената високотехнологична болница в Североизточна България за лечение на най-тежките заболявания, включително онкологични.

29


Годишно в България се диагностицират около 30 000 пациенти с онкологични заболявания. Голяма част от тях се нуждаят от лъчелечение, но до момента 40% не го получаваха. Това са около 6000 пациенти годишно. Причината е, че възможностите в страната не позволяваха да се обхванат напълно всички нуждаещи се пациенти, защото апаратурата не достигаше. Това предизвикваше огромни листи на чакащи. Някои пациенти чакаха с месеци, други бяха принудени да търсят скъпоструваща помощ в чужбина поради липса на достатъчно високотехнологично лъчелечение в България. Наличната високотехнологична апаратура във Варна може да се прилага при пациенти със заболявания, налагащи приложение на лъчелечение като кожни тумори, тумори на ЦНС, тумори на глава и шия, торакални тумори, тумори на гърдата, тумори на гастроинтестиналната система, гинекологични тумори, урогенитатални тумори, хематологични тумори, тумори на меки тъкани и кости, тумори в детска възраст, мозъчни, костни и др. метастази, доброкачествени тумори (аденом на хипофизата, неврином на слуховия нерв и др.), остеодегенеративни заболявания, доброкачествени състояния (тироид-асоциирана офталмопатия, артериовенозна малформация, тригеминална невралгия, профилактика на хетеротопна осификация).

ÍÎÂ ÓÑÏÅÕ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÇÀ ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÎÒ ÌÓ - ÂÀÐÍÀ Приз „Най-добър дебютиращ отбор“ заслужиха студенти от МУ- Варна в тазгодишното издание на медицинската олимпиада „Golden Medskill 2015”, която се проведе за трети пореден път в Първи Московски национален медицински университет И.М.Сеченов, Русия. От 30 март до 1 април в надпреварата взеха участие 52 университета от цял свят в Московския симулационен център към Първа Московска академия. Олимпиадата се проведе в три състезателни кръга. В първия кръг, “Real time skill”, задачата бе оказване на първа медицинска помощ и спасяване на пострадали хора при катастрофа между автомобил и мотоциклет на ЖП прелез с идващ насреща влак. Бъдещите медици от цял свят демонстрираха практически умения в житейски ситуации и във втория кръг - “Urgent skills”, които включваха спешни медицински действия при пациенти, внезапно загубили жизнени показатели, както и снемане на анамнеза и статус, сестрински процедури и успокояване на реален буйстващ пациент. В третия кръг , “X-ray, Lab and ECG skill”, отборът от МУ-Варна мереше сили сред най-добрите университети в света в областта на образната диагностика - разчитане на лабораторни и ЕКГ данни.

30


Във встъпителната част на мероприятието, българският отбор представи патриотична презентация за културните и природни богатства на България и Варна. Още в тази начална фаза на надпреварата, варненските студенти по медицина направиха сериозна заявка за победа с оригиналния начин на собственото си представяне и представянето на европейския път на развитие на МУ - Варна. Ръководители на делегацията бяха проф. д-р Никола Колев, проф. д-р Вилиян Платиканов и доц. д-р Бранимир Каназирев. В отбора на МУ - Варна участваха студентите Дойчин Николов, Алексей Керенски, Стоян Монев, Слав Милушев и Цветомира Попова. Екипът на Студентски съвет благодари на делегацията за завоювания приз на международно ниво и пожела на участниците много здраве, успехи и все така смело и успешно да защитават името на МУ-Варна на световната сцена.

ÌËÀÄÅÆÈ ÄÀÐÈÕÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ ÇÀ ÂÀÐÍÅÍÑÊÈÒÅ ÄÅÖÀ Ñ ÌÓÊÎÂÈÑÖÈÄÎÇÀ Дарение за нуждите на децата с муковисцидоза във Варненската университетска болница „Св. Марина“ предостави на 22 април младежката доброволческа организация „Делфините“. Спирометър, сонди за вътрешно хранене и специални енергийни храни на стойност над 10 хиляди лева дариха младежите на Втора детска клиника в Университетската болница. Средствата младите хора, ученици от горните класове на училища във Варна, събрали с продажбата на ръчно изработени коледни картички. На срещата присъстваха доц. д-р Миглена Георгиева, ръководител на Втора детска клиника, проф. д-р Виолета Йотова, ръководител на Първа детска клиника, г-жа Антоанета Попхлебарова, председател на организацията, лекари от УМБАЛ „Св. Марина“, представители на Асоциацията на пациентите с муковисцидоза, както и родители на деца, страдащи от заболяването. Инициативата на варненските младежи е подпомогната и от доброволци по програмата „Европейска доброволческа служба” на Фондация „Деца на Балканите”. Муковисцидозата е сравнително рядко заболяване. Над 200 са диагностицираните пациенти в страната, като в София са над 120, а във Варна - около 60. Поддържащото лечение е изключително скъпо и в целия свят лекарите се стремят да постигнат по-ранното диагностициране на болестта. Болните от муковисцидоза деца се наблюдават задължително от специалисти пулмолози и гастроентеролози, защото заболяването засяга основно белодробната система и храносмилателния тракт. Съвременните методи за лечение на този тип пациенти включват високо енергийно хранене, паралелно с антибиотичната терапия и физиотерапията. Закупените с помощта на дарението храни са предназначени за 18 деца, които се лекуват в Университетската болница „Св. Марина“. Количеството им е достатъчно за месец и половина.

31


ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÎÒ ÌÓÂÀÐÍÀ Ó×ÀÑÒÂÀÕÀ  ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÀ ÍÀÓ×ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â ÑÀÍÊÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐà Петима студенти по медицина и един студент по дентална медицина представиха Медицински университет – Варна на студентската научна конференция с международно участие “MECHNIKOV READINGS – 2015”, организирана от Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников” в Санкт Петербург, Русия. Начело на делегацията на МУ-Варна бе д-р Светлана Христова от Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория. В програмата на научния форум, който се проведе на 23 и 24 април, бяха засегнати теми от областта на медико-биологичните, медико-приложните, медико-социалните науки и други актуални за медицинското образование направления. Представителите на МУВарна участваха с доклади и постери в секциите по хирургия, образна диагностика, акушерство и гинекология, урология и обществено здравеопазване. Материалите бяха публикувани в Сборник от студентски научни разработки. Въпреки че сътрудничеството между Медицински университет - Варна и Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников” в Санкт Петербург датира сравнително от скоро (началото на 2014 г.), то се отличава с висока активност и широк спектър от дейности като обмен на студенти и преподаватели, участие в съвместни научни и образователни събития и др. Летните студентски стажове, се проведоха през месец август тази година.

32


ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈßÒ ÌÅÄÈÊÎ-ÄÅÍÒÀËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ ÎÒÂÎÐÈ ÑÏÅØÅÍ ÊÀÁÈÍÅÒ

ÓÌÁÀË “ÑÂ. ÌÀÐÈÍÀ” È ÌÓ-ÂÀÐÍÀ Â ÏÎÌÎÙ ÇÀ ÈÂÊÀ

От 20 април в Университетския медикодентален център във Варна вече работи спешен кабинет. Той приема пациенти от 17.30 до 23.30 часа в работни дни и от 8.00 до 23.30 часа събота и неделя и в почивни и празнични дни. Високотехнологичното оборудване на кабинета, разположен на първия етаж във Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Варна, дава възможност на специалистите да оказват бърза, ефективна и отлична грижа за денталното здраве на пациенти със спешна нужда.

На 6 декември миналата година Ивета Кабакчиева, позната сред студентите като Ивка един лъчезарен човек, готов винаги да помогне, претърпя тежка катастрофа. След този инцидент, тя получи тежка черепно-мозъчна травма, претърпя няколко животозастрашаващи операции и всеки изминал ден за нея е една нова битка. Битка за живот и възстановяване. По последна информация състоянието на Ива вече е стабилно. Вегетативните кризи намаляват по сила и продължителност с времето. Диша сама.

Като неразделна част от Университетския медико-дентален център спешният кабинет предлага широкоспектърни стоматологични услуги с отлично качество на достъпни цени. От услугите могат да се възползват както възрастни пациенти, така и деца. Благодарение на съвременния цифров рентгенов апарат, намиращ се в кабинета, всеки, потърсил спешна помощ, получава пълна информация за своя дентален статус, с което неговото зъболечение е оптимизирано и максимално обстойно. Центърът разполага още с еднодневна хирургия, лазери без аналог в страната, 3D скенер и др. Откриването на спешния кабинет е крачка към изпълнението на крайната цел на Университетския медико-дентален център за осигуряване на ефективни и експертни медицински услуги, използвайки модерни методи и апаратура.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви уведомим, че благодарение на добрата колаборация между Академичното ръководство на МУ-Варна в лицето на проф. Красимир Иванов, ръководсвото на УМБАЛ „Св. МАРИНА“ – Варна и Студентски съвет, Ивета бе преместена в УМБАЛ „Св. МАРИНА“ – Варна, където бе настанена в самостоятелна стая и имаше възможност да се възстанови чрез ежедневна рехабилитация, нужните животоподържащи процедури и контролни изследвания, които бяха изцяло покрити от Университетската болница. На среща с ръководството на Студентски съвет, проф. Иванов сподели: „Ивета е кауза на Медицински университет – Варна! Ние сме едно голямо семейство и правим всичко възможно, за да си помагаме и да бъдем полезни взаимно, но не винаги помощта и съдействието се изразяват в събиране на средства, а напротив в правилното и рационално използване на възможностите, които предоставя една развита институция като Медицински университет - Варна!“

33


ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÒÅÍÈÑ ÒÓÐÍÈÐ “ANESTHESIA OPEN” Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÄÎÍÎÐÑÒÂÎÒÎ È ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖÈÈÒÅ ÑÅ ÏÐÎÂÅÄÅ ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ От 15 до 17 май 2015 г. на Общинските кортове в комплекс „Чайка” във Варна се проведе Четвъртият Национален тенис турнир “Anesthesia Open” за лекари и студенти по медицина. За първи път тази година в турнира се включиха и трансплантирани пациенти заедно с техните близки и деца. Мотото на турнира е „Частица от теб може да бъде за някого целият свят”, с което трансплантираните пациенти искат да покажат, че животът и здравето побеждават отчаянието и загубената надежда. Събитието се организира от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и Катедрата по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина със съдействието на Изпълнителната агенция по трансплантации. Турнирът бе открит от д-р Марияна Симеонова – директор на Изпълнителната агенция по трансплантации, проф. д-р Красимир Иванов – ректор на Медицински университет – Варна, проф. д-р Жанета Георгиева – изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина”, и проф. д-р Вилиян Платиканов – ръководител на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и координатор по донорство. Проф. Красимир Иванов откри “Anesthesia Open” с думите: „За мен е чест за четвърти пореден път университетът да е домакин на „Анестезия оупън”, едно състезание, което се превръща в традиция за варненския медицински университет и за анестезиологичната общност в страната. Искам да изкажа благодарност първо на проф. Платиканов за духа, за желанието, за волята да го организира, защото само който не е организирал такава спортна проява, не знае какво е необходимо, какви усилия се влагат в тази организация. Искам да благодаря на д-р Симеонова, на изпълнителната агенция по трансплантации за това, че помагат на нашите приятели и партньори от Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания, да знаят винаги, че са добре дошли във Варна. Не се съмнявам, че най-добрият ще победи. В този турнир е по-важно участието, а не толкова победата. На добър час!” Благодарност към проф. Платиканов, д-р Маринчев, целия екип от реанимацията, хирурзите и сестрите на „Св. Марина” и готовност за бъдеща подкрепа и съдействие изказа директорът на Изпълнителната агенция по трансплантация д-р Марияна Симеонова. „Вие сте една от болниците, спасили най-много човешки животи чрез трансплантация, въвеждайки една чиста форма на скрининг, т.е. доказване на мозъчната смърт, което е част от всяка една терапия и всяка една диагноза в реанимациите по света. Вие сте на едно европейско ниво, защото бяха трансплантирани органи в европейски страни, което говори за висок професионализъм. Вие сте спасили и животите на нашите българи, които се лекуват в чужбина. Благодаря ви за всичко и се надявам, че агенцията ще намери пълната форма, под която да ви подкрепя, защото винаги има още какво да се направи.”

34


По думи на проф. Платиканов турнирът сам по себе си бе изключително интересен, защото подобно нещо у нас никога не се е случвало – рамо да рамо да играят лекари и трансплантирани пациенти. „Няма дирижиран жребий, всички играят на равни начала, който срещу когото се падне. Купите са пет, надявам се да ги спечелят тези, които заслужават”, каза още проф. Платиканов, след което изигра първия сет с председателката на Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания Росица Маврова. Общо 15 състезатели участваха в турнира, като сред тях имаше пациенти на диализа, трансплантирани пациенти, български и чуждестранни студенти в МУ-Варна и лекари от цялата страна. Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов и министърът на спорта Красен Кралев изпратиха поздравителни адреси към организаторите и участниците.

ÈÍÒÅÐÂÞ Ñ ÏÐÎÔ. Ä-Ð ÍÈÊÎËÀ ÊÎËÅÂ - ÐÚÊÎÂÎÄÈÒÅË ÊÀÒÅÄÐÀ ÏÎ ÎÁÙÀ È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÕÈÐÓÐÃÈß Â ÌÓ-ÂÀÐÍÀ È ÕÈÐÓÐÃ Â ÏÚÐÂÀ ÊËÈÍÈÊÀ ÏÎ ÕÈÐÓÐÃÈß Â ÓÌÁÀË „ÑÂ. ÌÀÐÈÍÀ” „Докъдето виждам в бъдещето, плановете ми са да работя в „Св. Марина” във Варна и да преподавам в Медицинския университет – Варна. Работил съм и съм специализирал висцирална трансплатационна хирургия в Берн, Швейцария и Хановер, Германия; Бостън, Питсбърг и Маями, САЩ; Милано, Италия. Изкарал съм и редица квалификационни курсове в Корея, Сингапур и други страни. Всичко това ми е дало възможност да видя нивото на медицината в различните части на света, тъй като както във всяка област има течение, мода и различни тенденции, така е и в медицината. Вече имам 18 години стаж като хирург, правя около 300 операции годишно.” Проф. Колев, вие сте работили и специализирали във водещи клиники. Какво е нивото на „Св. Марина” в сравнение със световните лидери? Като ниво „Св. Марина” не отстъпва на световните съвременни тенденции в медицината. Нивото се състои от няколко компонента. Подготовката на медицински специалисти е найпродължителният и най-трудно достижим компонент. Естествено мениджмънтът в едно болнично заведение е дълъг и продължителен процес и при един добре осъществен мениджмънт с един замах се купупва най-добрата апаратура, създава се най-добрата организация на работата. На лекарите им остава да се квалифицират. Именно тези обучения в чужбина ни помагат да можем да работим адекватно с високотехнологична апаратура и организация на медицинска дейност, която е създадена в нашата болница.

35


Какво е важно за професионалното израстването на един хирург? За един хирург е хубаво да види големи школи в определени области, каквато е например тази за хранопроводната хирургия в Питсбърг, САЩ. Ние вече работим такава хирургия. По този начин самите сложни интервенции могат да бъдат стандартизирани и по-лесно изпълнявани.

pÅÃÉkÃÀº·v½ÅÈŸ½´Çµ º¿µÇÃÆÄÃÅǵ·½Âµ¸½ ½¼½Æ¿·µÃÇÀ½ÌµÉÃÅÁµ

След това е възможно да се лекуват пациентите адекватно. Когато един хирург е добре трениран и добре обучен той има повече решителност, разум при работата си и отработена рутина. Преодолява страха и може да работи на високо ниво. За това помагат специализациите в чужбина, но всичко е подплатено и с много четене и теоретична подготовка. За голямата хирургия решителна дейност играе обемът дейност. Какви операции извършвате? Ние оперираме всички видове онкологични заболявания на висцералните органи, това са вътрешните органи на коремната кухина, гръдния кош и таза. Тенденциите в съвременното развитие на хирургията са свързани с методиките, като целта на методиките е по-ниска травматичност, мининванзивен достъп и разширяване обема на хирургията. При хирургията нещата са ясни и стандартизирани и не толкова комплексни. А откъде идва комплексността в лечението на онкологичните заболявания? Комплексността в лечението на раковите заболявания идва от нуждата за своевременна диагностика, правилно стадиране и предоперативно лечение, правилно избран момент за извършване на операцията, следоперативно лечение, проследяване, откриване на рецидиви или прогресия, както и извършване на многоетапна хирургия на различни органи, които може да обхване раковото заболяване. Комплексността се определя от една страна, че в този процес участват специалисти от различни медицински специалности, което се нарича мултидисциплинарност, а от друга страна те работят с различни оръжия и методики, което се нарича мултимодалност. Именно многото методики и многото специалисти, съответно многото звена, през които трябва да мине пациентът и едновременно да бъде лекуван, е стратегията и ключът към успеха при лечението на раковите заболявания при нас в „Св. Марина”. Едното от звената за комплексно поведение при раковите заболявания е откриването на туморната агресия. Доказано е, че напреднали тумори с метастази се лекуват по-успешно и хората имат по-добра продължителност на живота в сравнение с ранно открити, но агресивни тумори. При нас туморната агресия се открива с молекулно профилирани генни изследвания. Това от своя страна определя и новата тенденция в стратегията за лечението на раковите заболявания, а именно индивидуализираният подход, който се основава на туморната агресия. Така се определя чувствителността на тумора към определен вид лечение и може за всеки пациент индивидуално да се реши какъв метод или комплекс от методи да бъдат използвани - хирургия, лъчелечение, химиотерапия. Това е силата на съвременния подход. Каква е ползата за хирургията от високотехнологичната апаратура в образната диагностика? За хирурга е изключително важно когато провежда лечение, пациентът да има полза от това. Действията на хирурга са радикални и невъзвръщаеми. Затова модерната апаратура за предоперативното и интраоперативно стадиране на рак, което се осъществява с високотехнологична апаратура е много важна за прецизната работа на хирурга. „Св. Марина” разполага с такава апаратура и за нас предварително е ясна ползата от хирургията. Интервю: Велина Марковска

36


ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ – ÂÀÐÍÀ ÎÒÊÐÈ ÏÚÐÂÈß Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈ ÖÅÍÒÚÐ ÏÎ ÈÇÒÎ×ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ Проф. Негрев: Голямото достойнство на използваните методи е, че те мобилизират ендогенните (вътрешни) възможности на организма, което подпомага лечението и води до по-бързо възстановяване на пациентите”

На 18 май 2015 година в сградата на Медицински колеж към Медицински университет – Варна бе открит първият у нас академичен център по източна медицина, който ще съчетава в своята дейност традиционната китайска и европейска медицина. Лентата на новия център преряза ректорът на МУВарна проф. д-р Красимир Иванов, а водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Цветан Флоров. Сред официалните гости на събитието бяха проф. д-р Анелия Клисарова и проф. д-р Темелко Темелков. Поздравителен адрес за откриване на центъра бе получен от депутата от 40-то Народно събрание г-жа Анелия Атанасова.

Освен китайски масаж – точков, частичен или на цялото тяло, фитотерапия, хомеопатия и различни вербални релаксиращи техники, се прилага и „чжен-цзю” терапия. Този вид древен способ на лечение включва съчетаване на два метода – чжен (акупунктура) и цзю (нагряване) с мокса. Сред прилаганите методи е и т.нар. „су-джок” терапия, въведена в края на XX-век от южнокорейския професор д-р Пак Же Ву (от „Су” – ръка, и „Джок” – крак). Тя представлява също акупунктура, но за разлика от китайската, се използват специални малки игли, които се поставят на пръстите на ръката и крака на пациента, откъдето идва и названието на метода. Тази акупунктура се счита за едно от най-големите открития в областта на медицината на XX век. ЧЖЕН-ЦЗЮ и СУ-ДЖОК терапиите могат да се прилагат както едновременно, така и в комбинация с всички други терапевтични методи на европейската медицина, уточниха специалистите от Центъра. В Центъра работят представители на академичния състав на университета - двама лекари, специализирали в Руската медицинска академия за следдипломно обучение и в СанктПетербургската медицинска академия за следдипломно обучение, четирима асистенти, кинезитерапевти. „През последните 50 години сме свидетели на непрекъснато нарастващ интерес към традиционната китайска медицина. Безспорният положителен резултат от прилагането на акупунктурата позволи промяна в законодателството на редица държави, особено след като науката „преведе” на езика на медицината на XXI век редица нейни понятия и концепции, които бяха неразбираеми и пораждаха притеснение и резерви”, допълни още проф. Негрев. Това от своя страна позволява използване на методите на източната медицина паралелно с методите на европейската медицина. Не са малко и висшите училища в Европа и САЩ, в които тези методи се изучават, особено по време на следдипломна квалификация.

37


pqoukqarimiqicanoc porcfsivnadqaeasana rstefnsisfihbqali mfeiwinasaharco€ r{ebaipqoufri€ Проф. Красимир Иванов е ректор на Медицинския университет - Варна. Роден е на 10 март 1960 г. във Варна. Завършил е Медицинския университет в родния си град и е преминал пред всички нива на академичната йерархия, съчетавайки научната работа с практика като коремен хирург. От 2001 до 2010 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ “Св. Марина”. През март 2012 г. е избран за ректор на Медицинския университет. Председател на борда на директорите на “Св. Марина” и национален консултант по хирургия. Проф. Иванов беше удостоен с почетен златен знак за „Заслуги към Варна” на тържествена церемония в Община Варна. Проф. Иванов, бяхте удостоен с почетен златен знак за „Заслуги към Варна” за развитието на науката и медицината в града. На кого бихте благодарили за спечелването на наградата? В личен план този приз е една оценка за това, което съм правил досега за жителите на град Варна. Аз не я възприемам като награда за мен, колкото на колективите на Медицински университет – Варна и УМБАЛ „Св. Марина”. Заслугата за тази награда до голяма степен е и тяхна. Какво предстои за Медицински университет - Варна? Предстоят ни още много успехи. Аз не случайно посветих тази награда на студентите, които са избрали медицината за своя съдба и професия. Смятам, че те имат нужда от стимулиране и оценка. В нашето общество, за съжаление, сме свидетели на негативно отношение към лекарите. Заливани сме постоянно с „черна информация” за неуспехите в лекарската професия. Тези хора, за да се отдадат пълноценно на своята професия, трябва да получат обществено признание и признание от медиите. Според мен така лекарите ще бъдат стимулирани, за да могат да се развиват в своята област. Един от последните амбициозни проекти, чийто двигател сте Вие, е стартирането на университетската телевизия към МУ Варна. Какво Ви накара да създадете този проект? Той е породен от една обективна необходимост, за да има актуална информация в България за здравето, науката и образованието. Много често сме заливани от комерсиална информация. Пациентите не могат да получат актуална информация, ако имат здравословен проблем - към кого да се обърнат, къде да потърсят помощ, кои са най-съвременните методи на лечение, кои са най-добрите лекари и болници. С телевизията ще запълним тази ниша, която съществува на телевизионния пазар в България.

38


ÍÀ 24 ÌÀÉ ÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÁÅ ÎÁßÂÅÍ ÑÒÀÐÒÚÒ ÍÀ ÏÚÐÂÀÒÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß MU-VI.TV От 24 май, първата национална университетска телевизия MU-Vi.tv започна официално с 6-часова програма. През първия месец тя ще може да се гледа онлайн през сайта на телевизията в часовия диапазон от 10 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17:30 ч. Освен, че ще може да се гледа по кабел и сателит, се планира постепенно да увеличава програмата си и плавно да преминава към пълна програмна схема. Зрителите на новата телевизия могат да гледат общообразователни предавания, лекции на специалисти и всичко, което се случва в Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина” във Варна. Освен това те могат да гледат и програми на DW на медицинска тематика, както и поредица филми на австралийската компания за документални филми Fremantle. От 25 май, тръгна първи сезон на поредицата „Семейно училище” с водещ специалист доц. Диана Димитрова. Предаванията са насочени към бременни и бъдещи майки, дават се съвети за отглеждане и възпитание на децата. От 27 май зрителите могат да гледат поредицата „Стъпка по стъпка”, разглеждаща социалните проблеми на т.нар. различни хора. Фокус в първата тема бе агресията срещу деца. Освен постиженията на УМБАЛ „Св. Марина” и МУ-Варна, скоро се очаква да има и рубрики, посветени на правилното хранене, както и сутрешен блок и различни коментарни предавания.

 ÍÀÂÅ×ÅÐÈÅÒÎ ÍÀ 24 ÌÀÉ ÌÓ-ÂÀÐÍÀ ÂÐÚ×È ÎÒËÈ×ÈÅÒÎ „ÏÎ×ÅÒÅÍ ÇÍÀÊ ÑÚÑ ÑÈÍß ËÅÍÒÀ“ ÍÀ ÇÀÑËÓÆÈËÈ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÈ За 12-та поредна година по повод Деня на славянската писменост и култура Медицински университет – Варна връчи на преподаватели и студенти едно от най-големите си отличия „Почетен знак със синя лента”. Церемонията по награждаването се състоя на 22 май в аудитория „Проф. Г. Капрелян” в РЗИ – Варна. Тазгодишните носители на престижното отличие на МУ-Варна станаха д-р Снежанка Павлова за нейния принос в развитие на офталмопедиатрията и школата по офталмология във Варна, доц. д-р Лиляна Хавезова – за високи заслуги в областта на невроонкологията, мозъчносъдовите заболявания и за управление на качеството в системата на висшето образование. С „Почетен знак със синя лента” бе награден и първият декан на Факултета по медицина към МУ-Варна и основател на клиниката по ревматология към Университетската болница „Света Марина” във Варна доц. д-р Димитър Карастатев.

39


Проф. д-р Иван Козовски бе награден за неговия изключителен принос в областта на асистираните репродуктивни технологии, акушерството и гинекологията. Отличието на МУ-Варна тази година бе връчено и на проф. д-р Георги Попов за изключителния му принос в развитието на лечебната работа в ръководената от него повече от 20 години психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина” във Варна. С отличието бе удостоен и бившия председател на Студентски съвет към МУ-Варна Борис Андонов, който стана Студент на годината за 2014 година. С „Почетен знак със синя лента” като колективна награда бе награден Учебно-научният сектор по физическо възпитание и спорт заради победата на спортистите на МУ-Варна в XVI-та Варненска универсиада. Момчетата и момичетата, донесли спортната слава на университета, направиха мексиканска вълна, докато ректорът връчваше отличието на ръководителя на учебно-научния сектор Жулиета Виденова. В словото си ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов изтъкна колко важно е да бъдем внимателни към думите, които изричаме, но подчерта, че още по-внимателни не само към думите, но и към делата си трябва да бъдат всички, които упражняват изкуството на Хипократ. „Защото за пациента думите на лекаря могат да бъдат последният, но най-истински лъч на надежда и спасение от болестта. Нека да дадем всичко от себе си, за да научим тези след нас да обичат хората, защото да бъдеш истински добър лекар означава да бъдеш преди всичко човек. Всички ние непрекъснато сменяме ролите си на ученик и учител, но не е ли именно в това дълбокият смисъл на делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици, разпръснали семената на словото и знанието? Нека всички ние оставяме след себе си най-доброто, на което са ни научили нашите родители и учители, да посеем само онези семенца, които ще направят бъдещето по-светло и по-добро - в името на Човека, в името на Живота!” По време на церемонията бяха връчени и дипломите за академична длъжност „професор” и „доцент” на проф. д-р Светослав Калевски, дмн („Неврохирургия”), проф. д-р Албена Керековска, дм („Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”), проф. Виолетка Тачева, дф („Български език”), проф. д-р Златислав Стоянов, дмн („Физиология на животните и човека”), доц. д-р Илия Тодоров, дм („Физиоторепия, курортология и рехабилитация”), доц. Евгени Григоров, дм („Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”), доц. д-р Тони Аврамов, дм („Неврохирургия”), доц. д-р Илина Мичева, дм („Хематология”), доц. д-р Иван Донев, дм („Онкология”).

40


Дипломи за образователно научна степен „Доктор” ректорът на МУ-Варна връчи на д-р Дарина Христова, дм („Хигиена”), д-р Диана Радкова, дм („Инфекциозни болести”), д-р Яна Бочева, дм („Клинична лаборатория”), д-р Боряна Иванова-Събева, дм („Анестезиология и реаниматология”), д-р Миглена Балчева-Енева, дм („Терапевтична стоматология”), Стефанка Томчева, дм („Медицинска психология”), д-р Регина Шиндялова, дм („Хирургична стоматология”), ас. Антоанета Цветкова, дм („Организация и управление извън сферата на материалното производство”), д-р Мария Негрева, д.м. („Кардиология”), Нели Лодозова, дм – („Микробиология”), д-р Богомил Илиев, дм („Неврохирургия”), д-р Деян Ханджиев, дм („Неврохирургия”), д-р Нина Георгива, дм („Радиология и рентгенология”), д-р Пламен Чернополски, дм („Обща хирургия”), д-р Орлин Филипов, дм („Ортопедия и травматология”), ас. Данаил Павлов, дм („Биохимия”), ас. Оскан Тасинов, дм („Биохимия”), ас. Деяна Ванкова, дм („Химия”), д-р Евгения Димова, дм („Физиотерапия, курортология и рехабилитация”), д-р Вилиям Доков, дм („Съдебна медицина”). В рамките на церемонията чуждестранни и български студенти получиха награда на името на д-р Иван Групчев за студентски постижения в офталмолофията. Наградата връчи заместник-ректорът по иновации и транслационна медицина проф. Христина Групчева. Специален поздрав към всички гости на тържеството отправиха талантливите студенти от ансамбъла на Медицински университет – Варна с ръководител Диана Димитрова. Към музикалния поздрав се присъединиха и студентите Мартин Стефанов, 3-ти курс, специалност Медицина и Гюлен Ахмедова, 2-ри курс, специалност Фармация, с народната песен „Девойко мари, хубава”.

41


42


43


n´¿Ã½ÃÇ·µÆÆ¿ÃÅüµ·ÏÅÍ·µÇ¹Åȸ½Áûº¶½Ƶ¼µ·ÏÅͽÀ½ ÷µ µÇźǽ½ÁÄź¹ÆÇýÃκ¹ÃÆǵ¹Ã¿µÇüµ·ÏÅ͵ÇÂÃÇ÷µº Ǻ Äź̽¹µƺÃĽǵÁº¹µŵ¼¸µ¹µºÁ¹ÃÀÈÄÃÆÃ̺½Ǻ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 1. 45-годишен мъж постъпва в болница с неболезнена промяна на цвета на гингивата, появила се преди 4 седмици. На какво се дължи тази промяна на цвета на гингивата? Каква е диагнозата на снимката? А. Състояние след дъвчене на тютюн Б. Имплантация на амалгама В. Отравяне с олово Г. Синдром на Пьотц-Йегерс Д. Меланома 2. 16-годишно момче отива на преглед за изкарване на медицинско, поради това, че се премества в ново училище. Отрича да конс умира алкохол и да пуши, никога не е лежал в болница и няма хронични заболявания. Той е запален планинар и прекарва повечето от свободното си време през топлите месеци на палатки по планините. В момента на прегледа няма оплаквания, но преди три седмици е имал висока температ ура и диария за няколко дни. Най-голямо впечатление от стат уса прави дифузна ерупция по лицето, гърдите и гърба, състояща се от повърхностни папуло-пуст улозни лезии и по-дълбоко разположени възелчета. Околната кожа е мазна, забелязват се и белези с хиперпигментация. Някои от лезиите са чувствителни при палпация. Няма съпътстващ прурит ус. На снимката виждате кожните изменения на пациента. С коя от посочените диагнози гореописаното има най-голямо съответствие? А. Инфекционен екзантем Б. Dermatitis herpetiformis В. Erythema multiforme Г. Синдром на Sweet – фебрилна неу трофилна дерматоза Д. Acne vulgaris

44


3. Пациентът съобщава за отслабване на тегло. Каква е диагнозата? А. Карцином на стомаха Б. Карцином на бял дроб В. Меланом Г. Рак на назофаринкса Д. Карцином на щитовидна жлеза

4. 63-годишен мъж с анамнеза за пептична язва е приет в спешното отделение поради остро започнал заду х и болка в гърдите. Съобщава и за употреба на нестероидни противовъзпалителни средства. Каква е диагнозата? А. Ахалазия Б. Дисекация на аортата В. Перфорация на хранопровода Г. Пневмоперикард Д. Перфорация на стомаха 5. 64-годишен мъж с анамнеза за хроничен синуит има периорбитално подуване и лека птоза в ляво. Няма придружаващи заболявания. Лекуван е с амоксицилин/ клавуланова киселина ( 875 mg/125 mg), два пъти дневно за период от 10 дни заради предполагаемия синуит. След лечението, пациентът ч у в с тв а леко, временно подобрение. След месец, обаче, симптомите се появяват отново и той бил подложен на втори курс терапия с амоксицилин. От стат уса: влошаващ се ляв периорбитален оток, едностранно запушване на носа и лека птоза в ляво. Неврологичният преглед не открива отклонения, а птозата се смята, че е вторична, поради отока на клепача. Няма лимфаденопатия и хепатоспленомегалия. Лабораторните резултати не са сигнификантни. Какво бихте предприели в тази сит уация? А. Извършване на компютърна томография на глава Б. Изследване на стойността на хемоглобин A1c, с цел да се открие етиологията за птозата В. Предписване на трети курс лечение с антибиотици, различно от това до сега Д. Предписване на антихистамини

45


ǨȒȎȖȒȔȞȖ ǥȒȣȕȉțȉȗȐȌȔȄȖȉ dzȄȚȌȉȑȖȞȖ ǮȒȏȎȒȐȌȒȕȖȄȆȄ" ǨȒȎȖȒȔȞȖ ǨȉȕȉȖ« dzȄȚȌȉȑȖȞȖ ǨȉȕȉȖȎȄȎȆȒ"ǨȉȕȉȖȐȉȕȉȚȄȈȉȕȉȖ ȕȉȈȐȌȚȌȈȉȕȉȖȈȑȌ" ǨȒȎȖȒȔȞȖ ǨȉȕȉȖȈȉȆȉȖȒȕȉȐȕȉȈȉȐ

ǫȞȅȒȏȉȎȄ ȔȓȏȒȐȅȌ ȔȄȏȋȞȅ ȓȄȚȌȉȑȖȄ ǶȒȍȕȉȒ ȌȓȒȓȌȖ ȅȞȔȑȄȏȎ Ȅȏ ǽȉȐȌ ȞȐ ȑȄȓȔȄȆȌȖ ȉ  ȏ ȑȄȈȄȏȌȕ ȌȉȈȑȄȗȕ ȌȏȉȑȓȔ ȏȗȇȄ"ǥȌ Ȓ șȖȉȏȌ ȑ ȌȋȌȖȉȏȉȑ dzȄȚȌȉȑȖ ȞȖȆȞȋȔȄȋ ȓȌȕȞȎ" Ȍȏ DZȒȖȒȋȌ ȓȞȖȑȉȐ ȉȅȒȏȌȖȒ ǫȑȄȐȒ ȏȎȒȆȄȐȑ ȖȆȞȔȑȄȏ ȒȇȒ ȋȞȅȒȏȉȎȄ ȉȓȞȏȑȒ ȔȣȖȑȒȆ ȕșȒȔȄȄ  țȄ ȑȉȌȕȎȄȐ țȉȖȌȔȌț ȈȄȌȋȓȗȕ ȎȄȏȑȣȖȄ ȄȕȄ ȑȄȐȄțȄȆ 

46


DzțȄȎȆȄȍȖȉȆȕȏȉȈȆȄȝȌȣ ȅȔȒȍ

ǨȒȅȔȉȓȒȋȑȄȖȄȖȄȑȄȆȕȌțȎȌȎȔȞȕȖǰǷȕȏȒȆȌȚȄȎȒȣȖȒȖȒȋȌȓȞȖȝȉȅȞȈȉ ȏȉȉȉȎȒȓȒȔȄȋȏȌțȑȄȒȖȒȕȖȄȑȄȏȌȖȉȑȒȝȉȔȄȋȅȉȔȉȖȉȋȄȝȒȆȕȏȉȈȆȄȝȌȣ ȅȔȒȍdzȞȎȐȒȊȉȌȑȄȇȔȄȈȌȈȄȕȐȉȓȔȌȇȒȖȆȌȏȌ

DZȒȎȄȎȆȒȏȌȔȄȋȆȌȖȌȉȝȉȓȔȉȖȞȔȓȌȐȄȎȒȆȕȉȎȌȓȞȖȑȉȆȞȆȉȈȉȐȑȉȝȒ ȑȒȆȒ"ǬȐȉȑȑȒȓȒȔȄȈȌȖȄȋȌȓȔȌțȌȑȄȕȐȉȓȔȌȇȒȖȆȌȏȌȑȉȝȒȈȒȕȖȄ ȌȑȖȉȔȉȕȑȒ dzȒțȌȖȄȖȉȏȌȕȖȉȑȄȘȌȇȗȔȌȖȉȒȖșȄȔȖȌȣȌȒȅȌțȄȖȉȈȄȉȎȕȓȉȔȌȐȉȑȖȌȔȄȖȉ" ǹȄȔȉȕȆȄȖȉȒȔȌȇȄȐȌȌȆȕȉȎȌȓȞȖȕȉȆȞȋȓȒȏȋȆȄȍȖȉȒȖȕȏȗțȄȣȈȄȕȇȏȒȅȌȖȉ ȑȉȝȒȑȒȆȒ"ǤȐȌȑȌȉǦȌȓȔȉȈȏȄȇȄȐȉȖȒțȑȒȖȒȆȄȑȒȖȉȐȄȖȌțȑȒ ȒȅȆȞȔȋȄȑȒȋȄȝȒȖȒȆȕȉȓȄȎȕȐȉȕȖȗȈȉȑȖȌȑȄ ǰȉȈȌȚȌȑȕȎȌȗȑȌȆȉȔȕȌȖȉȖǦȄȔȑȄ

47


Òîâà, êîåòî ñìå ïðàâèëè, êîåòî ïðàâèì è ùå ïðîäúëæèì äà ïðàâèì, áëàãîäàðåíèå íà ... ʑˈ˚ˈ˔ˏˈː˃˒ˑ˔ˎˈˇː˃˕˃˔˕˓˃ːˋ˙˃ː˃˅ˈ˚ˈ˒˓ˈ˅˝˓ː˃ˎˋ˔ˈ˅˕˓˃ˇˋ˙ˋˢǡ˛ˈ˔˕ˋ˄˓ˑˌ ː˃˔˕˖ˇˈː˕˔ˍˋˢ˅ˈ˔˕ːˋˍDzʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋˉˋ˅ˑ˕dzǤʗˏˈːːˑ˒ˑ˕ˑˊˋ˒ˑ˅ˑˇǤǤǤ ʝ˕˒ˑ˔˕˃˔ˋː˃ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˋˑ˕ˋˏˈ˕ˑː˃˙ˈˎˋˢˈˍˋ˒ː˃ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˋ˔ˍ˃ˏˇ˃˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢː˃ʟˈˍ˕ˑ˓˃ː˃ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ Ƿʞ˓ˑ˗ǤˇǦ˓ʞ˃˓˃˔ˍˈ˅ʠ˕ˑˢːˑ˅dzǦʑ˃˓ː˃˒˓ˑ˗ǤˇǦ˓ʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ʗ˅˃ːˑ˅ǡː˃˙ˢˎˑ˕ˑ ˓˝ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑˋ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˢː˃ʢːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ˊ˃˒ˑˇˍ˓ˈ˒˃˕˃ˋˇˑ˅ˈ˓ˋˈ˕ˑǡ ˍˑˈ˕ˑ˅ˋː˃ˆˋːˋˑˍ˃ˊ˅˃˕Ǥʗ˔ˍ˃ˏˇ˃ʑˋ˖˅ˈ˓ˢǡ˚ˈˈˍˋ˒˝˕ː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˊ˃ ˏ˃ːˇ˃˕ʹͲͳͶǦʹͲͳ͸ːˈ˔˃ˏˑ˜ˈˊ˃ˇ˝˓ˉˋ˔ˈˆ˃˛ːˑ˕ˑːˋ˅ˑː˃˓˃˄ˑ˕˃ǡːˑˋ˜ˈˆˑ ː˃ˇˆ˓˃ˇˋǨʓ˃˓˃˄ˑ˕ˋˏ˔˅˃˔˒ˑ˕ˑˊˋː˃˚ˋːˊ˃ː˃˔ˈ˖ˇˑ˅ˑˎ˔˕˅ˋˈˋːˈˍ˃˄˝ˇˈ˜ˋ˕ˈ ˒˓ˑˈˍ˕ˋǡˍˑˋ˕ˑˊ˃ˈˇːˑˑ˔˝˜ˈ˔˕˅ˋˏǡ˄˝ˇ˃˕ˑ˜ˈ˒ˑǦ˒ˑˎˊ˕ˑ˕˅ˑ˓ːˋǨʜ˃ˇˢ˅˃ˏ ˔ˈˈˇˋːˇˈːǡ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˈːˋˈː˃˖˔˝˓ˇː˃˕˃˓˃˄ˑ˕˃ǡ˅˔ˋ˚ˍˋˊ˃ˈˇːˑǡ˔˕˖ˇˈː˕ˋˋ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎˋ˒ˑ˔˓ˈ˜ːˈˏǤǤǤ

бъдещата реалност!

ʠ˖˅˃ˉˈːˋˈǣʓˑˌ˚ˋːʜˋˍˑˎˑ˅ ʜˋˍˑˎ ˎˑ˅˅  ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎː˃ ˇ˃˕ˈˎ ˈˎ ˎ ː˃ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ ˔ˍˍˋ ˋ˔˝˅ ˝˅˅ˈ˕ ˝ ˈ˕ ʓˋˊ˃ˌːˋˑ˗ˑ˓ˏˎˈːˋˈǣʡ˖˓ˆ˃ˌʙ˃ˎˋːˑ˅ ʟˈˇ˃ˍ˕ˑ˓˔ˍˋˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ǣʓˑˌ˚ˋːʜˋˍˑˎˑ˅ǡʡ˖˓ˆ˃ˌʙ˃ˎˋːˑ˅ǡ ʓˈ˔ˋ˔ˎ˃˅ʓˑ˄˓ˈ˅ǡʞ˃˅ˈˎʞ˃˅ˎˑ˅ǡʛ˃ˆˇ˃ˎˈː˃ʐˎˋˊː˃ˍˑ˅˃ǡ ʐˑ˓ˢː˃ʒˈˑ˓ˆˋˈ˅˃

ʟˈ˔˖˓˔ˋˋ˔ːˋˏˍˑ˅ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎǣ Š––’ǣȀȀ•–—†‡–•Ǥ—Ǧ˜ƒ”ƒǤ„‰Ǧʝ˗ˋ˙ˋ˃ˎˈː˔˃ˌ˕ː˃ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ—Ǧ˜ƒ”ƒǤ„‰Ǧʝ˗ˋ˙ˋ˃ˎˈː˔˃ˌ˕ ː˃ʛʢǦʑ˃˓ː˃

ʔˊˋˍˑ˅˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓ǣʏˇ˓ˋ˃ː˃ʢ˛ˈ˅˃

••

Студентски живот, брой 6, 2015  
Студентски живот, брой 6, 2015  
Advertisement