Page 1


„Порастваш, ставаш мъж, свикваш да получаваш по-малко отколкото си се надявал и изведнъж откриваш, че на машината за мечти виси огромна табела с надпис „НЕ РАБОТИ”” Стивън Кинг

Участваме в германо-българояпонски научен проект върху стволовите клетки в мозъка

“Undercover medical night” ïàðòè çà íà÷àëîòî íà ëåòíèÿ ñåìåñòúð „Партито беше уникално!“ „Това беше EPIC партито на годината!“

Извършване на експерименти по съвместен г ерма но-бълг ар о-японски научен проект върху стволовите клетки в мозъка бе поводът на посещението на ръководителя на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към МУ Варна, проф. д-р Антон Тончев, в Университета на Каназава в Япония. Във визитата на проф. Тончев, която се състоя между 3 и 13 февруари т. г., беше включено и провеждането на серия от разговори с декана на Факултета по медицина на Университета на Каназава проф. Хироши Ямамото, на които бяха обсъдени новостите в двата университета. „Материалите за Blackboard, които използваме в процеса на обучение на студентите сравнително от скоро, както и 3D демонстрациите на мозъка и отделните му части впечатлиха много проф. Ямамото, тъй като подобни пособия засега не се използват в обучението на студентите от медицинските специалности в Каназава”, споделя проф. Тончев. „Нашите японски колеги се интересуват от напредъка, който ние постигаме в тази област, и е възможно и те да започнат прилагането на тези учебни пособия.”

Така студентите на МУ Варна определиха студентското парти “Undercover medical night”, което Студентски съвет организира за своите колеги по случай началото на летния семестър на учебната 2013/2014 година. Специални гости на събитието бяха актьорите Захари Бахаров и Кирил Ефремов, познати на българската публика като Иво Андонов и Големия Близнак от най-гледания сериал в българския ефир – „Под прикритие“. Подобно събитие за откриване на семестъра беше организирано за първи път от представителството на студентите във Варненския медицински университет. „Вие сте първите студенти, с които отиваме да се забавляваме“, каза Захари Бахаров. Двамата актьори бяха посрещнати от членове на Студентски съвет и откарани до мястото на събитието - Premium party place, със специална лимузина. По време на краткото пътуване актьорите от „Под прикритие“ дадоха ексклузивно интервю за студентите на МУ Варна. Началото на събитието бе дадено от председателя на Студентски съвет, Борис Андонов, а минути след това пристигнаха и самите актьори, които благодариха за поканата и приветстваха студентите на от Университет. Еуфорията и положителните емоции все още се усещат сред студентите, които запомниха партито с неповторимата атмосфера, с многото танци и най-важното – многото снимки с любимите си актьори Захари Бахаров и Кирил Ефремов.

Медицинският университет във Варна се радва на дългогодишно сътрудничество с японския университет в н а у ч н ои з с л е д о в а т е л с к а т а и образователната област. „Повече от 10 наши възпитаници са прекарали различни периоди на научен престой в Университета на Каназава и част от тях са защитили докторантури там”, пояснява проф. Тончев. „Надявам се това да продължи да се развива и в бъдеще, а сега се вижда, че и те има какво да научат от нас”.

4 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Никога не води спор с глупави хора. Те първо ще те принизят до своето ниво. А след това ще те победят с по- богат опит на непозната за теб територия” Марк Твен

Áëàãîòâîðèòåëíà êàìïàíèÿ „Êóïè ìàðòåíèöà, ïîìîãíè íà êîëåãà â íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå“ „Купи мартеница, помогни на колега в неравностойно положение“ – под това мото студентите от Медицински университет Варна проведоха превърналата се вече в традиция благотворителна кампания по случай 1. март. В продължение на няколко дни студенти доброволци от Университета се включиха активно в приготвянето на мартеничките, което се осъществи в офиса на Студентски съвет. Благодарение на желанието и добрата съвместна работа бяха изработени над 2000 мартенички, които бяха разпределени на четири пункта, съответно: МУ Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински колеж Варна и Факултет по дентална медицина. Събраните средства от собственоръчно направените от бъдещите медици мартенички бяха внесени в новоучредения по инициатива на Студентски съвет фонд към университета – „Стипендии за студенти в неравностойно положение“. „Решихме, че бихме могли да подадем ръка на колегите, които имат нужда от това“, обясни председателят на Студентски съвет, Борис Андонов. „За отпускане на средства от нашия Фонд критериите „минимален успех“ и „доход“ няма да бъдат определящи за крайното класиране. Ще могат да кандидатстват всички студенти от МУ Варна в неравностойно положение.“ Общо от четирите пункта събраните пари са 1778, 59 лв., които бяха закръглени на 2000 лв. с дарение от Студентски съвет. Те бяха прибавени към събраните от миналогодишната кампания 4000 лв., като общата сума стана 6000лв., които ще бъдат използвани за стипендии на колеги в неравностойно положение.

Студенти от МУ – Варна органиираха изложба във Финландия

Представители на Медицински университет Варна участваха в интензивен образователен курс, насочен към областта на мениджмънта на хроничните заболявания в здравните и социални грижи. Екипът включваше двама преподаватели - доц. Клара Докова и проф. Соня Тончева, и 7 предварително селектирани студенти от специалностите „Здравни грижи” и „Здравен мениджмънт”. Курсът, провеждащ се по проект ESSI (Empowering Service User through Support and Involvement in Chronic Illness Management), стартира на 16 февруари и продължи до 1 март в Университета Савония в Куопио, Финландия. В него участваха представители от България, Финландия, Великобритания и Ирландия. По време на престоя си там 30-те участници се срещнаха с експерти, притежаващи опит в работата с различни хронични заболявания и използвали въздействащия метод на фотографията при повишаване на самоосъзнаването. Закриването на курса бе съпътствано от изложба, която се състоя на 28 февруари, в Университета Савония. На нея студентите от четирите държави, участващи в проекта ESSI, показаха визуални материали, свързани с основните тематични области на курса. Изложбата включваше фотографии на екипите, както и презентации, посветени на всяка държава и нейните културни особености.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

5 ñòð.


„Най- важното нещо не е да живееш, нито да успееш. Важното е да можеш да съхраниш човещината в себе си” Джордж Оруел

Наши студенти се завърнаха от двуседмично обучение във Финландия

Èçëîæáà „Îòâúä áîëåñòòà” ïî ïîâîä Äåíÿ íà õîðàòà ñ ðåäêè áäëåñòè. Как изглеждат хората с редки заболявания?

П р и к л ю ч и двуседмичният интензивен курс на обучение на наши студенти от специалностите „Медицинска сестра” и „Здравен мениджмънт” във финландския град Куопио, насочен към грижи за хора с хронични увреждания на здравето. Целта на работата на международните екипи от Ирландия, Финландия, Уелс и България бе да се разкрие процесът, чрез който хората постигат контрол върху състоянието си и живота с болестта. В рамките на обучението участниците трябваше да работят с финландски пациенти с разнообразни хронични заболявания: злокачествени тумори, депресия, болест на Паркинсон, болести на опорнодвигателния апарат и др. Чрез прилагане на активни форми на обучение (mind mapping и story-boarding) студентите се подготвиха предварително за срещата с финландските пациенти. В продължение на няколко визити те се запознаха с техните житейски истории и ги представиха в презентации и постери на изложба в последния ден от обучението. Освен методите за работа с хронично болни и запознаването със здравните системи на Финландия, Ирландия, Уелс и България, студентите бяха подложени и на интензивен междукултурен обмен. За четиринадесетте дни в студентския кампус и хостел те трябваше да се адаптират и да намерят начин за ефективна работа с колегите си от три различни държави, както и да общуват с пациенти, чийто език не познават.

6 ñòð.

Срещаме ги по улиците и често не забелязваме следите от тяхната ежедневна битка със страданието. Или обратното - виждаме страданието, а не забелязваме човека зад него. Дванадесет души застанаха пред фотоапарата на Яна Блажева. Техните заболявания присъстваха като нещо отделно от тях във всеки кадър, като символични предмети, загатващи за личната им история. „Отвъд болестта“ показва красотата и куража на хората, които ежедневно, години наред, се борят за възможността да водят нормален живот. Изложбата, която е проект на Националния алианс на хора с редки болести, по идея на Елена Енева, разкрива и надеждата им за здраве, и радостта им от малките неща. Във Варна „Отвъд болестта“ гостува с помощта на книжарница „Слънчоглед“. Фотосите бяха изложени във фоайето на Медицински университет Варна и можеха да бъдат разгледани в продължение на няколко дни.

Êàìïàíèÿ “Teddy bear hospital” За четвърта поредна година Асоциацията на студентите по медицина във Варна и Студентски съвет към Медицински университет Варна, съвместно с Алианса на хората с редки заболявания, организираха инициативата „Болница за плюшени мечета“. В кампанията се включиха и представители на Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна и Асоциацията на студентите по фармация във Варна. „Болница за плюшени мечета“ е международен проект, чиято цел е под формата на игра децата от 3 до 10 години да научат повече за хигиената, здравословното хранене и за това, какво се случва в една болница. Така, общувайки с младите лекари в приятелска и забавна атмосфера, те преодоляват страховете си от манипулации и бели престилки. На 28 февруари, Световният ден на редките болести, студентите медици и „Болницата за плюшени мечета“ гостуваха на СОУ за ученици с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов“ във Варна. Там под формата на игри и специално „построени“ кабинети те представиха работата на лекаря, фармацевта и стоматолога по найдостъпния начин за децата, лишени от зрение. В „болницата“ имаше регистратура, аптека, кабинети по УНГ, общопрактикуващи лекари, невролози, хирургична зала, рентгенология и стоматологичен кабинет. В ролята на лекарите и специалистите бяха студентите медици от горните курсове на МУ Варна.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Можеш да разчиташ на обаянието си около петнадесет минути. След това е по-добре да знаеш нещо” Хорас Джаксън Браун

От своя страна преподавателите и педагозите от училището запознаха студентите със специфичните методи на обучение, общуване и лечение на децата с нарушено или липсващо зрение, което да помогне на бъдещите медици в професионалната им практика. На 1. март „Болницата за плюшени мечета“ беше в Grand Mall Варна. „Пациенти“ бяха плюшените играчки на децата, а „мечешки доктори“- отново студентите от Варненския медицински университет. На всички деца, които дойдоха в „Болницата за плюшени играчки“, студентите връчиха собственоръчно направени от тях мартенички. В рамките на кампанията на 4 март от 18:30 ч. във II аудитория на Медицински университет Варна се състоя лекция по проблемите на слепотата. Лекцията бе изнесена от проф. д-р Христина Групчева, ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки към Варненския медицински университет. На нея можеха да присъстват всички граждани на морската ни столица, които се интересуват от темата.

Пациенти с хемофилия бяха консултирани от наши и немски специалисти в Университетската болница във Варна

От 23 до 28 март т.г. в Центъра по Редки болести на Университетската болница „Св. Марина” във Варна на посещение бяха проф. д-р Йоханес Олденбург, проф. д-р Ханс Бракман и доц. д-р Анна Павлова от Центъра по хемофилия в Бон, Германия. Целта бе провеждането на консултация на деца и възрастни с хемофилия не само от Варна и страната, но и от съседна Румъния. Визитата на гостите бе във връзка със стартиралата в началото на годината Twinning program между двата центъра със спечелен грант от Световната федерация по хемофилия и Програмата за сътрудничество между Медицински университет Варна и Института по експериментална и трансфузионна хематология в Бон. По време на посещението на гостите от Бон бяха обсъдени и въпроси, свързани със съвместната дейност по двете програми.

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ „Ïðîòèâ äîìàøíîòî íàñèëèå”. По случай Деня на жената на 8. март представители на Асоциацията на студентите по медицина във Варна и Студентски съвет към Медицински университет Варна проведоха кампания „Против домашното насилие“ под мотото „Винаги можеш да промениш живота си и да започнеш отначало!“. По данни на ООН всяка втора жена в света е подложена на домашно насилие от страна на своя партньор. Целта на кампанията, която студентите организираха за първи път, бе всички заедно да се опитаме да променим тази тъжна статистика.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

7 ñòð.


„Разтърсете света, променете облика му, занимавайте се с безумни дела, станете престъпник, ако трябва, но живейте!” „Граф Монте Кристо“ , Александър Дюма-баща

Дете с изключително рядко заболяване бе излекувано у нас

На 14. март от 10:30 ч. в Заседателната зала на МУ Варна се проведе пресконференция на тема: Болест на Кушинг – как рядко детско заболяване може да бъде диагностицирано, проследено и излекувано. Пресконференцията бе по повод случая на 12-годишния Антоан, страдащ от рядката болест, и терапевтичния успех, който постигнаха специалисти ендокринолози и хирурзи от Университетската болница „Св. Марина” във Варна. Антоан е само на 6 години, когато проф. д-р Виолета Йотова, специалист по детска ендокринология в Университетската болница „Св. Марина” във Варна, диагностицира заболяването. Аденом на хипофизната жлеза на детето секретира неконтролируемо хормон, който кара надбъбречните жлези да произвеждат много високи количества кортизол. В резултат на това децата като него спират да растат, променят настроението си, пълнеят, развиват имунен дефицит, хипертония, гъбични инфекции, страдат от мускулна слабост. На 21 февруари проф. д-р Красимир Иванов, доц. Никола Колев, д-р Антон Тонев, д-р Елеонора Желева (анестезиолог) от Университетската болница „Св. Марина” във Варна извършват животоспасяваща за детето операция - премахване на надбъбречните жлези. Случаят на Антоан е първият у нас на дете с двустранна ендоскопска адреналектомия.

На 8 март, събота, от 13:00 ч. в Mall Varna студентите медици раздаваха информационни материали, в които бе обърнато специално внимание на възможностите за връзка с „Център за превенция на насилието“. Всеки желаещ имаше възможност да попълни и анонимна анкета за осведомеността по един от най-важните въпроси – Какво трябва да направи, ако това се случи на него или на някого от неговото обкръжение? Въпреки че въпросът с домашното насилие над мъжете е предимно с психогенна насоченост и в доста по-редки случаи има физически аспект, той също беше засегнат в рамките на кампанията. „Не е срамно човек да потърси помощ. Важно е да знае откъде да я намери и кой може да му подаде ръка“, напомнят организаторите.

Òðåòè áðîé íà „Ñòóäåíòñêè æèâîò“ áå ïðåäñòàâåí íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà ÌÓ Âàðíà На 17.03.2014 година от 14:00 ч. във Втора аудитория на Медицински университет Варна се проведе Общо събрание на Медицински университет Варна. В дневния ред на Общото събрание бе включен годишният отчет на Ректора, както и актуализиране на „Правилника за дейността на МУ Варна“. В презентацията на проф. Иванов в интервал от няколко слайда бе представен и активният студентски живот в Университета. По време на Общото събрание бе представен и третият брой на студентския вестник на Медицински университет Варна – „Студентски живот“. В него бе побрана цялата дейност, кампании и масови мероприятия, организирани от Студентски съвет, АСМБ, АСДМ и АСФВ. Той впечатли присъстващите със своя иновативен дизайн, а също така и с някои традиционни елементи, които са част от различните материали, съпровождащите работата на Съвета. По време на събранието се проведе и гласуване за представители на студентите за попълване на квотата на Студентски съвет към състава на Академичния съвет на Университета. Контролният съвет представи своя отчет, становищата за изпълнение на бюджет 2013 и за проектобюджет 2014.

Освен екипът на проф. Иванов и проф. Йотова, на срещата с медиите присъства и майката на Антоан.

8 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Когато ти се струва,че всичко е срещу теб, помни, че самолетът излита срещу вятъра, а не с него!” Хенри Форд

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ „Ôîëèåâà êèñåëèíà çà çäðàâî áåáå По инициатива на Асоциацията на студентите по медицина във Варна и Студентски съвет към Университета за пръв бе организирана информационната кампания „Фолиева киселина за здраво бебе“. Тя целеше да запознае както младите жени, така и мъжката аудитория, със значението на витамин B9, познат още като фолиева киселина, за организма на човека и в частност за женския организъм преди и по време на бременност. Студентите раздадоха над 1000 информационни материала на територията на Икономическия университет. Кампанията се проведе и във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Освен информационни материали, организаторите проведоха и анкети с минувачите. В заключителния етап на кампанията на 17 март, понеделник, от 18:00 ч. във II аудитория на Медицински университет се състоя дискусия със студентите, която бе водена проф. д-р Стефан Иванов, ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ Варна.

Åçèêîâî-êóëòóðåí îáìåí ìåæäó áúëãàðñêèòå è ÷óæäåñòðà ñòóäåíòè Едно от най-важните умение за един млад лекар в днешно време е свободното владеене на различни езици. Точно поради тази причина, Международната комисия към Студентски съвет организа на 05.03.2014 за първи път програма за езиков обмен между студентите от различни държави – среща, на която всеки говори само на родния си език и своеобразно го „преподава“ на колегите си.

Университетската болница във Варна бе домакин на срещата на хората със „стъклени кости“

На 18.03.2014 г. от 14.30 ч. Университетската болница „Св. Марина” във Варна беше домакин на срещата на пациентската организация Асоциация на болните от остеогенезис имперфекта (чупливи или „стъклени” кости). Събитието бе част от цялостната стратегия на болницата, насочена към полагане на специални грижи за хората с редки болести. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за разрешаване на редица проблеми, касаещи хората със „стъклени” кости. Сред тези проблеми са набавянето на скъпоструващи лекарства от чужбина. Пациентите обсъдиха и въпроса с консумативите за ортопедични корекции и по-специално, т.нар. телескопични пирони. Цената на един пирон е 8 000 лв., като обикновено се поставят един или два. Към момента средствата не се покриват от Здравната каса. Остеогенезис имперфекта е наследствено заболяване, засягащо съединителната тъкан. Дължи се на генетично заложена промяна в структурата на колагена. В резултат на това е нарушена структурата и механичната устойчивост на костите. Според качеството и количеството на синтезирания колаген съществуват осем типа остеогенезис имперфекта.

Срещата се радва на интерес, както от студентите от англоезичната програма, така и от тези от българоезичната и се превърна в ежеседмично събитие, което се провеждаше всяка сряда до края на семестъра. Заедно очакваме то да се превърне в една традиция, която да продължи много години!

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

9 ñòð.


„Медицината може да лекува много болести, освен смъртта и любовта” „Анатомията на Грей”

МУ Варна продължава сътрудничеството си с Федерална република Нигерия

МУ – Варна продължава дългогодишното си сътрудничество с Федерална република Нигерия в сферата на висшето образование и академичния обмен. Това стана ясно на състоялата се на 3 април 2014 г. среща с делегацията от Посолството на Федерална република Нигерия. Делегацията беше водена от Извънредния и пълномощен посланик на Федерална република Нигерия в Румъния, отговарящ и за България, Негово Превъзходителство г-н Окечуку Фиделис Муох, който посети Медицински университет Варна. Н е г о в о Превъзходителство представи новия екип на Посолството, подчерта напредъка на нигерийската държава във всички области и представи образователната й система. Той изтъкна традиционно добрите двустранни отношения между двете държави и изказа благодарност за съдействието по организацията на обучението на нигерийските студенти по медицина в Медицински университет Варна. З а м е с т н и к ректорът по международното сътрудничество проф. Костадинова, благодари на делегацията за високата чест, подчерта приемствеността в политиката на международно сътрудничество на университета и покани гостите на Първата международна конференция на алумни клуба на Университета, която в периода 16 – 18 май 2014 г. под егидата на проф. д-р Красимир Иванов. Гостите благодариха на представителите на Медицински университет Варна за високия стандарт на обучение, предложен на нигерийските възпитаници на нашия университет и доказан от професионалната им реализация в Република Нигерия

10 ñòð.

ÌÓ Âàðíà îòáåëÿçà Ñâåòîâíèÿò äåí íà îðàëíîòî çäðàâå За първа година на територията на град Варна бе отбелязан Световният ден на оралното здраве – 20. март. Във връзка с това Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна, съвместно със Студентски съвет към Медицински университет Варна, организира информационна кампания с раздаване на брошури и провеждане на блиц-анкети. Целта на студентите е да обърнат вниманието на деца и възрастни към основните въпроси на оралната грижа – профилактиката и правилното миене на зъбите. Кампанията се проведе в пет пункта на територията на Варна: tҞҪҴҽҵҼүҼҹҸҮүҷҼҪҵҷҪҶүҮҲӀҲҷҪoҸҼӁ tϘүҮҲӀҲҷһҴҲҽҷҲҬүҺһҲҼүҼ һҭҺҪҮҪϜүҴҼҸҺҪҼoҸҼӁ tҝҷҲҬүҺһҲҼүҼһҴҪҫҸҵҷҲӀҪvϝҬϘҪҺҲҷҪioҸҼӁ t(SBOE.BMMoҸҼӁ tϝүҬҪһҼҸҹҸҵoҸҼӁ Организаторите раздадоха много награди, осигурени от спонсорите на кампанията с цел повишаване на устната хигиена на населението.

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ çà áîðáà ñ òóáåðêóëîçàòà Туберкулозата е важен и общвествено значим проблем не само за страните от Третия свят, но също и за всички развити и развиващи се страни. Неясноти със заболяването могат да доведат до двете крайности – игнориране на проблема и свръхрезервираност към болните, достигаща до дискриминация. Нашата кампания целеше именно развенчаването на митовете за заразяването с туберкулоза, както и насочването на вниманието към този доста сериозен проблем. Информацията прави хората истински пазещи себе си, а не параноята и митовете около заболяването.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Глупакът има голямо предимство пред образования човек: той винаги е доволен от себе си” Наполеон Бонапарт

Кампанията се проведе на 24 март – Световния ден за борба с Туберкулозата, и беше изцяло информационна. Пунктовете бяха 2 – Факултет по дентална медицина и Университетска болница „Света Марина”. Избрахме тези пунктове поради следните причини: младите медици трябва да са най- запознати с вариантите за разболяване и трябва от всички най- добре да знаят как да се пазят. Другата ни таргетна група бе съставена от обикновените хора – едни високо образовани и знаещи, други, имащи представа за заболяването, и трети, които са слабо запознати. Опитахме се информацията в нашите флаери да бъде максимално достъпна, за да може всеки- от студента по медицина до напълно незапознатия с туберкулозата, да научи нещо ново и да бъдат развенчани митовете около заболяването. На флаера ҲҶҪӂү ҸҫӃҪ ҲҷҾҸҺҶҪӀҲӉ ұҪ ұҪҫҸҵӉҬҪҷүҼҸ o ҸҼ ҴҪҴҬҸ һү ҹҺҲӁҲҷӉҬҪ ҹӄҼҲӃҪҼҪ ұҪ ҹҺҸҷҲҴҬҪҷү Ҭ ҸҺҭҪҷҲұҶҪ ҺҲһҴҸҬҲҼү ҭҺҽҹҲ ҸҼ ҷҪһүҵүҷҲүҼҸ ҹҸҺҪҰүҷҲӉҼҪ ҴҸҲҼҸ ҶҸҰү ҮҪ ҮҪҮү ұҪҫҸҵӉҬҪҷүҼҸ ҹҺҲ ӁҸҬүҴҪ ҺҪұҵҲӁҷҲ ҺҲһҴҸҬү ұҪ ұҪҺҪұӉҬҪҷү Ҳ ҷҪӁҲҷҲ да се предпазим. Беше обърнато специално внимание на ваксината БЦЖ и как се осъществява диагностиката и профилактиката в България. На задната страница на флаера имаше информация за известни личности, боледували от туберкулоза.

The second “Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicinå“ През периода 27.03 – 30.03.2014г. се проведе вторият Черноморски симпозиум за млади учени в областта на Биомедицината в Медицински университет – Варна. В него участие взеха над 180 млади изследователи, сред които студенти на Медицински университет Варна, както и международни студенти, учещи в направленията медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Откриването се проведе на 27.03.2014г. във втора аудитория на Медицински университет Варна, а вечерта бе организиран коктейл за участниците в един от най-елитните ресторанти на Българското черноморие „Капитан Кук”. Студентите имаха възможност да чуят над 70 проекта на колегите си, както и да представят свой постер или презентация. Проектите бяха разделени в няколко сесии от петък до неделя, във всяка от които имаше различен победител. Петък участниците имаха възможността да посетят сесиите по Фармакология и Биохимия, Вътрешни болести – I част, и Постерна сесия – I част. В събота бяха сесиите по Вътрешни болести – II част и Хирургия – I част. В заключителният ден неделя се проведоха сесиите Хирургия – II част, както и постерната сесия – II част. На заключителната церемония, провела се неделя следобед бяха, отличени най-добрите участниците във всяка една сесия.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

МУ Варна и БЧК възродиха „Фестивала на червенокръстките и здравни филми“ след повече от 20 години прекъсване

Медицинският университет във Варна и Българският червен кръст възродиха отново един от най-престижните филмови фестивали, провеждал се преди повече от две десетилетия в морската ни столица – Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. Това стана ясно на състоялата се в Медицинския университет във Варна пресконференция на 7. април - празник на работещите в здравеопазването и световен ден на здравето. Зад смелото и амбициозно начинание застанаха ректорът на висшето медицинско училище, проф. д-р Красимир Иванов, и председателят на областния комитет на БЧК Варна и дългогодишен директор на Фестивалния и конгресен център във Варна - Илия Раев. Петнадесетият по ред Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми е планиран за есента на тази година. „Наред с основната задача, която и тогава, и сега си поставя фестивалът, а именно - да събере и покаже най-добрите филми, третиращи актуални хуманни и здравни теми, произвеждани от червенокръстките организации, ще бъдат включени и изцяло нови моменти, излизащи от рамките на филмовото изкуство – пътуващи изложби, театрални представления, концерти. С всичко това ние искаме да превърнем Варна в запазена територия на изкуството и здравето“, споделя ректорът на Медицинския университет във Варна - проф. д-р Красимир Иванов.

11 ñòð.


„Не съм се провалил. Просто открих 10 000 начина, които не работят” Томас Едисън

Бъдещите фармацевти проведоха практика по фармацевтична ботаника

Тр а д и ц и о н н а т а за месец април задължителна учебна практика по дисциплината „Фармацевтична ботаника” за студенти по фармация от МУ Варна се проведе и тази година. На 26. април студентите от втори курс имаха възможността да се запознаят с редица лечебни растения в естествените им природни местообитания в района на природния и археологически резерват Калиакра.

Освен презентациите на останалите участници, студентите имаха възможността да чуят две интересни лекции на доц. Лефтеров от университета в Питсбърг, на тема „Транскрипционна регулация и ролята на холестреловият транспорт при болестта на Алцхаймер: Колко знаем за ABCA1 и APOE 10 години по-късно?“, както и на д-р Стоянова, работеща в университета в Твенте, на тема „Грелин – връзката между стареенето, метаболизмът и невродегенеративните заболявания“. Организационният комитет на провелия се за втора година Черноморски симпозиум бе подготвил и няколко уъркшопа за своите участници, а именно – гинекологичен, ехографски, кардиоваскуларен, фармацевтичен. За студентите от специалността дентална медицина бе подготвен уъркшоп и лекция от 3М.

По време на първото си практическо занятие на открито те събраха растителен материал за изготвянето на учебен систематичен и морфологичен хербарий. Благодарение на получените знания и използваните методи за усвояване на основни понятия от растителната екология и растителна география студентите ще могат и за в бъдеще да се ориентират относно всяко непознато за тях лечебно растение. В рамките на практиката студентите посетиха и ботаническата градина в град Балчик, която остави у всички силно впечатление с богатата си и чудесно аранжирана експозиция. Сбирката от лечебни растения обогати значително познанията на студентите в областта на фармацевтичната ботаника. През месец юни се проведе и практиката по фармацевтична ботаника и на територията на с. Шкорпиловци.

12 ñòð.

Äíè íà îòâîðåíèòå âðàòè â ÌÓ Âàðíà На 28 и 29 март вратите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна бяха отворени за всеки желаещ да посети мястото, откъдето всяка година излизат едни от найкачествени лица на медицината в днешно време. Организатор на събитието беше ръководството на МУ Варна с помощта на Студентски съвет. Всеки желаещ, имаше възможност да посети катедрата по Анатомия, хистология и ембриология и катедрата по Физиология и патофизиологията. Беше организираната специална програма под формата на презентации и практически упражненията, за да може бъдещите кандидат-студенти да видят отблизо, поне отчасти, какво е да бъдеш студент по медицина. Безспорно едно от най-интересните места за посещение бе залата с 3D оборудване по Анатомия, където може да видим отблизо органите и системите в човека.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„В три думи мога да обобщя всичко, което научих за живота: той продължава” Роберт Фрост

Желаещите имаха възможност да посетят още факултетите по Фармация и Дентална медицина, където студентите доброволци показаха на своите евентуални бъдещи колеги в какво би се състояла тяхната работа. Фармацевтите демонстрираха различни опити с химични вещества в лабораторията, а бъдещите стоматолози показаха част от най-модерните и иновативни технологии в сферата на денталната медицина. В програмата беше включено още посещение на Медицински колеж Варна, а също така и на Факултета по обществено здраве. Едно от най-интересните мероприятия, които се проведоха, бе ревютата, в които студентите дефилираха с типичните за всяка специалност и работна среда облекла. Дни на отворените врати е събитие, което се превърна в неизменна част от календара на Медицински университет Варна. Мероприятие, което привлича голяма част от бъдещите кандидат-студенти, които запознавайки се отблизо с живота на един

На 8 май МУ Варна отбеляза Международния ден на сестринството р

За поредна година катедра „Здравни грижи” към Факултета по обществено здравеопазване присъди награди за специален принос в рамките на събитието по отбелязване на Международния ден на сестринството – 12. май. Тържеството се състоя на 8 май 2014 година от 10.30 ч. в аудитория „Проф. д-р Г. Капрелян” в Медицинския университет. Студенти споделиха опита си от двуседмичното обучение във Финландия на тема „Грижа за хора с дългосрочни хронични заболявания”, което проведоха през м. февруари 2014 г. По повод честването на празника във фоайето на РЗИ бе организирана фотоизложба, представяща обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра” и „Акушерка”. В края на тържеството бе излъчен 12-минутен филм за сестринството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, който направи присъстващите съпричастни към празника и към напрегнатото всекидневие и проблемите, с които се сблъскват професионалистите по здравни грижи в България. „Дамата с лампата” - Флорънс Найтингейл, е почитана английска медицинска сестра, писател и статистик. Найтингейл вярвала, че Бог я е призовал да бъде сестра. Тя става известна с пионерската си работа като такава по време на Кримската война, когато се грижи за ранените войници. Наричат я „Дамата с лампата” заради навика й да прави обиколки през нощта.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

13 ñòð.


„Никога не е грешал този, който никога не е опитвал нещо ново” Алберт Айнщайн

Студентите медици участваха в празничното шествие за световния ден на БЧК

Медицинският университет във Варна се включи в празнично шествие по случай световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Шествието бе на 8 май, в 11:00 ч. с празничен водосвет пред църквата „Св. Никола” и продължи до входа на Морската градина. Като символ на хуманността и човеколюбието, които трябва да носи всеки един от нас, участниците в шествието пуснаха в небето десетки червени балони.

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ „Æèâåé äúëãîõðàíè ñå çäðàâîñëîâíî” На 7 април по повод Световния ден на здравния работник за първи път се проведе кампания „Живей дълго-храни се здравословно“. Тя бе организирана от Асоциацията на студентите по фармация във Варна съвместно с БФСА , АСФБ , Студентски съвет и с подкрепата на ръководството на МУ Варна. В нея се включиха и представители на АСМБ и АСДМ. Целта на кампанията бе да се промотира здравословното хранене. За предаване на идеята организаторите използваха флаери и други информационни материали. Различни изненади бяха раздадени на пунктовете в двора на Медицински университет, във Факултета по дентална медицина и на площад Севастопол. Студентите включили се като участници в кампанията, подариха на минувачи ябълки , които всъщност бяха символ на кампанията. Населението на Варна показа голям интерес към кампанията, което ни убеди, че тя трябва да се превърне в традиция и да бъде провеждана всяка година!

Сборният пункт на студентите медици, които взеха участие в събитието, беше в двора на Университета в 10:30 ч. Тук организаторите от Студентски съвет разадоха тениски със символа на Българския червен кръст, след което всички дружно се отправиха към църквата „Св. Никола” под ръководството на д-р Ставрев. На празника присъства и ректорът на МУВарна - проф. д-р Красимир Иванов, който получи почетна грамота в знак на признателност.

Îáùî ñúáðàíèå íà Àñîöèàöèÿòà íà ñòóäåíòèòå ïî ìåäèöèíà â Áúëãàðèÿ Всяка година Асоциацията на студентите по медицина в България(АСМБ). организира минимум две национални срещи- пролетна и есенна. По традиция пролетната среща е съчетана и с Общо събрание на Асоциацията, като на него се обсъждат и гласуват промени в устава, националният управителен и контролен съвет дават отчет на дейността си, освобождават се от длъжност и се избират нови след представяне на кандидатурите. Тази година пролетната национална среща се проведе в София в периода 0306.04.2014г., като домакини бе Софийски университет. Събитието се проведе в 4 календарни дни - от четвъртък до неделя. 14 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Никога не ги карай да те обичат. Настоявай да те оставят. И знай, че този, който устои и остане, те обича истински!” Димитър Талев

Първите два дни преминаха в работа по комитети Обществено здраве, Човешки права и мир, Медицинско образование, Научен и Професионален обмен, Реородуктивно здраве и СПИН) в Университетска болница Лозенец. В дискусиите може да участва всеки, който се е записал в съответния комитет. Беше даден отчет на дейността на всеки локален клон за периода между двете национални срещи. Допълниха се нови национални кампании, обсъдиха се общи проекти и реализацията им, мотивацията на членовете, начините за подобряване на работата и комуникацията на всеки локален клон и не на последно място новите идеи. Участниците се насладиха на енерджайзери, трейнинги и споделиха гледната си точка за проблемите в медицината и всички аспекти на човешкото здраве. В събота се проведе Общо събрание, на което се избраха председатели и заместник председателите на Управителен и Контролен съвет, избраха се и директорите на отделните комитети. В неделя отново имаше работа по комитети и се осъществи събрание на новоизбраните Управителен и Контролен съвет. Домакин на есенната национална среща тази година ще бъде Медицински университет Варна.

Ìåäèöèíñêè îëèìïéñêè èãðè По случай 7 април – Международния ден на здравния работник, Студентски съвет при МУ Варна със съдействието на АСМБ, АСДМ и АСФВ организира за първи път Медицински олимпийски игри. Те обхванаха различните специалности, изучавани в Университета, и бяха основно с практическа насока. Студентите по Медицина трябваше да покажат своите умения във връзването на хирургични възли за време и качество. Стоматолозите между трети и пети курс, взели участие в игрите, трябваше да изработят оклузален кавитет I клас (I тип) на зъб 48 и да се справят с нелеките въпроси от викторината. Студентите по Зъботехника и Дентална медицина първи и втори курс трябваше да изработят възходящ моделаж на единична коронка, работейки върху фантомен модел. Участниците можеха да използват и електрическите сонди, с които разполага базата. Продължителността на състезанието бе 2 часа. Състезанието при фармацевтите се проведе на два етапа. Първата част бе под формата на викторина – отборна игра с два кръга, в които студентите по фармация отговаряха на въпроси, свързани с различни дисциплини, които изучават. Вторият етап бе практическа задача, в която се включиха студенти от първи, втори и трети курс. Те трябваше да стрият таблетки, да оситнят праха, да го разделят по равно и да сгънат капсули като на всеки един участник се засичаше и времето, за което се е справил. Водещи бяха студенти от пети курс с цел предаване на знанията на по-малките от тях. Бъдещите акушерки бяха разделени на две групи. Студентите от втори и трети курс трябваше да извършат основен тоалет на новороденото и след това да го повият като спазват всички правила, а участничките от първи курс имаха задачата да приготвят банка със система за венозно вливане на мулаж, на който предварително щеше да бъде поставен венозен път.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

Отвори врати първата по рода си Университетска школа за педагогическа компетентност

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в МУ Варна врати отвари първата по рода си у нас Университетска школа за педагогическа компетентност. Основна дейност на школата е провеждането на задължителни и безплатни за всички преподаватели на щат в Медицински университет и Медициски колеж Варна курсове за начална, допълнителна и надграждаща педагогическа компетентност. Първият курс за начална педагогическа подготовка ще се проведе през м. септември 2014 г., като записванията за курса започваха от 1 юни в отдел «Научна дейност и кариерно развитие» (Център за кариерно развитие). За ръководител на Университетската школа за педагогическа компетентност бе опредена доц. Маринела Грудева, дп. Курсовете за начална педагогическа компетентност са предназначени за новоназначени преподаватели, асистенти и главни асистенти без педагогическа подготовка и ще бъдат с продължителност 20 часа. Към преподаватели, преминали курс за начална педагогическа подготовка не по-късно от три години от завършването му, са ориентирани курсовете за допълнителна педагогическа компетентност, които ще бъдат с продължителност от 10 часа. Третото ниво на надграждаща педагогическа компетентност обхваща курсове с продължителност до 5 часа и е насочено към преподаватели, преминали първите две нива на подготовка не по-късно от пет години от завършването им. Обучението ще се осъществява в групова форма при максимум 12 участници. Всички курсове ще се провеждат в учебни бази на Медицински университет Варна в делнични и почивни дни.

15 ñòð.


„Интригата е силата на слабите” Шекспир

Европейски специалист по фармацевтичен маркетинг сподели своя опит

Студентите от специалност Медицинска сестра също трябваше да преминат през два етапа, съответно викторина и пракическа част. За практическата част първокурсниците трябваше да оправят легла, като определящи бяха качеството и времето на изпълнение, а тези от втори и трети курс трябваше да правят превръзки. Във всяка една от специалностите състезанията бяха оценявани от специално подготвено жури от преподавалите. Класираните на 1., 2. и 3. място получиха ваучери за закупуване на медицински консумативи, които могат да им послужат подобаващо.

На 14-ти и 15-ти май 2014 г. полски преподавател с дълъг практически опит във фармацевтичния бизнес беше гост-лектор в Медицински университет – Варна. Доц. Влодимир Биалик, д.и.н., ръководител на Катедрата по фармакоикономика към Факултета по фармация в Медицинския университет в Катовице, Полша, говори за съвременните проблеми на глобалния лекарствен пазар и проблемите във фармакоикономическия анализ. Доц. Биалик пристигна в МУ Варна като преподавател по програма „Еразъм” в рамките на двустранното споразумение за сътрудничество по програмата между МУ Варна и Медицински университет Силезия, Полша, подписано миналата година. Неговата визита бе свързана и с работата на експертите от Факултета по фармация по проект „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Лекциите се състояха на 14. и 15. май 2014 (сряда и четвъртък) от 16:30 часа във Втора аудитория на МУ Варна. Те се проведоха на английски език с превод на български. На тях присъстваха голям брой студенти и преподаватели на университета.

16 ñòð.

Ñåäìèöà íà ìåäèöèíñêîòî îáðàçîâàíèå АСМБ Варна, със съдействието на Студентски съвет, организира Седмица на медицинското образование от 7. до 11. април. В интервал от няколко дни в програмата бяха включени различни лекции и практически упражнения с цел запознаване на студентите и населението с едни от най-интересните и разисквани медицински теми. В понеделник, 7. април, по случай Световния празник на здравния работник Студентки съвет при МУ Варна, заедно с АСМБ, АСДМ и АСФВ, организира Медицински олимпииски игри, обхващащи различни сфери от медицинското образование и поощряващо уменията и състезателния дух. В сряда, 9. април, на въпроса „Кога решаваме да прекратим борбата за човешкия живот и какво е DNR (DO NOT RESSUSITATE)?“ отговори проф. д-р Платиканов от 18:00 ч. във втора аудитория на Медицински университет. В Седмицата на медицинското образование 2014 бе включена и лекция от доц. Желязкова на тема „Лекарства и бременност”, която се състоя на 10 април, четвъртък, от 18:00 часа във втора аудитория

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Довери се на този, който може да види три неща в теб: Тъгата зад усмивката ти; Любовта зад гнева ти; И смисъла зад мълчанието ти” Шекспир

Êàìïàíèÿ „Áëàãîäàðÿ òè, Äîêòîðå!” Една от най-благородните и най-напрегнатите професии безспорно е тази на лекаря. Професия, свързана с всеотдайност, работа до късни часове и даване винаги максимума от себе си. Да бъдеш лекар безспорно е трудно, отговорно и често свързано с неразбиране от страна на околните. Затова по случай 7. април, Деня на здравния работник, АСМБ Варна, със съдействието на Студентски съвет, организира една кампания, посветена на лекарите, помогнали на близките ни и спасили множество животи – „Благодаря ти, докторе“. От 7 до 11 април в УМБАЛ „Света Марина“ от 9:00 до 12:00 ч. бе разположен пункт за събиране на благодарествени писма от пациенти към техните лекари. Кампанията бе посрещена с много положителни отзиви, което положи основите тя да се превърне в традиционна.

Ãðàíäèîçíî ïàðòè çà 7 àïðèë ñ ãðóïà „Úïñóðò“ Международният ден на здравния работник бе отбелязан по различни начини от студентите на нашия университет. Всички инициативи, които бяха организирани, заслужаваха да бъдат закрити и по подхоящ начин. Какво би било по-добро от организирането на парти по случая, чиито гости бяха не кои да е, а именно легендарните рап изпълнители от група „Ъпсурт“. За пореден път екипът на Студентски съвет осигури на своите колеги едно грандиозно парти, на което тримата изпълнители оправдаха очакванията ни. Песните, които се знаеха на изуст от всеки един присъстващ, бяха съпроводени от танците на красивите момичета от балет “NOVA”, които впечатлиха с екстравагантните си тоалети. Вечерта беше запомнена с много весели моменти и много танци в присъствието на любимците на много поколения – група „Ъпсурт“!

„Колоректален рак – хирургия, диагностика и лечение“ - нова книга на авторски колектив на МУ Варна в Open access електронен вид

Му л т и д и с ц и п л и нарен авторски колектив на МУ Варна: Проф. д-р Красимир Иванов, дмн, хирург, Ректор на Медицински ҽҷҲҬүҺһҲҼүҼ ώҪҺҷҪ ϛҺҸҾ ҮҺ ώҪҵүҷҼҲҷϔҭҷҪҼҸҬ ҮҶ ҿҲҺҽҺҭ Проф. д-р Никола Колев, дмн, ҿҲҺҽҺҭ ϐҺ ңүҺӈ ңүҺүҬ ҮҶ ҿҲҺҽҺҭ ϐҺ ϞҪҷӉ ϖҲҺҲҵҸҬҪ дм, гастроентеролог, вътрешни ҫҸҵүһҼҲ ϐҺ ϑҵҲӀҪ ϑҷӁүҬҪ ҮҶ ҵӄӁүҼүҺҪҹүҬҼ ϐҺ ώҪһҲҵ ύҸҰҴҸҬ ҮҶ ҿҲҺҽҺҭ ϐҺ ϔҬҪҷ ңүҺүҬ ҮҶ ҸҷҴҸҵҸҭ ϐҺ όҷҼҸҷϞҸҷүҬ ҮҶ ҪһҲһҼүҷҼϐҺ ϏүҸҺҭҲ ϔҬҪҷҸҬ ҮҶ ҪһҲһҼүҷҼ Д-р Александър Златаров, ҪһҲһҼүҷҼ ϐҺ ҠҬүҼүҵҲҷҪ Тенева, асистент - участваха в създаването на книга на авторитетно международно издателство: “Colorectal Cancer - Surgery, Diagnostics and Treatment” („Колоректален рак – хирургия, диагностика и лечение”), под редакцията на Jim Khan – Consultant Colorectal Surgeon, Portsmouth, Hampshire, UK. Очаква се книгата да има голям международен отзив, тъй като се реферира в авторитетни научни бази данни и се разпространява като Open access в електронен вид, което я прави достъпна за професионалистите от цял свят. Тази книга е естествено продължение на издадена в миналото друга монография от същото издателство на част от авторския колектив - ”Rectal Cancer - A Multidisciplinary Approach to Management” („Рак на ректума – мултидисциплинарен подход в поведението”), под редакцията на Giulio Santoro, Head of Department of Surgery, Treviso, Italy.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

17 ñòð.


„Нищо друго живо на тоя свят не се мъчи така, както човек мъчи човека” „Илинден” - Димитър Талев

Студентите от Филиал Сливен отбелязаха Деня на сестринството

За първи път студентите от филиала в гр. Сливен отбелязаха Международния ден на сестринството – 12. май. Всички 40 бъдещи медицински сестри, обучаващи се във филиала, бяха поздравени от градоначалника Кольо Милев и получиха тениска „Стария бряст - Европейско дърво на 2014 година”. На организирано тържество студентите представиха на своите колеги и гости доклади, с които участваха през първата учебна година в студентски сесии, бяха поздравени от Красимира Танева - главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-АД гр. Сливен, и получиха професионални съвети от гримьор Сиси Димова как да изглеждат красиви всеки ден. С грамоти бяха отличени изявени студенти в учебно-практическата дейност: Ивелина Панайотова и Станиела Тодорова. Отличното настроение съпътстваше и вечерното

Êàìïàíèÿ áåçïëàòåí î÷åí ñêðèíèíã íà äåöà АСМБ Варна, Лайънс клуб Варна, Медицински университет Варна и Студентски съвет организираха кампания за Безплатен очен скрининг на деца, посещаващи детски ясли в града. Скринингът се извърши с апарат PlusoptiX S Vision Screener, който представлява камера подобна на играчка и за секунди и от разстояние отграничава децата с вероятни офталмологични проблеми, не изисква реакция от пациента и не причинява странични ефекти. Методът е неинвазивен, не травмира емоционално децата и напомня по-скоро игра. Участниците в кампанията въвеждаха данните в софтуера на апарата, като по този начин разбраха как се работи с него, тренирайки своята комуникация със специален контингент от бъдещи пациенти – децата. Кампанията протече в 22 работни дни от 14. април до 21. май от 9:00 до 12:00 ч. и се радваше на голям интерес от страна на студентите. Поради големия интерес от страна на родители и директори на ясли, кампанията се удължи с още 3 дни, в които бяха посетени ясли в населени места в непосредствена близост до Варна.

Âåëèêäåíñêè ðîê êîíöåðò íà „Êëóá íà áóäíèòå òàëàíòè: Äîö. ä-ð Ðàäêî Ðàäåâ è ïðèÿòåëè“ Рокгрупа “Century” буквално разтърси МУ Варна по време на Великденския рок концерт, който се организира специално за светлия празник. Главният организатор на масовото мероприятие бе както винаги „Клуб на будните таланти: Доц. д-р Р. Радев и приятели“, с помощта на Студентски съвет и с подкрепата на Академичното ръководсто на Университета. Първа аудитория на университета за пореден път бе малка за всички желаещи да присъстват на събитието, но това не попречи на присъстващите. Музикантите забиха известни парчета на Dio, Black Sabbath, Michael Jackson, Сигнал и др. Преди това децата от детска вокална формация „Звезден път“ с ръководител Силвена Вълева от училище „Петко Славейков“ подгряха публиката с великденски песни. Изпълнението им наблюдава и рап изпълнителят Big Sha, известен още като Мишо Шамара, чието дете пее във формацията.

18 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Студент – това е все още нищо, от което може да излезе всичко.” Шандор Петьофи

Êàìïàíèÿ „Äà èç÷èñòèì Áúëãàðèÿ çà åäèí äåí” По традиция и тази година студентите на Медицински университет Варна се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Тя се провежда всяка година по инициатива на БТВ и Националното представителство на студентските съвети. Студентите от нашия университет можеха да се включат в почистването на два пункта, съответно блок 3 и блок 35 на МУ Варна. След като бяха почистени парковете и по-наложащите места около двата блока, доброволците се насочиха към Пантеона в Морската градина на град Варна. Там, заедно със своите колеги от другите университети в града и представители на НПСС, те почистиха местността. В края на самата кампания председателят на Студентски съвет на МУ Варна, Борис Андонов, даде интервю пред репортери на БТВ, изтъквайки, че почистването не трябва да бъде инициатива, провеждана един ден в годината, а да се превърне в ежедневен навик на хората.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

Ново отличие за Медицински университет Варна от ICMS 2014

От 8. до 11. май в Медицински Университет София се проведе 13-ти Международен конгрес по медицински науки (ICMS 2014) за студенти и млади доктори, в който взеха участие млади учени от Медицински университет Варна. Ас. Оскан Тасинов и ас. Данаил Павлов от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика бяха включени в сесията за предклинични научни изследвания. Ас. Д. Павлов участва с презентация на тема „Gastroprotective and hepatoprotective effects of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in rats”, с която представи изследвания от своята дисертация върху гастро- и хепатопротективното действие на воден екстракт от листа на Cotinus coggygria (смрадлика) в два експериментални модела на индуциран оксидативен стрес при плъхове. Участието на ас. О. Тасинов на тема „Dwarf elder suppresses LPS induced TNFα and IL-6 gene expression” представи резултати от изследванията му върху противовъзпа лителното действие на воден екстракт от плодове на Sambucus ebulus L. (бъзак) в експериментален модел на индуцирано възпаление при макрофагеални клетъчни култури. Представянето на ас. Тасинов бе оценено високо от научното жури и спечели втора награда сред постерните презентации. В последните години форумът придоби изключителна популярност сред младите учени и всяка година нараства броят на регистрираните за участие. Тази година участниците надхвърлиха 500 души от 67 различни университета и научни организации от повече от 40 страни,което не попречи на Медицински университет – Варна да се отличи.

19 ñòð.


„Хората не забелязват дали е лято или зима, когато са щастливи.”” „Където има воля, има и път” - Христо Проданов

Едномесечно обучение на ас. Оскан Тасинов в Изследователския център CIMUS

В периода от 25.01 до 25.02. тази година ас. Оскан Тасинов, който е и докторант в катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, реализира едномесечно обучение във високотехнологичния Изследователски център по молекулярна медицина и хронични заболявания (CIMUS, http://www.usc.es/cimus/) към Университета на Сантяго де Компостела, Испания.

Ïîðåäíà êàìïàíèÿ „Êðúâîäàðÿâàíå“ â ÌÓ-Âàðíà На 29 април, вторник, в МУ Варна за пореден път се проведе превърналата се в традиция кръводарителска кампания „Дари кръв, спаси живот“. В интервала от 10:00 до 14:00 ч. в офиса на Студентски съвет всеки, който прояви желание, можеше да дари кръв и да помогне на човек в беда. Благодарение на добрата съвместна работа между Студентски съвет и Районния център по трансфузионна хематология Варна в кампанията се включиха малко над 20 души, като интересно е да се отбележи, че сред тях имаше и студенти от чуждоезиковата форма на обучение. Тази кампания доказа, че студентите на МУ Варна са готови да пожертват част от себе си за добрата кауза и са поели по пътя на една от най-благородните професии.

Посещението бе финансирано със спечелената от него стипендия за едномесечно обучение на докторанти, постдокторанти и млади учени във високотехнологични научни институти в чужбина по проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” на МОН. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз. По време на своето посещение той работи под научното ръководство на проф. Карлос Диегес (научен директор на CIMUS, награден с приза Джефри Харис за 2014 от Европейската асоциация на ендокринолозите) и проф. Рубен Ногерес, известни учени с опит в изследването на функциите на мастна тъкан, адипокини, експресията на регулаторни белтъци и влиянието на растежни фактори върху клетъчния енергиен метаболизъм. Споделените добри научни практики и използвани научни методи от колегите в CIMUS бяха успешно пренесени и в Лабораторията по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици към катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика.

20 ñòð.

Kàìïàíèÿ çà ïðåâåíöèÿ íà ðàêà íà êîæàòà, oðãàíèçèðàíà îò ÀÑÔÂ На 13.05.2014 г. АСФВ организира информационна кампания във връзка с Деня за борба с рак на кожата. В нея взеха участие и представители на АСМБ и АСДМ, като кампанията бе организирана съвместно с „Българското дерматологично дружество“ и Студентски съвет към МУ Варна. В резултат на съвместна работа кампанията се проведе на две места в града – в Университетската болница „Света Марина“ и пред сградата на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“. Живеем в епоха, в която тенът е модерен начин, за да изглеждаме добре, но прекомерното излагане на UV-лъчи може да увреди кожата ни сериозно и да предизвика малигнен меланом. Раздадени бяха флаери с основни принципи на защита от UVлъчение и информация с нагледни картинки как биха могли да изглеждат суспектни бенки.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Никакъв огън, никаква сила не може да унищожи онова, което човек скътва в бленуващото си сърце.” „Великият Гетсби” - Скот Фицджералд

В материалите имаше информация не само за заболяването, но и адреси на лекари дерматолози, които извършаваха безплатни прегледи на 14.05.2014. Благодарение на изработените от нас флаери тази година бяха прегледани рекорден брой пациенти, с което можем да отбележим кампанията като полезна и ефективна.

Îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð ñå ñðåùíà ñúñ ñòóäåíòñêàòà îáùíîñò âúâ Âàðíà Министърът на образованието и науката, проф. Анелия Клисарова, се срещнa със студенти и младежи във Варна на 15 май 2014 година. Проф. Клисарова говори за новите предизвикателства пред студентите, свързани с образователна мобилност и практическо обучение. Бяха представени и обсъдени възможностите, от които могат да се възползват българските студенти по различни европейски програми. Срещата бе организирана по инициатива на младежки неправителствени организации с подкрепата на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Чуждестранните студени посетиха Балчик и Калиакра

Eдни от найвпечатляващите места в България и Черноморието – Балчик и Калиакра, посетиха студентите на МУ Варна от англоезичните програми на обучение. Целта на организираната на 17 май екскурзия, в която взеха участие представители от Англия, Германия, Испания, Австрия, Гърция, Кипър, Швеция и Норвегия, бе опознаването на българската култура и природа. С добро настроение и бодър дух, чуждестранните студенти започнаха своя ден с посещение на Аладжа манастир, Двореца и ботаническата градина в Балчик. Запознаха се с историята и легендите на всички посетени места. Съпроводени от прекрасното пролетно време, имаха възможността да се насладят и на живописния пейзаж и спокойствие на нос Калиакра по залез слънце.

ÌÓ Âàðíà ïðîâåäå êàìïàíèÿ „Õèïåðòîíèÿ“ На 17 май, събота, бе проведена кампания „Хипертония“. Пунктът беше разположен на Севастопол. Кампанията, която е организирана от Microlife, в сътрудничество с АСМБ и Студентски съвет, се проведе в интервала от 10:00 до 16:00 ч. Тя се проведе с активно участие на студентите от Университета, като основната й цел бе запознаване със заболяването, което е едно от най-често срещаните сред населението, рисковете и усложненията, до които може да доведе и начини за превенция.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

21 ñòð.


„Трябва да се научите как, къде и кога да давате: някъде всичко, някъде нищо.” Петър Дънов

Студенти по Фармация спечелиха I награда на Студентската научна сесия на ТУ Варна

Студентките Николина Заркова и Виктория Иванова от втори курс, специалност Фармация при Медицински Университет Варна участваха в Студентската научна сесия на Технически Университет – Варна, която се проведе на 09.04.2014 г. В секция „Химия, екология и морски науки” те представиха доклад и презентация на тема „Полихлорирани бифенили – замърсители на водните екосистеми”, изготвени под ръководството на научните им ръководители проф. М. Станчева и гл. ас. С. Георгиева от катедра Химия. Николина и Виктория спечелиха Iнаграда, изпреварвайки колегите си от Медицински университет София (II място) и Технически университет Варна (III място).

Ïðîåêò „Çàùèòè ñåáå ñè“ – âòîðà ÷àñò След успешното протичане на кампаниите част от проекта „Защити себе си”, АСМБ Варна, с подкрепата на Студентски съвет, покани всички, които имат желание, да вземат участие в отбелязването на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – 18 май. От 18:00 часа на пункт Севастопол се раздаваха флаери и информационни материали и бяха попълвани анкети. Кампанията продължи със запалването на десетки летящи фенери в нощното небе над варненския плаж, в знак на съпричастност към всички засегнати от вируса и заболяването, както и към техните близки! Проектът се финансира от Дирекция „Превенции“ с подкрепата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна и с любезното партньорство на ръководствата на варненски гимназии и висши учебни заведения.

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ „Ùèòîâèäíà æëåçà, áðåìåííîñò è äåïðåñèÿ“. Кампанията се проведе за поредна година в град Варна на 25 май. Хипо- и хипертироидизма са сериозни състояния и често пациентите търсят лекарска помощ на по- късен етап от болестта. Кампанията целеше да информира населението за заболяванията на щитовидната жлеза. Тя се проведе на три пункта, съответно: УМБАЛ vϝҬϘҪҺҲҷҪiϘүҮҲӀҲҷһҴҲҽҷҲҬүҺһҲҼүҼώҪҺҷҪҲҞҪҴҽҵҼүҼҹҸҮүҷҼҪҵҷҪҶүҮҲӀҲҷҪҡҪһҼ от анкетите, които бяха с точкуване, се целеше статистически да се определели дали анкетираните имат опасност от развитие на хипо- или хипертироидизъм. При наличие на по-голям брой точки консултираните бяха насочени към ендокринолог, който да осъществи профилактичен преглед. Общият брой на анкетираните от трите пункта е 230, което е показател за успешното протичане на кампанията. Раздадени бяха също и флаери, съдържащи полезна информация, която да послужи от полза на населението.

Medical beach party 2014 Краят на учебната година наближаваше, а заедно с него и началото на изпитната сесия, която бе допълнена от горещите летни емоции. Именно поради този факт искахме по подобаващ начин да отбележим края на летния семестър. Силни летни страсти и спортен дух се преплетоха в едно по време на второто издание на вече превърналото се в традиция Medical beach party. Спортният летен турнир се проведе на 26. май 2014 г. с начален час 12:00 ч., а домакин на събитието беше едно от най-известните места по българското черноморие, а именно Rappongi beach. Зад пулта застана DJ Happy, който допринесе за поддържане на настроението по време на целия ден!

22 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


โ€žะัะบะพะธ ั…ะพั€ะฐ ัƒะผะตัั‚ ะดะฐ ัะต ะฝะฐัะปะฐะถะดะฐะฒะฐั‚ ะฝะฐ ะดัŠะถะดะฐ. ะ”ั€ัƒะณะธ ะฟั€ะพัั‚ะพ ัะต ะผะพะบั€ัั‚.โ€ ะ‘ะพะฑ ะœะฐั€ะปะธ

ะ’ัะตะบะธ ัั‚ัƒะดะตะฝั‚ ะฝะฐ ะœะตะดะธั†ะธะฝัะบะธ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚ ะ’ะฐั€ะฝะฐ ะธะผะฐัˆะต ะฒัŠะทะผะพะถะฝะพัั‚ั‚ะฐ ะดะฐ ัƒั‡ะฐัั‚ะฒะฐ ะธ ะดะฐ ะฟะพะบะฐะถะต ัะฒะพะธั‚ะต ัƒะผะตะฝะธั ะฒ ััŠัั‚ะตะทะฐะฝะธัั‚ะฐ ะฟะพ ะฟะปะฐะถะตะฝ ะฒะพะปะตะนะฑะพะป, ะฟะปะฐะถะตะฝ ั„ัƒั‚ะฑะพะป, ะฟะปะฐะถะตะฝ ั‚ะตะฝะธั, ัั‚ั€ะธะนั‚ ั„ะธั‚ะฝะตั, ะพั‚ะฑะพั€ะฝะพ ะดัŠั€ะฟะฐะฝะต ะฝะฐ ะฒัŠะถะต ะธ ะผะฝะพะณะพ ะดั€ัƒะณะธ ะฟะปะฐะถะฝะธ ะทะฐะฑะฐะฒะปะตะฝะธั! ะกะฟะพั€ั‚ะฝะธั‚ะต ััŠัั‚ะตะทะฐะฝะธั ัะต ะฟั€ะพะฒะตะดะพั…ะฐ ะฟั€ะธ ัะปะตะดะฝะธั‚ะต ัƒัะปะพะฒะธั: -ั‚ัƒั€ะฝะธั€ ะฟะพ ะฟะปะฐะถะตะฝ ะฒะพะปะตะนะฑะพะป โ€“ ะผะพะถะตั…ะฐ ะดะฐ ัƒั‡ะฐัั‚ะฒะฐั‚ ะพั‚ะฑะพั€ะธ ะพั‚ ะฟะพ ะดะฒะฐะผะฐ ััŠัั‚ะตะทะฐั‚ะตะปะธ าปาถาฏาปาฏาทาฒาฎาฌาธาณาดาฒาฒาตาฒาธาผาซาธาบาถำ„าฐาฏาฐาฏาทาฒ าผาฝาบาทาฒาบานาธานาตาชาฐาฏาทาพาฝาผาซาธาตoาฝำาชาปาผาฌาชาฟาชาธาผาซาธาบาฒาธาผาฎาฝำ‚าฒ าฌาบาชาผาชาบ าบาฏาฑาฏาบาฌาช -ะฟะปะฐะถะตะฝ ั‚ะตะฝะธั โ€“ ะพั‚ะฑะพั€ะธั‚ะต ัะต ััŠัั‚ะพัั…ะฐ ะพั‚ ะฟะพ ะดะฒะฐะผะฐ ััŠัั‚ะตะทะฐั‚ะตะปะธ (ัะผะตัะตะฝะธ ะดะฒะพะนะบะธ ะธะปะธ าธาผาซาธาบาถำ„าฐาฏาฐาฏาทาฒ -ะดัŠั€ะฟะฐะฝะต ะฝะฐ ะฒัŠะถะต โ€“ ั‚ะพ ัะต ััŠัั‚ะพั ั ะพั‚ะฑะพั€ะธ ะพั‚ ะฟะพ 5 ะดัƒัˆะธ, ะบะฐั‚ะพ ะฑั€ะพัั‚ ะฝะฐ ัƒั‡ะฐัั‚ะฒะฐั‰ะธั‚ะต าธาผาซาธาบาฒาซาฏำ‚าฏาทาฏาธาญาบาชาทาฒำาฏาท -ัั‚ั€ะธะนั‚ ั„ะธั‚ะฝะตั โ€“ ะทะฐะฟะธัะฒะฐะฝะตั‚ะพ ะฑะตัˆะต ัะฒะพะฑะพะดะฝะพ ะธ ัะต ะฟั€ะพะฒะตะดะต ะฝะฐ ะผััั‚ะพ. ะกัŠัั‚ะตะทะฐะฝะธะตั‚ะพ ะฒะบะปัŽั‡ะฒะฐัˆะต ะฝะฐะฑะธั€ะฐะฝะธั ะธ ะบะพั„ะธั‡ะบะธ.

ะะฐัˆะธ ะฟั€ะตะฟะพะดะฐะฒะฐั‚ะตะปะธ ั ะดะพะบะปะฐะดะธ ะธ ะฟั€ะตะทะตะฝั‚ะฐั†ะธะธ ะฝะฐ ะผะตะถะดัƒะฝะฐั€ะพะดะฝะฐ ะบะพะฝั„ะตั€ะตะฝั†ะธั ะฒ ะกั‚ะฐั€ะฐ ั€ ะ—ะฐะณะพั€ะฐ ั€

ะะฐ 15. ะธ 16. ะผะฐะน 2014 ะณ. ะฒ ั…ะพั‚ะตะป โ€žะšะฐะปะธัั‚ะฐโ€ ะฒ ะกั‚ะฐั€ะพะทะฐะณะพั€ัะบะธ ะผะธะฝะตั€ะฐะปะฝะธ ะฑะฐะฝะธ ัะต ะฟั€ะพะฒะตะดะต ั‚ั€ะฐะดะธั†ะธะพะฝะฝะฐั‚ะฐ ะฝะฐัƒั‡ะฝะฐ ะบะพะฝั„ะตั€ะตะฝั†ะธั ั ะผะตะถะดัƒะฝะฐั€ะพะดะฝะพ ัƒั‡ะฐัั‚ะธะต, ะพั€ะณะฐะฝะธะทะธั€ะฐะฝะฐ ะพั‚ ะะณั€ะฐั€ะฝะธั ั„ะฐะบัƒะปั‚ะตั‚ ะฟั€ะธ ะขั€ะฐะบะธะนัะบะธ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚, ะกั‚ะฐั€ะฐ ะ—ะฐะณะพั€ะฐ.

ัะต

ะšะพะฝั„ะตั€ะตะฝั†ะธัั‚ะฐ ะฟั€ะพะฒะตะดะต ะฟะพะด ะผะพั‚ะพั‚ะพ:

โ€žะ‘ัŠะปะณะฐั€ัะบะพั‚ะพ ะทะตะผะตะดะตะปะธะต ั…ะพั€ะธะทะพะฝั‚ 2020โ€.

-

ะœะตะดะธั†ะธะฝัะบะธ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚ ะ’ะฐั€ะฝะฐ ะฑะต ะฟั€ะตะดัั‚ะฐะฒะตะฝ ะพั‚ ะฟั€ะตะฟะพะดะฐะฒะฐั‚ะตะปะธ ะพั‚ ะšะฐั‚ะตะดั€ะฐั‚ะฐ ะฟะพ ั…ะธะผะธั. ะ“ะป. ะฐั. ะะปะฑะตะฝะฐ ะœะตั€ะดะถะฐะฝะพะฒะฐ ะฟั€ะตะทะตะฝั‚ะธั€ะฐ ะดะพะบะปะฐะด ะฝะฐ ั‚ะตะผะฐ: โ€žSeasonal Changes in Fatty Acid Profile and Fat Soluble Vitamin Contents of Freshwater Species from Bulgariaโ€, ะฐ ะฐั. ะšะฐั‚ั ะŸะตะนั‡ะตะฒะฐ ะฝะฐะฟั€ะฐะฒะธ ะฟั€ะตะทะตะฝั‚ะฐั†ะธั ะฝะฐ ั‚ะตะผะฐ: โ€žToxic and essential metal concentration of freshwater fishes from Pyasachnik dam, Bulgariaโ€. ะะฐ ะบะพะฝั„ะตั€ะตะฝั†ะธัั‚ะฐ ะฑัั…ะฐ ะฟั€ะตะดัั‚ะฐะฒะตะฝะธ ะพะฑั‰ะพ ะฝะฐะด 150 ะฝะฐัƒั‡ะฝะธ ะดะพะบะปะฐะดะฐ ะธ ะฟะพัั‚ะตั€ะฐ.

ะŸะพะด ะถะฐั€ะบะธั‚ะต ัะปัŠะฝั‡ะตะฒะธ ะปัŠั‡ะธ ะธ ะพะฑะพะดั€ัะฒะฐั‰ะพั‚ะพ ะดะตะนัั‚ะฒะธะต ะฝะฐ ะฒะตั‡ะต ั‚ะพะฟะปะฐั‚ะฐ ะผะพั€ัะบะฐ ะฒะพะดะฐ ะฒ ะฟั€ะพะดัŠะปะถะตะฝะธะต ะฝะฐ ะพะบะพะปะพ 6 ั‡ะฐัะฐ ัะต ะฟั€ะพะฒะตะดะพั…ะฐ ะพั‚ะดะตะปะฝะธั‚ะต ัะฟะพั€ั‚ะฝะธ ััŠัั‚ะตะทะฐะฝะธั. ะกะฒะตะถะธ ะบะพะบั‚ะตะนะปะธ ะธ ะณะพั€ะตั‰ะธ ะผะธะบัะพะฒะต ั ะปะตั‚ะฝะธ ั…ะธั‚ะพะฒะต ะดะพะฟัŠะปะฝะธั…ะฐ ะฐั‚ะผะพัั„ะตั€ะฐั‚ะฐ ะฝะฐ ะฟะปะฐะถะฐ, ะบะพะตั‚ะพ ะดะพะฟั€ะธะฝะตัะต ะทะฐ ะฒัะต ะฟะพ-ัะธะปะฝะธั ัะฟะพั€ั‚ะตะฝ ะดัƒั…, ะบะพะนั‚ะพ ัะต ะฝะฐะฑะปัŽะดะฐะฒะฐัˆะต ัƒ ัƒั‡ะฐัั‚ะฝะธั†ะธั‚ะต, ะฐ ั‚ะพะฒะฐ ะฑะตัˆะต ัะฐะผะพ ะฝะฐั‡ะฐะปะพั‚ะพ, ะทะฐั‰ะพั‚ะพ ะฒะตั‡ะตั€ั‚ะฐ ัะปะตะด ะณะพั€ะตั‰ะธั ะดะตะฝ ัะต ะฟั€ะพะฒะตะดะต ...

ว€ว€ว‹วว…วŠว…ว€ว€วฦฝวว…ฦฟวŠว‹วŽวว… ว…ว… ว…วŠว‹ฦฟฦฝวว…ฦฟวŠว‹วŽว

23 รฑรฒรฐ.


„Не вярвам на света да има нещо по-опасно и по-гибелно от една жена, която е достатъчно хубава, достатъчно умна и й липсва сърце.” Мика Валтари

Укрепване на двустранното сътрудничество между Медицинския университет във Варна и Тракийския университет в Одрин

С голям интерес от страна на специалисти, студенти и специализанти бяха посрещнати лекциите, които изнесе проф. Александър Хинев, ръководител на УНС „Урология” към Катедрата по хирургически болести на МУ Варна в Тракийския университет в град Одрин, Турция. Гостуването на варненския специалист бе мобилност по програма „Еразъм” в рамките на две събития: Националния студентски конгрес на тема: „Мултидисциплинарни подходи към репродуктивното здраве”, който се проведе от 2. до 4. май 2014 г., иницииран и организиран от Студентския съвет на Тракийския университет, и ежегодната среща на Северния клон на Турската асоциация по урология.

Êîíêóðñ çà êðàñîòà „Ìèñ è Ìèñòúð ÌÓ-Âàðíà“ Събитието се проведе на 26 май, понеделник, в един от найемблематичните клубове на лятна Варна “Xtravaganzza” с начален час 21:00. Квотата от по 10 места за мъжки и женски пол беше запълнена, което беше и предпоставка за една доста ожесточена борба между кандидатите. Сериозната конкуренция изискваше и сериозно жури, което включваше Борис Андонов, преседател на Студентски съвет, представители от Академичното ръководство и преподаватели от МУ Варна. Мероприятието бе открито с народна песен в изпълнение на Румяна Кирнева, съпровождана от народен танц от новооткрития танцов ансамбъл към Медицински университет Варна. При специално подготвена хореография и сценарий и облекло, осигурено от спонсорите, участниците трябваше да преминат през следните кръгове: 1. кръг:ϜҪҫҸҼҷҸҸҫҵүҴҵҸ 2. кръг:vϛҺүҮһҼҪҬҲһүҫүһҲioҸҫҵүҴҵҸҹҸҲұҫҸҺҷҪҽӁҪһҼҷҲҴҪ 3 кръг: Официално облекло – участниците бяха облечени в официални костюми. След като участниците представиха себе си и своите способности след трите кръга бе нужно техническо време за обработване на резултатите, по време на което атмосферата в клуба бе допълнително нажежена от уникално огнено шоу. След изпълнението резултатите вече бяха налице:

„Дългогодишна традиция е наши преподаватели (напр. от Катедрата по чужди езици) да изнасят лекции и да водят семинари на турските студенти в град Одрин. От името на Турската асоциация по урология проф. Кадиоглу отправи официално предложение към проф. Хинев, в качеството му на секретар на Българското урологично дружество, за организиране на редовен обучителен курс по лапароскопска урология (като освен обучение „на сухо”, курсът да включва и работа върху експериментални животни). Обмисля се такъв курс да бъде организиран и провеждан ежегодно през м. септември с редуване на двата града – Одрин и Варна.

24 ñòð.

Мис МУ Варна: Вирджиния Мутафчиева 1. подгласничка: Симона Борисова 2. подгласничка: Мирослава Николова

Мистър МУ Варна: Селим Ибишев 1. подгласник: Явор Ченков 2. подгласник: Георги Давидов

Бяхме свидетели на един уникален спектакъл, който впечатли със специално подготвен сценарий, преплитащ в себе си българската идентичност, красивия ум и привлекателната външност, основни характеристики на студентите от Университета.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Да се изправи човек след удара не е физика, а характер!” Майк Тайсън

ÌÓ Âàðíà âðú÷è îòëè÷èåòî „Ïî÷åòåí çíàê ñúñ ñèíÿ ëåíòà“ Единадесет индивидуални награди за изтъкнати медици, видни преподаватели и дългогодишни административни служители на Медицински университет Варна бяха връчени на 11. тържествена церемония по присъждане на едно от най-големите отличия на университета – „Почетен знак със синя лента“, която се състоя на 6. юни в Двореца на културата и спорта във Варна. Отличие „Почетен знак“ бе присъдено на студента VI курс специалност Медицина Мартин Шапев, представител в Студентски съвет на многобройната общност на чуждестранните студенти, обучаващи се в Медицински университет Варна. Отличието му бе връчено поради значителните му заслуги в развитието и приобщаването на чуждестранните студенти на университета. По негова инициатива е организирането на вече традиционното “International pulse party”, което събира на едно място представители от различни общности, представяйки традицонни за тяхната трапеза ястия. По време на официалната церемоня бяха връчени и дипломите за академично звание и научна степен. Сред отличените бяха доц. Маринка Пенева – първият у нас клиницист, който въвежда високотехнологичните методи във функционалната диагностика на белодробните ҫҸҵүһҼҲ ҮҸӀ ҮҺ ώүһүҵҲҷҪ ϘҪҺҴҸҬҪ ұҪ ҷүҳҷҲӉ изключителен принос в областта на акушерството ҲҭҲҷүҴҸҵҸҭҲӉҼҪҲҪһҲһҼҲҺҪҷҲҼүҺүҹҺҸҮҽҴҼҲҬҷҲҼүҿҷҸҵҸҭҲҲҮҸӀҮҺώҲҴҼҸҺϖҷӉҰүҬ ұҪҲұҴҵӈӁҲҼүҵүҷҹҺҲҷҸһҬҸҫҵҪһҼҼҪҷҪһӄҮҸҬҪҼҪҿҲҺҽҺҭҲӉҮҸӀҮҺϏүҸҺҭҲҡҪҵҮӄҴҸҬo първият учен в света концептуализирал като адипобиология васкуларната биология и ендокринната биология на мастната тъкан. Наградите връчи ректорът на Варненския медицински университет – проф. д-р Красимир Иванов. В речта си той отправи лична благодарност към всички преподаватели, студенти и административни служители на университета за всеотдайния им труд и инициативност, довели до постигнатите високи резултати, сред които увеличаване на капацитета от 2800 на 4800 студенти и докторанти, институционална акредитация 9,27 (от възможни 10) за срок от 6 години, 2 пъти и половина повече приети чуждестранни студенти в англоезичните програми на обучение, 21 спечелени проекта, основно по програми на ЕС за над 12 милиона лева.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

Дипломира се първият випуск магистри по специалността „Обществено здравеопазване“ в Casa College – Кипър

Първият випуск от 15 дипломанти магистри по специалността „Обществено здравеопазване” в Casa College Кипър защитиха успешно своите дипломни работи на 17 май т.г. Обучението на студентите по специалността „Обществено здраве” се провежда в рамките на франчайзинг между Медицински университет Варна и Casa College Кипър, който има вече двугодишна история. Обучението е с продължителност 2 години, осъществява се на модули изцяло на английски език от екип на МУ Варна, в който участват 10 преподаватели. Завършилите специалността получават диплома на Варненския медицински университет, призната във всички държави от Европейския съюз. По време на провелата се първа защита дипломантите се представиха блестящо, което бе високо оценено от директора по студентските дела Янис Севедиадис. Той изказа благодарност на екипа от наши преподаватели, подчертавайки, че „успехът на студентите е заслуга и успех на преподавателите от Медицински университет Варна”.

25 ñòð.


„Успехът не е финален. Провалът не е фатален. Важна е само смелостта да продължиш!” Уинстън Чърчил

Факултетът по фармация – една година по-късно

Акредитация на специалност „Фармация” с обща оценка 7.75 и срок на валидност от 5 години, увеличаване на капацитета на специалността от 250 на 350 студенти, два договора с Българския фармацевтичен съюз за провеждането на шестмесечен преддипломен стаж на студентите и за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите – това са само част от акцентите в годишния отчет за 2013 г. за преподавателската и творческата дейност във Факултета по фармация, представени от неговия декан проф. Диана Иванова, д.б.н., на провелото се на 22.05.2014 г. Общо събрание на факултета. В рамките на проект „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и проведените две анкетни проучвания, 6 SWOTанализа на действащите учебни програми на 20 от преподаваните във ФФ задължителни дисциплини и обобщаващ доклад, се изработи модернизиран консенсусен учебен план. През изминалата година бяха осъществени първите мобилности по програма Еразъм с гостлектори от Полша и Норвегия. Проведени бяха също и мобилности по проект CEEPUS. Двама докторанти от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика спечелиха стипендии по проект „Наука и бизнес” към МОН. Други три стипендии са спечелени от фонда на Европейското икономическо пространство....

26 ñòð.

За първи път в историята на присъждане на „Почетен знак със синя лента“ като колективна награда отличието получиха екипите на три успешно реализирани проекта по 7-ма рамкова програма – проект за потребителските плащания в здравеопазването с участието на 7 европейски държави, изследване върху движението на лекари и медицински сестри в Европейския съюз с участието на 25 страни от четири континента и международен проект за превенция на затлъстяването сред децата. Музикалното начало бе поставено от Представителния духов оркестър на военноморските сили, който посрещаше гостите на централния вход на ДКС. Песни на известни наши и чужди певци изпълниха най-талантливите студенти на Университета. Участие в концертната част на събитието взеха още университетската рок група, хорът на чуждестранните студенти и трупата по народни танци към МУ Варна. Специален гост на събитието бе Стефен Диомов и формация „5-те сезона“. В края на концерта и малко преди вкусната почерпка, осигурена от организаторите за всички гости на събитието, преобразената до неузнаваемост сцена на Спортната зала се превърна в искряща феерия от пъстроцветни конфети и огнени фонтани.

ÌÓ Âàðíà áå äîìàêèí íà Îáùî ñúáðàíèå íà ÍÏÑÑ На 7. юни 2014 г. се проведе Общо събрание на Националното представитество на студентските съвети в Република България. Събранието, което беше с начален час 11:00, бе открито от заместник-ректора по „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, проф. Тодорка Костадинова, която от името на Ректора и Академичното ръководство поздрави присъстващите на събитието. След това събранието продължи Борис Андонов, Председател на Студентски съвет при МУ Варна и Председател на Общото събрание на НПСС. На събранието присъстваха представители на голяма част от университетите в страната, а в дневния ред бяха заложени различни теми, които подлежаха на дискусия. Бяха разгледани различните мероприятия, организирани от НПСС за периода от месец април до месец юни.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„Колкото си по-внимателен в своите обещания, толкова по-точен ще бъдеш в тяхното изпълнение.” Жан-Жак Русо

Една от най-интересните точки, която беше обсъждана, бе „Проблемите на студентското самоуправление“. Тя подлежа на широка дискусия, по време на която се коментираха опорните точки, върху които всеки един Студентски съвет трябва да работи, за да отстоява и защитава правата на студентите, които представлява. Председателят на СС при МУ Варна, Борис Андонов, представи пред всички начина, по който работи СС при Университета, а думите му бяха подкрепени от зам.-председателя Яна Вангелова, която каза, че студенткият съвет при МУ Варна служи за пример пред всички за начин на работа и обратна връзка между студентите, преподавателите и ръководството. Събранието продължи до 18:30 ч., след което представителите на отделните университети бяха поканени от Борис Андонов да заповядат в офиса на Студентски съвет. Там всеки един от тях поглеждайки стените можеше да се убеди в това колко пъстър, иновативен и активен е студентският съвет при Медицински университет Варна.

Поставено бе началото на Асоциацията на студентите по фармация във Варна, които съвместно със Студентски съвет и ръководството на МУ Варна организираха кампанията „Живей дълго-храни се здравословно”, участваха в редица социални и здравни кампании. Благодарение на екипа на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика и с традиционно активното участие на екипа на Катедрата по хигиена, бяха проведени редица изложби, кръгла маса и прожекция, свързани с проблемите с ГМО и съхранението на опасните болнични отпадъци. „ В ъ п р е к и постигнатите успехи, смятам, че потенциалът на Факултета по фармация не е разгърнат докрай”, казва проф. Иванова. „Кадровото обезпечаване и базата са акценти, които ще присъстват в работата ни и през следващата година”

Ñòóäåíòè äîáðîâîëöè îò ÌÓ Âàðíà ñå âêëþ÷èõà â ïî÷èñòâàíåòî íà êâàðòàë Àñïàðóõîâî 23 юни бе ден на национален траур в памет на жертвите от трагичните наводнения във Варна и Добрич. Националните флагове бяха спуснати наполовина, а в много храмове бяха отслужени панихиди за жертвите.

Медицински университет Варна бе съпричастен към скръбта и болката на пострадалите от трагичните наводниния във Варна и Добрич през месец юни. Множество преподаватели, служители и студенти се включиха активно в кампанията, организирана от БЧК. От 20 юни група от близо 70 чуждестранни и български студенти от МУ Варна участваха като доброволци в кв. Аспарухово, разчиствайки от кал, тиня и боклуци трите локации, към които бяха разпределени – местност „Джанавара“, ул. „Орел“ и ул. „Кирил и Методий“.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

Основен приоритет за следващия период ще бъде кариерното развитие на членовете на академичния състав с акцент върху тяхната научноизследователска дейност и изграждането на сградата на Факултета по фармация. Новата сграда ще бъде в непосредствена близост до Факултета по дентална медицина и Медицинския колеж, на 9 етажа и разгъната площ над 5000 кв.м. Ще включва учебни зали, специализирани лаборатории, книжарница, аудитории, заведение за бързо хранене, а на последния етаж – и ботаническа градина. В един учебен комплекс ще бъдат обединени няколко учебни центъра с възможност за обучение на по-голям брой студенти. Сградата е финансирана със средства, спечелени по фонд Регионално развитие. Планира се строежът да бъде изпълнен за срок от 10 месеца до една година след финализиране на обществената поръчка, която е на стойност 7 млн. лв.

27 ñòð.


„Когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира!” Джими Хендрикс

МУ Варна участва в кръгла маса с международно участие на тема: „Качество на обучението във висшите училища”

Опитът на Медицински университет Варна по отношение на качеството в обучението бе оценен високо от българските и международните експерти, участници в кръглата маса „Качество на обучението във висшите училища”, която се състоя на 17. май 2014 г. в хотелгалерия „Графит” (Graffit Gallery Hotel) във Варна. Организатор на събитието е Икономически университет Варна в рамките на проект „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” на Европейския социален фонд. В рамките на събитието се поставиха и дискутираха актуални проблеми, свързани с качеството на обучението във висшите училища в съответствие с европейските образователни стандарти и организацията на работа в Центровете за качество на обучението във висшите училища. Екипът на Центъра за качество на обучението при ИУ Варна постави началото на една нова инициатива, предвиждаща ежегодни срещи и дискусии на представителите от Центровете за качество на обучението у нас и в чужбина, която бе подкрепена и от Медицински университет Варна. Паралелно с кръглата маса се състоя и международната конференция на тема „Бизнес образование и пазарна динамика”. Интегрираните системи за управление на качеството ISO 9001:2008 и EFQM модела в университета представи нашият екип проф. Тодорка Костадинова, д.и., заместник-ректор по Международно сътрудничество, ҪҴҺүҮҲҼҪӀҲӉ Ҳ ҴҪӁүһҼҬҸ доц. д-р Диана Петкова, д.м., Катедрата по вътрешни болести ҴӄҶ ҞҪҴҽҵҼүҼҪ ҹҸ ҶүҮҲӀҲҷҪ Марияна Попова, Соня Колева и Мартин Мирчев, Отдел „Управление на качеството и акредитация”.

28 ñòð.

Голяма част от тях са и сертифицирани парамедици, които се притекоха на помощ на бедстващите жители. Автобусите, организирани от ръководството на МУ-Варна, потегляха всеки ден в 10:30ч от сборния пункт пред Катедралния храм „Св. Успение Богородично“. За доброволците, включили се активно в разчистването, са подсигурени работно облекло, инструменти и храна, които бяха осигуррени от ръководството на Медицинския университет.

Íîâè ôèòíåñ óðåäè â çàëà „Àêàäåìèê“ â áëîê 35 Новите фитнес уреди в зала „Академик“ в блок 35 са вече факт. Те бяха закупени благодарение на добрата съвместна работа между Ръководството на МУ Варна, Студентски съвет, домови съвет при блок 35 и управата на фитнеса в лицето на Евтим Димов. Посетителите вече могат да ползват новите уреди, които представляват почти цялата гама необходима за тренировка на долната част на тялото, включваща: лег преса, ҵүҭүҴһҼүҷұҲӉұҪҹҺүҮҷҪӁҪһҼҷҪҫүҮҺҸҵүҭҾҵүҴһҲӉұҪұҪҮҷҪӁҪһҼҷҪҫүҮҺҸҪҫҮҽҴҼҸҺ ҪҮҮҽҴҼҸҺҴҪҵҾҶҪӂҲҷҪұҪҹҺҪһүӀҝҺүҮҲҼүһҪҹҺҸҲұҬүҮүҷҲҸҼҾҲҺҶҪvϞҲҼҪҷi ҴҸӉҼҸү и един от лидерите в бранша. Припомняме ви, че фитнес залата може да бъде използвана напълно безплатно от всички настоящи и бивши студенти на МУ Варна, a също така и от преподавателите и администрацията на Университета, като единственото нещо, което трябва да направят е да се легитимират! И както се казва... Mens sana in corpore sano!

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


„В човека само две неща не остаряват - очите и мечтите!” Дамян Дамянов

Ñòóäåíòè íà ÌÓ Âàðíà ïîëó÷èõà ñåðòèôèêàòè çà óñïåøíî çàâúðøåí ëåòåí ñòàæ â ãð. Ìîñêâà В продължение на две седмици студенти на Медицински университет Варна от специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация проведоха своя задължителен по учебен план стаж в град Москва. Там те бяха разпределени по факултети под надзора на водещи преподаватели в сферата. Стажът на студентите по Медицина се проведе в две направления – вътрешни болести и хирургия, където те можеха да се запознаят отблизо с работата на своите колеги в Москва. На 30 юли, сряда, в интервала от 14:00ч. до 16:00ч. в Научноизследователския център на Първи московски държавен университет „И. М. Сеченов“ се проведе церемония по връчване на сертификатите, удостоверяващи успешното завършване на летния стаж в град Москва на студентите от МУ Варна. Церемонията бе открита с приветствие от българския посланик в Русия г-н Илиян Цонев, който заяви, че за него е изключително удоволствие да посрещне нашите студенти, надявайки се партньорството между двата университета да продължи и в бъдеще! В програмата на церемонията бе включено представяне на България, град Варна и Медицински университет Варна чрез традиционни танци и песни в изпълнение на студентите. В началото заместникпредседателят на Студентски съвет – Дойчин Николов, изнесе презентация, която чрез няколко слайда показа красотите на България и Варна, активната студентска дейност и Академичната структура на Университета, както и сферата на обучение и медицински услуги в УМБАЛ „Св. Марина“.

Катедрата по хирургически болести с участие на Международния конгрес по хирургия в Синая рур

Катедрата по хирургически болести към Медицински университет Варна взе участие на Международния конгрес по хирургия, който се състоя от 21. май до 24. май т.г. в Синая, Румъния. Повече от 900 специалисти от цял свят участваха в научното събитие, организирано от Румънското хирургическо дружество. Като лектор и председател на заседания бе поканен проф. д-р Росен Маджов, д.м.н., ръководител на Катедрата по хирургически болести и на УНС по коремна хирургия. Активно участие с доклади в отделните сесии взеха и д-р Пламен Арнаудов, д-р Васил Божков д.м., д-р Тодор Иванов, д-р Пламен Чернополски от Втора клиника по хирургия към Университетската болница „Св. Марина” във Варна. Сред темите, на които се спряха представителите на нашия университет, бяха жлъчночернодробната хирургия, колоректалният карцином и рецидивните хернии.

Програмата продължи с изпълненията на Румяна Кирнева и Иван Димитров, които впечатлиха всеки един присъстващ в залата. Нашите студенти представиха и традиционното Дайчово хоро, а за финал – песента Бяла роза, като към хорото се включиха голяма част от присъстващите, дори и самият посланик. Показателни бяха силните аплодисменти на присъстващите, които изказаха своята благодарност, че дори и за малко успяха да се потопят в атмосферата на българската култура.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

29 ñòð.


Çàïî÷íà íîâàòà àêàäåìè÷íà 2013 2014 ãîäèíà â ÌÓ Âàðíà На 16. септември 2013 г. в МУ Варна с тържествена церемония бе открита Новата академична година. Над 3500 студенти от 34 държави прекрачиха прага на висшето учебно заведение за учебната 2013 2014 година. След тържествен водосвет Ректорът на Медицински университет Варна- проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., изнесе своята приветствена реч, в която цифрите и фактите потвърдиха, че МУ Варна е един от най-динамично развиващите се университети в страната. За изминалата година учебното заведение е спечелило 34 проекта на обща стойност над 6 млн. лв. в областта на развитието на човешките ресурси, инфраструктурата, новите форми на обучение и научноизследователската дейност. За този период в областта на кариерното развитие са се хабилитирали 12 професори, 18 доценти и 5 главни асистенти, а преподаватели от МУ Варна са издали и публикували над 630 научни труда. Проф. Иванов подчерта още, че Медицински университет Варна си партнира с 51 университета от 3 континента, а негови възпитаници живеят и работят в над 40 държави по света. Ректорът на университета спомена и за мащабните инвестиции, които направи висшето учебно заведение през изминалата година, свързани с обновяване на студентските общежития и спортните бази, модернизиране на учебните зали и болниците и въвеждане на най-съвременните и интерактивни методи на преподаване. В края на речта си проф. Иванов увери студентите, че са избрали най-доброто място за своето образование. Първокурсниците с най-висок успех от КСК 2013 от специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравен мениджмънт” приветстваха своите колеги и положиха традиционната за откриването на академичната година в МУ Варна „клетва на първокурсника”. С ритуала по обличане на бяла престилка те бяха символно приобщени от свои колеги, VI курс, към съсловието на медицинските и здравни работници. Сред официалните гости на събитието бяха Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н., Ректорите на МУ Варна проф. д-р Димитър Камбуров, д.м.н., и проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н., Областният управител Иван Великов, Заместник-кметът на град Варна д-р Лидия Маринова, Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина” Варна- проф. д-р Жанета Георгиева, д.м., народни представители от 3-ти Варненски многомандатен район, председатели на регионални съсловни организации, директори и управители на лечебни заведения и др. ʞ˓ˋ˅ˈ˕˔˕˅ˋˢ ˇˑ ʟˈˍ˕ˑ˓˃ǡ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎˋ˕ˈ ˋ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ˕ˈ ˑ˕˒˓˃˅ˋ˘˃ ʛˋːˋ˔˕˝˓˝˕ ː˃ ˊˇ˓˃˅ˈˑ˒˃ˊ˅˃ːˈ˕ˑ ˇȂ˓ ʡ˃ːˢ ʏːˇ˓ˈˈ˅˃ǡ ˆȂː ʠˈ˓ˆˈˌ ʠ˕˃ːˋ˛ˈ˅ǡ ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎˢ˕ ː˃ ʐ˝ˎˆ˃˓˔ˍˋˢ ˗˃˓ˏ˃˙ˈ˅˕ˋ˚ˈː ˔˝ˡˊ ˒˓ˑ˗Ǥ ʗˎˍˑ ʒˈ˕ˑ˅ǡ ʟˈˍ˕ˑ˓˝˕ ː˃ ʢːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ ˒ˑ ˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓˃ǡ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˔˕˅ˑ ˋ ˆˈˑˇˈˊˋˢ ˋ ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎˢ˕ ː˃ ː˃˙ˋˑː˃ˎːˑ˕ˑ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˔˕˅ˑ ː˃ ˔˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˕ˈ ˔˝˅ˈ˕ˋ ˅ ʐ˝ˎˆ˃˓ˋˢǤ 32 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ïàðòè íà ïúðâîêóðñíèêà Freshman party: Medical inception Септември тепърва настъпи! Лятото и ваканцията, която го съпътства, бяха вече към края си. На 16. септември МУ Варна отвори вратите си отново, давайки началото на новата Академична 2013/2014 година. В този ред на мисли ние, членовете на Студентски съвет към Медицински университет Варна, организирахме традиционното и едно от най-големите партита за годината- Партито на Първокурсника “Freshman party”. Освен като добър начин за изпращане на летния сезон и посрещане на „златната” есен това събитие целеше да покаже добрата приемственост между студентите в нашия университет. Домакин на партито бе един от най-добрите летни нощни клубове в морската столица, а именно club Xtravaganzza. Дата бе 19. септември, четвъртък, а часът– 23:00. Освен вход свободен и промоции на всички алкохолни напитки бяхме приготвили много игри и изненади. Организираното мероприятие надмина дори и най-смелите ни очаквания, като на него присъстваха близо 1000 студенти на Университета от различни курсове и специалности. За пореден път те показаха, че освен с качествено образование студентите на нашия университет могат също така и качествено да се забавляват!

Íîâè ïîïúëíåíèÿ â Ñòóäåíòñêè ñúâåò çà ñïåöèàëíîñòè Ìåäèöèíà, Äåíòàëíà ìåäèöèíà è Ôàðìàöèÿ На 30. септември 2013г. в интервала от 8:00 ч. до 17:00 ч. се проведоха частичните избори за попълване на квотите в Студентски съвет за първи и втори курс специалност Медицина и първи курс специалности Дентална медицина и Фармация. ʗˊ˄ˑ˓ːˋˢ˕ ˇˈː ˒˓ˈˏˋː˃ ˔˒ˑˍˑˌːˑ ˋ ˏˑˉˈ ˇ˃ ˔ˈ ˑ˕˄ˈˎˈˉˋǡ ˚ˈ ˋˊ˄ˑ˓ˋ˕ˈǡ ˃ ˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃˕˃ ː˃ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ ˔˝˅ˈ˕ǡ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢ˅˃˘˃ ˆˑˎˢˏ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ ˊ˃ ˍˑˎˈˆˋ˕ˈ ˒˝˓˅ˑˍ˖˓˔ːˋ˙ˋǤ ʓˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎ˔˕˅ˑ ˊ˃ ˕ˑ˅˃ ˄ˈ˛ˈ ˓ˈˍˑ˓ˇːˋˢ˕ ˄˓ˑˌ ˒ˑˇ˃ˇˈːˋ ˍ˃ːˇˋˇ˃˕˖˓ˋ ˊ˃ ˒ˑ˒˝ˎ˅˃ːˈ ː˃ ˍ˅ˑ˕ˋ˕ˈ Ȃ ʹͲ ˏˑˎ˄ˋ ˊ˃ ˕˓ˋ˕ˈ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎːˑ˔˕ˋǤ

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

33 ñòð.


В края на изборния б ден и след преброяване б на гласовете от членовете на И Изборната б комисия бяха установени общо 197 гласоподаватели, от които съответно: tҭҵҪһҽҬҪҵҲұҪһҹүӀҲҪҵҷҸһҼϘүҮҲӀҲҷҪ*ҴҽҺһ ҷүҬҪҵҲҮҷҲҫӈҵүҼҲҷҲ

 tҭҵҪһҽҬҪҵҲұҪһҹүӀҲҪҵҷҸһҼϘүҮҲӀҲҷҪ**ҴҽҺһ tҭҵҪһҽҬҪҵҲұҪһҹүӀҲҪҵҷҸһҼϐүҷҼҪҵҷҪҶүҮҲӀҲҷҪ*ҴҽҺһ tҭҵҪһҽҬҪҵҲұҪһҹүӀҲҪҵҷҸһҼҞҪҺҶҪӀҲӉ*ҴҽҺһ Поради факта, че по време на редовните избори, двама от кандидатите имаха еднакъв брой гласове - 24, съответно за Ясен Тодоров Петров и Пламена Живкова Светославова, на 7 октомври се проведе балотаж между двамата, който бе спечелен убедително от Ясен Петров. Новите представители в Студентски съвет за съответните специалности:

Íîâè ïîïúëíåíèÿ â åêèïà íà Ñòóäåíòñêè ñúâåò - ïðåäñòàâèòåëè îò Ôèëèàë íà ÌÓ Âàðíà â ãð. Ñëèâåí На 23.09.2013, понеделник, пред Драматичен театър „Стефан Киров” в град Сливен беше открита Академичната година във Филиал Сливен към Медицински университет Варна. През учебната 2013/2014 година във Филиала ще се обучава първият випуск от двайсет медицински сестри и двайсет акушерки. Гостите на събитието, сред които Кметът и Областният управител на град Сливен, депутати от настоящото и предишното Народно събрание, директори на учебни и здравни заведения и граждани на града, станаха свидетели на официалната церемония по откриването. Под тържествените звуци на Студентския химн и предвождано от жезълоносеца на Университета на сцената в тоги излезе цялото Академично ръководство на Медицински университет Варна. Водосвет за здраве и благополучие отслужи Сливенският митрополит Йоаникий. 34 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Приветствие към студентите и официалните гости отправи Ректорът на Медицински университет Варна- проф. д-р Красимир Иванов. В словото си той подчерта успеха на проекта като резултат от задружната работа, воля и силно желание на цялата сливенска общественост, която след проведени анкети доказа, че регионът има сериозна нужда от медицински кадри- сестри и акушерки. Проф. Иванов отправи благодарности към предишната и настоящата областна управа на Сливен, към общинското ръководство и кмета на града, към народните представители на Сливен, към ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” и МБАЛ ,,Хаджи Димитър”. МБАЛ „Д-р Иван Селимински” ще предостави част от своята база на Филиала, а практическата част от обучението на студентите ще се извършва в МБАЛ ,,Хаджи Димитър”. Малко по-късно, след официалната церемония по отриването на учебната година, Председателят на Студентски съвет при МУ Варна поздрави първокурсниците, пожелавайки им късмет и много успехи. Веднага след това бяха избрани двама представители на Студентски съвет от Филиал Сливен. Показвайки своя интерес към структурата и желанието си да помагат, като представители на СС бяха избрани Донка Ангелова и Тереза Кочева.

52 ãîäèíè Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà На 30. септември 2013г. отбелязахме 52-рата годишнина от създаването на Медицински университет ,,Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна! Целият екип на Студентски съвет благодари на ръководството на Университета за всекидневния труд, който полага, за да можем ние, студентите на Университета, да се гордеем с това, че получаваме образованието си в един от най-престижните университети в страната! Пожелаваме Ви здраве, благоденствие и професионални успехи! Бъдете все толкова градивни в работата си, все толкова дейни и също толкова отзвичиви!

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

35 ñòð.


История... Медицински университет Варна е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ Варна се счита 1. октомври 1961 г. - първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на България. През първите 10 години се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради както за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очна болница, Терапевтична болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ ,,Света Марина” ЕАД Варна).

Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ Варна в гр. Добрич (Толбухин) за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт Варна израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура. През 1995 г. Висшият медицински институт Варна е преименуван в Медицински университет Варна. През 2002 г. Университетът приема за свое име името на Проф. д-р Параскев Стоянов. Все повече МУ Варна се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката, придобиваща все повече европейски вид.

към

От 2006 г. дипломите си,

лекарите абсолвенти получават европейско приложение валидно за реализацията им в страните членки на ЕС.

През 1993/1994 г. се въвежда обучението по специалността ,,Мениджмънт в здравеопазването и социалната сфера”, чрез което изпреварващо се подготвят кадри за провеждането на реформата в българското здравеопазване. През 2001г. с постановление на Министерски съвет е разкрит Факултет по обществено здравеопазване. Четири години по-късно той става член на Асоциацята на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER).

36 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


През П 2002 г. МУ Варна В получава ,,Международна М златна и сребърна б награда за качество 2002” в Мексико сити. През 2004 г. в Маастрихт (Холандия) Медицинският университет във Варна е одобрен за пълноправен член на една от най-престижните международни асоциации - Асоциацията на Европейските университети. През 2006 г. към Университета отваря врати най-новият и най-модерният Факултет по дентална медицина на Балканите. През 2007 г. по проект, финансиран от МОМН, в МУ Варна е създадена Лаборатория по нутригеномика, оборудвана със съвременна апаратура за молекулярнобиологични изследвания. През 2008 г. е създаден новият Факултет по фармация. С разкриването на двата нови факултета – Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация, Медицински университет Варна придобива пълната структура на традиционно висше училище по тези регулирани професии.

Íàóêà, çäðàâå, ñïîðò è ìóçèêà – åäíà íåî÷àêâàíî äîáðà êîìáèíàöèÿ â Íîùòà íà ó÷åíèòå Да променим общественото мнение и нагласа към хората на науката, да покажем скритата, забавна страна на учените, защото „науката е това, с което учените се занимават през свободното си време”- с такава задача се захванаха организаторите на тазгодишната Европейска нощ на учените 2013 в МУ Варна. Под надслов „Наука, здраве, спорт и музика– една неочаквано добра комбинация” премина Нощта на учените, която се проведе за втора поредна година във варненското висше учебно заведение. Събитието бе открито от заместник-ректора по кариерното развитие, научноизследователска дейност и следдипломно обучение- проф. д-р Риналдо Шишков. В първата част студенти и преподаватели трябваше да се изправят един срещу друг в проверка на техните знания по анатомия, физиология, химия и физика.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

37 ñòð.


Не Н един или два научни спора се породиха по време на викторината. Във втората част на събитието настоящите и бъдещи учени премериха сили в няколко спортно-музикални дисциплини, отправяйки посланието за важната роля на движението и спорта в ежедневието на всички нас – предпоставка за здрав ум и здраво тяло. В края на вечерта всички участници имаха възможността да опитат от лечебния чай от българските билки бъз и камшик, който приготвиха преподаватели от Катедрата по биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика. Според едно научно проучване, направено в катедрата, някои от българските билки притежават дори по-големи антиоксидантни свойства от познатите ни зелен чай и хънибуш. Връзката между здравето и храната е предмет на друг европейски научноизследователски проект, в който участват учени от МУ Варна. С призив храната да бъде нашето лекарство и лекарство да бъде нашата храна, както е казал Хипократ, водещият прикани гостите и участниците да възстановят енергийния си баланс с пресни плодове и зеленчуци, ядки и пълнозърнести бисквити.

На 27. септември за девета поредна година няколко университета и научни институти в страната отвориха врати за обществото, за да представят своите научни постижения и да покажат отблизо човешкото лице на учените, тяхното чувство за хумор, талантите им извън науката, начина на общуване и удоволствието от тяхната реализация. Целта на събитието, което се осъществява в един и същи ден за девета поредна година в цяла Европа, е да се насочи общественото внимание към ролята на изследователите и науката в нашето ежедневие, да се окуражат младите хора да поемат по пътя на научната кариера. Европейска нощ на учените се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма ,,Хора”.

Íîâî ðúêîâîäñòâî è ÷ëåíîâå íà Äîìîâè ñúâåò ïðè áëîê 35 На 2. Октомври 2013 г. от 19:00 ч. в блок 35 се проведоха изборите за ново ръководство и членове за Домови съвет. По време на изборите се проведе дискусия, чиято цел бе да се изтъкнат най-належащите въпроси и проблеми в блока, които да бъдат заложени в програмата на новото ръководство на Домовия съвет.

38 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Събранието С б и изборите б ббяха водени от П Председателя на С Студентски съвет - Б Борис Андонов. След проведеното гласуване и преброяване на гласовете, за Председател на Домовия съвет бе избран Владимир Вълов с 43 гласа, пред неговия опонент Емил Добрев с 31 гласа. Като членове бяха избрани: t Емил Добрев t Пламена Петкова t Георги Георгиев t Кристиян Василев

Íîâî ðúêîâîäñòâî è ÷ëåíîâå íà Äîìîâè ñúâåò ïðè áëîê 3 На 3. Октомври 2013г. в Аудитория ,,А” на Факултета по Дентална медицина се проведоха изборите за Домови съвет при блок 3 на МУ Варна. По време на събранието, което бе водено от Председателя на Студентски съвет Борис Андонов, бяха обсъдени въпросите, зададени от присъстващите в аудиторията. Бяха коментирани и проблемите, възникнали вследствие на ремонта, като бяха предложени и адекватни начини за тяхното разрешаване. Досегашният Председател, а също така и единствен кандидат за поста тази година, Недялко Недялков, представи подробен отчет за дейността, извършена през изминалата 2012/ 2013 учебна година. След проведеното гласуване и преброяване на гласовете, единодушно от присъстващите за Председател на Домови съвет при блок 3 бе преизбран Недялко Недялков. Като членове бяха избрани: tϔҬҪҷόҷҮҺүүҬ tϜҪҮҸһҼҲҷϞҸҹӁҲҳһҴҲ

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

39 ñòð.


Ïîïúëâàíå íà êâîòèòå â Ñòóäåíòñêè ñúâåò çà ÌÊ Âàðíà è ÔÎÇ На 10. Октомври 2013 г. в интервала от 8:00 ч. до 17:00 ч. се проведоха изборите за попълване на квотите за Медицински колеж Варна и Факултета по обществено здравеопазване. Изборният ден се радваше на рекордна избирателна активност, като общият брой на гласоподавателите бе 248 души. След изборите за попълване на квотите за първи и втори курс за специалност Медицина, Дентална медицина и Фармация, където бе отчетен рекорден брой на подадени кандидатури- 20 кандидати, рекорд бе отчетен и сред желаещите от МК Варна и ФОЗ- 18 кандидати.

В края на изборния ден и след преброяване на гласовете резултатите бяха:

Òåàòðàëåí êëàñ ,,Èíôàðêòóñ” ïðåäñòàâÿ ,,Ðèìñêà áàíÿ” На 21. октомври и 22. октомври 2013г. от 20:00ч. в I аудитория на Медицински университет Варна театралния клас „Инфарктус” при МУ Варна представи пиесата ,,Римска баня” от Станислав Стратиев. За пореден път талантите на Университета показаха на какво са способни, очаровайки своите колеги в два поредни дни.

Повече за пиесата: „Римска баня“ е пиеса, написана от Станислав Стратиев. Поставена е за първи път на сцената на Сатиричния театър на 11. февруари 1974 г. „Римска баня“ е едно от представленията с най-дълъг живот в репертоара на театъра. През 1984 г. представлението е отличено с „Наградата на София“. През 1986 г. „Римска баня“ представя България на фестивала „Театър на нациите“ в Нанси, Франция. 40 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Êàìïàíèÿ ,,Çàåäíî â áîðáàòà ñ ðàê íà ãúðäàòà” За 28-ма поредна година човечеството отбеляза месец октомври като „Световен месец за борба с рака на гърдата“. Това е месец, в който не само се информираме как да се предпазим, но и как да помогнем на пациент с поставена диагноза рак на гърдата. За втора поредна година на 29. октомври Медицински университет Варна, Студентски съвет и АСМБ Варна проведоха кампания „Заедно в борбата с рак на гърдата“, която имаше за цел обучението на младите лекари и студенти на основните превантивни мерки и критерии за диагностика и лечение на заболяването. Кампанията се проведе на четири пункта, ҺҪұҹҸҵҸҰүҷҲҴҪҴҼҸһҵүҮҬҪ.BMM7BSOB (SBOE.BMM ϚҴҺӄҰҷҪҫҸҵҷҲӀҪҝϘύόϗ ϝҬүҼҪϘҪҺҲҷҪw На всеки един от тях имаше доброволци, които раздаваха информационни материали. Също така лекар специалист проведе консултация и се обсъждаха превентивните мерки за борба със заболяването. Информационната кампания завърши с лекционен модул, който се проведе на 29.10.2013г., вторник, от 19:00 часа във II аудитория на Медицински университет „Проф. Д-р. Параскев Стоянов“ Варна и бе воден от проф. д-р. Радослав Радев, д.м., ръководител на клиника по гръдна хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ и Декан на Факултета по медицина.

Âå÷åð íà áóäèòåëèòå ñ Êëóáà íà áóäíèòå òàëàíòè  ͳǤ ːˑˈˏ˅˓ˋ Ǧ ʓˈːˢ˕ ː˃ ː˃˓ˑˇːˋ˕ˈ ˄˖ˇˋ˕ˈˎˋǡ ˈ ˈˇˋː ˑ˕ ː˃ˌǦ ˔˅ˈ˕ˎˋ˕ˈ ˄˝ˎˆ˃˓˔ˍˋ ˒˓˃ˊːˋ˙ˋǤ ʙ˃ˍ˕ˑ ˏˋː˃ˎ˃˕˃ ˆˑˇˋː˃ǡ ˕˃ˍ˃ ˋ ˕˃ˊˋǡ ˄ˈ ˒˓ˋˆˑ˕˅ˈːˑ ːˈ˜ˑ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎːˑǤ ʠ ˒ˑˇˍ˓ˈ˒˃˕˃ ː˃ ʟ˝ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˕ˑ ː˃ ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ʑ˃˓ː˃ˋʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˊ˃˅˕ˑ˓˃˒ˑ˓ˈˇː˃˕˃ ˆˑˇˋː˃ ʙˎ˖˄˝˕ ː˃ ˄˖ˇːˋ˕ˈ ˕˃ˎ˃ː˕ˋ ǡǡʓǦ˓ ʟǤ ʖˎǤ ʟ˃ˇˈ˅ ˋ ˒˓ˋˢ˕ˈˎˋdz ̹ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˋ˓˃ ˈˇːˑ ˒ˑˈ˕ˋ˚ːˑǦˏ˖ˊˋˍ˃ˎːˑ ˋ ˒˓ˑˊ˃ˋ˚ːˑ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːˋˈ Ǧ ʑˈ˚ˈ˓ː˃˄˖ˇˋ˕ˈˎˋ˕ˈʹͲͳ͵Ǥʜ˃͵Ͳˑˍ˕ˑˏ˅˓ˋʹͲͳ͵ˆǤǡ˔˓ˢˇ˃ǡˑ˕ͳͻǣͲͲ˚Ǥ˅ ˃˖ˇˋ˕ˑ˓ˋˢˊ˃˒ˑ˓ˈˇˈː˒˝˕˔ˈ˒ˑ˕ˑ˒ˋ˘ˏˈ˅ˇ˖˘˃ː˃ˋˊˍ˖˔˕˅ˑ˕ˑˋ˒ˑˈˊˋˢ˕˃Ǩ ʞˑ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˢ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎˢ˕ ˒ˑ ˒˃˕ˑ˗ˋˊˋˑˎˑˆˋˢ ˅ ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ ʑ˃˓ː˃Ǧ ˇˑ˙Ǥ ˇǦ˓ ʟ˃ˇˍˑ ʟ˃ˇˈ˅ǡ ˄ˈ ˋːˋ˙ˋ˃˕ˑ˓ ˋ ˅ˑˇˈ˜ ː˃ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːˋˈ˕ˑǤ ʡˑˌ ˔˝˄˓˃ ː˃ˌǦˇˈˌːˋ˕ˈ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˋ ː˃ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ˕ˈ ˔ ˃˓˕ˋ˔˕ˋ˚ːˋ ˊ˃ˎˑˉ˄ˋ ˋ ˕˃ˎ˃ː˕ˋǡ ˊ˃ ˇ˃ ˒ˑˍ˃ˉ˃˕ ˇ˓˖ˉːˑ ˔˝˔ ˔˕ˋ˘ˑ˅ˈ ˋ ˒˓ˑˊ˃ǡ ˏ˖ˊˋˍ˃ ˋ ˒ˈ˔ːˋǡ ˕ˈ˃˕˝˓ ˋ ˍˑˏˋ˚ːˋ ˔ˍˈ˚ˑ˅ˈǡ ˚ˈ ˇ˖˘˝˕ ː˃ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ ˋ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎˋǡ ˄˝ˇˈ˜ˋ ˋ ː˃˔˕ˑˢ˜ˋ ˏˈˇˋ˙ˋǡ ˈ ˄˖ˇˈː ˋ ˕˝˓˔ˈ˜Ǥ

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

41 ñòð.


Halloween party â club 4as pik На 31. октомври 2013 г. бе организирано традиционното Halloween party. Този път мястото, където се проведе призрачната нощ бе един от най-добрите нощни клубове на Варна – 4as pik. За пореден път студентите на Медицински университет Варна показаха, че освен да учат и показват високите си познания по време на упражнения, могат и да се забавляват.

Нашите колеги впечатлиха с изключителния си избор на призрачни костюми, като двата най-добри, съответно мъжки и женски, спечелиха СПА уикенд за двама. Победителите в конкурса бяха определени от аплодисментите на публиката. А колко от вас знаят какъв е произходът и историята на Halloween? Древните келти посрещали своята нова година Самайн в края на октомври. Те живеели със заблудата, че в нощта срещу нея починалите през изминалата година навестяват земята в търсене на живи тела, в които да се вселят. За да се предпазят, келтите гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно- обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат привиденията. Събирали се около огньове, запалвани от друидите жреци, устройвали гадания и принасяли в жертва животни. Подобен на този е нашият древен езически ритуал – кукерството. В него присъстват същите атрибути- маски с рога и зловещо изражение и животински кожи, като целта е гонене на злото. Това, разбира се, са нехристиянски практики, затова нека се повеселим на Halloween партито, но да не забравяме, че в навечерието на 31 октомври нашите предци са ходели на бдение по случай деня на свети Йоан Рилски Чудотворец- пръв небесен закрилник ː˃˄˝ˎˆ˃˓˔ˍˋˢː˃˓ˑˇǤ

42 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Êàìïàíèÿ „Êðúâîäàðÿâàíå” 2013 На 7. ноември 2013г., в интервала от 10:00 ч. до 15:00 ч., се проведе превърналата се в традиция кампания „Кръводаряване“ Тя бе организирана от Районния център по трансфузионна хематология Варна с любезното сътрудничество на Студентски съвет при Медицински университет Варна. Кампанията за пореден път се радваше на голям интерес от страна на студентите на Университета, доказателство за което беше рекордният брой доброжелатели – 37 кръводарители. Важно е да се отбележи, че участие в кампанията взеха и студенти от англоезичната форма на обучение. Както всяка година, така и тази, основно участие в организацията на кампанията взеха студенти от I и II курс. В офиса на Студентски съвет буквално „кипеше“ живот– капка след капка се осъществяваше сътрудничеството между двата екипа- на РЦТХ Варна и този на представителите от Студентски съвет.

Êàìïàíèÿ „Äèàáåò” 2013 Медицински университет Варна и тази есен осъществи ежегодната кампания „Диабет“, която се проведе на 14.11.2013г. по случай Световния ден за борба с диабета. Това бе шеста по ред кампания, организирана от Студентски съвет, Асоциацията на студентите по медицина във Варна, Асоциацията на студентите по Дентална медицина Варна , Асоциацията на студентите по Фармация във Варна и Клиниката по ендокринология и болестите на обмяната в УМБАЛ ,,Св. Марина“ Варна. За събитието бе организирана специална програма, която включваше: На 13.11.(сряда) от 18:00 часа в Grand Mall: -Практически модул за тези, които не са участвали в подобна кампания, където научиха „Какво үұҪҿҪҺүҷҮҲҪҫүҼ i vϖҪҴһүҺҪҫҸҼҲһҭҵӈҴҸҶүҺҲҪҷҴүҼҷҪҴҪҺҼҪ i

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

43 ñòð.


-ะ˜ะฝั„ะพั€ะผะฐั†ะธะพะฝะตะฝ ะ˜ ั„ ะผะพะดัƒะปโ€“ ั‚ะตะทะธ, ะบะพะธั‚ะพ ะฒะตั‡ะต ัะฐ ัƒั‡ะฐัั‚ะฒะฐะปะธ ะฒ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธัั‚ะฐ ((ะบะพะฝััƒะปั‚ะฐะฝั‚ะธ), ) ะธะฝั„ะพั€ะผะธั€ะฐั…ะฐ ะฟะพัะตั‚ะธั‚ะตะปะธั‚ะต ะฝะฐ Grand Mall ะทะฐ ะฟั€ะตะดัั‚ะพัั‰ะฐั‚ะฐ ัะบั€ะธะฝะธะฝะณะพะฒะฐ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธั, ะบัŠะดะต, ะบะฐะบ ะธ าฑาชำƒาธำƒาฏาปาฏานาบาธาฌาฏาฎาฏาผำ‰ -ะŸั€ะพะฒะตะดะต ัะต ะธ FLASH MOB, ะบัŠะดะตั‚ะพ ะฒัะตะบะธ ัƒั‡ะฐัั‚ะฝะธะบ ะทะฐะดัŠะปะถะธั‚ะตะปะฝะพ ั‚ั€ัะฑะฒะฐัˆะต ะดะฐ ะธะผะฐ ัะธะฝ ะตะปะตะผะตะฝั‚ ะฒ ะพะฑะปะตะบะปะพั‚ะพ ัะธ โ€“ ัะธะผะฒะพะป ะฝะฐ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธัั‚ะฐ. ะŸัƒะฝะบั‚ะพะฒะต ะฝะฐ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธัั‚ะฐ ะฑัั…ะฐ ั€ะฐะทะฟะพะปะพะถะตะฝะธ ะฒ: tาฯ˜ฯฯŒฯ—vฯาฌฯ˜าชาบาฒาทาชi tฯฯฯŒฯฯŒฯ—vฯ›าบาธาพาฎาบฯาฒาถาฒาผำ„าบฯาผาชาถาชาผาธาฌwฯŽาชาบาทาช tฯ˜าฏาฎาฒำ€าฒาทาปาดาฒาฝาทาฒาฌาฏาบาปาฒาผาฏาผฯŽาชาบาทาช tาžาชาดาฝาตาผาฏาผานาธาฎาฏาทาผาชาตาทาชาถาฏาฎาฒำ€าฒาทาช tฯ”าดาธาทาธาถาฒำาฏาปาดาฒาฝาทาฒาฌาฏาบาปาฒาผาฏาผฯŽาชาบาทาช ะะฐ 14.11. (ั‡ะตั‚ะฒัŠั€ั‚ัŠะบ) ะพั‚ 18.30 ั‡ะฐัะฐ ะฒัŠะฒ II ะฐัƒะดะธั‚ะพั€ะธั ะฝะฐ ะœะฃ ะ’ะฐั€ะฝะฐ ัะต ะฟั€ะพะฒะตะดะต ะปะตะบั†ะธะพะฝะตะฝ ะผะพะดัƒะป, ะฝะฐ ะบะพะนั‚ะพ ะฑะต ะฝะฐะฟั€ะฐะฒะตะฝะพ ะพะฑะพะฑั‰ะตะฝะธะต ะฝะฐ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธัั‚ะฐ, ะฑัั…ะฐ ะฟั€ะตะดัั‚ะฐะฒะตะฝะธ ั€ะตะทัƒะปั‚ะฐั‚ะธั‚ะต ะพั‚ ะฟั€ะตะดะธัˆะฝะฐั‚ะฐ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธั ะธ ะฑัั…ะฐ ะดะฐะดะตะฝะธ ะบะพะฝะบั€ะตั‚ะฝะธ ััŠะฒะตั‚ะธ ะธ ะฝะฐัะพะบะธ ะทะฐ ะฟั€ะตะฒะตะฝั†ะธั ะธ ะฟั€ะพั„ะธะปะฐะบั‚ะธะบะฐ ะฝะฐ ะทะฐั…ะฐั€ะฝะธั ะดะธะฐะฑะตั‚ ะฒัŠะฒ ะ’ะฐั€ะฝะฐ. ะŸั€ะพั„. ะด-ั€ ะกั‚ะตั„ะฐะฝ ะ˜ะฒะฐะฝะพะฒ ะพั‚ ะšะฐั‚ะตะดั€ะฐั‚ะฐ ะฟะพ ะฐะบัƒัˆะตั€ัั‚ะฒะพ ะธ ะณะธะฝะตะบะพะปะพะณะธั ะณะพะฒะพั€ะธ ะฟะพ ั‚ะตะผะฐั‚ะฐ ะทะฐ ะณะตัั‚ะฐั†ะธะพะฝะฝะธั ะดะธะฐะฑะตั‚. ะŸั€ะพั„. ะด-ั€ ะšะธั€ะธะป ะฅั€ะธัั‚ะพะทะพะฒ ะพั‚ ะšะฐั‚ะตะดั€ะฐั‚ะฐ ะฟะพ ะฒัŠั‚ั€ะตัˆะฝะธ ะฑะพะปะตัั‚ะธ ะทะฐะบั€ะธ ััŠะฑะธั‚ะธะตั‚ะพ ะธ ะฝะฐ ะฒัะธั‡ะบะธ ะฑะปะธะทะพ 150 ัั‚ัƒะดะตะฝั‚ะธ ะดะพะฑั€ะพะฒะพะปั†ะธ ะฑัั…ะฐ ะฒั€ัŠั‡ะตะฝะธ ัะตั€ั‚ะธั„ะธะบะฐั‚ะธ ะทะฐ ัƒั‡ะฐัั‚ะธะต. ะ—ะฐั…ะฐั€ะฝะธัั‚ ะดะธะฐะฑะตั‚ ั‚ะธะฟ 2 ะต ัะพั†ะธะฐะปะฝะพะทะฝะฐั‡ะธะผะพ ะตะฟะธะดะตะผะธั‡ะฝะพ ะทะฐะฑะพะปัะฒะฐะฝะต, ัˆะธั€ะพะบะพ ั€ะฐะทะฟั€ะพัั‚ั€ะฐะฝะตะฝะพ ะฒ ะ‘ัŠะปะณะฐั€ะธั. ะ—ะฐ ะดะฐ ะฑัŠะดะต ะตั„ะตะบั‚ะธะฒะฝะฐ ะธ ะฟะตั€ัะฟะตะบั‚ะธะฒะฝะฐ ะฑะพั€ะฑะฐั‚ะฐ ั ะดะธะฐะฑะตั‚ะฐ, ั‚ั€ัะฑะฒะฐ ะดะฐ ะฑัŠะดะต ะฟั€ะตะดะฟั€ะธะตั‚ะฐ ะบะพะฝะบั€ะตั‚ะฝะฐ ะดัŠั€ะถะฐะฒะฝะฐ ะฟะพะปะธั‚ะธะบะฐ, ะบะพัั‚ะพ ะดะฐ ะฒะบะปัŽั‡ะฒะฐ ะธะฝั„ะพั€ะผะฐั†ะธะพะฝะฝะธ ะบะฐะผะฟะฐะฝะธะธ, ั€ะตะดะพะฒะฝะธ ะฟั€ะพั„ะธะปะฐะบั‚ะธั‡ะฝะธ ะฟั€ะตะณะปะตะดะธ ะธ ัั‚ั€ะพะณ ะบะพะฝั‚ั€ะพะป ะฝะฐะด ะทะฐะฑะพะปัะฒะฐะฝะตั‚ะพ. ะŸั€ะพั„ะธะปะฐะบั‚ะธะบะฐั‚ะฐ, ะฝะฐะฟะพะผะฝัั‚ ะพั‰ะต ัั‚ัƒะดะตะฝั‚ะธั‚ะต, ะต ะฝะฐะน-ะดะพะฑั€ะพั‚ะพ ะปะตั‡ะตะฝะธะต ะฝะฐ ะบะพะตั‚ะพ ะธ ะดะฐ ะต ะทะฐะฑะพะปัะฒะฐะฝะต. ะžัะพะฑะตะฝะพ ะฝะฐ ั‚ะพะฒะฐ, ะบะพะตั‚ะพ ะฟั€ะพะณั€ะตัะธั€ะฐ ะฑะฐะฒะฝะพ ะธ ั ะฝะต ะดะพั‚ะฐะผ ะพัั‚ั€ะฐ ัะธะผะฟั‚ะพะผะฐั‚ะธะบะฐ ะบะฐั‚ะพ ะทะฐั…ะฐั€ะฝะธั ะดะธะฐะฑะตั‚ ั‚ะธะฟ 2.

44 รฑรฒรฐ.

ว€ว€ว‹วว…วŠว…ฦฝ ฦฝว‡วว…ฦฟว‚วŠวŽ วŽวววว‚วŠววŽว‡ว…วƒ วƒว…ฦฟว‹ว


Ñïîðòåí òóðíèð „Êóïà íà Ðåêòîðà” 2013 Зимният семестър на учебната 2013/2014 година бе успешен за студентския спорт в Медицински университет Варна. Проведоха се много извънуниверситетски спортни събития, в които отборите на университета се представиха изключително. Същевременно протече и ежегодният вътрешен турнир „Купа на Ректора“, организиран от Студентски съвет към Медицински университет Варна. В тазгодишното издание на турнира „Купа на Ректора“ студентите имаха възможността да покажат уменията си и да се изявят в следните спортове: футбол, баскетбол, тенис на маса, крос и спринт, лежанка, шах, табла, както и в новите дисциплини боулинг и тенис на корт. В турнира взеха участие над 300 студенти. Желанието за победа беше видимо и емоциите ескалираха внезапно, но накрая всичко завърши с много позитивно настроение и усмивки по време на награждаването в Sports bar Playground. Футбол. Тази година турнирът по футбол се проведе на спортните игрища в комплекс „Младост“. Първи в класирането се вписа „Първи отбор на МУ“ с капитан Али Али, който изигра невероятно оспорван финал с „Отбор на Мерт“ (капитан Мерт Саидов). За отборите редовното и допълнителното време не бе достатъчно, като резултата беше равен - 3:3. Финалът бе емоционален, но след дузпи отборът на Али Али взе златото. Поради силната игра на капитана на вицешампионите той бе поканен в университетския отбор, където допринесе за спечелване на златото в турнира „Купа 8 Декември“, организирана от община Варна. На трето място във вътрешния турнир по футбол се класира „Втори отбор на МУ“ с капитан Диан Христов. Баскетбол. Баскетболистите имаха възможността да изиграят турнира си в обновения спортен салон на Медицински университет Варна, който беше завършен едва няколко дни преди да се проведе турнирът. На първо място сред баскетболистите се класира отборът „Ефес“ с капитан Селим Ибишев. Негов съперник на финала и вицешампион е отбор “Irresistible” (капитан Даниел Хинев). Бронзът отиде при отбор “The One”. Боулинг. Боулингът се проведе в приятната атмосфера на Sports bar Playground. Участваха 8 отбора от по 5 играчи, които играха по 3 игри. Първите три отбора с най-много сборни точки играха на финал, където се определи следното класиране. Златото бе за „Отбор на Момчил“ с капитан Момчил Ламбев, следвани от „Отбор на Красен“ (капитан Красен Иванов). Бронзовите медали отидоха при отбор „Хапченце” капитан (Станимира Василева). Тенис на корт. Турнирът по тенис се проведе за първи път и протече на кортовете на „Спартак“. При мъжете поради нечетен брой участници се изигра схема позволяваща определяне само на първо и второ място. Златна ръкета при мъжете е Юмер Юмеров (Медицински оптик, I курс). Сребърен медалист и oспорван съперник бе Георги Табаков (Дентална медицина, V курс). При жените първа е Петя Василева (Фармация, V курс), следвана от Пламена Радева (Пом. фармацевт, II курс) и на трето място се класира Михаела Жекова (Медицина, I курс).

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

45 ñòð.


Тенис на маса маса. В дисциплината Тенис на маса шампион шам мпион при мъжете стана миналогодишният притежател на златото Цветомир Янков. Негов съперник на финала и вицешампион е Павел Павлов, следван от бронзовия медалист Иван Димитров. При жените златна хилка е Теодора Петкова. Сребърният медал отиде при Десислава Георгиева , а бронзовата медалистка е Десислава Драгоева. Лежанка. Не целият турнир мина така леко. Не поне за тежкоатлетите в дисциплина „Лежанка“. Участниците се бореха за най-много повторения при вдигане на 60 кг тежест от лег. Тази година се счупиха рекорди! Миналогодишния рекорд от 40 повторения на Ради Атанасов бе надминат от всички класирали се в тройката, а самия Ради Атанасов показа,че е безспорен шампион с 54 повторения. Второто място бе разделено от Сава Колев и Марсел Бергауи с 50 повторения. Бронзов медалист е Георги Кулчев с 44 повторения. Бягане. Бягането се проведе на територията на морската градина във Варна. В дисциплината спринт при мъжете най-бърз се оказа Димо Николов (Медицина, II курс). Поради равностойно представяне второто място се подели от Сали Салиев (Дентална медицина, VI курс) и Иван Иванов (Рехабилитация, II курс). На трето място се класира Димитър Василев(Дентална медицина, III курс). При жените в тази дисциплина златният медал отиде при Теодора Петкова (Медицинска сестра, IV курс), на второ място се класира Десислава Николаева (Медицина, II курс) и на трето място Ива Иванова (Медицина, III курс). В дисиплината крос първото място бе взето отново от Димо Николов, с което той се доказа като безспорен шампион. На второ и трето място при мъжете са съответно Димитър Василев и Иван Ковачев. При жените най-бърза на дълго разстояние бе Десислава Николаева, следвана от Теодора Петкова. Бронзовият медал отиде при Ива Иванова. Табла. Турнирът по табла се проведе в приятната атмосфера на Sports bar Playground. На първо място се класира Георги Димов. На второ място по победи и точки бе Димитър Коемджиев, а на трето място се класира Карина Николова. Шах. При шаха трети стана Иван Димитров. На финала играха Ради Луканов и Шабан Хаджи, чиято игра продължи повече от час. След един единствен грешен ход на Шабан Хаджи загуби и трябваше да се примири със сребърния медал. Шампион стана Ради Луканов. След всички насъбрани емоции бе редно да се изпусне напрежението с едно голямо награждаване с привкус на интернационално парти! То се проведе в club Playground в присъствието на членове на ръководството на Медицински университет Варна, които раздадоха купи и медали на победителите. 46 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Купа 8 декември Освен вътрешния турнир „Купа на Ректора“ през зимен семестър 2013/2014 Медицински университет Варна се предсави достойно чрез своите отбори и в турнира „Купа 8 Декември“. Както винаги футболният отбор на МУ Варна представи способностите си в изкуството на футбола, като показа тотално превъзходство над отборите от другите варненски университети и ни зарадва със златни медали. Волейболния отбор на МУ Варна успя да се класира на трето място в турнира и да вземе бронзовите медали. В надпреварата по боулинг отборът на МУ Варна отново бе непобедим и взе златните медали. Аматьорска лига Тази година отборите на МУ Варна по волейбол и баскетбол блеснаха с нова екипировка и показаха класата на Медицински университет Варна. Те взеха участие в аматьорските лиги на Варна съответно по волейбол и баскетбол. С края на семестъра завърши и полусезонът от аматьорските турнири , като отборът по баскетбол на МУ Варна зимува на първа позиция, а отборът по волейбол-на трета. Крайните позиции на отборите се определи след мачовете, които се изиграха през втория полусезон. Състезание по плуване. В последните дни от ноември и началото на декември в гр. София се проведе състезание по плуване между университетите. Отборът на МУ Варна се представи достойно и се прибра у дома с медали. Симона Борисова отново ни зарадва като спечели сребърен медал в стил 50м бътерфлай. Кристиян Кръстев се прибра с бронзов медал на 50м свободен стил.

Interactive tournament “Click`n`win” На 19. ноември 2013г. бе първият ден от организирания от Студентски съвет интерактивен турнир “Click’n’win” 2013. В интервала от 17:00 ч. до 23:00 ч. в офиса на Студентски съвет се проведоха срещите между записалите се 6 отбора за Counter-strike 1.6. Срещите бяха изключително атрактивни, доказателство за което беше големият брой отбелязани frag-ове между отборите. След провеждането на първите срещи на полуфилните срещи се класираха отборите на Диян, Ели и Стефан, които поради нечетния брой на отборите играха на принципа всеки срещу всеки. И трите отбора се отличиха с много силна игра, но до финалната среща достигнаха отборите на Диян и Ели. Финалът бе изключително интересен, но с по-добра отборна игра се отличиха играчите на Диян, които заслужено заеха първото място. Последният изигран двубой бе за второ и трето място, където съответно застанаха - отборът на Ели и отборът на Стефан.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

47 ñòð.


На 20 20. ноември 2013г 2013г. бе вторият ден от интерактивния интераактивния турнир “Click’n’win” 2013. Проведоха се двубоите от надпреварата по Warcraft III Frozen throne: Defence of the ancients. За разлика от другите два турнира, тези по Counter-strike 1.6 и FIFA 2014, интересът към DOTA беше по-слабо изразен. За турнира бяха записани само два отбора - MYD и Di_Ti. Съответно двата отбора трябваше да определят кой ще заеме първото място. Игрите, които се проведоха, бяха на принципа 2 от 3. Отборът на MYD, които са миналогодишните победители в турнира, за пореден път показаха много добра отборна игра и надмощие, като не оставиха поле за изява на противниковия отбор в две поредни игри и заслужено заеха първото място. На 21. ноември бе третият и последен ден от интерактивния турнир “Click’n’win”2013, като се проведоха двубоите по FIFA 14. Приятната изненада бе големият брой желаещи да участват в надпреварата – 14 участници. Това бе причината, поради която турнирът продължи до полунощ. Вечерта бе допълнена от футболните емоции, които бяха обзели атмосферата в офиса на Студентски съвет. Поради силния интерес и големия брой участници турнирът се проведе по регламента на директните елиминации. След оспорвания финал, в края на вечерта победител в турнира по FIFA 14 стана Тодор Калчев, достойно следван от опонента си Атанас Киселов. В спора за третото място един срещу друг излязоха Александър Джабаров и Калоян Велков. Срещата бе оспорвана, но по-силна игра показа Александър Джабаров, който зае третото място!

Интерактивният турнир, който се организира за втора поредна година, се радваше на голям интерес от страна на студентите на Университета, което е силна предпоставка той да стане ежегоден и да се превърне в едно от най-големите организирани събития! Награждаването се осъществи по време на международната кулинарна вечер “International Pulse” в club Playground, Mall Varna.

48 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


International pulse party 2013 ʞ˃ˇ˃˕ˈ˔ˋ˒ˑˈˍˊˑ˕ˋ˚ːƒ˕˃ˍ˖˘ːˢǫʝ˄ˋ˚˃˕ˈˇ˃ˈˍ˔˒ˈ˓ˋˏˈː˕ˋ˓˃˕ˈǡ ˑ˒ˋ˕˅˃ˌˍˋ˘˓˃ːˋˋː˃˒ˋ˕ˍˋˑ˕˓˃ˊˎˋ˚ːˋˇ˝˓ˉ˃˅ˋǫʖ˃˅˕ˑ˓˃˒ˑ˓ˈˇː˃ ˆˑˇˋː˃ ˇ˃ˇˑ˘ˏˈ ˅˝ˊˏˑːˑ˔˕ ː˃˛ˋ˕ˈ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ ˇ˃ ˅ˍ˖˔ˢ˕ ˑ˕ ˢ˔˕ˋˢ˕˃ǡ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎːˑ ˒˓ˋˆˑ˕˅ˈːˋ ˑ˕ ˚˖ˉˇˈ˔˕˓˃ːːˋ˕ˈ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ ː˃ ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ʑ˃˓ː˃Ǥ ʠ˝˄ˋ˕ˋˈ˕ˑǡ ˍˑˈ˕ˑ ˔ˈ ˒˓ˑ˅ˈˇˈ ː˃ ʹʹǤ ːˑˈˏ˅˓ˋǡ ˒ˈ˕˝ˍǡ ˄ˈ ˒ˑˇ ː˃ˇ˔ˎˑ˅ Dz –‡”ƒ–‹‘ƒŽ —Ž•‡dz ˋ ˔ˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˋ˓˃ ˑ˕ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ ˔˝˅ˈ˕ ˔˝˔ ˔˝ˇˈˌ˔˕˅ˋˈ˕ˑ ː˃ ʛʢ ʑ˃˓ː˃ ˋ …Ž—„ Žƒ›‰”‘—† ƒŽŽ ƒ”ƒǡ ˍ˝ˇˈ˕ˑ ˔ˈ ˒˓ˑ˅ˈˇˈ ˔˃ˏˑ˕ˑ ˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˈ ˔ ː˃˚˃ˎˈː ˚˃˔ ʹͲǣͲͲ ˚Ǥ ʑ˔ˈˍˋ ˉˈˎ˃ˈ˜ ˏˑˉˈ˛ˈˇ˃ˇˑːˈ˔ˈ˒˓ˋˆˑ˕˅ˈːˑˑ˕ːˈˆˑˢ˔˕ˋˈǡˍˑˈ˕ˑˇ˃˄˝ˇˈ˅ˍˎˡ˚ˈːˑ ˍ˝ˏˋː˕ˈ˓ː˃˙ˋˑː˃ˎː˃˕˃˅ˈ˚ˈ˓ˢǤ ʥˢˎˑ˕ˑˊ˃˅ˈˇˈːˋˈ˄ˈˊ˃˒˃ˊˈːˑ˔˃ˏˑˊ˃˔˕˖ˇˈː˕ˋǡ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎˋˋ˓˝ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˕ˑː˃ ʛʢʑ˃˓ː˃Ǥʞˑ˅˓ˈˏˈː˃Dz –‡”ƒ–‹‘ƒŽ—Ž•‡dz˒˃˓˕ː˟ˑ˓ˋ˕ˈˑ˕…Ž—„Žƒ›‰”‘—†ƒŽŽƒ”ƒːˋ ˒ˑ˔˓ˈ˜ː˃˘˃˔ǣ Ȉː˃˒˝ˎːˑ˄ˈˊ˒ˎ˃˕ːˋ˄ˑ˖ˎˋːˆǡ˄ˋˎˢ˓ˇǡˇˉ˃ˆˋˋˇ˓˖ˆˋȋˇˑͲͳǣͲͲ˚ǤȌǢ Ȉː˃ˏ˃ˎˈːˋˈː˃˃ˎˍˑ˘ˑˎːˋ˕ˈː˃˒ˋ˕ˍˋ Ȉˏːˑˆˑ ˏ˖ˊˋˍ˃ˎːˋ ˒ˑˊˇ˓˃˅ˋ ˅ ˍˑˏ˄ˋː˃˙ˋˢ ˔ ˈˇː˃ ˓˃ˊˎˋ˚ː˃ǡ ˋː˕ˈ˓ː˃˙ˋˑː˃ˎː˃ ˋ ˕ˈˏ˃˕ˋ˚ː˃Žƒ›‰”‘—†Ǧˑ˄˔˕˃ːˑ˅ˍ˃Ǩ ʞˑ ˅˓ˈˏˈ ː˃ ˋː˕ˈ˓ː˃˙ˋˑː˃ˎː˃ ˅ˈ˚ˈ˓ ˔ˈ ˒˓ˑ˅ˈˇˈ ˋ ː˃ˆ˓˃ˉˇ˃˅˃ːˈ˕ˑ ˑ˕ ˔˒ˑ˓˕ːˋˢ ˕˖˓ːˋ˓Ƿʙ˖˒˃ː˃˓ˈˍ˕ˑ˓˃DzʹͲͳ͵ˋˋː˕ˈ˓˃ˍ˕ˋ˅ːˋˢ˕˖˓ːˋ˓DzŽ‹…ƮƮ™‹dzǤʝ˓ˆ˃ːˋˊˋ˓˃ːˑ˕ˑˊ˃ ˅˕ˑ˓˃˒ˑ˓ˈˇː˃ˆˑˇˋː˃Dz –‡”ƒ–‹‘ƒŽ’—Ž•‡dz˒˃˓˕ˋ˜ˈ˄˝ˇˈˊ˃˒ˑˏːˈːˑ˔ˏːˑˆˑ˒ˑˎˑˉˋ˕ˈˎːˋ ˈˏˑ˙ˋˋ˅ˍˑˏ˄ˋː˃˙ˋˢ˔ˏˈˉˇ˖˓ˑˇːˋˢˍ˖ˎˋː˃˓ˈːˇ˖˘ǡˊ˃ˍˑˈ˕ˑˇˑ˒˓ˋːˈ˔ˑ˘˃˔˕˖ˇˈː˕ˋ˕ˈː˃ ː˃˛ˋˢ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕Ǥ

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

49 ñòð.


„Ãîâîðè ñâîáîäíî... çà ðàêà íà óñòíàòà êóõèíà“2013 Тази година за втори път студентите по Дентална медицина и АСДМ Варна организираха вече превърналата се в традиция кампания по повод световния месец за борба с рака на устната кухина. Кампанията се осъществи със съдействието на ръководството на Факултета по дентална медицина, Студентски съвет, АСМВ и АСФВ. Миналата година инициативата се радваше на голям интерес, като тази година имахме за цел да запазим тази тенденция, а дори и да я развием още повече за в бъдеще. Призивът на тазгодишната кампания бе „Говори свободно...за рака на устната кухина “. На 29.11.2013 г., петък, от 12:00 ч. до 17:00 ч. във Факултета по дентална медицина се проведоха безплатни профилактични прегледи за рак на устната кухина. Участниците в кампанията раздаваха информационни брошури и сини лентички - символ на кампанията. Това се случи на няколко определени пункта – Факултет по дентален медицина, УМБАЛ ,,Св. Марина” и Ректорат, както и допълнително определени публични места из града. Тази година информационни брошури се раздаваха и два дни преди профилактичните прегледи (27. и 28. ноември от 10:30ч.). На 29., петък, информационни брошури се раздаваха пред ФДМ по време на прегледите. В същия ден в I аудитория на ФДМ Варна се състоя лекционен модул, където се разясниха проблемите на заболяването. Модератори на модула бяха преподаватели от ФДМ, а студенти от факултета представиха свои презентации по темата. Chairman на кампанията бе доц. д-р Цветан Тончев, дм, Декан на ФДМ. По време на лекционния модул бе направено и обобщение на резултатите от кампанията.

50 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Êàìïàíèÿ „Äà îñòàâèì ñâîÿ îòïå÷àòúê â áîðáàòà ñúñ ÑÏÈÍ“ 2013 За поредна година Медицински университет Варна отбеляза 1. декември с кампанията „Да оставим своя отпечатък в борбата със СПИН“, организирана от Асоциацията на студентите медици във Варна и Студентски съвет. Кампанията се проведе на 1.12.2013 г., неделя, на три пункта в град Варна: парк „Севастопол“, Grand Mall и Mall Varna, където студентите на МУ Варна информираха и анкетираха варненци относно начините на предаване на ХИВ, същността на СПИН и как можем да се предпазим. На парк ,,Севастопол” бе разположен и мобилен кабинет за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Всеки желаещ да се включи в кампанията можеше да се обърне към отговорника на съответния пункт. На 2.12.2013 г., понеделник, във II аудитория на МУ Варна от 19:00 часа се проведе дискусия на тема „Медик – ХИВ-позитивен: отношение и безопасност“ с д-р Светла Станева, директор на дирекция „Надзор над заразните болести“ към РЗИ Варна. По време на лекцията се направи и отчет на кампанията, където бе отбелязано, че за пореден път, кампанията се радваше на голям интерес от страна на студенти, преподаватели и жители на гр. Варна!

ÀÑÌÁ Âàðíà ñ íîâ Ïðåäñåäàòåë è Óïðàâèòåëåí ñúâåò На 3.12.2013 г., вторник, във II Аудитория на МУ Вaрна беше проведено Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията на студентите по Медицина - клон Варна, на което присъстваха 58 души, от които 50 с право на глас. Преди да преминат към избора на Управителен съвет присъстващите членове на организацията взеха решение длъжността заместникпредседател да бъде заемана от двама души - съотвено по вътрешните и външните работи, а постовете „Човешки права и мир” и „Репродуктивно здраве и СПИН” да имат по двама локални отговорници. След представяне на платформите на кандидатите се пристъпи към гласуване. За Председател с 46 гласа бе избран третокурсникът Сави Шишков. За заместник-председател по външните работи беше избрана Кристина Филипова с 40 гласа, а по вътрешните - Алексей Керенски, също с 40 гласа. За нов секретар с 40 гласа бе избран Иван Андреев, a PR на организацията стана Калоян Цочев с 46 гласа. Отговорниците по ресори, които бяха избрани, са както следва: Комитет „Обществено здраве” (SCOPH): tϐҲҶҲҼӄҺϘҲҿҪҵүҬҭҵҪһҪ Комитет „Медицинско образование” (SCOME): tϖҪҼүҺҲҷҪҢҲҺҸҴҸҬҪҭҵҪһҪ

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

51 ñòð.


Комитет „Човешки права и мир” (SCORP): tϝҼҪҷҲһҵҪҬϘҸҺҾҸҬҭҵҪһҪ tϐҺҪҭҸһҼҲҷҪҠҸӁүҬҪҭҵҪһҪ Комитет „Репродуктивно здраве и СПИН” (SCORA): tϖҵүҶүҷҼҲҷҪϘҸҷүҬҪҭҵҪһҪ tϙҲҴҸҵүҼҪϘҪҷҸҵҸҬҪҭҵҪһҪ Професионален обмен (SCOPE) : tϑҬҭүҷҲӉϘҲҿҪҳҵҸҬҪҭҵҪһҪ Научен обмен (SCORE): tϞҪҷӉϝҼүҾҪҷҸҬҪҭҵҪһҪ Студентски съвет и старото ръководство на АСМБ-Варна поздравяват новоизбраните колеги, и им пожелават все по-високи амбиции, по-силен ентусиазъм и все повече постигнати успехи!

Íîñèòåë íà ïîèìåííà íàãðàäà íà Îáùèíà Âàðíà - Äèëÿíà Èâàíîâà В навечерието на студентския празник - 8. декември, кметът на морската столица Иван Портних награди изявени студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати в национални и международни олимпиади и състезания през годината. На 5. декември 2013 г. от 16:00 ч. в сградата на Община Варна се проведе церемония по награждаването на избраниците за Поименни награди на Община Варна 2013. Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Диляна Иванова, възпитаничка на Медицински университет Варна, VI курс, специалност Медицина, е тазгодишната носителка на приза в категорията ,,Хуманитарни науки”! Наградата й бе връчена лично от кмета на Община Варна Иван Портних, отличавайки я за постигнатите високи постижения в научната област. Също така Соня Колева, магистър по Здравен мениджмънт, получи Грамота за първо място в категория ,,Хуманитарни науки” за конкурса за най-добра дипломна работа 2013 г. Темата на дипломната й работа е: ,,Развитие на доброволното здравно осигуряване в България и неговия принос за корпоративната социална отговорност”! Целият екип на Студентски съвет ги поздравява, пожелавайки им много успехи, сбъднати цели и все повече постижения по пътя, по който са поели!

52 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ïåòçâåçäåí ñòóäåíòñêè ïðàçíèê, êîéòî ùå ñå ïîìíè äúëãî Осми декември отдавна отмина, но празничното настроение от празника остава силен спомен сред студентите и най-вече сред тези от тях, които участваха в най-мащабното Студентско парти по случай 8. декември, организирано от студенти за студенти. Благодарение на Академичното ръководство на Медицински университет Варна и Студентски съвет близо 730 студенти на Университета се потопиха в уникалната атмосферата, която бе специално подготвена от домакините- хотелски комплекс “International”, к. к. Златни пясъци. Официалната Гала вечеря бе с начален час 20:00 ч., а още с влизането си в двете зали гостите имаха възможността да се насладят на празничната аранжировка в унисон с предстоящите Коледно-новогодишни празници. Малко след началото на официалната вечеря председателят на Студентски съвет Борис Андонов откри вечерта с приветствие към всички присъстващи и отправи благодарност към целия екип, който спомогна за осъществяването на проекта. За да бъдат удовлетворени всички музикални желания на гостите, не един, а трима DJ-и, сред които небезизвестният DJ Happy, се грижеха за доброто настроение на празнуващите и успяха да задържат студентите на дансинга до края на вечерта. Екипът на Студентски съвет Ви уверява, че ще превърне този тип Студентски празник в традиция, обещавайки всяка следващата година да става все по-ГРАНДиозен!

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

53 ñòð.


Îïåðàöèÿ „Ïëþøåíî ìå÷å” Студентите на Медицински университет Варна се включиха в националната кампания „Операция Плюшено мече”. В интервала от 9. до 12. декември на четири пункта: Медицински университет Варна, Медицински колеж Варна, блок 3 и блок 35 всеки желаещ можеше да дари плюшена играчка и така да зарадва дете в неравностойно положение. Резултатите от кампанията надминаха дори и най-смелите очаквания на организаторите. За четири дни бяха събрани над 100 играчки! На 13. декември 2013г. в 9:30 ч. организаторите на кампанията, заедно с група студенти от Университета, посетиха дома за деца със специални нужди „Карин Дом”, където играчките бяха дарени на децата. Домакините бяха подготвили изключително топло посрещане, лицата на децата грееха, а усмивките стоплиха сърцата на всички! Поради изключителния интерес, проявен от всички, кампанията продължи до 20 декември 2013 г., петък, а всеки желаещ да дари играчки можеше да го направи на горепосочените пунктове!

ÀÑÄÌ Âàðíà ñ íîâ óïðàâèòåëåí ñúâåò На 12. декември 2013г. от 18:30 ч. в Аудитория “А” на Факултета по дентална медицина се проведоха изборите за нов Управителен съвет на Асоциацията на Студентите по Дентална Медицина клон Варна. Събранието започна с приветствие от председателя на Студентски съвет Борис Андонов, който поздрави новите членове на Асоциацията. След това всеки един от кандидатите за съответните постове имаше възможност да се представи и да изкаже пред своите колеги причините, поради които е заявил желанието си да заеме този пост. След като приключи представянето на кандидатите се пристъпи към гласуване. В залата присъстваха 50 члена с право на глас. След преброяване и проверка на резултатите от Комисията по избора за нов председател на Асоциацията на Студентите по Дентална медицина клон Варна, с 48 гласа, бе избран Симеон Чоканов, III курс. Разпределението по съответните постове е както следва: Ȉʖ˃ˏǤǦ˒˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎ˒ˑ˅˝˕˓ˈ˛ːˋ˕ˈ˓˃˄ˑ˕ˋǦʞ˃˅ˎˋːʠ˕ˈ˗˃ːˑ˅ǦͶͺˆˎ˃˔˃ Ȉʖ˃ˏǤǦ˒˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎ˒ˑ˅˝ː˛ːˋ˕ˈ˓˃˄ˑ˕ˋǦʜˋˍˑˎ˃ˌʣ˓˃ː˙ˑ˅ǦͶ͸ˆˎ˃˔˃ Ȉʒˎ˃˅ˈː˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓Ǧʙˋ˓ˋˎʞˈːˈ˅ǦͶͷˆˎ˃˔˃ Ȉʙ˃˔ˋˈ˓Ǧʛ˃˓ˋːʟ˖˔ˈ˅ǦͶ͸ˆˎ˃˔˃ Ǧͳːˈ˅˃ˎˋˇː˃˄ˡˎˈ˕ˋː˃ ʔˍˋ˒˝˕ː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕˒ˑˊˇ˓˃˅ˢ˅˃ːˑ˅ˋˢʢ˒˓˃˅ˋ˕ˈˎˈː˔˝˅ˈ˕ː˃ʏʠʓʛʑ˃˓ː˃ǡˍ˃˕ˑ ˋˏ˒ˑˉˈˎ˃˅˃ˏːˑˆˑ˖˔˒ˈ˘ˋˋ˒ˑˎˊˑ˕˅ˑ˓ː˃˓˃˄ˑ˕˃Ǩ 54 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Áëàãîòâîðèòåëåí Êîëåäåí áàçàð 2013  ʙˑˎˈˇːˑǦːˑ˅ˑˆˑˇˋ˛ːˋ˕ˈ ˒˓˃ˊːˋ˙ˋ ː˃˄ˎˋˉ˃˅˃˘˃ǡ ˃ ˕ˑ˅˃ ˈ ˅˓ˈˏˈǡ ˎˡ˄ˋˏˑ ː˃ ˅˔ˋ˚ˍˋǤ ʑ˓ˈˏˈ ː˃ ˔ˈˏˈˈː ˖ˡ˕ ˋ ˕ˑ˒ˎˋ˅ˈ˚ˈ˓ˋ˔ˎˡ˄ˋˏˋ˕ˈ˘ˑ˓˃Ǥʜˑˋˏ˃˘ˑ˓˃ǡˍˑˋ˕ˑːˢˏ˃˔ ˍˑˆˑˇ˃˔˒ˑˇˈˎˢ˕ˈˇːˋˑ˕ː˃ˌǦ˘˖˄˃˅ˋ˕ˈˋˍ˓˃˔ˋ˅ˋ˒˓˃ˊːˋ˙ˋ ˅ˆˑˇˋː˃˕˃Ǥʗˏ˃˘ˑ˓˃ǡˍˑˋ˕ˑːˈˏˑˆ˃˕ˇ˃˖˔ˈ˕ˢ˕˕ˑ˒ˎˋː˃˕˃ː˃ ˔ˈˏˈˌː˃˕˃˕˓˃˒ˈˊ˃Ǥʖ˃˕ˑ˅˃˅˔ˈˍˋǡˍˑˌ˕ˑˋ˔ˍ˃˛ˈ˒˓˃ˊːˋˍ˝˕ ˇ˃ ˈ ˒ˑǦ˔˅ˈ˕˝ˎ ˋ ˇ˃ ˇ˃˓ˋ ˎ˝˚ ː˃ˇˈˉˇ˃ ˊ˃ ˚ˑ˅ˈˍ ˅ ˄ˈˇ˃ǡ ˏˑˉˈ˛ˈˇ˃˅ˊˈˏˈ˖˚˃˔˕ˋˈ˅˕˓˃ˇˋ˙ˋˑːːˋˢʐˎ˃ˆˑ˕˅ˑ˓ˋ˕ˈˎˈː ʙˑˎˈˇˈː ˄˃ˊ˃˓ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˋ˓˃ːǡ ˑ˕ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ˕ˈ ː˃ ʛʢ ʑ˃˓ː˃ ˔ ˒ˑˇˍ˓ˈ˒˃˕˃ː˃ʏʠʛʐʑ˃˓ː˃ˋʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕Ǥ ʜ˃ͳ͸ǤͳʹǤʹͲͳ͵ˆǤǡ˒ˑːˈˇˈˎːˋˍǡˑ˕ͻǣͲͲ˚ǤˇˑͳͶǣͲͲ˚Ǥː˃ˇ˅˃˒˖ːˍ˕˃Ǧʛʢʑ˃˓ː˃ˋʢʛʐʏʚ ǡǡʠ˅Ǥ ʛ˃˓ˋː˃dz ˔ˈ ˒˓ˑˇ˃˅˃˘˃ ˖ˍ˓˃˛ˈːˋˢ ˋ ˋˆ˓˃˚ˍˋǡ ː˃˒˓˃˅ˈːˋ ˑ˕ ˒˃˙ˋˈː˕ˋ ˅ ˍˎˋːˋˍ˃˕˃ ˒ˑ ˒˔ˋ˘ˋ˃˕˓ˋˢ ˒ˑ ˅˓ˈˏˈ ː˃ ˍ˖˓˔ˑ˅ˈ˕ˈ ˒ˑ ˕˓˖ˇˑ˕ˈ˓˃˒ˋˢǤ ʑ˔ˋ˚ˍˋǡ ˍˑˋ˕ˑ ˒ˑ˔ˈ˕ˋ˘˃ ˄˃ˊ˃˓˃ǡ ˋˏ˃˘˃˅˝ˊˏˑˉːˑ˔˕ːˈ˔˃ˏˑˇ˃˔˒ˑˇˈˎˢ˕ˍˑˎˈˇːˑ˕ˑː˃˔˕˓ˑˈːˋˈǡːˑ˔˝˜ˑ˕˃ˍ˃ˋˇ˃ˊ˃ˍ˖˒ˢ˕ ˍˑˎˈˇːˋˋˆ˓˃˚ˍˋ˔˓ˈ˜˖˔ˋˏ˅ˑˎˋ˚ː˃˔˖ˏ˃Ǥʠ˝˄˓˃ːˋ˕ˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃˄ˢ˘˃ˇ˃˓ˈːˋː˃ˍˎˋːˋˍ˃˕˃ ˒ˑ˒˔ˋ˘ˋ˃˕˓ˋˢˍ˝ˏʢʛʐʏʚǷʠ˅Ǥʛ˃˓ˋː˃Dzǡˍ˃˕ˑ˕ˑ˅˃ː˃˒˓˃˅ˋ˅˝ˊˏˑˉːˑ˒˓ˑˇ˝ˎˉ˃˅˃ːˈ˕ˑː˃ ˕˓˖ˇˑ˕ˈ˓˃˒ˋˢ˕˃ǡˍˑˢ˕ˑˈ˅˃ˉː˃˚˃˔˕ˑ˕ˎˈ˚ˈ˄ːˋˢ˒˓ˑ˙ˈ˔Ǥ

Êîëåäíî-íîâîãîäèøåí êîíöåðò â ÌÓ Âàðíà С много коледно настроение и много щастливи лица на студенти, деца, преподаватели и родители беше изпълнена I Аудитория на Медицински университет Варна по повод Коледно-новогодишния концерт, който организира „Клуб на будните таланти: Д-р Р. Зл. Радев и приятели” ™®© с подкрепата на Академичното ръководство на Университета и със съдействието на Студентски съвет и административните отдели. Над 40 участници се представиха в събитието, което се състоя на 16. декември. Коледна музика и звънчета, късметчета с коледно-новогодишни пожелания и шоколадови бонбони посрещнаха гостите в залата. Ставрофорен иконом Любимир Попов със своите мъдри слова на свещеник направи момента още по-специален и задушевен. След неговата благословия детските гласчета на музикално-поетична формация „Звезден път” с ръководител Силвана Вълева към основно училище „Пенчо Славейков” огласиха аудиторията с песни и стихове. В ролята на добрия Дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички деца, влезе студентът Стоян Недев – III курс специалност Медицински лаборант.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

55ñòð.


От този момент насетне сцената покориха талантите на МУ Варна. Едва ли някой ще забрави изпълненията на „гласа на МУ Варна” - Весела Борисова – V курс Фармация, изпълнението Ave Maria на небезизвестната Румяна Кирнева, участвала в „Гласът на България”, “My way” на българския Франк Синтара – студента по медицина II курс - Мартин Стефанов. Към тези познати на публиката изпълнители от „Вечер на талантите” се включиха и новооткрити от организатора на събитието, доц. Радев, таланти. Допълнителна доза драматизъм и хумор в програмата внесоха двата скеча, които изиграха част от театралите от университетската театрална трупа „Инфарктус” – близначките Роза и Моника Върбанови и Цветалин Русев IV курс Mедицина. Калина Евлогиева – V курс, Фармация, представи своите стихове, написани специално за коледните празници. В края на концерта всички заедно изпяха „Тиха нощ, свята нощ” на три езика – немски, английски и български.

A Very Merry Christmas Party 2013 ʝ˔ˏˋ ˇˈˍˈˏ˅˓ˋ ˅ˈ˚ˈ ˄ˈ ˑ˕ˏˋː˃ˎǡ ˃ ˅˔ˈ ˒ˑǦ˔ˋˎːˋ˕ˈ ˒˓˃ˊːˋ˚ːˋ ˈˏˑ˙ˋˋ ˔ˈ ˖˔ˈ˜˃˘˃ ː˃˅˔ˢˍ˝ˇˈǤ ʞ˓ˋ˄ˎˋˉ˃˅˃˛ˈ ˍ˓˃ˢ˕ ː˃ ˔ˈˏˈ˔˕˝˓˃ǡ ˃ ˊ˃ˈˇːˑ ˔ ːˈˆˑ ˋ ˕˃ˍ˃ ˅˃ˉːˋ˕ˈ ˊ˃˅ˈ˓ˍˋǡ ˍˑˋ˕ˑ ˅˔ˈˍˋ ˔˕˖ˇˈː˕ ˑ˚˃ˍ˅˃˛ˈ ˇ˃ ˒ˑˎ˖˚ˋǤ ʖ˃ ˇ˃ ˇˑ˒˝ˎːˋˏ ˒˓˃ˊːˋ˚ːˑ˕ˑ ː˃˔˕˓ˑˈːˋˈ ˋ ˇ˃ ˊ˃˅˝˓˛ˋˏ ˔ˈˏˈ˔˕˝˓˃ ˒ˑ ː˃˚ˋːǡ ˍˑˌ˕ˑ˒ˑˇˑ˄˃˅˃ǡˑ˓ˆ˃ːˋˊˋ˓˃˘ˏˈ˕˓˃ˇˋ˙ˋˑːːˑ˕ˑ‡””›‡””› Š”‹•–ƒ•’ƒ”–›Ǥʡˑ˔ˈ˔˝˔˕ˑˢː˃ͳ͸Ǥˇˈˍˈˏ˅˓ˋˑ˕ʹ͵ǣͲͲ˚Ǥ˅…Ž—„ ˜‡—‡Ǥ ʞ˓ˋ˒ˑ˅ˇˋˆː˃˕ˑ˕ˑ ː˃˔˕˓ˑˈːˋˈ ˔ˈ ˖˔ˈ˜˃˛ˈ ː˃˅˔ˢˍ˝ˇˈǡ ˃ ˍˑˎˈˇːˋˢ˕ ˇ˖˘ ˄ˈ ˖ ˅˔ˈˍˋ ˔˕˖ˇˈː˕Ǥʠˏːˑˆˑ˕˃ː˙ˋǡ˅ˈ˔ˈˎˑː˃˔˕˓ˑˈːˋˈˋˋˊːˈː˃ˇˋˋˊ˒˓˃˕ˋ˘ˏˈˑ˕ˏˋː˃˅˃˜˕˃ˆˑˇˋː˃ǡ ˍ˃˕ˑˊ˃˒ˑ˓ˈˇˈː˒˝˕˒ˑˍ˃ˊ˃˘ˏˈǡ˚ˈ˔˕˖ˇˈː˕ˋ˕ˈː˃ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ʑ˃˓ː˃ˑ˔˅ˈː˚ˈ ˊː˃ˈˏˍ˃ˍˇ˃˖˚ˋˏǡˊː˃ˈˏˋˍ˃ˍˇ˃˔ˈˊ˃˄˃˅ˎˢ˅˃ˏˈǨ

56 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


À ñåãà íåêà ïðîäúëæèì ñ âòîðè áðîé íà „Ñòóäåíòñêè æèâîò”...

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

57 ñòð.


Ñèëåí ñòàðò íà Ëåòíèÿ ñåìåñòúð çàåäíî ñúñ 100 êèëà По повод началото на летния семестър на Академичната 2012/2013г. Студентски съвет към Медицински университет Варна организира традиционното за това време на годината парти за откриване на семестъра в club „Avenue”. Това парти обаче беше различно. Имаше нещо, което го отличаваше от всички останали, и бе организирано за първи път! Тазгодишното парти за откриване на летния семестър остана в историята като първото, на което бе поканен гост-изпълнител, и то не кой да е, а най-нашумелият в последната една година- Явор Янакиев с артистичния псевдоним 100 кила! Организацията продължи над един месец и благодарение на добрата работа на екипа на Студентски съвет се получи парти с невиждани досега размери, на което присъстваха повече от 1500 души. За подгряване на публиката преди появата на 100 кила, се погрижиха изпълнителите от музикалната група „Varna sound”, а зад пулта песните „миксираше” един от най-добрите в бранша- DJ Happy. Събитието бе отразено от специално подготвен екип от младежкото радио „ORV media”, които направиха видеорепортаж, както и от официалните фотографи на Студентски съвет. По време на участието си „100 кила” се изявяваше както на микрофона, така и на музикалния пулт, успявайки да направи миксове от най-добрите си песни до момента, което накара публиката да изпадне в екстаз и да прекара мигове, които ще бъдат запомнени за цял живот.

58 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ïðèñúäåíà Ãðàìîòà çà âèñîêè çàñëóãè íà Áîðèñ Àíäîíîâ На провелото се редовно Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) на 16.02.2013г. във ВТУ „Тодор Каблешков” София бе връчена Грамота на Председателя на Студентски съвет- Борис Андонов. Отличието бе връчено лично от Председателя на НПСС- Ангел Георгиев, поради високи заслуги на г-н Андонов за развитието и утвърждаването на студентската общност на местно и национално ниво. На Общото събрание присъстваше лично новоизбраният Министър на образованието- aкад. Воденичаров. Целият екип на Студентски съвет благодари на ръководството на Медицински университет Варна за подкрепата, която ни оказват във всяко едно начинание!

Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà ïî÷åòå ïàìåòòà íà Àïîñòîëà На 19.02.2013г. се навършиха 140 години от гибелта на Апостола на свободата- Васил Левски. На провелото се поклонение пред паметта на Апостола ръководителят на Катедраta по детски болести и медицинска генетика- доц. д-р Валерия Калева, и Председателят на Студентски съветБорис Андонов, поднесоха венец от името на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна на паметника на Васил Левски в Морската градина. Около 1000 варненци отдадоха почит на личността и делото на Апостола. Свещеници от Варненската и Великопреславската митрополия отслужиха заупокойна литургия в памет на Апостола. На поклонението в Морската градина присъстваха депутати, общински съветници, представители на патриотични организации от Варна, много ученици и граждани. Военни почести отдаде представителна рота на Военноморските сили на Република България. В официалното слово беше споменато непреходното значение на делото на Левски в развитието на освободителното дело на българите под османска власт и силната личност на Апостола, пример за безгранична честност, дисциплинираност и пълна отдаденост на народното дело. Изтъкнати бяха всички онези човешки добродетели на Васил Левски, които го отличават не само от неговите съвременници, но и от настоящите му наследници. Именно заради това Васил Левски остава ненадмината личност в пантеона на българската национална памет. В този ред на мисли ще си позволим да цитираме Апостола- „Дела трябват, а не думи!”!

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

59 ñòð.


„Âå÷åð íà âëþáåíèòå” ñ òàëàíòèòå íà Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà На все по-голям интерес сред студентската и академичната общност в МУ Варна се радват започналите да се превръщат в традиция инициативи „Вечер на талантите“. Музикално-поетичният спектакъл „Вечер на влюбените“ бе посветен на месеца на любовта, а основен стожер и организатор на събитието бе доц. Радко Радев- преподавател по патофизиология в Катедрата по предклинични и клинични науки. В клуба на талантите „Д-р Р. Зл. Радев и приятели“ вече участват над 40 студенти от всички специалности на университета. На представлението бъдещите медици отново доказаха завидните си певчески, музикални, поетични и актьорски способности и показаха, че следването на медицина и ученето е много по-ползотворно, когато се редува от време на време с песни, танци и музика. Изпълнителите от Музикалната група към университета останаха верни на своя рокаджийски стил.  Скечът, който изиграха Университетската театрална трупа “Infarctus” и д-р Радев в главната роля, и този път накара препълнената зала искрено да се смее и да се забавлява. Любимката на публиката Веселина, студентка по фармация IV курс,  отново успя да заплени всички с ангелския си глас. За любителите на алтернативната музика Ели Урумова изпълни свое авторско парче, придружено от авторски видео клип. В програмата взе участие и Румяна Кирнева, участник в телевизионното предаване „Гласът на България“.  Танци и песни се редуваха с поезия и проза, а спойката между тях бе талантливият и обичан от всички студенти доц. Радев.

Áëàãîòâîðèòåëíà êàìïàíèÿ „Êóïè ìàðòåíèöà, äàðè óñìèâêà”- 2013 01.03.2013г. бе последният ден от благотворителната кампания „Купи мартеница, дари усмивка”- 2013, организирана от Студентски съвет с подкрепата на ръководството на Медицински университет Варна. Изработването на мартениците за кампанията стартира на 21.02 (четвъртък), като благодарение на добрата съвместна работа на членовете на Студентски съвет, студенти от МУ Варна и МК Варна до 25.ІІ(понеделник) бяха изработени близо 12 000 мартеници. Продажбата на ръчно изработените мартеници започна на 26.02.2013г. (вторник), като пунктове бяха разположени в МУ Варна, УМБАЛ „Св. Марина”, Окръжна болница „Св. Анна”, Медицински колеж Варна, Факултет по Дентална медицина и РИОКОЗ-Варна (ХЕИ). В продажбата на мартениците се включиха голям брой студенти, което спомогна   за ползотворната работа и доброто настроение по съответните пунктове. В резултат на положените големи усилия резултатът е налице- за 4 дни от шестте пункта на кампанията бяха събрани-  4612,20 лв.,  от които ще бъдат приспаднати 738,46 лв., използвани за закупуване на консумативи за изработването на мартениците. Събраната нетна сума от кампанията е 3873,74 лв., което своевременно е рекорд от всички благотворителни кампании, организирани от нас до момента. За да бъдат точни сметките и запомняща се сумата, Студентски съвет с лични средства направи дарение на стойност 126,26 лв., като сумата, която ще бъде използвана с благотворителна цел, се получава 4000,00 лв. 60 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Íàöèîíàëíà çèìíà óíèâåðñèàäà â ê.ê. „Ïàìïîðîâî” В интервала от 04.03 до 09.03.2013г. в курортен комплекс „Пампорово” се проведе за поредна година Националната зимна универсиада. В нея взеха участие представители от почти всички университети в страната, като желаещите можеха да покажат своите умения в различни зимни спортове, сред които ски гигантски слалом, бърза шейна, сноуборд и др. Медицински университет Варна бе представен от членове на Студентски съвет и студенти от различни специалности, които премериха сили с другите университети в отделните спортове. За своето участие и добро представяне Медицински университет Варна получи почетна грамота и плакет за участие в Националната зимна универсиада 2013г.

Îòáåëÿçàõìå 135 ãîäèíè Ñâîáîäíà Áúëãàðèÿ На 3.03.2013 г. отбелязахме 135-та годишнина от Освобождението на България от турско робство. На тази дата през 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Рускотурската освободителна война. Представители на Студентски съвет при Медицински университет Варна почетоха паметта на падналите в бой за свободата на България. Поклонението започна в 11:00ч. пред Паметника на руските воини в Морската градина, като то беше съпроводено от полагане на венци и военен ритуал. Санстефанският мирен договор от 03.03.1878 г. е подписан от граф. Н. П. Игнатиев и А. И. Нелидов, а от турска страна- Савфет паша и Садулах бей. Според него България става автономно трибутарно /зависимо/ княжество с християнско правителство и своя войска. Границите на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и Халкидическия п-в). По договора България е населена от 4 800 000 души. Държавата се управлява от княз, избран от населението с одобрението на Великите сили и Високата порта. Предвижда се и временно руско управление за срок от две години, което се осъществява от специален императорски комисар. Англия и Австро-Унгария се обявяват против Санстефанския договор. По тяхна инициатива той е ревизиран и заменен с Берлинския договор през юли 1878 г. Страната се разделя на България и Източна Румелия до Съединението през 1885 г. От 1888 г. 3. март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско робство. Със свое решение от 05.03.1990 г. Народното събрание обявява датата за национален празник на страната.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

61 ñòð.


Íîâè ïîïúëíåíèÿ â ðúêîâîäñòâîòî íà Ñòóäåíòñêè ñúâåò На 12.03.2013г. на Общо събрание на Студентски съвет бяха избрани двама нови Зам. Председатели на СС- Дойчин Николов (отговорник за факултета по Медицина) и Симеон Чоканов (отговорник за факултета по Дентална медицина). С пълно единогласие те бяха подкрепени от членовете на Студентски съвет, като доверието, което им бе гласувано, е на базата на натрупания опит до момента и добрата екипна работа! Пожелаваме им попътен вятър и сполучлива работа на новата си длъжност!

Îáùî ñúáðàíèå íà ÌÓ Âàðíà На 18.03.2013 г. се проведе Общо събрание на Медицински университет Варна. На събранието ректорът на МУ Варнапроф. Красимир Иванов, даде подробен отчет за дейността на университета в периода от встъпването му в длъжност като Ректор през март 2012 г. до март 2013г. Отчет за дейността на Студентски съвет даде и Председателят Борис Андонов. В него той обхвана периода от избирането на новото ръководство и състав на СС– 03.10.2012 г., до март 2013 г. Присъстващите можаха да видят отчета за дейността в съкратен вариант под формата на презентация, а също така и разгръщайки страниците на първия брой на първия студентски вестник на МУ Варна- „Студентски живот”. В отчета забелязахме, че за близо 5 месеца бяха проведени 23 Общи събрания и организирани повече от 40 масови мероприятия, от които: - 25 информационни кампании - 4 срещи на национално ниво - 8 тематични партита Сред най-големите и мащабни мероприятия, които бяха организирани са: - Kупа на ректора- 2012 - Мис и Мистър Медицински университет Варна- 2012 - Кампания „Кръводаряване“- 2012 - Благотворителен коледен базар „Да направим чудото възможно“ - Благотворителна кампания „Купи мартеница, дари усмивка“- 2013

62 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ñòóäåíòñêè ñúâåò ñå âêëþ÷âà â Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà ùàñòèåòî Преследването на щастието е фундаментална човешка цел от дълбоки времена. От миналата година в международния календар присъства вече и този празник- Денят на Щастието. Студентски съвет също е съпричастен към идеята и затова на 20.03.2013 отбеляза именно този ден. Този ден бе по-различен от всички останали, изпълнен с щастие, усмивки и позитивни емоции. Сутринта на този ден всеки студент, пристъпвайки прага на университета, бе изненадан от различни послания, цитати и пожелания, които бяха разлепени на стандартни и нестандартни места в сградата. Денят беше запомнен с много приятни емоции и щастливи усмивки! „Десетки свещи могат да бъдат запалени от една, без да намалят нейния живот. Щастието не намалява, ако се споделя.” е казал Буда, затова нека всеки един от нас сподели частичка щастие с другите.

Êîíêóðñ ”Red Bull Doodle Art 2nd Edition” Òðè ìåñòà çàâîþâàíè îò ñòóäåíòè íà ÌÓ Âàðíà На 27.03.2013 г. от 19:00ч. в клуб „Планет”, Варна, се проведе финалната изложба на рисунките от конкурса, организиран от Red Bull”Red Bull Doodle Art 2nd Edition”, район Варна. Медицински университет Варна събра всички възможни награди от конкурса, което доказа, че в нашия университет има както отличници, така и истински таланти.   Първо място в конкурса за регион Варна бе заето от Десислав Добрев, който е представител на I курс, Дентална медицина. За награда той получи два ваучера за скок с парапланер, мотоделтапланер или паратрайк в районите на София, Сливен, Боровец, Сопот, Бургас, Варна и Кюстендил. Второто място принадлежи на Алексей Керенски, представител на IV курс, Медицина, като той получи домашна съраунд система. Третото място бе присъдено на Кристина Онищенко, представител на I курс, Медицина, която получи за своята рисунка iPod Shuffle 2GB- Silver Edition. Нека ги поздравим за успеха, пък току виж някоя тяхна картина след време попаднала в Лувъра, Париж! :)

„Red Bull Cranium” ʪ̛̖̭̭̣̌̏ʪ̨̬̖̍̏

„ʰ̡̨̨̱̭̯̯̖̏̚ ̡̦̭̻̖̌̏́̔”

„ʺ̨̨̛̯̙̯́̏” ʤ̡̣̖̭̖̜ʶ̡̛̖̬̖̦̭

ʶ̛̛̬̭̯̦̌ ʽ̡̨̛̦̺̖̦

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

63 ñòð.


Ñòóäåíòñêè ñúâåò èçáðà ñâîåòî íîâî ëîãî! На 02.04.2013г. на Общо събрание на Студентски съвет бяха обсъдени и дискутирани всички предложения, които се включиха в конкурса „Ново лого на Студентски съвет”. След обзорен преглед на всички подадени предложения да бъде единодушно бе взето решение за ново лого на Студентски съвет бе избрано предложеното от Теодора Димова, студентка ІІІ курс, специалност Медицина. Изборът бе подкрепен от факта, че предложението отговаря на всички стандарти за лого. Освен това второто предложение на Теодора ще бъде използвано за различни рекламни материали на Студентски съвет, тоест като Signature на СС. Като награда за своята работа бъдещата лекарка получи парична награда на стойност 200лв. Благодарим на всички участници, които взеха участие в конкурса, като проявеният талант и креативност няма да бъдат забравени! Продължавайте да използвате уменията, които притежавате!

Çàåäíî ñ Dim4ou è F.O. îòáåëÿçàõìå 7. àïðèë- Äåí íà çäðàâíèÿ ðàáîòíèê Беше средата на Летния семестър, а горещите летни емоции тепърва предстояха. Оставаха още два месеца до края на учебната година, но тежките нощи над учебници и лекции ставаха все повече. И все пак, беше 7. април- Ден на здравния работник. Студентски съвет при Медицински университет Варна нямаше как да не подготви нещо специално по случай професионалния ни празник! Мястото беше ясно, клуб „Avenue”, а обстановката подгряваше с горещи ритми Dj Happy. По средата на вечерта от високоговогорителите се чу „Не съм ти Big Meach, нито Lary Hoover” и на всеки му бе ясно кой ще се появи на сцената! Естествено това бяха Dim4ou и F.O! В продължение на близо един час двама от най-нашумелите изпълнители в последната една година се раздаваха за своите фенове, които както пее F.O. „Ако знаеш текста пей...” се понесоха в ритъма на вечерта! По такъв начин благодарение на добрата организация, професионализма на DJ Happy, Dim4ou и F.O. това парти се запомни като едно от най-мащабните, правени до момента, нареждайки се след партито за откриване на семестъра със 100 кила! Ентусиазмът на екипа с времето става все по-голям, така че очаквайте все по-големи изненади в бъдеще! 64 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Êàòåäðàòà ïî àíàòîìèÿ, õèñòîëîãèÿ è åìáðèîëîãèÿ îòâîðè âðàòèòå ñè çà ãîñòè На 12.04.2013 г. МУ Варна се превърна в предпочитана дестинация за ученици, родители и любители на силните научни усещания. Денят на отворените врати в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология спази обещанието си и показа на своите гости отблизо най-новото в модерния интерактивен подход за обучение на бъдещите медици. Проф. Антон Тончев посрещна любознателните посетители в Залата по интерактивна анатомия и виртуална микроскопия. Там те бяха въведени в света на анатомията от доц. Ваня Стефовска, която предаде щафетата на д-р Стоян Павлов за демонстрации.  Именно компютърно базираните демонстрации бяха и безспорната атракция на деня. Кратката симулация на упражнение и престрашаването на учениците да погледнат през микроскопите, поставени пред тях, показа, че анатомията е интересен начин да прекараш петъчния си следобед. Демонстриран беше и уеб базиран анатомичен атлас. С високото качество на анатомичните модели и богатото съдържание днес този 3D интерактивен софтуер е най-ефективното учебно пособие. В Деня на отворените врати Катедрата посрещна посетителите и с една от най-богатите в страната музейни сбирки по анатомия, събирана и съхранява в продължение на повече от половин век. Пред учениците беше предоставена и възможността да почерпят опит от студенти по медицина.  

Ïúðâè ðîê-êîíöåðò íà ãðóïà ”CENTURY” Харесвате рок-музиката? Обичате да усещате звука на жицата? Благодарение на „Доц. Р. Зл. Радев и приятели” и със съдействието на Студентски съвет студентите на МУ Варна имаха удоволствието да присъстват на живо на първия концерт на рок-група ”CENTURY”. Той се проведе във Физкултурния салон на МУ Варна на 13.04.2013г. от 20:00ч. Всички бяхме зрители на една специално организирана уникална обстановка, при която салонът за спорт придоби вид на концертна зала, дори и за една вечер. Имахме възможността да чуем за първи път авторските парчета на групата, а също така хитови парчета на групи, като Rainbow, Whitesnake, Toto, Deep Purple. Момчетата от група ”Century” можеха да се похвалят с голяма доза професионализъм, доказателство за което бяха бурните аплодисменти след всяко едно изпълнено музикално парче.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

65 ñòð.


Êàìïàíèÿ „Äà èç÷èñòèì Áúëãàðèÿ çà åäèí äåí” 2013 Инициативата „Да изчистим България за един ден”, подета от bTV през пролетта на 2011 г., е част от световното движение Let’s Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония. Оттогава опитът „чистене на една държава за един ден” се предава от страна в страна. За поредна година студентите на Медицински университет Варна, със сътрудничеството на Студентски съвет, се включиха активно в националната кампания. Тази година тя се проведе на 20.04.2013г. с начален час 10:00ч. Почистените пунктове бяха: блок 3, блок 35 и УМБАЛ „Св. Марина” с отговорници съответно: Божидар Касабов, Силвана Петрова и Десислава Александрова.

XIV Âàðíåíñêà óíèâåðñèàäà В интервала от 8. до 20. април се проведе XIV Варненска универсиада. Представители от петте варненски университета премериха сили в деветте спорта на Универсиадата: волейбол, баскетбол, мини футбол, плуване, тенис на маса, лекоатлетически крос, шах, тенис на корт и боулинг. Медицински университет Варна излъчи представители във всички видове спорт. Като цяло дните от 8 до 20 април бяха изпълнени с много спортни емоции и напрежение. Момчетата от отборите по волейбол и баскетбол в няколко последователни дена се срещнаха с отборите на другите другите университети. Срещите се проведоха в спортната зала на Икономически университет, но въпреки добрата си игра, нашите момчета не можаха да се класират за финалите. Уикендът след началото на Варненската универсиада за всички университети участници беше много натоварен и с богата спортна програма. За МУ Варна той завърши с победи и първи места при плуването и тениса. При щафетното плуване нашият отбор доказа, че е най-добрият като стана първи. Студентката от І курс в Медицинския колеж Симона Борисова извоюва 2 първи места за нашия университет - 50 м бътерфлай и 50 м кроул. Четвъртокурсничката по медицина Олга Котова се класира на  I място 50 м бруст и на III – 50 м кроул, а студентката по медицина първи курс Светлана Китанова стана III в дисциплината 50 м кроул. 66 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ако трябва да обобщим: първо място за МУ – Варна при щафетното плуване, три първи и две трети места при жените и второ място бътерфлай при мъжете – за триатлонеца Димитър Василев – II курс Дентална медицина. Димитър участва и в лекоатлетическия крос, където благодарение на него и на колежката му по медицина II курс Валерия Драганова МУ Варна излезе в челната тройка – III място в отборното класиране. Изпълниха се пожеланията за късмет и успех, които президентът на отбора ни по тенис и кмет на Община Варна доц. д-р Христо Бозов отправи към състезателите малко преди старта на тенистурнира в събота. Но не по-малка роля и заслуги в тенис-постиженията отдаваме на треньора на отбора – Митко Йовев. В лицето на студента по дентална медицина Георги Табаков и на студентката по фармация Петя Василева МУ Варна стана шампион в индивидуалната игра по тенис. Успехите на нашите момчета и момичета в тениса не свършиха до тук. Пламена Радева, помощник-фармацевт I курс и майка на две деца стана IV в индивидуалната игра. След отборната игра по системата Хопмън къп нашият университет може да се похвали и с III място. С първо място може да се гордеем и в междууниверситетски срещи по боулинг, където отборът на Христо Колев стана шампион. На 18. април от 17:00ч. се проведоха финалните срещи по футбол от Варненската студентска универсиада. Отбора на Медицински университет Варна, с капитан Лъчезар Любенов и треньор Божил Колев, се срещна на полуфинал с отбора на Икономически университет Варна. След сравнително равностойна игра от страна на двата отбора срещата в редовното време завърши 0:0. След дузпи нашите момчета с резултат 3:2 се класираха за финала. Финалната среща се проведе между отборите на Медицински университет Варна и   Технически университет Варна. С характер и борбеност момчетата на Лъчезар Любенов водеха играта по време на цялата среща, което от своя страна доведе до очаквания резултат. След отбелязани три гола от страна на МУ Варна и само един от страна ТУ Варна нашият отбор зае първото място без да допусне нито една загуба по време на турнира. Официалното награждаване на XIV Варненска универсиада се проведе на 20.04.2013г., събота, в “Playground”- Mall Varna етаж 4, от 20:00ч. Целият екип на Студентски съвет при Медицински университет Варна честити постигнатото първо място на отбора, с пожелание за още по-високи успехи и просперитет в бъдеще, защитавайки името на нашия университет!

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

67 ñòð.


Ëåêöèÿ íà òåìà „Ïðåäñòàâÿíå íà Bioderma è ïåðñïåêòèâè çà ðàçâèòèå íà ôàðìàöåâòè â äåðìîêîçìåòè÷íà ôèðìà” Със съдействие на Студентски съвет към МУ Варна и АСФВ на 18. април от 18:00 ч. бе организирана официална среща с представител на една от водещите козметични компании в България- Bioderma. Темата на срещата беше „Представяне на Bioderma и перспективи за развитие на фармацевти в дермокозметична фирма”. Лекцията имаше за цел да даде възможност на младите фармацевти да разберат какво ще представлява работата им в подобна компания и как биха усъвършенствали способностите в козметичната сфера. Поканени бяха всички студенти фармацевти, помощник-фармацевти и, разбира се, всеки друг, който имаше желание да участва в дискусията.

Òåàòðàëíà âå÷åð ñ „Ãèìíàñòèêà çà áðåìåííè” Имайки предвид факта, че за съществуването и запазването на културата на една нация съществено значение има театърът, Студентски съвет при Медицински университет Варна, със съдействието на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” Варна, организира втора поред Театрална вечер. По този начин се надяваме да поставим основите на една традиция, която искаме да оставим във времето, организирайки всеки месец по една Културна вечер. Този път студенти и преподаватели на Медицински университет Варна можеха да се насладят на българската постановка „Гимнастика за бременни”, която се осъществи на 22.04.2013г., понеделник, от 19:00ч. Всеки, който имаше желание да присъства, можеше да си закупи билет от съответния представител на курса в Студентски съвет или в офиса на СС. Специално за студенти и преподаватели от МУ Варна билетната цена бе промоционално занижена на стойност 5лв., като билетите важаха и за VIP местата в операта.

Êàìïàíèÿ „Êðúâîäàðÿâàíå”- 2013 Поради силния интерес от страна на студентите в периода на една учебна година Районния център по трансфузионна хематология Варна, със сътрудничеството на Медицински университет Варна и Студентски съвет, организира традиционната кампания „Кръводаряване”. Тази година тя се проведе на 18.04, четвъртък, и 22.04, понеделник. Всеки, който имаше желание да дари капка живот или да се включи в провеждането на кампанията, можеше да го направи в офиса на Студентски съвет в интервала от 10:00 ч. до 14:00 ч. Студентите на МУ Варна отново показаха, че са готови винаги да се включат в едно добро дело, доказателство за което беше големият брой кръводарители!

68 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Äåí íà îòâîðåíèòå âðàòè âúâ Ôàêóëòåòà ïî îáùåñòâåíî çäðàâåîïàçâàíå За всеки, който не е решил накъде да поеме след абитуриентския бал и в кое висше училище да продължи образованието си или за тези родители, затруднени в избора на насока за бъдещето на своето дете, вратите на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет Варна бяхa отворени на 26. април от 17:00 ч. до 19:30 ч. на адрес „Цар Освободител” №84 в сградата на Медицински колеж. Всички, които, гледайки нашумелия сериал „Спешно отделение“, са се питали какво е да си част от хирургичен екип или как се облича операционно облекло, или пък как се прави изкуствен масаж и обдишване, или просто са искали да разберат как ще изглеждат в бяла престилка, имаха възможността да си отговорят на тези въпроси! Освен представяне на възможностите за обучение във ФОЗ и на студентския живот в МУ Варна, гостите имаха и възможността да чуят изповедите на вече завършили и професионално реализирали се студенти на факултета. Също така имаха възможността да присъстват на демонстрации в практическите кабинети: раждане и грижи за новороденото, обработка на хирургична рана, мускулна инжекция, обличане на операционно облекло. Студентите показаха как сами да измерим кръвно налягане, температура, пулс. По средата на програмата зрителите имаха удоволствието да присъстват на специално модно ревю на сестринско и бизнес облекло и сами да се убедят, че това им отива, отнасяйки снимка за спомен. Присъстващите участваха в интересни тестове за пригодност към професията, а наймотивираният участник спечели специалната награда: На кафе с Ректора на МУ Варна проф. д-р Красимир Иванов!

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

69 ñòð.


Áàíêîìàòúò â ñãðàäàòà íà Ìåäèöèíñêè êîëåæ Âàðíà å âå÷å ôàêò От 14.05.2013 г., вторник, благодарение на добрата съвместна работа между Студентски съвет и ръководствата на Медицински университет Варна и Медицински колеж Варна банкоматът в сградата на МК Варна е вече факт. Банкоматът е зареден и е в пълна работна готовност!

Ëåêöèÿ íà òåìà „Ïðåâåíöèÿ íà ìåíèíãîêîêîâèòå çàáîëÿâàíèÿ” Всяка година хиляди български младежи заминават за чужбина. Всяко пътуване неизбежно е свързано с увеличаване на социалните контакти, времето, прекарано в затворени и претъпкани с хора места като общежития, библиотеки и клубове. Това улеснява разпространението на менингококите и увеличава риска от тежко менингококово заболяване. Поради сериозността на проблематиката и в унисон с приетата през 2012 г. Наредба 15 за имунизациите в Република България, в която е посочено, че ваксинацията срещу менингококови инфекции при лица на възраст на и над 12 месеца е препоръчителна в определени случаи и по-конкретно при пътуващи лица, Национална пациентска организация съвместно с „НПО- Клон Младежки” стартира информационна програма в университети и училища. Тя е част от програмата „Университет за пациенти”, целяща да информира българските младежи/студенти за рисковете при пътуване, особено извън България. Със сътрудничеството на Студентски съвет при Медицински университет Варна лекция на тема „Превенция на менингококовите заболявания” се проведе и в МУ Варна. Тя се състоя на 08.05.2013г.,сряда, от 19:00 ч. във II аудитория в Ректората с лектор д-р Минева. Всеки, който имаше желание да научи повече по темата и какви са възможностите за превенция, можеше да заповяда!

Âàðíà îòáåëÿçà Ñâåòîâíèÿ äåí çà áîðáà ñ õèïåðòîíèÿòà За осма поредна година в България се проведе Национална кампания по повод Световния ден за борба с хипертонията- 17 май. Той се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Световната лига по хипертония. Кампанията се организира с цел да се повиши информираността на обществото за причините и рисковете на заболяването, което засяга все повече млади хора, а вече и деца. На 18 Май във Варна от 10:00 ч. до 16:00 ч. се проведе Национална кампания под мотото „НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ- НОРМАЛЕН СЪРДЕЧЕН РИТЪМ” на входа на Морска градина- арката до слънчевия часовник, бул. „Сливница”, с помощта на Студентски съвет при Медицински университет Варна и студенти от университета. Всеки желаещ да вземе участие в кампанията можеше да се свърже с един от отговорниците на кампанията- Сави Шишков и Стамен Пишев.  70 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà âðú÷è „Ïî÷åòåí çíàê” çà èçêëþ÷èòåëåí ïðèíîñ íà ñâîè ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòè В навечерието на един от най-обичаните български празнициДеня на славянската писменост и култура, Медицинският университет във Варна на 20.05.2013 г. за девета поредна година присъди най-високите си академични отличия на заслужили преподаватели, служители и студенти. Изтъкнати специалисти в областта на клиничната патология, неврологията и неврохирургията, биологията, дерматологията и библиотекознанието бяха отличени с „Почетен знак със синя лента”. Специално отличие за успеха си в овладяването на българския език получи студентка на МУ Варна по медицина от Колумбия. Награда за активно участие в студентския живот на университета беше присъдена на най-дейния сътрудник на Студентския съвет- Тургай Калинов, студент от II курс, специалност Медицина, и Главен създател и администратор на официалния сайт на Студентски съвет. Изборът му бе продиктуван от значителните заслуги в създаването, администрирането и дизайна на студентския сайт  www. students.mu-varna.bg  , за адекватното и бързо отразяване на работата на Студентски съвет в интернет пространството. Най-високото академично отличие на името на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна беше връчено на 90-годишния доц. Стамат Стаматов в знак на признателност към заслугите му в развитието на морелечението и лечебния туризъм по Българското крайбрежие. По време на тържествената церемония ректорът на МУ Варнапроф. Красимир Иванов, връчи и дипломите за академична длъжност и научна степен на 24 преподаватели от различни катедри и факултети на университета, достигнали по-високо стъпало в своя академичен и научен път през изминалата една година.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

71 ñòð.


Medical beach party for the end of the year! С наближаването на края на учебната 2012/2013 година атмосферата, времето и настроенията издаваха приближаването на летния сезон и съпътстващата го заслужена лятна почивка. Студентски съвет долови тази промяна и отново реши да отдаде заслуженото на студентите, но този път с нещо абсолютно ново, неправено досега. Не 2в1, не 3в1, а МНОГО в ЕДНОпървото студентско Beach Party не само за МУ Варна, ами и за всички други университети в града. И то не къде да е, а именно на Rappongi Beach. На 20. Май 2013 г., под горещите лъчи на слънцето и още по-горещите ритми на DJ HAPPY, екипът на Студентски съвет бе подготвил за своите студенти много изненади- уникален Beach декор, спортни турнири по плажен волейбол, плажен футбол, стрийт фитнес и лимбо. Също така се проведе за пръв път конкурса „Мис и Мистър МУ Варна” Summer edition, като борбата за първото място беше очаквано жестока. През целия ден за тонуса на гостите с освежаващи напитки се грижеше и нашият любезен партньор Red Bull. Но това не беше всичко! С лек бронзов загар парти маратонът продължи в най-големия летен нощен клуб във Варна- Xtravaganzza. Разбира се, вече свикнали да даваме възможно най-доброто на нашите гости, бяхме осигурили свободен вход за всички студенти на МУ Варна, както и 50% намаление на алкохола. Под музикалния съпровод на DJ HAPPY и най-яките хитове бяха наградени всички победители в турнирите през деня, както и новите летни Мис и Мистър. Предметните награди бяха предоставени любезно от нашия домакин през деня- Rappongi. Купонът, естествено, продължи до зори. Това беше един наистина подобаващ завършек на една много успешна година!

72 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Òåàòðàëåí êëàñ „Èíôàðêòóñ” ïðè ÌÓ-Âàðíà ïðåäñòàâè “Êëåòíèöèòå” На 21. и 22.05.2013 г., в зала „Проф. д-р Гарабед Капрелян” в сградата на РИОКОЗ Варна (ХЕИ) от 20:00ч. театрален клас „Инфарктус” към Медицински университет Варна представи мюзикъла „Клетниците”. Благодарение на колегите ни от театралната група имахме удоволствието заедно да се потопим в атмосферата на XIX век във Франция. Легендарният мюзикъл е по романа на Виктор Юго и мюзикъла на Ален Бублил и Клод-Мишел Шьонберг! Постановката е уникална сама по себе си, тъй като тя бе представена за първи път на български език!

Øåñòâèå íà âàðíåíñêèòå óíèâåðñèòåòè ïî ñëó÷àé 24. ìàé За първи път от близо 20 години насам в традиционното шествие по случай Деня на славянската писменост и култура- 24. май, всички варненски университети въпреки лошите атмосферни условия дружно извървяха пътя от Катедралата до Морската градина. Предвождано и под съпровода на Флотския духов оркестър шествието на петте варненски университета бе оглавено от представителен блок, в който бяха ректорите и академичните ръководства на университетите. Варненци имаха уникалната възможност да видят представителите на университетската общност в техния автентичен академичен вид- с тоги и униформи, с прилежащите за всеки университет академични атрибути и знаци. За всички участници в шествието организаторите предвидиха празнична почерпка заедно с много музика, танци, артистичност и пролетно настроение. Инициативата за участието на варненските университети в традиционното шествие за 24. май е на ректорите на университетите и имаше за цел да утвърди образа на Варна като академичен град и притегателен център за студенти не само от България, но и от целия свят.   С всяка година интересът към събитието  расте- в петъчния 24. май, заявилите желание за участие бяха рекордният брой от 61 учебни заведения. Преди началото на шествието участниците бяха разделени и подредени в двете платна на бул. Христо Ботев.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

73 ñòð.


Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà ïî÷åòå ïàìåòòà íà Õðèñòî Áîòåâ На 2. юни се навършиха 137 години от гибелта на поета революционер Христо Ботев. По традиция на тази дата в 12:00 ч. в продължение на 2 минути сирените в цялата страна вият в знак на всенародната почит към неговото дело и към загиналите за свободата на България. Медицински университет Варна и Студентски съвет също отдадоха почит на паметта на Христо Ботев. На тържествена церемония в Морската градина, където присъстваха Ректорът на МУ Варна- проф. Красимир Иванов, както и голяма част от ръководството на университета, Председателят на Студентски съвет- Борис Андонов, заедно със студентката по Медицина Йоана Стоянова, постави венец от името на МУ Варна.

Óíèêàëíà îïåðàöèÿ ïî òåëåìîñò На 29 юли. беше извършена първата за България операция на карцином на гърдата. С помощта на съвременните телекомуникационни технологии екипи от специалисти, намиращи се в три от най-престижните болници у нас, отдалечени на повече от 500 км., извършиха заедно операция на карцином на гърдата.  Проектът стартира чрез изграждане на телемост между водещи специалисти по гръдна хирургия и патология в Първа АГ болница „Св. София” в София, УМБАЛ „Св. Марина” във Варна и Военномедицинска академия, които заедно проследиха извършването на операция за отстраняване на карцином на гърдата на 41-годишна пациентка. Интервенцията беше направена от д-р Евгений Василев от Първа АГ Болница „Св. София” и консултирана в реално време от проф. Радослав Радев, гръден хирург в УМБАЛ „Св. Марина” и декан на Факултета по медицина към МУ Варна, и от полк. доц. Деян Йорданов, началник клиника „Гръдна хирургия” към ВМА.    Чрез изграждане на видео връзка между операционните екипи на болници се осъществи пренос на данни, картина и звук в реално време, пренос на снимки с висока резолюция на хистологични тъканни срезове, PET скенер изображения и др., които можеха да бъдат наблюдавани и от гостите на събитието във всяка една от болниците. Екипите обсъдиха изследванията от PET скенера, които бяха направени предварително във Варна (един от двата PET скенера в страната и единствен, който работи със собствено произведен изотоп). От своя страна екипът на лабораторията по клинична патология и цитология на Първа АГ болница „Св. София” извърши спешна интраоперативна диагностика (гефрир) с помощта на съвременен микроскоп с вградена цифрова камера, която дигитализира образа. Телемостът даде възможност към екипа консултанти да се включат и д-р Иван Красналиев, патолог от УМБАЛ „Св. Марина”, и д-р Албена Факирова, патолог от ВМА, чието мнение бе решаващо за хода на операцията. 74 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Имайки предвид липсата на достатъчно специалисти по патология в България, новите технологии, както бе демонстрирано, ще дават възможност за консултиране от разстояние и наблюдение на операции с цел обучение и предаване на обратна връзка между физически отдалечени болнични заведения на територията на страната. Както подчерта проф. д-р Красимир Иванов, ректор на МУ Варна, и за в бъдеще двете болници ще продължават да си партнират в тази посока и да използват авангардните и иновационни технологии в името на пациентите и тяхното здраве, в името на модерната медицинска наука и практика.   В живата връзка в заключителния етап от операцията с поздравление към екипите от всички болници се включи министърът на здравеопазването- д-р Таня Андреева, която заедно с министъра на образованието и науката- д-р Анелия Клисарова, броени минути по-рано откри Детското отделение за интензивно лечение, неврология и неонатология към реновираната многопрофилна специализирана детска клиника в университетската болница „Света Марина” във Варна.    Проф. Радев отправи покана към своите колеги от София за участие през месец август на втората работна среща на експертния борд към ежегодната национална конференция МОРЕ  (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти-  инициатива на МУ Варна, Българско онкологично дружество и УМБАЛ „Св. Марина” Варна), чиято тема тази година е „Поведение при карцином на гърда”. Идеята и целта на специалистите е създаването на общи правила и  модели за лечение на карцинома на млечната жлеза, своеобразен национален „наръчник”, който трябва да бъде готов до месец октомври, когато е световният месец за борба с рака на гърдата.

Íåêà íàäíèêíåì è â íà÷àëîòî íà èñòîðèÿòà, à èìåííî ïúðâèÿò áðîé íà ïúðâèÿ ñòóäåíòñêè âåñòíèê íà ÌÓ-Âàðíà - “Ñòóäåíòñêè æèâîò”... ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

75 ñòð.


Íîâèÿò îôèñ íà Ñòóäåíòñêè ñúâåò å âå÷å ôàêò На 17.09.2012г., заедно с откриването на новата Академична 2012/ 2013 година, бе открит новият офис на Студентски съвет. Проектът по изграждането на офиса бе осъществен благодарение на добрата съвместна работа на ръководството на МУ Варна и Студентски съвет. Офисът се намира на II етаж в сградата на Ректората, стая 213, срещу Библиотеката. Така Студентски съвет може да се похвали за първи път с офис, намиращ се в сградата на Медицински университет Варна!

Ñòóäåíòñêè ñúâåò ñ íîâ Ïðåäñåäàòåë На 03.03.2012г. Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна избра своя нов Председател. С пълно единогласие от присъстващите 26 души за нов Председател бе избран Борис Андонов. Борис Андонов е роден на 19.09.1988 г. в град Сандански. Живее и учи в град Сандански. През ученическите си години винаги се е радвал на висок успех. Доказателство е високият успех, с който е приет през 2008г. като студент специалност Медицина в Медицински университет Варна. Още с встъпването си в длъжност като Председател г-н Андонов започва иновативни промени, насочени към една по-добра и пълноценна работа на екипа. Едно от доказателствата е новият сайт на Студентски съвет- http://students.mu-varna.bg.

Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò „Ïðîô. ä-ð Ïàðàñêåâ Ñòîÿíîâ” ãð. Âàðíà íàâúðøè 51 ãîäèíè îò С началото на новата академична 2012/2013 година Медицински университет Варна навършва 51 години от създаването си. Медицинският университет Варна е основан като Висш медицински институт с Указ № 414 от 12.XI.1960г. на Президиума на Народното събрание на НРБ, издаден въз основа на чл. 35, т. 19 от Конституцията на НРБ и чл. 2 от Закона за висшето образование (в-к Известия на Президиума на Народното събрание на НРБ, бр. 93/18.XI.1960 г.) и заповед № 208 от 19.01.1961 г. на Министъра на народното здраве и социалните грижи- д-р Петър Коларов. Корените на професионалното и научно организиране на медицинската общност във Варна се откриват през 80-те години на XIX век. На 10.12.1883 г. е основано Варненско медицинско дружество, първото от този род в България. Здравеопазването във Варна винаги е било свързано с имената на плеяда български лекари общественици и учени, дали своя неоценим принос за развитието на здравеопазването, болничното дело, профилактичната медицина и научната медицинска мисъл у нас. 76 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ìåäèöèíñêè êîëåæ Âàðíà îòáåëÿçâà þáèëåéíè 70 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî ñè Медицинският колеж в град Варна е създаден на 20.10.1942 г. като Училище за милосърдни сестри. С Постановление на Министерския съвет от 27.01.1997 г. Полувисшият медицински институт Варна е преобразуван в Медицински колежосновно звено в структурата на Медицински университет Варна. В него се осъществява подготовка на професионални бакалаври по следните специалности: помощник-фармацевт, медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, инспектор обществено здраве, рехабилитатор, социални дейности и медицински козметик, както и обучение с цел повишаване на квалификацията медицинско и немедицинско образование. През 2010г. специалностите от Медицинския колеж (помощник-фармацевт, медицински лаборант, зъботехник, инспектор по обществено здраве, рентгенов лаборант, рехабилитатор и социални дейности) преминаха успешно акредитационна процедура и получиха максималния акредитационен срок от 6 години. До днес в Колежа са се дипломирали с държавна диплома за правоспособност да упражняват съответните медицинските професии 15 954 специалисти, които се реализират успешно у нас и в чужбина.

Ñòóäåíòñêè ñúâåò ñ íîâè ÷ëåíîâå è ðúêîâîäñòâî На 02.10.2012г. се проведоха избори за представители на съответните курсове и специалности в Студентски съвет. Изборният ден започна в 08:00ч., като пунктове за гласуване бяха разположени в Ректората, Медицински колеж Варна и УМБАЛ „Св. Марина”. Комисията по избора бе с Председател д-р Евелина Златанова и членове д-р Николета Славова, Георги Тодоров, Недялко Недялков и Атанас Табаков. Изборният ден премина безпроблемно и спокойно, като избирателната активност бе висока. За целия ден броят гласували студенти от МУ Варна бе 668. Избраните представители по курсове и специалности може да видите в долупосочените таблици. ˇ̡̱̣̖̯̌ʺ̶̛̛̖̦̔̌ /̡̱̬̭ //̡̱̬̭

ʪ̨̙̬̙̔ʥ̨̛̪̯́̌ ʪ̸̨̛̜̦ʻ̡̨̨̛̣̏

ϯϭ̣̭̐̌̌

ˇ̡̱̣̯̖̯̌ʽ̨̨̺̖̭̯̖̦̬̖̪̦̖̍̏̔̌̏̌̏̌̚̚ ʯ̬̖̦̔̌̏ ̛̥̖̦̙̥̻̦̯̔

ʤ̡̛̣̖̭̦̌̌ʪ̨̛̛̥̯̬̏̌

ʺ̖̭̖̭̯̬̔̌͘

ʯ̶̨̛̬̦̌ʺ̛̯̖̏̌

ϳϭ̣̭̐̌̌

Ϯ̣̭̐̌̌

ˁ̛̌̏ˌ̡̨̛̹̏

ϱϰ̣̭̐̌̌

III̡̱̬̭ ʤ̨̦̯̦ˉ̡̨̖̯̏̏

ϲϵ̣̭̐̌̌

/̡̱̬̭

ʪ̛̖̭̭̣̌̏ʪ̨̬̖̍̏ ϭϱ̣̭̐̌̌

ˁ̣̌̏ʺ̛̣̱̹̖̏

ϱϬ̣̭̐̌̌

//̡̱̬̭

ˁ̨̛̥̖̦ˋ̨̡̨̦̌̏ ϰϳ̣̭̐̌̌

/s̡̱̬̭ ʥ̨̛̬̭ʤ̨̨̦̦̔̏

ϳϯ̣̭̐̌̌

III̡̱̬̭

ʺ̛̬̦̌ˀ̱̭̖̏

ϭϯ̣̭̐̌̌

˃̨̨̖̬̔˃̬̖̦̖̏

ϱϮ̣̭̐̌̌

/s̡̱̬̭

ʰ̨̏ʤ̨̛̪̬̣̏

s̡̱̬̭ s/̡̱̬̭

ϯϱ̣̭̐̌̌

s/̡̱̬̭ ˁ̯̥̖̦̌ʿ̛̹̖̏

ϯϰ̣̭̐̌̌

ʪ̛̖̭̭̣̌̏̌ʤ̡̨̣̖̭̦̬̌̔̏̌

ϭϲ̣̭̐̌̌

/̡̱̬̭

ˀ̵̨̛̛̖̣̯̯̬̌̍̌ ʥ̨̛̙̬̔̌ʶ̨̭̌̌̍̏

Ϯϭ̣̭̐̌̌

//̡̱̬̭

ˇ̡̱̣̯̖̯̌ˇ̶̛̬̥̌̌́ /̡̱̬̭

ˁ̛̣̦̏̌̌ʿ̨̖̯̬̏̌

Ϯϭ̣̭̐̌̌

Ϯϳ̣̭̐̌̌

//̡̱̬̭

ʰ̦̏̌ʪ̨̛̛̥̯̬̏

ϭϲ̣̭̐̌̌

ˀ̱̥̖̦ˀ̡̨̌̔̏

ϭϬ̣̭̐̌̌

///̡̱̬̭

ʤ̦̌-ʺ̛̬̌́ʦ̸̖̣̖̏̌

ϭϴ̣̭̐̌̌

ʰ̨̏ˇ̶̨̬̦̌̏

ϮϬ̣̭̐̌̌

/s̡̱̬̭

ˁ̛̛̯̦̥̬̌̌ʦ̛̭̣̖̌̏̌ ϭϮ̣̭̐̌̌

ʻ̡̨̛̣̜̌ʪ̨̛̛̥̯̬̏ Ϯϱ̣̭̐̌̌ ʶ̬̭̖̦̌ʰ̨̦̏̌̏

ʿ̴̶̨̨̡̛̥̺̦̬̥̖̯̌̌̏

/s̡̱̬̭

ˇ̡̱̣̯̖̯̌ʪ̶̛̛̖̦̯̣̦̥̖̦̌̌̔̌

s̡̱̬̭

ʺ̶̡̡̨̛̛̛̖̦̭̣̖̙̔-ʦ̬̦̌̌

ϭϬ̣̭̐̌̌

/̡̱̬̭

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

77 ñòð.


Òåìàòè÷íî ìåäèöèíñêî ïàðòè- club ”Avenue” Във връзка с честването на 51 години Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, 70 години Медицински колеж Варна и избирането на нови членове и ръководство на Студентски съвет бе организирано първото до момента Тематично медицинско парти. То се състоя на 14.10.2012г. в club Avenue. На частното парти, организирано специално за студенти от Медицински университет, голяма част от присъстващите бяха облечени в типичните медицински облекла- престилки, хирургични екипи, ръкавици и др. При влизане в залите на клуба на гостите бяха раздадени различни номерца в зависимост от специалността. Те бяха предназначени за томболата, която се проведе по време на дискотеката на няколко етапа. Късметлиите, които държаха в ръцете си печелившия номер, бяха наградени с различни медицински аксесоари- от стестоскопи Spirit до хирургични екипи. Първото парти, организирано от новото ръководство на Студентски съвет, бе запомнено с много приятни емоции, игри и награди.

Ïðîæåêöèÿ íà äîêóìåíòàëåí ôèëì ”HAPPY” Дали парите ни карат да се чувстваме щастливи? Децата и семейството? Работа ни? Живеем ли в свят, който цени и промотира щастието и благополучието? Дали сме в разгара на революция на щастието? Студентски съвет към МУ Варна даде възможност на студентите да си отговорят на тези и на много други въпроси. На 18.10.2012г. във II аудитория от 19:00ч. се състоя прожекция на документалния филм „HAPPY”. След края на прожекцията бяха дискутирани следните 10 въпроса: 1. Няколко различни лични истории са споделени във филма. Кои истории се открояват за Вас? Защо? Имаше ли истории, за които бяхте учудени, че са във филм за щастието? 2. Кой аспект на щастието, показан във филма, сте виждали в своя живот? Ако създателите на филма бяха направили история за Вас, на какво щеше да се фокусира тя? 3. Концепция, наречена „Хедонистична вятърна мелница”, гласи, че щастието често изчезва след притежаването на „неща”, което ни кара да искаме още „неща”. Дайте няколко примера за това. 4. Кого бихте посочили за „обект за подражание за щастие”? Някого, когото познавате? Някоя историческа личност? Някоя звезда/популярна личност? 5. Идеите за това, какво може да ни направи щастливи, често биват предавани чрез медиите. Кои са някои от нещата/пътищата, които телевизионните предавания, списанията, вестникарските заглавия и другите масови медии казват,че ще ни направят щастливи? По какво те се различават или приличат на това, което научихте от този филм? 6. Филмът показва много източници на щастие. Какво Ви носи щастие във Вашия живот? 7. Как това да бъдете по-щастлив Ви носи полза? Какви ползи носи на общността Ви? На света? 8. Гледането на филма промени ли част от идеите Ви за щастието? Потвърди ли някои от идеите, които вече имахте? Ако да, по какъв начин?

78ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


9. Какво беше най-важното нещо, което научихте от този филм? 10. Кои са трите неща, които може да направите днес и да Ви направят по-щастливи?

Тъй като първата прожекция на филма се радваше на голям интерес и доведе до голям брой положителни коментари, Студентски съвет взе решение да се организира втора такава прожекция. Тя се проведе на 24.10.2012 г. от 19:00ч. във II аудитория. На прожекцията присъстваха голям брой студенти, което доведе до интересни въпроси и дискусии в края на филма.

Èçáîðè çà íîâè ÷ëåíîâå è ðúêîâîäñòâî íà Äîìîâè ñúâåòè ïðè áëîê 3 è áëîê 35 На 22.10 и 23.10 се проведоха изборите за нови членове и ръководство на Домовите съвети при блок 3 и блок 35 на Медицински университет Варна. Съответно, изборите за Домови съвет при блок 3 се проведоха в Аудитория „А” на факултет по Дентална медицина, а тези за Домови съвет при блок 35 - в помещението на столовата. Изборите преминаха спокойно, като бяха дискутирани някои от най-належащите проблеми в двата блока и начини за тяхното разрешаване. ʯ̸̡̨̨̨̨̛̬̻̭̯̣̖̦̖̦̌̏̔̏̏̌ʪ̨̨̛̥̭̻̖̯̏̏ ̨̡̛̪̬̣̍ϯϱ̵̛̛̬̦̍́̌̍̌͗̚

ʯ̸̡̨̨̨̨̛̬̻̭̯̣̖̦̖̦̌̏̔̏̏̌ʪ̨̨̛̥̭̻̖̯̏̏ ̨̡̛̪̬̣̍ϯ̵̛̛̬̦̍́̌̍̌͗̚

ʧ̨̛̖̬̐ʰ̨̦̏̌̏

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌

ʻ̡̨̖̣̔́ʻ̡̨̖̣̔́̏

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌

ʿ̣̥̖̦̌̌ʿ̡̨̖̯̏̌

ʯ̥̌͘ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌

ˀ̨̛̭̯̦̌̔˃̸̨̡̛̛̪̜̭

ʯ̥̌͘ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌

ʤ̜̣́˃̛̭̦̌

ˋ̣̖̦̦̌ʪ̨̨̛̥̭̻̖̯̏̏

ʥ̛̣̣́ʺ̵̖̥̖̔

ˋ̣̖̦̦̌ʪ̨̨̛̥̭̻̖̯̏̏

ʰ̦̏̌ʤ̦̬̖̖̔̏

ˋ̣̖̦̦̌ʪ̨̨̛̥̭̻̖̯̏̏

Îòáåëÿçâàíå íà 1. íîåìâðè - Äåíÿ íà íàðîäíèòå áóäèòåëè, ñ „Ä-ð Ð. Çë. Ðàäåâ è ïðèÿòåëè” По идея на доц. д-р Р. Радев и с подкрепата на Студентски съвет при Медицински университет Варна на 30.10.2012г. в I Аудитория бе организирана вечер, която бе посветена на будители от новото време. Представлението бе съчетано от музикални изпълнения, стихове и поезия на самия Доц. Радев, негови познати и приятели от местния театър, както и на студенти от нашия университет. Поетично-музикалното и прозаично представление бе в подкрепа на инициативата „Варна- културна столица на Европа 2019г.”. Културната вечер се радваше на пълна аудитория, забавен дух и топла обстановка.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

79 ñòð.


„Çàåäíî â áîðáàòà ñ ðàê íà ãúðäàòà” Месец октомври бе месецът за борба с рак на гърдата в световен мащаб. По този повод Медицински университет Варна проведе информационна кампания сред населението на Варна. На 30.10.2012г. от 12:00ч. и 14:00ч. в няколко пункта се включиха студенти доброволци, които раздадоха информационни флаери и проведоха консултации на гражданите. На 30.10.2012г. от 18:30 часа във II аудитория на МУ се състоя лекционен модул, насочен изцяло към студентите на Университета от всички курсове и специалности. Гост-лектор беше доц. Радев, декан на факултета Медицина. Кампанията се осъществи съвместно от Студентски съвет и АСМБ като основната цел, която бе поставена, беше да се подобри информираността на населението и здравната култура по темата, а очаквани резултати бяха повишаване ефективността на профилактиката и ранна диагностика на рака на

Ñëåä ïðèçðà÷íàòà íîù â „Õîðèçîíò” Helloween party 31. октомври е известен под името Хелоуинсравнително млада традиция, станала популярна в САЩ през 30-те години на ХХ век. На празника се носят костюми и се правят тиквени фенери. В Медицински университет Варна ежегодно се организира парти навръх Хелоуин. Домакин на организираното от Студентски съвет събиране за първи път бе реномираният клуб „Хоризонт”. Гостите бяха посрещнати в една специално подготвена обстановка, която ги накара да се потопят в призрачната атмосфера на нощта. Партито бе открито от Председателя на Студентски съветг-н Борис Андонов, и представителя на I курс Дентална медицина- Десислав Добрев.  Нощта бе белязана със страхотно настроение и умопомрачителни костюми. Приятна изненада бе фактът, че партито за първи път бе уважено от преподаватели и част от ръководството на Медицински университет Варна. Ние, организаторите на партито, се гордеем с факта, че въпреки риска да се организира подобно парти на ново за нас място и без попфолк се получи такова грандиозно събитие и най-важното– Вие, нашите колеги, останахте доволни, което е основният приоритет за нас!

80 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ñðåùà â Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ïî ïîâîä ôèíàíñèðàíe íà áúäåùè ñïåöèàëèçàöèè è ïðàêòèêè èíòåðâþ çà âåñòíèê „Ñòàíäàðò” На 01.11.2012г. в Министерски съвет се проведе среща по повод финансирането на бъдещи специализации и практики. На нея присъстваха министъра на здравеопазването- г-жа Десислава Атанасова, и министър-председателят на Република България- г-н Бойко Борисов. Медицински университет Варна бе представен от двама студенти от квотата на Студентски съвет: Председателя на Съветаг-н Борис Андонов и стажант-лекаря VI курс Стамен Пишев. На срещата се обсъждаха различни предложения за промени в системата на здравеопазването, благоприятстващи младите лекари в България.  След срещата, интервю за вестник „Стандарт” даде студентът Стамен Пишев: „Мечтата на 23-годишния Стамен Пишев е да работи в България и да спасява сърцата на хора с инфаркт на миокарда. „Без сърдечната машинка не може”, казва бъдещият инвазивен кардиолог. Възпитаник е на Варненския медицински университет и в момента кара стажа си във Втора клиника по кардиология на университетска болница „Св. Марина”. Щом грабне докторската диплома, ще се състезава за специализантско място. „Вече има повече възможности, след като здравното министерство разполага с 16 млн. лв.”- въздъхва с облекчение прохождащият лекар. В качеството си на член на Студентския съвет в морския ВУЗ вчера той видя с очите си как здравният министър Десислава Атанасова получи от министъра по социалните въпроси Тотю Младенов договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ако се пребори с конкуренцията, Стамен ще специализира без пари, тъй като държавата ще покрива учебната такса и месечното му възнаграждение, равно на две минимални работни заплати. Младият доктор е роден в Бургас, завършил е елитната Природо-математическа гимназия. Решил да учи фармация, за да наследи професията на майка си. В деня, когато тръгвал за София, обаче последвал вътрешния си импулс и  направил завой към Варна, за да учи медицина. „Лекарската професия изисква много четене, опит и пълно отдаване на пациентите, за сметка на личния живот”- дава си сметка младокът, който на 5 декември ще празнува рождения си ден. Като типичен представител на зодия Стрелец обича да постига набелязаните цели. На дисциплина и упоритост се е научил още от отделенията, когато започнал да тренира бойни изкуства. Сега няма възможност да отделя по 2 часа за тежките тренировки, но  ходи на фитнес и плува. Не пуши и е решил занапред да убеждава заклетите пушачи сред пациентите си да загърбят вредния навик. Д-р Пишев се надява да стане част от варненската школа по инвазивна кардиология. Възхитен е от организацията в кардиоклиниката под ръководството на доц. Светослав Георгиев. „Познавам страхотни лекари, ако започна да ги изреждам, няма да ми стигне един ден”- казва бургазлията. В свободното си време разпуска с парчетата на „Куин” и „Пинк Флойд”. Обича да припява заедно с Фреди Меркюри “We are the champions - my friends” (Ние сме шампионите, приятели). Вярва, че неговото поколение може да постигне успехи в професионалната и научната кариера. Свикнал е да си поставя високи цели още от детските години, когато рисувал супермени. „Лекарите, учителите също могат да бъдат супермени”- убеден е Стамен.“

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

81 ñòð.


ÊÀÌÏÀÍÈß „ÄÈÀÁÅÒ“- 2012ã. Медицински университет Варна и тази есен осъществи ежегодната кампания „Диабет“, която се проведе на 14.11.2012г. по случай Световния ден за борба с диабета. Това бе пета по ред кампания, организирана от Студентски съвет, Асоциацията на студентите по медицина във Варна, Асоциацията на студентите по Дентална медицина Варна, Асоциацията на студентите по Фармация във Варна и Клиника по ендокринология и болестите на обмяната в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна. Пунктове за кампанията бяха разположени в УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет Варна, факултет по Дентална медицина и Икономически университет Варна, съответно с отговорници: ϙҲҴҸҵҲҷҴҪϕҸҺҮҪҷҸҬҪҲϘҪҺҲҷҪϘҲҼүҬҪҠҬүҼҲҷҪώҪһҲҵүҬҪҲϝҼҪҷҲһҵҪҬϘҸҺҾҸҬϝҪҬҲҢҲӂҴҸҬ ҲϔҬҪҷόҷҮҺүүҬϖҪҶүҵҲӉύӄӁҬҪҺҸҬҪҲϜҪҮҸһҼҲҷϞҸҹӁҲҳһҴҲ На 14.11.2012г. от 17:30ч. в двора на МУ Варна се събраха всички участници в кампанията, облечени в сини тениски, като всички се подредиха в кръг, образувайки Синия кръг, който символизира кампанията. По-късно в 18:00ч. се проведе лекционен модул, който включи гледната точка на медицината, денталната медицина и фармацията относно проблемите на диабета.

Ôèòíåñ çàëà â áëîê 35 - ãëàñóâàíî, îäîáðåíî, îñúùåñòâåíî ! Благодарение на ръководството на Медицински университет Варна, Студентски съвет и по предложение на Председателя- г-н Борис Андонов, от октомври месец 2012 г., фитнес залата в блок 35 е вече ФАКТ! След гласуваното предложение за отпускане на 12 000 лв. от бюджета на Съвета, студентите на МУ Варна ще могат да посещават фитнес залата. Официалното откриване се осъществи след поставяне на видео наблюдение на обекта и апарат за магнитни карти при влизане в залата. И както са казали древните римляни “Mens sana in corpore sano”, в превод „Здрав дух, в здраво тяло” ...

82 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ñïîðòåí òóðíèð „Êóïà íà ðåêòîðà” 05-09.11.2012ã. За поредна година Студентски съвет при Медицински университет Варна организира традиционния спортен турнир „Купа на Ректора”. Тази година желаещите да участват можеха да се състезават в десет спорта: футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, бягане (крос- 600м мъже и 300м жени, спринт- 100м мъже и жени), шах, табла, дартс, woodball и bench press (лежанка). Тази година спортният турнир се радваше на висок интерес от страна на студентите на Медицински университет. Броя на участниците в различните спортове достигна рекордните 300 души. Лично на различните състезания присъства ректорът на МУ Варна- Проф. д-р Красимир Иванов. На футболните срещи присъстваше специален селекционер, който направи избор от играчи, които бяха включени в официалния футболен отбор на Медицински университет Варна. Победителите в различните спортове бяха наградени лично от ректора- проф. д-р Красимир Иванов, както и от заместник-ректорите: доц. д-р Риналдо Шишков, доц. д-р Албена Керековска, проф. Тодорка Костадинова, помощник-ректора инж. Деян Грънчаров и Декана на факултет Фармация- доц. Димитър Димитров. Награждаването се проведе след излъчването на победителите в първия конкурс за красота на МУ Варна „Мис и Мистър Медицински университет Варна”, за което ще разберем в следващите страници на броя.

Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà èçëú÷è ïúðâèòå ñè Ìèñ è Ìèñòúð На 11.11.2012г. за първи път в историята Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна излъчи своите първи Мис и Мистър МУ Варна. Преминавайки през три отделни кръга: първи кръг- неангажиращо облекло, втори кръг- работно облекло (престилки), трети кръгҸҾҲӀҲҪҵҷҸ ҸҫҵүҴҵҸ ҬһүҴҲ үҮҲҷ ҽӁҪһҼҷҲҴ Ҭ ҴҸҷҴҽҺһҪ ҫү оценен според представянето си на подиума от жури в 11-членен състав. То включваше преподаватели от МУ Варна, Председателя на Студентски съвет- Борис Андонов, представители от МУ София и членове на СС. Председател на журито бе доц. д-р Минко Минков– преподавател в катедра по Анатомия, хистология и ембриология.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

83 ñòð.


Конкурсът се проведе в club l b „Час пик”” с начален час 21:00ч. Оф Официални гости на събитието б ббяха: - Ректорът на МУ Варна - проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., - Заместник-ректорът „Учебна дейност”- доц. д-р Албена Керековска, д.м., - Заместник-ректорът „Кариерно развитие, научноизследователска дейност и СДО”- проф. д-р Риналдо Шишков, д.м., - Заместник-ректорът „Международно сътрудничество, акредитация и качество”- проф. Тодорка Костадинова, д.и., - Помощник-ректорът- инж. Деян Грънчаров - Деканът по това време на факултет Фармация- доц. Димитър Димитров

За Мис МУ Варна с най-много гласове и победителка в етапа “Facebook-глас” е:

За Мистър МУ Варна с най-много гласове и победител в етапа “Facebook-глас” е:

Веселина Кирова

Владимир Вълов

Подгласнички: - Станислава Стойчева, III курс, Медицина - Глория Димитрова, IV курс, Медицина

Подгласници - Георги Кулчев, IVкурс, Медицина - Симеон Тимов, VI курс, Медицина

Победителите в конкурса „Мис и Мистър Медицински университет Варна`12” взеха участие в националния конкурс Мис и Мистър „Академика”, 15.11.2012г., в клуб “Night flight”, град София!

84 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Èíòåðâþ ñ ä-ð Äèàíà Äèìèòðîâà- Çàìåñòíèêäèðåêòîð íà Ìåäèöèíñêè Êîëåæ Âàðíà Д-р. Диана Димитрова, преди всичко искам да Ви благодаря, че приехте поканата ми и отделихте от ценното си време, за да дадете това интервю специално за Студентски съвет към Медицински университет Варна. 1. Първо искам да Ви помоля да се представите пред аудиторията от студенти и да кажете каква длъжност и от колко време я заемате в структурата на Медицински университет Варна.  - Завършила съм Медицинския колеж през 1980 г. със специалност „Акушерка“. Имам бакалавърска степен по социални дейности , доктор съм по психология. От 1983 г. съм преподавател по акушерска практика, а от 2008 г. съм Зам.-директор на Колежа. Ако мога да обобщя- от 1977 г. година не съм излизала от Колежа! 2. От казаното досега разбираме, че заемате висока длъжност в институцията на Медицински колеж Варна, нека поговорим и за колежа. Тази година се навърши един прекрасен юбилей от 70 години откриването на Колежа. Какво е чувството за Вас, като преподавател и Зам.-директор на тази структура на МУ Варна?   - Колежът чества своя 70-годишен път, а аз съм извървяла 35 години заедно с него! Това е дълга, всеотдайна и вярна любов, нали!? Колежът ми е дал много, затова днес се опитвам да му благодаря чрез „вярна служба“. 3. С какви събития Медицински колеж Варна отбеляза своя юбилей?   - Годишнината беше отбелязана с научнопрактическа студентска конференция, която се проведе на 4.11.2012 г. Поканихме 100 наши студенти, които да споделят празника и да почувстват единството на Институцията. Издадохме книга „История на Медицински колеж Варна“, която разказва за превръщането на Медицинското училище във Медицински колеж към Медицински университет Варна. Разбира се, имаше тържествена вечеря и анимация за настоящи, бивши и пра-бивши студенти! На тържествата си дадоха среща младостта и опитът, зрелостта и дръзновението. 4. След по-малко от седмица има промоция на последния випуск, завършил Медицинския колеж Варна. Какво бихте им пожелали?   - На 18.11.2012 г. ще получат дипломи 74 наши възпитаници. Аз се гордея с тях. Не се съмнявам, че техните семейства също. Затова им пожелавам да пазят доброто име на Колежа. Да не забравят и да почитат учителите си, да са предани на съсловието и приятелствата си. Да се влюбват и да обичат! 5.  Медицински колеж Варна е един от най-старите колежи в България. Кои са най-желаните специалности и можете ли да ни разкажете за новостите около тазгодишната кандидатстудентска кампания?  

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

85 ñòð.


- Най-желаните специалности през последните години са помощник-фармацевт, ф рехабилитатор б и зъботехник. Тази тенденция е разбираема, имайки предвид стопроцентовата реализация на завършилите и търсенето на пазара. През тази година приехме и втория випуск Медицински козметик. Това е нова специалност, към която има неимоверно голям интерес. Искам дебело да подчертая, че нашите студенти НЕ СА ОТПАДНАЛИ ОТ КЛАСАЦИЯТА МЕДИЦИ! В 80% от случаите те кандидатстват съзнателно, целенасочено и по първо желание в специалностите на Колежа. Доказателство за това е, че в специалност „Помощник-фармацевт“ балът е повисок от този за Медицина. НАШИТЕ СТУДЕНТИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОТИВИРАНИ И ПРИСТРАСТНИ КЪМ ПРОФЕСИЯТА, КОЯТО СА ИЗБРАЛИ. 6. Има ли чуждестранни студенти в Медицински колеж Варна? Имат ли затруднения при записването и обучението си? Как според Вас се справят с езиковата бариера?   - В Колежа се обучават студенти от Турция, Молдова, Русия, Македония, Армения. Въпреки че българският език се учи трудно, те се справят с езиковата бариера. Полагат много усилия. Аз имам лични наблюдения, тъй като освен заместник-директор съм и преподавател. 7. Според Вас може ли да се каже, че нашето и българското образование са конкурентноспособни с това в Европа и САЩ?   - Не мога да дам генерална оценка дали българското образование е конкурентно на европейското, но ОБУЧЕНИЕТО В НАШИЯ КОЛЕЖ Е АДЕКВАТНО, ПРИЗНАТО И КОНКУРЕНТНО В ЕВРОПА. Доказателство за това са нашите бивши студенти, които се реализират в чужбина. След реформите от 2008 година дипломите на Медицински колеж Варна са достатъчно престижни и даващи права в ЕС, равни с тези на всички останали в общността. 8.  Вашите първи и настоящи впечатления за изцяло новия Студентски съвет и неговото ръководство в лицето на Борис Андонов?   - Отлични!!! Бях впечатлена от подхода и идеите, с които стартира новият Студентски съвет. Много креативно, амбициозно и интелигентно Ръководство. Оценявам го много високо! Ще се радвам да работим в колаборация и в дух на ползотворно сътрудничество. 9.  И накрая Вашето послание към всички колеги, избрали да се реализират в сферата на здравеопазването, и всички читатели на това интервю?   - Пожелавам на всички колеги преди всичко много здраве! Нека да знаят, че следването в Медицинско висше училище навсякъде по света е еднакво трудно и много престижно! Да помнят, че са се преборили с невероятна конкуренция и са на точното място, в точното време. И да не забравят, че са млади- нали студентският химн започва с „Нека да се веселим, докато сме млади“?! Е, не трябва да се забравя, че идва сесия, все пак! Но преди това е студентският празник, Коледните и Новогодишни празници- насладете им се!

Взел интервюто: Божидар Касабов ( член на Студентски съвет, представител от Медицински колеж Варна )

86 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Êàìïàíèÿ „Êðúâîäàðÿâàíå” 2012ã. Районен център по трансфузионна хематология, със сътрудничеството на Студентски съвет при Медицински университет Варна, за поредна година организира кампания „Кръводаряване”. Всеки желаещ да дари кръв и да помогне на човек в беда можеше да го направи на 19.11.2012г. в офиса на Студентски съвет в интервала от 10:00ч. до 14:30ч. Всеки дарил кръв, получи медицинска бележка за 2 дни отпуск, кашонче с храна, сертификат за Хепатит C и B, СПИН, сифилис и кръвна група. Тази година се постави рекорд в броя доброжелатели, решили да дарят кръв. За един ден броят на взелите участие в кръводарителската акция достигна 46 души. Поради големият брой доброволци Студентски съвет реши да организира втора дарителска акция. Тя се проведе на 28.XI.2012г. в офиса на СС. Всеки желаещ да се включи в кампанията и да зададе своите въпроси можеше да го направи, като се обърне към отговорниците за кампанията: Сави Шишков, АнаМария Велчева, Десислава Александрова и Николинка Йорданова.

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïîëîâåòå ...è îùå íåùî На 22.11.2012г., четвъртък, Студентски съвет при Медицински университет Варна Ви даде възможност да разберете някои интересни факти за мъжете, жените и още нещо. Във II аудитория от 19:00ч. се проведе безплатен семинар, насочен в следните теми: 1. Какви вътрешни и външни качества трябва да притежава мъжът, за да се хареса на жените?   2. Саморазвитие- защо е нужно то? Мъжки лайфстайл.   3. Какво всъщност иска една жена?   4. Структури и етапи на съблазняването. От какво се състои то? През какви фази и в каква последователност задължително трябва да преминете, за да получите максимално добър резултат? 5. Общите грешки на мъжете при съблазняването. 6. За какво си говорите?   7. Ще има отговори на следните въпроси:    - Защо мъжете се страхуват да се запознават с красиви жени?     - Откъде възниква самият страх на запознанството и как да се борим с него?    - Защо хората се разделят, а отношенията се прецакват? По време на семинара всеки един от присъстващите можеше да зададе своите въпроси без да влага и доза притеснение.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

87 ñòð.


Ñðåùà íà ïðåäñòàâèòåëè îò Ìåäèöèíñêèòå óíèâåðñèòåòè ñ åêñìèíèñòúðà Äåñèñëàâà Àòàíàñîâà На 16.11.2012г. в Министерството на здравеопазването се състоя среща между представители на Медицинските университети в България с ексминистър Десислава Атанасова. Срещата бе организирана с подкрепата на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/. „Увеличават се местата за специализанти по „Медицина” държавна поръчка на 254 за 2013 година”- съобщи Десислава Атанасова след среща със студентските организации. Общият брой на местата за специализанти през 2013 година ще бъде 3 266. Това стана възможно с увеличаване на местата държавна поръчка на 254 за 2013 г., както и с възможностите, които дава оперативната програма за финансиране на 1348 места за стажове на студенти. Държавата ще поеме обучението на 30 специализанти по „Анестезиология и интензивно лечение”, 21 по „Спешна медицина”, 19 по „Патоанатомия”, 10 по „Неонатология”. Критериите, на които следва да отговарят младите лекари специализанти, са- да са зачислени за специализация, да имат оценка минимум Добър 4,00 на изпита, както и да имат сключен трудов договор с медицинско заведение. Министър Атанасова обясни, че вчера нейните заместници са имали среща с директорите на лечебните заведения, която е била като „активна трудова борса” и „в един момент се е получило свободно наддаване”. Проектът „Нови възможности за лекарите в България” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на обща стойност 16 млн. лева. В рамките на обучението специализантите ще получат две минимални работни заплати, като Министерство на здравеопазването ще финансира и таксата за тяхното обучение. Според Атанасова тази програма осигурява един силен старт за развитието на младите лекари в България. „По време на тази първа по рода си среща Министерството на здравеопазването започна един добър диалог с бъдещите лекари в страната”- каза Атанасова и определи срещата като „ползотворна”. Занапред Десислава Атанасова и екипът й ще продължат да правят такива срещи и ще посещават университетите, за да отговарят на въпросите на студентите. „Намерихме решение на много проблеми, които от дълги години са пречка за реализацията на един млад лекар”- заяви тя. Според студентите „здравеопазването е война в мирно време”. Те обясниха, че това е началото на един добър диалог и на днешната среща са се обединили около решения на проблемите и се надяват с помощта на Министерството на здравеопазването това да стане. Те се надяват срещата да постави началото на добро сътрудничество. Студентите се надяват този проект да задържи младите лекари да останат да работят в България. Младите лекари се радват, че следващата година ще има още 80 нови места за специализанти държавна поръчка по „Медицина”. Младите обясниха, че с тяхна помощ здравната реформа би могла да се случи най-накрая, тъй като те са необременени и имат нови идеи и варианти.Десислава Атанасова коментира и ситуацията с кръвните центрове. В понеделник тя ще се срещне лично със служителите на кръвните центрове във Варна. Атанасова обясни, че от 1. ноември заплатите са увеличени с 16,63%. „Следващото увеличение ще се случи след структурни промени в Министерството на здравеопазването”допълни тя. Атанасова даде за пример деинституционализацията на децата от домовете, след която ще бъдат освободени щатни бройки в сектора, което ще доведе до икономисване на финансови средства, които могат да доведат до 15-20% увеличение на заплатите на служителите в кръвните центрове. Стана ясно, че Община Пловдив ще дари средства за кръвните центрове във Варна. 88 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Êàìïàíèÿ „Àêî ñå ñúìíÿâàø, ÏÐÎÂÅÐÈ“ През 2012 година за първи път студентите по Дентална медицина организираха кампания по повод световния месец за борба с рака на устната кухина- „Ако се съмняваш, ПРОВЕРИ“. Кампанията се осъществи със съдействието на Студентски съвет, АСМВ /Асоциация на Студентите по Медицина Варна/ и АСФВ. Инициативата е прецедент не само за Варна и Медицински университет, а и изобщо за цяла България. На 28.11.2012г. във факултета по Дентална медицина се проведоха безплатни профилактични прегледи за рак на устната кухина. Желаещите колеги да се включат в кампанията раздаваха на гражданите брошури и сини лентички, които са символ на кампанията. Това се случи на различни места в гр. Варна. В същия ден от 18:00ч. в I аудитория на ФДМ Варна се състоя лекционен модул, където се разясниха проблемите на заболяването. Студенти от факултета представиха свои презентации на тема „Рак на устната кухина“ и се направи обобщение на резултатите от кампанията.

DOTA C.Championship`12 Чудиш се какво да правиш през свободното си време? Искаш да си отвлечеш вниманието от тежките теми, които трябва да научиш за следващия ден? Почитател си на Warcraft III и често ти се случва да чуваш “Killing spree” в слушалките след поредния kill, играейки DOTA ? Студентски съвет даде възможност на почитателите на този жанр игри да покажат своите умения и способности на провеждащия се за първи път турнир- “DOTA C.Championship`12”. Той се проведе на 01.12.2012г., събота, в офиса на Студентски съвет от 17:00 ч. В турнира взеха участие три отбора: MYD team, SS team и DnD team. Турнирът се проведе за близо 5 часа, като отборите играха помежду си на принципа на директни елиминации. Първото място, без допусната загуба, зае MYD team, следван от SS team и DnD team. DOTA C.Championship`12 се проведе за първи път и бе първият интерактивен турнир, който се провежда до момента в МУ Варна. Радваше се на голям интерес с перспектива да се превърне в ежегоден турнир.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

89 ñòð.


Òåàòðàëíà âå÷åð íà ÌÓ Âàðíà Придържайки се към фразата на класика на немската драматургия Йохан Волфганг Гьоте „За да се създаде нация, най-напред трябва да се създаде театър”, Студентски съвет към Медицински университет Варна даде възможност на студентите да се насладят на една театрална вечер със спектакъла „Ричард III” от Уилям Шекспир (3 награди ИКАР 2012), който се постави на 01.12.2012г. от 19:00ч. Постановката беше изнесена от актьори към Драматичен театър „Стоян Бъчваров” Варна, който вече се радва на напълно реконструирана и модернизирана основна сцена. Театралната вечер беше предвидена само за посетители от Медицински университет Варна, като гости на събитието бяха част от ръководството и преподавателите от МУ Варна. Билетите за спектакъла бяха на цена 5 лв., като всеки желаещ можеше да си закупи билет свързвайки се с представителите на съответния курс в Студентски съвет или в офиса на СС.

Ïàðòè „Â ÷àñ çà 8. äåêåìâðè” В тон с духа на приближаващия празник Студентски съвет организира парти „В час за 8. декември”. То се проведе в клуб “Avenue” на 02.12.2012г., неделя. Партито се отличаваше с характерната обстановка, с много игри, забавление и танци. Така може да се каже, че присъстващите, загърбили учебници и упражнения за няколко дена, успяха да се отдадат на емоциите покрай един от най-хубавите празници, а именно Студентския празник- 8. декември.

90 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Âàðíà òúðñåøå ñâîèòå òàëàíòè... è ãè íàìåðè Препълнената със студенти I аудитория на университета стана свидетел на невиждан и нечуван спектакъл на артистичност и таланти. Основен стожер и, както нарича сам себе си, „будител“ беше доц. Радко Радев, преподавател в Катедрата по патофизиология в университета, изявен музикален и поетичен талант. Вечерта на талантите се организира и със съдействието на Студентски съвет. „Най-много се радвам за това, че успях да запаля искрицата у тези млади и толкова талантливи хора. Не трябваше много- нужен беше само някой, който да изпее първия тон, да сложи първата щриха или да направи първата стъпка…”- сподели доц. Радев. В продължение на две седмици, в които течеше кампанията „Медицински университет Варна търси таланти“, сочещият пръст на Чичо Сам от рекламните материали успя да събере над 30 бъдещи лекари с неподозирани таланти. Поезия и проза се редуваха със завладяващи гласове на момичета и момчета, за които всеки би се попитал- студент по медицина или професионален музикант стои пред мен. Скечове, достойни да си съперничат с театралното майсторство на професионални актьори, авторска музика с алтернативно рок звучене и мултимедийни клипове, кавъри на наши и световноизвестни рок хитове, поп изпълнения…пиано, китари, барабани, клавири… Акварели и маслени платна, скулптури от гипс, фигури от пемза, дърворезба, графики… Бъдещите лекари показаха, че нищо не им пречи да се учат на изкуството на Хипократ, докато самите те правят изкуство. На какво ли още са способни…? Предстои да разберем в следващото издание на „Вечер на талантите“. To be continued…

Ñïîðòåí òóðíèð „8. äåêåìâðè” За поредна година със съдействието на община Варна се организира спортният турнир „8. декември“ 2012 г. Петте варненски университета премериха сили в дисциплините лекоатлетически крос, плуване и футбол. При плуването, което се проведе в плувен комплекс „Приморски“, МУ Варна може да се похвали с 2 първи места при жените и трето място индивидуално плуване при мъжете. Също така, отборът на университета по щафетно плуване зае второ място. От лекоатлетическия крос представителите на Медицинският университет се класираха на четвърто при мъжете и шесто място при жените.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

91ñòð.


Áëàãîòâîðèòåëåí Êîëåäåí áàçàð „Äà íàïðàâèì ÷óäîòî âúçìîæíî” В дните от 10. до 13.12.2012г. Студентски съвет към МУ Варна, с помощта на студентите по „Социални дейности”, организира благотворителен Коледен базар „Да направим чудото възможно”. Пунктове бяха разположени в сградите на МУ Варна, УМБАЛ „Св. Марина” и Медицински колеж Варна, където се продаваха на символични суми коледни картички и различни коледни сувенири, изработени от децата в неравностойно положение. В последния ден на кампанията- 13.12.2012 г., четвъртък, бе прожектиран тематичен коледен филм. Общата сума, събрана от продажбата на билети и благотворителния Коледен базар, бе около 2000лв. От тези пари 1000лв. бяха дарени на Детско психиатрично отделение, 410лв. на фондация „Карин дом” (център за деца със специални нужди), 400лв. на сдружение „Гаврош” (неправителствена организация, предоставяща услуги на деца и младежи в риск) и 130лв. на детски клуб „Хвърчило” (център за младежи с увреждания).  Отправяме благодарност към всеки, който се отзова на кампанията. Вярвайте, че по този начин Вие сте дарили една по-щастлива Коледа на децата!

92 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


Ìåæäóíàðîäíà êóëèíàðíà âå÷åð “International pulse” За първи път в историята на Медицински университет Варна, на 14.XII.2012г. в клуб “Playground” от 20:00ч. бе организирана международна кулинарна вечер “International pulse”. Мероприятието бе организирано с цел сплотяване и приобщаване на чуждестранните студенти, които същевременно имаха възможност да покажат част от своята национална култура. Така в навечерието на коледно-новогодишните празници представители на различните държави в Медицинския университет демонстрираха кулинарните си умения в приготвянето на традиционни за страните си ястия и напитки. От близо 2400 студенти, които се обучават в момента в МУ Варна, 500 са чуждестраннитепредставители на над 40 държави. Всяка от участващите държави беше представена от снимки на най-характерните забележителности и места, както и от традиционната си музика. В кулинарното шоу се включиха студенти от Германия, Гърция, Турция, Кипър, Ливан, Йордания, Република Южна Африка, Нигерия, Япония. Разбира се, отделна маса показа родни специалитети и вкусни изкушения. В кулинарната надпревара участваха не само студентите, но и преподаватели от МУ Варна: проф. Тодорка Костадинова- заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация Ҳ ҴҪӁүһҼҬҸi ҮҸӀ ώҲҸҵүҼҪ ϞҪӁүҬҪ ҮҲҺүҴҼҸҺ ҷҪ ϐүҹҪҺҼҪҶүҷҼҪ ҹҸ ӁҽҰҮҸүұҲҴҸҬҸ ҸҫҽӁүҷҲү ҴҸҶҽҷҲҴҪӀҲҲҲһҹҸҺҼҮҸӀόҷҼҸҷϞҸҷӁүҬҺӄҴҸҬҸҮҲҼүҵҷҪϖҪҼүҮҺҪҼҪҹҸҪҷҪҼҸҶҲӉ ҿҲһҼҸҵҸҭҲӉ Ҳ үҶҫҺҲҸҵҸҭҲӉ ҮҸӀ ҮҺ ώҲҵҲҪҷ ϛҵҪҼҲҴҪҷҸҬ ҷҪӁҪҵҷҲҴ ҷҪ ϖҵҲҷҲҴҪҼҪ ҹҸ ҪҷүһҼүұҲҸҵҸҭҲӉ Ҳ интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина“. По време на кулинарната вечер посетителите можеха да разпуснат на различните видове игри, които предлагаше club “Playground”. Специално за гостите от МУ Варна, някои от игрите бяха безплатни, като например билярд, джага и боулинг, а аркадните игри бяха с 50% намаление. По-късно гостите можеха да се впуснат в танци и забавление в бара на “Playground”. По такъв начин успяхме да се сближим с нашите чуждестранни колеги въпреки културните и езиковите бариери, които съществуват между тях и нас. Нашата дейност и занапред ще бъде насочена към тяхното интегриране, за да могат да се чувстват все по-добре тук при нас, в Медицински университет Варна.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

93 ñòð.


Ïîäãðÿâàùî ïðåäêîëåäíî ïàðòè â áëîê 35 По повод най-голямото парти в годината, а именно Коледното парти, по случай края на семестъра Домови съвет при блок 35, в сътрудничество със Студентски съвет, организира подгряващо парти в блок 35. То се състоя на 17.12.2012г. в помещението над столовата на блока. За партито специално бяха осигурени озвучителни системи, осветление и DJ. То бе запомнено с една по-различна от дискотеката обстановка, много забавление и приятни емоции. Така можем да кажем, че хората успяха да се потопят в атмосферата на задаващото се голямо Коледно парти на 18.12.2012г. ...

Êîëåäíî ïàðòè â êëóá “Horizont” Както всяка година, така и тази Студентски съвет към Медицински университет Варна организира традиционното Коледно парти. В календара то се води най-голямото парти, което се организира през годината. За първи път домакин на партито бе реномираният клуб “Horizont”. За присъстващите бе организирана специална коледна обстановка, което допринесе да се потопят в духа на приближаващите празници, забравяйки за премеждията и упражненията по време на семестъра. Сред гостите на Коледното парти бяха част от ръководството и преподавателите на Медицински университет Варна. За по-смелите и за почивка по време на танците бяха организирани три игри. Участниците трябваше да изпробват уменията и гъвкавостта си по време на танца Лимбо. Малко по-късно присъстващите можеха да пробват гласовите си способности, пеейки на Караоке. И накрая поизобретателните се опитаха да направят най-оригиналното пожелание за предстоящите празници. Наградите, които получиха победителите в игрите, бяха ваучер за пазаруване в Mall Varna, стетоскоп Spirit и ваучер на стойност 100лв. за фризьорски услуги в салон Hair Shop при стилист Стоян Кондов. По такъв начин подобаващо беше закрит зимният семестър на Академичната 2012/2013 година, оставяйки студентите на Медицински университет Варна подготвени и в подходящо празнично настроение за предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

94 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


ǦȞȆȆȖȒȔȌȅȔȒȍȑȄ „ǵȖȗȈȉȑȖȕȎȌȊȌȆȒȖµȓȒȕȖȄȆȌșȐȉ ȑȄțȄȏȒȖȒȑȄȉȈȑȄȓȒȔȉȈȌȚȄȒȖȔȄȋȏȌțȑȌȔȄȋȆȏȉȎȄȖȉȏȑȌ ȔȄȋȈȉȏȌ ȕ ȐȉȈȌȚȌȑȕȎȄ ȑȄȕȒțȉȑȒȕȖ Ȍ ȓȗȅȏȌȎȗȆȄșȐȉ ȓȞȔȆȄȖȄ ȎȔȞȕȖǰǷȕȏȒȆȌȚȄ Ǧ ȕȏȉȈȆȄȝȌȖȉ ȑȣȎȒȏȎȒ ȕȖȔȄȑȌȚȌ ȒȖȑȒȆȒ ǦȌ ȈȄȆȄ ȆȞȋȐȒȊȑȒȕȖ ȈȄ ȓȔȒȆȉȔȌȖȉ ȈȒȎȒȏȎȒȕȖȉȋȄȓȒȋȑȄȖȌȕȔȄȋȏȌțȑȌȐȉȈȌȚȌȑȕȎȌȓȒȑȣȖȌȣ ȌȖȉȔȐȌȑȌȑȒȕȞȝȒȖȄȎȄȝȉȑȄȆȏȉȋȉȐȌȆȋȄȅȄȆȑȄȖȄțȄȕȖ ȑȄȐȉȈȌȚȌȑȕȎȄȖȄȄȖȐȒȕȘȉȔȄ DZȄȈȣȆȄȐȉȕȉȈȄȕȉȋȄȅȄȆȏȣȆȄȖȉ ȉ

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

95 ñòð.


96 ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


1. Злокачествено заболяване на кръвта, при което има неконтролируемо делене на бели кръвни клетки. 2. Функционална единица на нервната система. 3. Остро нарушение на кръвообращението на главния мозък, продължаващо над 24 часа. 4. Хормон от групата на катехоламините, който се секретира от медулата на надбъбречната жлеза. 5. Човек, който страда от прекалена ирационална загриженост за собственото здраве. 6. Доброкачествено пигментно петно на кожата с големина на лещено зърно. 7. Възпалително заболяване на пикочния мехур. 8. Имунно обусловена свръхчувствителност на организма към различни вещества. 9. Излизане на орган или на част от него през нормално съществуващи или придобити. отвори. 10. Лезия, рана на кожата или лигавиците, в резултат на загуба на тъкан. 11. Разпространяване на болестен процес от едно място в тялото в друго. 12. Тънка ципа, която покрива цялата вътрешна повърхност на мускулния слой на сърцето. 13. Бяла и непрозрачна външна фиброзна обвивка на очната ябълка. 14. Изстъргване на вътрешната повърхност на кухина за вземане на материал за тъканна диагноза. 15. Плодът в утробата от 8. седмица до раждането. 16. Лишаване от жизнеспособност. 17. Безядрена клетка с форма на двойно вдлъбнат диск. 18. Тъмно кафяв, неразтворими пигмент, придаващ тъмен цвят на кожата. 19. Синтез на глюкоза от лактат, глицерол и аминокиселини. 20. Препарат, получен от живи атенюирани или убити микроорганизми, техните токсини или антигени. 21. Kачеството, което всяко едно медицинско лице трябва да притежава.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

97 ñòð.


1. Такаааааа... Това нещо засега няма да го пипаме. Като отворим по-широко, ще стане ясно. 2. Приеми тази жертва, о Велики Демоне на Мрака. 3. Хей, хей, пусни, пусни бе! Лошо куче! 4. Чакайте малко, ако това е жлъчка, аз тогава какво отрязах? 5. А, не... Къде ми е часовникът? 6. И сега колко ще чакаме, докато пак пуснат тока? 7. Да знаете дали някой е оживявал след вкарване на 500 ml от този разтвор? 8. Знаете ли колко е сега един бъбрек на черно? На този тук май ще му трябват два. 9. Я се пазете настрани, че ми паднаха контактните лещи. 10. Е какво, колеги, нека приемем това като горчив урок. 11. Стерилен - мерилен... нали чистачката бърше пода всеки ден? 12. Какво? Не беше ли този, който искаше да си смени пола? Е какво пък, той вече има деца. Нали? 13. Пожар! Всички да се евакуират! 14. Идиоти! Кой от вас е скъсал 47-ма стр. на ръководството? 15.Това е добре да го съхраним за патологоанатомични изследвания! 16.Пич, знаеш ли колко струва това на черния пазар? Щото тоя тук си има две. 17.Абе, що имаме още един далак тук? Петрова, ти на колко парчета го сряза това? Сипи едно винце де, сипи, че започнаха да ми треперят ръчичките. 18.Хайде да не драматизираме нещата... като се замислим едва ли загубата за човечеството е чак толкова голяма. 19.Ама много се ядосвам, когато няма достатъчно детайли. Ква е тази елементарна прободна рана. Чакай да добавим малко цвят... 20.Всичко е готово. Надявям се, че този път нищо не съм забравил вътре! 21.Ха, и на тебе ли това е първа операция? 22. Аз не съм много добър в шиенето..Кичке, дай телбода... 23.Абе, никой ли не видя къде се дяна скалпела? Що не казваш, че ти се е забил в крака бе, Миронов? Няма да те разжалвам, спокойно. Изкарай го и ми го дай бързо, че тва черво започва да ме изнервя. 24.Сестра, този пациент на кого е завещал органите си? 25.Вниманиеееее! Сега ще блика кръв, покрийте се с нещо. 26.Колеги, да свършваме по-бързо, че след 2 часа играят Левски и ЦСКА. 27. Опааа... 98ñòð.

ǀǀNjǁDžNJDžƽ ƽLJǏDžƿǂNJǎ ǎǏǐǁǂNJǏǎLJDžǃ ǃDžƿNjǏ


1. Когато се учим да караме колело, се овладява двигателно умение, което се координира от малкия мозък. Там са разположени нервни клетки, които закодират сигналите от малкия мозък. Това означава, че те могат да се натрупат във вид на спомени в други области на мозъка. Така мускулните спомени за управляване на колело се запечатват завинаги. Имената и телефонните номера обаче не се закодират по този начин и се запазват само в една част на мозъка и затова има по-голяма вероятност да се забравят. 2. Това, че използваме само 10% от мозъка си, е мит. Този мит се основава на погрешна интерпретация на някои неврологични изследвания в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, според която в даден момент само 10% от невроните в мозъка могат да са активни. Това не означава, че другите области на мозъка не се използват. Изследване с ядрено магнитен резонанс развенчава окончателно този мит. То доказва, че хората използват максимално мозъка си, дори докато спят. 3. Сред съставките на балсама за устни често има такива, които причиняват парене, например салицилова киселина, фенол и ментол. Тези съставки се използват рутинно, за да създадат впечатление у потребителя, че балсамът действа по някакъв начин на устните. Някои от съставките са ексфолианти, от които устните се белят. В резултат на това те изтъняват и стават по-беззащитни и хората се стремят да ги мажат с още повече балсам и въпреки това устните продължават да се напукват. Едва ли някой дерматолог би предписал салицилова киселина срещу напукани устни, защото тя предизвиква обелване и ранички. Напуканите устни не се нуждаят от ексфолиант, а от смазващо и овлажняващо средство, като например вазелина. 4. В стомаха на 42-годишна жена, страдаща от натрапчиво състояние да гълта различни предмети, били открити 2533 чужди тела, вкл. 947 английски топлийки. При това жената се оплаквала за „несилни болки в корема”. 5. Най-продължителното спиране на сърцето преживял някой си Ян Ревсдал от Норвегия. След като през декември паднал зад борда в района на Берген и температурата на тялото му се понижила до 24 °C, неговото сърце спряло за цели 4 часа. Но той се възстановил, след като бил включен към апарат за изкуствено кръвообращение. 6. Най-голямо претоварване се наложило да преживее състезателят Дейвид Перли през юни 1977 година. По време на рали-състезанието станала катастрофа и Перли трябвало да понесе намаляване на скоростта с цели 173 км/ч на разстояние само от 66 см. Той получил 29 счупвания и 3 навехвания, а сърцето му спряло цели 6 пъти. 7. Най-ниската документално потвърдена температура на човешко тяло била регистрирана на 23. февруари 1994 година в Реджайн, Канада при двегодишната Карли Козолофска. След като вратата на дома на момичето се оказала заключена, то останало на минус 22-градусов студ цели 6 часа и температурата му спаднала на 14,2 °C.

ǀǀNjǁDžNJDžǀǀǍƽǁDžƿNJNjǎǏDž DžDž DžNJNjƿƽǏDžƿNJNjǎǏ

99 ñòð.


Òîâà, êîåòî ñìå ïðàâèëè, êîåòî ïðàâèì è ùå ïðîäúëæèì äà ïðàâèì, áëàãîäàðåíèå íà ... ʗ ˈ˕ˑ ʗˈ˕ˑ˅ˈ˚ˈ˔ˏˈː˃˒ˑ˔ˎˈˇː˃˕˃˔˕˓˃ːˋ˙˃ː˃˚ˈ˕˅˝˓˕ˋ˄˓ˑˌː˃Ƿʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋˉˋ˅ˑ˕dzǤ ˋ˅ˑ˕dzǤ ʔˇˋ ˔˕ ˋ ʔˇˋː˄˓ˑˌǡ˔˝˄˓˃ˎ˅˔ˈ˄ˈ˔ˋˋːˑ˅˃˕ˋ˅ːˑ˔˕ǡ˃˔˝˜ˑ˕˃ˍ˃ˋ˕˓˃ˇˋ˙ˋˢǡˇˈˌːˑ˔˕ˋ ˆˑˎˢ ˍˋ˒ǡ ˆˑˎˢˏ˄˓ˑˌ˔˝˄ˋ˕ˋˢǤʔˇˋː˄˓ˑˌ˔˝˄˓˃ˎ˅˔ˈ˄ˈ˔ˋˋ˔˕ˑ˓ˋˢ˕˃ː˃ˈˇˋːˈˍˋ˒Ǣˈˍˋ˒ǡ ˍˑˌ˕ ˃ ʛʢ ˍˑˌ˕ˑ˜ˈ˔ˈˊ˃˒ˑˏːˋˍ˃˕ˑː˃ˌǦ˃ˍ˕ˋ˅ːˋˢ˕ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕˅ˋ˔˕ˑ˓ˋˢ˕˃ː˃ʛʢ ʑ ʑ˃˓ː˃Ǥʑ˔ˋ˚ˍˑ˕ˑ˅˃ˑ˄˃˚ˈːˈ˄ˋˏˑˆˎˑˇ˃˔ˈˑ˔˝˜ˈ˔˕˅ˋ˄ˈˊ˒ˑˏˑ˜˕˃ː˃ǤǤǤǤ ʝ˕ ˒ ˒ ː˃ ʝ˕˒ˑ˔˕˃˔ˋː˃ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˋˑ˕ˋˏˈ˕ˑː˃˙ˈˎˋˢˈˍˋ˒ː˃ ʠ˕˖ˇ ˋ˕ˈ˕ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˋ˔ˍ˃ˏˇ˃˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢː˃˓ˈˍ˕ˑ˓˃ː˃ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ ǷǷʞ˓ˑ˗ǤˇǦ˓ʞ˃˓˃˔ˍˈ˅ʠ˕ˑˢːˑ˅dzˆ˓Ǥʑ˃˓ː˃Ǧ˒˓ˑ˗ǤˇǦ˓ʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ʗ˅˃ːˑ˅ǡː˃ ˃ ˙ ˋ ˙ˢˎˑ˕ˑ˓˝ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑˋ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˢː˃ʢːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ˊ˃˒ˑˇˍ˓ˈ˒˃˕˃ˋ ˇˑ˅ˈ˓ ˑ˕˃ ˋ ˇˑ˅ˈ˓ˋˈ˕ˑǡˍˑˈ˕ˑ˅ˋː˃ˆˋːˋˑˍ˃ˊ˅˃˕Ǥʐˎ˃ˆˑˇ˃˓ˈːˋˈː˃ˇˑ˄˓˃˕˃˅ˊ˃ˋˏː˃˓˃˄ˑ˕˃ˋ ˓˃ˊ˄ˋ ˔˃ˏˑ ˓˃ˊ˄ˋ˓˃˕ˈˎ˔˕˅ˑː˃˒˓˃˅ˋ˘ˏˈ˕˃ˍ˃ǡ˚ˈːˈ˅˝ˊˏˑˉːˑ˕ˑˇ˃˔˕˃ːˈ˓ˈ˃ˎːˑ˔˕ǡˋ˕ˑ˔˃ˏˑ ˊ˃ ˒ˈ ˇːˑǡ ˊ˃˒ˈ˓ˋˑˇˑ˕ˇ˅ˈˆˑˇˋːˋǤʜˈˍ˃˕ˑ˅˃ǡˍˑˈ˕ˑ˖˔˒ˢ˘ˏˈˇ˃ˋˊˆ˓˃ˇˋˏ˅˔ˋ˚ˍˋˊ˃ˈˇːˑǡ ˄˝ˇˈ ˊˈː ˅ ˄˝ˇˈˑ˔ːˑ˅˃˕˃ː˃ˈˇˋːˈˍˋ˒ǡˍˑˌ˕ˑ˜ˈ˄˝ˇˈˑ˜ˈ˒ˑǦ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˋ˅ˈːˋ˃ˏ˄ˋ˙ˋˑˊˈː˅ ˒ˑ˔˕ ˋˈ ˋ ˒ˑ˔˕ˋˆ˃ːˈː˃ːˑ˅ˋ˕ˈ˔ˋ˙ˈˎˋǤʓ˃˔ˈ˓˃˄ˑ˕ˋ˒ˑ˕ˑˊˋː˃˚ˋːˊ˃ː˃˔ˈ˖ˇˑ˅ˑˎ˔˕˅ˋˈˋ ˔ˈ ː˃ˇˢ˅˃ˏˈ ˅˔ˋ˚ˍˋ ˊ˃ˈˇːˑ ˇ˃ ˒ˑ˔˓ˈ˜ːˈˏǤǤǤ ˔ˈː˃ˇˢ˅˃ˏˈ˅˔ˋ˚ˍˋˊ˃ˈˇːˑˇ˃˒ˑ˔˓ˈ˜ːˈˏǤǤǤ

бъдещата реалност!

ʠ˖˅˃ˉˈːˋˈǣʐˑ˓ˋ˔ʏːˇˑːˑ˅ ˔ ʏːˇˑːˑ ːˑ˅ ːˑ ˇ˔ˈˇ˃˃˕˕ˈˈˎ ˈˎ ː ː˃˃ ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎː˃ ˈː ː˕˔ ˕ ˍˋ ˔˝ ˔˝˅˅ˈˈ˕ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ ʟˈ˔˖˓˔ˋ ˋ ˔ ʟˈ˔˖˓˔ˋˋ˔ːˋˏˍˑ˅ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎǣ - http://stu http://students.mu-varna.bgǦʝ˗ˋ˙ˋ˃ˎˈː˔˃ˌ˕ː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ - http://www.mu-varna.bgǦʝ˗ˋ˙ˋ˃ˎˈː˔˃ˌ˕ː˃ʛʢʑ˃˓ː˃ http://ww

ʟˈˇ˃ˍ˙ˋˢǣʙ˓˃˔ˈːʡˑːˈ˅ǡ

ˍ˖˓˔ǡ ˑːˈ˅ǡ

ˍ˖˓˔ǡ ˔˕ ʣ˃˓ˏ˃˙ˋˢ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎːˑ˔˕ʣ˃˓ˏ˃˙ˋˢ ʓˋˊ˃ˌːˋˑ˗ˑ˓ˏˎˈːˋˈǣʐˑ˓ˋ˔ʏːˇˑːˑ˅ˋ ˋ˔ ʏːˇˑːˑ˅ ˋ ˆ˃ˌ ʙ˃ˎˋːˑ˅ ʡ˖˓ˆ˃ˌʙ˃ˎˋːˑ˅

Студентски живот, брой 4, 2014  
Студентски живот, брой 4, 2014  
Advertisement