Page 1

NYHETSBREV NR. 3 • 2009

Krafttak


Kampen mot naturkreftene Gatelys knuses og biler ødelegges. Bølgene i Lofoten krever mer enn noen andre steder i landet. OVERVÅKNING:

På E10 i Lofoten er det to strekninger som er meget utsatt for bølger fra Vestfjorden. På begge strekningene er det bygd store betongmurer og lagt kjempesteiner mot sjøen for å beskytte kjøretøy og folk mot bølgene. Ved spesielle vind- og bølgeretninger kan store bølger likevel slå langt over murene og nå helt opp til gatelysene og knuse disse. Biler har blitt ødelagt og sendt utfor veien på motsatt side. Statens Vegvesen ønsker å varsle slike bølger. Dermed kan de stenge veien når det er fare for bølger over veien, enten automatisk eller manuelt. Scanmatic fikk i sommer tildelt kontrakten. I anbudsfasen ble det vurdert flere løsninger på bølgedeteksjon, bl.a. bølgeradar, bøyer på overflaten og sensorer på havbunnen. Valget falt på 2 stykk AWAC (Acoustic Wave And Current) sensorer plassert på ca 50 meters dyp utenfor disse to utsatte strekningene. – Sensorene er forbundet med vår hovedstasjon på Hamnøy via undervannskabler for kraft til bøyen og data tilbake til vårt utstyr, sier Thorvald A. Paulsen. Sensorene sender over data om bølgehøyde, retning og bølgelengde.

– Statens Vegvesen kan nå varsle bilistene om bølgene, sier Thorvald A. Paulsen i Scanmatic.

– Alle disse parametrene, samt data om flo/fjære, er viktige parametrer for å kunne lage en algoritme for automatisk stengning av den overvåkede strekningen. Særlig bølger med bølgelengde på over 6-7 meter har stor energi når de treffer land, sier Paulsen.

gi oss kunnskap om hva som er rette parametre for stengning, sier Paulsen.

– Denne vinteren skal vi samle inn data fra bølgesensorene samt samle videodata fra begge strekningene. På denne måten kan tilfeller med sjø over veien samordnes med måledata og dermed

Hovedstasjonen som er plassert på en høyde i Hamnøy kommuniserer med fire stengepunkt med doble veibommer. Ved stengepunktene er det også kamera som skal brukes av VTS’en i Mosjøen, som overvåker anlegget. Det er ikke kabel mellom hovedstasjonen og de fire stengepunktene. – Databehovet er relativt stort da det skal overføres videobilde fra hvert punkt via hovedstasjonen og over bredbånd til VTS, sier Paulsen. – Det er derfor opprettet et eget lokalt WLAN mellom alle stengepunktene og hovedstasjonen. Alt utstyret skal være operativt før utgangen av året, med manuell stengning fra VTS fram til neste høst. Da skal systemet etter planen settes i automatisk drift. NYHETSBREV NR. 3 • 2009


Et riktig krafttak Scanmatic leverer fjernstyring og overvåking av 23 småkraftverk. OVERVÅKNING:

De 23 småkraftverkene driftes av Norsk Grønnkraft AS. Sentralt i systemet er Scanmatics HIDACS-system. HIDACS benyttes for all datainnsamling fra de distribuerte styringssystemene på hver av de enkelte småkraftverkene. Som operatørsystem benyttes Citect SCADA. Via et webbasert skjermsystem får operatøren full kontroll. Ved hjelp av Scanmatics HidacsMob får brukeren også rask og enkel tilgang til forenklede skjermbilder på mobiltelefonen. Varsling av hendelser kan altså gjøres til den enkelte småkraftverkseier via SMS eller e-post. – De fleste av kraftverkene som inngår i systemet har vidt forskjellige løsninger for lokal styring ute i kraftverkene, sier Svein Moholt. – De fleste steder er det derfor benyttet Beckhoff PLS’er som tilpasning mellom anlegget og det overordnede HIDACSsystemet. Kommunikasjonen mellom kraftverk og sentralsystem benytter de standardiserte protokollene IEC 60870-5-101/104 over enten GPRS/EDGE/HSDPA eller xDSL, sier Moholt. Løsningen innebærer at driftssentralen får de viktigste alarmene integrert inn i sitt driftskontrollsystem. For å få tilgang til alle detaljer benytter de den webbaserte løsningen som er en del av systemet. – Systemet gir driftssentralen full oversikt over alle kraftverkene, samtidig som den enkelte småkraftverkseier har tilgang til status kun på eget anlegg enten via web eller mobil, sier Moholt, som påpeker brukervennligheten.

«Dette er ment å være enkelt å bruke» Svein Moholt

– Dette er ment å være enkelt å bruke.

Effektiv og nyttig nedbørsmåler Pluvio 2 er en nedbørsmåler som virker i all slags vær. OVERVÅKNING:

Høsten har i år vært ganske så ruskete. Men det stopper ikke der. Ulike årstider byr på en rekke klimatiske utfordringer. OTT Pluvio 2 er en effektiv, presis og nyttig nedbørsmåler som gir brukeren nødvendig oversikt over den aktuelle nedbøren, enten det er duskregn eller snø. Samtidig er det viktig at nedbørsmåleren tar hensyn til faktorer som kan påvirke måleresultatet, for eksempel vær og vind. Et robust design gir sensorene god beskyttelse. I tillegg til å sikre troverdige måleresultater, gir Pluvio 2 lave driftskostnader. Behovet for vedlikehold er på et minimum. Det eneste som kreves er at måleren tømmes for oppsamlet nedbør. Pluvio 2 kompenserer også for fordampning. Dermed slipper man å ha fordampningsolje i beholder.

Bildet viser innmaten på en veiecelle på Pluvio 2.

OTT Pluvio 2 kommer i to varianter. Pluvio 200 har en åpning på 200 cm2 og en kapasitet på 1500 mm nedbør. Pluvio 400 har en åpning på 400 cm2 og en

kapasitet på 750 mm nedbør. 28. januar 2010 vil Scanmatic holde webinar om Pluvio 2 (se egen sak side 4).

NYHETSBREV NR. 3 • 2009


Kjære kunder og samarbeidspartnere

2009 er snart tilbakelagt. Tross finanskrise og dystre spådommer har Scanmatic hatt et hektisk og spennende år med solid vekst. Dette er takket være gode kunder innen alle våre fire markedsområder. LEDER:

Innen Energi og miljø har vi også i år satt ny rekord for antall leverte installasjoner. I tillegg har det vært stor aktivitet innen småkraftverk. Vi har levert kontrollsystemer til ikke mindre enn 20 kraftverk i løpet av året. Offshore- og industrisegmentet har dette året vært preget av kontrollsystemer og produktutvikling. Vi har levert nok et stort kontrollsystem til et avansert rørleggingsfartøy. Vi har også utviklet et spennende og nyskapende gyrobasert navigasjonsinstrument for livbåter på oppdrag fra OLF, på vegne av alle operatørselskapene på norsk sokkel. Størst vekst i 2009 ser vi innen Trafikkteknikk og samferdsel. Her har vi levert store skiltstyringsprosjekter til Euroskilt, bl.a. til den nye E-18 mellom Kristiansand og Grimstad. I tillegg har vi videreutviklet våre løsninger for klimaovervåking, med mulighet for både ras- og bølgevarsling. Innen Forsvarsegmentet har hovedfokus også i år vært akustikk og sonarteknologi,

og vi er i ferd med å sluttføre en stor oppgradering av NATOs sonarteststasjoner.

Det gis anledning til å sende inn spørsmål i forkant av webinaret. Det er fint om spørsmålene sendes inn i god tid.

På vegne av alle i Scanmatic ønsker jeg dere en riktig god jul og et godt nyttår. Vi ser alle frem til et hyggelig og interessant samarbeid i 2010.

Innlogging og registrering: 09.45 – 10.00.

Vennlig hilsen

Påmelding til Norman Ugland før 21. januar 2010.

Kim Steinsland Adm. dir.

E-post: norman@scanmatic.no

At Atle Leira er nyansatt i Scanmatic, skal komme kundene til gode.

44-åringen har opparbeidet seg en bred og allsidig erfaring siden han ble ferdig utdannet sivilingeniør i Glasgow i 1988. Da hadde han vært i den skotske byen i fire år, noe som har gitt ham et fortrolig forhold til det engelske språket. Siden har det blitt mye arbeid i den internasjonale sfæren, på tvers av landegrenser og ulike kulturer.

Webinar er rett og slett et digitalt seminar, det vil si at det foregår via Internett. Webinaret vil bli holdt på engelsk og ledes av Kurt Nemeth fra OTT.

Siste frist for å kunne sende inn spørsmål er 21. januar.

NYANSATT:

– Jeg liker godt å arbeide med mennesker. Og det aller viktigste er at kunden er fornøyd. Da har vi virkelig lyktes, sier Leira.

28. januar 2010 arrangerer Scanmatic webinar på nedbørsmåleren Pluvio 2 (se sak side 3).

I løpet av året har vi styrket laget med nye, dyktige medarbeidere i samtlige avdelinger, og vi har fått ny økonomiansvarlig og ny salgssjef. Med dette er vi godt trimmet for nye, spennende utfordringer og fortsatt vekst i året som kommer.

Til kundens beste Atle Leira har kommet til teknologiens høyborg, men det er like fullt menneskene han legger merke til. I Scanmatic vil han primært jobbe med salg og vil derfor være mye ute blant kundene. Det faller ham naturlig.

Rett på nett

Atle Leira arbeidet nesten 15 år i Ericsson, både på Sørlandet og i Stockholm. Dernest var han med på å etablere kommunikasjonsselskapet MCP. Det siste året har han arbeidet i Devoteam Telecom. – Målet mitt er å trives på jobb hver eneste dag. Jeg har jobbet mye med prosjektledelse og er levende opptatt av at vi skal gjøre hverandre gode. Nøkkelen til et godt arbeidsliv er dessuten å ta til seg ny lærdom, samtidig som man tar vare på den man allerede har, sier Leira.

I løpet av webinaret svarer vi på de innsendte spørsmålene. Informasjon om pålogging vil bli sendt i forkant.

Tidsplan

Webinar: 10.00 – 11.00.

NB: Vi arrangerer flere webinarer utover våren og sommeren. Mai 2010: Flygelmålinger. August 2010: Vannkvalitet.

Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: Presis PR Trykk: www.birkelandtrykkeri.no Forsidebilde: Øystein Bjerkeland NYHETSBREV NR. 3 • 2009

Scanmatic nyhetsbrev nr 3 2009